трусики женские украина

На головну

 Теплопередача - Теплотехніка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Волгоградського державного ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ТЕПЛОТЕХНИКА І ГИДРАВЛИКА»

Семестрова робота №2

«Теплопередачі»

Виконав: студент групи АТ-312

Литвинов Олександр Володимирович

Перевірив: Галімов Марат Мавлютовіч

ВОЛГОГРАД 2003

Завдання:

У теплообмінному апараті вертикальна плоска стінка товщиною ? = 5,5 мм, довжиною l = 1,45 м і висотою h = 0,95 м виконана зі сталі з коефіцієнтом теплопровідності ?с = 50 Вт / (мК) (рис. 1). З одного боку вона омивається поздовжнім вимушеним потоком гарячої рідини (води) зі швидкістю w = 0,525 м / с і температурою tж1 = 80 ?С (далеко від стінки), з іншого боку - вільним потоком атмосферного повітря з температурою tж2 = 10 ?С.

?c

tж1tж2

q h

? l

Потрібно:

1. Визначити щільність теплового потоку q. Результати розрахунків занести в таблицю. Променистим теплообміном знехтувати через малі значенійі.

2. Провести розрахункове дослідження варіантів інтенсифікації теплопередачі при незмінній різниці температур між гарячим і холодним теплоносіями.

2.1. Визначити коефіцієнт теплопередачі при:

а) збільшенні в 5, 10, 15 разів коефіцієнтів теплопередачі ?1, ?2і поверхні стінки F як з боку гарячої рідини (), так і з боку повітря ().

б) заміні сталевої стінки на латунну (), алюмінієву () і мідну () з коефіцієнтами теплопровідності відповідно ,,.

Результати розрахунків занести в таблицю.

2.2. Визначити ступінь збільшення коефіцієнта теплопередачі при зміні кожного з варійованих факторів ?iпо формулою :, де K, Ki- коефіцієнти теплопередачі до і після інтенсифікації теплопередачі.

Результати розрахунків звести в таблицю.

2.3. Позначивши ступінь зміни варійованих факторів через z, побудувати в масштабі (на одному малюнку) графіки: ,,,,.

2.4. Проаналізувати отримані результати і сформулювати висновки про доцільні шляхи інтенсифікації теплопередачі.

Рішення:

1. Для знаходження коефіцієнтів тепловіддачі ? необхідно вибрати рівняння подоби і знайти числа подібності.

При вимушеному обтіканні плоскої поверхні може бути використано наступне рівняння подібності:

;

Для води при температурі 80?С характерні наступні параметри:

;;;

;

=> З = 0,037; n1 = 0,8; n2 = 0,43;

Задамося температурами поверхонь стінки з боку охлаждаемойі нагреваемойсред. Враховуючи рекомендації (для металевих стінок в першому наближенні можна прийняти; температура стінки завжди ближче до температурі того середовища, з боку якої ? вище; при вимушеному русі величина ? зазвичай значно більше, ніж при вільному), вибираємо.

При температурі 75?С.

;

При вільному русі (природної конвекції) уздовж вертикальних поверхонь може бути використано наступне рівняння подібності:

;

Для повітря при температурі 10?С характерні наступні параметри:

;;

а при температурі 75?С.

;

;

;

;

Коефіцієнти тепловіддачі:

;

;

Коефіцієнт теплопередачі K для плоскої стінки:

;

Щільність теплового потоку:

;

Перевірка правильності прийняття для температурідля розрахунку:

;

;

Відхилення:

=> Допустимо;

=> Допустимо;

Таблиця 1

Результати розрахунку

 ? 1,

 Вт / (м 2 К)

 ? 2,

 Вт / (м 2 К)

 1 / ? 1,

 м 2 К / Вт

 1 / ? 2,

 м 2 К / Вт

 ? / ? с,

 м 2 К / Вт

 R,

 м 2 К / Вт

 K,

 Вт / (м 2 К)

 q, Вт / (м 2 К)

 2697,662 6,990 0,0004 0,1431 0,0001 0,1436 6,9666 487,662

2.1.Коеффіціенти теплопередачі при зміні кожного з варійованих факторів:

;

;

;

;

;

Таблиця 2

Результати розрахунку

 6,9810 6,9828 6,9834 6,9810 6,9828 6,9834 34,3725 67,6277

 Вт / (м 2 К)

 99,8191 34,3725 67,6277 99,8191 6,9693 6,9706 6,9713

 Вт / (м 2 К)

2.2. Ступінь збільшення коефіцієнта:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Таблиця 3

Результати розрахунку

 1,0021 1,0023 1,0024 1,0021 1,0023 1,0024 4,9339 9,7074

 14,3282 4,9339 9,7074 14,3282 1,0004 1,0006 1,0007

2.3.Графікі: ,,,,. Похила лінія характеризує 2 накладених один на одного графіка функційі. Лінія, майже паралельна осі абсцис, характеризує 3 накладених один на одного графіка функцій, і.

2.4. Висновки:

1. з таблиці 1 видно, що величину повного термічного опору і коефіцієнта теплопередачі визначає термічний опір тепловіддачі з боку стінки, що омивається вільним потоком атмосферного повітря.

2. з графіка, таблиць 2 і 3 видно, що збільшення коефіцієнта тепловіддачі і поверхні стінки з боку гарячої рідини, а також зміна матеріалу стінки практично не збільшують теплопередачу. А збільшення коефіцієнта тепловіддачі і поверхні стінки з боку повітря є ефективним засобом її інтенсифікації, оскільки термічний опір з боку стінки, що омивається вільним потоком атмосферного повітря, вносить найбільший внесок у повне термічне опір теплопередачі.

3. необхідно зменшувати найбільше з приватних термічних опорів, попередньо чисельно обчисливши кожне опір.

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка