На головну

 Туризм на Алтаї і проблеми, пов'язані з його розвитком - Туризм

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 Алтайського державного університету

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Курсова робота

Тема: Туризм на Алтаї і проблеми, пов'язані з

його розвитком.

Виконав студент

Перший курсу гр.923

Леонтьєв В.В.Проверіл

________________________

________________________

________________________

Робота захищена

__________________ 200_р.

Оцінка __________________ Барнаул 2003

ЗМІСТ

 Введення 3

 1.Турізм, ознаки туризму як самостійної галузі, його функції, соціальна сутність, проблеми ГТК 5

 2.Туризм на Алтаї і проблеми, пов'язані з його розвитком 9

 3.Район Гірського Алтаю 17

 Висновок 27

 Список використаної літератури 28

Введення

По одному з визначень туризм є видом спорту, тобто груповим походом, у яких мета - фізичний гарт організму. Також туризм є видом подорожей, що здійснюються для відпочинку та самоосвіти.

З другої половини ХХ століття в окремих регіонах світу склалися певні соціально-економічні передумови, внаслідок яких більша частина населення стала виїжджати за межі місця свого постійного проживання на тривалий час і з різними цілями. Такі переміщення людей, а з ними і величезних грошових мас, в просторі, отримали певні територіальні закономірності і привели до появи і бурхливого розвитку мережі доріг, вокзалів, аеропортів, готелів, туристичних центрів і т.п. Таким чином, виник абсолютно новий сегмент світової економіки - туризм.

Туризм і рекреація стають екологічно найменш небезпечним способом географічного (територіального) перерозподілу капіталу: з високо освоєних районів з зруйнованої природної (а нерідко і культурної) середовищем в слабо освоєні території з порівняно незайманою природою і культурою. Серед регіонів планети, що володіють ресурсами рекреації і туризму, починається гостра конкурентна боротьба за залучення туристів і інвестицій у сферу відпочинку.

За даними СОТ (Всесвітня туристична організація) за 1993 рік внесок туризму у світову економіку (валове виробництво послуг) оцінюється в 3,5 трильйона доларів, що еквівалентно 10,9% світового ВВП (валовий внутрішній продукт). Це дозволило туризму зайняти третє місце після експорту нафти і автомобілів, а до 2005 року туризм повинен вийти на перше місце. За прогнозами експертів СОТ, число поїздок у світі до 2010 року зросте в 2 рази і досягне мільярда туристських прибуттів.

У 1993 році міжнародний туризм забезпечив понад 11% міжнародних інвестицій і вніс до бюджету держав у вигляді податків 302 млрд доларів.

Сьогодні, завдяки науково-технічному прогресу, світ перетворився в єдиний простір, великі відстані перестали бути бар'єром для бажаючих здійснити подорож. Туризм сприяє впровадженню і застосуванню передових технологій, викликає активізацію світового ринку товарів і послуг, сприяє інвестуванню коштів у різні сфери виробництва, допомагає вирішувати проблеми зайнятості та оздоровлення населення. Індустрія туризму в 1994 році забезпечувала роботою 127 мільйонів чоловік (в даний час ця цифра, безсумнівно, зросла). При цьому темпи створення робочих місць тут випереджали відповідний показник інших галузей майже на 50%. Частка туризму у світовій торгівлі послугами досягла 30%.

Для досягнення позитивного балансу між ввезеними в країну грошима (в'їзний туризм) і вивозяться з країни (виїзний туризм) слід особливу увагу приділяти залученню зарубіжних туристів, щоб якомога більше грошей у країну ввозилося і витрачалося. Правильно продумана, динамічна і професійно здійснювана політика у сфері розвитку національного туризму приносить державі велику економічну вигоду.

Туризм є не тільки джерелом прибутку, але і сильним фактором зростання престижу країни (або регіону), її значення в очах світової спільноти. В даний час туризм на Алтаї розвинений досить непогано. Природно туризм на Алтаї, як і туризм в будь-якому іншому регіоні, краї чи країні, стикається з деякими труднощами. Але, незважаючи на це, його необхідно розвивати, тим більше що природні умови Алтаю дозволяють розвивати туризм до більш високого рівня, ніж в даний час.

1. Туризм, ознаки туризму як самостійної галузі, його функції, соціальна сутність, проблеми ГТК

Сутність будь-якого явища відбивається в його визначенні. Складність такого соціально-економічного явища, як туризм, характеризується наявністю великої кількості визначень, котрі доопрацьовуються і вдосконалюються.

У 1954 році ООН було прийнято таке визначення туризму: туризм - це активний відпочинок, впливає на зміцнення здоров'я, фізичний розвиток людини, пов'язаний поза постійного місця проживання.

У законі «Про основи туристичної діяльності» туризм - це тимчасові виїзди (подорожі) громадян РФ, іноземних громадян та осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування.

З економічної точки зору, туризм - це виробництво і реалізація тур послуг і товарів різними організаціями, які мали туристськими ресурсами.

Туризм - категорія економічна, тому, що держава, приймаючи туриста, продає йому місцеві послуги, створює робочі місця для своїх громадян, отримує величезні прибутки від ввезення валюти. У багатьох країнах туризм є найбільш прибутковим видом економічної діяльності.

Розглядаючи галузевий аспект туризму необхідно відзначити, що в Росії, відповідно до чинної класифікації галузей народного господарства, туризм як самостійного структурного підрозділу не виділяється.

Туризм включається до складу таких галузей, як охорона здоров'я, фізкультура, соціальне забезпечення. Цим підкреслюється важлива роль активного відпочинку у зміцненні здоров'я населення, утвердження здорового способу життя.

На сучасному етапі розвитку багато економістів (Костюкова, Іванова) говорять про трансформації туризму в самостійну галузь, сфери послуг, яка впливає на роботу торгівлі, зв'язку, комунальних служб, закладів культури, охорони здоров'я та ін.

Основні ознаки туризму, як самостійної галузі:

1. Спеціалізована МТБ

2. Специфічні природно-антропогенні ресурси

3. Унікальність наданих послуг і технології обслуговування

4. Формирующаяся, нова система управлінь

5. Висока суспільна значущість, в тому числі економічна, соціальна, політична.

Як галузь світового господарства туризм розпочався з 1988 року. Займає 1 місце по обороту послуг, 2 місце по валютних надходженнях, поступившись першим місцем нафтопереробки.

Функції туризму:

1. Сприяє відновленню сил і працездатності людини і відповідно психо-фізіологічних ресурсів суспільства

2. Сприяє раціонального використання вільного часу людей

3. Сприяє збільшення зайнятості та підвищення життєвого рівня місцевого населення.

4. Туризм збагачує соціально-економічну інфраструктуру та міжрегіональне співробітництво країн, держав, народів.

Соціальна сутність туризму:

1. Організація дозвілля населення

2. Згладжування розбіжностей запобігання конфліктів у суспільстві

3. Формування нових зв'язків між окремими людьми і групами

4. Освіта і підвищення культурного рівня населення

5. Поширення культурних цінностей.

Соціальний ефект від туризму виражається в раціоналізації вільного часу населення, розширення духовних і фізичних здібностей населення.

З економічної точки зору туризм надає позитивний вплив на інші галузі народного господарства, стимулює економічний розвиток території, збільшує зайнятість місцевого населення. Туризм є найбільш екологічно чистим видом природокористування.

Сучасні проблеми у розвитку туризму.

Західні фахівці відзначають недоліки в ГТК:

- Гостра нестача готелів, що відповідають світовим стандартам

- Погано навчений персонал

- Застаріла інфраструктура

- Складнощі із засобами повідомлення

- Необхідність вдосконалення системи безпеки

Проблеми ГТК на сучасному етапі:

1. Слабка активність і невисокі показники конгрессно-виставкової роботи

2. Перерозподіл потоків туристів в готелі готельних мереж

3. Гострий брак 3 * готелів, що відповідають міжнародним стандартам

4. Гострий брак готелів малої місткості

5. Невиправданий перевагу у бік висококласних готелів в інвестиційній політиці

6. Невідповідність якості МТБ, обслуговування, асортименту харчування, виручки офіціантів, якості меблів та посуду та оформлення залів

7. Необхідність коригування системи ліцензії та сертифікації

Брак готелів змушує їх будівництва. Але сучасна готель покликана створити комфортабельні умови для ночівлі туриста і подати йому ряд додаткових послуг. Будівля готелю є багатофункціональним спорудою і має технологічно складне устаткування. Тому при спорудженні будівлі готелю або готелю необхідно брати до уваги основні принципи:

1. Будівля (або комплекс будівель) повинні органічно вписуватися в навколишнє середовище, зберігаючи особливості міського чи сільського ландшафту;

2. Слід враховувати природно-кліматичні чинники, температуру і вологість повітря, кількість опадів, швидкість і напрям вітру тощо .;

3. Архітектурне, конструктивне, планувальне рішення будівлі не повинні бути надмірно дорогими. Планування будівлі повинна забезпечувати економічність його експлуатації;

4. При проектуванні будинку певну роль відіграють рекламні міркування: забезпечення оформлення фасаду, що підкреслює престижність готелю, встановлення рекордів певного напряму (найвища готель, сама екзотична готель і т.д.);

5. Планування будівлі повинна забезпечувати раціональну організацію обслуговування і відповідний комфорт проживаючим, відповідати функціональним вимогам;

6. Будинок має відповідати естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам. Слід передбачати можливість реконструкції будівлі;

7. Необхідно дотримуватися умов економічності процесу будівництва.

Реєстрація гостей, управління їх прибуттям і від'їздом, надання різних послуг живуть відбувається у громадської частини готелю. Необхідно правильно розподіляти у просторі і в часі потоки гостей: які прибувають, виїжджають і проживають. Простір вестибюля зонується: лестнично-ліфтова зона, зона головного входу в готель, зона прийому гостей, відпочинку гостей, зона надання додаткових послуг проживаючим. Вдале розташування зон сприяє розосередженню потоків клієнтів, формуванню непересічних потоків. Обладнання, располагаемое в кожній зоні повинно бути в необхідній кількості. Інтер'єр вестибюля - це візитна картка готелю.

2. Туризм на Алтаї і проблеми, пов'язані з його розвитком

У 1936 році В.А. Обручов писав: «Алтай вже почав залучати до себе туристів своїми особливостями природи. Ніде більше в Сибіру не можна знайти такого поєднання красивих гірських ланцюгів зі снігами і льодовиками, альпійських лугів, скелястих ущелин, бурхливих річок з порогами і водоспадами, великих і маленьких озер, похмурої ялицево-пихтовой черні на сході та світлих модринових лісів на заході ».

Алтайський регіон - це складне територіальне утворення, що увібрало в себе західні райони Алтаї Саянских гір і південні райони Західно-Сибірської рівнини. У вужчому розумінні Алтайський регіон зазвичай розглядається в межах Алтайського краю і республіки Алтай. Але особливий інтерес для розвитку туризму представляє гірська країна Алтай.

Чим краще дізнаєшся Алтай, чим більше бачиш і розумієш його, чим частіше вдається порівняти ці гори з іншими прекрасними гірськими системами - тим твердіше стає переконання: Алтаї Саянская гірська країна, що займає центр Азії - унікальне природно-історичне явище. Воно варте того, щоб з ним ознайомився кожен має інтерес і можливості подорожувати насельник планети Земля.

Насправді інтерес до Алтаю є, як я вважаю, у багатьох, а от можливості у всіх різні. Тому хтось може поїхати в гори по путівці з проживанням в дорогому готелі з високоякісним обслуговуванням, а хтось може, враховуючи свої низькі доходи, взагалі нікуди не поїхати.

Що стосується іноземних туристів, то в Алтайському регіоні вони зустрічаються, але не часто, тому необхідно зробити все для залучення іноземних туристів. Потрібно побудувати готелі світового стандарту з високоякісним обслуговуванням, створити найцікавіші маршрути, забезпечити високу безпеку і т.д.

Але, як відомо, соціально-економічна значимість туризму в нашій батьківщині завжди недооцінювалася. В умовах «задзеркальної економіки» вона не могла розкритися. Довгий час туризм, в тому числі й іноземний, був тягарем для місцевих властей. Іноземцям виділялися кращі ресурси за рахунок місцевих. Оплата туристських послуг здійснювалася по штучно встановленим чиновниками з міністерства фінансів «лімітам». Вся зароблена валюта йшла в бюджет. Від туди виділялася, знову-таки обумовлена ??чиновниками, сума на розвиток туризму, яка ніколи не відповідала потребам. Туризм розглядався не як галузь народного господарства, а як «пропаганда на госпрозрахунку». У цих умовах галузь функціонувала вкрай мляво. За обсягами туризму та надходженням від нього Радянський Союз багаторазово поступався Болгарії, Угорщини і навіть Румунії.

Незважаючи на це туризм, в даний час, продовжує розвиватися в нашій країні. А для того, щоб до нас надходила іноземна валюта, для найбільш інтенсивного розвитку, необхідно розвивати іноземний туризм.

Минулий ХХ століття, разом із багатьма феноменальними подіями та явищами у житті світової спільноти, продемонстрував, мало не вибуховий характер розвитку туризму. Його благотворний вплив на розвиток політичних, соціальних, культурних зв'язків і міжособистісних відносин у міжнародному масштабі стало для всіх очевидним фактом. Значний внесок у розвиток сфери туризму і подорожей вносить міжнародний туристський обмін, у якому особливу увагу завжди приділялася і приділяється в'їзному іноземному туризму т.к. саме прийом іноземних туристів дозволяє окремим країнам домагатися високого рівня розвитку своїх економік.

Російська Федерація володіє великими і різноманітними туристськими ресурсами, які залучали і привертають до себе увагу іноземних туристів. Однак результати, досягнуті нашою країною в галузі міжнародного туризму, залишаються поки ще дуже скромними. Російські туристичні фірми, що займаються прийомом і обслуговуванням іноземних туристів, дуже обмежені в матеріальних, фінансових, людських та управлінських ресурсах.

Розвиток ринкових процесів в російській економіці вимагає введення нових управлінських систем. Діяла раніше в нашій країні система централізованого планування з її суворими командно-адміністративними, розподільними методами і прийомами звалилася. Сьогодні кожна підприємницька структура, включаючи туристські фірми, вільна приймати будь-які виробничі рішення в рамках чинного законодавства. Тому з боку російських підприємців та економістів зростає інтерес до концепції управління і до маркетингових методів впливу на формування попиту і зміцнення позицій фірми на ринку.

Маркетинг - це система управління торгово-виробничою діяльністю туристської фірми в умовах ринкової економіки. Вихідною і основний позицією маркетингу є попит, під який підлаштовуються всі елементи маркетингової технології. Кінцева мета маркетингу - отримання оптимального прибутку. І якщо комерційна діяльність полягає у використанні всіх засобів і стимулів для реалізації на ринку вже вироблених або підготовлених до виробництва товарів і послуг, то маркетинг, в основу якого покладено вивчення споживчого попиту, передбачає також і виробництво товарів і послуг.

Досить важливою метою для туристичної фірми є збільшення виробництва і продажу туристичного продукту, зростання доходів і прибутку, підвищення рентабельності. Підприємець не може утримати споживача туристичних послуг, якщо не отримує прибуток на інвестований капітал і якщо знову вкладає цю прибуток у виробництво, щоб бути в змозі задовольнити потреби та бажання своїх клієнтів.

Створення привабливого туристичного продукту є одним з важливих завдань розвитку сучасного туризму. Створення такого продукту безпосередньо пов'язане з виробничими процесами в туристичній фірмі. При створенні туристичного продукту необхідно чітко розуміти, що насправді буде купувати турист. Адже він, напевно, оплачує не тільки готельне розміщення, а й нові відчуття, і знайомство з невідомим, не тільки біфштекс або котлету з апетитним гарніром, а й затишок, увагу, яка має обстановку. Причому це відноситься не тільки до іноземних туристів, а до всіх туристів взагалі. Тому створення туристичного продукту має починатися з вивчення його споживчих якостей і властивостей, виявлення його найбільш привабливих сторін для туристів.

Однією з важливих складових туристичного продукту є екскурсійна програма. Від того, наскільки грамотно вона складена і на якому рівні проводяться екскурсії, залежить враження від країни, в яку приїжджає турист. До екскурсій пред'являються певні вимоги: якщо екскурсія автобусна, то вимоги висувають до комфортабельності та технічного оснащення автобуса. Також екскурсії можуть бути річковими або пішохідними. Головна вимога до будь-якої екскурсії - її повинен проводити висококваліфікований гід, який має ліцензію, видану туристичними владою країни.

Велику роль в доданні необхідної привабливості туристичному подорожі, задоволенні побажань та інтересів туристів грає маршрут. Вибір і розробка того чи іншого маршруту пов'язані, насамперед, з цілями поїздок туристів саме на Алтай. Тому туристичні фірми зобов'язані добре знати туристські ресурси, які можуть привернути увагу іноземних туристів, і вміло використовувати їх при розробці конкретних туристських маршрутів.

Методика розробки екскурсійного маршруту:

1. Вибрати тему екскурсії (в назві мусить бути «родзинка»).

2. Складання бібліографії (список літератури основної та додаткової).

3. Збір матеріалу та її оформлення, сортування: з об'єктів, по особистостям, щодо подій.

4. Відбір і вивчення екскурсійних об'єктів, які мають безпосереднє відношення до теми, об'єкти повинні забезпечувати безперервне вплив на учасників екскурсійного маршруту. Має бути оптимальна кількість об'єктів. 3ч. - 15-20 об'єктів, з них 10 основних. У тематичних екскурсіях 6-10 об'єктів (3ч.)

5. Складання маршруту, основні вимоги:

- Не повинно бути суперечностей з правилами ГИБДД;

- Не повинно бути повторного проїзду вулицею, площі;

- До об'єкта повинен бути зручний підхід і під'їзд;

- Інші об'єкти не повинні відволікати увагу;

- Маршрут не повинен повторювати інші екскурсії.

6. Об'їзд (засікаємо час, дивимося, де робити виходи, яких має бути 3 або 4).

7. Підготовка тексту: за хронологією, оп тематики.

8. Складання портфеля екскурсовода: фотокарти, але не більше 10-15 шт.

9. Складання методичної розробки - «паспорт».

Перший лист: назва, склад екскурсантів, тривалість, протяжність маршруту.

Другий лист: вступ (3-7 хв.).

 Маршрут екскурсії Зупинки Об'єкти показу Час в хв. Підтеми і питання Організаційні вказівки

 Методичні

 вказівки

10. Прийом екскурсії.

11. Затвердження екскурсії.

12. Затвердження списку екскурсоводів з цієї екскурсії.

13. Сертифікація екскурсійного маршруту. Існує програма, вимоги. Затвердження в ГИБДД. Набір документів в центр сертифікації.

Привабливість туристського маршруту залежить також і від способу перевезення туристів між включеними в нього пунктами. Слід дуже ретельно підходити до вибору тих чи інших засобів перевезення туристів. Зокрема, туристичним фірмам, при виборі засобів перевезення, слід віддавати перевагу тим перевізникам, які можуть забезпечити більш швидку і максимально комфортабельну доставку туристів з міста в місто. В даний час доставка туристів з Барнаула здійснюється європейськими автобусами, але залишаються і вітчизняні автобуси (ПАЗ), про комфорт яких можна навіть не говорити.

