На головну

 Форфейтинг в системі нетрадиційного кредитування - Фінанси

Зміст

Введення 3

1. Форфейтинг в системі нетрадиційного міжнародного кредитування 5

1.1. Нетрадиційні методи міжнародного кредитування 51.2 Сутність, види та функції міжнародного форфейтингу 20

1.3. Механізм реалізації міжнародної форфейтинговой угоди 22

2. Практика використання операцій міжнародного форфейтинга в Респуб-

лику Білорусь 33

2.1. Особливості законодавчої бази міжнародного форфейтинга в

Республіці Білорусь 33

2.2. Техніка здійснення міжнародної форфейтинговой угоди 38

2.3. Аналіз позиції суб'єктів міжнародного форфейтинга 45

3. Особливості міжнародного форфейтингу в Республіці Білорусь 56

3.1. Основні напрямки розвитку міжнародного форфейтинга в Рес-

публіці Білорусь 56

3.2. Управління ризиками учасників міжнародної форфейтинговой угоди 59

Висновок 64

Список літератури 66

Введення

Комерційні банки в сучасній Білорусії почали виникати не так давно і за цей найкоротший історичний відрізок часу пройшли стрімкий розвиток, відбивши у власній долі як видатні можливості білоруської економіки, величезний інтелектуальний і підприємницький потенціал білорусів, так і пережиті ними труднощі й негаразди. Становлення сучасного банківської справи в такій країні, як Білорусь, представляє виключно складне завдання. На питання, що виникають при створенні банківської системи, потрібно відповідати відразу ж, по суті в момент їх появи, нічого не відкладаючи на "потім", а ще краще - передбачаючи їх поява на рівні намічених тенденцій.

Головна складність полягає в характері важливих і невідкладних питань, які практика ставить кожен день. Від відповідей на них залежить не тільки сьогоднішнє, а й завтрашнє стан банківської системи країни. Це неймовірно відповідально - закладати основи, фундамент майбутньої зрілої системи, розміряти поточні інтереси і рішення з потребами перспективи.

Історичні традиції практичного ведення банківської справи та його наукового аналізу в Білорусії фактично були загублені за сім минулих десятиліть. Нові білоруські банкіри у своїй професійній діяльності йшли і в основному продовжують йти шляхом проб і помилок. Практичний досвід зарубіжних банків і банківських аналітиків в цілому мало відомий у нашій країні, до того ж нерідко він непридатний в наших умовах.

У шістдесятих роках нашого століття завершився перехід світової економіки від ринку продавця до ринку покупця. В результаті посилюється конкуренції між виробниками одним із способів залучення покупців з'явився фірмовий кредит, тобто відстрочка платежу, що надається продавцем і зазвичай оформляється простим або переказним векселем. З іншого боку, стрімкий розвиток торговельних відносин з новими регіонами (Азія, Східна Європа) призвело до того, що експортують фірми вже не могли надавати покупцям кредити в необхідному обсязі за рахунок власних коштів.

Продовження запозичень у банків приводило до незадовільної структури балансу, що, в свою чергу, обмежувало кредитну лінію.

Природним виходом з даної ситуації стало виникнення між продавцем і покупцем посередника (фактора), який набував за певний комісійний відсоток зобов'язання з постачання в обмін на негайну виплату грошей.

Я вибрав тему: «Форфейтинг як специфічна форма міжнародного кредитування» своєї дипломної роботи, тому вона є актуальною на сучасному етапі. Вона дозволяє оцінити ситуацію що склалася в Республіці Білорусь. Об'єкт дослідження: форфейтинг як специфічна форма кредитування.

Метою даної дипломної роботи є: аналіз проблем, пов'язаних з формуванням форфейтинга в Республіці Білорусь та законодавчої бази.

Також будуть розглянуті наступні питання: Сутність, види та функції форфейтинга;

Порівняльна характеристика форфейтинга та інших форм фінансування торгівлі;

Механізм реалізації форфейтинговой угоди;

Особливості законодавчої бази в Республіці Білорусь;

Техніка здійснення форфейтинговой угоди;

Структура роботи:

Форфейтинг в системі міжнародного кредитування.

Практика використання операцій форфейтинга в Республіці Білорусь

При написанні роботи були використані періодичні видання, нормативно-правові акти, книги вітчизняних авторів.

1. Форфейтинг в системі нетрадиційного міжнародного кредитування.

1.1.Нетрадіціонние методи міжнародного кредітованія.Вознікновеніе форфейтинга

Форфейтинг виник після другої світової війни. Кілька банків Цюріха, що мали багатий досвід фінансування міжнародної торгівлі, стали використовувати цей прийом для фінансування закупівель зерна країнами Західної Європи в США. У ті роки поставки продукції і конкуренція між постачальниками настільки зросли, що покупці зажадали збільшення термінів наданого кредиту до 180 днів проти звичних 90. Крім того, відбулася зміна структури світової торгівлі на користь дорогих товарів з відносно великим терміном виробництва. Таким чином, підвищилася роль кредиту в розвитку міжнародного економічного обміну, і постачальники були змушені шукати нові методи фінансування своїх операцій. У міру того як падали бар'єри в міжнародній торгівлі і багато африканських, азіатських, а також латиноамериканських країн стали більш активні на світових ринках, західноєвропейські підприємці все важче надавали кредити за рахунок власних джерел, чому постачальники і були змушені використовувати нові методи фінансування своїх операцій.

Найбільший розвиток форфейтинг отримав у країнах, де відносно слабо розвинене державне кредитування експорту. Спочатку форфейтирование здійснювалося комерційними банками, але в міру збільшення обсягу операцій "а-форфе" стали створюватися також спеціалізовані інститути.

В даний час одним з основних центрів форфейтингу є Лондон, оскільки експорт багатьох європейських країн давно фінансується з Сіті, ніколи не зволікати з освоєнням нових банківських технологій. Значна частина форфейтингового бізнесу сконцентрована також у Німеччині.

Таким чином, форфейтинг розвивається в різних фінансових центрах, причому відзначається щорічний ріст подібних угод. Тим не менш, було б помилкою пов'язувати збільшення кількості угод "а-форфе" із зростанням числа таких центрів. Це пояснюється зростанням ризиків, які несуть експортери, а також недоліком адекватних джерел фінансування у зв'язку із зростанням ризиків. [10, c.63]

Форфейтинг володіє істотними перевагами, що робить його привабливою формою середньострокового фінансування. Основною перевагою цієї форми є те, що форфейтер бере на себе всі ризики, пов'язані з операцією. Крім того, її привабливість зростає у зв'язку з відмовою в деяких країнах від фіксованих процентних ставок, хронічним недоліком у багатьох країнах валюти для оплати імпортованих товарів, зростанням політичних ризиків і деякими іншими обставинами.

Форфейтирування (від фр. І forfait - цілком, загальною сумою) - надання певних прав в обмін на наявний платіж. У зовнішній торгівлі воно означає купівлю (без регресу у експортера) векселів або інших вимог, що виникають з товарних поставок, спеціальним кредитним інститутом (форфейтером) при наданні достатнього забезпечення. Таким чином, форфейтер не має права пред'являти якісь претензії до експортера (форфейтісту) у разі неплатежу імпортера. Форфейтер бере на себе фактично всі види ризику. Продаючи вимогу до імпортера за наданим йому кредиту, постачальник отримує практично готівку. Залежно від кредитоспроможності імпортера строк купуються вимог обмежується 2-5 роками, іноді - до 7 років. Мінімальний розмір прийнятих до форфетуванню вимог - від 100 тис. До 5 млн. Швейц. фр. Ставка по форфетуванню складається на основі ринкового попиту та пропозиції і суттєво перевищує звичайні ставки за кредитами, так як форфетер бере на себе практично всі ризики, як вже сказано вище. Прийняті до форфетуванню векселі мають бути звичайними векселями на імпортера (тратти маловживаних) з авансом банку країни покупця, а інші вимоги - з банківською гарантією.

