На головну    

 Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху - Управління

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

«Вітебський державний технологічний університет»

ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Курсова робота

за темою: «Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху»

з дисципліни «Організація праці»

Виконав: студент II курсу

Група Ес-11

Шифр 011616

Провальський О.В.

Перевірив: ___

___

Вітебськ 2003

зміст:

Введение...3

1. Техніко-економічна характеристика підготовчого цеху ... ... ... 5

2. Аналіз стану організації праці на робочому місці ... 7

2.1. Поділ праці та його обгрунтування ... .7

2.2. Умови праці ... ..8

2.3. Нормування праці ... ... 9

2.4. Організація заробітної плати ... 11

3. Ергономічний аналіз і раціоналізація робочого місця ... 13

4. Проект заходів щодо вдосконалення організації праці на робочому місці майстра цеху ... 18

Заключение...20

Литература...21

ВСТУП

В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів.

У сучасних умовах високорозвиненого виробництва, оснащеного складною технікою, необхідний науковий підхід до організації праці на робочих місцях.

Раціонально організоване робоче місце забезпечує умови праці, правильна побудова трудового процесу, позбавляє від зайвих і незручних рухів, дозволяє скоротити витрати часу, поліпшити використання устаткування, підвищити якість виконуваної роботи, забезпечити збереження обладнання.

З метою забезпечення цього, організація праці передбачає здійснення комплексу заходів:

1. розробка переліку робіт і операцій основного виробництва і встановлення послідовності їх виконання, регламентація змісту і порядку виконання функцій з обслуговування виробництва, визначення пропорцій різних видів праці, встановлення раціональних форм його розподілу і кооперації;

2. підбір, професійна підготовка і розстановка кадрів, чітке визначення обов'язків кожного працівника;

3. організація і оснащення робочих місць, що забезпечують ефективне виконання кожним працівником, виробничих завдань;

4. впровадження найбільш раціональних прийомів і методів виконання робіт;

5. створення необхідних санітарних і виробничо-побутових умов, що забезпечують гігієну та безпеку праці, регламентація режимів праці та відпочинку працівників;

6. встановлення норм праці та її оплати, вибір форм морального і матеріального стимулювання росту продуктивності праці;

7. забезпечення необхідної дисципліни праці, що сприяє чіткому виконанню кожним працівником покладених на нього обов'язків та злагодженості в роботі всього колективу.

В даному курсовому проекті на конкретному прикладі, тобто на прикладі робочого місця майстра підготовчого цеху ВАТ «ВКШТ» ми проведемо аналіз організації праці на даному технологічному ділянці і спробуємо впровадити ряд заходів, які дозволять поліпшити організацію робочого місця і тим самим домогтися деяких позитивних результатів.

1. Техніко-економічна характеристика

підготовчого цеху.

У підготовчому цеху виконуються такі технологічні процеси як: снованіе, шліхтування і пробирання основ для ткацького цеху.

Виробничий процес в підготовчому цеху розчленований на окремі техпроцеси, виконання яких проводиться одним або групою робітників.

Основне обладнання даного технологічного ділянки:

1) снувальні машини типу - Текстима, СП-180;

2) шліхтувального машини - ШБП-180-І;

3) проборних верстати - ПСМ.

Виходячи з назви, зрозуміло, що підготовчого цех є одним з основних у виробничій структурі підприємства, займається підготовкою напівфабрикатів для ткацького цеху.

Надійшло на склад сировину приймається за кількістю і віддається в лабораторію на перевірку якості сировини шляхом вибіркового контролю. При відповідності якості сировини, воно надходить на обробку до підготовчого цех. У цеху сировина проходить процес снования на снувальних машинах. Готова основа, намотана на ткацький навій надходить на шліхтувального ділянку для шлихтования. Напівфабрикати даній стадії виробництва (ошліхтованние основи) надходять в ткацький цех для подальшої переробки. При переробці сировини в цеху готові напівфабрикати кожній стадії виробництва проходять вибірковий контроль ВТК.

Підготовчого цех є відповідальним ділянкою виробництва, так як від якості снования і шлихтования залежить якість виготовлених тканин. Через даний цех проходить великий асортимент різних видів сировини.

Технічний парк підготовчого цеху становить 21 сновальная, 5 шліхтувальних машин і 3 проборних верстата. У підготовчому цеху, як і в цілому по комбінату, досить високий відсоток зносу обладнання.

Режим роботи двозмінний. Початок першої зміни в 700, обідня перерва з 1100до 1120, кінець зміни в 1520. Друга зміна починається в 1520і закінчується в 2340.

У процесі трудової діяльності фізіологічні показники працездатності, так само як і виробничі показники змінюються циклічно. У періоді працездатності розрізняють три основних періоди: врабативаніе, стійкої працездатності, настання втоми.

Режим праці та відпочинку повинен розроблятися таким чином, щоб максимально скоротити періоди врабативаемості і стомлюваності, подовження періоду стійкості працездатності.

У висновку можна сказати те, що режим праці та відпочинку на даному технологічному ділянці складений у відповідності з типовими нормами і правилами.

2. Аналіз стану організації праці на робочому місці.

2.1. Поділ праці та його обгрунтування.

На ВАТ «ВКШТ» в підготовчому цеху поділ праці здійснюється залежно від професійної спеціалізації робітників (шліхтовальщік, сновальщіца, проборщіца і т.д) і передбачає виконання на робочому місці роботи певної спеціальності.

Професійно-кваліфікаційний поділ праці у службовців засноване на розподілі обов'язків між працівниками. Прикладом професійно-кваліфікаційного поділу праці службовців на даній ділянці є розподіл обов'язків між майстром цеху, технологом, контролером якості, начальником цеху.

Поділ праці та регламент обслуговування робочого місця оператора сновального устаткування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Поділ праці та регламент обслуговування робочого місця оператора сновального обладнання.

 Вид обслуговування Виконавець Регламент

 1. Прибирання робочого місця після закінчення роботи.

 2. Ремонт обладнання поточний і позаплановий.

 3. Контроль якості продукції

 4. Налагодження устаткування

 5. Контроль якості виконуваних операцій.

 6. Намотка основи на барабан

 7. Розподіл робочих по робочих місцях.

 8. Перевірка виконання змінних завдань.

 9. Проведення робіт по раціоналізації прийомів і методів праці.

 Швея-мотористка Слюсар-ремонтник

 Контролер ОТК Пом.мастера

 Майстер

 Сновальщіца

 Майстер

 Майстер

 Інструктор В кінці зміни

 У міру необх-ти і за графіком

 Систематично

 У міру необ-ти

 Періодично

 Згідно з нормою

 На початку зміни

 Періодично і в кінці зміни

 Систематично

Таким чином ми можемо зробити висновок про те, що поділ праці спостерігається тільки за професійною ознакою.

2.2. Умови праці.

Умови праці безпосередньо в цеху являють собою сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на працездатність людини і її здоров'я в процесі праці. Ці фактори поділяються на такі типи:

1. Санітарно-гігієнічні, які визначають зовнішню виробниче середовище. У підготовчому цеху температура повітря на даний момент складає 11 градусів, що як і недостатня вологість повітря не відповідає санітарним і технологічним нормам, в повітрі пилу немає, шум у цеху від роботи сновальних машин норми не перевищує. На даному технологічному ділянці освітлення становить 300Лк, що відповідає нормальній роботі майстра та інших працівників.

2. Психофізіологічні, обумовлені конкретним змістом трудової діяльності, характером даного виду праці. Оскільки робота майстра є відповідальною і складається з постійних переміщень по цеху і частого спілкування з робітниками і начальством, фізична і нервова навантаження великі. Для того, щоб забезпечити високу працездатність потрібен оптимальний режим праці та відпочинку.

3. Естетичні, що сприяють формуванню позитивних емоцій у працівника. Стіни і колони в цеху пофарбовані в блакитний колір, що сприяло емоційному заспокоєнню, проте обшарпаність фарби може викликати тільки смуток.

2.3. Нормування праці.

Нормування праці в підготовчому цеху, так само як і на всьому комбінаті, являє собою складову частину управління виробництвом і включає визначення необхідних витрат праці на виконання робіт окремими працівниками, встановлення на цій основі норм праці.

При нормуванні праці службовців застосовуються такі види норм праці: норматив чисельності, норми обслуговування, норми керованості.

Норматив чисельності застосовується для обчислення ліміту чисельності робітників і службовців. Тому нормативи чисельності не вирішують питання конкретної розстановки працівників, використовують норми обслуговування і керованості.

Норми керованості виражаються як правило чисельністю працівників, безпосередньо підпорядкованих керівнику.

При нормуванні праці робітників застосовуються такі види норм праці: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування.

З метою підвищення ефективності праці почасових або встановлюються нормативні завдання на основі вищевказаних видів норм праці.

Нормативне завдання - це встановлений обсяг роботи, який працівник або група працівників зобов'язані виконувати за час робочої зміни, робочого місяця або за іншу одиницю робочого часу.

Норма праці встановлюється на окрему операцію або взаємопов'язану групу операцій, кінцевий комплекс робіт. Ступінь диференціації норм визначається типом та масштабом виробництва, особливостями продукції, що випускається, формами організації праці.

Норми праці визначаються за нормативними матеріалами для нормування праці, затвердженими в централізованому порядку.

До нормативних матеріалів відносяться: нормативи з праці, нормативи режимів роботи обладнання, єдині і типові норми.

Норми праці на виробництво нової продукції розробляються одночасно з технологічними процесами відповідно до запроектованими організаційно-технічними умовами виробництва даної продукції та встановленою проектною трудомісткістю.

Введення нових норм праці та нормованих завдань, включаючи змінені та переглянуті, проводиться адміністрацією підприємства за погодженням з профспілковим комітетом.

У разі виявлення порушень трудової дисципліни, встановленого порядку організації праці, недостовірності обліку та звітності з нормування праці винні притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Як приклад існуючої організації праці можна привести баланс робочого часу майстра на операції і дані про впровадження галузевих норм часу по підготовчого цеху за січень 2003 року (Таблиця 3).

Таблиця 3.

Баланс робочого часу.

 Елементи витрат робочого часу Тривалість

 Фактична Проектована

 хв% хв%

 Оперативне час на виконання роботи

 Підготовчо-заключний час

 Час на обслуговування робочого місця

 Час на відпочинок і особисті потреби

 Порушення трудової дисципліни

 Разом:

 458

 17

-

5

-

 480100

 415

 35

 10

 20

-

 480100

Завдяки координації діяльності робочих з боку майстра, в цілому по підготовчого цеху вони успішно справляються з поставленими їм нормами виробітку.

2.4. Організація заробітної плати.

Основними формами оплати праці на фабриці є відрядна і погодинна системи в поєднанні з преміальними. Ці ж форми оплати праці застосовуються і в підготовчому цеху.

У ньому працює 28 осіб. З них 15 сдельщиков. При цій формі оплати праці заробітна плата робітнику нараховується в заздалегідь встановленому розмірі за одиницю виробленої продукції, а також передбачена виплата премій за виконання певних показників. Праця кожного робітника оплачується відповідно до його виробленням.

Почасово-преміальної формою оплати праці на даній ділянці охоплено 13 чоловік. При цій формі заробітної плати нараховується відповідно до тарифної ставкою за фактично відпрацьований час. Матеріальну винагороду за професійну майстерність зараз скасовано. Розрахуємо заробітну плату майстра цеху:

 Ставка I розряду

 Розряд

 Тарифний коеф.

 Оклад

 Стаж роботи

 Оклад

%

 Сума

 34000

 12

 2,83

 96220

 19%

 18282

 114501

Заробітна плата залежить від тарифного коефіцієнта і ставки I розряду, яка відповідає прийнятим нормам. А так же від стажу роботи.

На даний період через відсутність прибутку премія не виплачується, але передбачена надбавка до окладу в розмірі 20%.

(Руб)

3. Ергономічний аналіз і раціоналізація робочого місця.

В даному курсовому проекті розглянемо робоче місце майстра в підготовчому цеху, його посадові обов'язки, принципи роботи, умови в яких він працює.

Майстер є безпосереднім керівником первинного трудового колективу, організатором праці та виробництва, вихователем робітників на очолюваному рівні (ділянці).

Основними завданнями майстра є виконання планових завдань при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, підвищення продуктивності праці і якості продукції (робіт) на основі виявлення і використання резервів виробництва, і так само виховання у робітників почуття колективізму, високої відповідальності за доручену справу.

Майстер повинен бути активним провідником механічного прогресу на ділянці, особистим прикладом показувати зразок свідомості, працьовитості, творчої активності та ініціативи, виявляти особливу турботу про виховання молодих робітників.

Розглянемо тепер обов'язки майстра підготовчого цеху, які безпосередньо стосуються його виробничої діяльності. В обов'язки майстра підготовчого цеху входять наступні пункти:

1. Забезпечує робітників сировиною та допоміжними матеріалами, перевіряє якість виконуваних робіт.

2. Проводить інструктаж робітників по якісному виконанню операцій, інформує робітників про хід виконання плану за кількісними та якісними показниками.

3. Вживає заходів до усунення виявлених дефектів по якісному виконанню операцій.

4. Навчає робітників суміжним операціями.

5. Звіряє з диспетчером дані випуску готової продукції, прийнятої контролерами ВТК.

6. Оформляє документи: журнал передачі зміни, журнал з техніки безпеки, веде облік виконання плану, маршрутні листи і звіряє їх з фактичним випуском готової продукції з ділянки.

7. Доводить до відома начальника цеху основні результати роботи зміни.

Зробимо ергономічне обстеження робочого місця.

Хоча робота майстра пов'язана з рухом по цеху, але йому все ж доводиться працювати і за своїм столом. Тому звернемо увагу на планування робочого місця.

Робоче місце майстра обладнані столом і стільцем. Вони повинні відповідати антропометричним даним людини, забезпечувати зручне положення корпусу працівника, створювати умови для меншої стомлюваності, гарного зорового сприйняття, свободу рухів і т.д.

Вікно чи не знаходиться в полі зору майстра, що знаходиться на робочому місці, воно розташоване праворуч. Тому вдень сонце не заважає при роботі в кабінеті.

Щоб уникнути несприятливого впливу променистого тепла від приладів опалення, стіл розташований на достатній відстані.

Робоча поверхня стола дерев'яна, тверда, гладка. На поверхні столу і всередині його немає нічого зайвого, а засоби праці, канцелярське приладдя, документація мають строго певне місце. Для канцелярського приладдя призначені спеціальні лотки.

Розміри ящиків і полиць в столах відповідають розмірах паперів і папок.

Звернемо увагу на стілець. Тому при роботі майстер рухається по цеху і під час регламентованих перерв він сідає відпочити. Тому стілець у майстра повинен бути зручним.

Розглянемо фактори, що характеризують психічне навантаження працівника.

a) Фактори, що впливають на органи зору. Робота майстра вимагає хороше освітлення даного технологічного ділянки. При роботі майстра з документами на його робочому місці застосовується комбіноване освітлення, тобто поєднання загального та місцевого освітлення. Цей тип освітлення застосовується в темний час доби, а в світлий час - природне, воно найбільш сприятливо для працівника. При роботі майстра безпосередньо на технологічній ділянці йому в темний час доби достатньо і загального освітлення, якщо тільки він не займається навчанням робочого передовим прийомам роботи і іншими операціями, які вимагають точності, а отже, і гарної освітленості робочого місця.

b) Фактори, що впливають на органи слуху. Значну питому вагу в роботі майстра займає спілкування з іншими учасниками трудового процесу. Тому вплив шуму на виробничу діяльність дуже велике. Якщо виробничий шум перевищує допустимі норми, то він може сильно перешкодити виконанню завдання. При сильному шумі майстру треба підвищувати голос, а це в кінцевому підсумку може позначитися на голосових зв'язках. Тому треба обов'язково стежити за тим, щоб шум не перевищував допустимих норм.

Розглянемо фактори зовнішнього середовища.

a. Мікроклімат виробничого середовища. У поняття мікроклімат виробничого середовища входять: температура повітря, його вологість і швидкість руху, а також температура навколишніх поверхонь. Оптимальні мікрокліматичні умови створюються при поєднанні параметрів мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину забезпечують збереження нормального функціонального і теплового стану організму без напруги реакції терморегуляції. На робочому місці майстра відносна вологість повітря не відповідає нормі і становить відповідно 47% при нормі (60%). Температура повітря становить 11 градусів, що нижче норми на 11 градуси. Таким чином, можна зробити висновок, що мікроклімат ні відповідає санітарно-гігієнічним умовам, ні нормам температурно-вологісного режиму технологічного процесу.

b. Виробничий шум. В даний час шум стає одним з найбільш поширених факторів зовнішнього середовища. Шкідливий вплив шуму на організм може виявлятися як у вигляді специфічного ураження органів слуху, так і у вигляді порушень багатьох інших органів і систем. На нашому робочому місці шум не перевищує 85дБ ??і це відповідає нормі. Джерелом шуму є працююче обладнання. Інших шкідливих виробничих факторів у вигляді виробничого випромінювання, пилу, вібрації на робочому місці немає. Звернемо увагу на питання, що стосуються організації праці на робочому місці, структури трудової діяльності.

c. Режим праці. Тривалість даної роботи на 8 годин. Робота проводиться в 2 зміни. Перша зміна з 700до 1520. Обід з 1100до 1120. Друга зміна з 1520до 2340. Обід з 1900до 1920.

d. Методи роботи.

При виконанні своєї роботи майстер цеху займається наступним:

1. уважне ознайомлення з планом робіт.

2. безпосередня робота з робочими зміни.

3. безпомилкова робота з документами.

4. всеосяжний контроль за якістю роботи.

Для поліпшення організації робочого місця, методів і умов праці, можна запропонувати наступні заходи.

