На головну

 Розробка екстремальних туристських маршрутів на Російському Півночі (у регіонах Російської Федерації на прикладі Ямало-Ненецького автономного округу) - Туризм

Міністерство освіти Російської Федерації

Сочинський державний університет туризму і курортної делаІнстітут туристського і готельного бізнесу

кафедра туризму і курортної справи

Допустити до захисту

________________________________

Зав. кафедрою ____________________

«_____» ___________________ 200__р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: Розробка екстремальних туристських маршрутів на Російському Півночі (у регіонах Російської Федерації на прикладі Ямало-Ненецького автономного округу)

спеціальність 2305 «Соціально-культурний сервіс і туризм»

Виконала:

Студентка V курсу

Групи 96 ЗСТА

Меснянкин Олена Володимирівна

_______________________________

Науковий керівник:

К.е.н.

Арзуманов Сергій Валерійович

_______________________________

Рецензент:

________________________________

________________________________

СОЧІ-АНАПА 2001 годсодержаніе Введення. ..............................................................................................................................3 Глава 1. Теоретичні аспекти розробки екстремальних туристських маршрутів ...... 6

1.1. Поняття і види екстремальних туристських маршрутів, їх класифікація ................... 6

1.2. Етапи розробки маршрута...............................................................................................12

1.3. Розвиток екстремального туризму в РФ ............................................. ................................ 20

Глава 2. Аналіз стану екстремального туризму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на прикладі роботи туристських фірм і агентств, що організують екстремальні путешествия.................................................................................................................................24

2.1. Географічні передумови розвитку екстремального туризму на території Полярного і Приполярного Урала.............................................................................................24

2.2. Рекреаційні ресурси Полярного і Приполярного Уралу ........................................... 32

2.3. Огляд туристських можливостей Південної частини Полярного Уралу. ............................... 45Глава 3. Розробка нових екстремальних туристських маршрутів на території Полярного і Приполярного Урала.............................................................................................56

3.1. Пропозиції щодо вдосконалення екстремальних туристських маршрутів на прикладі водно-пішохідного маршруту «По річках Полярного Уралу» ................................ 56

3.2. Розробка та впровадження лижних маршрутів ............................................. ....................... 65

3.3. Пішохідний маршрут «По тундрі, по залізниці ... (краси природи і жахи ГУЛАГа)».....................................................................................................................................81

3.4. Вплив екстремального туризму на розвиток регіону. Запропоновані заходи з відтворення туризму як галузі окружної экономики........................................................86Заключение...........................................................................................................................93 Список використаної літератури. .................................................. .................. 96 Вступ

При виборі теми дипломної роботи «Розробка екстремальних туристських маршрутів по Російському Півночі (регіон Ямало-Ненецький автономний округ)» (Додаток №1) я керувалася новизною теми, своїми науковими інтересами, що виникли у зв'язку з тим, що туристські маршрути в даному регіоні країни мало вивчені і практично не застосовуються. Робота зачіпає розвиток комерційних видів туризму, в тому числі міжнародні туристські маршрути для пропозиції на ринки інших держав, на основі аналізу туристського попиту країн Арктичного регіону.

Мета даної роботи - дослідження та розробка нових комерційних екстремальних туристських маршрутів для пропозиції на ринок, економічний ефект від їх впровадження.

Ямало-Ненецький автономний округ має безліч перспектив у розвитку туристичної індустрії в частині екзотичних і екстремальних туристських маршрутів. По-перше, завдяки його великій площі, по друге, більшою невивченості в плані туристських маршрутів і невідомості широкому колу любителів екзотичних видів туризму та професійних туристів.

Перші кроки в освоєнні туристської галузі було зроблено. Навесні 1999 року в столиці округу Салехарді проводилася IV всесвітня конференція парламентаріїв країн арктичного регіону, в якій брали участь представники Арктичних держав: Канади, Данії, Швеції, Гренландії, Фінляндії, Норвегії та Америки. Для підготовки до цієї події були перераховані окружної адміністрацією значні кошти, за які відреставрували готелі та оновили інфраструктуру міста. Отже, база для прийому гостей є.

Проведення конференції - перший крок у розвитку конгрес-туризму в великих містах Півночі Росії (приміром, у столиці Ямало-Ненецького автономного округу - місті Салехард).

Округ багатий газом і нафтою, газо- і нафтовидобувні галузі мають можливість вкладати кошти в розвиток перспективної галузі - північного туризму. Крім того окружний адміністрацією розробляються програми для залучення зарубіжних інвесторів, в основному з числа держав Арктичного регіону.

Початковий чинник, з якого складається поняття гостинний регіон, - людський. Люди - справжнє багатство Півночі. Люди, які населяють Північ дуже чуйні, згуртовані, гостинні, що важливо для створення у туриста повної картини відпочинку і задоволеності.

Були виділені наступні завдання:

- Розробка екстремальних туристських маршрутів за видами туризму: пішохідний, водний, гірський;

- Розробка екстремальних туристських маршрутів по цілях туризму: тури по місцях катастроф (ГУЛАГ), тури для любителів полювання та рибної ловлі;

- Розвиток ЯНАО як туристського регіону.

Дипломна робота присвячена великому регіону Ямало-Ненецькому автономному округу і частини його, що носить суворе назва Полярний Урал. Полярний Урал давно відомий і користується популярністю серед гірськолижників та любителів-байдарочників. Сьогодні ямальський туризм стає "організованою" частиною дозвілля для багатьох любителів активного відпочинку: розроблені багатоденний водно-гірський комбінований маршрут по річці Собь; маршрут по 501-й будівництві ГУЛАГу - "Мертва дорога", "Ямалекзотур" - полювання, риболовля, відвідування свят оленярів, еколого-краєзнавчий маршрут.

Все реальніше на Ямалі набуває форми ідея перетворити Полярний Урал в туристичну зону. Для деяких видів туризму - пішого, гірськолижного, історичного та геологічного регіон - ідеальне місце. Управління фізичної культури та спорту Ямало-Ненецького автономного округу, міста Лабитнангі і селища Харп працюють над створенням концепції розвитку гірського туризму на Ямалі. Нещодавно ініціатори облетіло на вертольоті територію Полярного Уралу і відзначили чимало дуже цікавих маршрутів. Якщо створювана ними концепція знайде схвалення і підтримку влади, на її основі буде створена окружна програма розвитку туризму.

Фактори, що сприяють розвитку Ямало-Ненецького автономного округу як туристського регіону:

1. Здатність місцевої адміністрації зробити капітальні вкладення в інфраструктуру туризму: готелі, транспортні засоби (літаки, вертольоти - авіапарк), оскільки останні - основний засіб швидкого пересування по тундрі.

2. Абсолютна невідомість цих місць як для російських туристів так і для світового туризму.

3. Природні чинники: риболовля, полювання.

4. Історико-етнічні фактори:

- Відвідування стійбищ і факторій - місць проживання корінного населення як стали історичними пам'ятниками так і нині функціонуючих.

- Маршрут по місцях п'ятсот першого сталінської стійки, відвідання таборів і бараків як занедбаних і діючих, в яких донині проживають люди - жителі Крайньої Півночі.

- Історія освоєння Півночі російськими.

Про все це докладніше далі у моїй роботі.

У дипломній роботі були використані сучасні періодичні видання - в основному статті з журналів, присвячені туристської діяльності. Також використовувалася та інші джерела, в тому числі офіційний сайт адміністрації Ямало-Ненецького автономного округу. Крім літературних видань у роботі доводилося спиратися на федеральний закон «Про основи туристської діяльності в РФ» та інші нормативні акти. Незважаючи на невелику кількість використаного матеріалу, робота оснащена достатньою кількістю схем, таблиць, деякі показники в яких доводилося вважати самостійно, а також докладними картами маршрутів. В роботі не буде детально розглянуто економічний і маркетинговий аспекти розробки маршрутів (у частині економічних розрахунків). Це пояснюється складністю цього питання і йому буде приділено особливу увагу в подальшому.

Дипломна робота складається з трьох розділів.

1. Теоретичні аспекти розробки екстремальних туристських маршрутів.

1.1. Поняття і види екстремальних туристських маршрутів, їх класифікація.

Формування маршрутів, турів, екскурсійних програм, надання основних, додаткових і супутніх послуг складають технологію туристичного обслуговування, тобто це формування конкретного туристичного продукту для задоволення потреби в туристської послуги.

Зміст глави визначено специфічністю теми. Безліч туристських термінів, необхідних для розкриття теми пояснюються у главі. Основне поняття - туристський маршрут.

Туристський маршрут - географічно визначена, прив'язана до цієї місцевості і особливим об'єктах та описана з різним ступенем детальності, траса походу, подорожі, пересування.

Гуляєв В.Г. дає наступне визначення: «Маршрут - це заздалегідь спланована траса пересування туриста протягом певного часу з метою надання йому передбачених програмою послуг». [1] Це визначення більше підходить, оскільки маршрути, представлені в роботі призначені для організованого комерційного туризму.

Короткий опис туристського маршруту або подорожі - кроки (ілюстрації, карти, схеми, текстові описи об'єктів). Дорожні нотатки суть діяльності мандрівника - короткі описи туристського маршруту або подорожі, складені під час проведення подорожей (або пізніше) для власного користування на пам'ять або як керівництво до дії по повторенні даного маршруту, або для інших туристів і мандрівників, які будуть слідувати цим же маршрутом або відвідувати дані об'єкти.

Характерні типи туристських маршрутів. Класифікація туристських маршрутів.

Туристські маршрути класифікуються за різними ознаками.

За типами маршрути бувають:

- Тематичні - з преобладаем екскурсійного обслуговування та пізнавальної спрямованості;

- Похідні - маршрути з активними способами пересування;

- Фізкультурно-оздоровчі - з переважанням в програмі спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

- Комбіновані - маршрути, поєднують елементи всіх перерахованих маршрутів.

За сезонності дії маршрути поділяються на:

- Цілорічні (позасезонні);

- Сезонні - функціонуючі у визначений сезон (лижні, водні, гірські і т.д.)

За будовою траси маршрути щодо географічної прив'язки туру до місцевості поділяються на:

- Лінійні - з відвідуванням одного або декількох пунктів (крім початкового), що знаходяться на трасі. Туристський маршрут може бути лінійним від місця відправлення до місця призначення (перебування у туристському центрі), найчастіше турист по прибуттю проживає в одному готелі, робить екскурсійні й інші поїздки в межах даної місцевості. Такий маршрут зручний для туристів, які не люблять щодня збирати і розкладати свої валізи, рюкзаки, часто переміщуючись з одного готелю в інший;

- Радіальні - (стаціонарні) з відвідуванням одного пункту на маршруті. Можливий варіант радіальних переміщень з обраного туристського центру чи місця розміщення з екскурсійними цілями, які передбачають ночівлі в відвідуваних населених пунктах та об'єктах з поверненням назад. При цьому на період поїздок або екскурсій місця у початковому туристському центрі залишаються за туристами .;

- Кільцеві (кроссинг-тури) - з збігом точок початку і кінця маршруту і відвіданням кількох пунктів на маршруті. Іншим варіантом може бути кільцевий маршрут по відвідуваною місцевості або країні, причому місце прибуття в країну або місцевість (умовно аеропорт, станція залізниці) може бути (а) незмінним, тобто подорож по країні почалося і завершилося в одному і тому ж пункті, і (б) відмінним від місця прибуття в місцевість або країну. Останній варіант характерний для турів через країну, про кроссинг-турів.

Можуть бути й інші варіанти організації турів. Все в цілому визначає порядок бронювання перевезення туристів по маршруту туру.

За тривалістю маршрути бувають:

- Багатоденними (14-30 днів);

- Кілька днів (1-3 дні) - маршрути вихідного дня;

- Кілька годин (екскурсії).

По виду транспорту на маршруті:

- Власний транспорт туристської фірми;

- Орендований (зафрахтований) транспорт в інших організацій;

- Особистий транспорт туристів.

Залежно від видів пересування виділяються:

- Пішохідні туристські маршрути чи прогулянки. Зазвичай протяжність маршруту становить від 2 - 6 або навіть до 20-50 км;

- Маршрути з пересуванням на тварин (конях, собаках, оленях). Вельми популярний кінний туристський маршрут. Учасники можуть відвідати важкодоступні для технічних засобів пересування природні пам'ятки;

- Залізничні туристські маршрути, в яких туристи знайомляться з різними місцевостями і районами в процесі поїздки, при цьому вони проживають у купе комфортабельних вагонів, харчуються в пересувних ресторанах. Основні етапи пересування передбачені ночами, а вдень туристи відвідують в туристських центрах місцеві пам'ятки, об'єкти, передбачені програмою.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com