трусики женские украина

На головну

Економічні інструменти казначейського виконання бюджету - Фінанси

1. Розпис доходів і видатків бюджету є одночасно принципом і економічним інструментом. На практиці, у зв'язку з дефіцитом бюджету складаються касові плани виконання бюджету. Вони складаються на місяць з розподілом на 5 - і 10-дневки із зазначенням термінів надходження платежів і фінансування термінових і першочергових видатків.

2. Повідомлення про асигнування з ФБ - це документ, що складається на основі зведеної розпису доходів і витрат ФБ і затверджених асигнуваннях з ФБ, повідомлених федеральним казначейством. Протягом 20 днів з дня затвердження розпису доходів і витрат, головні розпорядники коштів ФБ доводять за встановленою формою обсяги бюджетних асигнувань до нижчестоящих розпорядників та одержувачів коштів ФБ через відповідні територіальні органи федерального казначейства.

3.Бюджетное зобов'язання - це спеціальний документ, в якому орган виконуючий бюджет, підтверджує свою обов'язок вчинити витрачання коштів відповідного бюджету протягом визначеного терміну, що виникає на основі закону про бюджет і бюджетного розпису. Бюджетне зобов'язання є основою для розрахунків лімітів бюджетних зобов'язань. Ліміт бюджетного зобов'язання - це встановлений розмір бюджетних зобов'язань, визначений і затверджений для розпорядника та одержувача бюджетних коштів, органом, що виконує бюджет на період, не більше 3 місяців, на підставі розпису доходів і видатків, доведених бюджетних асигнувань і прогнозу надходження доходів і засобів запозичень ФБ . Ці ліміти повинні бути доведені до одержувача бюджетних коштів не пізніше, ніж за 5 днів до початку терміну дії ліміту.

4. Підтверджене платіжне зобов'язання ФБ - це згода ОФК на вчинення витрачання бюджетних коштів після перевірки відповідності платіжних та інших документів, необхідних для вчинення витрати затверджених кошторисів бюджетних установ, доведеним лімітам бюджетним зобов'язань і вимогам бюджетного законодавства. Підтверджене бюджетне законодавство ФБ є підставою для вчинення витрат коштів ФБ.

5. Фінансування витрат ФБ - отриманий дозвіл на здійснення платежу по федеральних витрат і проведення самого платежу. Підставою для здійснення платежу є представлене одержувачем коштів ФБ належно оформлені платіжні документи з досконалою дозвільної написом. ОФК в день скоєння дозвільної написи виробляє платіж, списуючи кошти з єдиного рахунку казначейства на користь зазначених у платіжних документах ЮЛ і ФЛ і відбиваючи виконану операцію на особовому бюджетному рахунку. Сума проведеного платежу з ФБ не може перевищувати суму, вказану в підтверджених бюджетних зобов'язаннях.

6. Особові бюджетні рахунки - рахунки для фінансування видатків та головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів ФБ, що відкриваються в єдиному обліковому регістрі ФК. На особовому бюджетному рахунку відбиваються всі засоби, що є в розпорядженні головний розпорядник, розпорядник або одержувач бюджетних коштів. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають право розпорядитися грошовими коштами тільки в тому розмірі, які перебувають на їх особовому, бюджетному рахунку і тільки відповідно до затвердженої для них кошторисом і цільовим призначенням. За наявності на рахунку бюджету грошових коштів, сума яких достатня для покриття витрат по платіжним документам, пред'явленим до рахунку. Списання цих коштів здійснюється в порядку надходження платіжних документів на списання. У разі, якщо бюджетних коштів недостатньо, списання проводиться в наступному порядку: за судовими актам про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадян у результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів МС або посадових осіб; за судовими актам про відшкодування реального збитку в розмірі недофінансування; повернення надміру сплачених і помилково зарахованих доходів до бюджету; за платіжними документами, що передбачають фінансування витрат на обслуговування і погашення державного і муніципального боргу; за платіжними документами, що передбачають фінансування інших видатків бюджету. Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.

7 Головна книга ОФК - це документ, в якому реєструються всі операції, пов'язані з надійшли в ФБ доходів і коштів запозичень, а також санкціонуванням та фінансуванням видатків в ФБ. Інформація, зазначена в Головній книзі є основою для складання звітів про виконання ФБ.

8. Блокування витрат - це скорочення лімітів бюджетних зобов'язань в порівнянні з бюджетними асигнуваннями і відмова на підтвердження прийнятих бюджетних зобов'язань. Ця ситуація виникає тоді, коли бюджетні асигнування виділялися на підставі виконання головним розпорядником коштів певних умов, які до моменту складання лімітів виявилися невиконаними; при виявленні органів, які виконують бюджет фактів нецільового використання бюджетних коштів.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка