На головну    

Економічна робота - Управління

Основне завдання управління «ТатАИСнефть» - забезпечення підприємств ВАТ «Татнефть »сучасної якісної зв'язком при мінімальних затратах.

З метою вирішення поставленого завдання економічна служба управління протягом звітного року проводила роботу в наступних напрямках:

· стабілізація фінансового стану і зниження витрат на послуги зв'язку;

· визначення необхідних виробничих потужностей, виробничих фондів, капітальних вкладень, трудових ресурсів і витрат на виробництво і джерел їх покриття для задоволення існуючого і прогнозованого попиту на послуги зв'язку;

· вдосконалення тарифної політики, що включає розробку тарифів і методик розрахунку за надання нових видів послуг зв'язку (Internet, обслуговування корпоративної мережі), а також оперативну коригування тарифів на традиційні послуги з урахуванням чинного в галузі механізму державного регулювання ціноутворення та ринкових ціноутворюючих факторів.

З метою зниження витрат на слуги зв'язку підприємств, що входять до складу ВАТ «Татнефть», протягом 2000 року управління «ТатАИСнефть» надавало послуги структурним одиницям ВАТ «Татнефть» за собівартістю.

Стороннім підприємствам (включаючи дочірні ВАТ «Татнефть»), частка яких становить 23,3% у загальному обсязі, послуги зв'язку виявлялися по тарифами, що включає рентабельність.

З метою оптимізації експлуатаційних затрат на надання послуг зв'язку, управлінням «ТатАИСнефть» під керівництвом і відповідно до методики, розробленої Економічним управлінням ВАТ «Татнефть» було проведено аналіз витрат на послуги зв'язку за 9 місяців 2000 року.

Економічне управління, в цілях зниження витрат управління «ТатАИСнефть» запропонувало наступне:

- за рахунок збільшення надання послуг зв'язку в мережі Internet і радіотелефонного мережі «Actionet» довести обсяг послуг стороннім організаціям до 20% від загальної суми річних витрат на виробництво послуг зв'язку;

- відділу зв'язку встановити ліміт тривалості міжміських переговорів та обсягу одержуваної інформації в мережі Internet в розрізі підрозділів і вести контроль за його використанням;

- управлінню «ТатАИСнефть» постійно вести роботу по оптимізації власних витрат.

Економічна діяльність в IV кварталі 2000 року була спрямована на реалізацію зазначених пропозицій.

Перша пропозиція була виконана: обсяг послуг стороннім організаціям склав 21,0% від загальної суми річних витрат на виробництво.

По оптимізації і зниженню витрат ведеться постійна робота.

Протягом звітного року проводилась робота по вдосконаленню механізму ціноутворення на основні види послуг зв'язку, що надаються управлінням «ТатАИСнефть» за фактичними витратами. Були створені необхідні методики з ціноутворення.

Також у першому півріччі 2000 року було проведено порівняльний аналіз витрат трьох операторів зв'язку: ТАТИНКОМ-Т, ВАТ «РТТ», Міністерство Зв'язки РТ який показав, що:

- управління «ТатАИСнефть» з порівнюваних операторів зв'язку є єдиним, що надають весь спектр послуг зв'язку;

- управління «ТатАИСнефть» є монополістом з надання послуг телемеханізації об'єктів нафтовидобутку і передачі даних на Південно-сході РТ;

На підставі накопиченого статистичного матеріалу була проведена велика робота з визначення економічної ефективності роботи цеху Еміса, створеного в 1999 році, розроблені нормативи чисельності технічних фахівців на обслуговування АТС, ISDM портів, пристрій електроживлення і пультів оператора, обслуговування модемів, маршрутизаторів, АТМ комутаторів, серверів.

На підставі проведених розрахунків на експлуатаційні та інвестиційні витрати, а також аналізу попиту на надані послуги з обслуговування корпоративної мережі та послуг «Internet» , економічним отеленням були розроблені нові і скоректовані раніше створені тарифи на такі види наданого нового спектра послуг:

· тарифи на надання послуг Internet для корпоративної мережі АТ «Татнефть»;

· тарифи на надання послуг Internet для дочірніх підприємств АТ «Татнефть»;

· тарифи на надання послуг Internet для сторонніх клієнтів;

· тарифи за користування послугами корпоративної мережі ВАТ «Татнефть»;

· тарифи за обслуговування 2 Мбіт - каналу.

Управління «ТатАИСнефть» у 2000 році продовжило розробку і впровадження програми реконструкції існуючої та створення цифрової мережі АТС, що потребує великих інвестицій. Економічною службою було зроблено такі розрахунки економічної ефективності та техніко-економічного обгрунтування створення єдиної цифрової мережі:

- розрахунок економічної ефективності впровадження опрно-транзитних електронних автоматичних телефонних станцій типу «С1000 S12» (Актюбе, Бавлю, Джаліль , Заинск, Лениногорск, Нурлат);

- розрахунок економічної ефективності впровадження систем абонентського радіодоступу стандарту DECT (Актюбе, Бавлю, Джаліль, Єлабуга);

- розрахунок ефективності розширення виробничої радіотелефонного системи «Actionet» 4-х комутаційних центрів рухомого зв'язку (SX Альметьевск, МХ Альметьевск, МХ Нурлат і МХ Єлабуга);

- техніко-економічне обгрунтування придбання і впровадження магістрального і кінцевого устаткування, що дозволяє передавати інформацію на високих швидкостях для 192 підрозділів ВАТ «Татнефть» (Актюбе, Бавлю, Джаліль, Заинск, Лениногорск, Нурлат, Альметьевск, Азнакаево, Бугульма і Єлабуга);

- техніко-економічне обгрунтування побудови магістральних (Альметьєвськ-Ямаш, Н.Челни-Сарманово) та міських (Актюбе, Бавлю, Джаліль, Заинск, Лениногорск, Нурлат, Альметьевск, Азнакаево, Бугульма і Єлабуга) волоконно-оптичних ліній зв'язку.

В 2000 році в управлінні проведено атестацію робочих місць за організаційно-економічним критеріям:

- економічні показники робочого місця;

- використання обладнання;

- забезпечення робочого місця засобами обліку витрати електроенергії, тепла, матеріалів, палива, ГСМ і ін.;

- раціональність планування обслуговування РМ;

- нормування і стимулювання праці .

Мета атестації і раціоналізації робочих місць по організаційно-економічним рівнем - виявлення резерву зростання продуктивності праці та рентабельності робочого місця, можливості збільшення завантаження устаткування, економії матеріальних, енергетичних затрат.

На кожне робоче місце були складені "Карти робочих місць" і заповнені "Акти" оцінки організаційно-економічного рівня робочого місця.

За результатами оцінки робочих місць розроблено заходи з раціоналізації робочих місць з метою доведення всіх критеріїв до нормативного рівня.

Протягом року проводилась робота по вдосконаленню структури управління, в результаті якої:

- з 1 серпня 2000р. в апараті управління створено фінансовий відділ.

- з метою розширення обсягу традиційних і нових видів послуг зв'язку з 1 серпня 2000 року в апараті управління створено відділ маркетингу.

- з 1 листопада 2000р. організований в складі цеху АСУП ділянка з монтажу та обслуговування системи радіодоступу "DECT".

В цілях стабілізації фінансового стану управління, більш ефективного використання наявних грошових і товарних ресурсів, зниження кредиторської і дебіторської заборгованості, управління «ТатАИСнефть »щоквартально складало фінансовий план.

Фінансовий план складався на підставі розрахунку основних економічних показників на кожний квартал і захищався в ВАТ« Татнефть ». Фінансовий план формувався на підставі розрахунків планових витрат, підтверджених нормативами та обсягів доходів кожного цеху, служби, підрозділи.

Після затвердження у ВАТ «Татнефть» фінансового плану основні показники доводилися щоквартально до кожного підрозділу управління. Щомісяця здійснювався контроль за виконанням планових і нормативних показників. Невиконання доводяться показників розглядалося на виробничих і економічних нарадах з подальшим прийняттям рішення.

В цілому по управлінню «ТатАИСнефть» протягом звітного року витрати на виробництво не перевищували ліміту, затвердженого ВАТ «Татнефть» на підставі наданого фінансового плану.

© 8ref.com - українські реферати