трусики женские украина

На головну

 Управління персоналом - Управління

Зміст:

Тема №1. Предмет, завдання, зміст курсу. Історія розвитку .................. 4

1. Предмет, мета і зміст курсу управління персоналом ........................................ ....... 4

2. Місце управління персоналом у системі сучасних наук ......................................... .. 4

3. Персонал, як об'єкт изучения........................................................................................................... 5

4. Історія розвитку управління персоналом................................................................................... 6

Тема № 2. Концепція управління персоналом підприємства. Система управління персоналом...................................................................................................................................................................................... 6

1. Концепція управління персоналом................................................................................................ 7

2. Моделі работника..................................................................................................................................... 9

3. Завдання управління персоналом...................................................................................................... 10

4. Зміна методів впливу на людей ........................................... .................................... 10

5. Поняття кадрової службы.................................................................................................................. 10

5. Система управління персоналом в Японії ........................................... ............................... 15

Теми № 3. Організація системи управління персоналом .............................. 18

1. Організаційна структура управління персоналу ............................................ ................. 18

2. Поняття кадрової политики.............................................................................................................. 18

3. Стратегії управління персоналом................................................................................................ 19

4. Компетенція персонала...................................................................................................................... 20

Тема №4. Регламентація УП............................................................................................................ 21

1. Поняття регламенту предприятия................................................................................................... 21

2. Регламентація УП.................................................................................................................................. 21

3. Положення про подразделениях........................................................................................................... 22

4. Посадові инструкции.................................................................................................................. 23

5. Контракт...................................................................................................................................................... 28

Тема № 5. Політика найму. Організація процедур відбору, прийому, звільнення. 39

1. Поняття найму, джерела найма................................................................................................ 39

2. Загальна схема найму персонала........................................................................................................ 41

3. Сутність і організація відбору персоналу ........................................... ................................... 41

4. Порядок найму і увольнения............................................................................................................ 42

5. Зарубіжний опыт.................................................................................................................................... 45

Тема №6. Професійна орієнтація. Трудова адаптація ................. 46

1. Трудова ориентация............................................................................................................................ 46

2. Трудова адаптация.............................................................................................................................. 46

Тема №7. Ділова карьера................................................................................................................. 48

1. Визначення поняття карьера.......................................................................................................... 48

2. Мотивація кар'єри і антімотіваціонние фактори ........................................... ................ 50

3. Організація кар'єри на предприятии...................................................................................... 51

4. Управління карьерой......................................................................................................................... 52

5. Просування по службі в японських компаніях .......................................... ....................... 52

6. Розвиток персоналу та організація навчання ........................................... ........................... 55

Тема №8. Мотивація трудової діяльності ............................................... ............... 58

1. Ставлення до праці, механізм його активізації ......................................... ........................... 58

2. Визначення поняття мотивация................................................................................................... 60

3. а. Пасивність работника................................................................................................................... 63

3. б Мотиваційні факторы............................................................................................................... 64

3. в Методи поліпшення параметрів робіт ........................................... ........................................... 64

Тема № 9. Управління міжособистісними відносинами ................................... 64

1. Поняття конфликта........................................................................................................................... 65

2. Типи конфликтов.................................................................................................................................... 65

Тема №10. Персональний менеджмент ................................................ ................................ 65

1. Організація робочого простору і створення сприятливих умов праці ... 66

Лекція 07.09.2000Тема №1. Предмет, завдання, зміст курсу. Історія розвитку.

1) Предмет, мета і зміст курсу управління персоналом.

2) Місце управління персоналом у системі сучасних наук.

3) Персонал, як об'єкт вивчення.

4) Історія розвитку персонала.1. Предмет, мета і зміст курсу управління персоналом.

Предметом курсу управління персоналом є система знань, пов'язаних з цілеспрямованим організованим впливом на людей, зайнятих працею, (персоналом) з метою забезпечення ефективного функціонування організації (підприємства, установи) та задоволення потреби працівника та інтересів трудового колективу.

Зміст курсу - принципи і методи управління персоналом, теоретичні та практичні проблеми функціонування систем управління персоналу (нового знання), шляхи реалізації кадрової політики, вибір максимально ефективної технології управління.

Курс необхідний для отримання знань про ефективне управління персоналом з метою повного використання можливостей людини до праці.

Мета - вивчення принципів і методів формування і розвитку персоналу.

Структура курсу:

1. Концепція управління персоналом

2. Модель управління персоналом в загальній системі управління:

O Цілі

O Функції

O Організаційна структура

O Методи

3. Технологія управління персоналом:

O Відбір і найм

O Адаптація

O Ділова оцінка персоналу і т.д.

4. Мотивація

5. Організація навчання персоналу

6. Персональний менеджмент

Управління персоналом також вивчає поділ відповідальності всередині служби управління персоналом, визначення пріоритетів у сфері оплати праці, маркетинг персоналу, дослідження персонала.2. Місце управління персоналом у системі сучасних наук.

Управління персоналом існує издавно.

1. Теоретичний рівень - отримання нових знань шляхом опису явищ, виявлення закономірностей, прогнозування.

2. Питання про перетворення реальних виробничих ситуацій, тобто розробка конкретних моделей, проектів, пропозицій ля ефективного використання персоналом.

Ці два рівні досить тісно пов'язані і являють структуру знань про управління персоналом, як науку. Крім того управління персоналом спирається і на інші теорії:

· Економічні (ринок праці, теорія планування, економічні методи, економічна інформація (оптимізація), витрати на персонал)

· Психологічні

- Загальна психологія

- Теорія поведінки

- Конформізм

- Психологія праці

· Соціальні

- Групове поведінку

- Психологія спілкування

- Психологія праці

- Теорія організації

Лекція 14.09.2000.

· Трудове і соціальне право - вкрай важливо у трудовій діяльності.

· Політологія

· Конфліктологія

1. Особистість і організація

2. Між різними організаціями

· Демографія - статистика населення

· Менеджмент

· Міжнародні економічні отношенія3. Персонал, як об'єкт вивчення.

Персонал - особовий склад організації, який працює за наймом і володіє певними ознаками:

- Кваліфікація

- Компетенція

- Здатності

- Установки

Головним з яких є наявність трудових відносин з роботодавцем. Найважливіший управлінський ресурс. Можна класифікувати персонал за кількома напрямками:

А) Основні (безпосередньо здійснюють технології виробництва) і допоміжні працівники (здійснюють допомогу основному виробництву).

Б) Керуючі працівники (професіонали, фахівці, головні спеціалісти, перший керівник ...).

В) Технічні виконавці (іноді відсутній вища освіта).

Г) Обслуговуючий персонал.

Д) За статтю (чоловіки та жінки).

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка