На головну    

 Управління будівництвом - Управління

Міністерство Освіти України

ОДАБА

Кафедра Організації Будівництва та Охорони Праці

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

по курсу:

"Управління будівельним виробництвом".

Виконав: ст.гр.ЕкУС-584 Стейгалов А.А.

Прийняв: доц. к.т.н. Курган П.Г.

Одеса - 2000р

1. Загальна частина курсового проекту

Завдання на проектування видається на спеціальному бланку з приведенням необхідних вихідних даних, узгоджується зі студентом і підписується викладачем.

Завдання підшивається в пояснювальній записці до курсового проекту відразу ж за титульним листом.

Далі слід введення до курсового проекту, в якому студент вивчає цілі і завдання створюваного ним будівельного підприємства, а також його спеціалізацію.

Приступаючи до проектування організаційних елементів будівельного підприємства, студент повинен чітко собі уявити, чим це підприємство буде займатися, яка буде його продукція, які його шанси отримати замовлення на ринку будівельної продукції, які можливості забезпечення його матеріальними і людськими ресурсами.

Творчим елементом даного проекту є самостійна комплектація складовими елементами і технікою виробничої бази будівельної організації або робота без цієї бази з орієнтуванням на оренду чи лізинг.

Весь цей розділ повинен займати не більше двох сторінок рукописного тексту.

2. Обгрунтування виробничої структури будівельної організації та визначення чисельності її робітників і лінійного персоналу.

Виробнича структура будівельної організації являє собою схему виробничої організації, що включає її членування на ділянці різного рівня та інші виробничі підрозділи, якщо є необхідність.

Зазвичай будівельна організація має 5 рівнів управління. Це рівень майстра, виконроба, начальника дільниці, начальника будуправління та керівника тресту / фірми, об'єднання /. На кожному рівні існує норма керованості, тобто норма підпорядкування керівнику певного рівня певного числа працівників. Для майстра це 10-35 чоловік, для виконроба - 2-3 майстри, для начальника дільниці / старшого виконроба / - 2 - 3 виконроба, начальнику будуправління - 4 - 5 ділянок, керівнику тресту - 5 -7 будуправлінні. Мінімальний склад бригади на загальнобудівельних роботах - 10 осіб, а максимальний - 35 осіб. На спецроботи мінімальний склад бригади - 6 осіб, а максимальний - 20 осіб.

Таким чином, знаючи норми керованості можна визначити виробничу структуру будорганізації.

Наприклад, маючи чисельність робітників у загальнобудівельних бригадах - 35 осіб і норми керованості: майстри - 35 осіб, виконроба - 3 людини, старшого виконроба - 3 особи та начальника будуправління 4 людини, будівельне управління матиме чисельність:

35 х 3 х 3 х 4 = 1260 чоловік. Кількість лінійних працівників у такому управлінні одно 3х3х4 = 36 чоловік, не рахуючи начальника управління. Якщо прийняти потужність будівельної організації 20000 тис. Гривень на рік і середню вироблення на одного її робочого 21000 гривень на рік, то будівельне управління здатне за рік зробити СМР на 1260 х 21000 = 26460000 гривень на рік. Таким чином, будівельна організація для досягнення заданої потужності повинна розташовувати 21000: 26460 = 0,794 будівельними управліннями або з округленням 1 будуправління. У цьому випадку треба переходити на 4 - х рівневу систему управління, збільшивши норми керованості на всіх рівнях.

* Для забезпечення заданої потужності в 20500 тис. Гривень на рік і при заданій виробленні 21000 гривень на рік всього потрібно майже 20500: 21 = 976 чоловік робітників. При нормі керованості майстра 22 чоловік всього потрібно майже 45 майстрів, 45: 3 = 15 виконробів, при підвищенні норми керованості до 3 для старших виконробів буде потрібно 4 старших виконробів з підпорядкуванням по 3 виконроба / 4 х 3 = 12 виконробів /. На рівні будівельної організації норма керованості 5 ділянок.

