трусики женские украина

На головну

Секретар керівника - Управление

Математичні формули


(а±b)2 = a2 ± 2ab + bІ

a - b = (a - b) (a + b)

(a ± b)і = аі ± 3аіb + 3аbі ± bі

аі ± bі = (a ± b) (аі ± ab + bі)

(a + b + c)І = аі + bі + сі + 2ab + 2ac + 2bc

ахі + bхі + cx + d = a (x - x1) (x - x2) (x - x3)

axі + bxІ + cx + d = a (x - x1)і

axі + bxІ + cx + d = a (x - x1) (xІ + kx + l)

aІ = bІ + cІ - 2bc cos a

bІ = aІ + cІ - 2ac cos Я

cІ = aІ + bІ - 2ab cos ?

dІ = aІ + bІ + cІ

S = 2 (ab + ac + bc)

V = abc

Sпол = S6 + 2S = 2pRH + 2pRІ = 2p(H + R)

V = SH = рRі

(x - a) І + (y - b) І + (z - c)І = RІ

xІ + yІ + zІ = RІ

x1 + x2 + x3 = -p

x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = q

x1 x2 x3 = -r

a< 0, D= 0 x e (- 8; x1) U (x2; + 8)


Хімічні формули


CaO + H2O Ca OH)2

CuCl2 + Fe FeCl2 +Cu

Fe + H2 SO4 FeSO4 + H2

BaCl2 + Na2 SO2 BaSO4 + 2NaCl

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

4HCl +MnO2 MnCl4 + Cl2 + 2H2 O

K Cl K + Cl

Na 2SO4 2Na + SO4

H2 SO4 2H + SO4

H NO4 H + NO3

Ba (OH)2 Ba + 2OH

Al2(SO4)3 2Al + 3SO4

Mg + CuSO4 MgSO4 + Cu

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

Mg + H2 SO4 MgSO4 + H2

Zn + 2HCl Zn Cl2 + H2

2Al + 6HCl 2HCl3 + 3H3

Fe + 2Cl FeCl2 + H2

2Li + 2H2 O 2LiOH + H2

Ca + 2H2 O Ca(OH)2 + H2

Zn + H2O ZnO + H2

Mg + 2HCl MgCl2 + H2

Au + HNO3 + 4HCl HauCl4 +NO + 2H2O

Ca(OH)2 + HCl CaCl2 + H2O

H3PO4 + 6NaOH 2Na3PO + 6H2O

Ca(OH)2 + 2KCl CaCl2 + 2KOH

Na2O + H2O 2NaOH

H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O

Mg(OH)2 + HCl Mg(OH) Cl + H2O

NH3 HCl + NH4Cl

Ca O + 2HNO3 Ca (NO3)2 + H2O

Cu O + H2SO6 CuSO4 + H 2O

Zn O + 2NaOH Na2ZnO2 + H2O

P2O5 + Fe2O5 2Fe PO4

N2O5 + Ca O Ca(NO3)2

3SO3 + La2O3 La2(SO4)3

4NO2 + 2Ca O Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2

SO2 +H2O H2SO3

CO2 + H2O H2CO3


Робочий день секретаря.

1.Прийти на роботу за 15 хв. До приходу керівника, для того, щоб перевірити стан робочого місця, опорядитися, переглянути план на майбутній день, уточнити дату на календарі.

2.Підібрати відповідно до плану на поточний день потрібні документи і справи.

3.Одержати в експедиції кореспонденцію, розкрити конверти, ознайомитися зі змістом і зареєструвати, відкласти документи, що вимагають першочергового рішення керівника. По інших документах підготувати варіанти можливих чи відповідей розподілити по виконавцях. Досвідчений секретар ніколи не покладе на стіл керівнику всю кореспонденцію, попередньо не проробивши неї. Рекомендується: для полегшення ознайомлення керівника з кореспонденцією виділяти основну думку документа шляхом підкреслення. Крім того, секретар повинний підібрати документи, що відносяться до питань, що міститься в кореспонденції, щоб керівник міг глибше вивчити проблему і прийняти потрібне рішення.

4.Докласти керівнику про кореспонденцію.

5.Уточнити разом з керівником зміст намічуваних заходів на поточний день. Якщо виникають зміни, то секретар повинний зробити відповідні позначки у своїх записах. Виконані чи скасовані заходи викреслити. Потрібно уточнити наслідок записів у своєму щоденнику і щоденнику керівника. Послідовність заходів повинна бути однакової. Різниця буде в заходах секретаря по виконанню позначеного. Наприклад, якщо в керівника зроблений запис: « у 15.00 бути на нараді в міністерстві», те в секретаря вона буде виглядати так: « 14,30 - нагадати про нараду в міністерстві в 15.00, подзвонити в транспортний відділ, щоб подали машину до під'їзду не пізніше 14.40 »

6.Передати по чи телефоні особисто вказівка керівника відповідним виконавцям, нагадати виконавцям про терміни виконання документів.

7.Стенографування вказівок і розпоряджень керівника і їхня розшифровка. Як правило, керівник і секретар установлюють постійний час для цієї роботи в першій половині дня, тривалість біля на півгодини.

8.Робота з відвідувачами, телефоном (протягом усього дня).

9.Підшивка документів у справи.

10. Виконання машинописних робіт.

11. Організація копіювання і розмноження документів відповідно до вказівок керівника.

У другій половині дня.

12. Продовження роботи з телефоном і відвідувачами.

13. Повторно одержати й обробити кореспонденцію з експедиції. Зібрати і підготувати для підпису виконані документи. Підготувати усі до доповіді.

14. Намітити заходу наступного дня.

15. Докласти керівнику про кореспонденцію, що надійшла, і виконаних документах, взяти в керівника оброблені їм документи.

16. Обробити і відправити вихідну кореспонденцію через експедицію.

Наприкінці робочого дня.

17. Переглянути свій щоденник і проінформувати відповідні служби про необхідність підготовки до проведення визначених заходів.

18. Якщо керівник залишається працювати після закінчення робочого дня, забезпечити його всією необхідною інформацією.

19. Упорядкувати своє робоче місце, забрати документи, закрити на ключ усі шафи з документами, виключити з мережі технічні засоби.


ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ.


Пн. - понеділок;

Вт. - вівторок;

Порівн., сірий, - середа;

Чт., чтв., четв. - четвер;

Пт. - п'ятниця;

Сб. - субота;

Липнув. - липень;

Куп. - грудень;

Лютий. - лютий;

Жовт. - жовтень;

Кв.іт. - квітень;

Серп. - серпень;

Січ. - січень;

Трав. - травень;

Черв. - червень;

Д. - день;

Міс., м. - місяць;

М.р. - минулого долі;

Р. - р.ік;

Рр. - роки;

Ц.р. - цьго долі;

Буд. - будинок;

Вул. - вулиця;

М., рік. - час;

Вих. - вихідний;

Грн. - гривня;

Ім. - імені;

І-т - інститут;

Інд. - індекс;

Кв. - квартира;

Кіп. - копійка;

Напр. - наприклад;

Обл. - область;

П. - параграф;

Укр. - український;

У т.ч. - у тому числі;

Щоден. - щоденний;

Ст. - століття;

Інж. - інженер;

Дир. - директор

Деп. - депутат;

Кер. - керівник;

Лік. - лікар;

Заст. - заступник;

Докою., д. - доктор;

Нач., н-к - начальник;ТЕКСТ ІЗ ЦИТАТАМИ ТА ПРЯМОЮ МОВОЮ


Якось зібралися дідусь із Костиком до лісу. Вийшли рано. Сніданок узяли із собою. А мама наказує:

- Не забудьте про восьмій поснідати і не пізніше шостої додому вернутися.

Пішли. Та коли вже вийшли за селище, Костик пригадав, що забув годинника.

- Що ж нам робити, дідуню?

А дідусь усміхається:

- Мі година по квітах узнаватимемо. Кожна квітка у свій годину розкриває пелюстки назустріч сонцю і так саме згортає їх. Бач, вісь блакитні квіточки - те цикорій. Смороду не сплюхи. Прокидаються між четвертою і п'ятою часами ранку... Є квіти, що прокидаються пізніше. Для шипшини ранок настає про шостій. Так саме мак і кульбаба...

... Костикові захотілося їсти.

- Чи немає отут квіточки, щоб узнати, котра час? - питає.

А ти подивися на озерці, відповідає дідусь. - Це водяна лілея, - пояснює дідусь. - Вона ще про сьомій годині прокинулася, розтулила свої чашечки назустріч сонцю. А закриває їх про п'ятій, увечері...


