На головну

 Туризм. Розвиток інфраструктури туристичної індустрії - Туризм

У моїй роботі була проаналізована стаття Крейделя Е І «Перспективи фінансово-промислових груп в Росії». У статті розглядаються питання формування в сучасній економіці Росії фінансово-промислових груп: практика організації; завдання та перспективи діяльності; взаємовідношення з державою.

Мною була розібрана стаття Данилова Н «Регулювання розвитку великих міських промислових центрів: використання нових організаційно-господарських форм».

У статті йдеться про територіальний міжгосподарському об'єднанні корпорації розвитку території і територіальної фінансово-промисловій групі в Свердловській області

В основу першого розділу лягла книга Єфремова В. С. «Стратегія бізнесу. Концепція та методи планування ». У книзі зроблена спроба, по-перше, розглянути теоретичні концепції, на які спираються відомі підходи стратегічного планування та управління в бізнесі, по-друге, розкрити зміст методів вирішення поставлених в цій області завдань.

У підручнику Глухова В. В. «Менеджмент» дано системний виклад матеріалу базової дисципліни економічної освіти. Розділи підручника охоплюють напрямки менеджменту, що склалися в даний час у провідних вузах світу

Глава№1 Аналіз проекту концепції розвитку туризму в ***** ської області Розвиток інфраструктури туристичної індустрії

***** Ської області в 70-80-ті роки ХХ ст.

Туризм країни на даному етапі розвивався на основі усталеного ринку. Найяскравішим і характерним прикладом туристської компанії ***** ської області, що розвивалася в рамках державної політики, було Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник». З 1958 р по 1998 р турбюро «Супутник» зберігає постійне зростання туристських продажів і пропозицій. За період з 1969 р по 1985 р ця компанія збільшила свої можливості на 15% в рік, далеко випереджаючи темп зростання більшості інших компаній країни. До 1992 р «Супутник» фактично був єдиним виробником, чиї показники свідчили про всебічне зростанні компанії, яка зуміла підійти до рівня стійкої продажу туристичного продукту у всіх регіонах СРСР і Російської Федерації навіть в умовах своєї власної децентралізації. Це свідчило про надійність і ефективність системи в галузі туризму, яка склалася в попередні десятиліття.

Розглянемо схему розподілу рекреаційних ресурсів в ***** ської області. Централізований туризм здійснюється через наступні організації:

«Центральна рада з туризму та екскурсій», що представляє профспілковий туризм;

«Супутник» - молодіжний туризм;

Держкомтуризм.

Система профспілкового туризму

У 13 населених пунктах ***** ської області перебували Бюро подорожей та екскурсій. На балансі Центральної ради по туризму та екскурсіях перебувала туристична база «Волга» на 250 місць. Її заповнюваність перевищувала всі допустимі норми і становила 400 місць. На туристичній базі «Волга» здійснювалися послуги з розміщення та харчування. Профспілка містив на балансі туристичну готель «Балаково» на 310 місць, її заповнюваність становила 80% Самий великий об'єкт профспілок - туристичний готель «Словаччина» на 600 місць. Її заповнюваність становила 80%.

У профспілковому туризмі існував як єдиний замовник автоперевезень, так і єдиний оператор перевезень - автобаза «Турист». Вона мала в своєму розпорядженні 70 одиницями транспорту, з яких 40 одиниць ЛАЗ 699.

З 1929 р туризм є госпрозрахунковим. У розпорядженні профспілки були кошти фонду «Соціального страхування». Цей фонд здійснював інвестиції на поворотній основі. Профспілка гарантував повернення грошових коштів точно в строк і в повному обсязі. Щорічно відділом капітального будівництва освоювалося від двох до чотирьох млн. Рублів. З них 500-600 тис. Рублів використовувалося на поточні витрати і на інвентаризацію.

Важливо відзначити, що Центральна рада з туризму та екскурсій здійснював довгострокові вкладення коштів, деякі з яких не принесли своїх результатів. Не було завершено будівництво туристичного готелю в місті Хвалинську на 200 місць. У реалізацію даного проекту планувалося вкласти 2,4 млн. Рублів. З коштів нетрадиційного для нашої країни розміщення туристів планувалося звести мотель на 150 місць у Балаково вартістю 1,7 млн. Рублів. На будівництво кемпінгу зі станцією технічного обслуговування на місці приземлення Ю. А. Гагаріна планувалося виділити 600 тис. Рублів.

Під патронажем ***** ської обласної організації профспілки знаходилися

пункт прокату туристичного спорядження на розі вулиць Вольською і Горького;

самодіяльний туризм, представлений обласним та міським туристичними клубами, розміщувалися за адресою: вулиця Мічуріна, 159.

Обласна профспілка мав 4 теплохода: один четирёхпалубний на 300-400 місць, один трёхпалубний на 250 місць, два двопалубних на 150 місць.