Загальна виробнича структура будорганізації із заданою потужністю і виробленням на одного робітника має вигляд, див. Рис. 1.

Для орієнтовних розрахунків приймають наступні норми: робітники - 85%, ІТП і службовці - 12%, МОП та пожежно-сторожова охорона - 3%. Таким чином, загальна чисельність такої будорганізації складе 976: 0,85 = 1148 людини. Це число працівників необхідно уточнити після проектування організаційної структури.

Для проектування матеріально-технічної бази будівництва необхідно скористатися укрупненими нормами потреби в матеріальних ресурсах і, виходячи з них, запроектувати склад цієї бази. Однак, в даний час власна матеріально-технічна база - це велика розкіш, що вимагає великих інвестицій, якими, як правило, будорганізація не має. Сьогодні матеріали, конструкції, деталі та напівфабрикати будорганізація отримує у міру потреби у інших діючих виробничих організацій. Будівельні машини, транспортні засоби також легко взяти в оренду або найняти на короткий час. Тому в нашому курсової проект підрозділи матеріально-технічної бази у виробничу структуру можна не включати.

3. ПРОЁКТІРОВАНІЕ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ будівельні організації метод аналогій.

Так як студент не володіє витратами праці за основними функціями управління, то структура апарату будівельної організації в курсовому проекті проектується виходячи з переліку стандартних функцій і питомої ваги витрат на утримання адміністративно-управлінського персоналу / АУП / по кожній конкретній функції в загальній вартості утримання цього персоналу, а також організаціями.

У будівництві на вищому і середньому рівні управління найчастіше використовується лінійно-штабна структура.

Така структура як аналог наводиться нижче на рис.

3.1. У правих нижніх кутах елементів структури вказано питома вага у відсотках витрат, пов'язаних з виконанням даної функції від загальної суми витрат на утримання всього апарату управління. Елемент, що представляє "Рада підприємства" працює на громадських засадах і витрат на своє утримання не вимагає. Його робота здійснюється за участю керівництва будівельної організації, керівників її підрозділів, а також провідних фахівців.

Використовуючи при проектуванні структури управління даної будівельної організації метод аналогів, роблять такі кроки:

1. Беручи орієнтовний відсоток від вартості річного обсягу робіт, виконуваного власними силами, на утримання АУП у розмірі 0,9 з урахуванням всіх накруток на зарплату, визначають загальну суму коштів, необхідних на чисту зарплату апарату.

Фонд заробітної плати АУП визначиться:

де Сс.с. - Річний обсяг робіт, що виконується власними силами даної організації в грошовому вираженні.

Встановлюють рівні посадових окладів для всіх категорій працівників проектованої структури. У курсовому проекті, виходячи зі сформованих рівнів оплати праці в країні, можна встановити зарплату від 100 до 300 гривень на місяць. При цьому керівнику організації встановити зарплату 300 гривень на місяць, його заступникам на 10% менше, тобто по 270 гривень керівникам відділів та головним спеціалістам на 20% нижче, ніж заступникам, тобто по 216 гривень, рядовим фахівцям відділів на 20% нижче, ніж керівникам відділів тобто по 173 гривень на місяць і технічним працівникам по 100 гривень на місяць.

При такому розкладі річний фонд заробітної плати апарату для наведеної на рис. 3.3.1. структури складе 297 252 гривень при зайнятості в ній 138 чоловік.

Визначають фонд заробітної плати, якої може асигнувати проектована будівельна організація на утримання своїх АУП.

Скористаємося вихідними даними з пункту 2.

Порівнюють одержуваний фонд зарплати з еталонним.

У нашому прикладі / 184,5: 297,252 / х 100 = 62,07%. Отже, щоб пристосувати еталонну структуру до даного випадку її треба скоротити більш ніж в 1,4 рази і довести її приблизно до / 138 х 62,07 /: 100 = 86 осіб.

5. Скорочують еталонну структуру, доводячи її склад і чисельність АУП до необхідних величин. Зробити це можна за кілька спроб, аналізуючи окремі блоки еталонної структури.

