На головну    

Екзаменаційні квитки по управлінню персоналом за другу половину 2000 року - Управління

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 1

Організація відділу по управлінню персоналом.

Організаційна структура служби управління персоналом.

Планування і розвиток кар'єри співробітників.

Сучасні системи винагороди працівників і їх вплив на ефективність труда.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 2

Відмінності між менеджерами-керівниками і менеджерами по управлінню персоналом.

Оцінка потенціалу керівника.

Демократизація заміщення посад.

Діяльність управленца в ситуації конфлікту.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 3

Психологічні аспекти управління персоналом.

Дозвіл конфліктів.

Основні вимоги до управленцу.

Основні причини виникнення конфліктів.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 4

Створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах.

Методи наукової організації труда.

Підготовка і перепідготовка персоналу.

Об'єкт конфлікту.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

01360.000/00-2;х

Квиток № 5

Суть прогресивного управлінського мислення.

Локальна оцінка діяльності кадрів.

Робота з кадровим резервом.

Протистоячі сторони і причини конфлікту.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 6

Чинники, що впливають на політику управління персоналом.

Соціально-психологічна задача оцінки кадрів.

Побудова вимірювальної системи якості організації роботи персоналу на підприємстві.

Конфліктна ситуація.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 7

Мети фірми по управлінню персоналом.

Умови для досягнення працівником високих результатів.

Кошти і способи контролю адаптації.

Характеристики межличностных конфліктів.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 8

Мотивація персоналу.

Професійне стажування як засіб адаптації до нової діяльності.

Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі.

Вплив конфліктів на моральну атмосферу в колективі.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 9

Розробка психограмм для різних робочих місць.

Задачі наукової організації труда.

Стійкість трудового колективу.

Етапи становлення громадської думки.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 10

Підбір і висунення кадрів.

Забезпечення адаптації працівників, знову прийнятих на роботу.

Найважливіші напрями діяльності служб управління персоналом.

Інцидент. Його відмінність від конфлікту.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 11

Стиль управління підприємством.

Атестація кадрів в колективі.

Промислова і соціальна адаптація працівників.

Психологічний аналіз природи конфліктів.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 12

Якісні показники для вивчення особистості.

Організація і управління підготовкою кадрового резерву

Трудності формування резерву.

Взаємовідносини в колективі.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 13

Політика управління персоналом.

Вивчення особистості працівників, вхідних в резерв на висунення.

Опорні якості персоналу.

Типи конфліктів в трудових колективах.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 14

Етапи управління трудовими ресурсами.

Прискорення процесу адаптації працівника.

Діяльність управленца в ситуації конфлікту між співробітником і групою.

Приклади використання в мотивації методів психології.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 15

Стратегія управління персоналом.

Пролонгована оцінка діяльності кадрів.

Формування управлінського персоналу по керівництву підприємством.

Уміння провести наради.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 16

Професіонально значущі якості особистості.

Система оцінки ефективності управління персоналом.

Діагностична модель управління персоналом.

Оцінка і стимулювання трудової діяльності персоналу.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 17

Відмінність між управлінням персоналом і управлінням колективом.

Професійна підготовка і перепідготовка персоналу.

Головна задача роботи з кадрами.

Суть соціально-психологічного конфлікту.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 18

Технологія управління персоналом.

Атестація кадрів в первинних колективах.

Форми і методи управління персоналом.

Психологічні кошти попередження текучості кадрів.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 19

Основні функції управління персоналом.

Організаційне управління і соціальне планування.

Етапи вивчення особистості.

Попередження конфліктів.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 20

Психологія підбору і розставляння кадрів по робочих місцях.

Встановлення професійної придатності.

Прийоми безконфліктного спілкування в діяльності управленца.

Функціональний і дисфункциональный конфлікти.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 21

Мети управління персоналом.

Принципи наукової організації труда.

Психологічні механізми в реалізації нововведень.

Міцність межличностных контактів.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 22

Принципи типології моделей фірм.

Формування і розвиток у менеджерів якостей, необхідних для управлінської діяльності.

Шляхи підвищення ефективності управління персоналом.

Соціальні проблеми управління трудовими колективами.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 23

Продуктивність фірми.

Наукова організація труда, дайте визначення.

Оперативний і перспективний резерв.

Попередження конфліктів через реалізацію індивідуального підходу в роботі з персоналом.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 24

Методи найма працівників різного профілю.

Атестація кадрів і посад.

Профконсультационная діяльність.

Роль спілкування в попередженні конфліктів.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 25

Аналіз і конструювання робочого місця при розробці програм управління персоналом.

Вивчення результатів діяльності в новій посаді.

Дозвіл трудових суперечок і соціальних конфліктів.

Методика вирішення конфлікту через розв'язання проблеми.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 26

Продуктивність труда.

Мотивационные установки при прийомі на роботу.

Реалізація індивідуального підходу в роботі з персоналом.

Етапи дозволу конфліктних ситуацій.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 27

Інформаційне забезпечення кадрової роботи.

Підбір і підготовка кадрів керівників.

Суть мотивації і її відмінність від стимулювання.

Межгрупповые конфлікти.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 28

Основні види діяльності по управлінню персоналом.

Напряму роботи менеджерів по управлінню персоналом.

Аспекти колективної думки.

Внутриколлективные традиції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 29

Менеджер по управлінню персоналом.

Професійна адаптація нових співробітників.

Використання морально-психологічних стимулів в управлінні персоналом.

Значущі сторони взаємовідносин.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 30

Лінія поведінки (політика) по управлінню персоналом.

Соціально-організаційна адаптація кадрів.

Встановлення професійної придатності.

Управління конфліктною ситуацією.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 31

Планування потреби в трудових ресурсах.

Цілі наукової організації труда.

Вимоги до фахівців, що здійснюють оцінку кадрів.

Оцінки текучості кадрів.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 32

Основні задачі управління персоналом.

Робота менеджера по організації труда.

Професійне стажування.

Поняття змінної колективу.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 33

Зовнішні чинники впливу на управління персоналом.

Методи оцінки кар'єрних орієнтацій працівників.

Формування психологічної готовності до діяльності управління персоналом.

Ієрархія потреб по А. Маслоу і її використання при мотивації.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 34

Ефективність управлінського труда і його визначення.

Матеріальне стимулювання працівників фірми.

Соціально-психологічні аспекти труда управленцев.

Громадська думка.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Квиток № 35

Визначення поняття «управління персоналом».

Атестація керівних працівників.

Планування ділової кар'єри.

Колектив як об'єкт управління.

Зав. кафедрою

---

3

зразковий перелік екзаменаційних питань

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Визначення поняття управління персоналом.

Політика управління персоналом.

Технологія управління персоналом.

Цілі управління персоналом.

Менеджер по управлінню персоналом.

Відмінності між менеджерами-керівниками і менеджерами по управлінню персоналом.

Основні задачі управління персоналом.

Відмінність між управлінням персоналом і управлінням колективом.

Суть прогресивного управлінського мислення.

Етапи управління трудовими ресурсами.

Цілі фірми по управлінню персоналом.

Організація відділу по управлінню персоналом.

Основні функції управління персоналом.

Принципи типології моделей фірм.

Інформаційне забезпечення кадрової роботи.

Методи найма працівників різного профілю.

Створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах.

Аналіз і конструювання робочого місця при розробці програм управління персоналом.

Психологія підбору і розставляння кадрів по робочих місцях.

Розробка психограмм для різних робочих місць.

Професіонально значущі якості особистості.

Якісні показники для вивчення особистості.

Стиль управління підприємством.

Чинники, що впливають на політику управління персоналом.

Стратегія управління персоналом.

Продуктивність фірми.

Продуктивність труда.