Що стосується пакету послуг, тобто комплексного обслуговування, то багато фірм залишають у пропонованих ними турах тільки розміщення в готелі та трансферт з аеропорту або вокзалу в готель і назад. Решта послуг туристи набувають за додаткову плату вже у ході поїздки (подорожі). Фірми повинні враховувати і психологію туристів, що завжди домагаються максимуму свободи у виборі споживаних ними послуг. Виняток більшості послуг із обов'язкового комплексу створює умови для такої свободи під час подорожей туристів по маршруту і тим самим сприяє збільшенню попиту.

Тим не менш, непогано було б, якщо на території даної зони відпочинку є, приміром, лазня, включати цю послугу у вартість путівки. Якщо відпочивальник проживає в готельному номері, то прибирання в ньому повинна проходити щодня. Досить часто у «нас» не дотримуються встановлені правила з боку обслуговуючого персоналу. Для прикладу можна навести розповідь журналіста Юрія Трігубовіча: «Важко не звернути раз на пару років на Гірський Алтай, живучи" під боком ", у якихось 500-600 кілометрах. Журналістські шляху кілька разів приводили мене то на Телецкое озеро, то на річки Бия і Катунь, які утворюють Обь. Але досі не потрапляло випадку поглянути на те, як відпочивають в алтайських горах люди ...

У селищі Артибаш, розташованому на північній околиці Телецкого озера, звідки витікає річка Бия, можна зустріти відпочиваючих з Новосибірська, Кузбасу і Алтайського краю. З інших сибірських регіонів теж приїжджають туристи, але їх помітно менше. Але при цьому іноземна мова, частіше німецька, тут чується всюди. Звідси - спектр і якість послуг, які надаються відпочиваючим.

Будиночки, "бунгало", кімнати, мансарди, номери здаються тут за цінами від 150 до 1000 рублів на добу за людину. Ми жили в "номерах" по 250, що знімаються в однієї з новосибірських туристичних фірм. Правда, поруч із загальної вітальні розташовувалися дві ванні кімнати, в одній з яких функціонував, вибачте, тільки унітаз, а в іншій - тільки ванна. У перший же день покоївка прийшла до нас у вітальню і попросила, мовляв, якщо прийдуть з податкової інспекції, сказати, що ми просто в гостях. Наш сусід, полковник міліції, хмикнув. Ні електропроводка, ні рівень санітарного стану, особливо, кафе в нижньому поверсі, не витримували в нашому випадку ніякої критики. На третій день ми виявили, що по всій будові нахабно гуляють пацюки, що призвело нас до думки про те, що туристичній фірмі необхідно заявити рекламацію. Але самим несподіваним відкриттям для автора цих рядків стала простота, з якою тут обходяться зі "своїми туристами". Якось до нас у "номери" ввалилася покоївка з оберемком білизни і заявила, що прати їй більше ніде, тому ми повинні її вибачити.

Два рази ми парилися в тутешній лазні за окрему плату - 100 рублів на годину. Чи треба говорити про те, що перед миттям нам самим довелося її прибирати? До бані, розташованої, як і весь комплекс, на крутому схилі, вів звичайний корабельний трап. Підніматися по ньому, а особливо, спускатися, все одно, що зробити екскурсію по гірській річці, перестрибуючи з каменя на камінь. До речі, така послуга тут існує. За 20 гривень ви в супроводі провідника можете "поламати ноги" на одній з річок, діставшись до мальовничих водоспадів. Екскурсії водить відомий у цих місцях "екзотичний" Алекс Алтайський.

Одного разу він забрів до нас у гості. Багато розповідав про місцеву історію і побут. Алекс - один з тих людей, які "хворіють" Гірським Алтаем. Він пише картини, філософствує і пересувається по Росії у вільному режимі. Після нашої зустрічі Алекс почав збиратися до Москви, Пітера, а потім ще кудись. ... Загалом-то, в Артибаш можна зустріти багато різних людей, яких гори вже не відпускають. Розговорившись з одним із відпочиваючих, я дізнався, що він уже вшосте приїжджає в Артибаш на своїй машині з Омська. І навіть 1200 верст в одну сторону його не лякають. Правда, на цей раз не обійшлося без пригод. У Горно-Алтайську у мого співрозмовника зламалася машина. Фахівців не знайшлося, довелося повертатися на кілька десятків кілометрів тому - в Бійськ. Не тільки автосервіс, а й будь-який інший по дорозі на Гірський Алтай взагалі не розвинений. За винятком невеликих імпровізованих базарчиків у великих селах.

У самому Артибаш місцеві жителі пропонують туристам певний набір послуг. Це - і піші маршрути по гірських стежках і річках, катання на конях. Але найбільш захоплююче - це подорож до самого знаменитого водоспаду на Телецькому озері - Корбу. У вільному перекладі ця назва означає строкаті кущі. На теплоході така екскурсія коштує 200 рублів, на моторному човні - півтори тисячі. На відміну від теплохода, моторки відвезуть вас ще на один водоспад, і не будуть обмежувати в часі. Теплохід біля водоспаду коштує всього півгодини. До речі, у сходів, що ведуть до водоспаду, процвітає місцевий бізнес - пиріжки, шашлики, напої, фотографії, вироби з кедра. До речі, вироби з кедра - тільки-тільки народжуваний вид гірничо-алтайського бізнесу, поки не дав світові грамотних майстрів, які могли б робити витончені речі. Дерево приваблює. Але те, що з нього зроблено, викликає складні почуття.

У Артибаш приїжджає багато "дикунів", особливо на вихідні. Як правило, вони розбивають намети на "вертолетке", величезної посадкової майданчику для вертольотів на краю селища. Сюди ж місцева влада на вантажівках завозять відходи лісопильного виробництва. З дровами у лісах туго, тут немає сухостою або хмизу. Все, що проросло, - зростає, настільки тут благодатні місця. Щоб "дикуни» не вирубували навколишні ліси, влада дарують їм дрова. Але це, мабуть, єдине, крім прекрасної автодороги, що роблять влади заради відпочиваючих. Все інше в місцевому туризмі розвивають приватники. Тому він формується "диким", самостійним способом.

Зазвичай місцеві жителі здають кімнати або цілі будинки. Але око вони не радують. Бази відпочинку взагалі справляють гнітюче враження. Немає ніякого однаковості в "архітектурі". Будують зараз в Артибаш багато, але вручну, з грубо обтесаних колод. Таке відчуття, що пристойних платників у селищі взагалі немає, не кажучи вже про архітектора і тим більше про загальну стратегію розвитку. І лише на протилежному березі Телецкого озера - у селищі Иогач - ми побачили акуратний, красиво спрацьований комплекс з двоповерхового будинку, лазні та літньої кухні. Це гідний приклад для наслідування гірничо-алтайських підприємцям. У Артибаш є пристойні з погляду матеріалів будови. Наприклад, одна з баз відпочинку, зроблена з каліброваного колоди. Але вона виглядає настільки незграбно і "зухвало", що оселитися в ній - значить визнати у себе наявність поганого смаку. Загалом, будують в Артибаш некрасиво. Особливо це впадає в очі на тлі навколишнього природного пишноти.

На березі Телецкого озера гниють два величезних теплохода, які в радянські часи гнали сюди по великій воді через Бію, підриваючи пороги. Колись, судячи з напису на одному з судів, там розташовувався бар "Косий". Місцеві стверджують, що за обидва судна "відповідальні" новосибірські підприємці, які й не думають прибирати їх з берега. Хоча вони і пейзаж псують, та й, іржавіючи, завдають шкоди навколишньому середовищу. І про це варто було б подумати місцевої влади.

Але так чи інакше Гірський Алтай стає все більш популярним місцем відпочинку. Поки "диким", що не облаштованим, безконтрольним з боку державних органів Республіки Алтай, але не перестающим від цього бути привабливим для звиклих до "ненав'язливого сервісу" сибіряків ».

3. Райони Гірського Алтаю

Гірський Алтай дійсно стає досить привабливим і популярним місцем відпочинку, звичайно, є свої мінуси, причому їх скажімо чимало, але й чимало плюсів.

Гірський Алтай ділиться на кілька районів: Майминский, онгудайский, Чойский, усть-канський, шебалінскій, Улаганского, Чемальський, турачакскій, кіш-Агачский, усть-Коксинский. Кожен з районів має якісь свої особливості, і кожен район по-своєму привабливий.

Маймінський район. На території Маймінський район, розташованого на півночі республіки, розташовано кілька турбаз і баз відпочинку, а також численні місця для дикого туризму, особливо по берегах річок. Район дуже популярний завдяки близькому розташуванню до кордону з Алтайським краєм, щодо добре розвиненою транспортною мережею, і найбільш розвиненою інфраструктурою, порівняно з іншими районами.

У туристському плані Маймінський район є найбільш популярним серед туристів, котрі відпочинок у наметах.

Недалеко від села Майма розташований прекрасний ресторан алтайської кухні "Меркит". Представляє інтерес музей казахської культури (аил), розташований перед мостом на озеро. Можна зробити екскурсії до пам'ятника В. Я. Шишкова (на 116 км Чуйської тракту), на озеро Манжерокское, на мінеральне джерело Аржан-Суу, на Талдинские печери, у села Соузга знаходиться археологічна пам'ятка - городище "Соузга".

Клімат району різко-континентальний. Кількість опадів - 800 мм, з них більше 300 мм випадає в літній час. Панівні вітри південно-східного і північно-західного напрямку.

Центр Маймінський район села Майма розташований в 10 км від Горно-Алтайська, з'єднаний зі столицею автомобільною дорогою з асфальтовим покриттям. АЗС знаходяться в селах Майма, Риболовля, Манжерок, а також станція техобслуговування в селі Майма.

На сьогоднішній день на території району існує ряд баз.

База відпочинку "Ківі-Лодж" розташована на березі річки Катунь в районі села Соузга в 30 км від Горно-Алтайська. Комплекс включає готель класу 3 *, літній кемпінг на двох островах.

Туристичний комплекс "Манжерок" знаходиться в селі Манжерок в сосновому бору, на березі р. Катунь. Двоповерховий котедж і наметовий табір.

Є музей казахської культури перед мостом на озеро. На турбазі "Манжерок" працюють досвідчені інструктори, які здійснюють сплав, в зимовий час пропонуються екскурсії, катання на лижах, санях, також надаються піші, кінні, водні, автомобільні маршрути на будь-який смак.

На турбазі "Корона Катуні" здійснюються сплави по річці Катунь, екскурсії на Камишлінського водоспад, в Тавдинские печери, на озеро Манжерок, на святе джерело Аржан-Суу, різноманітна спортивна та культурна програма ...

Сувеніри, вироби з дерева та каменю можна придбати у святого джерела "Аржан-Суу".

Онгудайський район. Центральне розташування району і велика кількість археологічних, історичних, етнографічних пам'яток викликає закономірний інтерес у туристів. Тут є численні кам'яні статуї, кургани, стоянки поселень, наскельні малюнки. Найбільшою популярністю користується Семінський перевал - найвища точка Чуйської тракту (1894 м. Над рівнем моря). Старе алтайське назва перевалу - Д'ал-Менку ("Вічна гора"). На найвищій точці перевалу стоїть пам'ятний обеліск в ознаменування 200-річчя добровільного входження Гірського Алтаю до складу Росії.

Навчально-тренувальні бази "Семінський перевал" і "Динамо" - місце в республіці Алтай для тренувань спортсменів, спортивна база олімпійського резерву Росії. Тут розроблені різноманітні маршрути: піші, кінні, лижні, автомобільні.

Інтерес представляє "каракольський галерея" - наскельні малюнки, наявність курганів і кам'яних стел на території Онгудайского району, археологічні пам'ятники Іні, Білий Бом - пам'ятник на честь червоноармійців, урочище Калбак - Таш місце з унікальними наскельними малюнками, Шавлінское озеро.

Клімат району різко континентальний. Середньорічна температура -1,1 ° С, за січень -22,1 ° С, за липень + 16,2 ° С. Абсолютний максимум температури в липні + 32 ° С абсолютна мінімальна температура в січні -54 ° С. Середня кількість опадів за рік 379 мм.

Відстань від центру Онгудайского району с. Онгудай до м Горно-Алтайська становить 194 км. Автобусне сполучення з Гірничо-Алтайському здійснюється щоденно (час у дорозі 6 годин). АЗС в селі Онгудай, в селі Іня.

На території Онгудайского району розташовано 4 бази. Три з них навчально-тренувальні та одна база відпочинку.

Навчально-тренувальна база "Семінський перевал" розташована на 132 км Чуйської тракту. База здатна прийняти до 55 осіб взимку і до 70 бажаючих влітку - в будиночках і готелі.

У селі Онгудай є відомчий готель при адміністрації, в селі Іня теж є готель.