У нашому прикладі проаналізуємо можливість відмовитися від заступників першого керівника та об'єднати деякі відділи. Всього треба позбутися 138 - 86 = 52 чоловік.

На рис. 2. представлена ??скорочена структура. При її отриманні було враховано, що не можна скоротити першого керівника, головних спеціалістів, що працюють без помічників, а також відділ головного диспетчера, де окрім головного диспетчера повинно бути ще 3 змішаних диспетчера.

У правих нижніх кутах елементів структури вказано число працівників, які працюють в цьому елементі.

Цикл 13.

 № п. П.

 Найменування робіт

 Найменування основного трудового ресурсу

 Оцінка часу робіт.

 Мінімал. інтенсив. виконан-я З ij

 Трудёмкость

 a ij, чол / дн.

 Макс.інтен-ність вип-я робіт,

 Cij max, чол.

 Резерв трудових р-сов, N ij.

 Max.

 D ij днів

 Min.

 d ij днів

 17.

 Пристрій покрівлі на перший ділянці.

 покрівельники

8

4

5

 40

 10

5

 18.

 Пристрій покрівлі на другу ділянці.

 покрівельники

 12

6

5

 60

 10

5

 19.

 Пристрій бетонних підлог на першому ділянці.

 бетонщики

 10

5

2

 20

4

2

 20.

 Пристрій бетонних підлог на другий ділянці.

 бетонщики

 18

9

2

 36

4

2

 21.

 Скління в осях на першому ділянці.

 склярі

8

4

1

8

2

1

 22.

 Скління в осях на другому ділянці.

 склярі

 12

6

1

 12

2

1

 23.

 Внутрішня штукатурка на першому ділянці.

 штукатури-маляри

 14

7

6

 84

 12

6

 24.

 Внутрішня штукатурка на другий ділянці.

 штукатури-маляри

 26

 13

6

 156

 12

6

 25.

 Фарбування стін на першому ділянці.

 штукатури-маляри

 10

5

6

 60

 12

6

 26.

 Фарбування стін на другому ділянці.

 штукатури-маляри

 14

7

6

 84

 12

6

Цикл 13.

Пристрій покрівлі.

Пристрій бетон. підлог.

Скління.

Внутрішня штукатурка.

Фарбування стін.

Цикл 22.

 № п. П.

 Найменування робіт

 Найменування основного трудового ресурсу

 Оцінка часу робіт.

 Мінімал. інтенсив. виконан-я З ij

 Трудёмкость

 a ij, чол / дн.

 Макс.інтен-ність вип-я робіт,

 Cij max, чол.

 Резерв трудових р-сов, N ij.

 Max.

 D ij днів

 Min.

 d ij днів

 9.

 Монтаж ж.б. колон на першому ділянці.

 монтажники

 14

7

4

 54

6

2

 10.

 Монтаж ж.б. колон на другу ділянці.

 монтажники

 10

5

4

 40

8

4

 11.

 Монтаж мет.етажерок на першому уч.

 монтажники

 12

6

4

 48

8

4

 12.

 Монтаж сталевих ферм і плит покриття на першій ділянці.

 монтажники

 18

9

4

 72

8

4

 13.

 Монтаж сталевих ферм і плит покриття на другий ділянці.

 монтажники

 10

5

4

 40

8

4

 14.

 Монтаж стін на першому уч.

 монтажники

 18

9

4

 72

8

4

 15.

 Монтаж стін на другому уч.

 монтажники

 14

7

4

 54

6

2

Цикл 22.

Монтаж ж.б. колон.

Монтаж етажерок

Монтаж сталевих

ферм і плит покриття

Монтаж стін

Цикл 23.

 № п. П.

 Найменування робіт

 Найменування основного трудового ресурсу

 Оцінка часу робіт.

 Мінімал. інтенсив. виконан-я З ij

 Трудёмкость

 a ij, чол / дн.

 Макс.інтен-ність вип-я робіт,

 Cij max, чол.

