На головну    

 Розробка стежить гідроприводу - Цифрові пристрої

1 Розробка принципової схеми Стежать ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ

7

6

Малюнок 1. 2 - Функціональна схема стежить гідроприводу з дроселем, встановленим на виході з виконавчого органу

1 - насос з робочим об'ємом; 2 - приводний електродвигун; 3 - запобіжний клапан з пропорційним електричним управлінням; 4- регульований дросель з пропорційним електричним управлінням; 5 - гідророзподільник c електрогідравлічним керуванням; 6 - підсилювач (суматор); 7 - гідроциліндр з двостороннім розташуванням штоків; 8 - тахогенератор; 9 - передавальний механізм; 11 - перетворювач прямолінійного руху в поворотне.

Дросель на виході з виконавчого органу встановлюється в гідроприводу, на виконавчий орган яких діє знакозмінна статична сила опору. Особливостями конструкцій стежать приводів є застосування регуляторів та іншої апаратури з пропорційним електричним управлінням, наявність зворотних зв'язків. Крім цього для забезпечення динамічної стійкості стежить електрогідравлічного приводу використовуються електричні і гідромеханічні коригувальні пристрої. Для очищення рідини застосовуються фільтри.

Гідроклапан тиску призначений для підтримки заданого тиску в трубопроводі.

Гидрораспределитель призначений для зміни напряму рідини.

Гідравлічний замок призначений для проходу рідини до виконавчого органу приводу при наявності тиску нагнітання і замикання рідини в порожнинах виконавчого органу при відсутності тиску нагнітання.

Реле тиску контролює рівень тиску масла в гідросистемі, подаючи електричний сигнал.

Манометри служать для візуального контролю тиску.

2 ВИБІР ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ, РОЗРАХУНОК вхідних і вихідних параметрів

Гідравлічний циліндр вибираємо з каталогу [3] при дотриманні наступних умов:

гдеі- відповідно паспортне і заданий значення толкающего номінального зусилля на штоку;

и- відповідно паспортне і заданий значення максимального ходу штока гідроциліндра;

і-відповідно паспортне і заданий максимальні значення швидкості руху штока.

Вибираємо гидроцилиндр з двостороннім розташуванням штоків Г22-23, має технічну характеристику:

D = 50 мм; d = 16 мм; = 500 мм; = 10500 Н; = 1,5; = 0,95; m = 2,8 кг при номінальному тиску.

= 10500 Н> = 8157 Н;

= 1,5> = 0,57;

= 500 мм> = 495 мм.

Для обраного типорозміру гідроциліндра визначаємо розрахункові значення необхідного перепаду тиску і об'ємної витрати жідкостіна вході в гідроциліндр и- на виході.

Ефективні площі поршня:

.

Необхідний перепад тиску:

.

Витрата рідини:

,

де- необхідний перепад тиску ,;

- Тиск у нагнітальному порожнини гідроциліндра ,;

- Тиск у зливний порожнини гідроциліндра, (при виборі гідроциліндра передбачається, що);

- Діаметр поршня гідроциліндра, м;

- Діаметр штока гідроциліндра, м;

- Механічний ККД гідроциліндра;

и- відповідно об'ємні витрати рідини на вході (в нагнітальному трубопроводі) і на виході (в зливному трубопроводі) гідроциліндра ,;

Для гідроциліндра з двостороннім розташуванням штоків, якщо штоки мають однаковий діаметр і в кінематичній парі «поршень-циліндр» встановлені ущільнення, об'ємні витрати рідини на вході і на виході з гідроциліндра однакові.

3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБОПРОВОДОВ

Гідравлічний розрахунок трубопроводів полягає у виборі оптимального внутрішнього діаметра труби і у визначенні втрат тиску по довжині трубопроводу.

Розрахункове значення внутрішнього діаметра труби

де Q- розрахунковий об'ємний витрата рідини в трубопроводі,

[U] - що допускається швидкість руху рідини,

- Діаметр труби, м.

Допустима швидкість руху рідини в нагнітальному трубопроводі гідроприводу вибирається по нормативним даним, викладеним у таблиці 3.1 метод. вказівок, залежно від розрахункового перепаду тиску р на виконавчому органі приводу ([u] = 3м / c). Для зливного трубопроводу допускається швидкість руху рідини приймається [u] = 2м / с, а для всасивающего-.

.

З довідкової літератури [1] вибираємо внутрішній діаметр безшовної холоднодеформируемой труби так, щоб дійсний внутрішній діаметр трубибил дорівнює розрахунковому значеніюілі більше за нього, тобто

Приймаємо безшовні холоднодеформируемой труби на нагнітальному і зливному трубопроводі:

трубаімеющая зовнішній діаметр 25 мм, товщину стінки 2 мм внутрішній діаметрмм.

Визначаємо дійсну швидкість руху рідини в нагнітальному і зливному трубопроводах:

де Q- об'ємний витрата рідини в трубопроводі,

Втрата тиску при русі рідини по нагнітальному трубопроводу (ділянка АБ) і зливного трубопроводу (ділянка ВГ) визначається:

де- втрата тиску, - коефіцієнт опору;

- Щільність робочої рідини,; - довжина ділянки трубопроводу, - внутрішній діаметр обраної труби, - дійсна швидкість руху рідини у ділянці трубопроводу,

Коефіцієнт опору

,

де- число Рейнольдса.

Число (критерій) Рейнольдса

,

де- кінематичний коефіцієнт в'язкості робочої рідини ,.

4 РОЗРАХУНОК ВТРАТ ТИСКУ У МІСЦЕВИХ гідравлічного опору

Ділянки трубопроводу, при проходженні рідиною яких вектор швидкості змінюється або за величиною, або за направленням, називаються місцевими гідравлічними опорами (наприклад, раптове або плавне розширення чи звуження, зміна напрямку руху рідини і т.д).

Втрата тиску при проходженні місцевого гідравлічного опору

де- швидкість руху потоку рідини після проходження місцевого гідравлічного опору, (якщо поперечний переріз трубопроводу не змінюється, то приймається швидкість руху рідини в трубопроводі); - коефіцієнт місцевого гідравлічного опору.

Для вибору деяких значень коеффіціентаможно скористатися таблицею 4.1 метод. вказівок.

= 1,2; = 0,52; = 0,28; = 0,15.

Сумарні втрати тиску в місцевих сопротівленіяхпрі послідовному їх з'єднанні визначаються як сума втрат тиску в окремих опорах:

= (2 ? 1,2 + 4 ? 0,52 + 3 ? 0,28 + 4 ? 0,15) ? = 0,022 ?.

= (1 ? 1,2 + 5 ? 0,52 + 4 ? 0,28 + 3 ? 0,15) ?.

5 ВИБІР Гідроапаратура й ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ТИСКУ

Гідравлічна апаратура вибирається з довідника [3] при дотриманні наступних умов:

гдеі- відповідно номінальне паспортне тиск гідроапарата і розрахунковий перепад тиску виконавчому органі приводу;

и- відповідно номінальний паспортний об'ємний витрата гідроапарата і розрахунковий максимальний витрата на вході в виконавчий орган приводу.

При виборі гідроапаратури можна скористаємося таблицями 5.1 ... 5.10 метод. вказівок.

Для обраного типорозміру гідроапарата визначається справжня втрата тиску при проходженні розрахункового витрати через гидроаппарат:

де- паспортне значення втрати тиску при проході через гидроаппарат номінального паспортного витрати;

- Дійсне значення витрати, що проходить через гидроаппарат.

1. Запобіжний клапан ПКПД20-20, має технічну характеристику:

номінальний тиск - 20 ? 106> 6,3 ? 106;

номінальний витрата - 16,7 ? 10-4> 10 ? 10-4;

втрата тиску - 0,3 ? 106;

об'ємний витрата витоків - 2,5 ? 10-6;

діаметр умовного проходу - 0,02м;

маса - 7,8 кг.

Втрата тиску рідини під час проходження каналів запобіжного клапана:

.

2. Дросель ДВП - 16, має технічну характеристику:

номінальний тиск ->;

номінальний витрата -> 10 ? 10-4;

втрата тиску - 0,25 ? 106;

об'ємний витрата витоків - 4,1 ? 10-6;

діаметр умовного проходу - 16 ? 10-3м;

діаметр основного золотника дроселя - 18 ? 10-3м;

максимальний хід основного золотника - 3,5 ? 10-3м;

маса - 0,8 кг.

Втрата тиску рідини під час проходження каналів дроселя:

.

3. Гидрораспределитель з електрогідравлічним керуванням В16, має технічну характеристику:

номінальний тиск ->;

номінальний витрата -> 10 ? 10-4;

втрата тиску - 0,3 ? 106;

об'ємний витрата витоків - 2,6 ? 10-6;

діаметр умовного проходу - 16 ? 10-3м;

маса - 7,5кг.

Втрата тиску рідини під час проходження каналів гідророзподільника:

.

4. Двосторонній гідравлічний замок ГМ3 10/2, має технічну характеристику:

номінальний тиск ->;

номінальний витрата -> 10 ? 10-4;

втрата тиску - 0,5 ? 106;

діаметр умовного проходу - 0,01м;

маса - 1,8кг.

Втрата тиску рідини під час проходження каналів гідравлічного моста:

.

5. Фільтри, мають технічні характеристики:

приймальний фільтр ФВСМ63:

номінальний витрата - 16,7 ? 10-4> 6,3 ? 10-4;

втрата тиску - 0,007 ? 106;

діаметр умовного проходу - 0,063м;

точність фільтрації - 80мкм;

маса - 6кг.

напірний фільтр 2ФГМ32:

номінальний тиск - 32 ? 106> 6,3 ? 106;

номінальний витрата - 11 ? 10-4> 10 ? 10-4;

втрата тиску - 0,1 ? 106;

діаметр умовного проходу - 0,027м;

точність фільтрації - 10мкм;

маса - 6,5кг.

зливний фільтр ФС100:

номінальний тиск - 0,63 ? 106;

номінальний витрата - 16,7 ? 10-4;

втрата тиску - 0,1 ? 106;

діаметр умовного проходу - 0,032м;

точність фільтрації - 25мкм;

маса - 4,5кг.

Втрата тиску рідини:

;

;

.

6. Манометри МПТ-60, мають технічні характеристики:

контрольоване тиск - 0,1 ... 40МПа;

клас точності - 1,5;

маса - 0,2кг.

7. Реле тиску БПГ62-11, мають технічні характеристики:

контрольоване тиск - 0,8 ... 10МПа;

об'ємні витрата витоків 0,33 ? 10-6;

маса - 0,2кг.

Після визначення розрахункових значень втрат тиску в кожному гідроапарат розраховуємо сумарні втрати в гидроаппаратуре, встановленої в нагнетательной лінії АБ () і в зливний лінії ВГ ().

= (0,108 + 0,104 + 0,0025 + 0,0826 + 0,413) ? 106 = 0,710 ? 106.

= (0,413 + 0,104 + 0,0359 + 0,057) ? 106.

6 РОЗРАХУНОК сумарні втрати ТИСКУ В нагнетательном і зливальному ТРУБОПРОВОДАХ

Сумарні втрати тиску при проходженні рідини як в нагнітальному, так і в зливному трубопроводах складаються з втрат тиску по довжині трубопроводу, в місцевих гідравлічних опорах, і в гидроаппаратуре, встановленої в розглянутих трубопроводах.

Так як ділянки опору з'єднуються послідовно, то сумарні втрати в нагнетательной або зливний лініях гідросистеми визначаються алгебраїчним підсумовуванням всіх втрат тиску в елементах трубопроводу.

Сумарні втрати тиску в нагнітальному трубопроводі (на ділянці АБ)

(0,014 + 0,022 +, 710) ? 106 = 0,746 ? 106.

Сумарні втрати тиску в зливному трубопроводі (на ділянці ВГ)

(0,014 + 0,020 + 0,610) ? 106 = 0,644 ? 106.

7 ВИБІР ДЖЕРЕЛА ХАРЧУВАННЯ

Вибрати з довідника джерело живлення гідросистеми з необхідними параметрами можна тільки після визначення розрахункових значень необхідних тиску і витрати виході з насосної установки.

Тому в якості виконавчого органу використовується гидроцилиндр з двостороннім розташуванням штоків, то розрахункове тиск виході з насосної установки визначається:

0,746 ? 106 + 6,3 ? 106 + 0,644 ? 106 = 7,7 ? 106.

Розрахунковий витрата виході з насосної установки:

,

де- розрахункове значення витрати на вході до виконавчого органу;

- Сумарний витрата витоків рідини через капілярні щілини кінематичних пар гидроаппаратов, встановлених в нагнетательной лінії АБ (внутрішні витоку апаратів);

- Витрата, витрачений на функціонування регуляторів потоку.

= 10 ? 10-4 + (2,5 ? 10-6 + 2,6 ? 10-6 + 1,5 ? 10-6 + 0,33 ? 106 ? 3) +

+ 4,1 ? 10-6 = 10,14 ? 10-4.

