На головну

 Електропостачання заводу - Технологія

Державний комітет Російської Федерації з вищої освіти

Кафедра електропостачання

Пояснювальна записка

до курсового проекту

на тему:

«Електропостачання заводу»

по курсу:

«Електропостачання промислових підприємств»

Студентки VI курсу

спец. 1004

групи ЕСЗ-981

виконала: Басанцова О.І.

перевірив: Макаров В.П.

м Ставрополь

2004

ЗМІСТ

ВСТУП. 3

1. ВИЗНАЧЕННЯ Розрахункове навантаження .. 4

1.2. ВИБІР ПОТУЖНОСТІ цехів ТП .. 5

1.3. Визначення розрахункових навантажень ліній мережі 6?20 кВ .. 7

1.4. Вибір вимикачів кінця живильних ліній та ліній, що відходять від ГПП (ГРП) 10

1.5. Визначення перерізів кабельних ліній розподільчої мережі 6?20 кВ .. 13

2. Розрахунок струмів короткого замикання. 20

2.1. Вибір вимикачів. 22

2.2. Вибір роз'єднувачів. 22

2.3. Шини ГПП .. 23

3. Релейний захист. 24

Список використаних джерел. 25

ВСТУП

У цьому курсовому проекті вирішується питання про електропостачання заводу.

Розрахунок максимальних розрахункових навантажень проведений за методом впорядкованих діаграм.

1. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Розрахункове навантаження на шинах нижчої напруги ТП-1 дорівнює:

актівнаякВт;

реактівнаяквар;

полнаякВА

За величиною повної розрахункової нагрузкікВА намічаємо до установки в ТП-1 два тр-ра потужністю по 1000 кВА кожний.

У нормальному режимі т-ри будуть працювати з коефіцієнтом завантаження:

.

Завантаження тр-рів в післяаварійний режимі (при виході з ладу одного з робітників тр-рів):

Попередній вибір числа і потужності тр-рів інших цехових ТП аналогічний і зведений в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2.

 № п / п Наїм. п / ст. Споживачі електроенергії Розрахункова нагр. К-ть тр-рів Мощн. тр-рів Загр. тр. в норм. реж. Загр. тр. в авар. реж.

 , КВт

 , Квар

 , КВА

 1 ТП-1 Цех № 1,2,3,4 851 722 1117 2 1000 0,56 1,12

 2 ТП-2 Цех № 7,8,12 1832 1380 2293 2 1600 0,7 1,4

 3 ТП-3 Цех № 5,6,9,14,15 1414 1255 1890 2 1600 0,59 1,18

 4 ТП-4 Цех№10,11,22,21,13,18 934 883 1286 2 1000 0,64 1,3

 5 ТП-5 Цех № 17 1381 1020 1717 2 1600 0,54 1,08

 6 ТП-6 Цех № 16,20 2192 1709 2778 2 2500 0,56 1,11

 7 ТП-7 Цех № 19,23,26 2344 984 2543 2 1600 0,79 1,58

 8 ТП-8 Цех № 24,25 1347 392 1585 2 1000 0,77 1,54

1.2. ВИБІР ПОТУЖНОСТІ цехів ТП

Розрахункове навантаження на шинах низької напруги тр-рів ТП-1 складає:

кВт; квар.

Необхідна потужність компенсуючих пристроїв з боку нижчої напруги тр-рів ТП-1:

квар,

де- соотв.норматівному значенням cosj;

tgj = 0,33 - соотв.норматівному значенням cosjн, рівному 0,95.

Вибираємо компенсує пристрій типу ККУ-0,38-Ш, потужністю 150 квар. Отже, квар.

Тоді некомпенсированная реактивна потужність на стороні нижчої напруги тр-рів ТП-1 складе:

квар.

Втрати активної потужності в компенсуючих пристроях:

до Вт,

де- питомі втрати активної потужності в статичних конденсат., кВт / квар.

Таким чином, велічінуввіду її малості в розрахунках для спрощення можна не враховувати.

Повна розрахункова потужності з урахуванням компенсації визначається:

кВА

Вибираємо до установки в ТП-1 два тр-ра потужністю по 630 кВА кожний:

;

Розрахунок для решти ТП проводимо аналогічно і зводимо в табл. 1.3.

Таблиця 1.3.

 Наїм. п / ст. Споживачі електроенергії Розрахункова нагр. К-ть тр-рів Мощн. тр-рів Загр. тр. в норм. реж. Загр. тр. в авар. реж. Некомп. мощ-ть, квар

 Р, кВт Q, квар S, кВА

 1 ТП-1 Цех № 1,2,3,4 851 272 893 2 630 0,71 1,4 272

 2 ТП-2 Цех № 7,8,12 1832 630 1937 2 1600 0,6 1,2 630

 3 ТП-3 Цех № 5,6,9,14,15 1414 455 1485 2 1600 0,46 0,92 455

 4 ТП-4 Цех№10,11,22,21,13,18 934 283 976 2 1000 0,49 0,98 283

 5 ТП-5 Цех № 17 1381 420 1443 2 1000 0,72 1,44 420

 6 ТП-6 Цех № 16,20 2192 749 2316 2 1600 0,72 1,44 749

 7 ТП-7 Цех № 19,23,26 2344 824 2481 2 2500 0.5 1,0 824

 8 ТП-8 Цех № 24,25 1478 392 1529 2 1600 0,48 0,96 -

Аналізуючи величини та розміщення електричних навантажень цехів з території заводу та враховуючи категорії споживачів за ступенем безперебійності живлення, вибираємо для системи внутрішнього електропостачання радіально-магістральну схему з резервуванням. Розподільні пристрої цехів, що мають споживачів вище 1000 В, харчуються по радіальної схемою з резервуванням від шин ГПП. Розподільна мережа вище 1000 В по території заводу виконується кабельними лініями, прокладеними в траншеях. Намічаємо варіанти для вибору раціонального напруги розподільних мереж схеми внутрішнього електропостачання.

Варіант 1.

Електроенергія розподіляється всередині заводу на напрузі 6 кВ.

Варіант 2.

Електроенергія розподіляється всередині заводу на напрузі 10 кВ.

Варіант 3.

Електроенергія розподіляється всередині заводу на напрузі 20 кВ.

Варіант 4.

Електроенергія розподіляється всередині заводу на напрузі 6 і 10 кВ спільно.

Варіант 5.

Електроенергія розподіляється всередині заводу на напрузі 6 і 20 кВ спільно.

1.3. Визначення розрахункових навантажень ліній мережі 6?20 кВ

Розрахункові навантаження розподільчої мережі 6?20 кВ визначаються за величинами розрахункових навантажень на шинах нижчої напруги ТП або на шинах РУ з урахуванням втрат потужності в трансформаторах і компенсації реактивної потужності на шинах РУ.

Втрати активної та реактивної потужності в знижувальних трансформаторах з вищою напругою 6?20 кВ визначаються залежно від дійсної (розрахункової) навантаження (Sp):

для I тр-ра

Розрахункова повне навантаження на шинах 0,4 кВ ТП-1кВА. Розрахункове навантаження на шинах 0,4 кВ одного тр-ра 630 кВА. ?кВА.

Втрати активної та реактивної потужності: в одному трансформаторі 630 кВА:

кВт;

квар.

У двох тр-рах 630 кВА (при роздільній роботі)

кВт;

квар.

Зважаючи на відсутність даних, втрати потужності в трансформаторах з вищою напругою 20 кВ прийняті як для трансформаторів з вищою напругою 6?10 кВт.

По інших трансформаторним п / ст, визначенням втрат в трансформаторах аналогічні і зведені в табл. 1.4.

 Вар. Наїм. п / ст Число і мощн. тр-рів

 Расч.полн.нагр. S р, кВА

 Втрати акт.мощ., 2DР Т, кВт

 Втрати реакт.мощ., 2DQ Т, квар

 1, 2, 3

 (Тр-ри 6?20 / 0,4 кВ) ТП-1 2 x 630 893 11,2 106,8

 ТП-2 2 x 1600 1937 19,3 240

 ТП-2 березня х 1600 1485 14 240

 ТП-4 лютого х 1000 976 10,4 142

 ТП-5 лютого х 1000 1443 17 142

 ТП-6 2 x 1600 2316 25240

 ТП-2 липня х 2500 2481 20,4 325

 ТП-8 2 x 1600 1529 14240

Визначаємо розрахункові навантаження ліній розподільчої мережі 6?20 кВ (по вар.).

Лінія № 1 (Л-1, варіант 1, Uн = 6 кВ).

Лінія Л-1 живить ТП-3 від РУ-1 за двома кабелям: розрахункове навантаження Л-1 - це розрахункове навантаження з боку вищої напруги тр-рів ТП-3:

кВт;

квар,

де, - рас парні навантаження на шинах нижчої напруги ТП-3.

Споживана потужність компенсуючих пристроїв з боку вищої напруги тр-рів ТП-3:

квар,

, Де tgjн = 0,33 - соотв. нормативному значенню коефіцієнта потужності cosjн, рівному 0,95.

Для ТП-3, яка не має шин з боку вищої напруги тр-рів і террітор.совмещенной з РУ-1, не має сенсу встановлювати компенсуючі пристрої на стороні вище 1000 В при Qку = 230 квар.

Отже, повна розрахункове навантаження лінії:

кВА

Розрахунковий струм в лінії:

А

Лінія № 2 (Л-2, варіант 1, Uн = 6 кВ).

Лінія Л-2 живить РУ-1 від ГПП. Розрахункове навантаження Л-2 без урахування компенсації реактивної потужності з боку 6 кВ (на шинах РУ-1):

кВт;

квар,

де, - розрахункові навантаження на шинах РУ-1, створюваних приймачами 6 кВ цехів № 14 і 15.

Необхідна потужність компенсуючих пристроїв на шинах РУ-1:

квар,

- Соотв. средневзв. природ. cosjн = 0,82, tgjн = 0,33 - соотв. cosjн, рівному 0,95.

Вибираємо два осередки конденсаторів потужністю по 500 квар кожна типу КУ-6-П, тобто загальна потужність компенсуючих пристроїв дорівнює:

квар.

Втрати активної потужності в конденсаторах через їхню малість не враховуємо.

Некомпенсированная реактивна потужність на шинах РУ-1 складе:

квар.

Тоді

кВА

Розрахунковий струм в лінії:

А

Аналогічно виконується розрахунок для ліній варіанту 1 і всіх ліній варіантів 2-5, цей розрахунок зведений в табл. 1.5.

Таблиця 1.5.

 Варіант Номер лінії Призначення лінії Споживачі електроенергії, № цеху Довжина лінії, км Розрахункова потужність cosj / tgj

 Потребл. мощн. комп. устр., Q ку, квар Кількість і мощн. осередків конд., шт. і квар Некомпенсір.реакт.мощн., Q, Варр

 Повна расчёт.мощн.лініі, S р, кВА

 Розрахунковий струм лінії, I р, А

 , КВт

 , Квар

 1 варіант (6 кВ) Л-1 ТП3 РУ-1 5,6,9,14,15 0,02 1428 695

 230 - 695 1588 145

 Л-2 РУ-1 ГПП 5,6,9,14,15 0,23 2893 2047

 1100 2х500 1047 3077 296

 Л-3 ТП-4 РУ-2 10,11,21,22,13 0,02 944,4 425

 113 - 425 1035 99,5

 Л-4 РУ-2 ГПП 10,11,21,22,13 0,08 5623 3059

 1181 2х500 2059 5988 576

 Л-5 ТП-6 РУ-3 16, 20 0,02 2217 989

 266 - 989 2333 215

 Л-6 РУ-3 ГПП 16, 20 0,35 6156 3234

 1170 2х500 2234 6550 630

 Л-7 ТП-1 ТП-2 1, 2, 3, 4 0,29 162 379

 95 - 379942 91

 Л-8 ТП-2 ГПП 1, 2, 3, 4, 7, 8 0,27 2713 1249

 352 1х500 749 2814 270

 Л-9 РУ-2 ТП-5 17, 24, 25, осв. 0,28 2759 1194

 246 - 1194 3006 288

 Л-10 ТП-5 ТП-8 24, 25, освещ. 0,29 1492 632

 134 - 632 1621 156

 Л-11 РУ-3 ТП-7 19, 23, 26 0,38 2364 1064

 283 - 1064 2592 249

1.4. Вибір вимикачів кінця живильних ліній та ліній, що відходять від ГПП (ГРП)

Попередній вибір вимикачів проводиться за Uн, Iн дли Sн викл., При цьому відключає здатність всіх вимикачів (для одного з варіантів) буде одна і та ж, номінальний струм - різний.

а) Електропостачання заводу на напрузі 20 кВ.

Sс = 600 МВА

 К-2

Sс = 600 МВА

 К-2

 1 / 4,82

 ХS рис. 1

 Схема заміщення. Точка К-2 (електропостачання заводу на U = 20 кВ)

Схема заміщення наведена на рис.1.

Вихідні дані: Sб = Sс = 600 МВА; Хс = 0,8.

Сумарний опір від джерела живлення до точки короткого замикання (К-2) у відносних базисних одиницях становить:

,

де- сопрот.трехобмоточного трансформатора п / ст енергосистеми у відносних базисних одиницях;

,

гдеОм / км - індуктивний опір повітряних ліній (1 км)

Потужність, що відключається вимикачами:

МВА.

Вибираємо попередньо для В2, В3, В4 і ліній, що відходять від шин ГВП, вимикач ВМП-20 з номін. і розрахунковими даними:

б) Електропостачання заводу на напрузі U = 35/10 і 35/6 кВ.

Схема заміщення наведена на рис.1.2.

,

де- опір тр-ра ДПП у відносних і базисних одиницях:

Потужність, що відключається вимикачами:

МВА.

Sс = 600 МВА

Sс = 600 МВА

 К-2

 1 / 6,2

 ХS рис. 1.2.

 Схема заміщення. Точка К-2 (електропостачання заводу на U = 35/10 і 35/6 кВ)

Попередньо вибираємо вимикачі для В2, В3, В4.

МГГ-10-2000 / 500 з номінальними і розрахунковими даними:

для ліній, що відходять від шин ГПП, при 6 і 10 кВ ВМП-10П з номінальними і розрахунковими даними:

Велічінидля ліній, що відходять за даними табл. 1.5.

в) Електропостачання заводу на напрузі U = 110/20, 110/10 і 110/6 кВ.

де

.

Sс = 600 МВА

 К-2

Sс = 600 МВА

 К-2

 1 / 4,81

 ХS рис. 1.2.

 Схема заміщення. Точка К-2 (електропостачання заводу на U = 110/20, 110/10, 110/6 кВ)

Потужність, що відключається вимикачами:

МВА.

Попередньо вибираємо такі вимикачі: для В2, В3, В4 і ліній, що відходять від шин ГПП, при U = 20 кВ ВМП-20 з номінальними і розрахунковими даними:

Для В2, В3, В4 при U = 6 кВ МГГ-10 2000/500 з номінальними і розрахунковими даними:

Для В2, В3, В4 при U = 10 кВ ВМП-10 з номінальними і розрахунковими даними:

Для ліній, що відходять від шин ГПП, при U = 6 кВ і U = 10 кВ ВМП-10П з номінальними і розрахунковими даними:

МВА.1.5. Визначення перерізів кабельних ліній розподільчої мережі 6?20 кВ

Лінія Л-4, РУ-2 ДПП, Uн = 6 кВ (вар.1).

Лінія Л-4, призначена для живлення споживачів I і частково II і III категорій 10, 11, 22, 21, 13 і 18 цехів, виконується двома робочими кабелями з метою забезпечення необхідної безперебійності живлення.

1) За нагріву розрахунковим струмом.

Розрахунковий струм нормального режиму роботи (на два кабелі) дорівнює:

А

Розрахунковий струм післяаварійного режиму роботи (на один кабель) дорівнює:

А

Вибираємо перетин кабелю по нормальному режиму роботи (Sн = 2х150 мм2) і перевіряємо його за умовами післяаварійного режиму роботи:

S = 2х150 мм2; Iдоп = 600 А (при прокладці в траншеї двох кабелів). Умови перевірки кабелю по нагріванню розрахунковим струмом наступні:

де- допустимий за умовами нагріву струм для кабелю з алюмінієвими жилами S = ??2х150 мм2 (U = 6 кВ, при прокладці в траншеї чотирьох кабелів перетином по 150 мм2);

k - поправочний коефіцієнт на число працюючих кабелів, що лежать поруч у землі, при відстані у світлі між ними 100 мм.

За умовами допустимого нагріву і з урахуванням можливої ??перевантаження на 30% для кабелю з паперовою ізоляцією (напругою до 10 кВ) Sн = 2х150 мм2:

1,3 = 1,3 * 480 = 624 А

Отже, маємо:

Таким чином, вибране перетин Sн = 2х150 мм2удовлетворяет умовам як норм., Так і аварійного режимів роботи.

2) За умовою механічної міцності:

Sт = 10 мм2

3) За умовами коронірованія кабелів приймаємо мінімально допустимий переріз

Sк = 10 мм2

4) За допустимій втраті U в норм. (DUдоп = 5%) і аварійному (DUдоп = 10%) режимах роботи перевіряється перетин Sн = 2х150 мм2.

Використовуємо дані таблиці, за якими определяем1% = 0,56 км для перетину Sн = 2х150 мм2l = 0,08 км - довжина лінії Л-4, РУ-2 ДПП.

км;

км.

Таким чином, вибране перетин лінії Л-4 Sн = 2х150 мм2соотв.всем умовам.

Вибір перетину кабелю за умовами економічної доцільності

Для знаходження Sецнамечается кілька стандартних перерізів кабелю: 2х150; 2х185; 2х240 мм2і т.д. зводимо в табл. 1.6.

Таблиця 1.6.

 № п / п

 S т, мм 2 Кз

 Кз 2

 DР н, кВт / км q, т / км С, т.руб / км

 j л, км L, км

 С 0, р / кВтг Т, ч

 1. 2х150 0,48 0,23 67 2х1,2 2х4,75 3,0 0,08 0,016 8000

 2. 2х185 0,42 0,18 69 2х2,15 2х5,48

 3. 3х150 0,32 0,1 67 3х1,2 3х4,75

 4. 2х240 0,37 0,14 70 2х1,9 2х6,56

 5. 3х185 0,28 0,08 69 3х1,5 3х5,48

 6. 3х240 0,25 0,06 70 3х1,9 3х6,56

Продовження табл. 1.6.

 № п / п

 S т, мм 2

 DР q, кВт

 D¶ а, тис.кВтч / рік Сп, тис.руб / рік Са, тис.руб / рік Се, тис.руб / рік Кл, тис.руб 0,125Кл, тис.руб Зл, тис.руб Ср ал.т

 1. 2х150 2,5 20 0,32 0,05 0,95 0,37 1,52 0,56 0,38

 2. 2х185 2,0 16 0,26 0,05 0,31 1,75 0,22 0,53 0,48

 3. 3х150 1,07 8,6 0,14 0,07 0,21 2,3 0,29 0,50 0,58

 4. 2х240 1,5 12 0,19 0,06 0,25 2,1 0,26 0,51 0,61

 5. 3х185 0,88 7,05 0,11 0,08 0,19 2,6 0,33 0,52 0,72

 6. 3х240 0,67 5,4 0,09 0,1 0,19 3,2 0,4 0,59 0,91

Визначаємо Sецпо формулою:

S1 = 2х185 мм2; З1 = 0,53 т.руб. / Рік; DЗ1 = -0,03; DS1 = 80;

S2 = 3х150 мм2; З2 = 0,50 т.руб. / Рік; DЗ2 = 0,01; DS2 = 30;

S3 = 2х240 мм2; З3 = 0,51 т.руб. / Рік; DЗ'1 = 110.

Приймаємо найближче менше Sец = 2х185 мм2.

 Зл

 1,0

 0,8

 0,6

 0,4

 0,2

 2х150 2х185 3х150 2х240 3х185 S, мм 2

Вибір економічно доцільного перетину розподільних ліній З = f (S).

Варіант 1.

По величинам витрат і перетинів побудована крива З = f (S). Вибір перетинів ост. ліній розподілить. мережі 6-20 кВ аналогічний і зведений в табл. 1.7.

Таблиця 1.7.

 Вар. Найме-нованіе лінії Призначення лінії Кількість кабел. Розр. нагр. на 1 к. Довжина лінії, км Спосіб прокл. Зневаживши. коеф. прокл. кабелю

 в норм.р. I р, А

 в авар.р. I max р

 варіант 1-5 Л-1 ТП3 РУ-1 2 72,5 145 0,02 траншея 0,9

 Л-2 РУ-1 ГПП 2148296 0,23 0,9

 Л-3 ТП-4 РУ-2 2 50 100 0,02 0,9

 Л-4 РУ-2 ГПП 2288576 0,08 0,8

 Л-5 ТП-6 РУ-3 2 107,5 215 0,02 0,9

 Л-6 РУ-3 ДПП 2315630 0,35 0,9

 Л-7 ТП-1 ТП-2 2 45,5 91 0,29 0,9

 Л-8 ТП-2 ГПП 2135270 0,27 0,9

 Л-9 РУ-2 ТП-5 2 144 288 0,28 0,9

 Л-10 ТП-5 ТП-8 2 78 156 0,29 0,9

 Л-11 РУ-3 ТП-7 2 124,5 249 0,38 0,9

Продовження табл. 1.7.

 Вар. Наїм. лінії Призначення лінії Доп. нагр. на 1 каб

 Перерізі каб. вики. по ум. доп. нагріву, мм 2

 Перетин вики. по хутро. проч., мм 2

 Січ. вики. по потр. нагр., мм 2

 Економ. целесообр. перетину, мм 2

 Марка і переріз вікон. вики. кабелю, мм 2

 в норм. р. I 'доп, А

 в авар. р.1,3I 'доп, А

 варіант 1-5 Л-1 ТП3 РУ-1 113 146 25 95 25 50 АСБ (3х95)

 Л-2 РУ-1 ГПП 234 304 120 95 120 185 АСБ (3х185)

 Л-3 ТП-4 РУ-2 94,5 123 25 95 95 150 АСБ (3х150)

 Л-4 РУ-2 ГПП 480625 2х150 95 2х150 2х185 2АСБ (3х185)

 Л-5 ТП-6 РУ-3 171 222 70 95 95 150 АСБ (3х150)

 Л-6 РУ-3 ДПП 490642 2х150 95 2х150 2х185 2АСБ (3х185)

 Л-7 ТП-1 ТП-2 72 94 16 95 95 95 АСБ (3х95)

 Л-8 ТП-2 ГПП 234 304 120 95 120 185 АСБ (3х185)

 Л-9 РУ-2 ТП-5 234 304 120 95 120 185 АСБ (3х185)

 Л-10 ТП-5 ТП-8 140 181 50 95 95 150 АСБ (3х185)

 Л-11 РУ-3 ТП-7 202 263 95 95 95 150 АСБ (3х185)

Техніко-економічні показники трансформаторів зв'язку з енергосистемою

Капітальні витрати:

Вартість двох триобмоткових трансформаторів типу ТДТ-16000/110 при зовнішній установці:

тис. руб.

