На головну    

 Кесарів розтин у кішок - Зоологія

Зміст

Содержание... 1

1.Введение... 3

2.Обзор литературы... 4

2.1 Визначення етіології бронхопневмонії телят ... 4

2.2 Патогенез болезни... 5

2.3 Клінічні ознаки ... ... 6

2.3.1 Гостра форма бронхопневмонии... 6

2.3.2 Подострая форма бронхопневмонии... 7

2.3.4 Хронічна форма бронхопневмонии... 7

2.4 Патологоанатомічні зміни ... ... 7

2.5 Діагноз і диференційний діагноз ... ... 7

2.6 Лікування телят, хворих бронхопневмонией ... .. 8

2.7 Профілактика захворювання ... ... 10

2.8 Особливості годівлі молодняку ??великої рогатої худоби ... 11

3. Власні исследования... 13

3.1 Організаційно-економічна характеристика СГВК Агрофірми «Иванинская» 14

3.2 Стан тваринництва та його зоотехническая оцінка ... 20

3.3 Матеріали і методи дослідження ... ... 20

3.4 Аналіз годівлі великої рогатої худоби ... 21

3.4.1 Аналіз годівлі тільних сухостійних корів ... ... 21

3.4.2. Аналіз годівлі телят у віці 3 місяців ... ... 22

3.5 Аналіз причин виникнення бронхопневмонії телят у господарстві .. 23

3.6 Клінічні ознаки ... ... 26

3.7 Результати лабораторних досліджень крові телят ... 27

3.8 Патологоанатомічні зміни ... ... 28

3.9 Діагноз і диференційний діагноз ... ... 29

3.10 Результати лікувальних заходів ... ... 29

3.11 Економічна ефективність методів лікування бронхопневмонії телят 33

4. Висновки та предложения... 38

5. Безпека жизнедеятельности... 40

5.1 Охорона труда... 40

5.2 Цивільна оборона ... ... 41

6. Основи екології та раціональне природокористування ... 43

Парниковий эффект... 44

Озонова діра в атмосфере... 44

Смог... 45

Кислотні дожди... 46

Вплив забруднень атмосферного повітря на організм тварин ... 46

Захист атмосферы... 48

7. Список використаної літератури ... ... 51

8. Список иллюстраций... 53

9. Приложения... 54

1.Вступ

Велика роль у забезпеченні країни продовольством відводиться інтенсивному розвитку промислових комплексів з виробництва молока та яловичини. Необхідно по-новому вирішувати питання ветеринарного обслуговування тваринницьких господарств промислового типу, комплектувати їх здоровим поголів'ям, що зобов'язує ветеринарних фахівців підвищити рівень організації ветеринарної справи, звернувши особливу увагу на проведення профілактичних, протиепізоотичних, ветеринарно-санітарних заходів, попередження заносу заразних і виникнення незаразних хвороб.

Особливо актуально це стало в наш час у зв'язку з переходом сільськогосподарських підприємств на нові форми власності, у зв'язку з чим працівники, а також керівництво безпосередньо зацікавлені у збільшенні кількості продукції і підвищенні її якості, тому від цього залежить подальша доля самого підприємств і, як наслідок, всіх його працівників.

Однак іноді рішення вищевказаних питань ускладнюється у зв'язку з розвитком порушення обміну речовин, зниженням резистентності організму тварин, виникнення хвороб, пов'язаних з неповноцінним годівлею порушенням умов утримання.

За наявними статистичними даними на промислових тваринницьких комплексах, на спеціалізованих фермах, а також серед тварин на присадибних господарствах на незаразних патологію доводиться 94-98% всіх випадків захворюваності.

В умовах промислового вирощування молодняку ??великої рогатої худоби найбільший відсоток захворювань падає на різні респіраторні захворювання, серед яких найбільш поширена бронхопневмонія.

У зв'язку з цим перед нами були поставлені такі завдання:

1. Встановити причини, що викликають бронхопневмонію телят в СГВК Агрофірмі «Иванинская» Домодедовского району Московської області.

2. Освоїти методи діагностики та лікування бронхопневмонії в умовах СГВК Агрофірми «Иванинская».

3. Порівняти різні методи лікування бронхопневмонії телят і вибрати найбільш ефективний.

4. Провести аналіз годівлі різних вікових груп тварин.

 2.Обзор літератури

Бронхопневмонія - захворювання, що виявляється запаленням бронхів і часткою легенів з накопиченням в альвеолах ексудату і клітин десквамированного епітелію. Патологічний процес починається з появи в легенях і легеневій паренхімі серозного ексудату, що відповідає картині катарального запалення легенів у дорослих тварин, але, так як первинно уражаються бронхи і процес швидко поширюється по бронхіальному дереву, то таке захворювання, що переважно в молодняку, прийнято називати бронхопневмонією .

Бронхопневмонія реєструється в різних зонах країни і за питомою вагою займає друге місце після шлунково-кишкових захворювань. За даними ряду авторів, щорічно в країні хворіють бронхопневмонією 20-30% молодняку. В результаті переболевания знижується середньодобовий приріст живої маси, продуктивні і племінні якості тварин, тому профілактика бронхопневмонії є питанням першорядної важливості, який вимагає своєчасного і грамотного решенія.2.1 Визначення етіології бронхопневмонії телят

Бронхопневмонія телят є поліетіологічним захворюванням. На думку В.М. Данилевського (1985р.), Алікаева (1973, 1985), та інших авторів, бронхопневмонія - захворювання неинфекцированного походження, мікробний фактор у розвитку неспецифічної бронхопневмонії телят не є провідним і не має патогенетичного значення. Виділені з легких хворих і полеглих тварин мікроорганізми є сепрофітнимі, вони стають патогенними тільки при зниженні резистентності організму тварин.

Багато авторів вважають, що бронхопневмонія проявляється як наслідок незадовільних умов утримання та годівлі.

Прийнято розрізняти ендогенні і екзогенні причини виникнення бронхопневмонії телят. До ендогенних причин належать: неправильний підбір пар при злучці, інбридинг, що ведуть до народження нездорового молодняку ??з зниженою резистентністю і сприйнятливістю до багатьох захворювань. Також до ендогенних причин відносять анатомофизиологические особливості молодняку: коротка трахея, вузькі бронхи, багатство кровоносними судинами слизової оболонки, що вистилає дихальні шляхи, Слабкість еластичної тканини стінок альвеол і насиченість їх лімфатичними судинами. Зазначені причини сприяють швидкому виникненню та поширенню запального процесу.

До екзогенних причин виникнення бронхопневмонії відносять: порушення умов годівлі маточного поголів'я, зокрема, недостатність у їх раціонах ретинолу. Це викликає у них розвиток А-гіповітамінозу, внаслідок чого знижується вміст вітаміну А в молоці, яким харчуються телята. Гіповітаміноз А викликає у телят розвиток бар'єрної функції слизових оболонок, зокрема, дихальних кулею, внаслідок чого прохідність їх для мікроорганізмів підвищується (В.М. Данилевський, 1985)

Також до екзогенних факторів відносять різні умови годівлі та утримання молодняку ??переохолодження чи перегрівання, що призводить до порушення кровообігу, появі застійних явищ у легенях, що створює сприятливі умови для розвитку бронхопневмонії; утримання молодняку ??в невпорядкованих приміщеннях з незадовільною вентиляцією, в результаті чого в повітрі накопичується пил, вуглекислота, аміак, сірководень, метан, водяні пари, або навпаки, виникає надмірна сухість повітря; мікробна забрудненість повітря також відноситься до екзогенних причин виникнення бронхопневмонії телят.

Фактором до появи даного захворювання є зниження резистентності організму тварин, що може виникнути на тлі стресу (транспортний, промисловий), на тлі перенесених в боле ранньому віці захворювань, наприклад, шлунково-кишкового тракту (диспепсія) .2.2 Патогенез хвороби.

Патогенез бронхопневмонії досить складний, тому в процес залучаються всі органи і системи хворої тварини. Патогенез визначається станом всіх органів і тканин, в першу чергу - станом нервової системи. Несприятливі фактори в першу чергу викликають зміни в нервовій системі, отже, виникає порушення гуморальних і нервових чинників, відбувається зниження захисних сил організму, знижується концентрація лізоциму і гістаміну в крові, збільшуються глобуліновие фракції білків. Це сприяє застою крові в легенях і набряклості слизових оболонок бронхіол і бронхів. Різко знижується фагоцитарна активність лейкоцитів і лизоцимная активність бронхіальної слизу, знижується бар'єрна функція епітелію.

Початкові зміни характеризуються екссутатівнимі процесами, лейкоцитарної реакцією, накопиченням серозного ексудату в бронхах і альвеолах.

Відповідно, розвиваються сприятливі умови для розвитку мікрофлори, яка може бути як патогенної, так і сапрофітної. Мікрофлора швидко розмножується, мікробні ферменти і токсини накопичуються у високій концентрації і викликають некроз слизових оболонок і розвиток запального процесу. Виникає дольковое запалення і мікробронхіти.

Надалі уражені ділянки зливаються, утворюються осередки.

На місці запальних фокусів легенева тканина ущільнена і має гладку поверхню.

Виникають захисні реакції - пирхання, кашель.

Токсини мікробів всмоктуються в кров, виникає інтоксикація, отже, виникає порозность судин. У паренхімі легень накопичується випіт, виникає катаральне запалення. Вентиляція легенів може, посилюється функціонування здорових ділянок. В результаті чого посилюється і частішає дихання. Зниження рівня газообміну в легенях викликає зниження газообміну в тканинах, відбувається накопичення недоокислених продуктів обміну, розвивається ацидоз. В результаті цього виникає задишка, нервові явища, ослаблення діяльності серцево-судинної системи, зниження тонусу кровоносних судин і, відповідно, зниження артеріального тиску. У результаті зниження кровотоку виникають застійні явища, виникають дистрофічні процеси в серцевому м'язі, змінюється робота печінки. Недолік хлоридів у крові викликає порушення освіти соляної кислоти в шлунку, розвивається лівреях.

Змінюється фільтраційна здатність нирок, У сечі з'являється білок. Мікробні токсини впливають на центральну нервову систему, викликаючи порушення терморегуляції, відповідно, розвивається лихоманка.

При сприятливому перебігу і усуненні етіологічних чинників, а також при наданні лікувальної допомоги, через 7-10 днів настає одужання.

При несприятливому перебігу процес може приймати лобарний характер, виникають гнійно-некротичні зміни, плеврит, перикардит, з'являються вторинні імунні дефіціти.2.3 Клінічні ознаки.

Залежно від тяжкості перебігу бронхопневмонії розрізняють три форми болезні2.3.1 Гостра форма бронхопневмонії

Триває 5-10 днів. Починається з легкого нездужання, млявості, зниження апетиту; тільки на 2-3 день хвороби температура піднімається до 40-42 град / С.

Виникає задишка, а при важкому перебігу - дихання з відкритим ротом.

Ко?юктіва гиперимирована так само, як і слизова оболонка носової порожнини, потім розвивається ціаноз слизових оболонок.

З'являються серозно-слизові виділення з носа, які потім стають катарально-гнійними.

Кашель на початку різкий, сухий, уривчастий, потім - слабкий вологий, менш болючий, але більш частий. Загальний стан погіршується, настає гіподинамія. Дихання прискорене, утруднене.

При перкусії виявляють осередки притуплення в легенях в області передніх і середніх часткою.

При аускультації - жорстке везикулярне дихання, вологі хрипи. Тони серця глухі.

У крові підвищується вміст лейкоцитів, виникає нейтрофилия зі зсувом вліво, тобто типова картина крові при воспаленіі.2.3.2 Подострая форма бронхопневмонії.

... Зазвичай триває 20-30 днів. Характеризується зниженням апетиту, відставанням у рості, зниженням вгодованості, тобто гипотрофией. Зазвичай при підгострому перебігу бронхопневмонії відзначають вранці нормальну температуру тіла хворої тварини, а до вечора - підвищення температури на 1 - 1.5 град / С. Виникає задишка і вологий кашель.

При аускультації - бронхіальне дихання; при перкусії виявляють вогнища ураження в легенях.

У період загострення помітно погіршення загального стану, підвищення температури, посилення задишки і наростання ознак токсикозу і гіпоксії. Розвивається діарея.2.3.4 Хронічна форма бронхопневмонії.

Ця форма характеризується яскраво вираженим відставанням у рості, телята стають гипотрофиками. Апетит мінливий. Кашель присутній постійно. Температура незначно підвищується. З носових отворів - серозні закінчення; ціаноз слизових оболонок.

При аускультації виявляють сухі хрипи в легенях, при перкусії - вогнища прітупленія.2.4 Патологоанатомічні зміни

У більшості тварин при гострому перебігу бронхопневмонії виявляють блідість слизових оболонок.

Легенева тканина ущільнена, у верхівкових і середніх частках - множинні пневмонические очажки з поверхні і в товщі органу діаметром від одного до декількох сантиметрів, синьо-червоного або блідо-сірого кольору, щільні, з питомою вагою важче води. При розрізі цих вогнищ виділяється катаральний ексудат.

При розтині також відзначають набряк і гіперемію верхніх дихальних шляхів, ексудат в бронхах і бронхіолах.

Середостіння і бронхіальні лімфатичні вузли збільшені.

При підгострій пневмонії відзначають виснаження, ціаноз слизових оболонок, гнійний ексудат в бронхах. Слизова оболонка бронхів набрякла, гиперимирована, з крововиливами.

Уражені ділянки легень тестоватойконсистенції, строкаті, тонуть у воді.

Ознаки плевриту виявляють у вигляді накладень на плеврі, в плевральній порожнині виявляють деяку кількість рідини.

Серцевий м'яз матова, печінка збільшена, жовчний міхур наповнений густою жовчю.

При хронічній бронхопневмонії ділянки легенів строкаті, помітний разрост сполучної тканини. Легке щільної

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати