На головну

 Управління готельним бізнесом в Казахстані - Туризм

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ

РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

УНІВЕРСИТЕТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

ФАКУЛЬТЕТ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Кафедра «Економіки та менеджменту»

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: «Управління готельним бізнесом в Казахстані»

студента 4 курсу спеціальності «Менеджмент організації»

заочного відділення Алшінбаева А.Є.

Науковий керівник: Саткаліева Т.С., к.е.н., доц.

Оцінка- «відмінно»

Робота допущена до захисту

Зав. кафедрою «Економіки та менеджменту»

к.е.н., доцент ____________________________________ Нурмуханова Г.Ж.

Протокол №__2 ___ від «_15___» квітня 2004

Алмати 2004

Зміст

Введение ................................................................................. 5

ГЛАВА 1. Розвиток туризму і готельного господарства

в Республіці Казахстан ........................ .............................. 7

ГЛАВА 2. Готельне господарство, як сектор сфери

послуг ............................................. .. ........................ ..15

2.1. Поняття "ПОСЛУГА", види послуг ................................................ 22

2.2. Готельні послуги, їх структура. .......................................... ..23

2.3. Стандартизація послуг ....................................... ............................ 25

2.4. Форми готельного господарства

і класифікація засобів розміщення ... .. .................................... 26

2.5. Оперативне управління .... ................................................... ..33

2.6. Структура типових франчайзингових платежів

європейської готелі (табл.) ................ .................................... ... 34

2.7. Бізнес план для Готелі ................................................ ... ... 37

2.8. Маркетинговий аналіз ............................................................ 38

2.9. На додаток до бізнес-плану ............................................ ........................ 39

ГЛАВА 3. Організація і специфіка діяльності

малих готелів ......................................................... .41

3.1. Передумови появи і розвитку

малих готелів та їх особливості ............................................. ..-

3.2. Сегментація малих готелів на класи .................................... ..423.3. Вимоги до комфортності і привабливості малої готелю .......................................... 43

3.4. Загальні положення та вимоги до організації

діяльності малих готелів, мотелів, пансіонатів ..................... 44

ГЛАВА 4. Особливості та проблеми менеджменту в готельному бізнесі. Теоретичний аналіз досліджень з проблем

менеджменту в готельному господарстві .................................... 46

4.1. Визначення поняття менеджменту, сутність,

структура, управлінські ролі в менеджменті ........................... .48

4.2. Керуючі ролі в системі менеджменту ........................ ..49

4.3. Особливості менеджменту в готельному господарстві ..................... ..50

4.4. Діагностичні дослідження типологічних

особливостей, що впливають на стиль управління ......... ........................... 55

4.5. Стиль управління в діяльності менеджера .............................. ... 56

4.6. Організаційна структура готельного

підприємства ........................................................................... 58

4.7. Система управління готельним майном .............................. 62

4.8. Посадові обов'язки працівників

першого і другого кваліфікаційних рівнів .............................. .64

4.9. Посадові обов'язки працівників третього

кваліфікаційного рівня ...................................................... 67

4.10. Ієрархія готелю рівня ***** ................................................... 68

4.11. Успіх в управлінні завдяки навикам

ассертивности ..................................................................... ..69

ГЛАВА 5. Практичне вплив ІНТЕРНЕТУ в сфері туризму

і готельної індустрії ............................................. ..71

5.1. Можливості Інтернет у формуванні,

просування і реалізація вашої пропозиції ..................... ........ 72

5.2. Як увійти в глобальну систему резервування ........................... ..-

5.3. Як бронюють номери в готелі ........................... .........................-

5.4. Джерела інформації ............................................................ 73

5.5. Пошук інформації та маркетингові дослідження ......... .. ............... -

5.6. Електронна реклама ............................................................ ..74

5.7. Пошук партнеров..........................................................................................76

ГЛАВА 6. Аналіз ефективності системи управління

на прикладі готельного комплексу «Кумбель» ............ ... 79

6.1. Організаційна структура ГК «Кумбель» ................................. ..80

6.2. Аналіз заповнюваності готелю ................................................... ..82

ВИСНОВОК ............................................................ ................. 84

Список використаної літератури ............................................. 86

ВСТУП

Казахстан має всі можливості для успішного розвитку готельного господарства. Багатюща історія республіки, рідкісні історичні пам'ятники, самобутня культура, політична стабільність, відносна відкритість і її готовність до співпраці - все це розташовує до інтенсивного розвитку як туристичної, так і готельної сфери.