Захотілося якось місяцеві вбрання пошити. Зняв із нього кравець мірку і звелів прийти через п'ять днів.

Завітав місяць через п'ять днів. Приміряє вбрання, а воно і куце, і вузьке.

"Мабуть, я помилився”, - подумавши кравець і зняв нову мірку. І попросивши місяця зайти знову через п'ять днів.

Зробив вусі, як треба. Сидить, виглядає, коли місяць прийде. Дивуватися, а тієї до нього по небу котитися - круглий та великий. Отут і приміряти не довелося... Розвів тієї кравець руками та й каже:

Ні, місяченьку, не можу я тобі вдяганки пошити: ти те у чверті, те в половині, а зараз - уповні.

Так місяць і лишився без убрання.


ЗАТ "Прогрес"


ПРОТОКОЛ


25.03.2000 р. Єлець Липицькой обл. № 1


загальних зборів

трудового колективу


Голова - Покровський А.М.

Секретар - Звєрєва З.А.


Були присутні: 37 чіл. (список додається)

Запрошені: голова Асоціації підприємців

Єфімов О.Ю.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про перехід на нову систему оплати праці. Повідомлення

гл. бухгалтера Матвєєвої О.Б.

2. Про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців. Повідомлення зам. директора Голубєва И.П.


1. СЛУХАЛИ:

Матвєєва О.Б. - Текст повідомлення додається.


ВИСТУПИЛИ:

Назарова И.И., начальник відділу кадрів - Схвалила перехід на нову систему оплати праці, відзначила її позитивні сторони для удосконалювання процесів підбора кадрів і керування персоналом.

Богданов Н.В., що веде економіст - Позитивно оцінив нову систему оплати праці і висловив ряд побажань по її удосконалюванню надалі.

Дегтярьов В.А., менеджер по продажах - Запропонував доробити окремі положення розглянутої системи оплати праці і повторно обсудити це питання на початку квітня 2000 р. (альтернативний проект системи оплати праці додається).


УХВАЛИЛИ:


Перейти на нову систему оплати праці з 01.06.2000. Відповідальні - гл. бухгалтер Матвєєва О.Б., начальник відділу кадрів Назарова И.И. Термін упровадження нової системи оплати праці - травень 2000 р.


Голосування: за - 36, проти - 1, утрималися - 2.


2. СЛУХАЛИ:

Голубєва И.П. - Текст повідомлення додається.


ВИСТУПИЛИ:


Покровський А.М., генеральний директор - Підтримав висловлені в повідомленні Голубєва И.П. ідеї про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців, дав високу оцінку діяльності Асоціації по розвитку підприємницької діяльності.

Малинина Е.Н., фахівець із зв'язків із громадськістю - Привела статистичні дані переведеного анкетного опитування співробітників ЗАТ "Прогрес" по проблемі соціальної відповідальності в бізнесі, запропонувала ряд нових напрямків розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців.

Єфімов О.Ю., голова Асоціації підприємців - Подякував колективу фахівців ЗАТ "Прогрес" за активну участь у роботі Асоціації підприємців, розповів про плани роботи Асоціації на 2000 р., схвалив напрямку розвитку співробітництва Асоціації з ЗАТ "Прогрес", запропоновані співробітниками, що виступали, ЗАТ.


УХВАЛИЛИ:


Підготувати комплексний план розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців на 2000-2001 р. Відповідальний - зам. директора Голубєв И.П. Термін - 15.04.2000.


Голова Особистий підпис А.М. Покровський


Секретар Особистий підпис З.А. Звєрєва


З протоколом ознайомлені:

зам. директора Особистий підпис И.П. Голубєв

Дата


гл. бухгалтер Особистий підпис О.Б. Матвєєва

Дата


начальник відділу Особистий підпис И.И. Назарова

кадрів Дата


ЗАТ "Прогрес"


ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ


25.03.2000 р. Єлець Липицької обл. № 1


загальних зборів

трудового колективу


Голова - Покровський А.М.

Секретар - Звєрєва З.А.


Були присутні: 37 чіл. (список додається)

Запрошені: голова Асоціації підприємців

Єфімов О.Ю.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців. Повідомлення зам. директора Голубєва И.П.


2. СЛУХАЛИ:

Голубєв И.П. - Текст повідомлення додається.


УХВАЛИЛИ:

Підготувати комплексний план розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців на 2000-2001 р. Відповідальний - зам. директора Голубєв И.П. Термін - 15.04.2000.


Голова А.М. Покровський

Секретар З.А. Звєрєва


Вірно

Секретар Особистий підпис З.А. Звєрєва

26.03.2000


ПРОТОКОЛ №3


зборів судентів групи ЕК-98-2 Національної гірничої академіі України

м.Дніпропетровськ від 5 грудня 2000 року


Присутні: 27 чоловік.

Відсутні: 1 чоловік (з поважної причини).

Голова зборів - О.Д. Гончаренко

Секретар - В.В. Дубов


Порядок денний:


Підготовка до зимової сесіі.

Організація вечора, присвяченого зустрічі Нового року.


СЛУХАЛИ: Про підсумки успішності та відвідування занять студентів групи ЕК-98-2

протягом вересеня-груденя 2000 року.

Інформація старости Кириченко С.Л.

Кириченко С. Л. відзначила, що переважна більшість студентів мають добрі і відмінні оцінки. Проте є студенти, які отримали двійки (Гуленко П.І., Савченко О.М. - з математики, Дмитренко Л.В.- з англійської мови). Мають пропуски занять без поважних причин Іванченко Л.Ю., Горбуля О.Ф.

ВИСТУПИЛИ:

Савченко О.М. пояснила, що вона одержала незадовільні оцінки через хворобу. Попросила допомоги.

УХВАЛИЛИ:

Гуленко П.І., Савченко О.М., Дмитренко Л.В. серйозно і відповідально ставитись

до навчання.

Доручити Зозулі П.П. допомогти з математики Савченко О.М.


СЛУХАЛИ: Інформацію Зозулі П.П. про організацію новорічного вечора.


УХВАЛИЛИ:

Новорічний вечір провести 29 грудня. Відповідальні - Зозуля П.П. і Грицай І.І.

Випустити новорічний номер стінгазети, відповідальний - Кривенко Д.Ю.


Голова зборів (Підпис) О.Д. Гончаренко


Секретар (Підпис) В.В. Дубов


Т Е Л Е Г Р А М А
Львів Л-18

Львівський державний університет

ПРОРЕКТОРОВІ

ПРОСИМО ВЗЯТИ ДОЛЯ В КОНФЕРЕНЦІЇ 9-12

БЕРЕЗНЯ ПРОФЕСОРА ВОДНОГО ЗАПРОШЕННЯ

ВИСЛАНЕ ПОШТОЮ


ОРГКОМІТЕТ

ПРОРЕКТОР Д. КУЛИК

Київ-48 Володимирська вул. 55

Український національний університет

Ім. Т.Г. Шевченка

Оргкомітет конференції


ТЕЛЕГРАМА №12

Термінова

49001 Дніпропетровськ пл Леніна буд 1 Концерн Укрметалургторг Ломову


ПОВІДОМЛЯЄМО ЗВІТ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕВ’ЯТЬ МІСЯЦІВ


ПОТОЧНОГО РОКУ НАДІСЛАН ПОШТОЮ ДВАДЦЯТОГО ЖОВТНЯ


ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ БОЙКО


51004 Крівий Ріг Центральний збагачувальний комбінат 27 02 99

ТЕЛЕФОНОГРАМА №101 від 10 грудня 2000 р.


Від кого Профсоюзний комітет Мінпрому Телефон 415450 Передав секретар О.І. Іванова


Кому директорові концерну “Укрметалургторг” Г.Б. Ломову Прийняв секретар Г.П. Деркач

год 10 хв 40


Терміново подати списки співробітників, які потребують санаторно-курортного лікування.


Голова профсоюзного комітету (підпис) О.О. Хоменко

Телефонограма № __14__від__13_ квітня_______2000 р.

Від кого _Мойсеєнко_ Телефон _244 00 99_ Передав _Михайлов

Кому_______Директору_________________Прийняв Наумов

рік. ___12___ хв.___35___


14 квітня в 13 рік. 30 хв. у ПТУ № 13 вул. Промитейна буд. 48. Відбудеться семінар учителів математики. Забезпечити явку.


Моісееєнко


Директора заводу Директорові ЗАТ

«Металопобутконструкція» «Донбас-металобрухт»

п. Миронюка М.П. п. Клименку З.Т.

2 жовтня 1998 р. факс (06441) 524217


Ф А К С

Згідно з договором постачання № 2/17 від 14 лютого 1996 долі Ви повинні провести розрахунок за надані нами послуги в сумі 12000 (дванадцять тисяч) грн. до 10 жовтня 1998 р. Просимо терміново зробити переказ грошів на наш розрахунковий рахунок 745629104002.


P/S Якщо на годину надходження факсу Ви переказували гроші на наш розрахунковий рахунок, мі висловлюємо подяку.


Відділ маркетингу Директору

ТОВ "Консультант"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА М.П. Устіновій


28.09. 2000 №5


Про запізнення на роботу


28.09.2000 я запізнилася на роботу на 45 хв. з-за автомобільної аварії.


Менеджер Особистий підпис М.И. Юдін


ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО Свідоцтво номер 20205044 загальними зборами учасників Реєстраційний номер 5897 товариства з обмеженою

22 червня 1993 р. відповідальністю “НАУКОВО-

Виконавчий комітет ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС” Кіровської районної Протокол №71

ради народних депутатів від 15 травня 1993 р.

Упрляючий ділами голова зборів учасників

_______М.П. В.Е. Хоменко __________М.П._ Б.О. Шеріх


СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю

“НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС”


м. Дніпропетровськ


Загальні положення

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Порядок СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

Предмет ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА


Виконавчий комітет

Кіровської районної ради народних депутатів
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.10.99 м. Дніпропетровськ №48

Про реєстрацію змін до установчого

договору товариства з обмеженою відповідальністю

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ “Каперс”

Згідно з Законом України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. та Постанови КМ України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності” від 29.04.94 р. №276, розглянутих документів, поданих товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим комплексом “Каперс” внести зміни до установчого договору у зв’язку із зміною складу учасників:

Зареєструвати зміни до установчого договору товариства з обмеженою відповідальністю науково- виробничого комплексу “Куперс” згідно з додатком.

Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробничого комплексу “Куперс” надати по одному примірнику зареєстрованих змін до статуту до податкової інспекціі, установи банку та областного управління статистики.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови виконкому Кравченко М.Є.


Голова ради народних

депутатів Кіровського району (підпис) В.Т. Петренко

М.П.


Міністерство освіти України

Національна гірнича академія України


Довідка

11.12.99 №111 м. Дніпропетровськ


Пан Зозуля Василь Петрович навчається на другому курсі денного відділення економічного факультету.

Видано для подання в житлово-експлуатаційну контору (ЖЕК).


Д

М.П.

екан економічного факультету (підпис) О.І. Шаров


Директорові

Концерну “Укрметалургторг”

Г.Б. Ломову

Головного бухгалтера

М.Є. Кравченко


ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
Доводжу до Вашого відома, що головний Бухгалтер ЦЗК м. Крівий Ріг вчасно не надав річний звіт і тим поставив під загрозу складання зведенного звіту до Міністерства. Дата надання звіту була попередньо узгоджена з керівництвом ЦЗК.

Прошу Вашого втручання до вирішення цього питання.


20.01.99 (підпис) М.Є.КравченкоДекану економічного факультету

Шарову О.І.

студента групи ЄМ-98-2

Іванова П.І.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Третього грудня 2000 року я не був на заняттях у зв’язку з тим, що проходив медичну комісію у студентській лікарні №4.

Прошу Вас неявку на заняття не вважати пропуском без поважної причини.


Студент групи ЄМ-98-2 (підпис) Іванов П.І.

4.12.00


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАТВЕРДЖУЮ

КОНЦЕРН “Укрметалургторг” Директор

концерну “Укрметалургторг”

__________ Г.Б.Ломов

М.П.


АКТ

№12

м. Дніпропетровськ


Проведення інвентарізаціі і ревізіі каси


Підстава: Наказ директора концерну “Укрметалургторг” від 9.12.99 №101

Створено комісію в складі:

Голова - головний бухгалтер концерну “Укрметалургторг” О.Л. Марченко.

Члени комісіі - бухгалтер С.М. Бойко, старший економіст А.Я. Зозуля.

Присутні: касир Л.А. Медвечук.


У період з 10.12.99 до 11.12.99 комісія провела інвентарізацію і

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка