На головну    

 Ризики в антикризове управління - Управління

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТКафедра менеджменту і бізнесу

 Розрахунково-графічна робота з дисципліни

"Антикризове управління" на тему

"Ризики в АКУ"

Виконав: cтудент гр.МТ

Перевірив: к.е.н., доцент

2002

З Про Д Є Р Ж А М І Е

1.Загальна характеристика ОБ'ЄКТА ИССЛЕДОВАНИЯ... 3

1.1. Повне та скорочене название... 3

1.2. Історія создания... 3

1.3. Місцезнаходження общества... 3

1.4. Про лидерах... 3

1.5. Масштаби деятельности... 3

1.6. Основним видом деятельности... 4

1.7. Ринки сбыта... 4

1.8. Замовники і клиенты... 4

1.9. Инновации... 5

1.10. Финансы... 5

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ВАТ "Йошкар-олинское ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" 6

3. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ВАТ "Йошкар-олинское ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" ПО ОФІЦІЙНОЇ МЕТОДИКЕ... 8

4. ПОШУК ВНУТРІШНІХ ПРИЧИН КРИЗИСА... 10

4.1. Аналіз динаміки обсягів виробництва та реалізації продукції ... ... 10

4.2. Аналіз системи розподілу і просування товару ... ... 12

4.2.1. Збутова деятельность... 12

4.2.2. Просування товара... 14

4.3. Оцінка ефективності системи менеджмента... 15

5. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПО альтернативні методики ... ... 17

6. ГЛОСАРІЙ З ТЕМИ: «Антикризове управління ПЕРСОНАЛОМ» ... 18

7. АННОТАЦИЯ... 20

1.Загальна характеристика ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Повна та скорочена назва

Відкрите акціонерне товариство «Йошкар-Олінская взуттєва фабрика» (ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика").

1.2. Історія створення

ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" створено на підставі Постанови Державного комітету Республіки Марій Ел з управління державним майном №103 від 29 грудня 1992 року і є правонаступником прав та обов'язків орендного підприємства "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика".

1.3. Місцезнаходження суспільства

424031, Росія, Республіка Марій Ел, місто Йошкар-Ола, вул. Пролетарська, 33.

1.4. Про лідерів

Більше 5 років підприємство очолює генеральний директор Л.Г. Верещагін.

1.5. Масштаби діяльності

Для того щоб оцінити масштаби діяльності ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" звернемося до таблиць 1.1. та 1.2.

Таблиця 1.1

Зміна обсягу виробництва в натуральних показниках за три роки

 Роки Обсяг виробництва, тис. Пар. Темпи зростання загального обсягу виробництва,%

 1999 68,8 177,7

 2000 105,6 153

 2001 275,5 261

Таблиця 1.2

Зміна валової виручки

 Роки Валова виручка, тис. Руб. Темпи зростання валової виручки,%

 1999 21147 177,7

 2000 32288 153,5

 2001 37726 148,3

Отже, як ми можемо бачити з таблиці, обсяг виробництва має тенденцію до зростання, у зв'язку з цим збільшується і валова виручка підприємства. Особливо хотілося б відзначити сильний стрибок в 2000 році. На мій погляд, це пов'язано з купівлею нового італійського обладнання, що дозволило значно збільшити обсяги продукції, що випускається.

1.6. Основним видом діяльності товариства є виробництво та реалізація взуття.

1.7. Ринки збуту

Якщо розглядати ринки збуту продукції ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" з точки зору географії, то можна зробити наступний висновок - для взуттєвої фабрики характерний національний (сукупний внутрішній) ринок збуту. Продукція фабрики реалізується як на території республіки допомогою фірм і магазинів у місті Йошкар-Ола, селищі Сернур, виїзної торгівлі, так і в інших регіонах Росії (Волго-В'ятський район, райони Півночі, Далекого Сходу).

1.8. Замовники і клієнти

Продукція підприємства користується широким попитом.

Основними споживачами і замовниками ВАТ «Йошкар-олинское взуттєвої фабрики» є:

1. Силові міністерства МВС. Фабрика приймає замовлення на виготовлення форменого взуття для тилових служб, спец замовлення на обмундирування військових частин на Далекому Сході, Західного Сибіру.

2. Підприємства лісогосподарського комплексу республіки Марій Ел, Ульяновської, кіровської областей.

3. Московська фірма «Спец взуття», щороку робить замовлення на виробництво 20 000 штук чоловічого обмундирування.

1.9. Інновації

За останні 1,5-2 роки у виробничій діяльності підприємства ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" відбулися великі зміни:

1. У 2000 році було закуплено нова італійська лінія обладнання за

150 000 доларів для виробництва 15 000 пар на місяць.

2. Розроблено нову модель черевиків - "Гарант", високої якості і естетичного зовнішнього вигляду.

3. Відкрита нова торгова точка в селищі Сернур.

4. Продукція підприємства на 13 Федеральної оптової ярмарку «Рослегропрома» за високі споживчі властивості отримала диплом «Союзекспертіза» Торгово-промислової палати Російської Федерації і удостоєна диплома та срібної медалі на другій міжнародній виставці «Кращі товари та послуги на ринках Росії» за конкурентоспроможну продукцію.

1.10. Фінанси

На сьогоднішній момент підприємство працює ритмічно. Помітний істотний ріст, майже в 2 рази, валової виручки підприємства (з 20147 у 1999 році до 37726 в 2001). Прибуток також має тенденцію зростання. (Докладний аналіз див. 5.1.)

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ВАТ "Йошкар-олинское ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"

Організаційна структура управління ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" представлена ??на рис. 1.

Рис. 1. Організаційна структура

ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика"

Існуюча організаційна структура управління »ВАТ" Йошкар-Олінская взуттєва фабрика "є лінійно-функціональною. У даній структурі має місце часткове розділення управлінських функцій залежно від їх спеціалізації. Основою цієї системи є лінійні підрозділи, які здійснюють в організації основну роботу і обслуговуючі їх спеціалізовані функціональні підрозділи.

Позитивними моментами в даній системі управління є:

· Централізація влади,

· Наявність численних правил і стандартів забезпечують однорідність виконання співробітниками своїх обов'язків,

· Чіткий поділ праці призводить до висококласним фахівцям,

· Об'єктивна система винагороди.

Недоліками даної системи управління є:

· Якщо в організації досить велика кількість рівнів управління, то обов'язково виникнуть помилки з передачею інформації на вищі рівні управління,

· Складність координації на горизонтальному рівні, тобто в роботі управлінських підрозділів,

· Іноді функціональні керівники допускають необґрунтоване розростання своїх підрозділів,

· Перевантаження менеджера вищої ланки

3. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ВАТ "Йошкар-олинское ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" ПО офіційній методиці

Для того щоб провести діагностику банкрутства підприємства ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" скористаємося основними коефіцієнтами (коефіцієнт поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними коштами, відновлення платоспроможності та коефіцієнт втрати платоспроможності).

Значення даних коефіцієнтів представлені в таблиці 3.1.

Діагностика банкрутства за офіційною методикою на підставі даних за 2001 рік

Таблиця 3.1.

 Найменування коефіцієнта Фактичне значення коефіцієнта Нормативне значення коефіцієнта

 Початок року Кінець року

 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,4 1,5 2

 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 0,28 0,32 0,1

 Коефіцієнт відновлення платоспроможності 0,55 0,63 1

 Коефіцієнт втрати платоспроможності 0,63 0,69 1

При аналізі вищепредставлених коефіцієнтів можна зробити наступні висновки:

· Коефіцієнт поточної ліквідності, як на початок, так і на кінець року не відповідає нормативному значенню. Це говорить про те, що підприємство недостатньо добре забезпечене оборотними і грошовими коштами для ведення господарської діяльності, і не здатне своєчасно погасити термінові зобов'язання перед іншими організаціями. На мій погляд, це пов'язано з тим, що ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" на сьогоднішній момент має на балансі такі основні засоби, як автотранспорт, будівлі, споруди, які не є ліквідними засобами. Саме це і є головною причиною відмінності нормативного та фактичного значення.

· Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами в свою чергу зберігає тенденцію зростання і перевищує норму в 3 рази (на кінець року). Це пов'язано, насамперед з тим, що частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі досить велика.

