На головну

Сертифікація туристського продукту - Туризм

Зміст стор.

Введення.................................................................................

1.Підтвердження відповідності послуг .............................................

2.Система добровільної сертифікації..........................................

2.1. добровільна сертифікація туристського продукту.................

2.2. органи по сертифікації..................................................

2.3. знаки відповідності.........................................................

Висновок..............................................................................

Список використаної літератури...............................................

Вступ

Тема контрольної роботи по дисципліні «Правове забезпечення соціально-культурної сфери і туризму» - звучить як сертифікація туристського продукту.

Як відомо, після вступу внаслідок Федерального закону «Про технічне регулювання» з 1 липня 2003 року втратили свою юридичну силу:

· Закони Російської Федерації про стандартизацію і сертифікацію,

· відповідні положення Закону про туризм,

· а також інші нормативно-правові і документи, які передбачають обов'язкову і добровільну сертифікацію відносно туристського продута і туристських послуг.

Згідно з Законом повинні бути приведені окремі норми ГК РФ і Закону РФ «Про захист прав споживачів» з питань нормування вимог до продукції, робіт і послуг, а також правил підтвердження відповідності.

Зокрема, це відноситься до ст. 474, 542 ГК РФ, де згадуються державні стандарти, а також до ряду статей Закону РФ «Про захист прав споживачів» (поняття «стандарт» в преамбулі, п.5 ст. 4, п.4 ст. 7, п.2 і 3 ст. 10, ст. 26, 38, 42, 45).

Тому, при застосуванні законодавства про туризм, а також інших актів, регулюючого питання надання послуг, необхідно керуватися нормами Закону, що відносяться до цього об'єкта технічного регулювання.

У введення даної контрольної роботи необхідно виділити її мету. Метою даної контрольної роботи є вивчення з теоретичної точки зору такого питання як сертифікація туристського продукту.

На основі мети тут також необхідно указати коло основних задач, які будуть розглядатися протягом всієї основної частини контрольної роботи:

· Розглянути такий аспект сертифікації туристського продукту як підтвердження відповідності послуг, при цьому розказати загалом про новому ФЗ РФ «Про технічне регулювання»

· Розкрити питання про систему добровільної сертифікації, при цьому приділити увагу таким аспектам як:

- добровільна сертифікація туристського продукту

- органи по сертифікації

- знаки відповідності

1. Підтвердження відповідності послуг

Перш ніж говорити про сертифікацію туристського продута, необхідно дати загальне визначення поняття «сертифікація» і інших основних понять, які також пов'язані з сертифікацією турпродукта.

Сертифікація - форма здійснюваної органом по сертифікації підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договору.[1]

Сертифікат відповідності - документ, що засвідчує відповідність об'єкта вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договору.

Система сертифікації - сукупність правил виконання робіт по сертифікації, її учасників і правил функціонування системи сертифікації загалом.

Також необхідно відмітити той факт, що з липня місяця 2002 року обов'язкову сертифікацію туристського продукту відповідними правовими актами відмінили.

Як відомо, після вступу внаслідок Федерального закону «Про технічне регулювання» з 1 липня 2003 року втратили свою юридичну силу:

· Закони Російської Федерації про стандартизацію і сертифікацію,

· відповідні положення Закону про туризм,

· а також інші нормативно-правові і документи, які передбачають обов'язкову і добровільну сертифікацію відносно туристського продута і туристських послуг.

Згідно з Федеральним Закону «Про технічне регулювання», підтвердження відповідності означає документальне посвідчення відповідності продукції і інакших об'єктів технічного регулювання вимогам, встановленим для них в певних Законом документах.

Відповідно до концепції Закону про встановлення на роботи і послуги вимог, що виконуються тільки в добровільному порядку, вони виключені з об'єктів обов'язкового підтвердження відповідності. Підтвердження відповідності туристського продукту може здійснюватися тільки в формі добровільної сертифікації.

Викладені в статті 18 Закону «Про технічне регулювання» мети підтвердження відповідності є загальними для всіх  технічного регулювання, незалежно від їх приналежності до об'єктів обов'язкового або добровільного підтвердження відповідності, а саме:

· посвідчення відповідності продукції, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізацій, робіт, послуг або інакших об'єктів технічним регламентам, стандартам, умовам договору;

· сприяння набувальникам в компетентному виборі продукції, робіт послуг;

· створення умов для забезпечення вільного переміщення товарів по території РФ, а також для здійснення міжнародного економічного, науково-технічного співробітництва і міжнародної торгівлі.

Встановлені в п. 1 статті 19 даного закону принципи підтвердження відповідності розповсюджуються на обов'язкову і добровільну форми підтвердження.

На них розповсюджується і норма п. 2 статті 19 про розробку і застосування підтвердження відповідності незалежне від країни походження продукції, здійснення процесів, робіт і послуг, видів операцій і їх учасників.

Перерахуємо основні принципи підтвердження відповідності згідно ФЗ «Про технічне регулювання»:

· доступність інформації про порядок здійснення підтвердження відповідності зацікавленим особам,

· неприпустимість застосування обов'язкового підтвердження відповідності до об'єктів, відносно яких не встановлені вимоги технічних регламентів,

·  встановлення переліку форм і схем обов'язкового підтвердження відповідності відносно певних видів продукції у відповідному технічному регламенті,

· зменшення термінів здійснення обов'язкового підтвердження відповідності і витрат заявника,

·  неприпустимість примушення до здійснення добровільного підтвердження відповідності, в тому числі в певній системі добровільної сертифікації,

· захист майнових інтересів заявників, дотримання комерційної таємниці відносно відомостей, отриманих при здійсненні  підтвердження відповідності,

· неприпустимість підміни обов'язкового підтвердження відповідності добровільної сертифікації.

Закон зберіг принципові положення здійснення добровільної сертифікації, зокрема, здійснення підтвердження з ініціативи заявника на умовах договору між заявником і органом по сертифікації.

Відповідно до нової системи документації нова добровільна сертифікація проводиться на відповідність національним стандартам, стандартам організацій, характеристикам послуг, передбаченим системами добровільної сертифікації або договорами.

Потрібно відмітити, що два останніх документи раннє не передбачалися. З іншого боку, у вказаний перелік документів, на відповідність яким проводиться добровільна сертифікація, не включені ТУ, рецептури і подібні ним технічні документи, хоч раніше вони в законодавстві згадувалися.

Також необхідно відмітити той факт, що добровільне підтвердження відповідності на території Російській Федерації здійснюється в формі добровільної сертифікації.

Обов'язкове підтвердження відповідності здійснюється в формах:

·  прийняття декларації про відповідність

· і обов'язкову сертифікацію.[2]

2. Система добровільної сертифікації.

2.1.добровольная сертифікація туристського продукту

Порядок створення і функціонування системи добровільної сертифікації зазнав істотних змін. Створити таку систему тепер може і юридична особа, і індивідуальний підприємець або обидва вказаних суб'єкта. Ця зміна зайвий раз підкреслює підприємницький характер діяльності. Система добровільної сертифікації може вважатися створеною при виконанні вимог (п. 2, стаття 21 даного закону).

Також необхідно звернути увагу на перелік об'єктів, що сертифікуються і їх характеристики.

Об'єктами добровільного підтвердження відповідності є:

· продукція,

· процеси виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізації,

· роботи і послуг,

· а також інакших об'єктів, відносно яких стандартами, системами добровільної сертифікації і договорами встановлюються вимоги.

Договір на проведення добровільної сертифікації об'єктів, не передбачених документами системи сертифікації, може бути визнаний судом недійсним як укладений з порушенням спеціальної правоздатності особи, що здійснює функції органу по сертифікації (стаття 173 ГК РФ).

Правила виконання робіт в системі, крім визначення організаційних основ, повинні включати схеми сертифікації, порядок ідентифікації і оцінки об'єктів сертифікації, форму сертифіката відповідності, порядок його видачі, припинення або припинення дії і т.д.

Питання про реєстрацію систем добровільної сертифікації викладений в п. 3 статті 21 даного закону таким чином, що може тлумачитися по-різному. Вираження «може бути зареєстрована» додає сертифікацію необов'язковий характер.

Згідно п. 4 статті 21 закону відмова в реєстрації системи добровільної сертифікації допускається тільки у разах  непредставлення документів, передбачених в п. 3 або зображення знака відповідності з раніше зареєстрованими.

Таким чином, Законом не передбачена відмова в реєстрації системи добровільної сертифікації в зв'язку з вибором об'єкта сертифікації і їх характеристик, недосконалістю правил виконання робіт, визначенням учасників системи і т.п.

Встановлений в пункті 4 перелік основ для відмови в реєстрації системи є вичерпним і може бути змінений тільки законодавче.

Порядок судового оскарження відмови в реєстрації визначається  в залежності від юридичного статусу учасників і правової природи відносин, виникаючого між ними при реєстрації.

Предметом жалоби є повідомлення про відмову в реєстрації, яке згідно з Законом, повинно містити основу відмови.

Повідомлення повинне бути кваліфіковано як рішення державного органу у справі, виниклій з адміністративних правовідносин в зв'язку з підприємницькою діяльністю скаржника. Згідно з статтею 24 АПК РФ такі справи підвідомчі арбітражним судам.

2.2. органи по сертифікації

На відміну від Закону про сертифікацію, Закон «Про технічне регулювання» не містить вказівки про здійснення добровільної сертифікації спеціальним органом, а обмежується тільки перерахуванням його функцій.

На існування органу по добровільній сертифікації прямо вказано в п.1 статті 21 Закону «Про технічне регулювання».

Закон не містить яких-небудь спеціальних вимог до форми власності і рганизационно - правовій формі юридичної особи, що виконує функції органу по добровільній сертифікації.

Діяльність органу є комерційною, на нього розповсюджується відповідні правила ГК РФ.

Згідно з принципами технічного регулювання (стаття 3 даного Закону), органи по сертифікації повинні бути незалежні від виготівників, продавців, виконавців і набувальників продукції, робіт і послуг; їх функції не можуть виконуватися органами державного контролю і органами по акредитації.