В якості джерела живлення вибираємо пластинчастий насос з робочим при дотриманні наступних умов:

;

,

гдеі- відповідно паспортні номінальні значення тиску і продуктивності (подачі) насоса на виході.

Вибираємо пластинчастий насос з робочим БГ 12-24М, має технічну характеристику:

- Номінальний тиск -;

- Номінальна продуктивність -;

- Робочий об'єм -;

- Частота обертання ротора - 25 об / с;

- Об'ємний ККД - 0,88;

- Механічний ККД - 0,87;

- Загальний ККД - 0,77;

- Маса - 22 кг.

8 РОЗРАХУНОК ВИСОТИ ВСМОКТУВАННЯ

Рівняння рівноваги тисків у всмоктуючому трубопроводе-

,

де- втрати тиску по дліневсасивающего трубопроводу;

- Розрахункові втрати тиску в приймальному фільтрі;

- Тиск від стовпа рідини у всмоктуючому трубопроводі;

- Перепад тисків, що забезпечує всмоктувальну здатність насоса.

Розрахунок висоти всмоктування здійснюється за умови забезпечення у всмоктувальній трубі ламінарного режиму (допускається швидкість руху рідини) і перепаду тисків.

Об'ємна витрата рідини у всмоктуючому трубопроводі:

,

де- номінальна продуктивність насоса;

- Об'ємний ККД насоса.

Розрахункове значення висоти всмоктування

,

де параметри підставляються у таких розмірах:

і,; -...,; -...,.

Висота всасиваніявходіт в залежність при визначенні, тому

.

Гідравлічний розрахунок всмоктувальної трубопроводу.

Розрахункове значення внутрішнього діаметра труби

де Q - розрахунковий об'ємний витрата рідини в трубопроводі,

[U] - що допускається швидкість руху рідини,

- Діаметр труби, м.

Для зливного трубопроводу допускається швидкість руху рідини приймається [u] = 2м / с, а для всасивающего-.

.

Вибираємо внутрішній діаметр безшовної холоднодеформируемой труби так, щоб дійсний внутрішній діаметр трубибил дорівнює розрахунковому значеніюілі більше за нього, тобто

мм.

Після вибору труби визначаємо дійсну швидкість руху рідини у всмоктуючому трубопроводі:

.

Тому у всмоктуючому трубопроводі ламінарний режим руху рідини, то

коефіцієнт опору

l =,

де- число Рейнольдса.

Число (критерій) Рейнольдса

,

де- кінематичний коефіцієнт в'язкості робочої рідини ,.

Отже,

9 РОЗРАХУНОК нагнітальний трубопровід НА МІЦНІСТЬ

Міцнісний розрахунок трубопроводу полягає у визначенні товщини стінки труби з умов міцності. Труба сприймається як тонкостінна оболонка, підвладна рівномірно роздільного тиску. З достатньою для інженерної практики точністю мінімально допустима товщина стінки визначається:

,

де- товщина стінки труби, м;

- Розрахунковий тиск на виході з насосної установки ,;

- Внутрішній паспортний діаметр труби, м;

- Допустиме напруження ,.

Для труб, виконаних з стали 20 ,.

З довідників товщина стінки труби вибирається те щоб справжня товщина стінки трубинесколько перевищувала розрахункове значення, т.е ..

По таблиці 3.2 вибираємо трубу з параметрами:

мм, мм> 1,16 мм.

10 ВИБІР ПРИВОДНОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА

В якості приводного електродвигуна зазвичай використовується трифазний асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором загальнопромислового застосування. Електродвигун вибираємо за дотримання таких умов:

;

,

гдеі- відповідно номінальні паспортне і розрахункове значення активної потужності на валу ротора насоса;

и- відповідно номінальні паспортні значення частоти обертання роторів електродвигуна і насоса.

Розрахункова номінальна потужність на валу ротора насоса при дросельному регулюванні швидкості

,

де- розрахункова потужність на валу ротора насоса, кВт;

- Розрахункове значення номінального тиску на вихідному штуцері насоса (точка А), МПа;

- Значення номінальної продуктивності (подачі) на вихідному штуцері насоса (точка А), м3 / с;

- Загальний ККД обраного типорозміру насоса.

кВт.

З каталогу [1] вибираємо трифазний асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором 4А132М4У3, має таку технічну характеристику:

номінальна потужність - 11 кВт> 10,14 кВт;

синхронна частота обертання - 25 об / с == 25 об / с;

маса - 100 кг.

11 РОЗРАХУНОК МЕХАНІЧНИХ і швидкісні характеристики

При дросельному регулюванні швидкості висновок рівняння механічних і швидкісних характеристик гідроприводу здійснюється з умови рівноваги сил, що діють на виконавчий орган приводу, і рівняння нерозривності потоку робочої рідини.

Рівняння сил, що діють на поршень гідроциліндра,

.

Для гідроциліндра з двостороннім розташуванням штоків однакового діаметра ефективні площі поршня з боку нагнітальної і зливний порожнин гідроциліндра рівні, тобто, тоді

,

де- тиск на вході в гідроциліндр,

;

тоді-тиск на виході з гідроциліндра,

.

Рівняння тисків має вигляд

,

або

,

гдеі- відповідно сумарні втрати тиску рідини в нагнітальному і зливному трубопроводах ,;

- Розрахунковий перепад тиску на гидроцилиндре ,.

Рівняння нерозривності рідини для нагнітального трубопровода-

,

гдеі- відповідно швидкості руху рідини в елементах нагнетательного трубопроводу і швидкість руху поршня;

и- відповідно площі поперечного перерізу окремих елементів нагнітального трубопроводу і ефективна площа поршня гідроциліндра.

Тоді, але, отже ,,

або.

Для дроселя можна записати:

,

де- площа прохідного отвору дроселя по умовному проходу ,.

Так як швидкість потоку рідини входить у формулу втрат тиску в квадратичної залежності, то певні раніше втрати тиску рідини у відповідних елементах трубопроводу потрібно помножити на коефіцієнти:

і.

Сумарні втрати тиску рідини в нагнітальному трубопроводі можуть бути виражені залежністю

,

де-коефіцієнт опору нагнетательного трубопроводу, Н · с2 / м,

.

Аналогічно можуть бути виражені сумарні втрати тиску рідини в зливному трубопроводі (ділянка ВГ):

,

де-коефіцієнт опору зливного трубопроводу, Н · с2 / м,

- Коефіцієнт опору дроселя, Н с2,

.

Тоді рівняння рівноваги сил, що діють на поршень гідроциліндра прийме вигляд

.

Звідси швидкість руху поршня (штока) гідроциліндра, м / с,

.

;

;

;

.

Механічні і швидкісні характеристики гідроприводів розраховуємо для заданого діапазону безступінчастого регулювання швидкості руху поршня (штока) гідроциліндра отдо.

Залежно від заданих меж регулювання швидкості руху поршня (штока) гідроциліндра визначаються максимальна і мінімальна площі прохідного перетину дроселя по умовному проходу.

гдеі- відповідно задані межі зміни швидкості руху поршня (штока) гідроциліндра, м / с;

- Задане номінальне зусилля на штоку гідроциліндра, Н;

и- відповідно максимальна і мінімальна площі прохідного перетину дроселя по умовному проходу, м2.

- Розрахунковий тиск на виході з насоса ,.

Перевірка правильності розрахунків:

,

де- максимальна площа прохідного отвору обраного типорозміру дроселя (визначається за умовним проходу дроселя).

Беручи кілька значенійв межах (промежутокразбіваем на кілька значень), а також змінюючи F в межах, обчислюємо параметри механічних і швидкісних характеристик гідроприводу.

Максимальне значення зусилля опору на штоку гідроциліндра, при дії якого поршень (шток) зупиниться (u = 0), визначиться з умови.

, Звідки

Методика визначення швидкості руху поршня гідроциліндра на підставі рівняння рівноваги сил, що діють на гідроциліндр, не враховує кінцеву продуктивність джерела живлення. Тому при підстановці у формули малих зусиль F можуть вийти значні швидкості руху поршня (штока) гідроциліндра. Насправді в гідроприводі встановлений насос з робочим об'ємом, який має кінцеву паспортну номінальну продуктивність. Максимально можлива (гранична) швидкість руху поршня (штока) гідроциліндра визначається:

.

Отже, розрахунок швидкостей руху поршня має сенс робити тільки до тих пір, поки.

Отримані в результаті обчислень дані занесені в таблицю 1. Використовуючи дані таблиці 1, побудовані механічні (природна і штучні) характеристики і швидкісні характеристики гідроприводу (малюнок 2).

а)

б)

Малюнок 2 - Механічні (а) і швидкісні (б) характеристики гідроприводу

Таблиця 1 - Параметри механічних і швидкісних характеристик гідроприводу

 Зусилля

F

 на штоку,

 Н Швидкість ? руху штока, м / с, при

 , М 2

 , М 2

 F макс = 12874 0 0 0

 F З = 8157 0,01 0,36 0,57

 0,75F З = 6118 0,012 0,43 0,69

 0,5F З = 4079 0,014 0,49 -

 0,25F З = 2039 0,015 0,54 -

 F = 0 0,017 0,592 -

12 АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ДИНАМІЧНОЇ лінеаризовану МОДЕЛІ Стежать ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ

Мета аналізу та синтезу динамічної моделі стежать гідроприводів з дросельним і об'ємним регулюванням швидкості - перевірити стійкість роботи гідроприводу за характером перехідного процесу і при необхідності визначити параметри коригувальних пристроїв.

Гідроприводи, оснащені гидроаппаратурой з пропорційним електричним управлінням, мають стандартні вузли: електронний підсилювач - акумулятор БУ2110 і пропорційний магніт ПЕМ6. Передавальні функції зазначених гидроаппаратов:

12.1 Передавальна функція дроселя з пропорційним

електричним керуванням

Дросель складається з таких елементів: пропорційного електромагніта ПЕМ6, гідравлічного потенціометра і циліндричного золотника, що виконує функції дроселя. Дросель має зворотну електричну зв'язок.

Передавальна функція потенциометра

де Кп - коефіцієнт передачі,

Витрата через золотник управління при Хо:

де m - коефіцієнт витрати, m = 0,7;

d0- діаметр золотника управління;

х0- максимальний хід золотника управління;

- Тиск на вході в дросель (то Рвх = РВ).

Коефіцієнт посилення потенціометра по витраті

.

Коефіцієнт посилення потенціометра по тиску

Коефіцієнт зворотного зв'язку

Ефективна площа основного золотника

.

Жорсткість пружини основного золотника

,

де Lз - переміщення основного золотника.

Постійна часу потенциометра

де m - маса основного золотника ,.

Відносний коефіцієнт демпфірування коливань

де f - наведений коефіцієнт в'язкого тертя,.

Передавальна функція основного золотника

Тому дросель розташований на виході виконавчого органу:

12.2 Передавальна функція гідроциліндра.

де Кгц - коефіцієнт передачі,

Постійна часу гідроциліндра

де m - маса рухомих частин (поршня зі штоком і робочого органу машини, (m задається в кілограмах, тобто необхідно прийняти m ? 9,81).

СГЦ - коефіцієнт динамічної жорсткості гилроцилиндра,

де Епр - наведений модуль пружності стінок гідроциліндра і рідини,

Lгц - довжина ходу поршня гідроциліндра.

Відносний коефіцієнт демпфірування коливань

де f - наведений коефіцієнт в'язкого тертя,

.

Передавальна функція гідроциліндра може бути представлена:

12.3 Передавальна функція зворотного зв'язку по швидкості

Зворотній зв'язок забезпечується тахогенератором ТД - 101. Його ротор пов'язаний з вихідним валом (штоком) виконавчого органу приводу зубчастої передачею, забезпечуючи на виході при максимальній заданої швидкості +24 В. На вхід підсилювача - суматора подається напруга +24 В.

Тоді передавальна функція зворотного зв'язку

Wо.с (Ps) = Kо.с = 1.

12.4 Передавальні функції коригувальних пристроїв

Для підвищення запасу стійкості системи та поліпшення якості перехідного процесу в систему вводиться паралельна корекція за допомогою дифференцирующих ланок, що мають наступні передавальні функції:

де Т1і Т2-постійні часу коригувальних пристроїв.

Перелік посилань

1 Анурьев В. І. Довідник конструктора - машинобудівника: У 3 т. - М:

Машинобудування, 1980. - Т. З. - 560 с.

2 Башта Т. М. та ін. Гідравліка, гідромашини і гідроприводи. - М .: Машинобудування, 1982. - 422 с.

3 Свєшніков В. К., Усов А. А. Верстатні гідроприводи: Довідник. - М .: Машинобудування, 1988. - 512 с.

4 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Виконавчі механізми і регулюючі органи", Е.Ф. Чекулаев, ДДМА, Краматорськ, 2000

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Кафедра "Автоматизація виробничих процесів"

Розрахунково - пояснювальна записка

до курсової роботи з дисципліни

"Виконавчі механізми і

регулюючі органи "

Виконав:

студент групи

АПП97-1 Комаров В.М. ..

Керівник:

доцент Чекулаев Є. Ф.Краматорск 2001

© 8ref.com - українські реферати