На головну    

Квитки по Електроніці і електротехнікі за грудень 2000 г - Цифрові пристрої

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 1

Що собою представляє схема заміщення і для чого вона призначена?

Дайте визначення поняттю регулювальної характеристики синхронного генератора.

Поясніть поняття «нелінійні спотворення сигналу».

Дайте визначення поняття «шунт-резистор».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 2

Сформулюйте перший закон комутації.

Дайте визначення поняттю - асинхронний двигун з двійчастою «білячою кліткою».

Дайте визначення джерела повторного електроживлення.

Дайте визначення поняття «параметричні датчики».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 3

Дайте визначення магнитодвижущей сили. Чому рівна магнитодвижущая сила котушки МДС вдовж контура?

Дайте визначення поняттю «пуск синхронного двигуна».

Дайте визначення напівпровідникового діода.

Дайте визначення лічильника.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 4

Що таке резонанс напружень? По-якому умова настання резонансу напружень і чому рівна резонансна частота?

Укажіть загальноприйняту класифікацію трансформаторів.

Дайте визначення коефіцієнта посилення по потужності.

Дайте визначення поняття «непрямий метод вимірювання».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 5

Дайте визначення з'єднання фаз джерела зіркою, зобразіть схему з'єднання обмоток генератора зіркою, вектора ЭДС і напружень.

Поясніть поняття «погрішність вимірювання по струму».

Дайте визначення режиму З роботи активного приладу підсилювача.

Дайте визначення тригера.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 6

Дайте визначення з'єднання фаз джерела живлення трикутником.

Перерахуйте основні способи з'єднання фаз первинної і повторної обмоток трансформатора.

Поясніть поняття « база біполярного транзистора».

Дайте визначення ватметра.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 7

Чому рівна активна потужність ланцюга несинусоидального струму?

Дайте визначення поняттю «напруження короткого замикання».

Поясніть поняття «спотворення сигналів в підсилювачі».

Дайте визначення омметра.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 8

Як визначається активна потужність? Одиниці вимірювання.

Дайте визначення поняттю «якір синхронної машини».

Поясніть поняття «емітер біполярного транзистора».

Дайте визначення поняття «тригери, що тактуються (синхронні тригери)».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 9

Поясните суть методу контурних струмів.

Дайте визначення поняттю «асинхронна машина».

Поясніть поняття «стік уніполярного транзистора».

Дайте визначення поняття «метод прямого перетворення».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 10

Що таке трикутник напружень? Зобразіть у вигляді векторів трикутник напружень для послідовних RLC елементів ланцюга при XL> XC.

Поясніть (на прикладі) принцип роботи согласующего трансформатора.

Дайте визначення режиму А роботи активного приладу підсилювача.

Дайте визначення поняття «компенсаційний механізм».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 11

Сформулюйте другий закон комутації.

Дайте визначення поняттю «петлева обмотка якора машини постійного струму».

Розкажіть про мостову схему двухполупериодного випрямляча.

Дайте визначення логічного НЕ.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 12

Як визначається реактивний опір? Одиниці вимірювання.

Дайте визначення поняттю механічної характеристики двигуна постійного струму.

Що таке «дрейф нуля» в підсилювачах постійного струму?

Дайте визначення міри.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 13

Дайте визначення фізичної величини «електричний опір ланцюга».

Дайте визначення поняттю зовнішньої характеристики трансформатора.

Дайте визначення підсилювача електричних сигналів.

Дайте визначення поняття «скважность імпульсів».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 14

Як визначається ємкісний опір? Одиниці вимірювання.

Дайте визначення поняттю «колектор машини постійного струму».

Поясніть поняття «колектор біполярного транзистора».

Дайте визначення асинхронного RS-тригера.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 15

Дайте визначення другого закону Кирхгофа для магнітного ланцюга.

Дайте визначення поняттю «паралельна робота трансформатора».

Поясніть поняття «джерело уніполярного транзистора».

Дайте визначення поняття «метод порівняння».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 16

Чому рівні миттєві значення фазних і лінійних напружень при з'єднанні обмоток генератора зіркою?

Дайте визначення поняттю ідеалізованого трансформатора.

Поясніть поняття «тепловою пробою p-n-переходу».

Дайте визначення відносної погрішності.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 17

Одиниці вимірювання опору. Формула для розрахунку опору проводу кінцевої довжини.

Дайте визначення поняттю двигуна постійного струму з паралельним збудженням.

Дайте визначення режиму В роботи активного приладу підсилювача.