· Викликають побоювання значення коефіцієнта відновлення платоспроможності, т.к. він не відповідають нормативним значенням і становить лише 60% від нормативного значення. Це говорить про те, що підприємство не має можливості відновити сою платоспроможність протягом встановленого терміну (6 місяців).

· Коефіцієнт втрати платоспроможності також нижче нормативного. Це говорить про те, що в найближчі три місяці підприємство може втратити свою працездатність.

Отже, на підставі зіставлення фактичних значень коефіцієнтів з нормативними значеннями, логічний наступний висновок - структура балансу ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" є незадовільною і підприємство протягом 3 місяців може бути визнано неплатоспроможним.

4. ПОШУК ВНУТРІШНІХ ПРИЧИН КРИЗИ

4.1. Аналіз динаміки обсягів виробництва та реалізації продукції

Для характеристики та оцінки виробничого потенціалу важливо провести аналіз господарської діяльності підприємства. Для аналізу використовується система основних показників діяльності ВАТ «Йошкар-олинское взуттєвої фабрика», які наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Основні показники виробничого потенціалу

 Показники Ед.ізмеренія 1999 2000 2001

 1.Об 'ем реалізованої продукції тис.р. 20147 32288 37726

 2. Питома собівартість, у тому числі за видами продукції

 Чоловіча

 Жіноча

 Дитяча тис.р.

 371,7

 2120,7

 3950,4

 355,9

 2857,3

 8968,9

 269,5

 3042,4

 8982,3

 3. Темпи зростання загального обсягу виробництва в зіставних цінах тис.р. 177,7 153,5 148,3

 4.Темпи зростання основних видів продукції, у тому числі за видами

 Чоловіча

 Жіноча

 Дитяча

 208,4

 132

 92,7

 167,3

 119

 70,6

 154

 109,7

 116,7

 5. Фондовіддача 2,08 5,5 4,8

 8. Коефіцієнт оновлення основних фондів 0,45 0,88 0,89

Проаналізувавши таблицю 4.1. можна зробити висновок, що за аналізований період спостерігається постійне зростання обсягу реалізації виконаних робіт та продукції ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика". Необхідно відзначити, що зростання обсягу реалізованої продукції почався в 1999 році і вже в 2000 склав 32288 тис. Рублів, що на 12 141 тис. Рублів більше попереднього періоду. А в 2001 році ця цифра зросла ще на 5438 і склала 37726 тис. Рублів.

Основний вид діяльності ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" - виробництво взуття, зокрема дитячої, чоловічої і жіночої. Таким чином, цільовим сегментом для ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" є населення міста Йошкар-Ола, Республіки Марій Ел, регіони Росії (Волго-В'ятський район, райони Півночі, Далекого Сходу).

Основну частину обсягу реалізації становить чоловіче взуття (у 1999 - 66% від реалізації, у 2000 -86% від реалізації і в 2001 - 89%). Друге місце за обсягом реалізації посідає жіноче взуття (у 1999 - 14% від реалізації, в 2000 - 11% від реалізації і в 2001 - 7,9%). І третє місце займає дитяче взуття (у 1999 - 7,4% від реалізації, в 2000 - 3,4от реалізації та в 2001 - 2,7%).

Необхідно відзначити і зростання собівартості реалізованої продукції ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика". Якщо в 1999 році вона становила - 17392 тис. Рублів, то в ж у 2000 зросла на - 13137 і склала 30529. Суттєвим і зростання в 2001 році.

Коефіцієнт оновлення основних фондів за вивчений період показують, що техніка на підприємстві періодично оновлюється і використовується з максимальною ефективністю.

Проведений аналіз показує, що ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" має велику тенденцію до збільшення масштабів виробництва (обсяги виробництва та реалізації ростуть). Більшою мірою це пов'язано з купівлею нового італійського обладнання у 2000 році, що дозволило значно збільшити обсяги продукції, що випускається і вдосконалити якість своєї продукції. Сильний вплив на фінансові результати надає зростання собівартості, який в основному відбувається за рахунок зростання матеріальних витрат.

Отже, на підставі вище представленого аналізу можна зробити висновок, що на даний момент ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" працює беззбитково і видно істотне зростання.

