На головну

 Статистичні дані по санаторно-курортного комплексу Кавминвод - Туризм

Таблиця

Підсумки використання ліжковою ємності санаторно-курортного комплексу Кавминвод

в грудні і за дванадцять місяців 2001 року

 Міста КМВ 12 грудня місяців Всього по містах КМВ

 відомчі здравниці здравниці ФНПР відомчі здравниці здравниці ФНПР 12 грудня місяців

 план факт% завантаження план факт% завантаження план факт% завантаження план факт% завантаження план факт% загруз ки план факт% завантаження

 Кисловодськ 9382 7714 82,2 3738 4179 111,8 104657 93076 88,9 40937 36703 89,7 13120 11893 90,6 145594 129779 89,1

 Желєзноводськ 3418 3038 88,9 2073 2289 110,4 43738 41768 95,5 23402 24261 103,7 5491 5327 97,0 67140 66029 98,3

 П'ятигорськ 4467 4231 94,7 2910 2919 100,3 43974 38745 88,1 32000 31328 97,9 7377 7150 96,9 75974 70073 92,2

 Єсентуки 6867 6144 89,5 2878 2064 71,7 78677 66295 84,3 35118 26077 74,3 9745 8208 84,2 113795 92372 81,2

 Мінеральні Води 269 243 90,3 2896 1843 63,6 269 243 90,3 2896 1843 63,6

 Госпіталь ВВВ у м П'ятигорську 4500 4500 4500

 Всього по КМВ 24403 25870 87,6 11599 11451 98,7 273942 241727 88,2 131457 118369 90,0 36002 37321 91,1 405399 364596 89,9

Таблиця

Завантаження санаторно-курортного комплексу Кавказьких Мінеральних Вод в грудні 2001 року

в порівнянні з груднем 2000 року

 Міста КМ У грудні 2000 Грудень 200 1г. Приріст (+), зниження (-)

 відомства ФНПР всього: відомства ФНПР всього: в% в абсолютних цифрах

 Єсентуки 4414 2071 6485 6144 2064 8208 21 1723

 Желєзноводськ 3191 1988 5179 3038 2289 5327 3148

 П'ятигорськ 3414 2503 5917 4231 2919 7150 17,2 5733

 Кисловодськ 7592 3873 11465 7714 4179 11893 3,6 428

 Мінеральні Води 133133243243 45,3 110

 Госпіталь ВВВ у м П'ятигорську 4500 4500

 Разом: 18744 10435 29179 25870 11451 37321 21,9 8142

Рис. Показники завантаження санаторіїв, туркомплексів, готелів і баз відпочинку

Кавказьких Мінеральних Вод за 2001 рік

501698 чоловік

 Приватний сектор

 22750

 людина 4,5%

 Туризм

 114352

 людина 22,8%

Желєзноводськ 66029 чол

18,11%

Мінеральні

Води 1843 чол

0,5%

Курорт

364596

людина 72,7%

ФЕДЕРАЛЬНА ПРОГРАМА В ДІЇ

Федеральна цільова програма «Розвиток особливо охороняється еколого-курор-тного регіону Російської Федерації - Кавказьких Мінеральних Вод» затверджена постановою Уряду Російської Федерації від 23 жовтня 1993 року.

У період з 1993 по 1995 рік обсяги фінансування програми з федерального бюджету поступово зростали, проте з 1996 по 1998 рік в силу об'єктивних причин виділення держінвестицій на реалізацію програмних заходів було різко зменшено.

І тільки з 1999 року намітилося зростання виділяються з федерального бюджету капітальних вкладень на реалізацію Федеральної програми розвитку Кавказьких Мінеральних Вод. Так, якщо в 1998 році на ці цілі було виділено - 6,5 млн. Рублів, то в 1999 році - 27490000. Рублів, в 2000 році - 43,2 млн. Рублів.

В результаті активної роботи адміністрації Кавказьких Мінеральних Вод на реалізацію заходів Федеральної програми у 2001 році було виділено 100 млн. Рублів державних інвестицій, що в 2 рази більше, ніж у 2000 році.

Це дозволило розширити число об'єктів, що фінансуються в рамках програмних заходів у 2001 році. Всього у 2001 році в перелік заходів, що фінансуються з федерального бюджету, було включено 23 об'єкти, тоді як 2000 року фінансувалося лише 16 об'єктів. А також скоротити незавершене будівництво за підсумками року більш, ніж на 72 млн. Рублів.

З урахуванням використання додаткових джерел фінансування з коштів крайового і місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та позабюджетних джерел на будівництво та реконструкцію програмних заходів у 2001 році виділено понад 113 млн. Рублів.

Налагоджена система взаємовідносин з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури Ставропольського краю дозволила ефективно і цілеспрямовано використовувати виділені кошти з федерального й крайового бюджетів у повному обсязі.

У 2001 році з 23 об'єктів, що фінансуються з коштів федерального бюджету, 12 мають общерегіональних значення, а реалізація заходів на 11 об'єктах спрямована на поліпшення екологічної обстановки в особливо охоронюваному еколого-курортному регіоні.

Майже всі об'єкти Кавказьких Мінеральних Вод, включені до переліку фінансування в рамках Федеральної програми, є ключовими для соціально-економічного розвитку краю, 15 з них включені в план першочергових дій губернатора Ставропольського краю на 2001 рік з обсягом фінансування з федерального бюджету - 71,5 млн . рублів.

Найбільш важливими з них є:

- Малкінський груповий водопровід;

- Водопровід від головної насосної станції Кубанського водогону до міста

Кисловодська;

- Реконструкція об'єднаних очисних споруд каналізації в місті

Мінеральні Води;

- Реконструкція П'ятигорського сміттєспалювального заводу;

- Реконструкція міжнародної секції аеровокзального комплексу в аеро

порту Мінеральні Води;

- Рекультивація хвостосховища радіоактивних відходів у місті Лермона

Тове.

27

Крім об'єктів регіонального значення, здійснювалося фінансований] об'єктів міського та районного рівня, таких як:

- Станція швидкої медичної допомоги в місті Мінеральні Води;

- Реконструкція терапевтичного корпусу міськлікарні № 1 у місті Пят]

Гірські;

- Реконструкція дитячої лікарні в місті Єсентуки;

- Нефрологический центр в місті Желєзноводську;

- Дитяча поліклініка в місті Георгієвську;

- Переселення жителів селища Верхній Мінераловодського району із зони

підвищеною радіацією.

Своєчасне освоєння коштів на об'єктах дозволило Міністерству фіна] сов Росії здійснювати ритмічне фінансування і в результаті цього повно тью виконати всі зобов'язання федерального бюджету на 2001 рік по реалізащ Федеральної цільової програми «Розвиток особливо охороняється еколого-курортно регіону - Кавказьких Мінеральних Вод».

В результаті активної роботи всіх підрозділів, що беруть участь в процео реалізації запланованих на 2001 рік заходів, було завершено будівниц ство і здійснено введення в експлуатацію 12 об'єктів:

- За актом державної комісії здано в експлуатацію нефрологічесю

центр у м Желєзноводську;

- За актом державної комісії здана в експлуатацію станція скорс

медичної допомоги на 52 000 виїздів на рік у місті Мінеральні Води;

- Два пускові комплекси Малкінський водопроводу, внаслідок чого пр (

изводительность водопроводу збільшена на 15 тис.м3 / добу і досягла АЛЕ ти

м3 / добу;

- Введено в експлуатацію 1,6 км водогону діаметром 600 мм від ГНС д

міста Кисловодська;

- Очисні споруди каналізації Ешкаконского гідровузла;

- 1 черга рекультивації полігону ТПВ в місті П'ятигорську;

- 1 черга рекультивації полігону ТПВ в місті Єсентуки;

- Після реконструкції в терапевтичному корпусі міськлікарні № 1 в горо;

П'ятигорську здано палат на 96 ліжко-місць;

- Здана в експлуатацію 2 чергу грязехраніліщ грязелікарні ім. Семаіп

в місті Єсентуки;

- Завершена геолого-екологічна зйомка в північній частині Мінераловодсю

го району на площі 730 квадратних кілометрів;

- Здано в експлуатацію магістральний каналізаційний колектор в станш

Ессентукской Предгорного району протяжністю 1 км.

У 2001 році різко зросла ефективність вкладення коштів. Кошторисна стоїмо основних фондів, прийнятих в експлуатацію у 2001 році, склала 72500000. Ру (лей, тоді як у 2000 році були здані пускові комплекси тільки на 3-х об'єкт; і введено основних фондів на суму 12630000. Рублів .

В цілому, за період 1993-2001гг. на реалізацію Федеральної цільової програ? ми «Розвиток особливо охороняється еколого-курортного регіону - Кавказьких Мі» ральних Вод »було направлено 6296,0 млн. рублів (відомості наведені в цін; 2001р.), у тому числі із засобів: федерального бюджету - 4218,0 млн. рублів ш 67% загального обсягу; крайового бюджету та місцевих бюджетів - 817,0 млн. рублів ш 13%; позабюджетних джерел - 1266,0 млн. рублів або 20% від загального об'їв виділених коштів.

28

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com