На базах "Семінський перевал" і "Динамо" працюють кваліфіковані гіди-інструктори, вони навчать Вас самостійного приготування фіточаїв, бальзамів, парфюмерно-косметичних препаратів. Тут проходять тренування спортсмени. Також на цій основі існує цікавий етноекологіческій маршрут "Ехо гір".

У селі Онгудай є магазин народних промислів "Торко Чачак". Тут можна придбати вироби з повсті, традиційні алтайські шапки, килими (сирмакі), ковдри з козячих шкур (тюркхан).

Чойський район. Район не має важливими і значними туристськими об'єктами, не має баз відпочинку і особливих пам'яток. Але, незважаючи на це, в районі активно розвивається сільський вид туризму (прийом туристів на будинках, харчування, проживання, екскурсії, відпочинок). Багатьом туристам, які відвідують район, місцеві жителі можуть запропонувати відпочинок у вигляді полювання на великого і дрібного звіра, риболовлі.

Клімат району різко-континентальний. Максимальні температури в липні + 33 ° С, мінімальні в січні - 44 ° С. Вітри в основному північно-західного напрямку. Річна норма опадів 800-1000 мм.

Село Чоя, центр Чойского району, розташоване в 62 км від Горно-Алтайська. З міста Горно-Алтайська ходить щоденний автобус (час у дорозі 3 години). Є дві АЗС: в селах Сугул і Чоя.

У селі Чоя існує міні-готель. В даному районі розвивається сільський туризм.

Територія Чойского району покрита багатющими лісами. Туристи, які відвідують Чойський район, можуть провести своє дозвілля, займаючись полюванням на великого, малого й хутрового звіра, а так само захоплюючій риболовлею на гірських річках.

Усть-канський район. Район багатий історичними та археологічними пам'ятками природи. У селі Мендур-Соккон знаходиться краєзнавчий музей алтайської культури, поруч з будівлею музею стоїть алтайський аил.

Великий інтерес представляє Денисова печера, розташована в 4 км від села Чорний Ануй, єдиний пам'ятник Алтаю містить більше 20 культурних шарів.

Також цікава Усть-Канская печера, що знаходиться в 4 км на південний схід від села Усть-Кан, на правому березі річки Чариш, в горі Білий Камінь (50-20 тис. Років тому). У села Кирлик збереглися наскальні малюнки. Дівочий плесо за Усть-Кумиром (в 57 км від Усть-Кана) - дуже мальовниче місце для туристів. Також цікаво урочищі Шерета.

Клімат району різко континентальний. Абсолютний максимум температур спостерігається в липні + 33 ° С і абсолютний мінімум -52 ° С у січні. Середньомісячна температура зими -19 ° С, у липні + 14 ° С, річна - 1,5 ° С. Середня кількість опадів за рік 391 мм. Вітри північно-західного напрямку.

Село Усть-Кан центр Усть-Канського району розташоване в 222км. від Горно-Алтайська. Автобусне сполучення між Усть-Каном і містом Горно-Алтайськ щоденне (час у дорозі 9:00).

У селі Мендур-Соккон і в селі Усть-Кан є в готелі. В даний час ведеться будівництво готельного комплексу в селі Усть-Кан. У селі Усть-Кан є кафе, їдальні, національна юрта, де вам запропонують національні алтайські страви, пельменна, в селі Мендур-Соккон є пельменна.

На території району є Усть-Канская і Денисова печери. Можливі кінні маршрути, мисливські тури. У Яконуре існує музей А.Г. Калкіна. У селі Усть-Кан виготовляють національні сувеніри.

Шебалінський район. Цей район багатий історичними та археологічними пам'ятками: могильники Тоурак-1, Великий Толгоек, стоянка Титкескень-2, Чоба, курганні могильники Іллінка, "Шебалино", кургани груп Аюла і Бике, поселення Усть-Сема.

На території даного району розташована частина туристичного комплексу "Царське полювання". У селі Черга перебуває експериментальне господарство Сибірського відділення РАН.

Клімат району помірно-континентальний. Абсолютний максимум температури спостерігається в липні + 38 ° С абсолютний мінімум у січні -40 ° С. Опадів випадає від 600 до 1000 мм. в рік.

Село Шебалино центр Шебалінський район розташовано в 122км. від м Горно-Алтайська. З районом є щоденне автобусне сполучення (час у дорозі 3 години). У селі Шебалино є мережа АЗС, існує відомча готель при адміністрації району.

На території даного району існує частина бази "Царське полювання". Існує можливість прокату коней, кінних екскурсій.

Улаганський район. Долина річки великий Улаган знаменита Пазирикскіх курганами. Ланцюжок з 5 величезних розкопаних курганів в урочищі Пазирик, в 16 км від села Улаган, поблизу села Баликтуюль, знаменита, насамперед, завдяки предметам мистецтва та об'єктам ритуального культу VI-II ст. до н. е

Природа Улаганского району вражає своєю "дикістю" і первозданною красою. Дорогу з Акташа в Улаган обступають з обох боків ущелина, каскад, скелі Червоні ворота, озеро Чейбеккель (Мертве море). Невеликі озера району багаті рибою, в т.ч. пеляді.

У селі Улаган працює музей, присвячений Теленгіти - корінним жителям району, християнам у четвертому поколінні. Організовано фольклорний ансамбль, який виступає з концертами і в інших районах республіки.

Клімат району різко-континентальний. Абсолютний максимум температур спостерігається в липні + 33 ° С і абсолютний мінімум -58 ° С у січні. Дуже високі добові амплітуди коливання температури в літній період (до 40 ° С). Тривалість безморозного періоду дорівнює 50 дням з кінця червня до середини серпня. Середня кількість опадів за рік становить близько 340 мм.

Село Улаган, центр Улаганского району, розташоване в 411 км від Горно-Алтайська. Райцентр знаходиться в 56 км від Чуйської тракту.

З районом є автобусне сполучення (здійснюється три рази на тиждень).

Широкий асортимент страв національної кухні представлений в кафе - "Теремок", "Челканов", розташованих в селі Улаган.

На території району є туристичні комплекси Алтин-Туу і Тайговий затоку. На рівні альпійських лугів, в мальовничому куточку району розташований туристичний комплекс - "Манділь", традиційне місце проведення свята "Ел-Ойин". На висоті 2000 метрів над рівнем моря, на березі мальовничого гірського озера розташований літній дитячий табір "Кок-Таман".

Пропонується широкий вибір національних сувенірів з дерева, шкур диких звірів, кістки і каменю.

Чемальський район. У районі розташовано кілька баз відпочинку та туристичних комплексів, а також численні місця для дикого наметового туризму. Район Чемала дуже популярний серед туристів завдяки красивою природою і мальовничим краєвидам берегів Катуні, березовим і сосновим гаях-паркам, невисоким лісистим горам.

У туристському плані, район Чемала є найбільш освоєним на Алтаї. Основний вид туризму в Чемальському районі - "сільський" з елементами активного відпочинку. З Чемала нескладно зробити прогулянки на Катунського ГЕС, в долини річок Куба і Чемал, в село Анос (будинок-музей Г.І. Чорос-Гуркина).

Клімат району помірно-континентальний. Абсолютно максимальна температура спостерігається в липні + 38 ° С, абсолютний мінімум у січні -46 ° С. Середня температура січня -12,6 ° С, тривалість безморозного періоду в днях - 123, середня річна сума опадів 584 мм.

Центр Чемальського району село Чемал розташоване в 95 км. від Горно-Алтайська. З районом є щоденне автобусне сполучення (час у дорозі 3 години).

На сьогоднішній день на території Чемальського району діє 13 баз. Особливо розвинений сільський туризм (відпочинок у сільській місцевості в приватних володіннях місцевих жителів).

Найбільш великі туристичні установи Чемальського району: Туристичний комплекс "Катунь". Село Узнезя. У 17 км від села Усть-Сема. Приймає до 500 чоловік. Турбаза "Корона Катуні". Село Барангол. Розташована в 44 км від м Горно-Алтайська. Приймає до 45 осіб. Турбаза "Рафт-Прем'єр". За селом Чепош. Приймає близько 50 осіб. Турбази "Ареда-1" і "Ареда-2". У 6 км від села Чемал, на березі річки Куба. Приймають близько 25 чоловік кожна. Турбаза "Ареда -2" корпус на 14 місць.

На турбазах "Корона Катуні", "Рафт-Прем'єр", "Ареда-1" і "Ареда-2", в туристичному комплексі "Катунь" пропонують програми сплавів у супроводі інструкторів. На турбазі "Катунь" пропонуються екскурсії, кінні походи, дитячо-юнацький табір, унікальне десятиденне подорож "По золотому кільцю Алтаю". Можливі також інші форми активного відпочинку на інших базах. Здійснюється прокат спортивного спорядження. На турбазах "Ареда" організовуються індивідуальні програми, що включають полювання і риболовлю. У селі Анос працює консультаційний пункт туристичної агенції "Сібальп" (Новосибірськ), що пропонує допомогу з організації походів і сплавів. Працюють досвідчені гіди-інструктора.

Найближчим часом планується відкриття постійно діючого художнього салону, що пропонує предмети народних ремесел та сувеніри.

У туристичному комплексі "Катунь" у середині липня проводиться російський фестиваль авторської пісні.

Турачакскій район. Головною визначною пам'яткою Турачакского району є Телецкое озеро. Фотографії з його видами заповнюють каталоги туристичних агентств і ілюстровані альбоми. Це озеро не менше знаменито, ніж Байкал, з яким його часто порівнюють. Вздовж берегів красивого Телецкого озера, прямо біля води, ростуть могутні кедрові дерева - "прітелецкіе кедрачи". У кедрових гаях Телецкого озера дихається легко і приємно, тут краще усвідомлюєш, що таке сибірська тайга. На Телецкое озеро приїжджають у складі туристських груп, для відпочинку на турбазах.

Алтайський державний заповідник є основним науковим центром з вивчення природи прітелецкого району.

В околицях Телецкого озера передбачено кілька туристських маршрутів, які не потребують спеціальної спортивної підготовки, в т.ч. сходження на гору Тялан-Туу, екскурсія на третю річку, у затоку Камінний, на водоспад Корбу. Послуг туристів пропонується відпочинок на обладнаних туристичних базах.

Клімат району відрізняється теплим і вологим літом, сніговими і порівняно м'якими зимами. Середня річна температура повітря в липні не опускається нижче + 15 ° С. Середня річна температура дорівнює -0,3 ° С. За кількістю випадаючих атмосферних опадів - це один з найбільш зволожених районів Республіки Алтай від 850 мм на півночі до 1100 мм в прітелецком районі. Велика кількість тепла і вологи в районі Телецкого озера дозволяють вирощувати багато теплолюбні культури аж до винограду.

Село Турачак, центр Турачакского району, розташоване в 125км. від Горно-Алтайська. З районом є щоденне автобусне сполучення (час у дорозі 6 годин). Село Артибаш (Телецкое озеро) розташовано в 150км. від Горно-Алтайська. З селом є щоденне автобусне повідомлення (час у дорозі 8:00). У туристичний сезон між селом Артибаш (Телецкое озеро) і містом Горно-Алтайському є автомобільне сполучення (таксі).

Туристський комплекс "Озеро Телецьке" перебуває в1 км від села Артибаш і розрахований на 470 місць. Туристський пансіонат "Едем", в селі Артибаш, розрахований на 30 місць. Наметове кемпінг "Чумацький шлях" і дитячий табір "Патагонія", в селі Артибаш, розрахований на 30 місць, розміщення в наметах.

Послуг туристів відвідують Турачакскій район представлена ??широка мережа кафе як літнього, так і цілорічного типу, де вам запропонують національні алтайські страви.

У селі Артибаш існує можливість здійснити екскурсію по Телецькому озера до водоспаду Кобру, узяти на прокат моторний човен, кінь, зробити кінну прогулянку в супроводі провідника.

У місцевих жителів в селі Артибаш можна придбати вироби з каменю, коріння дерев. У селі живуть і працюють кілька чудових художників, що виготовляють сувеніри з коріння дерев, кедра, каменів.

Кош-Агацький район. Чуйська степ є унікальною природною територією, надзвичайно цікавою і екзотичною для європейського мандрівника з погляду ландшафту, флори і фауни. Це слабохвиляста рівнина, розташована на висоті 1700-1900 м над рівнем моря, оточена гірськими хребтами, покритими вічними снігами. Тут панує суворий клімат, вічній грунти досягають потужності 15-90 м), сухий і безвітряний. Степ перетинає річка Відчуваючи. Рослинність в степу практично відсутня, лише зрідка видно колючі чагарники і кущики полину. Імідж Чуйської степу - "краю світу" (Кош-Агач у перекладі "прощавай, дерево", тобто останнє дерево перед пустелею), місця, де цивілізація (нехай відносна ...) поступається місцем безлюдній пустелі. Подорож в Чуйскую степ - подорож у невідомість, в екзотику, до "краю світу".

В етнографічному плані Чуйська степ цікава як символічна межа між алтайскими поселеннями і казахськими селами, які починаються в селі Кош-Агач. У невеликому сучасному селі Жана-Аул мандрівника чекає зустріч із збереженими і відновленими традиціями казахської культури. Тут відкриті музей, комплекс пам'яті, мечеть в медресе.

Чуйська степ багата археологічними пам'ятками - курганами, кам'яними статуями, наскельними малюнками (в околицях сіл Кош-Агач, Ташанта). За кількістю пам'яток вона може зрівнятися лише з древньої живописом Сахари чи південного заходу США.

Клімат різко континентальний. Середньорічна температура в районі -7 ° С, абсолютний мінімум температури в січні -63 ° С. Тривалість безморозного періоду всього 68 днів на рік, а в несприятливі роки - 30-35 днів. Вічна мерзлота від 1,5 до 50 метрів. Середня кількість опадів у січні в районі села Кош-Агач 5мм, у липні -27мм, за рік випадає 127 мм.

Районний центр - Кош-Агач перебуває в 471 км на південний схід від Горно-Алтайська. Основна автомагістраль - Чуйський тракт проходить до кордону з Монголією (село Ташанта). Автобусне сполучення здійснюється три рази на тиждень (час у дорозі 12 годин).

На території району є високогірні туристичні комплекси Ак-Тру і Ак-Кем.

У казахських селах (Кош-Агач, Жана-Аул, Ташанта) місцеві жителі роблять прекрасні сирмакі - барвисті килими з вовни з візерунками аплікаціями.

Тут проводився в середині літа 2000 року традиційний алтайський свято "Ел-Ойин-2000", який організовується за ініціативи Уряду Республіки (національні ігри, змагання, фольклорні виступи і т.д.).

Усть-Коксинський район. Усть-Коксинський район і районний центр село Усть-Кокса завдяки своєму близькому розташуванню по відношенню до гори Білуха, озерам тальмень, Мультінское, Аккемское є початком багатьох туристських маршрутів, що залучають особливо любителів активного відпочинку (піші походи, альпінізм, рафтінг і сплави по річках ) і потребують спеціальної спортивної підготовки і супроводу інструктора. З Усть-Кокси починається маршрут по старообрядческим селах Уймонской долини (Мульта, Тихенька, Верхній Уймон, Гагарка).

Культурний туризм в цьому районі включає відвідування краєзнавчого музею ім. Н. К. Реріха і музею старообрядництва в Верхньому Уймоні. Археологічні пам'ятки району включають "кам'яну бабу" (в 20 км від Тюнгура, вниз за течією річки Катунь; доступ ускладнений), розкопаний курган (III в. До н.е. - I в н.е.) в районі села Катанда, наскальні малюнки на правому березі річки Кучерла.

Усть-Коксинський район приваблює велику кількість паломників; до Белухе, до місць, пов'язаних з Н. К. Реріхом. В районі знаходиться кілька мараловодческих господарств, в яких не тільки розводять маралів і отримують цілющий напій, а й пропонують лікувальні процедури. На території Державного природного Катунського заповідника є екологічні маршрути (екостежкою) і науково-пізнавальні програми для учнів і студентів.

Клімат району має різко виражений континентальний характер, пов'язаний з пануванням повітряних мас південно-західного походження. Абсолютний максимум температур спостерігається в липні + 34 ° С і абсолютний мінімум -56 ° С у січні. Середньомісячна температура зими -23,3 ° С, у липні + 15,4 ° С, річна - 1,9 ° С. Середня кількість опадів за рік 517 мм.

Центр Усть-Коксинський район село Усть-Кокса розташоване в 401 км від Горно-Алтайська. З Горно-Алтайська ходить щоденний автобус із зупинками в Туекте, Усть-Кані, Усть-Коксі і Чендек (час шляху 13часов.).

Турбаза "Кучерла". Село Тюнгур. Розрахована приблизно на 50 місць. Мисливська база "Антара". У нижній течії річки Катунь, на правому березі. Туристичний комплекс "Кучерла". У передгір'ях Білухи, на березі озера Кучерлинское. Розраховано на 30 осіб. Турбаза "Висотник". Село Тюнгур, розрахована на 30 чоловік. Турбаза "Талан". Село Усть-Кокса. Приймає 25 осіб.

На всіх турбазах району працюють досвідчені інструктори, які спеціалізуються на конкретному виді туризму (сплав, кінний туризм, піший, альпінізм).

Виготовлення валянок (традиційна російська взуття) і плетиво саней і санок в селі Мульта, сувеніри з дерева - в селах Чендек і Баштала.Заключеніе

Сьогодні ми сприймаємо туризм як наймасовіший феномен XX століття, як одне з найяскравіших явищ нашого часу, який реально проникає в усі сфери нашого життя і змінює навколишній світ і ландшафт. Туризм став одним з найважливіших чинників економіки, тому ми розглядаємо його не просто як поїздку або відпочинок. Це поняття набагато ширше і являє собою сукупність відносин і єдність зв'язків і явищ, які супроводжують людину в подорожах.

Туризм належить до сфери послуг і є однією з найбільших та динамічних галузей економіки. Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристської індустрії.

Однак, місцева влада мають сьогодні достатньої матеріально-технічною базою і не мають практичних механізмів управління економічними і соціальними процесами. Це повною мірою відноситься і до сфери туризму на Алтаї, успішний розвиток якої можливо тільки на основі застосування відповідних принципів, методів і форм управління.

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку туризму та зміни його організаційних форм є проникнення в туристичний бізнес транспортних, торгових, промислових банківських, страхових та інших компаній.

Інтенсивний розвиток міжнародних туристських зв'язків спричинило за собою створення численних міжнародних організацій, сприяння кращу організацію цієї сфери міжнародних економічних отношеній.Спісок використаної літератури:

1. Исмаев Д.К. Маркетинг іноземного туризму в Р.Ф. Теорія і практика діяльності туристських фірм: Навчальний посібник для вузів. - М .: Майстерність, 2002. - 192с.

2. Романов А.А., Саакянц Р.Г. Географія туризму: Навчальний посібник. - М .: Радянський спорт, 2002. - 464с.

3. Ареф'єв В.Є., Чудов А.В. Туризм на Алтаї: передумови розвитку та проблеми корисності - Барнаул, 1994. - 128с .; мул.

4. Єгоров Г.М., Ревякін В.С., Кеммерих А.О. Туристські райони СРСР. Алтайський край - Профиздат, 1987.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com