4.2. Аналіз системи розподілу і просування товару

4.2.1. Збутова діяльність

Маркетинг в перекладі з англійської означає ведення ринку, тобто діяльність у сфері збуту. Так розуміли маркетинг до 50-х років. Пізніше під маркетингом стали розуміти філософію бізнесу, філософію всієї підприємницької діяльності.

Перш, ніж виробляти продукт потрібно знати, чи потрібен він взагалі, тобто знати потреба в тому чи іншому продукті. Далі потреба знаходить своє відображення у попиті. Немає попиту, не слід орієнтувати продукт на цей ринок, а досліджувати інші, де є ніша незадоволеного попиту, який ваша фірма може задовольнити.

Для того щоб без зайвих труднощів задовольнити потреби покупця важливо правильно побудувати збутову політику. Кожен вид продукції вимагає своїх каналів збуту, або каналів розподілу. Канал розподілу - це шлях, по якому товари рухаються від виробників до споживачів. Завдяки йому усуваються тривалі розриви в часі, місці і праві власності, що відокремлюють товари і послуги від тих, хто хотів би ними скористатися.

Вибір каналу розподілу (кого взяти в якості посередників або здійснювати збут через власну торговельну мережу) невід'ємна частина роботи відділу маркетингу в сучасних фірмах. І правильний вибір впливає, насамперед, на комерційний успіх фірми.

Канали розподілу можна охарактеризувати за кількістю складових рівнів.

Рівень каналу розподілу - це будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу по наближенню товару і права власності на нього до кінцевого покупця. Оскільки певну роботу виконують і сам виробник, і кінцевий споживач, вони теж входять до складу будь-якого каналу. Протяжність каналу позначають по числу наявних у ньому проміжних рівнів (канал нульового рівня, однорівневий канал, дворівневий канал і трирівневий канал).

Для аналізу збутової діяльності ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" скористаємося наступними малюнками:

1) Торгівля через що належать виробнику магазини.

Підприємство ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" має свої магазини в місті Йошкар-Ола, селищі Сернур і районах республіки Марій Ел.

2) Оптова торгівля

Оптовими споживачами є силові міністерства МВС,

підприємства лісогосподарського комплексу.

3) Виїзна торгівля

Кожне перше число місяця організовується виїзна торгівля в райони республіки Марій Ел, Кіровський і Нижегородську область.

Отже, як ми можемо бачити з малюнків на підприємстві ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" переважають нульовий канал розподілу товарів (виробник-посередник) і однорівневий (виробник - посередник - покупець).

Звідси можна зробити висновок, що підприємство має свою розвинену мережу розподілу товарів, своїх постійних і ефективних постачальників і споживачів. У зв'язку з цим ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" виграє у своїх конкурентів за рахунок ціни товару і досить високої якості.

4.2.2. Просування товару

Для системи просування продукції ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" характерні наступні етапи:

· Участь у тендерах, міжрегіональних ярмарках, виставках

(Як зазначив генеральний директор взуттєвої фабрики Л.Г.Верещагін, участь у виставках - не самоціль, а можливість дізнатися, наскільки випускається продукція відповідає сучасним напрямкам моди і конкурентоспроможна вона на споживчому ринку за якістю і ціною).

· Регулярні передсвяткові знижки

· Телевізійні ролики + реклама на радіо 2-3 рази на рік в період осінньої і зимової розпродажі.

· Особисті продажі, виїзна торгівля по республіці Марій Ел.

4.3. Оцінка ефективності системи менеджменту

Таблиця 4.3.1

Розрахунок коефіцієнтів рентабельності за 2001 рік

 № Показник Одиниця виміру Умовне позначення Алгоритм Значення

 1 Валова виручка Тис. р. ВВ ф № 2 010 37 726

 2 Собівартість Тис. р. З ф № 2 020 34231

 3 Прибуток балансова Тис. р. Пр ф № 2 140 864

 4 Прибуток чистий Тис. р. ПЧ ф № 2 160 628

 5 Середньорічна вартість основних фондів Тис. р. ОС ф № 1 190 7787

 6 Валюта балансу Тис. р. Вбал. ф № 1 16699,5

 7 Власний капітал Тис. р. СК ф № 1 10534

 8 Рентабельність продажів% Rпр. Пр / ВВ 2

 9 Рентабельність основної діяльності% Rос.дел. Пр / С 2,5

 10 Рентабельність всього капіталу (всього підприємства)% Rк ПЧ / Вбал. 3,8

 11 Рентабельність основного капіталу, основних фондів% Rок Пр / ОС 11

 12 Рентабельність власного капіталу% Rск. ПЧ / СК 8

Отже, на підставі розрахованих даних можна зробити наступні висновки про ефективність системи менеджменту ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика":