У банківській практиці це покупка на повний термін на заздалегідь встановлених умовах векселів, інших боргових і платіжних документів. Покупець вимог бере на себе комерційні ризики, пов'язані з неплатоспроможністю імпортера, без права регресу (обороту) цих документів на колишнього власника. На відміну від традиційного обліку векселів форфетирование зазвичай застосовується:

а) при поставках обладнання на великі суми;

б) з тривалою розстрочкою платежу від 6 місяців до 5-7 років (понад традиційний 90 або 180 днів);

в) містить гарантію (аваль) першокласного банку, необхідні для переобліку векселів. Форфейтер набуває боргові вимоги за винятком відсотків за весь термін. Тим самим експортна угода із кредитної перетворюється в готівкову, що вигідно для експортера. Форфейтирування доповнює традиційні методи кредитування зовнішньої торгівлі. Перша спеціалізована фірма по Форфейтирування Фінанц АГ Цюріх створена в 1865 р швейцарським банком Швайцеріше Кредітанштальт.

Ринок подібних угод є не у всіх країнах. Він розвинений у Швейцарії, США, Франції, Англії, Голландії, Німеччини. Вимоги в більшості випадків виражені в американських доларах, швейцарських франках і марках.

Загальні витрати по Форфейтирування обчислюються шляхом дисконтування суми вимог. Розглянемо це на прикладі.

Швейцарська торговельна фірма отримала замовлення на поставку в Фінляндію іноземного обладнання на суму 300 тис.дол. Термін доставки - кінець липня 1987 Покупцеві надана відстрочка платежу на 5 років. Погашення передбачено десятьма рівними піврічними платежами. Відсотки по кредиту включені в ціну поставки. Вимога експортера виражено у вигляді простого векселя з авалем першокласного фінського банку. Термін першого платежу - січень 1988 Витрати по Форфейтирування розраховуються наступним чином:

· Дебіторський ризик - комісія по цьому ризику не стягується, так як витрати по отриманню аваля зроблені імпортером;

· Ризик країни покупця - з розрахунку 1-5% річних на весь термін кредиту;

· Залучення грошових коштів - кошти запозичені на ринку євродоларів з розрахунку 7-7,5% річних;

· Управлінські витрати - 0,5% річних;

· Всього - 9-9,5% річних;

додаткова комісія

· За відстрочку (на 4 місяці)

· Надання документів - 0,4%.

Ця ставка по Форфейтирування дійсна для згоди форфейтера з середини квітня до середини серпня і відповідає (при щоквартальному вирахуванні відсотків) обліковій ставці в 7,75-8%. [19, с.72]

Стимулювання експорту здійснюється, зокрема, за допомогою страхування експортних кредитів. В рамках цих державних заходів постачальник отримує можливість застрахувати ризик неплатежу імпортера за допомогою державного страхування на 85-95% сум вимог. Банки надають лише кредити, застраховані на випадок неплатежу. Тому для експортерів істотно знижується ризик і значно полегшується рефінансування фірмового кредиту.

У Швейцарії, наприклад, існує спеціальний інститут по страхуванню експортних кредитів - «Експортрізіко-гаранта» (ЕРМ), засобами якого управляє держава. ЕРГ страхує наступні види ризиків: зовнішньополітичний;

введення заборони на переказ коштів, включаючи ризик введення мораторію; валютний - в певних межах; непогашення кредитів (якщо замовник або боржник є державною установою).

Гарантія видається при виконанні ряду умов, зокрема:

· Заявник повинен бути резидентом Швейцарії і внесений до реєстру швейцарських компаній;

· При отриманні середньострокового кредиту імпортер повинен здійснити авансовий платіж в розмірі 15-20%;

· Середньострокові кредити погашаються декількома платежами протягом 3-5 років, для великих сум можливі великі терміни.

По кожній короткостроковій угоді встановлюється розмір покриття гарантій ЕРМ. В кінці 70-х рр. цей розмір становив 85-90% суми угоди. Гарантійні збори сильно варіюють.

Мораторій - встановлений у законодавчому порядку заборону на виплату відсотків і погашення кредитів. Мораторій, як правило, здійснюється, коли боржник (в тому числі і держава) тимчасово неплатоспроможний.

До базисної ставці в 0,5%, застосовуваної для 60% -ного покриття строком на 6 місяців, встановлюються надбавки за кожні додаткові півроку. Крім того, особливі збори справляються за страхування додаткових рісков.Форфейтінговие паперу

Основним інструментом Форфейтирування є векселі - переказні і прості. Операції з ними звичайно здійснюються швидко і просто, без несподіваних ускладнень.

Крім векселів об'єктом форфейтинга можуть бути зобов'язання у формі акредитива. Акредитив - це розрахунковий або грошовий документ, являє собою доручення одного банку (кредитної установи) іншому зробити за рахунок спеціально заброньованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар або виплатити пред'явнику акредитива певну суму грошей. Документарний акредитив може бути відкличним і безвідкличним. Безвідкличний акредитив є твердим зобов'язанням банку-емітента провести платежі за надання йому комерційних документів, передбачених акредитивом, і дотриманні всіх його умов.

У Росії акредитиви застосовуються в розрахунках між іногородніми постачальниками і покупцями, а також у міжнародних розрахунках. У світовій торгівлі документарні акредитиви використовуються в розрахунках головним чином по зовнішньоторговельних операціях. [10, c.71]

Як об'єкт Форфейтирування акредитиви застосовуються рідко. Це пояснюється складністю операції, що полягає, насамперед, у тому, що у випадку з акредитивом необхідно попередньо і детально узгодити умови угоди, що призводить до збільшення термінів всієї процедури. Тим часом форфейтинговий ринок припускає високу швидкість висновку і здійснення угоди, а також простоту документообігу.

З точки зору форфейтера принципове незручність операцій з акредитивом полягає в наступному. Справа в тому, що цей учасник операції припускає, що відшкодування буде здійснюватися періодично і приблизно рівними частками. Це зручно і йому, і іншим учасникам - боржнику і гаранту. Однак якщо часткові погашення за векселями можуть бути оформлені окремими документами, кожний з яких легко звертається при бажанні форфейтера продати їх, то за акредитивами всі об'єднується в єдиний документ на користь бенефіціара, і цей документ найчастіше не може бути проданий без спеціального дозволу боржника, що значно ускладнює всю операцію.

Поняття і економічне значення лізингу.

Серед нетрадиційних операцій комерційних банків важливу роль починає грати лізинг. Єдиного міжнародно визнаного поняття "лізинг" (від англійського "to lease", що означає «наймати», «брати в оренду») не існує. Це викликано як складним, неоднозначним змістом, відбиваним даним терміном, так і відмінностями в законодавстві, системі звітності та оподаткування в різних країнах. У тих країнах, де під лізингом розуміють тільки довгострокову оренду, прийнято чітко відмежовувати від нього поняття оренди та прокату. В інших країнах і ці останні поняття відносять до різновидів лізингу.

Але в більшості випадків під лізингом розуміють оренду машин, устаткування, транспортних засобів та споруд виробничого призначення. Іншими словами, мова йде про передачу господарського майна в тимчасове користування на умовах терміновості, повернення і платності або, інакше, про отримання та виробничому використанні майна, яка є власністю користувача.

Європейська федерація національних асоціацій лізингових компаній (лізюроп), в яку входять 23 національні асоціації, що представляють 1035 лізингових компаній, зупиняється на такому визначенні:

Лізинг - це договір оренди заводу, промислових товарів, обладнання, нерухомості для використання їх у виробничих цілях орендарем, тоді як товари купуються орендодавцем, і він зберігає за собою право власності. [19, c.18]

На ринках країн світу лізингові операції здійснює значне число фірм, різних за формами власності, правовим положенням, характером контролю та сфері діяльності. У класичній лізинговій угоді беруть участь три суб'єкти.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com