На головну

Економічні інструменти казначейського виконання бюджету - Фінанси

1. Розпис доходів і видатків бюджету є одночасно принципом і економічним інструментом. На практиці, у зв'язку з дефіцитом бюджету складаються касові плани виконання бюджету. Вони складаються на місяць з розподілом на 5 - і 10-дневки із зазначенням термінів надходження платежів і фінансування термінових і першочергових видатків.

2. Повідомлення про асигнування з ФБ - це документ, що складається на основі зведеної розпису доходів і витрат ФБ і затверджених асигнуваннях з ФБ, повідомлених федеральним казначейством. Протягом 20 днів з дня затвердження розпису доходів і витрат, головні розпорядники коштів ФБ доводять за встановленою формою обсяги бюджетних асигнувань до нижчестоящих розпорядників та одержувачів коштів ФБ через відповідні територіальні органи федерального казначейства.

3.Бюджетное зобов'язання - це спеціальний документ, в якому орган виконуючий бюджет, підтверджує свою обов'язок вчинити витрачання коштів відповідного бюджету протягом визначеного терміну, що виникає на основі закону про бюджет і бюджетного розпису. Бюджетне зобов'язання є основою для розрахунків лімітів бюджетних зобов'язань. Ліміт бюджетного зобов'язання - це встановлений розмір бюджетних зобов'язань, визначений і затверджений для розпорядника та одержувача бюджетних коштів, органом, що виконує бюджет на період, не більше 3 місяців, на підставі розпису доходів і видатків, доведених бюджетних асигнувань і прогнозу надходження доходів і засобів запозичень ФБ . Ці ліміти повинні бути доведені до одержувача бюджетних коштів не пізніше, ніж за 5 днів до початку терміну дії ліміту.

4. Підтверджене платіжне зобов'язання ФБ - це згода ОФК на вчинення витрачання бюджетних коштів після перевірки відповідності платіжних та інших документів, необхідних для вчинення витрати затверджених кошторисів бюджетних установ, доведеним лімітам бюджетним зобов'язань і вимогам бюджетного законодавства. Підтверджене бюджетне законодавство ФБ є підставою для вчинення витрат коштів ФБ.

5. Фінансування витрат ФБ - отриманий дозвіл на здійснення платежу по федеральних витрат і проведення самого платежу. Підставою для здійснення платежу є представлене одержувачем коштів ФБ належно оформлені платіжні документи з досконалою дозвільної написом. ОФК в день скоєння дозвільної написи виробляє платіж, списуючи кошти з єдиного рахунку казначейства на користь зазначених у платіжних документах ЮЛ і ФЛ і відбиваючи виконану операцію на особовому бюджетному рахунку. Сума проведеного платежу з ФБ не може перевищувати суму, вказану в підтверджених бюджетних зобов'язаннях.

6. Особові бюджетні рахунки - рахунки для фінансування видатків та головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів ФБ, що відкриваються в єдиному обліковому регістрі ФК. На особовому бюджетному рахунку відбиваються всі засоби, що є в розпорядженні головний розпорядник, розпорядник або одержувач бюджетних коштів. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають право розпорядитися грошовими коштами тільки в тому розмірі, які перебувають на їх особовому, бюджетному рахунку і тільки відповідно до затвердженої для них кошторисом і цільовим призначенням. За наявності на рахунку бюджету грошових коштів, сума яких достатня для покриття витрат по платіжним документам, пред'явленим до рахунку. Списання цих коштів здійснюється в порядку надходження платіжних документів на списання. У разі, якщо бюджетних коштів недостатньо, списання проводиться в наступному порядку: за судовими актам про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадян у результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів МС або посадових осіб; за судовими актам про відшкодування реального збитку в розмірі недофінансування; повернення надміру сплачених і помилково зарахованих доходів до бюджету; за платіжними документами, що передбачають фінансування витрат на обслуговування і погашення державного і муніципального боргу; за платіжними документами, що передбачають фінансування інших видатків бюджету. Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.

7 Головна книга ОФК - це документ, в якому реєструються всі операції, пов'язані з надійшли в ФБ доходів і коштів запозичень, а також санкціонуванням та фінансуванням видатків в ФБ. Інформація, зазначена в Головній книзі є основою для складання звітів про виконання ФБ.

8. Блокування витрат - це скорочення лімітів бюджетних зобов'язань в порівнянні з бюджетними асигнуваннями і відмова на підтвердження прийнятих бюджетних зобов'язань. Ця ситуація виникає тоді, коли бюджетні асигнування виділялися на підставі виконання головним розпорядником коштів певних умов, які до моменту складання лімітів виявилися невиконаними; при виявленні органів, які виконують бюджет фактів нецільового використання бюджетних коштів.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com