Вивчення та аналіз становлення і розвитку готельного бізнесу в РК дозволили зробити наступні висновки і пропозиції:

1. Бізнес готельних послуг як вид підприємницької діяльності виявився найбільш наближеним до ринкових коливань попиту та пропозиції. Для самостійних підприємств, що надають готельні послуги, виникає можливість вироблення системи оцінок по сервісу на ринку.

2. Аналіз ситуації, що склалася із функціонуванням готельних комплексів м.Алмати в положенні «на плаву» і «вгору» дозволяє з достатньою обгрунтованістю стверджувати, що ефективність готельного бізнесу пов'язана в першу чергу зі ступенем ефективності менеджменту.

3. Створення управлінської інфраструктури не пов'язане з великими інвестиціями, а вимагає, насамперед, наявності управлінського потенціалу, представленого високопрофесійними кадрами управлінців, дефіцит яких в готельному бізнесі відчувається все гостріше, що відповідно накладає відбиток на гостроту проблем у цій галузі.

4. В управлінні готельним бізнесом виразно проглядаються три одержали поширення напрямки:

а) на заповнення готелів і надання максимуму чисто готельних послуг (22% від усіх готелів);

б) диверсифікований менеджмент (56%);

в) неявне управління, симбіоз першого і другого напрямків (22%).

До основних тенденцій розвитку підприємств індустрії гостинності в Казахстані, оформившимся досить чітко тільки в останні десятиліття можна віднести наступні:

- Поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозиції;

- Утворення міжнародних готельних та ресторанних шляхів;

- Розвиток мережі малих підприємств;

впровадження в індустрію гостинності нових комп'ютерних технологій.

Останнім часом поряд з традиційними готелями і ресторанами стали з'являтися спеціалізовані підприємства зі скороченим набором послуг і страв, орієнтовані на обслуговування представників певного сегмента туристського ринку.

Поглиблення спеціалізації підприємств гостинності взаємопов'язане з такою важливою тенденцією, як освіта міжнародних ланцюгів, які грають величезну роль в розробці та просуванні високих стандартів обслуговування. Як і багато інших тенденцій, освіта готельних мереж отримало свій розвиток в США.

Глава 1. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН

Значення і роль туризму в наш час для розвитку економіки держав, задоволення запитів особистості, взаємозбагачення соціальних зв'язків між країнами неможливо переоцінити. Індустрія туризму займає важливе місце в економіці більшості країн. Її розвиток представляє великий ринок робочих місць.

Туризм в кінці XX - початку XXI ст. став повністю міжнародним і інтернаціональним, чому сприяли два взаємообумовлених чинника: з одного боку, щоб отримати більшу вигоду, збільшити прибутковість туристського підприємства, фірми розширюють географію подорожей по всьому світу; але з іншого боку, щоб бути рентабельним, туристський бізнес повинен інвестуватися на міжнародному рівні.

Наочним прикладом взаємообумовленості цих двох чинників може служити круїзний бізнес. Круїзи здійснюються по морях і океанах, т. Е. Між країнами, будучи, по суті, міжнародними поїздками. Географія круїзних турів постійно розширюється (Аляска, Філіппіни, Малайзія, райони Тихого океану і т. Д.).

Але в той же час, щоб досягти успіху в цьому виді бізнесу, компанія повинна твердо стояти на міжнародній арені туристського ринку і мати розвинену матеріальну базу в різних країнах і регіонах.

Наприклад, великі круїзні туроператори «P & O» і «Роял Каріббеан» є саме такими компаніями («Роял Каріббеан» навіть володіє одним з островів у Карибському морі, використовуючи його для круїзних зупинок).

Такі ж приклади можна навести і сфері готельних корпорацій, і в агентсько-операторському бізнесі: «Холідей Інн», «Нур-турістік» і т. Д.

Регіонально туризм розвивається нерівномірно, і найчастіше виділяються наступні туристські регіони: Європа, Америка, Східна Азія і район Тихого океану, Африка, Близький Схід, Південна Азія. Не можна дати чітку відповідь про непропорційність поділу світу на регіони; нерівні території даних районів не дозволяють проводити порівняльну характеристику, так як просто неможливо зіставити з ресурсів і розвитку настільки різні частини світу. Порівняти можна тільки розвиток туристського руху.

Наприклад, в останні десять років приріст туристських прибутків і зростання туризму незмінно і з великим успіхом показують регіони Близького Сходу та Південної Азії. При своїй порівняно невеликій території у них досить серйозні обсяги туристського обслуговування, що викликає чималий інтерес статистиків, фахівців з туризму, маркетологів і підприємців.

Історично склалося так, що туристична індустрія зародилася в Європі, яка і сьогодні є одним з найбільш відвідуваних регіонів. Крім історичних передумов цьому сприяє також і те, що соціально-економічні умови розвитку Європи набагато краще, ніж у країнах інших регіонів. Крім того, треба пам'ятати, що масовий розвиток туризму можливо тільки тоді, коли суспільство досягає певного рівня соціально-економічного розвитку техніки і технологій, так і рівня життя населення.

В даний час інші туристські регіони розвиваються теж досить активно і показують високі темпи збільшення туристського потоку.

Згідно зі статистичними даними Всесвітньої туристської організації протягом останніх десятиліть спостерігається постійне зростання обсягів міжнародного туризму. У середньому світовий туристичний бізнес зростає на 3-4% в рік, незважаючи на що відбуваються час від часу світові та регіональні кризи.

В цілому розвиток і зростання туризму у світі наприкінці XX і початку XXI ст. можна визнати стійким. І хоча в 1997-1998 рр. спостерігається деякий спад в туристському бізнесі, пояснюються низкою економічних криз, що сталися в Азіатському регіоні, тим не менше, кількість туристів зростає в середньому на 4% на рік.

В останні роки спостерігається інтенсивне зростання туризму в таких регіонах як Африка, Близький Схід, Східна Азія і Тихоокеанський регіон, при досить низьких темпах приросту в Європі, але при цьому їй все ж вдається зберігати за собою першість за кількістю відвідувачів (385900000. людина в 2003р.).

Така тенденція розвитку туризму створює об'єктивні умови для, так званої, міжрегіональної конкуренції, яка з кожним роком стає дедалі помітнішою: з'являються нові курорти з завищеними стандартами обслуговування, що змушує старі туристські регіони удосконалювати і свою якість обслуговування, а також шукати нові якісні шляху конкурентної боротьби . Таким чином, з'являються нові курорти, а стандарти обслуговування постійно підвищуються.

З метою залучення додаткових туристичних потоків кожен туристський регіон намагається створити для туристів найкращі умови відпочинку і подорожей, щоб туристи почувалися, «як удома». Важливу роль тут відіграє доступність інформації про туристському продукті як в різних засобах мас-медіа, так безпосередньо і в місцях відпочинку і подорожей.

У XX в. туризм перетворився на одне з найбільш значущих соціальних явищ. Витрати населення на туристські послуги в ряді країн займають третє місце після витрат на харчування і житло.

У сфері в'їзного та внутрішнього туризму готельний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Казахстані, конкурентоспроможного у світовій системі туристського бізнесу.

Туристські послуги, в тому числі і в рамках готельного обслуговування, віднесені до соціально-культурних послуг. Вони

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com