Дайте визначення логічного елемента кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 18

Сформулюйте і запишіть узагальнений закон Ома.

Перерахуйте умови, необхідні для включення трансформаторів в паралельну роботу.

Дайте визначення позитивного зворотного зв'язку.

Дайте визначення поняття «цифрові вимірювальні прилади».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 19

Дайте визначення феромагнітних матеріалів. На які групи вони діляться?

Поясніть поняття «погрішність вимірювання по напруженню».

Поясніть поняття «частотні спотворення сигналу в підсилювачі».

Дайте визначення логічного АБО-НЕ.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 20

Як визначаються миттєві значення змінного струму, напруження і Е.Д.С.?

Дайте визначення поняттю «тривалий режим роботи електродвигуна».

Поясніть поняття «зворотний зв'язок в підсилювачі».

Дайте визначення мультивібратора.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 21

Що собою представляють і чому рівні лінійні напруження при з'єднанні фаз зіркою і трикутником?

Перерахуйте умови досягнення максимального КПД трансформатора.

Що таке диференціальний підсилювач?

Дайте визначення регістра.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 22

Сформулюйте закон повного струму для магнітного ланцюга.

Дайте визначення поняттю коефіцієнта трансформації трансформатора.

Що таке «режим насичення» в роботі біполярного транзистора?

Дайте визначення приведеної погрішності.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 23

Поясните суть методу контурних струмів.

Дайте визначення поняттю зовнішньої характеристики генератора постійного струму незалежного збудження.

Поясніть поняття «затвор польового транзистора».

Дайте визначення поняття «пряме вимірювання».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 24

Дайте визначення магнітного ланцюга. З чого вона складається?

Дайте визначення поняттю вимірювального трансформатора.

Що таке «эмиттерный повторитель»?

Дайте визначення поняття «негативна потенційна логіка».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 25

Чому рівна активна потужність трифазного ланцюга?

Дайте визначення поняттю «досвід короткого замикання трансформатора».

Дайте визначення коефіцієнта посилення по струму.

Дайте визначення логічного І-НЕ.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 26

Чому одинаково магнітне напруження однорідного магнітного поля між точками а і b, розташованими на одній магнітній лінії?

Дайте визначення поняттю «досвід неодруженого ходу трансформатора».

Поясніть поняття «эмиттерный повторитель».

Дайте визначення поняття «арифметико-логічний пристрій».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 27

Чому одинаково і що оцінює коефіцієнт спотворення періодичного несинусоидального напруження?

Дайте визначення поняттю двигуна постійного струму з послідовним збудженням.

Дайте визначення фототранзистора.

Дайте визначення тригера RS-типу.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 28

Чому рівні лінійні струми в трехпроводной системі при з'єднанні зіркою обмоток генератора і фаз приймача?

Дайте визначення поняттю «синхронні машини».

Дайте визначення стабілізатора напруження.

Дайте визначення поняття «вимірювальний ланцюг».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 29

Що таке трикутник опорів? Представте у вигляді графіка трикутник опорів для RLC ланцюга.

Назвіть основні недоліки і достоїнства машин постійного струму.

Дайте визначення операційного підсилювача.

Дайте визначення поняття «тривалість фронту імпульсу».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 30

Чому одинаково діюче значення періодичного несинусоидального струму?

Дайте визначення поняттю «реальний трансформатор».

Що таке керуючий електрод?

Дайте визначення тригера JK-типу.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 31

Чим характеризується коэрцитивная сила?

Дайте визначення поняттю трансформатора.

Дайте визначення підсилювача постійного струму.

Дайте визначення амперметра.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 32

Сформулюйте і запишіть другий закон Кирхгофа

Дайте визначення поняттю электоромагнитного моменту асинхронного двигуна.

Дайте визначення коефіцієнта посилення по напруженню.

Дайте визначення вольтметра.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 33

Зобразите схему трифазного ланцюга при з'єднанні обмоток генератора і фаз трифазного приймача трикутником з визначенням струмів в ланцюгу.

Дайте визначення поняттю «пуск асинхронного двигуна».

Дайте визначення інтегральної мікросхеми.

Дайте визначення дешифратора.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 34

Дайте визначення фізичної величини «індуктивність котушки». Одиниці вимірювання.

Дайте визначення поняттю «синхронний компенсатор».

Дайте визначення фоторезистора.

Дайте визначення поняття «успокоитель (демпфер)».

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Квиток № 35

Що таке резонанс струмів, яка умова настання резонансу, і чому рівна резонансна частота?

Поясніть принцип класифікації генераторів постійного струму.