вартість двох вводів з роз'єднувачами і короткозамикачем, встановлювані в ОРУ-110 кВ на залізобетонних конструкціях:

тис. руб.

Сумарні капітальні витрати:

тис. руб.

Повна розрахункова потужність трансформатора на ГПП становить 18640 кВА. Навантаження на один трансформатор становить 9320 кВА.

Вважаємо, що обмотка вищого U завантажена на 100%, середнього - 60% і нижчого - 40%, тоді коефіцієнт завантаження обмоток дорівнює:

Споживання потужності охлажд. установки приймаємо = 12 кВт.

Наведені втрати холостого ходу:

Напруги к.з. соотв. по обмотках вищого, середнього і нижчого напр .:

Наведені втрати к.з. визначаються:

Наведені втрати потужності в одному трьохобмоткову трансформаторі:

Втрати потужності в двох трансформаторах ГПП:

На підставі результатів розрахунків, складаємо підсумкову таблицю техніко-економічних показників. Як найбільш раціональний приймається варіант системи електропостачання з напругою живильних і розподільних мереж 20 кВ.

Тому у нас є споживачі електроенергії 6 кВ, то передбачаємо додаткові трансформаторні п / ст 20/6 кВ: ТП-3; ТП-4; ТП-6.

Відповідно до розрахунків намічаємо до установки на ТП-3 (цех № 14, 15) два трансформатора типу ТМ-20/6, потужністю 1600 кВА кожний, розрахункова потужність ТП-3 - 1994 кВА:

ТП-4 (цех № 18); Рр = 1920 кВт; Qр = 1440 квар; Sр = 2400 кВА. Намічаємо до установки 2 трансформатора по 1600 кВА кожний з коефіцієнтом завантаження:

ТП-6; Рр = 1575 кВт; Qр = 1181 квар; Sр = 1968 кВА. Намічаємо до установки 2 трансформатора по 1600 кВА кожний з коефіцієнтом завантаження:

Таблиця 1.8.

 Найменування Напруга, кВ Кап. витрати, к, тис.руб. Річні експ. витрати Год.расч.затр., тис.руб / рік Втрати ел.енергії DЕа, т.кВт / рік Вихід цв.метал., СЦМ

 Сп, т.руб / рік Са, т.руб / рік Се, т.руб / рік

 Система зовн. електропостачання

 20

 35

 110

 40,8

 80,2

 84,9

 24

 14,8

 1,84

 3,5

 2,6

 3,5

 27,5

 17,4

 5,4

 32,6

 27,4

 16

 1495

 927

 115

 20,2

 19

 15,3

 Тр-ри зв'язку з енергосистемою

 35 / 6-10

 110 / 6-20

 65,9

 145,9

 27,2

 33,0

 4,4

 9,2

 31,6

 42,2

 40,4

 61,0

 1776

 2060

 5,6

 13,5

 Система внутр. електропостачання

6

 10

 20

 171,2

 184,5

 236,3

 28,4

 28,5

 28,9

 9,95

 10,9

 13,8

 38,35

 39,5

 40,7

 65

 65,5

 72,4

 1776

 1958

 1770

 6,3

 4,5

 3,7

 Система електропостачання заводу

 20/20

 35/6

 35/10

 110/6

 110/20/6

 110/20/6

 277,1

 321,4

 334,7

 402,1

 415,4

 467,2

 50,9

 70,4

 70,5

 62,5

 62,7

 62,7

 17,3

 19,6

 18

 22,7

 23,7

 26,5

 68,2

 87,3

 88,5

 85,2

 86,4

 87,6

 105,0

 132,8

 133,3

 142

 142,5

 149

 3265

 4479

 4661

 3951

 4133

 3945

 23,9

 35,3

 23,5

 21,6

 19,8

 19

 Вики. система електропостачання 20/20 277,1 50,9 17,3 68,2 105 3265 23,9

Приймається, як найбільш раціональний, варіант системи електропостачання 35 кВ та розподільчих мереж 6 кВ.

Короткий опис прийнятої системи електропостачання

Електропостачання заводу здійснюється від п / ст енергосистеми по двох повітряних лініях 35 кВ, виконаним проводом марки «АС» перетином 185 мм2на залізобетонних проміжних і анкерних металевих опорах з тросом.

На ГПП відкрито встановлені 2 триобмоткових трансформатора типу ТД-16000/35. На стороні 35 кВ прийнята спрощена схема без вимикачів з мінімальною кількістю апаратури (роз'єднувачі та короткозамикачі) РУ-6 виконано з шаф розподільчих закритого типу.

На стороні 6 кВ передбачена одинарна системи шин, акціонерів. масляним вимикачем з пристроєм автоматичного включення резерву (АВР).

Розподільні пристрої РУ-1, РУ-2, РУ-3 отримують живлення від ГПП по радіальної схемою з резервуванням.

Розподільні мережі напругою до і вище 1000 В по території заводу прокладаються в кабельних траншеях.

2. Розрахунок струмів короткого замикання

Розрахунок струмів КЗ проводиться для вибору та перевірки ел.аппаратов, ізоляторів і струмоведучих частин.

 Схема заміщення

 (Точки К-1, К-2)

 Sc = 600 МВА

 Х1

 0,81

 Х2

 1,61

 Х3

 0,785

 r3

 0,33

 Х4

 3,0

 К-1

 Х5

 0,267

 r5

 0,3

 К-2

 Розрахункова схема

 Хл

 Rл

 Хт

 Хл

 Rл

 К-3

 ТП-3

 РУ-1

 ДПП

 Л-2

 L = 0,23 см

 К2

 ~ 6,3 кв

 1600 кВА

 0,23-0,4 кВ

 К-1

 Sн = 1600 кВА

 Uкз = 8%

 Л-1

 L = 4 см

 К3

 35 кв

 4000 кВА

 115 кв

 Sc = 600 МВА

 Хс = 0,8

Приймаємо базисні умови:

Базисна потужність Sб = Sс = 600 МВА;

Базисне напруга Uб = Uср = 6,3 кВ;

Базисний струм Iб =.

Розрахунок опорів елементів системи електропостачання у відносних одиницях

Опір системи:

Опір повітряної лінії ЛЕП-35 кВ

де Хо = 0,4 Ом / км - реактивний опір 1 км дл.

Опір трансформаторів системи:

Х2 = ХТБ = Хвб + ХСБ = 1,61

(З розрахунку системи зовнішнього електропостачання)

Опір трансформаторів ГПП:

Опір кабельної лінії ГПП-РУ-1

r0 = 0,08 Ом / км; х0 = 0,07 Ом / км.

Точка К-1.

Опір від джерела живлення до точки КЗ К-1

ХS = х1 + х2 + х3 + х4 = 0,8 + 1,61 + 0,785 + 3,0 = 6,2

R21 = R3 = 0,33

Маємо RS1 <1 / 3ХS1, отже, активний опір при розрахунку струмів КЗ не враховуємо.

Так як ХS1> 3, то періодична слагающая струму КЗ для всіх моментів часу однакова і дорівнює:

Ік = Іб / хS = 55 / 6,2 = 8,9 кА

Ударний струм КЗ

IУ = Ку ? O2 * I '' = 1.8O2 * 8.9 = 22.7 кА

Де Ку - ударний коефіцієнт, що приймається = 1,8.

Найбільше значення струму КЗ за перший пе6ріод від початку процесу КЗ:

кА

Потужність трифазного КЗ для довільного моменту часу:

МВА.

Точка К-2.

Опір від джерела живлення до точки КЗ К-2

ХS2 = х1 + х2 + х3 + х4 + х5 = 0,8 + 1,61 + 0,785 + 3,0 + 0,267 = 6,5

RS2 = R3 + R5 = 0,33 + 0,3 = 0,63

Маємо RS2 <1 / 3ХS2, отже, активний опір при розрахунку струмів КЗ не враховуємо.

Так як ХS2> 3, то

Ік = Іб / хS2 = 55 / 6,5 = 8,45 кА

Ударний струм КЗ

IУ = Ку ? O2 * I '' = 1.8O2 * 8.45 = 21.6 кА

Де Ку - ударний коефіцієнт, що приймається = 1,8.

Найбільше значення струму КЗ за перший пе6ріод від початку процесу КЗ:

кА

Потужність трифазного КЗ для довільного моменту часу:

МВА.2.1. Вибір вимикачів.

Перевіряємо попередньо вимикачі типу МГГ-10-2000 / 500. Розрахункова точка КЗ - точка К-1.

Розрахунковий струм термічної стійкості визначається за формулою:

де tнт - час, до якого віднесено номінальний струм термічної стійкості вимикачів, приймаємо = 10 с;

tп - наведене час КЗ, с.

Враховуючи час спрацьовування захисту, приймаємо дійсне час відключений. КЗ (t) рівним 1,5 с. Отже,

кА

Вибираємо до вимикача провід типу ПЕ-2.2.2. Вибір роз'єднувачів

Вибір роз'єднувачів в ланцюзі запобіжників лінії РУ-1-ТП-3 виконується аналогічно вибору вимикачів і зводиться в табл.1.9.

Таблиця 1.9.

 Проверяемая величина Розрахункові параметри Тип предохр. роз'їдаючи. Номінальна. парам. пред., роз'їдаючи. Формули для перевірки та розрахунку

 Запобіжники

 Номін.напр., КВ

 U н вуст = 6 кВ ПК-6/150

 U н = 6 кВ

 U н ?U н вуст

 Номін.дліт.ток, А

 I max p = 145 А

 I н дл = 150 А

 I н дл ? I max p

 Ном.ток викл., КА I "= 8,5 кА

 I н ВТК = 20 кА

 I н ВТК ? I "

 Роз'єднувачі

 Номін.напр., КВ

 U н вуст = 6 кВ РВ-6/400

 U н = 6 кВ

 U н ?U н вуст

 Номін.дліт.ток, А

 I max p = 145 А

 I н дл = 400 А

 I н дл ? I max p

 Ном.ток дінам.уст .:

 а) ампліт.знач., кА iу = 21,6 кА

 i н дин = 50 кА

 i н дин ? iу

 б) действ.знач., кА IУ = 12,8 кА

 I н дин = 29 кА

 I н дин ? Iу

 Ном.ток терм.уст., КА

 I t н = 2,72 кА

 I t Н10 = 10 кА

 I t Н10 ? I t н

2.3. Шини ГПП

Вибір і перевірку шин ГПП виконуємо по максимальному робочому струму (Imaxp), термічної стійкості (Sт вуст), допустимому напрузі в шині на вигин (dдоп).

1. Тривалий допустимий струм визначимо:

,

де I'доп- тривало допустимий струм для однієї смуги при tш = 70оС, tв = 25оС і розташуванні шин вертикально

к1 -0 поправочний коефіцієнт = 0,95;

к2 - коефіцієнт тривало допустимого струму;

К3- поправочний коефіцієнт при tв, відмінному від 25оС.

Вибираємо пофарбовані односмугові прямокутні алюмінієві шини перетином 100х10 мм (S = 1000 мм2), розташовані горизонтально з довгостроково припустимим струмом I'доп = 1820 А;

Iдоп = 0,95 * 1 * 1 * 1820 = 1730 А.

Розрахункове напруження в шині на вигин визначається за формулою:

,

де f - сила взаємодії між шинами різних фаз, кг * с;

L - відстань між опорними ізоляторами, прийняте = 90 см;

W - момент опору перерізу, см3.

f = 1,75 * 10-2 * (t2 / а) = 1,75 * 10-2 * (21,62 / 25) = 0,33 кг * с;

W = 0,17 * bh2 = 0,17 * 1 * 102 = 17 см2;

кг / см2.

Вибір і перевірку шин зводимо в табл. 1.10.

Таблиця 1.10.

 Проверяемая величина Розрахункові параметри Марка перетину шин Номінальна. дані шин Формули для перевірки та розрахунку

 Шини ГПП

 Тривалий допустимий струм, А

 I max p = 1690 А

 I доп = 400 А

 I доп ? I max p

 Перетин шини (перевірка по терміч.уст.)

 S ту min = 110 мм 2

 S = 1000 мм 2

 S? S ту min

 Допуст.нагр. в шині на вигин, кг / см 2

 s розр = 15,7 кг / см 2

 s доп = 650 кг / см 2

 s доп ?s расч

 Умови в одн.мех.резон.

 f з кр = 62 Гц

 f з КР1 = 45?55 Гц

 f з КР2 = 90?110 Гц

 f з КР1 ? f з кр

 f з КР2 ? f з кр

3. Релейний захист

Релейний захист і автоматика виконані на змінному оперативному струмі із застосуванням випрямних блоків живлення БПТ-1001 і БПН-1001. Компонування ГПП 35/6 кВ дана в графічної частини.

Список використаних джерел

1. Довідник з проектування електропостачання під ред. Ю.Г.Барибіна, Л.Є. Федорова і т.д. М .; Вища школа, 1990.

2. Навчальний посібник для курсового і дипломного проектування, А.А. Федоров, Л.Є. Старкова, М., Вища школа, 1987.

3. Електропостачання промислових промпідприємств, А.А. Федоров, Н.М. Рімхейн, М .: Енергія, 1981.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com