Поняття органу по сертифікації в статті 2 Закону носить загальний характер. Визначено, що органом по сертифікації може бути юридична особа або індивідуальний підприємець, акредитована у встановленому порядку.

Закон не містить конкретної вказівки на необхідність акредитації органу по добровільній сертифікації і порядок її здійснення.

У також час відносно органу по обов'язковій сертифікації на це вказано прямо (стаття 26 даного закону). Тобто, або «забули» указати на необхідність акредитації органу по добровільній сертифікації, або у визначенні поняття «орган по сертифікації» не указали, що це торкається тільки обов'язкової сертифікації.

Функції органу по добровільній сертифікації в Законі в основному не зазнали змін в порівнянні з Законом РФ об сертифікацію, тобто орган по сертифікації:

·  здійснює підтвердження відповідності об'єктів добровільного підтвердження відповідності

· видає сертифікати відповідності на об'єкти, минулі добровільну сертифікацію

·  надає заявникам право на застосування знака відповідності, якщо застосування знака відповідності передбачене відповідною системою добровільної сертифікації.

Закон не містить ніяких розпоряджень про форму і зміст сертифіката відповідності при добровільній сертифікації.

Це питання може бути вирішене Постановою Уряду РФ або в рамках системи добровільної сертифікації на основі рекомендацій уповноваженого федерального органу виконавчої влади.

Надання заявникам права на застосування знака відповідності даної системи добровільної сертифікації здійснюється відповідно до договору про проведення сертифікації.

Основи для припинення або припинення дії сертифіката відповідності Законом не визначені. У принципі такими основами можуть бути ті або інакші порушення правил системи добровільної сертифікації або умов договору про проведення сертифікації.

2.3. знаки відповідності

Згідно із законом знаки відповідності застосовуються тільки для маркіровки об'єктів технічного регулювання, минулих добровільну сертифікацію на відповідність вимогам системи добровільної сертифікації або національному стандарту.

Порядок застосування знака відповідності встановлюється в правилах систему добровільної сертифікації або в документах національного органу по стандартизації.

Обидва вказаних порядку обов'язкові для заявників як умова договору про добровільну сертифікацію.

У разі застосування знака відповідності без проведення добровільної сертифікації у встановленому Законом порядку і без дозволу органу по сертифікації винне обличчя може бути притягнуте до цивільно-правової відповідальності за спричинення шкоди майновим інтересам на основі статті 1064 ГК РФ.

Незаконне застосування знака відповідності при реалізації товарів, робіт і послуг є по суті способом обману набувальників і порушенням їх прав на отримання достовірної інформації про товар, що реалізовується, роботу, послугу.

Вказані дії можуть спричинити адміністративну відповідальність індивідуальних підприємців, посадових і юридичних осіб на основі статті 14.7. (обман споживачів) або статті 14.8. (порушення інакших прав споживачів) КоАП РФ в залежності від конкретних обставин поділа. Обман споживачів в значному або великому розмірі спричиняє карну відповідальність винних осіб на основі статті 200 УК РФ. [3]

Висновок

Підведемо підсумки даної контрольної роботи по дисципліні «Правове забезпечення соціально-культурної сфери і туризму» по темі сертифікація туристського продукту.

Загалом хотілося б відмітити, що автор даної контрольної роботи постарався максимально повно з теоретичної точки зору розглянути основне питання - сертифікація туристського продукту.

У першому розділі розглядалося питання загалом про новий Федеральний Закон Російської Федерації «Про технічне регулювання» від 1 липня 2003 року.

Також були дані загальні визначення таким поняттям, як:

· сертифікація

· система сертифікації

· сертифікат відповідності.

Що стосується другого розділу даної контрольної роботи, то в ній автор роботи докладним образом розглянув питання про сертифікацію туристського продукту, вивчив компетенцію органом по сертифікації відповідно до нового законодавства, розкрив суть такого поняття як №знак відповідності».

На основі всього матеріалу, який був докладним образом викладений в основній частині, можна говорити про те, що мета даної контрольної роботи виконана.

Відповідно ті задачі, які автор визначив у введенні контрольної роботи, досягнуті.

Список використаної літератури:

1. Гуляев В.Г. Правовоє регулювання туристської діяльності. -М.: Нолидж, 1998 рік.

2. Зорин И.В. Енциклопедія туризму. - М.: фінанси і статистика, 2002 рік.

3. Сенин В.С. Організация міжнародного туризму. - М.: фінанси і статистика, 2000 рік.

4. Туризм і готельне господарство. - М., 2000 рік.

5. Туризм: практика, проблеми, перспективи». № 1, 2004 рік.

6. Туризм: практика, проблеми, перспективи». № 11, 2003 рік.

7. ФЗ РФ «Про технічне регулювання» № 184-ФЗ від 27 грудня 2002 року.

[1] ФЗ РФ «Про технічне регулювання» № 184-ФЗ від 27 грудня 2002 року. (стаття 2).

[2] Туризм: практика, проблеми, перспективи». № 1, 2004 рік.. С. 22-25

[3] Туризм: практика, проблеми, перспективи». № 11, 2003 рік.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com