· Рентабельність продажів. Рентабельність продажів характеризує ефективність торгової та комерційної діяльності підприємства, відображає результати роботи заступника директора з комерційних питань. Як ми можемо бачити з таблиці, на частку рентабельності продажів припадає всього 2%. Це свідчить про те, що в 2001 1 рубль активів приніс всього 2 копійки балансового прибутку. Якщо порівнювати це значення з середньогалузевим 15-20%, то, очевидно, що коефіцієнт рентабельності продажів ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" має дуже низьке значення. Це говорить про нераціональне використання активів, капіталів і резервів підприємства, і внаслідок цього неефективному менеджменті комерційного відділу підприємства, незадовільною системі маркетингу і збутової діяльності.

· Рентабельність основної діяльності та рентабельність основного капіталу характеризують ефективність основного виробництва, діяльність головного інженера. З таблиці видно, що на частку рентабельності основної діяльності припадає всього 2,5% (галузева норма - 15%), а на частку рентабельності основного капіталу - 11% (галузева норма - 15% -20%). Це говорить про існуючі проблеми у виробничій діяльності підприємства, про неефективну організацію виробничого процесу з боку головного інженера.

· У свою чергу, рентабельність всього капіталу характеризує діяльність директора підприємства і головного бухгалтера. На її частку припадає 3,8%. Це говорить про те, що майно підприємства використовується неефективно, існують явні прогалини в діяльності директора та головного бухгалтера.

5. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПО АЛЬТЕРНАТИВНОЇ

МЕТОДИКОЮ

Для діагностики банкрута підприємства ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" скористаємося альтернативної методикою Бівера. Він пропонує провести діагностику за п'ятьма коефіцієнтами і розбиває компанії на 3 групи:

· Благополучні,

· Несприятливі,

· До кризи 1 рік.

Отже, на підставі чотирьох найбільш важливих коефіцієнтів побудуємо таблицю 5.1.

Таблиця 5.1.

Альтернативна методика діагностики банкрутства Бівера

 № Коефіцієнти Алгоритм Фактичне значення показників Значення показників для трьох груп

 Благополучні За 5 років до банкрутства За 1 рік до банкрутства

 1 Рентабельність активів 3,7 6-8% 4% -22%

 2 Коефіцієнт покриття 1,4 <= 3,2 <= 2 <= 1

 3 Фінансовий Левередж 37 <= 37 <= 50 <= 80

 4 Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом 0,16 <= 0,4 <= 0,3 <= 0,06

Отже, на підставі отриманих даних і зіставленні з нормативними значеннями показників трьох груп можна зробити висновок, що підприємство ВАТ "Йошкар-Олінская взуттєва фабрика" знаходиться за 5 років до банкрутства.

6. ГЛОСАРІЙ З ТЕМИ: «Антикризове управління

ПЕРСОНАЛОМ ».

Голосна система заохочення і покарання - це система, при якій всі співробітники чітко знають, що вони можуть заробити і чого домогтися в випадки хорошої роботи, і за якими критеріями буде оцінюватися рівень їхньої роботи.

«Фанатик ідеї» - перша з трьох важливих фігур у вашій фірма, відмітними характеристиками якої є:

· Незацікавленість, у скільки обійдеться проект

· Бажання знайти найкоротший шлях до серця споживача

· Чи не перед чим не зупиняється, скандалить і доносить на тих хто йому заважає, якими засобами домагається мети.

«Менеджер-профі» - друга фігура, без якої не обходиться не одна фірма. Необхідний тому, що серйозна справа не повинно бути побудовано на голому ентузіазмі, на скандалі і штурмівщини. Воно повинно базуватися на міцному організаційному та фінансовому фундаменті

«Хрещений батько» - третя фігура на підприємстві, яка користується особливим авторитетом в період кризи. Це якась «дах» проекту, здатна захистити своїм авторитетом починання співробітників.

«Місцевість смерті» - це заздалегідь добре обдумана і спроектована кризова ситуація на підприємстві, коли «відступати нікуди», або переміг, або програв, сприяюча згуртуванню колективу.

Криза - це, перш за все можливість знайти себе в нових умовах, постаратися сміливо і відкрито поглянути в обличчя реальності, бути чесним, професійним і діяльнісних.

Лідер - є одним з групи, який потім висувається з середовища сам або оточенням, з визнання або сприйняття переваги деяких його якостей, може здійснювати на інших неформальні санкції та психологічний вплив.

Керівник - людина, що здійснює функцію управління формальної групою людей, де відносини зафіксовані в будь-яких документах. Він призначається понад не залежно від бажань підлеглих і може застосовувати до них формальні санкції.

Тренінг - ділова гра, яка дає можливість навчати персонал в легкій ненав'язливій формі, що відрізняється доступністю навчального матеріалу і діловими практичними ситуаціями.

«Тренінг для тренерів» - програма навчання мах відповідна під ваш виробничий процес, як за часом, так і за змістом.

«Добровольча армія» - це згуртований, спеціально підібраний менеджером колектив, здатний працювати разом, де кожна людина виконує свою специфічну функцію і в теж час є невід'ємною складовою всієї команди.

7. АНОТАЦІЯ

1. «Етика обслуговування в період кризи», інтерв'ю з менеджером з персоналу мережі супермаркетів «Перекресток», Дорошева М.В.

// Управління персоналом. - 1999. - №2. - С.16-18.

Дана стаття містить розгляд доцільності витрат на навчання персоналу в період кризи. Автор загострює свою увагу на такій формі навчання як тренінг.

Добре навчаний і компетентний персонал, на думку автора, є однією зі складових конкурентоспроможності фірми. Особливо відзначає статтю нетрадиційний погляд автора на те, яким повинен бути тренер з навчання персоналу в кризових ситуаціях.

Дана стаття може виявитися корисною для менеджерів з антикризового управління, менеджерів з персоналу, студентів, що цікавляться проблемами управління і викладачів Вузів.

2. «Воюйте разом з вашою армією», антикризові бесіди з Володимиром Тарасовим,

// Управління персоналом. - 1999. - №7. - С.76-79.

Стаття «Воюйте разом з вашою армією» присвячена проблемі створення відмінної управлінської команди в екстремальних умовах, в умовах кризи.

Лейтмотивом до даної статті служить переконання автора в тому, що криза-це передусім можливість для творчого зростання, використання внутрішніх резервів підприємства.

Особливо відзначає статтю наявність цікавих історичних паралелей нерозривно пов'язаних з вирішенням управлінських проблем сьогодні.

Стаття містить прикладну інформацію - управлінські поради та рекомендації про те, як переконати свою вкрай «неспокійну» команду співпрацювати з іншими працівниками і тільки разом бути здатними досягати кращих найвищих результатів.

Інтерв'ю з В. Тарасовим буде цікавим і корисним для тих, хто вважає своїм обов'язком бути вправним керівником у вітчизняному бізнесі.

3. «Лідерство та керівництво в антикризовому управлінні», Розанова В.,

// Управління персоналом. - 2000. - № 6. - с.46-51.

Об'єктом дослідження даної статті є вивчення основних особливостей двох явищ: лідерства та керівництва в антикризовому управлінні.

Велику увагу автор приділяє детальному аналізу лідерства та керівництва окремо. Але основний упор автор робить на пошук їх спільних (подібних) рис і генерацію, зрештою, менеджера, що з'єднує в собі ті й інші якості.

Особливо відзначає статтю наочний матеріал у вигляді таблиць та рисунків, що допомагають краще зрозуміти і оцінити роль кожного з розглянутих явищ.

Стаття, насамперед, адресована студентам, а також усім тим, хто цікавиться проблемою співвідношення цих двох ролей в колективі: керівника та лідера.

© 8ref.com - українські реферати