Дайте визначення стабілітрона.

Дайте визначення поняття «вимірювальний механізм».

Зав. кафедрою

---

2

зразковий перелік екзаменаційних питань

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЭЛЕКТРОНИКА

Дайте визначення поняттю «електричний ланцюг». Намалюйте одну з можливих схем електричного ланцюга.

Дайте визначення і поясніть фізичне значення поняття - «електрорухома сила». Одиниці Е.Д.С.

Що собою представляє схема заміщення і для чого вона призначена?

Дайте визначення поняттю - постійний електричний струм. Одиниці вимірювання. Який напрям струму приймається за позитивне?

Яке з'єднання елементів електричного ланцюга називається послідовним з'єднанням? Величина еквівалентного опору. Приведіть приклад.

Яке з'єднання елементів електричного ланцюга називається паралельним з'єднанням? Приведіть приклад. Величина еквівалентного опору.

Дайте визначення фізичної величини «електричний опір ланцюга».

Одиниці вимірювання опору. Формула для розрахунку опору проводу кінцевої довжини.

Дайте визначення фізичної величини «електрична ємність. Одиниці вимірювання». Конденсатор. Ємність плоского конденсатора.

Дайте визначення фізичної величини «індуктивність котушки». Одиниці вимірювання.

Сформулюйте і запишіть узагальнений закон Ома.

Сформулюйте і запишіть перший закон Кирхгофа.

Сформулюйте і запишіть другий закон Кирхгофа

Як визначаються миттєві значення змінного струму, напруження і Е.Д.С.?

Поясніть, що таке векторна діаграма. Як визначається кутова швидкість і взаємне положення векторів на діаграмі?

Що таке трикутник напружень? Зобразіть у вигляді векторів трикутник напружень для послідовних RLC елементів ланцюга при XL> XC.

Що таке резонанс струмів, яка умова настання резонансу, і чому рівна резонансна частота?

Зобразіть схему трифазного ланцюга при з'єднанні обмоток генератора і фаз трифазного приймача трикутником з визначенням струмів в ланцюгу.

Сформулюйте перший закон комутації.

Сформулюйте другий закон комутації.

Дайте визначення магнітного ланцюга. З чого вона складається?

Сформулюйте закон повного струму для магнітного ланцюга.

Дайте визначення закону Ома для магнітного ланцюга.

Дайте визначення першого і другого законів Кирхгофа для магнітного ланцюга.

Дайте визначення поняттю коефіцієнта трансформації трансформатора.

Дайте визначення поняттю автотрансформатора.

Дайте визначення поняттю вимірювального трансформатора.

Дайте визначення поняттю «асинхронна машина».

Дайте визначення поняттю «синхронні машини».

Дайте визначення поняттю зовнішньої характеристики генератора постійного струму незалежного збудження.

Дайте визначення поняттю двигуна постійного струму з паралельним збудженням.

Дайте визначення поняттю двигуна постійного струму з послідовним збудженням.

Дайте визначення поняттю механічної характеристики двигуна постійного струму.

Дайте визначення поняттю «повторно-короткочасний режим роботи електродвигуна».

Дайте визначення поняттю «реальний трансформатор».

Дайте визначення поняттю «напруження короткого замикання».

Поясніть (на прикладі) принцип роботи согласующего трансформатора.

Укажіть загальноприйняту класифікацію трансформаторів.

Поясніть принцип дії машин постійного струму.

Дайте визначення методу еквівалентних величин для вибору потужності електродвигуна.

Перерахуйте умови досягнення максимального КПД трансформатора.

Перерахуйте основні способи з'єднання фаз первинної і повторної обмоток трансформатора.

Перерахуйте умови, необхідні для включення трансформаторів в паралельну роботу.

Поняття « база біполярного транзистора».

Поняття «колектор біполярного транзистора».

Поняття «емітер біполярного транзистора».

Поняття «дірка» в напівпровіднику.

Поясніть поняття «амплитудно-частотна характеристика підсилювача».

Дайте визначення напівпровідникового діода.

Дайте визначення стабілітрона.

Дайте визначення підсилювача електричних сигналів.

Дайте визначення підсилювача постійного струму.

Розкажіть про мостову схему двухполупериодного випрямляча.

Дайте визначення стабілізатора напруження.

Дайте визначення мультивібратора.

Дайте визначення тригера JK-типу.

Дайте визначення дешифратора.

Дайте визначення омметра.

Дайте визначення поняття «шунт-резистор».

© 8ref.com - українські реферати