Підбір і висунення кадрів.

Дозвіл конфліктів.

Встановлення професійної придатності.

Мотивационные установки при прийомі на роботу.

Забезпечення адаптації працівників, знову прийнятих на роботу.

Соціально-організаційна адаптація кадрів.

Професійне стажування як засіб адаптації до нової діяльності.

Матеріальне стимулювання працівників фірми.

Напряму роботи менеджерів по управлінню персоналом.

Атестація кадрів і посад.

Прискорення процесу адаптації працівника.

Умови для досягнення працівником високих результатів.

Організаційне управління і соціальне планування.

Організація і управління підготовкою кадрового резерву.

Робота менеджера по організації труда.

Професійна підготовка і перепідготовка персоналу.

Організаційна структура служби управління персоналом.

Дайте визначення наукової організації труда.

Цілі наукової організації труда.

Задачі наукової організації труда.

Принципи наукової організації труда.

Методи наукової організації труда.

Локальна оцінка діяльності кадрів.

Атестація кадрів в колективі.

Підбір і підготовка кадрів керівників.

Атестація кадрів в первинних колективах.

Оцінка потенціалу керівника.

Методи оцінки кар'єрних орієнтацій працівників.

Вивчення особистості працівників, вхідних в резерв на висунення.

Вимоги до фахівців, що здійснюють оцінку кадрів.

Формування управлінського персоналу по керівництву підприємством.

Робота з кадровим резервом.

Труднощі формування резерву.

Опорні якості персоналу.

Аспекти колективної думки.

Головна задача роботи з кадрами.

Профконсультационная діяльність.

Стійкість трудового колективу.

Промислова і соціальна адаптація працівників.

Кошти і способи контролю адаптації.

Планування ділової кар'єри.

Соціально-психологічні аспекти труда управленцев.

Діяльність управленца в ситуації конфлікту між співробітником і групою.

Шляхи підвищення ефективності управління персоналом.

Формування психологічної готовності до діяльності управління персоналом.

Основні вимоги до управленцу.

Етапи вивчення особистості.

Професійне стажування.

Підготовка і перепідготовка персоналу.

Оперативний і перспективний резерви.

Форми і методи управління персоналом.

Найважливіші напрями діяльності служб управління персоналом.

Побудова вимірювальної системи якості організації роботи персоналу на підприємстві.

Реалізація індивідуального підходу в роботі з персоналом.

Прийоми безконфліктного спілкування в діяльності управленца.

Психологічні механізми в реалізації нововведень.

Планування і розвиток кар'єри співробітників.

Ієрархія потреб по А. Маслоу і її використання при мотивації.

Сучасні системи винагороди працівників і їх вплив на ефективність труда.

Приклади використання в мотивації методів психології.

Колектив як об'єкт управління.

Поняття змінної колективу.

Громадська думка.

Внутриколлективные традиції.

Значущі сторони взаємовідносин.

Міцність межличностных контактів.

Соціальні проблеми управління трудовими колективами.

Оцінка і стимулювання трудової діяльності персоналу.

Оцінки текучості кадрів.

Психологічні кошти попередження текучості кадрів.

Конфліктна ситуація.

Об'єкт конфлікту.

Інцидент. Його відмінність від конфлікту.

Роль спілкування в попередженні конфліктів.

Уміння провести наради.

Етапи дозволу конфліктних ситуацій.

Типи конфліктів в трудових колективах.

Функціональний і дисфункциональный конфлікти.

Діяльність управленца в ситуації конфлікту.

Основні причини виникнення конфліктів.

Управління конфліктною ситуацією.

Характеристики межличностных конфліктів.

Вплив конфліктів на моральну атмосферу в колективі.

Межгрупповые конфлікти.

Методика вирішення конфлікту через розв'язання проблеми.

Попередження конфліктів через реалізацію індивідуального підходу в роботі з персоналом.

© 8ref.com - українські реферати