 Резерв трудових р-сов, N ij.

 Max.

 D ij днів

 Min.

 d ij днів

 16.

 Пристрій покрівлі на перший уч ..

 покрівельники

 12

6

5

 60

 10

5

 17.

 Пристрій покрівлі на другу уч ..

 покрівельники

8

4

5

 40

 10

5

 18.

 Пристрій бетонних підлог на першому уч ..

 бетонщики

 14

7

2

 28

4

2

 19.

 Пристрій бетонних підлог на другий уч ..

 бетонщики

 18

9

2

 36

4

2

 20.

 Скління прорізів на перший уч. .

 склярі

 12

6

1

 12

2

1

 21.

 Скління прорізів на перший уч. .

 склярі

8

4

1

8

2

1

 22.

 Внутр.штукатурка на першому уч.

 штукатури-маляри

 10

5

1

 10

2

1

 23.

 Внутр.штукатурка на другий уч.

 штукатури-маляри

 16

8

6

 96

 12

6

 24.

 Фарбування стін на першому уч ..

 штукатури-маляри

 14

7

6

 84

 12

6

 25.

 Фарбування стін на другому уч ..

 штукатури-маляри

 10

5

6

 60

 12

6

 27.

 Постачання покрівельних матеріалів.

 штукатури-маляри

 10

 10

1

 10

1

 ---

Цикл 23.

Постачання покрівельних матеріалів.

Пристрій покрівлі.

Пристрої під бетонної підлоги.

Скління прорізів

Внутр.штукатурка

Фарбування стін.

 № п. П.

 Найменування робіт

 Найменування основного трудового ресурсу

 Оцінка часу робіт.

 Мінімал. інтенсив. виконан-я З ij

 Трудёмкость

 a ij, чол / дн.

 Макс.інтен-ність вип-я робіт,

 Cij max, чол.

 Резерв трудових р-сов, N ij.

 Max.

 D ij днів

 Min.

 d ij днів

 1.

 Уривка котловану в осях1-12.

 машиністи

 18

9

2

 36

4

2

 2.

 Уривка котловану в осях13-22.

 машиністи

 10

5

2

 20

4

2

 3.

 Монтаж ф-ів в осях 1-12

 монтажники

 26

 13

3

 78

6

3

 4.

 Монтаж ф-ів в осях 13-22

 монтажники

 14

7

3

 42

6

3

 5.

 Монтаж підпільних каналів в осях 1-12

 монтажники

 30

 15

3

 90

6

3

 6.

 Монтаж підпільних каналів в осях 13-22

 монтажники

 18

9

3

 54

6

3

 7.

 Зворотна засипка в осях 1-12.

 машиністи

8

4

1

8

2

1

 8.

 Зворотна засипка в осях 13-22.

 машиністи

4

2

1

4

2

1

 25.

 Поставка кранів для монтажу фундаментів і підпільних каналів.

 ---

 10

 10

1

 10

1

 ---

Цикл 31.

Цикл 31.

Уривка котловану.

Поставка кранів для монт.ф-ів.

Монтаж ф-тов.

Монтаж підпільних

каналів.

Зворотна засипка.

Цикл 32.

 № п. П.

 Найменування робіт

 Найменування основного трудового ресурсу

 Оцінка часу робіт.

 Мінімал. інтенсив. виконан-я З ij

 Трудёмкость

 a ij, чол / дн.

 Макс.інтен-ність вип-я робіт,

 Cij max, чол.

 Резерв трудових р-сов, N ij.

 Max.

 D ij днів

 Min.

 d ij днів

 9.

 Монтаж з / б колон в осях 1-12.

 монтажники

 14

7

4

 56

8

4

 10.

 Монтаж колон в осях 13-22.

 монтажники

 10

5

4

 40

8

4

 11.

 Монтаж з / б балок і плит в осях1-12.

 монтажники

 18

9

4

 72

8

4

 12.

 Монтаж з / б балок і плит в осях 13-22.

 монтажники

 10

5

4

 40

8

4

 13.

 Монтаж стін в осях 1-12.

 монтажники

 20

 10

4

 80

8

4

 14.

 Монтаж стін в осях 13-22.

 монтажники

 12

6

4

 48

8

4

 26.

 Поставка колон в осях 1-12

 ---

8

8

1

8

1

 ---

 27.

 Поставка колон в осях 13-22.

 монтажники

 10

 10

1

 10

1

 ---

Цикл 32.

Поставка колон.

Монтаж колон.

Монтаж з / б

балок і плит.

Монтаж стін.

Цикл 33.

 № п. П.

 Найменування робіт

 Найменування основного трудового ресурсу

 Оцінка часу робіт.

 Мінімал. інтенсив. виконан-я З ij

 Трудёмкость

 a ij, чол / дн.

 Макс.інтен-ність вип-я робіт,

 Cij max, чол.

 Резерв трудових р-сов, N ij.

 Max.

 D ij днів

 Min.

 d ij днів

 15.

 Пристрій покрівлі в осях 1-12.

 покрівельники

 12

6

5

 60

 10

5

 16.

 Пристрій покрівлі в осях 13-22.

 покрівельники

8

4

5

 40

 10

5

 17.

 Пристрій бетонних підлог в осях 1-12.

 бетонщики

 18

9

2

 36

4

2

 18.

 Пристрій бетонних підлог в осях 13-22.

 бетонщики

 10

5

2

 20

4

2

 19.

 Скління в осях 1-12.

 склярі

 12

6

1

 12

2

1

 20.

 Скління в осях 13-22.

 склярі

8

4

1

8

2

1

 21.

 Внутрішня штукатурка в осях

 1-12.

 штукатури-маляри

 26

 13

6

 156

 12

6

 22.

 Внутрішня штукатурка в осях

 13-22.

 штукатури-маляри

 14

7

6

 84

 12

6

 23.

 Фарбування стін в осях 1-12.

 штукатури-маляри

 14

7

6

 84

 12

6

 24.

 Фарбування стін в осях 13-22.

 штукатури-маляри

 10

5

6

 60

 12

6

 28.

 Налагодження штукатурної станції.

 ---

 10

 10

1

 10

1

Цикл 33

Пристрій покрівлі.

Пристрої під бетонних підлог

Скління

Налагодження штукатурної станції.

Внутрішні. штукатурка стін.

Фарбування стін.

 № п.п.

 Коди робіт

 Резерв часу

 Зриви

 1.

 1301-1302

 74

4

 2.

 1303-1304

 74

6

 3.

 1305-1306

 76

4

 4.

 1307-1308

 74

6

 5.

 1309-1310

 84

0

 6.

 1311-1312

 74

2

 7.

 1313-1314

 84

6

 8.

 1315-1316

 74

4

 9.

 1317-1318

 114

6

 10.

 1319-1320

 88

4

 11

 2201-2202

6

4

 12.

 2203-2204

 14

4

 13.

 2205-2206

6

2

 14.

 2207-2208

6

4

 15.

 2209-2210

 14

4

 16.

 2211-2212

6

4

 17.

 2213-2214

6

2

 18.

 2301-2302

 92

6

 19.

 2303-2304

 40

6

 20.

 2305-2306

 44

4

 21.

 2307-2308

 40

4

 22.

 2309-2310

 40

4

 23.

 2311-2312

 50

4

 24.

 2313-2314

 46

4

 25.

 3101-3102

0

6

 26.

 3103-3104

 40

4

 27.

 3105-3106

8

2

 28.

 3107-3108

0

6

 29.

 3109-3110

 24

4

 30.

 3111-3112

0

6

 31.

 3113-3114

8

2

 32.

 3115-3116

 10

2

 33.

 3117-3118

8

4

 34.

 3201-3202

 74

4

 35.

 3203-3204

 86

6

 36.

 3205-3206

0

6

 37.

 3207-3208

8

2

 38.

 3209-3210

0

6

© 8ref.com - українські реферати