Розглядаючи умови праці можна зробити наступні пропозиції:

При описі мікроклімату в підготовчому цеху було зазначено, що температура і вологість повітря значно нижче норми. Це позначається на тому, що працівниці швидко перевтомлюються. Недостатня температура повітря не дозволяє майстру використовувати свій робочий час з найбільшою віддачею. Для того щоб уникнути цього необхідно поліпшити роботу системи опалення, вентиляції та кондиціонування в цеху. Економія на умовах роботи не дозволяє досягти максимальної продуктивності, а через не дотримання температурно-вологісних режимів виробництва спостерігається зростання випуску неякісної продукції.

При розгляді естетичних умов було відмічено, що стіни пофарбовані блакитною фарбою. Однак обшарпаність фарби і неохайний зовнішній вигляд стін несприятливо позначається на емоційному настрої працівника. Тому слід заново пофарбувати стіни цеху світлими і м'якими фарбами.

Так само необхідно вдосконалити режим праці та відпочинку, щоб зменшити період врабативаемості і збільшити фазу стійкості працездатності.

Основними кваліфікаційними вимогами до виконавця робіт є: вищу або середню спеціальну освіту і стаж роботи на виробництві.

4. Проект заходів щодо вдосконалення організації праці

на робочому місці майстра цеху.

У даному пункті дається обгрунтування до передбачуваних заходам, необхідним для раціонального використання потенційних можливостей працівника.

По-перше, дотримуючись режим праці та відпочинку, ми зменшуємо період врабативаемості, а це збільшить фазу стійкої працездатності, а це дасть збільшення продуктивності праці всього цеху.

По-друге, використовуючи світлі тони фарб при фарбуванні стін, підлоги в цеху, а також забезпечивши цех шумопоглащающие накладками на стіни і за допомогою прибиральників прибираючи цех під час перерви, можливо знизить стомлюваність працівника. Цей захід може позитивно позначитися на емоційному самопочутті майстра, а це дуже важливо, тому майстру протягом зміни доводиться дуже часто спілкуватися з робітниками цеху.

По-третє, необхідно поліпшити роботу системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в підготовчому цеху, особливо при роботі в зимовий час. А так як робота майстра пов'язана з постійним рухом по цеху цей захід поліпшить самопочуття працівників і позитивно позначиться на їх роботі.

По-четверте, суворо дотримуючись трудовий процес, тобто виключивши роботу непередбачену обов'язками майстра, ми дозволимо займатися йому наставницької роботою, тобто більше часу приділяти молодим і недосвідченим робочим, навчати їх передовим і раціональним прийомам праці, передавати їм свій досвід, а це в першу чергу позначиться на якості продукції, що випускається, і на продуктивність праці.

Все це дозволить цьому колективу якісно і своєчасно вирішувати найважчі і відповідальні завдання і доручення керівництва комбінату. Адже робота робітників даного технологічного ділянки в чому залежить від роботи мастера.ЗАКЛЮЧЕНІЕ

В результаті оцінки рівня організації праці можна зробити наступні висновки:

1. Цей тип виробництва відноситься до серійного, так як випускається продукція великими партіями і різного асортименту.

2. Збільшення матеріальної зацікавленості працівників шляхом збільшення заробітної плати або розміру премії.

3. Рівень прогресивності техніки і технологій можна вважати низьким (в основному старе обладнання).

4. Вивчивши конкретне робоче місце майстра можна виділити ряд факторів, що ускладнюють виконання його своїх виробничих обов'язків протягом робочого дня:

a) Мікрокліматичні умови на даній ділянці не відповідають нормі;

b) Естетичні умови праці також далекі від норми за деякими параметрами;

c) Режим праці та відпочинку в підготовчому цеху також не виконується і відрізняється від нормативного.

Таким чином, на даному робочому місці можливо поліпшити умови праці працівника за допомогою заходів, які пропонувалися в четвертому пункті роботи, за рахунок чого ми зможемо підвищити продуктивність праці всього підготовчого цеха.ЛІТЕРАТУРА

1. П.С.Пушкін, С.І.Овчінніков «Наукова організація праці та технічне нормування», М., 1976

2. Смирнов Е.Л. Довідковий посібник з НОТ. М .: Економіка, 1980

3. К.В. Кутепова, Г.В. Побединський. «Наукова організація праці та нормування праці в промисловості». Підручник для ВНЗ. М., 1981

4. Технічне нормування праці на підприємствах текстильної промисловості. п / р Е.А. Стерлин М. 1969 г

© 8ref.com - українські реферати