Будучи єдиною і цілісною дана система могла здійснювати інвестиції терміном на 5-7 років. В даний час суб'єкти колишнього конгломерату об'єднані формально в російську асоціацію соціального туризму і не можуть здійснювати аналогічну діяльність у колишньому обсязі з двох причин:

- Відсутність вільних грошових коштів;

- Невміння йти на компроміс і небажання поступатися своїми інтересами;

небажання більшості учасників вийти з тіньової економіки через відсутність мотивації.

До середини 80-х років в ***** ської області склалося 500 екскурсійних маршрутів, серед них найбільш відвідуваний: на місце приземлення Ю. А. Гагаріна. Великою популярністю користувалися маршрути поїздів: ***** - Львів, ***** - Пенза, ***** - Горький (Нижній Новгород), а також в Середню Азію і Білорусію. Також мали місце авіаційні турпоїздки: ***** - Астрахань, ***** - Москва, ***** - Петербург.

Фінансово-економічна форма, що реалізує механізм корпоративної економіки, як інструмент розвитку індустрії туризму.

Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей. Тому стратегічне планування включає розробку бізнес -Прогноз соціально-економічного розвитку території та організація його виконання, акумулювання значних фінансових коштів для реалізації розробок, сприяння в координації проектних і будівельних робіт на території. Слід підкреслити, що для розвитку механізму конкуренції муніципальним органам необхідно створювати умови для утворення декількох організацій такого роду (це можливо для великих міст) або залучати до територіальних проектам інші компанії, наприклад, інвестиційні. За таких умов ФПГ або аналогічні їм інвестиційні групи можуть брати участь у конкурсах на право отримання концесійного договору в будь-якому районі. Вигравши конкурс бізнес проектів

Аналіз стратегії та місії

туристичного агентства «***** - турист»

Аналіз показує, що компанія, що успішно конкурує в сфері туризму, керується трьома стратегічними методами, застосовуваними як окремо, так і в поєднанні:

Розвиток чинного тур продукту по сформованим напрямках туризму.

Збільшення продажів за рахунок розширення географії районів туристичного призначення.

Введення зустрічних сфер туристичної діяльності, в тому числі через створення туристичних компаній.

Аналіз проекту закону ***** ської області

з вироблення стратегії розвитку туристичної індустрії

На основі всебічного аналізу проекту закону можна зробити наступні висновки щодо пріоритетів політики у сфері туризму.

Концепція розвитку туризму ***** ської області містить як позитивні сторони, так і ряд недоробок. Зміст першого розділу дозволяє зробити висновок про відсутність понятійного апарату - необхідного мінімуму туристських термінів, складових своєрідний каркас для фахового обґрунтування запропонованої концепції. Багатогранність і неоднозначність прочитання ряду термінів дозволяють по-різному трактувати їх у тому чи іншому контексті. Наприклад, лише один варіант трактування словосполучення «індустрія туризму» виявляє три складових: типові туристські підприємства; підприємства, що спеціалізуються на наданні туристичних послуг; підприємства, в тій чи іншій мірі залежні від туризму.

Перша глава проекту Закону містить таке положення: «Становлення туризму європейського рівня організації і комфорту сприятиме популяризації області. Туризм, як стаття поповнення бюджету, є тією реальною сферою діяльності, яка за певних первісних витратах починає дуже швидко окупатися і приносити дохід ». У наведеній цитаті спостерігається переакцентування з задоволення інтересів і потреб суспільства, тобто споживачів, потенційних туристів, на отримання доходу від індустрії туризму, на популяризацію області та створення сприятливого іміджу. Складно погодитися з авторами проекту щодо швидкої окупності витрат в туристичній галузі. Планована окупність вкладених коштів, за приблизними підрахунками, буде досягнута через п'ять-сім років. Автори проекту мають рацію в тому, що головними функціями і одночасно завданнями туризму є:

дохідна,

зовнішньоекономічна (баланс доходів від туризму і витрат від нього),

створення нових робочих місць,

вирівнює.

Причому провідне значення в концепції залишається за першою.

Також дискусійний характер носить наступний абзац перший глави: «... існує ряд чинників, що перешкоджають розвитку туризму, серед них найважливішими є відсутність єдиної обласної політики розвитку туризму та налагодженого механізму діяльності та фінансово-матеріального забезпечення у сфері туризму; невідповідність середнього рівня благоустрою та обслуговування на об'єктах розміщення світовим стандартам ... »Тут відбулася підміна понять місії і цілей індустрії туризму на категорію іншого змістовного порядку, а саме реалізацію стратегії, що включає в себе тактику, політику, процедури і правила [1].

Далі звернемося до аналізу змісту другого розділу: «Основні напрямки розвитку туризму в ***** ської області». У державно-правовій сфері передбачено створення нормативної та правової бази для регулювання туристичної діяльності з урахуванням інтересів області. Тут, рівним чином, як і в інших пунктах параграфа, має місце домінування інтересів області та споживачів турпродукту з числа проживають на території нашої області. Наприклад, «створення умов для пріоритетного розвитку внутрішнього і в'їзного туризму» або «виявлення реального стану об'єктів туризму, туристичних ресурсів та туристичної індустрії області».

Особливої ??уваги заслуговує таке положення: «Об'єднання всіх ланок органів виконавчої влади області для створення умов для розвитку внутрішнього та в'їзного туризму, розробки механізмів взаємодії між ***** ської областю та іншими територіями». Вид управлінської діяльності, необхідний для реалізації поставленої мети, називається внутрішньої координацією. Вона включає в себе координацію стратегічної діяльності для відображення сильних і слабких сторін з метою досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій. З урахуванням вищевикладених аргументів аналізованих становище повинно звучати таким чином:

внутрішня координація органів виконавчої та законодавчої влади ***** ської області для створення умов для розвитку внутрішнього та в'їзного туризму, розробки місії і цілей взаємодії між ***** ської областю, іншими суб'єктами федерації, а також муніципальними утвореннями;

забезпечення розвитку соціального, лікувально-оздоровчого, спеціалізованого і комунікаційного туризму в ***** ської області.

Розташування пунктів наступних двох параграфів потребує перегрупування, що об'єктивно відображає ступінь їх значимість і логічній послідовності:

стимулювання розвитку матеріальної бази туризму шляхом залучення інвестицій для реконструкції існуючих і будівництва нових об'єктів;

ефективне та раціональне використання існуючої матеріальної бази і рекреаційних територій;

формування сучасної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристських кадрів;

здійснення консалтингової діяльності в сфері туризму;

розробка та реалізація заходів щодо підтримки місцевих виробників туристичного продукту і послуг;

залучення в ***** ську область туристів з інших регіонів Росії і з-за кордону;

підтримка та ініціювання культурно-туристичних, еколого-туристичних та інших проектів, здатних привернути увагу споживачів області;

вдосконалення системи інформаційного забезпечення, проведення активної рекламної діяльності, спрямованої на формування образу ***** ської області як території сприятливої ??для рекреації і туризму: як місцевого населення, так і гостей регіону.

Проблематика блоку соціально-економічної сфери включає наступні положення:

сприяння створенню програм економічного розвитку, що регулюють економічні інтереси області відповідно до регіональної економічної політикою і обліком регіональних пріоритетів;

здійснення програм у сфері зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць у сфері туризму;

організація відпочинку, оздоровлення та туризму жителів області;

організація спеціальних дитячих, юнацьких і молодіжних туристичних програм, спрямованих на оздоровлення та відпочинок молоді області.

Наступний параграф викладемо в зміненому вигляді:

переосмислення і застосування найбільш прийнятних організаційних стратегій діяльності національних об'єднань, громадських організацій та культурних центрів, як існуючих на території області, так і за її межами; задіяння вже сформованих міжрегіональних та міжнародних зв'язків в формується систему туризму ***** ської області.

Подібна діяльність передбачає здійснення систематичного розвитку мислення шляхом формування організації, яка може навчатися попередніх стратегічних рішеннях. Здатність вчитися на досвіді дає можливість організації правильно скоригувати своє стратегічний напрямок і підвищити професіоналізм у сфері стратегічного управління.

Система заходів програми «Розвиток туризму в ***** ської області на 2000-2005 рр.» Охоплює основні напрямки державної політики в галузі туризму і включає наступні компоненти:

Створення нормативно-правової бази, в рамках якої передбачається прийняття необхідних нормативних актів, що регулюють відносини суб'єктів туристичного ринку, методів і форм державної підтримки розвитку туризму.

Управління та планування, реалізація і контроль за реалізацією стратегічного плану розвитку матеріальної бази туризму. Розробка механізму фінансування реконструкції та будівництва об'єктів з бюджетних і позабюджетних джерел, проведення конкурсів інвестиційних проектів і сприяння в їх реалізації. Вивчення ситуації та підготовка програм відновлення недіючих оздоровчих центрів і баз відпочинку. Одним з найважливіших напрямків розвитку готельного господарства області вважається створення мережі малих нетрадиційних засобів розміщення туристів.

У рекламно-інформаційне забезпечення розвитку туризму увійдуть:

підготовка та видання базового пакета інформаційно-рекламних матеріалів про можливості туристського регіону ***** ської області;

участь в організації та проведенні туристських виставок;

розширення зв'язків з туристськими організаціями інших регіонів та зарубіжжя, створення інформаційних банків даних туристичних фірм, турів і маршрутів

сприяння створенню підприємств, що займаються сувенірною продукцією.

Рішення вищевикладених завдань неможливе без кадрового забезпечення розвитку туризму, спрямованого на створення єдиної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристських кадрів, що передбачає:

визначення потреби в професійних кадрах;

визначення переліку туристських професій та відповідних навчальних спеціальностей;

участь у розробці та виданні підручників і навчальних посібників в рамках спеціальності;

участь у розробці та виданні навчальних програм і методичних посібників;

сприяння у формуванні мережі спеціалізованих навчальних закладів та підготовки кадрів викладачів.

В якості пропозиції слід розглядати пункт, що передбачає залучення працюючих фахівців-практиків для підготовки кадрів, обмін досвідом та апробованими в туристській індустрії технологіями.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com