трусики женские украина

На головну

 Суматор з паралельним переносом і автомат Мілі - Цифрові пристрої

 Міністерство загальної та професійної освіти

 Самарський державний технічний університет Кафедра: Робототехнічні системи

 Контрольна робота

 Цифрові пристрої та мікропроцесори

 Самара, 2001

1. Використовуючи однорозрядні повні суматори побудувати функціональну схему трехразрядного накопичується суматора з паралельним переносом.

РІШЕННЯ:

Однорозрядних суматор рис.1 має три входи (два доданків і перенесення з попереднього розряду) і два виходи (суми і перенесення в наступний розряд).

 Таблиця істинності одноразрядного сумматора.

 a i

 b i

 c i-1

 S i

 C i

 0 0 0 0 0

 0 0 1 1 0

 0 1 0 1 0

 0 1 1 0 1

 1 0 0 1 0

 1 0 1 0 1

 Рис. 1

1 1 0 0 1

 1 1 1 1 1

Суматори для паралельних операндів з паралельним переносом розроблені для отримання максимальної швидкодії.

Для побудови суматора з паралельним переносом введемо дві допоміжні функції.

Функція генерації - приймає одиничне значення якщо перенесення на виході даного розряду з'являється незалежно від наявності або відсутності вхідного перенесення.

Функція прозорості - приймає одиничне значення, якщо перенесення на виході даного розряду з'являється тільки при наявності вхідного перенесення.

Сформуємо перенесення на виході молодшого розряду:

На виході наступного розряду:

В базисі І-НЕ:

Накопичує суматор являє собою поєднання суматора і регістру. Регістр виконаємо на D-тригерах (рис. 2).

Q

 Рис. 2

2.

3. Побудувати схему електричну принципову керуючого автомата Мілі для наступної прошивки:

РІШЕННЯ:

1. Побудова графа функціонування:

Керуючий пристрій є логічним пристроєм послідовних типу. Мікрокоманда видається в наступному тактовом періоді, залежить від стану в якому знаходиться пристрій. Для визначення станів пристрої зробимо розмітку схеми алгоритму, представленої в мікрокоманд (Рис. 1).

Отримані позначки а0, а1, а2, а3, а4 відповідають станам пристрою. Пристрій має п'ять станів. Побудуємо граф функціонування.

Кодування станів пристрою.

 У процесі кодування станів кожному стану пристрою повинна бути поставлена ??у відповідність деяка кодова комбінація. Число розрядів кодів вибирається з наступного умови:, де М - число кодових комбінацій, k - число розрядів.

 У розглянутому пристрої М = 5 k = 3. Таблиця 1

 Стан Кодові комбінації

 Q 3

 Q 2

 Q 1

 а0 0 0 0

 а1 0 0 1

 а2 0 1 0

 а3 0 1 січня

 а4 1 0 0

Відповідність між станами пристрої і кодовими комбінаціями задамо в таблиці 1.

2. Структурна схема керуючого пристрою.

3. Побудова таблиці функціонування.

 Поточний стан Наступне стан Умови переходу Вхідні сигнали

 позначення Кодова комбінація позначення Кодова комбінація Сигнали установки тригерів Керуючі мікрокоманд

 Q 3

 Q 2

 Q 1

 Q 3

 Q 2

 Q 1

 а0 0 0 0 а1 0 0 1 Х1; Х2

 S 1 Y1; Y4

 а0 0 0 0 а0 0 0 0 Х1 --- ---

 а0 0 0 0 а4 1 0 0 Х1; Х2

 S 3 Y5; Y8

 а1 0 0 1 а2 0 1 0 ---

 S 2; R 1 Y2; Y3

 а2 0 1 0 а3 0 1 січня ---

 S 1 Y6; Y10

 а3 0 1 січня а0 0 0 0 Х4

 R 2; R 1 Y7

 а3 0 1 січня а1 0 0 1 Х4

 R 2 ---

 а4 1 0 0 а0 0 0 0 Х3

 R 3 Y9

 а4 1 0 0 а2 0 1 0 Х3

 R 3; S 2 ---

Таблиця переходу RS тригера.

 Вид переходу тригера Сигнали на входах тригера

 S R

 0 0 0 -

 0 1 1 0

 1 0 0 1

 1 січня - 0

4. Запишемо логічні вирази для вихідних значень комбінаційного вузла.

 S 1 Y1 Y4 = a0

 S 3 Y5 Y8 = X1 X2 a0

 S 2 R 1 Y2 Y3 = a1

 S 1 Y6 Y10 = a2

 R 2 R 1 Y7 = X4 a3

 R 2 = X4 a3

 R 3 Y9 = X3 a4

 R 3 S 2 = X3 a4

Визначимо логічний вираз для кожної вихідної величини.

 S 3 = X1 X2 a0

 S 2 = a1 U X3 a4

 S 1 = a0 U a1

 R 3 = X3 a4 U X3 a4

 R 2 = X4 a3 U X4 a3

 R 1 = a1 U X4 a3

 Y1 Y4 = a0

 Y5 Y8 = X1 X2 a0

 Y2 Y3 = a1

 Y6 Y10 = a2

 Y7 = X4a3

 Y9 = X3a4

5. Побудова логічної схеми комбінаційного вузла.

Вхідні в вираження значення a0, a1, a2, a3, a4, що визначаються комбінацією значень Q3, Q2, Q1могут бути отримані за допомогою дешифратора.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка