трусики женские украина

На головну

 СНБ 2-04-01-97 будівельна теплотехніка - Теплотехніка

Нациянальни комплекс

нарматиўна-технiчних дакументаў ў будаўнiцтве

БУДАЎНIЧИЯ НОРМИ РЕСПУБЛIКI БІЛОРУСЬ

БУДАЎНIЧАЯ

ЦЕПЛАТЕХНIКА

БУДІВЕЛЬНА

ТЕПЛОТЕХНИКА

(СНБ 2.04.01-97)

БНБ 2.04.01-97

Виданні афiцийнае

Мiнiстерства архiтектури i будаўнiцтва

Республiкi Білорусь

Miнск 1998

Національний комплекс

нормативно-технічних документів у будівництві

СТРОІТЕЛЬНИE НОРМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНІКА

СНБ 2.04.01-97

Видання офіційне

Міністерство архітектури і будівництва

Республіки Білорусь

Мінськ 1998

СНБ 2.04.01-97

УДК 697.1

Ключові слова: огороджувальні конструкції, розрахункові параметри, опір теплопередачі, термічний опір, теплопровідність, теплостійкість, паропроникність, повітропроникність, теплоусвоение, нормативні значення.

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНІ Державним підприємством "Стройтехнорм", ТКС 04 "Проектування будівель і споруд"

ВНЕСЕНІ Головним Управлінням будівельної науки і нормативів Мінбудархітектури Республіки Білорусь

2 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 23.12.97 № 556

ЗАРЕЄСТРОВАНІ Головним управлінням будівельної науки і нормативів Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 24 грудня 1997 року за № 55

3 ЗАМІСТЬ СНБ 2.01.01-93

4 Термін першої перевірки - 2002 рік, періодичність перевірки - 5 років.

Справжні будівельні норми не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані і поширені як офіційне видання без дозволу Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь.

Видані російською мовою.

(C) Мінбудархітектури Республіки Білорусь, 1998

ii

СНБ 2.04.01-97

Зміст

1 Область застосування ........................... .............................................. ...... .. ...... 1

2 Нормативні посилання. ................................................ .................... ... ......... ..... 1

3 Загальні положення ............ ................................................... ........... ... ...... ....... 1

4 Розрахункові умови ................................................... ........................ ... ..... ...... 2

5 Опір теплопередачі огороджувальних конструкцій ................ ......... ..... 3

6 Теплотривкість приміщень ........... ............................................. ............... 10

7 теплозасвоєння поверхні підлоги ........... .......................................... ............. 12

8 Опір воздухопроницанию огороджувальних конструкцій. ... ...................... 13

9 Опір паропроніцанію огороджувальних конструкцій ........ ... ...................... 14

Додаток А Теплотехнічні показники будівельних матеріалів ................... 16

Додаток Б Термічний опір замкнутих повітряних прошарків .......... 27

Додаток В Визначення питомої теплової характеристики будівлі .......... ... ...... 28

Додаток Г Опір теплопередачі заповнень світлових прорізів ............ 29

Додаток Д Опір воздухопроницанию заповнень світлових прорізів. 30

Додаток Ж Максимальна парціальний тиск водяної пари вологого повітря 31

Додаток І Опір паропроніцанію листових матеріалів і тонких

шарів пароізоляції ............................................................ ... 32

iii

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ СНБ 2.04.01-97

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНІКА

БУДАЎНIЧАЯ ЦЕПЛАТЕХНIКА

BUILDING HEATING ENGINEERING

Дата введення 1998-05-01

1 Область застосування

Ці норми поширюються на проектування огороджувальних конструкцій при будівництві будівель і споруд різного призначення з нормованими температурою або температурою і відносною вологістю внутрішнього повітря.

Норми встановлюють обов'язкові вимоги до опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, теплотривкості приміщень, теплозасвоєння поверхні підлоги, опору воздухопроницанию і паропроніцанію огороджувальних конструкцій і порядок теплотехнічних розрахунків.

До огороджувальних конструкцій відносяться зовнішні стіни, підлоги по грунту, внутрішні огороджувальні конструкції між приміщеннями з різною температурою внутрішнього повітря, покриття, перекриття над верхніми поверхами, підвалами, технічними підпідлоговими і проїздами, заповнення прорізів: вікна, вітражі, вітрини, ліхтарі, двері, ворота .

2 Нормативні посилання

У справжніх будівельних нормах є посилання на такі нормативно-технічні документи:

СНиП 2.04.05-91. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря.

СНиП 2.10.02-84. Будинки й приміщення для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.

СНиП 2.10.03-84. Тваринницькі, птахівницькі і звірівницькі будівлі та приміщення.

3 Загальні положення

3.1 Огороджувальні конструкції спільно з системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря повинні забезпечувати параметри мікроклімату приміщень при оптимальному енергоспоживанні.

3.2 Для скорочення витрати енергії на створення нормованих параметрів мікроклімату приміщень при проектуванні будинків і споруд слід передбачати:

а) розташування будівель і споруд на ділянці будівництва з урахуванням рози вітрів і вимог щодо інсоляції приміщень та озеленення території;

б) об'ємно-планувальні рішення з обгрунтованими площами огороджувальних конструкцій і мінімально можливим співвідношенням периметра зовнішніх стін до площі будівлі;

в) площі світлових прорізів у будівлях і спорудах відповідно до нормативного значенням коефіцієнта природної освітленості.

Допускається збільшення площі окремих світлових прорізів з метою досягнення необхідного архітектурного рішення фасаду;

г) ущільнення притворів в заповненнях прорізів і сполучень елементів у зовнішніх стінах і покриттях;

д) раціональне використання теплоізоляційних матеріалів в огороджувальних конструкціях.

3.3 Технічні рішення огороджувальних конструкцій повинні забезпечувати необхідний справжніми нормами тепловологовий режим матеріалів конструкції, що забезпечує довговічність конструкцій і збереження їх теплозахисних характеристик.

Видання офіційне 1

СНБ 2.04.01-97

4 Розрахункові умови

4.1 Розрахункові параметри повітря в приміщеннях для розрахунку зовнішніх огороджувальних конструкцій житлових, громадських, адміністративних та побутових будівель і споруд слід приймати за таблицею 4.1.

У приміщеннях виробничих будівель промислових підприємств, у приміщеннях сільськогосподарських та складських будівель і споруд (далі - виробничі), а також в приміщеннях з вологим і мокрим режимом громадських будівель розрахункові параметри повітря слід приймати за СНіП 2.04.05 або нормам технологічного проектування (НТП).

4.2 Вологісний режим приміщень і умови експлуатації огороджувальних конструкцій будівель і споруд в зимовий період слід приймати за таблицею 4.2 в залежності від температури і відносної вологості внутрішнього повітря.

4.3 Середні температури зовнішнього повітря найбільш холодної доби забезпеченістю 0,98 і 0,92 і найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92 для певного району будівництва належить приймати за таблицею 4.3.

Середню температуру найбільш холодних трьох діб слід визначати як середнє арифметичне з температур найбільш холодних діб і найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92.

4.4 Середні параметри зовнішнього повітря за опалювальний період і його тривалість слід приймати за таблицею 4.4.

Тривалість опалювального періоду відповідає періоду року з середньодобовою температурою повітря рівний і нижче 8 ° С, а для лікарень, шкіл та дошкільних установ - рівний і нижче 10 ° С.

4.5 Значення найбільшою з середніх швидкостей вітру по румбах з повторюваністю 16% і більше по місяцях зимового періоду слід приймати за таблицею 4.5.

Таблиця 4.1

-------------------------------------------------- ----------------

Будинки, приміщення |Расчетная |Относі-

|температура|тельная

|воздуха, |влажность

|tв, ° С |воздуха,

| | ФВ,%

-------------------------------------------- + ----- ------ + ---------

Житлові будинки | 18 | 55

| |

Громадські будівлі | |

(Крім дошкільних та дитячих лікувальних уста- | |

дений, приміщень з вологим і мокрим режимом) | 18 | 50

| |

Дошкільні та дитячі лікувальні заклади | 21 | 50

| |

Зали ванн басейнів | 27 | 67

| |

Адміністративні та побутові будівлі | 18 | 50

-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 4.2

-------------------------------------------------- ----------------

Відносна вологість внутрішнього повітря, | |Условія

%, При температурі tв | Режим |експлу-

-------------------------------------------- | Приміщень |атаціі

до 12 ° С |св. 12 до 24 ° С| св. 24 ° С | |ограж-

| | | |деній

-------------- + --------------- + ------------- + ----- -------- + -------

до 60 включ. | До 50 включ. | До 40 включ. | Сухий | А

| | | |

Св. 60 до | Св. 50 до | Св. 40 до | Нормальний | Б

75 включ. | 60 включ. | 50 включ. | |

| | | |

Св. 75 | Св. 60 до | Св. 50 до | Вологий | Б

| 75 включ. | 60 включ. | |

| | | |

- | Св. 75 | Св. 60 | Мокрий | Б

-------------------------------------------------- ----------------

Примітка - Внутрішні огороджувальні конструкції, перекриття горищні, перекриття над неопалюваними підвалами та технічними підпідлоговими приміщень з нормальним вологісним режимом слід розраховувати для умов експлуатації огороджень "А".

-------------------------------------------------- ----------------

2

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 4.3

-------------------------------------------------- ----------------

| Середні температури зовнішнього повітря tн, ° С,

Розрахунковий період | по областях

+ ----------------------------------------------

| Брест-|Вітеб-|Гомель-|Грод- |Мінская|Могі-

| Ська |ская |ская |ненская| |левская

------------------- + ------- + ------ + ------- + ------- + ------- + -------

Найбільш холодні | | | | | |

добу забезпечений-| | | | | |

ністю 0,98 | -31 | -37 | -32 | -31 | -33 | -34

------------------- + ------- + ------ + ------- + ------- + ------- + -------

Найбільш холодні | | | | | |

добу забезпечений-| | | | | |

ністю 0,92 | -25 | -31 | -28 | -26 | -28 | -29

------------------- + ------- + ------ + ------- + ------- + ------- + -------

Найбільш холодна | | | | | |

п'ятиденка обеспе- | | | | | |

ченности 0,92 | -21 | -25 | -24 | -22 | -24 | -25

-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 4.4

-------------------------------------------------- ----------------

| Середня | Середня від-| Середнє Парцій-|Продолжітель-

Область |температура|носітельная|альное давленіе|ность опалювальний

| Зовнішнього | вологість, |водяного пара, | го

| Повітря, | зовнішнього | еН, Па | періоду,

| Tн, ° С | повітря, | | zот, діб

| | Фн,% | |

------------ + ----------- + ----------- + ------------- - + -------------

| 0,2 | 84 | 521 ??| 187

Брестська | --- | - | --- | ---

| 0,8 | 83 | 538 | 205

------------ + ----------- + ----------- + ------------- - + -------------

| -2,0 | 82 | 424 | 207

Вітебська | ---- | - | --- | ---

| -1,4 | 82 | 447 | 222

------------ + ----------- + ----------- + ------------- - + -------------

| -1,6 | 83 | 444 | 194

Гомельська | ---- | - | --- | ---

| -0,8 | 82 | 470 | 212

------------ + ----------- + ----------- + ------------- - + -------------

| -0,5 | 85 | 499 | 194

Гродненська | ---- | - | --- | ---

| 0,4 | 85 | 535 | 213

------------ + ----------- + ----------- + ------------- - + -------------

| -1,6 | 85 | 455 | 202

Мінська | ---- | - | --- | ---

| -0,9 | 84 | 477 | 220

------------ + ----------- + ----------- + ------------- - + -------------

| -1.9 | 84 | 439 | 204

Могилевська | ---- | - | --- | ---

| -1,2 | 84 | 465 | 221

-------------------------------------------------- ----------------

Примітка - У чисельнику наведені дані для середньодобової температури зовнішнього повітря початку опалювального періоду 8 ° С, в знаменнику - для 10 ° С.

-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 4.5

-------------------------------------------------- ----------------

| Найбільша середня швидкість вітру Vср, м / с, по румбам

Місяць | з повторюваністю 16% і більше по областям

зимового + ------------------------------------------------ -------

періоду | Брест- | Вітеб- | Гомель- | Грод- | Мінская| Могі-

| Ська | ська | ська | Ненской | | Левскі

---------- + -------- + -------- + --------- + --------- + - ------- + --------

Грудень | 3,4 | 5,1 | 4,1 | 5,4 | 4,1 | 4,8

Січень | 3,7 | 5,4 | 4,1 | 5,2 | 4,0 | 4,9

Лютий | 3,6 | 5,5 | 4,6 | 6,1 | 4,0 | 5,1

-------------------------------------------------- ----------------

5 Опір теплопередачі огороджувальних конструкцій

5.1 Опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій, Rт, за винятком заповнень прорізів та огороджуючих конструкцій приміщень з надлишками явної теплоти, слід приймати рівним економічно доцільного Rтек, що визначається за формулою (5.1), але не менше необхідного опору теплопередачі Rт тр,

3

СНБ 2.04.01-97

визначеного за формулою (5.2), і не менш нормативного опору теплопередачі Rт норм, наведеного в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

-------------------------------------------------- ----------------

Огороджувальні конструкції |Норматівное опір

| Теплопередачі

| Rт норм, кв.м- ° С / Вт,

---------------------------------------- + --------- ----------------

А Будівництво |

¦

1 Зовнішні стіни великопанельних, |

каркасно-панельних та об'ємно-блокових |

будівель | 2,5

2 Зовнішні стіни монолітних будівель | 2,2

3 Зовнішні стіни з штучних матеріалів |

(Цегла, шлакоблоки тощо) | 2,0

4 Поєднані покриття, горищні пере- |

криття (крім теплих горищ) і пере- |

криття над проїздами | 3,0

5 Покриття теплих горищ |По розрахунком, забезпечуючи

|перепад між температу-

|рамі стелі і повітря

|помещенія останнього

|етажа не більше 2 ° С

6 Перекриття над неопалюваними подва- |

лами і технічними підпідлоговими |По розрахунком, забезпечуючи

|перепад між температу-

|рамі підлоги і повітря поме-

|щенія першого поверху не

| більше 2 ° С

7 Заповнення світлових отворів | 0,6

¦

Б Реконструкція, ремонт |

¦

1 Зовнішні стіни | 2,0

2 Решта огороджувальні конструкції |Такіе ж вимоги як і

|для нового будівництва

-------------------------------------------------- ----------------

Примітки

1 Підлоги по грунту в приміщеннях з нормованої температурою внутрішнього повітря, розташовані вище вимощення будівлі або нижче її не більше ніж на 0,5 м, повинні бути утеплені в зоні примикання підлоги до зовнішніх стін шириною 0,8 м шляхом укладання по грунту шару утеплювача товщиною , яка визначається з умови забезпечення термічного опору цього шару не менше термічного опору зовнішньої стіни.

2 При ремонті нормативні вимоги поширюються на такі зовнішні огороджувальні конструкції:

- Зовнішні стіни, що мають опір теплопередачі менше 1,2 кв.м - ° С / Вт;

- Зовнішні стіни, виконані з неморозостійких матеріалів або обладнані вбудованою системою панельного опалення;

- Покриття та перекриття, що мають опір теплопередачі менше 1,5 кв.м - ° С / Вт.

-------------------------------------------------- ----------------

5.2 Економічно доцільне опір теплопередачі Rтек, кв.м- ° С / Вт, слід визначати на основі вибору товщини теплоізоляційного шару за формулою

де Rт тр - необхідний опір теплопередачі, кв.м- ° С / Вт, визначається за формулою

n (tв - tн)

Rт тр = -------------, (5.2)

aв -? tв

tв - розрахункова температура внутрішнього повітря, ° С, приймається по таблиці 4.1;

4

СНБ 2.04.01-97

tн - розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, ° С, приймається по таблиці 4.3 з урахуванням теплової інерції огороджувальних конструкцій D (за винятком заповнень прорізів) по таблиці 5.2;

n - коефіцієнт, що враховує положення зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції по відношенню до зовнішнього повітря, приймається за таблицею 5.3;

ав - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, Вт / (кв.м- ° С), приймається за таблицею 5.4;

? TВ - розрахунковий перепад між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, ° С, приймається за таблицею 5.5;

СТЕ - вартість теплової енергії, руб / ГДж, яка приймається за діючими цінами;

Zот - тривалість опалювального періоду, діб., Приймається за таблицею 4.4;

tн від - середня за опалювальний період температура зовнішнього повітря, ° С, приймається по таблиці 4.4;

См - вартість матеріалу одношарової або теплоізоляційного шару багатошарової огороджувальної конструкції, руб. / Куб.м, яка приймається за діючими цінами;

Л (лямбда) - коефіцієнт теплопровідності матеріалу одношарової або теплоізоляційного шару багатошарової огороджувальної конструкції в умовах експлуатації згідно таблиці 4.2, Вт / (м- ° С), що приймається за додатком А.

При наявності в теплоізоляційному шарі захисної конструкції наскрізних включень з матеріалів з іншим, ніж у матеріалу цього шару коефіцієнтом теплопровідності для визначення економічно доцільного опору теплопередачі приймають наведений коефіцієнт теплопровідності шару, який визначається за формулою

5.3 Теплову інерцію огороджувальної конструкції D слід визначати за формулою

D = R1-s1 + R2-s2 + ... + Rn-sn, (5.4)

де R1, R2, ..., Rn- термічні опори окремих шарів огороджувальної конструкції, кв.м- ° С / Вт, що визначаються за формулою (5.5);

s1, s2, ..., sn- розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу окремих шарів захисної конструкції в умовах експлуатації, Вт / (кв.м- ° С), по таблиці 4.2, прийняті за додатком А.

Розрахунковий коефіцієнт теплозасвоєння повітряних прошарків приймається рівним нулю. Шари конструкції, розташовані між повітряним прошарком, вентильованої зовнішнім повітрям, і зовнішньою поверхнею огороджувальної конструкції, не враховуються.

5.4 Термічний опір однорідної огороджувальної конструкції, а також шару багатошарової конструкції R, кв.м- ° С / Вт, слід визначати за формулою

5.5 Опір теплопередачі зовнішніх дверей (крім балконних) і воріт Rт повинно бути не менше 0,6 значення необхідного опору теплопередачі зовнішніх стін Rт тр, що визначається за формулою (5.2) при розрахунковій зимовій температурі зовнішнього повітря, що дорівнює середній температурі найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0, 92.

5.6 Опір теплопередачі заповнень зовнішніх світлових прорізів (крім заповнень світлових прорізів у приміщеннях з надлишками явної теплоти) Rт повинні бути не менше нормативного опору теплопередачі Rт норм, наведеного в таблиці 5.1.

5

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 5.2

-------------------------------------------------- ----------------

Теплова інерція | Розрахункова зимова температура зовнішнього

огороджувальної | повітря tн, ° С

конструкції D |

-------------------- + ----------------------------- ----------------

До 1,5 включ. Середня температура найбільш холодних діб

|обеспеченностью 0,98

Св.1,5 до 4,0 включ.|То ж, забезпеченістю 0,92

"4,0" 7,0 "Середня температура найбільш холодних трьох

|суток

"7,0 | Середня температура найбільш холодної п'яти-

|дневкі забезпеченістю 0,92

-------------------------------------------------- ----------------

Примітка - Розрахункову температуру зовнішнього повітря при проектуванні огороджувальних конструкцій будівель для переробки сільськогосподарської продукції, які експлуатуються тільки восени або (і) навесні (на сезонних підприємствах) слід приймати відповідно до СНиП 2.10.02.

-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 5.3

-------------------------------------------------- ----------------

|Коеффіціент, Що враховує

|щій положення зовнішньої

Огороджувальні конструкції |поверхності огороджувальної

|конструкціі по отноше-

| Нию до зовнішнього

| Повітрю, n

------------------------------------------ + ------- ----------------

1 Зовнішні стіни та покриття (у тому числі |

вентильовані зовнішнім повітрям); пере-|

ку горищні з покрівлею з штучних матері-|

ріалів і перекриття над проїздами | 1

¦

2 Перекриття над холодними підвалами, з- |

спілкуються із зовнішнім повітрям; перекривання |

ку горищні з покрівлею з рулонних мате |

ріалів | 0,9

¦

3 Перекриття над неопалюваними подваламі|

зі світловими прорізами в стінах | 0,75

¦

4 Перекриття над неопалюваними подваламі|

без світлових прорізів у стінах, розташований-|

ниє вище рівня землі | 0,6

¦

5 Перекриття над неопалюваними технічного-|

кими підпідлоговими, розташовані нижче уровня|

землі | 0,4

-------------------------------------------------- ----------------

Таблиця 5.4

-------------------------------------------------- ----------------

|Коеффіціент Тепловіддачі

Огороджувальні конструкції |внутренней поверхні

| Ав, Вт / (кв.м- ° С)

------------------------------------------ + ------- ----------------

1 Стіни, підлоги, гладкі стелі, стелі з |

виступаючими ребрами при відношенні висоти |

h ребер до відстані а між гранями з- |

h |

Седнєв ребер --- <= 0,3 | 8,7

а |

2 Стелі з виступаючими ребрами при відно-|

h |

шеніі ---> 0,3 | 7,6

а |

-------------------------------------------------- ----------------

6

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 5.5

-------------------------------------------------- ------------------

|Расчетний Перепад між темпера-

|турой внутрішнього повітря і тем-

|пературой внутрішньої поверхні

Будинки й приміщення |? Tв, ° С

+ ---------------------------------

| Зовнішні | Покриття та |Пере-

| Стіни | горищні |критія

| | Перекриття |над

| | |проез-

| | |дамі,

| | |подва-

| | |ламі І

| | |под-

| | |польямі

----------------------------------- + ----------- + - ----------- + -------

1 Будинки житлові, лікарняних учрежде-| | |

ний (лікарень, клінік, стаціонарів і| | |

госпіталів), пологових будинків, домов| | |

дитини, будинків-інтернатів для прес-| | |

тарелі та інвалідів; спальні кор- | | |

пуса загальноосвітніх дитячих | | |

шкіл; будівлі дитячих садків, ясел, | | |

ясел-садків (комбінатів), дитячих | | |

будинків і дитячих приймальників-розбраті- | | |

дільників | 6 | 4 | 2

| | |

2 Будинки диспансерів та амбулатор- | | |

но-поліклінічних установ; | | |

навчальні будівлі загальноосвітніх | | |

дитячих шкіл | 6 | 4,5 | 2,5

| | |

3 Громадські будівлі, крім ука- | | |

занних в поз.1 і 2, производствен- | | |

динки промислових підпри- | | |

тий, за винятком приміщень з | | |

вологим або мокрим режимом | 7 | 5,5 | 2,5

| | |

4 Виробничі будівлі з сухим |tв-tр, але |0,8 (tв-tр), | 2,5

режимом |не більш 10|но не більше 8|

| | |

5 Виробничі будівлі з нор- |tв-tр, але |0,8 (tв-tр), | 2,5

ною режимом |не більше 8 |но не більше 7|

| | |

6 Виробничі будівлі і помеще-| | |

ня громадських будівель з вологим і| | |

мокрим режимом | tв-tр |0,8 (tв- tр) | 2,5

| | |

7 Будинки картоплі-і овощефрукто- | | |

сховищ | tв-tр | tв-tр | 2,5

| | |

8 Виробничі будівлі з ізбит- | | |

ками явної теплоти більше 23 Вт / куб.| | |

м і розрахункової відносній вологості | | |

ністю внутрішнього повітря не более| | |

50% | 12 | 12 | 2,5

-------------------------------------------------- ----------------

Примітки

1 tв - те ж, що і у формулі (5.2).

2 tр - температура точки роси, ° С, при розрахункових температурі і відносній вологості внутрішнього повітря. Для будівель картоплі-і овощефруктохраніліщ температуру точки роси слід визначати за максимально допустимим розрахунковим значенням температури і відносної вологості внутрішнього повітря.

-------------------------------------------------- ----------------

Опір теплопередачі заповнень зовнішніх світлових прорізів у приміщеннях з надлишками явної теплоти Rт повинно бути не менше необхідного опору теплопередачі Rт тр, наведеного в таблиці 5.6.

5.7 Опір теплопередачі внутрішніх огороджувальних конструкцій (стін, перегородок, перекриттів) між приміщеннями з нормованою температурою повітря при різниці температур повітря в цих приміщеннях більше 6 ° С Rт повинно бути не менше необхідного опору теплопередачі Rт тр, що визначається за формулою (5.2).

При визначенні необхідного опору теплопередачі внутрішніх огороджувальних конструкцій у формулі (5.2) слід приймати: n = 1, замість tн - розрахункову температуру

7

СНБ 2.04.01-97

повітря більш холодного приміщення,? tв - приймати для стін і перегородок як для зовнішніх стін, для нижньої поверхні перекриттів - як для покриттів, а для верхньої поверхні перекриттів - як для перекриттів над проїздами.

Таблиця 5.6

-------------------------------------------------- ----------------

|Разность Темпера-|Требуемое опір

| Тур внутрішнього |теплопередаче заполне-

|воздуха і средней|ній зовнішніх світлових

Будинки й приміщення |температури наи- |проемов Rт тр, кв.м- ° С / Вт

| Більш холодною + -----------------------

|пятідневкі обес- |окон і | ліхтарів

| Печиво |балкон - + ---------------

| 0,92, ° С |них | п-про- |зеніт-

| |дверей |разних |них

------------------------ + ----------------- + ------- + ------- + -------

1 Будинки житлові, лікарняні-|Св.25 до 44 включ| 0,39 | - | 0,31

них установ (лікарень, | | | |

клінік, стаціонарів і | "44" 49 "| 0,42 | - | 0,31

госпіталів), диспансерів, | | | |

амбулаторно-поліклініч- | "49 | 0,53 | - | 0,48

них установ, роділь- | | | |

вих будинків, будинків дитину- | | | |

ка, будинків-інтернатів для| | | |

престарілих та інвалідів, | | | |

загальноосвітніх дет-| | | |

ських шкіл, дитячих садків, | | | |

ясел, ясел-садків (кім-| | | |

Бінат), дитячих будинків і| | | |

дитячих приймальників-рас- | | | |

предільника | | | |

| | | |

2 Громадські будівлі, | до 30 включ. | 0,15 | - |0,15

крім зазначених у поз.1, | | | |

виробничі будівлі |св.30 до 49 включ| 0,31 | - |0,31

і приміщення промишленних| | | |

підприємств, за исключе-| "49 | 0,48 | - |0,48

ням приміщень з влажним| | | |

і мокрим режимом | | | |

| | | |

3 Виробничі зда- | до 35 включ. | 0,15 | 0,15 |0,15

ня з сухим або нормаль-|св.35 до 49 включ| 0,31 | 0,15 |0,31

вим режимом | "49 | 0,34 | 0,15 |0,48

| | | |

4 Виробничі зда- | до 30 включ. | 0,15 | 0,15 | -

ня і приміщення общест- | | | |

ських будівель з вологим |св. 30 | 0,34 | - | -

або мокрим режимом | | | |

| | | |

5 Виробничі зда- | | | |

ня з розрахунковою относи- | | | |

тельной вологістю внут-| | | |

реннего повітря не более| | | |

50% і з надлишками явного| | | |

тепла, Вт / куб.м: | | | |

св. 23 до 50 | до 49 включ. | 0,15 | 0,15 | -

|св. 49 | 0,31 | 0,15 | -

св. 50 |любая | 0,15 | 0,15 | -

-------------------------------------------------- ----------------

5.8 Опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій (за винятком заповнень прорізів) приміщень з надлишками явної теплоти повинно бути не менше необхідного, визначеного за формулою (5.2).

5.9 Опір теплопередачі огороджувальної конструкції Rт, кв.м- ° С / Вт, слід визначати за формулою

1 січня

Rт = ---- + Rк + ----, (5.6)

ав ан

де ав - те ж, що у формулі (5.2);

8

СНБ 2.04.01-97

Rк- термічний опір огороджувальної конструкції, кв.м- ° С / Вт, визначається: однорідної одношарової - за формулою (5.5), багатошаровою - відповідно до 5.14 і 5.15;

ан - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції для зимових умов, Вт / (кв.м- ° С), приймається за таблицею 5.7. При визначенні опору теплопередачі внутрішніх огороджувальних конструкцій замість ан слід приймати ав більш холодного приміщення.

Шари конструкції, розташовані між повітряним прошарком, вентильованої зовнішнім повітрям, і зовнішньою поверхнею огороджувальної конструкції, не враховуються.

5.10 Термічний опір багатошарової огороджувальної конструкції з послідовно розташованими однорідними шарами Rк, кв.м- ° С / Вт, слід визначати за формулою

Rк = R1 + R2 + ... + Rn, (5.7)

де R1, R2, ..., Rn- термічні опори окремих шарів конструкції, кв.м- ° С / Вт, що визначаються за формулою (5.5), і замкнутих повітряних прошарків, що приймаються за додатком Б.

5.11 Термічний опір багатошарової неоднорідної огороджувальної конструкції Rк, кв.м- ° С / Вт, необхідно визначати наступним чином:

а) площинами, паралельними напрямку теплового потоку, захисну конструкцію (або частина її) умовно розрізати на ділянки, з яких одні ділянки можуть бути однорідними (одношаровими) - з одного матеріалу, а інші - неоднорідними - з шарів різних матеріалів, і визначити термічний опір конструкції RКа, кв.м- ° С / Вт, за формулою

б) площинами, перпендикулярними напрямку теплового потоку, захисну конструкцію (або частина її, прийняту для визначення RКа) умовно розрізати на шари, з яких одні шари можуть бути однорідними - з одного матеріалу, а інші - неоднорідними - з одношарових ділянок різних матеріалів. Визначити термічний

опір однорідних шарів за формулою (5.5), неоднорідних шарів - за формулою (5.8) і термічний опір RКб захисної конструкції - як суму термічних опорів окремих однорідних і неоднорідних шарів - за формулою (5.7);

в) якщо величина RКа не перевищує величину RКб більш, ніж на 25%, термічний опір огороджувальної конструкції необхідно визначати за формулою

RКа + 2RКб

Rк = ------------, (5.9)

3

г) якщо величина RКа перевищує величину RКб більш, ніж на 25% або захисна конструкція не є плоскою (має виступи на поверхні та ін.), то термічний опір такої конструкції необхідно визначати на підставі розрахунку температурного поля наступним чином:

- За результатами розрахунку температурного поля при розрахункових значеннях температури внутрішнього tв і зовнішнього tн повітря визначити середню температуру, ° С, внутрішньої tвп і зовнішньої tнп поверхонь огороджувальної конструкції і обчислити величину теплового потоку q, Вт / кв.м, за формулою

- Визначити термічний опір конструкції за формулою

9

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 5.7

-------------------------------------------------- ----------------

|Коеффіціент

Огороджувальні |теплоотдачі

конструкції |наружной

|поверхності

|ан, Вт / (м2- ° С)

-------------------------------------------------- - + --------------

1 Зовнішні стіни, покриття, перекриття над проїзду-|

ми | 23

¦

2 Перекриття над холодними підвалами, сообщающіміся|

із зовнішнім повітрям | 17

¦

3 Перекриття горищні і над неопалюваними подва-|

лами зі світловими прорізами в стінах, а також зовніш-|

ниє стіни з повітряним прошарком, вентильованої |

зовнішнім повітрям | 12

¦

4 Перекриття над неопалюваними підвалами без све-|

тових прорізів у стінах, розташованих вище рівня |

землі, і над неопалюваними технічними підпілля-|

ми, розташованими нижче рівня землі | 6

-------------------------------------------------- ----------------

5.12 Температура внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції за теплопровідних включень (стик панелей, зв'язку між внутрішнім і зовнішнім шарами панелей та ін.) Повинна бути не нижче температури точки роси внутрішнього повітря при розрахунковій зимовій температурі зовнішнього повітря та розрахункових температурі і відносній вологості внутрішнього повітря.

Температуру внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції за теплопровідних включень tвп, ° С, слід визначати на підставі розрахунку температурного поля конструкції при розрахункових значеннях температури внутрішнього і зовнішнього повітря.

5.13 Питому теплову характеристику будівлі qзд, Вт / (кв.м- ° С), слід визначати відповідно до додатка В.

Рекомендовані значення питомих теплових характеристик житлових будівель наведені в таблиці В.1.

6 Теплотривкість приміщень

6.1 Приміщення, обладнані системою опалення періодичної дії, слід розраховувати на теплостійкість в опалювальний період року.

Амплітуда коливань температури внутрішнього повітря протягом доби Ав не повинна перевищувати + -3 ° С від розрахункового значення.

6.2 Амплітуду коливань температури внутрішнього повітря Ав, ° С,

слід визначати за формулою

0,7Q-m

Ав = ----------------------, (6.1)

B1-F1 + B2-F2 + BnFn

де Q - тепловтрати приміщення, Вт, що визначаються за СНіП 2.04.05;

В1, В2, ..., Вn- коефіцієнти теплопоглинання внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій приміщення (за винятком заповнень світлових прорізів), Вт / (кв.м- ° С), що визначаються за формулою

1

B = -----------, (6.2)

1 січня

--- + ---

ав Yв

де ав - те ж, що у формулі (5.2);

Yв - коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні огородження, Вт / (кв.м- ° С), який визначається відповідно до 6.4-6.7;

F1, F2, ..., Fn- площі внутрішніх поверхонь огородження, кв.м;

m - коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі системи опалення, приймається за таблицею 6.1.

10

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 6.1

-------------------------------------------------- ----------------

| Коефіцієнт

Система опалення |неравномерності

|теплоотдачі, m

-------------------------------------------------- + ---------------

Центральне водяне | 0,1

¦

Парове або нетепломістких печами: |

час подачі пари або топки печі - 18 год, |

перерву 6 ч | 0,8

час подачі пари або топки печі - 12 год, |

перерва - 12 ч | 1,4

час подачі пари або топки печі - 6 год, |

перерва - 18 ч | 2,2

¦

Поквартирне водяне (час топки - 6 год) | 1,5

¦

Пічне теплоємними печами при топці їх 1 раз на |

добу: |

товщина стінок печі в 1/2 цегли | Від 0,4 до 0,9

в 1/4 цегли | "0,7" 1,4

-------------------------------------------------- ----------------

Примітка - Менші значення m відповідають масивним печам, великі - більш легким печей. При топці печей 2 рази на добу величина m зменшується для печей із стінками в 1/2 цегли в 2,5 - 3 рази, в 1/4 цегли - в 2-2,3 рази.

-------------------------------------------------- ----------------

6.3 Коефіцієнт теплопоглинання для заповнення світлових отворів В, Вт / (кв.м- ° С), слід визначати за формулою

1

B = --------, (6.3)

1,08Rт

де Rт- опір теплопередачі заповнення світлового прорізу, прийняте за додатком Г.

6.4 Коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні однорідної зовнішньої огороджувальної конструкції слід приймати рівним коефіцієнту теплозасвоєння матеріалу конструкції s, принимаемому за додатком А.

6.5 Коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні багатошарової зовнішньої захисної конструкції необхідно визначати в залежності від теплової інерції шарів конструкції наступним чином.

6.5.1 Якщо теплова інерція першого шару конструкції (рахуючи від внутрішньої поверхні), що визначається за формулою (5.4), D1> = 1, коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні конструкції слід приймати рівним коефіцієнту теплозасвоєння матеріалу першого шару конструкції s, принимаемому за додатком А.

6.5.2 Якщо теплова інерція першого шару огороджувальної конструкції D1 <1, а першого і другого шарів конструкції D1 + D2> = 1, коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні слід визначати за формулою

R1- (s1) 2+ s2

Yв = -----------------, (6.4)

1 + R1- s2

де R1, s1, s2- те ж, що у формулі (5.4).

6.5.3 Якщо теплова інерція перших n шарів конструкції D1 + D2 + ... + Dn <1, а теплова інерція n + 1 шарів D1 + D2 + ... + Dn + Dn + 1> = 1, коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні слід визначати за формулою

6.5.4 Якщо який-небудь шар конструкції є неоднорідним, слід визначати середній коефіцієнт теплозасвоєння матеріалів цього шару Sср, Вт / (кв.м- ° С), за формулою

11

СНБ 2.04.01-97

s1-F1 + s2-F2 + ... + sn-Fn

Sср = --------------------------, (6.7)

F1 + F2 + ... + Fn

де s1, s2, ..., sn- коефіцієнти теплозасвоєння окремих матеріалів шару, Вт / (кв.м- ° С);

F1, F2, ..., Fn- площі, займані окремими матеріалами з поверхні шарів.

6.6 Коефіцієнт теплозасвоєння поверхні внутрішніх однорідних (одношарових) огороджувальних конструкцій Yв слід визначати за формулою

Yв = 0,5R - s¤, (6.8)

де R - те ж, що у формулі (5.5);

s - те ж, що у формулі (5.4).

6.7 Коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої багатошарової огороджувальної конструкції слід визначати відповідно до 6.5, прийнявши, що в умовній середині конструкції s = 0. Умовна середина симетричною захисної конструкції знаходиться в середній площині конструкції, а умовна середина несиметричною конструкції знаходиться в площині, для якої показник теплової інерції дорівнює половині теплової інерції всієї конструкції.

6.8 Розрахункові теплотехнічні показники будівельних матеріалів для визначення коефіцієнта теплозасвоєння поверхні внутрішніх огороджувальних конструкцій слід приймати для умов експлуатації А.

6.9 Мінімальна температура внутрішньої поверхні зовнішньої огороджувальної конструкції, tвп min, ° С, що визначається за формулою (6.9), не повинна бути нижче температури точки роси при розрахункових значеннях температури і відносної вологості внутрішнього повітря.

7 теплозасвоєння поверхні підлоги

7.1 Поверхня підлоги житлових і громадських будівель, адміністративних та побутових будівель і приміщень промислових підприємств і опалювальних приміщень виробничих будівель (на ділянках з постійними робочими місцями) повинна мати показник теплозасвоєння Yп, Вт / (кв.м- ° С), не більше нормативної величини , наведеною в таблиці 7.1.

7.2 Показник теплозасвоєння поверхні підлоги Yп, Вт / (кв.м- ° С), слід визначати наступним чином:

а) якщо покриття (перший шар покриття підлоги) має теплову інерцію D1 = R1- s1> = 0,5, то показник теплозасвоєння поверхні підлоги слід визначати за формулою

Yп = 2 - s1, (7.1)

б) якщо перші n шарів конструкції підлоги (n> = 1) мають сумарну теплову інерцію

D1 + D2 + ... + Dn <0,5, але теплова інерція n + 1 шарів D1 + D2 + ... + Dn + 1> = 0,5, то показник теплозасвоєння поверхні підлоги Yп слід визначати послідовно розрахунком показників теплозасвоєння поверхонь шарів конструкції , починаючи з n-го до 1-го:

для n-го шару - за формулою

для i-го шару (i = n-1, n-2; ...; 1) - за формулою

Показник теплозасвоєння поверхні підлоги Yп приймається рівним показнику теплозасвоєння поверхні 1-го шару Y1.

У формулах (6.10) - (6.12) і неравенствах:

D1, D2, ..., Dn + 1- теплова інерція відповідно 1-го, 2-го, ..., (n + 1) -го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (5.4);

Ri, Rn - термічні опори i-го і n-го шарів конструкції підлоги, кв.м- ° С / Вт, що визначаються за формулою (5.5);

12

СНБ 2.04.01-97

s1, si, sn, sn + 1- розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу 1-го, i-го, n-го, (n + 1) -го шарів конструкції підлоги, Вт / (м- ° С), що приймаються за додатком А , при цьому для будинків, приміщень і окремих ділянок, наведених у поз.1 і 2 таблиці 7.1, - у всіх випадках за умови експлуатації А;

Yn, Yi, Yi + 1- показник теплозасвоєння поверхні n-го, i-го і (i + 1) -го шарів конструкції підлоги, Вт / (м2- ° С).

7.3 Теплотехнічний розрахунок підлог тваринницьких, птахівницьких та звероводческих будинків слід виконувати з урахуванням вимог СНиП 2.10.03.

7.4 не нормується показник теплозасвоєння поверхні підлоги:

а) має температуру поверхні вище 23 ° С;

б) в опалювальних приміщеннях виробничих будівель, де виконуються важкі фізичні роботи (категорія III);

в) виробничих будинків за умови укладання на ділянки постійних робочих місць дерев'яних щитів або теплоізолюючих килимків;

г) приміщень громадських будинків, експлуатація яких не пов'язана з постійним перебуванням в них людей (залів музеїв і виставок, фойє театрів, кінотеатрів і т.п.).

8 Опір воздухопроницанию огороджувальних конструкцій

8.1 Опір воздухопроницанию огороджувальних конструкцій будівель і споруд Rв, за винятком заповнень світлових прорізів, повинно бути не менше необхідного опору воздухопроницанию Rв тр, м2-ч-Па / кг, що визначається за формулою

? P

Rв тр = ------, (8.1)

Gнорм

де? р - розрахункова різниця тисків повітря на зовнішній і внутрішній поверхнях огороджувальних конструкцій, Па, визначається відповідно до 8.2;

Gнорм- нормативна повітропроникність огороджувальних конструкцій, кг / (кв.м-год), приймається за таблицею 8.1.

8.2 Розрахункову різниця тисків повітря на зовнішній і внутрішній поверхнях захисної конструкції? Р, Па, слід визначати за формулою

Таблиця 7.1

-------------------------------------------------- ----------------

| Показник

|теплоусвоенія

Будівлі, приміщення та окремі ділянки | поверхні

| Статі (норма-

| Тивная вели-

| Чину) Yп,

| Вт / (м2- ° С)

-------------------------------------------------- - + -------------

1 Будинки житлові, лікарняних установ (лікарень, клі-|

ник, стаціонарів і госпіталів), диспансерів, амбула-|

торно-поліклінічних закладів, пологових будинків, |

будинків дитини, будинків-інтернатів для престарілих та |

інвалідів, загальноосвітніх дитячих шкіл, детскіх|

садків, ясел, ясел-садків (комбінатів), дитячих до- |

мов і дитячих приймальників-розподільників | 12

¦

2 Громадські будівлі (крім зазначених у поз.1); |

ділянки з постійними робочими місцями в отаплівае- |

екпортувати приміщеннях виробничих будівель, де виконуємо-|

ються легкі фізичні роботи (категорія I) | 14

¦

3 Ділянки з постійними робочими місцями в опалюючи-|

ваних приміщеннях виробничих будівель, де ви- |

няются фізичні роботи середньої важкості (категорія |

II) | 17

-------------------------------------------------- ----------------

13

СНБ 2.04.01-97

8.3 Нормативну повітропроникність огороджувальних конструкцій будівель і споруд Gнорм, кг / (м2-год), слід приймати за таблицею 8.1.

8.4 Опір воздухопроницанию вікон і балконних дверей житлових і громадських будівель, а також вікон і ліхтарів виробничих будівель має бути не менше необхідного опору воздухопроницанию Rв тр, м2-ч-Па / кг, що визначається за формулою

8.5 Опір воздухопроницанию заповнень світлових прорізів слід приймати за додатком Д.

9 Опір паропроніцанію огороджувальних конструкцій

9.1 Опір паропроніцанію захисної конструкції в межах від внутрішньої поверхні до площини можливої ??конденсації Rпдолжно бути не менше необхідного опору паропроніцанію Rп тр, м2-ч-Па / мг, що визначається за формулою

їв - Ек

Rп тр = Rпн ---------, (9.1)

Eк- єнот

де Rпн- опір паропроніцанію захисної конструкції в межах від площини можливої ??конденсації до зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, м2-ч-Па / мг, що визначається у відповідності з 9.5 і 9.6;

їв - парціальний тиск водяної пари внутрішнього повітря, Па, при розрахункових температурі і вологості цього повітря, що визначається за формулою

14

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 8.1

-------------------------------------------------- ----------------

|Норматівная

|воздухопро-

Огороджувальні конструкції |ніцаемость

| Gнорм,

| Кг / (м2-год)

-------------------------------------------------- ---- + -----------

1 Зовнішні стіни, перекриття та покриття житлових, гро-|

ських будівель, адміністративних та побутових будівель і по-|

міщень промислових підприємств | 0,5

¦

2 Зовнішні стіни, перекриття та покриття виробничих-|

вих будівель | 1,0

¦

3 Вхідні двері в квартири | 1,5

¦

4 Вікна та балконні двері житлових і громадських будівель, |

а також адміністративних та побутових будівель і приміщень |

промислових підприємств; вікна виробничих зданій|

з кондиціонуванням повітря; двері та ворота виробниц-|

дарських будівель | 10,0

¦

5 Зенітні ліхтарі виробничих будівель, вікна вироб-|

вальних будівель з надлишками явного тепла не більше |

23 Вт / куб.м | 15,0

¦

6 Вікна виробничих будівель з надлишками явного |

тепла більше 23 Вт / куб.м | 30,0

-------------------------------------------------- ----------------

Примітка - Повітропроникність стиків панелей зовнішніх стін житлових, громадських і виробничих будівель повинна бути не більше 0,5 кг / (м-год).

-------------------------------------------------- ----------------

9.2 Для розрахунку необхідного опору паропроніцанію захисної конструкції приймають, що площина можливої ??конденсації в однорідної (одношарової) конструкції розташовується на відстані рівному 0,66 товщини конструкції від її внутрішньої поверхні, а в багатошаровій конструкції збігається з поверхнею теплоізоляційного шару, найближчої до зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції .

9.3 Для забезпечення необхідного опору паропроніцанію захисної конструкції слід визначати опір паропроніцанію конструкції в межах від її внутрішньої поверхні до площини можливої ??конденсації Rппо 9.4 і 9.5.

9.4 Опір паропроніцанію шару огороджувальної конструкції Rп, кв.м-ч-Па / мг, слід визначати за формулою

9.5 Опір паропроніцанію частини багатошарової огороджувальної конструкції дорівнює сумі опорів паропроніцанію складових її шарів.

Опір паропроніцанію листових матеріалів і тонких шарів пароізоляції слід приймати за додатком І.

Опір паропроніцанію повітряних прошарків в конструкціях слід приймати рівним нулю незалежно від товщини і розташування цих прошарків.

9.6 Не потрібно визначати опір паропроніцанію наступних зовнішніх огороджувальних конструкцій приміщень з сухим або нормальним режимом:

- Однорідних (одношарових);

- Двошарових при виконанні умови

15

СНБ 2.04.01-97

Додаток А

(Обов'язковий)

Теплотехнічні показники будівельних матеріалів

Таблиця А.1

-------------------------------------------------- -----------------------

| |Расчетное|Расчетние Коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ----------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале|теплопро-|теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- |водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях |лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- |Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + --------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

-------------------------------------------------- ----------------------

I Бетони та розчини

А Бетони на природних щільних заповнювачах

1 Железобе- | | | | | | | | | |

тон |2500 | 0,84 | 1,69 | 2 | 3 |1,92|2,04|17,98|19,70|0,03

| | | | | | | | | |

2 Бетон на | | | | | | | | | |

гравії або | | | | | | | | | |

щебені з | | | | | | | | | |

природного | | | | | | | | | |

каменю |2400 | 0,84 | 1,51 | 2 | 3 |1,74|1,86|16,77|17,88|0,03

| | | | | | | | | |

3 Щільний | | | | | | | | | |

силікатна | | | | | | | | | |

бетон |1800 | 0,88 | 0,81 | 2 | 4 |0,99|1,16| 9,77|10,90|0,11

Б Бетони на штучних пористих заповнювачах

4 Керамзито-| | | | | | | | | |

бетон на ке-| | | | | | | | | |

рамзітовом | | | | | | | | | |

піску і ке- | | | | | | | | | |

рамзітопено-| | | | | | | | | |

бетон |1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 |0,80|0,92|10,50|12,33|0,090

| | | | | | | | | |

5 Те ж |1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 |0,67|0,79| 9,06|10,77|0,090

| | | | | | | | | |

6 "|1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 |0,56|0,65| 7,75| 9,14|0,098

| | | | | | | | | |

7 "|1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 |0,44|0,52| 6,36| 7,57|0,11

| | | | | | | | | |

8 "|1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 |0,33|0,41| 5,03| 6,13|0,14

| | | | | | | | | |

9 "| 800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 |0,24|0,31| 3,83| 4,77|0,19

| | | | | | | | | |

10 "| 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 |0,20|0,26| 3,03| 3,78|0,26

| | | | | | | | | |

11 "| 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 |0,17|0,23| 2,55| 3,25|0,30

12 Керамзі- | | | | | | | | | |

тобетон на | | | | | | | | | |

кварцовому | | | | | | | | | |

піску з по- | | | | | | | | | |

різаціі |1200 | 0,84 | 0,41 | 4 | 8 |0,52|0,58| 6,77| 7,72|0,075

16

СНБ 2.04.01-97

Продовження таблиці А.1

-------------------------------------------------- -----------------------

| |Расчетное|Расчетние Коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ----------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале|теплопро-|теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- |водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях |лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- |Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + --------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

------------ + ----- + ------- + ------- + --- + ----- + ---- + ---- + ----- + ----- + -----

13 Керамзі- | | | | | | | | | |

тобетон на | | | | | | | | | |

кварцовому | | | | | | | | | |

піску з по- | | | | | | | | | |

різаціі |1000 | 0,84 | 0,33 | 4 | 8 |0,41|0,47| 5,49| 6,35|0,075

| | | | | | | | | |

14 Те ж | 800 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 |0,29|0,35| 4,13| 4,90|0,075

| | | | | | | | | |

15 Перліто- | | | | | | | | | |

бетон |1200 | 0,84 | 0,29 |10 | 15 |0,44|0,50| 6,96| 8,01|0,15

| | | | | | | | | |

16 Те ж |1000 | 0,84 | 0,22 |10 | 15 |0,33|0,38| 5,50| 6,38|0,19

| | | | | | | | | |

17 "| 800 | 0,84 | 0,16 |10 | 15 |0,27|0,33| 4,45| 5,32|0,26

| | | | | | | | | |

18 "| 600 | 0,84 | 0,12 |10 | 15 |0,19|0,23| 3,24| 3,84|0,30

| | | | | | | | | |

19 аглопорит-| | | | | | | | | |

тобетон і | | | | | | | | | |

бетони на | | | | | | | | | |

паливних | | | | | | | | | |

(Котелень) | | | | | | | | | |

шлаках |1800 | 0,84 | 0,70 | 5 | 8 |0,85|0,93|10,82|11,98|0,075

| | | | | | | | | |

20 Те ж |1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 |0,72|0,78| 9,39|10,34|0,083

| | | | | | | | | |

21 "|1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 |0,59|0,65| 7,92| 8,83|0,09

| | | | | | | | | |

22 "|1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 |0,48|0,54| 6,64| 7,45|0,11

| | | | | | | | | |

23 "|1000 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 |0,38|0,44| 5,39| 6,14|0,14

| | | | | | | | | |

24 Бетон на | | | | | | | | | |

зольному гра-| | | | | | | | | |

вии |1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 |0,52|0,58| 7,46| 8,34|0,09

| | | | | | | | | |

25 Те ж |1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 |0,41|0,47| 6,14| 6,95|0,11

| | | | | | | | | |

26 "|1000 | 0,84 | 0,24 | 5 | 8 |0,30|0,35| 4,79| 5,48|0,12

| | | | | | | | | |

27 Полісті- | | | | | | | | | |

ролбетон | 600 | 0,85 | 0,10 | 2 | 4 |0,11|0,12| 2,14| 2,36|0,06

| | | | | | | | | |

28 Те ж | 500 | 0,85 | 0,09 | 2 | 4 |0,10|0,11| 1,86| 2,06|0,07

У Бетони ніздрюваті

29 Газо- та | | | | | | | | | |

пінобетон, | | | | | | | | | |

газо- і пе- | | | | | | | | | |

носілікат |1000 | 0,84 | 0,29 |10 | 15 |0,41|0,47| 6,13| 7,09|0,11

| | | | | | | | | |

30 Те ж | 800 | 0,84 | 0,21 |10 | 15 |0,33|0,37| 4,92| 5,63|0,14

17

СНБ 2.04.01-97

Продовження таблиці А.1

-------------------------------------------------- -----------------------

| |Расчетное|Расчетние Коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ----------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале|теплопро-|теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- |водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях |лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- |Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + --------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

------------ + ----- + ------- + ------- + --- + ----- + ---- + ---- + ----- + ----- + -----

31 Газо- та | | | | | | | | | |

пінобетон, | | | | | | | | | |

газо- і пе- | | | | | | | | | |

носілікат | 700 | 0,84 | 0,18 | 4 | 5 |0,23|0,24| 3,51| 3,67|0,16

| | | | | | | | | |

32 "| 600 | 0,84 | 0,14 | 4 | 5 |0,18|0,19| 2,81| 2,95|0,17

| | | | | | | | | |

33 "| 500 | 0,84 | 0,12 | 4 | 5 |0,15|0,16| 2,38| 2,48|0,20

| | | | | | | | | |

34 "| 400 | 0,84 | 0,10 | 4 | 5 |0,12|0,13| 1,96| 2,02|0,23

| | | | | | | | | |

35 "| 300 | 0,84 | 0,08 | 4 | 5 |0,09|0,10| 1,41| 1,48|0,26

| | | | | | | | | |

36 Газо- та | | | | | | | | | |

пенозолобе- | | | | | | | | | |

тон |1200 | 0,84 | 0,29 |15 | 22 |0,52|0,58| 8,17| 9,46|0,075

| | | | | | | | | |

37 Те ж |1000 | 0,84 | 0,23 |15 | 22 |0,44|0,50| 6,86| 8,01|0,098

| | | | | | | | | |

38 "| 800 | 0,84 | 0,17 |15 | 22 |0,35|0,41| 5,48| 6,49|0,12

Г Цементні, вапняні та гіпсові розчини

39 Цементно-| | | | | | | | | |

піщаний |1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 |0,76|0,93| 9,60|11,09|0,09

| | | | | | | | | |

40 Складний | | | | | | | | | |

(Пісок, з- | | | | | | | | | |

вість, цемент|1700 | 0,84 | 0,52 | 2 | 4 |0,70|0,87| 8,95|10,42|0,098

| | | | | | | | | |

41 вапном-| | | | | | | | | |

по-піщаний |1600 | 0,84 | 0,47 | 2 | 4 |0,70|0,81| 8,69| 9,76|0,12

| | | | | | | | | |

42 Цементно-| | | | | | | | | |

шлаковий |1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 |0,52|0,64| 7,00| 8,11|0,11

| | | | | | | | | |

43 Цементно-| | | | | | | | | |

шлаковий |1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 |0,47|0,58| 6,16| 7,15|0,14

| | | | | | | | | |

44 Цементно-| | | | | | | | | |

перлитовий |1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 |0,26|0,30| 4,64| 5,42|0,15

| | | | | | | | | |

45 Те ж | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 |0,21|0,26| 3,73| 4,51|0,16

| | | | | | | | | |

46 гіпсо- | | | | | | | | | |

перлитовий | 600 | 0,84 | 0,14 |10 | 15 |0,19|0,23| 3,24| 3,84|0,17

| | | | | | | | | |

47 Порізова-| | | | | | | | | |

нний гіпсо- | | | | | | | | | |

перлитовий | 500 | 0,84 | 0,12 | 6 | 10 |0,15|0,19| 2,44| 2,95|0,43

18

СНБ 2.04.01-97

Продовження таблиці А.1

-------------------------------------------------- -----------------------

| |Расчетное|Расчетние Коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ----------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале|теплопро-|теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- |водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях |лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- |Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + --------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

------------ + ----- + ------- + ------- + --- + ----- + ---- + ---- + ----- + ----- + -----

48 Порізова-| | | | | | | | | |

нний гіпсо- | | | | | | | | | |

перлитовий | 400 | 0,84 | 0,09 | 6 | 10 |0,13|0,15| 2,03| 2,35|0,53

| | | | | | | | | |

49 Плити з | | | | | | | | | |

гіпсу |1200 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 |0,41|0,47| 6,01| 6,70|0,098

| | | | | | | | | |

50 Те ж |1000 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 |0,29|0,35| 4,62| 5,28|0,11

| | | | | | | | | |

51 Листи ги-| | | | | | | | | |

псові обші-| | | | | | | | | |

вочной (су- | | | | | | | | | |

хая штукату-| | | | | | | | | |

Сірка) | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 |0,19|0,21| 3,34| 3,66|0,075

II Цегляна кладка й облицювання природним каменем

А Кладка з суцільного цегли

на цементно-піщаному розчині

52 Гліняного| | | | | | | | | |

звичайно-| | | | | | | | | |

го |1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 |0,70|0,81| 9,20|10,12|0,11

| | | | | | | | | |

53 Сілікат- | | | | | | | | | |

ного |2000 | 0,88 | 1,12 | 2 | 4 |1,36|1,63|10,99|12,13|0,088

| | | | | | | | | |

54 Те ж |1900 | 0,88 | 0,97 | 2 | 4 |1,18|1,40|10,38|11,52|0,090

| | | | | | | | | |

55 "|1800 | 0,88 | 0,81 | 2 | 4 |0,99|1,16| 9,77|10,90|0,110

| | | | | | | | | |

56 "|1700 | 0,88 | 0,66 | 2 | 4 |0,87|1,07| 9,16|10,29|0,115

| | | | | | | | | |

57 Сілікат- | | | | | | | | | |

ного |1600 | 0,88 | 0,57 | 2 | 4 |0,69|0,81| 8,59| 9,79|0,120

Б Кладка з цегли і каменів пустотних

на цементно-піщаному розчині

58 керамі-| | | | | | | | | |

ського пліт- | | | | | | | | | |

ністю 1400 | | | | | | | | | |

кг / куб.м | | | | | | | | | |

(Брутто) |1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 |0,63|0,78| 7,91| 8,48|0,14

| | | | | | | | | |

59 Те ж | | | | | | | | | |

щільністю | | | | | | | | | |

1300 кг / куб.| | | | | | | | | |

м (брутто) |1400 | 0,88 | 0,41 | 1 | 2 |0,55|0,69| 7,01| 7,58|0,16

19

СНБ 2.04.01-97

Продовження таблиці А.1

-------------------------------------------------- -------------------------

| |Расчетное| Розрахункові коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ------------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале| теплопровідності |теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- | водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях | лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- | Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + ----------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

------------ + ----- + ------- + ------- + --- + ----- + ----- + ----- + ----- + ----- + -----

60 Каменів | | | | | | | | | |

кераміческіх| | | | | | | | | |

18-ти щеле- | | | | | | | | | |

вих густини-| | | | | | | | | |

ма 1600 кг / | | | | | | | | | |

куб.м |1700 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 |0,575|0,630| 8,72| 9,58|0,15

| | | | | | | | | |

61 Цеглини | | | | | | | | | |

силікатної | | | | | | | | | |

стовщеного |1600 | 0,88 | 0,77 | 2 | 4 |1,03 |1,28 | 8,83| 9,91|0,120

| | | | | | | | | |

62 Те ж |1400 | 0,88 | 0,70 | 2 | 4 |0,94 |1,16 | 7,93| 9,01|0,130

| | | | | | | | | |

63 Каменів | | | | | | | | | |

силікатних |1400 | 0,88 | 0,65 | 2 | 4 |0,79 |0,93 | 7,93| 9,01|0,140

| | | | | | | | | |

64 Те ж |1300 | 0,88 | 0,58 | 2 | 4 |0,70 |0,81 | 7,37| 8,41|0,150

У Облицювання природним каменем

65 Граніт, | | | | | | | | | |

гнейс і ба- | | | | | | | | | |

Зальтена |2800 | 0,88 | 3,49 | 0 | 0 |3,49 |3,49 |25,04|25,04|0,008

| | | | | | | | | |

66 Мармур |2800 | 0,88 | 2,91 | 0 | 0 |2,91 |2,91 |22,86|22,86|0,008

| | | | | | | | | |

67 Ізвестняк|2000 | 0,88 | 0,93 | 2 | 3 |1,16 |1,28 |12,77|13,70|0,06

| | | | | | | | | |

68 Те ж |1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 3 |0,93 |1,05 |10,86|11,77|0,075

| | | | | | | | | |

69 Ізвестняк|1600 | 0,88 | 0,58 | 2 | 3 |0,73 |0,81 | 9,06| 9,75|0,09

| | | | | | | | | |

70 Те ж |1400 | 0,88 | 0,49 | 2 | 3 |0,56 |0,58 | 7,42| 7,72|0,11

| | | | | | | | | |

71 Туф |2000 | 0,88 | 0,76 | 3 | 5 |0,93 |1,05 |11,68|12,92|0,075

| | | | | | | | | |

72 Те ж |1800 | 0,88 | 0,56 | 3 | 5 |0,70 |0,81 | 9,61|10,76|0,083

| | | | | | | | | |

73 "|1600 | 0,88 | 0,41 | 3 | 5 |0,52 |0,64 | 7,81| 9,02|0,09

| | | | | | | | | |

74 "|1400 | 0,88 | 0,33 | 3 | 5 |0,43 |0,52 | 6,64| 7,60|0,098

| | | | | | | | | |

75 "|1200 | 0,88 | 0,27 | 3 | 5 |0,35 |0,41 | 5,55| 6,25|0,11

| | | | | | | | | |

76 "|1000 | 0,88 | 0,21 | 3 | 5 |0,24 |0,29 | 4,20| 4,80|0,11

20

СНБ 2.04.01-97

Продовження таблиці А.1

-------------------------------------------------- -----------------------

| |Расчетное|Расчетние Коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ----------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале|теплопро-|теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- |водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях |лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- |Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + --------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

-------------------------------------------------- ----------------------

III Деревина, вироби з неї та інших природних

органічних матеріалів

77 Сосна та | | | | | | | | | |

ялина поперек | | | | | | | | | |

волокон | 500 | 2,30 | 0,09 |15 | 20 | 0,14| 0,18| 3,87| 4,54|0,06

| | | | | | | | | |

78 Сосна та | | | | | | | | | |

ялина уздовж | | | | | | | | | |

волокон | 500 | 2,30 | 0,18 |15 | 20 | 0,29| 0,35| 5,56| 6,33|0,32

| | | | | | | | | |

79 Дуб попе-| | | | | | | | | |

річок волокон | 700 | 2,30 | 0,10 |10 | 15 | 0,18| 0,23| 5,00| 5,86|0,05

| | | | | | | | | |

80 Дуб вдоль| | | | | | | | | |

волокон | 700 | 2,30 | 0,23 |10 | 15 | 0,35| 0,41| 6,90| 7,83|0,30

| | | | | | | | | |

81 Фанера | | | | | | | | | |

клеєна | 600 | 2,30 | 0,12 |10 | 13 | 0,15| 0,18| 4,22| 4,73|0,02

| | | | | | | | | |

82 Картон | | | | | | | | | |

обліцовочний|1000 | 2,30 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21| 0,23| 6,20| 6,75|0,06

| | | | | | | | | |

83 Картон | | | | | | | | | |

строітельний| | | | | | | | | |

многослойний| 650 | 2,30 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15| 0,18| 4,26| 4,89|0,083

| | | | | | | | | |

84 Плити | | | | | | | | | |

деревно-во-| | | | | | | | | |

Локнисте і | | | | | | | | | |

древесност- | | | | | | | | | |

ружечние, | | | | | | | | | |

скоподревес-| | | | | | | | | |

новолокніс- | | | | | | | | | |

ті |1000 | 2,30 | 0,15 |10 | 12 | 0,23| 0,29| 6,75| 7,70|0,12

| | | | | | | | | |

85 Те ж | 800 | 2,30 | 0,13 |10 | 12 | 0,19| 0,23| 5,49| 6,13|0,12

| | | | | | | | | |

86 "| 400 | 2,30 | 0,08 |10 | 12 | 0,11| 0,13| 2,95| 3,26|0,19

| | | | | | | | | |

87 "| 200 | 2,30 | 0,06 |10 | 12 | 0,07| 0,08| 1,67| 1,81|0,24

| | | | | | | | | |

88 Плити фі-| | | | | | | | | |

бролітовие і| | | | | | | | | |

арболит на | | | | | | | | | |

портландце- | | | | | | | | | |

менте | 800 | 2,30 | 0,16 |10 | 15 | 0,24| 0,30| 6,17| 7,16|0,11

| | | | | | | | | |

89 Те ж | 600 | 2,30 | 0,12 |10 | 15 | 0,18| 0,23| 4,63| 5,43|0,11

| | | | | | | | | |

90 "| 400 | 2,30 | 0,08 |10 | 15 | 0,13| 0,16| 3,21| 3,70|0,26

| | | | | | | | | |

91 "| 300 | 2,30 | 0,07 |10 | 15 | 0,11| 0,14| 2,56| 2,99|0,30

92 Плити по-| | | | | | | | | |

Локнисте | | | | | | | | | |

теплоізоляції | | | | | | | | | |

ційні з | | | | | | | | | |

відходів ви- | | | | | | | | | |

кусственного| | | | | | | | | |

хутра | 175 | 0,84 | 0,07 | 7 | 12 |0,098|0,118| 1,60| 1,71|0,45

| | | | | | | | | |

93 Те ж | 150 | 0,84 | 0,065| 7 | 12 |0,093|0,113| 1,80| 1,47|0,47

| | | | | | | | | |

94 "| 125 | 0,84 | 0,060| 7 | 12 |0,088|0,108| 0,73| 0,82|0,49

| | | | | | | | | |

95 Плити | | | | | | | | | |

льнокостріч-| | | | | | | | | |

ниє ізоляці-| | | | | | | | | |

ційні | 250 | 2,30 | 0,054| 7 | 12 |0,091|0,11 | 1,30| 1,47|0,49

| | | | | | | | | |

96 Плити то-| | | | | | | | | |

рфяние теп- | | | | | | | | | |

лоізоляціон-| | | | | | | | | |

ні | 300 | 2,30 | 0,064|15 | 20 |0,07 |0,08 | 2,12| 2,34|0,19

| | | | | | | | | |

97 Те ж | 200 | 2,30 | 0,052|15 | 20 |0,06 |0,064| 1,60| 1,71|0,49

| | | | | | | | | |

98 Пакля | 150 | 2,30 | 0,05 | 7 | 12 |0,06 |0,07 | 1,30| 1,47|0,49

IV Теплоізоляційні матеріали

А Мінераловатні та скловолокнисті

99 Мати ми- | | | | | | | | | |

нераловатние| | | | | | | | | |

прошивні | 125 | 0,84 | 0,056| 2 | 5 |0,064|0,07 |0,73 | 0,82|0,30

| | | | | | | | | |

100 Те ж | 75 | 0,84 | 0,052| 2 | 5 |0,06 |0,064|0,55 | 0,61|0,49

| | | | | | | | | |

101 "| 50 | 0,84 | 0,048| 2 | 5 |0,052|0,06 |0,42 | 0,48|0,53

| | | | | | | | | |

102 Плити | | | | | | | | | |

м'які, по- | | | | | | | | | |

лужесткіе і | | | | | | | | | |

жорсткі ми- | | | | | | | | | |

нераловатние| | | | | | | | | |

на бітумному | | | | | | | | | |

сполучному | 350 | 0,84 | 0,091| 2 | 5 |0,09 |0,11 |1,46 | 1,72|0,38

| | | | | | | | | |

103 Те ж | 300 | 0,84 | 0,084| 2 | 5 |0,087|0,09 |1,32 | 1,44|0,41

| | | | | | | | | |

104 "| 200 | 0,84 | 0,070| 2 | 5 |0,076|0,08 |1,01 | 1,11|0,49

| | | | | | | | | |

22

СНБ 2.04.01-97

Продовження таблиці А.1

-------------------------------------------------- -------------------------

| |Расчетное| Розрахункові коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ------------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале| теплопровідності |теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- | водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях | лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- | Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + ----------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

------------ + ----- + ------- + ------- + --- + ----- + ----- + ----- + ----- + ----- + -----

105 Плити | 100 | 0,84 | 0,056| 2 | 5 |0,06 |0,07 |0,64 | 0,73|0,56

м'які, по- | | | | | | | | | |

лужесткіе і | | | | | | | | | |

жорсткі ми- | | | | | | | | | |

нераловатние| | | | | | | | | |

на бітумному | | | | | | | | | |

сполучному | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

106 Те ж | 50 | 0,84 | 0,048| 2 | 5 |0,052|0,06 |0,42 | 0,48|0,06

| | | | | | | | | |

107 Мати й | | | | | | | | | |

смуги з | | | | | | | | | |

скляного | | | | | | | | | |

волокна про-| | | | | | | | | |

шівние | 150 | 0,84 | 0,061| 2 | 5 |0,064|0,07 |0,80 |0,90 |0,53

Б Полімерні

108 Плити | | | | | | | | | |

пінополістиролу-| | | | | | | | | |

рольні | 50 | 1,34 | 0,041| 2 | 10 |0,043|0,052|0,46 |0,55 |0,05

| | | | | | | | | |

109 Те ж | 35 | 1,34 | 0,038| 2 | 10 |0,041|0,05 |0,40 |0,48 |0,05

| | | | | | | | | |

110 "| 25 | 1,34 | 0,041| 2 | 10 |0,043|0,052|0,33 |0,39 |0,05

| | | | | | | | | |

111 "| 15 | 1,34 | 0,043| 2 | 10 |0,045|0,054|0,25 |0,30 |0,05

| | | | | | | | | |

112 Пенопо- | | | | | | | | | |

ліуретан | 80 | 1,47 | 0,041| 2 | 5 |0,05 |0,05 |0,67 |0,70 |0,05

| | | | | | | | | |

113 Те ж | 60 | 1,47 | 0,035| 2 | 5 |0,041|0,041|0,53 |0,55 |0,05

| | | | | | | | | |

114 "| 40 | 1,47 | 0,029| 2 | 5 |0,04 |0,04 |0,40 |0,42 |0,05

| | | | | | | | | |

115 Плити із| | | | | | | | | |

резольнофе- | | | | | | | | | |

нолформаль- | | | | | | | | | |

дегідного | | | | | | | | | |

пінопласту | 100 | 1,68 | 0,047| 5 | 20 |0,052|0,076|0,85 |1,18 |0,15

| | | | | | | | | |

116 Те ж | 75 | 1,68 | 0,043| 5 | 20 |0,05 |0,07 |0,72 |0,98 |0,23

| | | | | | | | | |

117 "| 50 | 1,68 | 0,041| 5 | 20 |0,05 |0,064|0,59 |0,77 |0,23

| | | | | | | | | |

118 "| 40 | 1,68 | 0,038| 5 | 20 |0,041|0,06 |0,48 |0,66 |0,23

| | | | | | | | | |

119 Плити | | | | | | | | | |

полістирол | | | | | | | | | |

бетонні | | | | | | | | | |

теплоізоляції | | | | | | | | | |

ційні | 300 | 0,90 | 0,085| 2 | 4 |0,092|0,10 |1,42 |1,56 |0,08

23

СНБ 2.04.01-97

Продовження таблиці А.1

-------------------------------------------------- -------------------------

| |Расчетное| Розрахункові коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ------------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале| теплопровідності |теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- | водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях | лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- | Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + ----------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

------------ + ----- + ------- + ------- + --- + ----- + ----- + ----- + ----- + ----- + -----

120 Те ж | 260 | 0,90 | 0,075| 2 | 4 |0,082|0,09 |1,25 |1,38 |0,085

| | | | | | | | | |

121 "| 230 | 0,90 | 0,068| 2 | 4 |0,075|0,085|1,12 |1,26 |0,085

У Засипки

122 Гравій | | | | | | | | | |

керамзітовий| 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 |0,21 |0,23 |3,36 |3,60 |0,21

| | | | | | | | | |

123 Те ж | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 |0,17 |0,20 |2,62 |2,91 |0,23

| | | | | | | | | |

124 "| 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 |0,13 |0,14 |1,87 |1,99 |0,24

| | | | | | | | | |

125 "| 300 | 0,84 | 0,108| 2 | 3 |0,12 |0,13 |1,56 |1,66 |0,25

| | | | | | | | | |

126 "| 200 | 0,84 | 0,099| 2 | 3 |0,11 |0,12 |1,22 |1,30 |0,26

| | | | | | | | | |

127 Щебінь і| | | | | | | | | |

пісок з пе-| | | | | | | | | |

рліта вспу- | | | | | | | | | |

ченного | 600 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 |0,111|0,12 |2,07 |2,20 |0,26

| | | | | | | | | |

128 Те ж | 400 | 0,84 | 0,076| 1 | 2 |0,087|0,09 |1,50 |1,56 |0,30

| | | | | | | | | |

129 "| 200 | 0,84 | 0,064| 1 | 2 |0,076|0,08 |0,99 |1,04 |0,34

| | | | | | | | | |

130 Пісок | | | | | | | | | |

для будів | | | | | | | | | |

тільних ра- | | | | | | | | | |

бот |1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 |0,47 |0,58 |6,95 |7,91 |0,17

Г Піноскло і газостекло

131 Пеносте-| | | | | | | | | |

кло і газо- | | | | | | | | | |

скло | 400 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 |0,12 |0,14 |1,76 |1,94 |0,02

| | | | | | | | | |

132 Те ж | 300 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 |0,11 |0,12 |1,46 |1,56 |0,02

| | | | | | | | | |

133 "| 200 | 0,84 | 0,085| 1 | 2 |0,09 |0,11 |1,01 |1,10 |0,03

24

СНБ 2.04.01-97

Продовження таблиці А.1

-------------------------------------------------- -------------------------

| |Расчетное| Розрахункові коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ------------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале| теплопровідності |теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- | водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях | лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- | Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + ----------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

-------------------------------------------------- ------------------------

V Матеріали покрівельні, гідроізоляційні, облицювальні

і рулонні покриття для підлоги

А Азбестоцементні

134 Листи | | | | | | | | | |

асбестоцеме-| | | | | | | | | |

нтние пло- | | | | | | | | | |

кі |1800 | 0,84 | 0,35 | 2 | 3 |0,47 |0,52 |7,55 |8,12 |0,03

| | | | | | | | | |

135 Те ж |1600 | 0,84 | 0,23 | 2 | 3 |0,35 |0,41 |6,14 |6,80 |0,03

Б Бітумні

136 Бітуми | | | | | | | | | |

нафтові | | | | | | | | | |

стротельние | | | | | | | | | |

і кровельние|1400 | 1,68 | 0,27 | 0 | 0 |0,27 |0,27 |6,80 |6,80 |0,008

| | | | | | | | | |

137 Те ж |1200 | 1,68 | 0,22 | 0 | 0 |0,22 |0,22 |5,69 |5,69 |0,008

| | | | | | | | | |

138 "|1000 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 |0,17 |0,17 |4,56 |4,56 |0,008

| | | | | | | | | |

139 Асфаль- | | | | | | | | | |

тобетон |2100 | 1,08 | 1,05 | 0 | 0 |1,05 |1,05 |13,18|13,18|0,008

| | | | | | | | | |

140 Вироби | | | | | | | | | |

з вспучен- | | | | | | | | | |

ного перліта| | | | | | | | | |

на бітумному | | | | | | | | | |

сполучному | 400 | 1,26 | 0,111| 1 | 2 |0,12 |0,13 |2,13 |2,26 |0,04

| | | | | | | | | |

141 Те ж | 300 | 1,12 | 0,087| 1 | 2 |0,09 |0,099|1,51 |1,61 |0,04

| | | | | | | | | |

142 Рубероід| | | | | | | | | |см.

пергамін, | | | | | | | | | |пріл.

толь | 600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 |0,17 |0,17 |3,53 |3,53 |і

У Лінолеум

143 Лінолеум| | | | | | | | | |

полівінілх- | | | | | | | | | |

лорідний | | | | | | | | | |

многослойний|1800 | 1,47 | 0,38 | 0 | 0 |0,38 |0,38 |8,56 |8,56 |0,002

| | | | | | | | | |

144 Те ж |1600 | 1,47 | 0,33 | 0 | 0 |0,33 |0,33 |7,52 |7,52 |0,002

23

СНБ 2.04.01-97

Закінчення таблиці А.1

-------------------------------------------------- -------------------------

| |Расчетное| Розрахункові коефіцієнти

| Характеристики |массовое | (при умовах експлуа-

| Матеріалу в сухому |отношеніе| тації по табл.4.2)

| Стані |влагі в + ------------------------------

Матеріал + --------------------- |матеріале| теплопровідності |теплоусвое-|паро-

|плот-|удель- |коеффі-| (при ус- | водності, |нія (при |проні-

|ность|ная |ціент |ловіях | лямбда, |періоде 24 |цаемо-

| Ро, |тепло- |тепло- |експлуа- | Вт / (м- ° С) |ч), s, |сті, мю,

|кг / |емкость|провод-|таціі по | |Вт / (м2- ° С) |мг / (м-

|куб.м|с, кДж / |ності |табл.4.2) | | |-ч-Па)

| | (Кг- ° С) |лямбда, |W,% | | |

| | | Вт / + --------- + ----------- + ----------- + -----

| | | / (М- ° С) | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б

------------ + ----- + ------- + ------- + --- + ----- + ----- + ----- + ----- + ----- + -----

145 Лінолеум| | | | | | | | | |

полівініл | | | | | | | | | |

хлорідний на| | | | | | | | | |

тканинної | | | | | | | | | |

підоснові |1800 | 1,47 | 0,35 | 0 | 0 |0,35 |0,35 |8,22 |8,22 |0,002

| | | | | | | | | |

146 Те ж |1600 | 1,47 | 0,29 | 0 | 0 |0,29 |0,29 |7,05 |7,05 |0,002

| | | | | | | | | |

147 "|1400 | 1,47 | 0,23 | 0 | 0 |0,23 |0,23 |5,87 |5,87 |0,002

VI Метали, скло

148 Сталь | | | | | | | | | |

стрижнева | | | | | | | | | |

арматурна |7850 | 0,482 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 |126,5|126,5| 0

| | | | | | | | | |

149 Чавун |7200 | 0,482 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |112,5|112,5| 0

| | | | | | | | | |

150 Алюміній|2600 | 0,84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 |187,6|187,6| 0

| | | | | | | | | |

151 Мідь |8500 | 0,42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 |326 |326 | 0

| | | | | | | | | |

152 Скло | | | | | | | | | |

віконне |2500 | 0,84 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76| 0,76|10,79|10,79| 0

-------------------------------------------------- ----------------------

Примітки

1. Розрахункові значення коефіцієнта теплозасвоєння матеріалу в конструкції обчислені за формулою

2. Для матеріалів, не зазначених у таблиці, значення показників слід приймати по нормативно-технічної документації на них.

-------------------------------------------------- ----------------

26

СНБ 2.04.01-97

Додаток Б

(Обов'язковий)

Термічний опір замкнутих повітряних прошарків

Таблиця Б.1

-------------------------------------------------- -----------------

|Терміческое Опір замкнутої повітряного прошарку

Товщина | Rт, м2- ° С / Вт

повітряної + ------------------------------------------------ -------

прошарку, м| горизонтальній при потоці | горизонтальної при потоці

| Тепла знизу вгору і | тепла зверху вниз

| Вертикальної |

+ ------------------------------------------------- ------

| При температурі повітря в прошарку

+ ------------------------------------------------- ------

¦положительной¦отрицательной¦положительной¦отрицательной

----------- + ------------- + ------------- + ---------- --- + -------------

0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15

0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19

0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21

0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22

0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23

0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24

0,20-0,30 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24

-------------------------------------------------- ----------------

Примітка - При обклеювання однієї або обох поверхонь повітряного прошарку алюмінієвою фольгою термічний опір слід збільшувати в 2 рази.

-------------------------------------------------- ----------------

27

СНБ 2.04.01-97

Додаток В

(Рекомендований)

Визначення питомої теплової характеристики будівлі

Питому теплову характеристику будівлі qзд, Вт / (м2- ° С), визначають за формулою

+ +

1 | Fст Fок Fпок F1пол F2пол |

qзд = --- | ---- + ---- + n1 ----- + n2 ------- + ------- |, (В.1)

Fот|Rтст Rток Rтпок Rт1пол Rт2пол |

+ +

де Fот- опалювальна площа будівлі (сума площ статі поверхів будівлі), кв.м;

Fст, Fок, Fпок, F1пол, F2пол- площі зовнішніх огороджувальних конструкцій опалювальних приміщень будівлі відповідно стін, заповнень світлових прорізів, покриття (горищного перекриття), підлоги першого поверху, статі над проїздами, кв.м;

Rтст, Rток, Rтпок, Rт1пол, Rт2пол - опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій опалювальних приміщень будівлі відповідно стін, заповнень світлових прорізів, покриття (горищного перекриття), підлоги першого поверху, статі над проїздами, кв.м- ° С / Вт;

n1, n2 - коефіцієнт, що враховує положення зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції по відношенню до зовнішнього повітря, відповідно покриття (горищного перекриття), підлоги першого поверху.

Рекомендовані значення питомих теплових характеристик житлових будівель наведені в таблиці В.1.

Таблиця В.1 Рекомендовані значення питомої теплової характеристики для житлових будинків

-------------------------------------------------- ----------------

Тип будівлі та огороджуючих конструкцій |Удельная теплова

| Характеристика

| Qзд, Вт / (м2- ° С)

------------------------------------------------ + - ----------------

1 Багатоповерхові будівлі (9 поверхів і більше) з нару-|

жнимі стінами з |

панелей | 0,49

монолітного бетону | 0,53

дрібноштучних матеріалів | 0,55

2 Багатоповерхові будівлі 6-8 поверхів із зовнішніми |

стінами з |

панелей | 0,50

монолітного бетону | 0,54

дрібноштучних матеріалів | 0,56

3 Будівлі середньої поверховості (3-5 поверхів) з зовніш-|

вими стінами з |

панелей | 0,51

монолітного бетону | 0,55

дрібноштучних матеріалів | 0,57

4 Двоповерхові будівлі з зовнішніми стінами з |

панелей | 0,95

дрібноштучних матеріалів | 1,03

5 Житлові будинки садибного типу та котеджі | 1,15

-------------------------------------------------- ----------------

28

СНБ 2.04.01-97

Додаток Г

(Довідковий)

Опір теплопередачі заповнень світлових прорізів

Таблиця Г.1

-------------------------------------------------- ----------------

|Сопротівленіе

Заповнення світлового прорізу |теплопередаче

|Rт, М2- ° С / Вт

-------------------------------------------------- - + -------------

1 Одинарное скління в дерев'яних палітурках | 0,18

2 Одинарное скління в металевих палітурках | 0,15

3 Подвійне скління в дерев'яних спарених переп- |

літах | 0,39

4 Подвійне скління в дерев'яних роздільних переп- |

літах | 0,42

5 Подвійне скління в металевих роздільних |

палітурках | 0,34

6 Подвійне скління вітрин в металевих розділили-|

вих палітурках | 0,31

7 Потрійне скління в дерев'яних раздельноспаренних|

палітурках | 0,55

8 Потрійне скління вікон в металевих раздельних|

палітурках | 0,46

9 Блоки скляні пустотілі розміром 194х194х98 мм|

при ширині швів 6 мм | 0,31

10 Блоки скляні пустотілі розміром 244х244х98мм| 0,33

11 Профільне скло швеллерного перетину | 0,16

12 Профільне скло коробчатого перетину | 0,31

13 Органічне скло одинарне | 0,19

14 Органічне скло подвійне | 0,36

15 Органічне скло потрійне | 0,52

16 Двошарові склопакети в дерев'яних палітурках | 0,36

17 Двошарові склопакети в металевих переплисти-|

тах | 0,31

18 Двошарові склопакети та одинарне скління в|

роздільних дерев'яних палітурках | 0,53

-------------------------------------------------- ----------------

Примітки

1 Значення опорів теплопередачі заповнень світлових прорізів в дерев'яних палітурках дані для випадків, коли відношення площі скління до площі заповнення світлового прорізу одно 0,75 - 0,85.

2 При відношенні площі скління до площі заповнення світлового прорізу в дерев'яних палітурках, рівному 0,6-0,74, зазначені в таблиці значення Rтследует збільшувати на 10%, а при відношенні площ, рівному 0,86 і більше, - зменшувати на 5% .

3 Для конкретних конструкцій значення опорів теплопередачі слід приймати по нормативно-технічної документації на них.

-------------------------------------------------- ----------------

29

СНБ 2.04.01-97

Додаток Д

(Довідковий)

Опір повітропроникності заповнень світлових прорізів

Таблиця Д.1

-------------------------------------------------- ----------------

|Чісло |Сопротівленіе Воздухопроницанию

|уплот-|Rв, м2-год / кг (при? р = 10 Па),

Заповнення світлового проема|ненних|заполненій світлових прорізів з

|пріт- | дерев'яними палітурками з

|воров | ущільненням прокладками з

|запол - + -------------------------------

|ненія |пенополі- | губчастої | полушер-

| |уретана | Гуми | стягніть

| | | | Шнура

--------------------------- + ------ + ---------- + ---- ------ + ---------

1 Одинарное скління або | | | |

подвійне скління в СПАР-| | | |

нних палітурках | 1 | 0,26 | 0,16 | 0,12

| | | |

2 Подвійне скління в раз-| 1 | 0,29 | 0,18 | 0,13

слушних палітурках | 2 | 0,38 | 0,26 | 0,18

| | | |

3 Потрійне скління в раз-| 1 | 0,30 | 0,18 | 0,14

дельноспаренних палітурках | 2 | 0,44 | 0,26 | 0,20

| 3 | 0,56 | 0,37 | 0,27

-------------------------------------------------- ----------------

Примітки

1 Опір воздухопроницанию заповнень світлових прорізів з металевими палітурками, а також балконних дверей слід приймати з коефіцієнтом 0,8.

2 Опір воздухопроницанию вікон без стулок без притворів, з ущільненими фальцами слід приймати рівним 1 м¤-ч / кг незалежно від числа і матеріалу палітурок і видів скління, зенітних ліхтарів з ущільненими сполученнями елементів - 0,5 м2-год / кг.

-------------------------------------------------- ----------------

30

СНБ 2.04.01-97

Додаток Ж

(Довідковий)

Максимальна парціальний тиск водяної пари вологого повітря

Таблиця Ж.1

-------------------------------------------------- ----------------

Темпе- |Парціальное | Темпе- |Парціальное | Темпе- |Парціальное

ратура | тиск | ратура | тиск | ратура | тиск

повітря | водяного | повітря | водяного | повітря | водяного

t, ° С |пара Ен, Па | t, ° С |пара Ен, Па | t, ° С |пара Ен, Па

-------- + ------------ + --------- + ------------ + ----- ---- + -----------

-25 | 63 | -5 | 402 | 15 | 1705

-24 | 69 | -4 | 437 | 16 | 1817

-23 | 77 | -3 | 476 | 17 | 1937

-22 | 85 | -2 | 517 | 18 | 2064

-21 | 93 | -1 | 563 | 19 | 2197

-20 | 103 | 0 | 611 | 20 | 2338

-19 | 113 | 1 | 657 | 21 | 2488

-18 | 125 | 2 | 705 | 22 | 2644

-17 | 137 | 3 | 759 | 23 | 2809

-16 | 151 | 4 | 813 | 24 | 2984

-15 | 165 | 5 | 872 | 25 | 3168

-14 | 181 | 6 | 935 | 26 | 3363

-13 | 199 | 7 | 1001 | 27 | 3567

-12 | 217 | 8 | 1072 | 28 | 3782

-11 | 237 | 9 | 1148 | 29 | 4005

-10 | 260 | 10 | 1228 | 30 | 4243

-9 | 284 | 11 | 1312 | |

-8 | 310 | 12 | 1403 | |

-7 | 338 | 13 | 1497 | |

-6 | 369 | 14 | 1599 | |

-------------------------------------------------- ----------------

Примітки

1 Максимальна парціальний тиск водяної пари Ен, Па, приведено при тиску повітря 0,1 МПа.

2 Для проміжних значень температури максимальне парціальний тиск слід визначати інтерполяцією.

-------------------------------------------------- ----------------

31

СНБ 2.04.01-97

Додаток І

(Довідковий)

Опір паропроніцанію листових матеріалів

і тонких шарів пароізоляції

Таблиця І.1

-------------------------------------------------- ----------------

|Толщіна | Опір

Матеріал | шару |паропроніцанію Rп,

|сігма, мм| м2-ч-Па / мг

-------------------------------------- + -------- + - ----------------

1 Картон звичайний | 1,3 | 0,016

2 Листи азбестоцементні | 6 | 0,3

3 Листи гіпсові обшивальні, суха | |

штукатурка | 10 | 0,12

4 Листи деревно-волокнисті жорсткі | 10 | 0,11

5 Листи деревно-волокнисті м'які | 12,5 | 0,05

6 Забарвлення гарячим бітумом за один раз | 2 | 0,3

7 Забарвлення гарячим бітумом за два рази | 4 | 0,48

8 Забарвлення масляна за два рази з пред-| |

варітельной шпаклівкою і ґрунтовкою | - | 0,64

9 Забарвлення емалевої фарбою | - | 0,48

10 Покриття ізольной мастикою за один | |

раз | 2 | 0,60

11 Покриття бітумно-кукерсольной мас- | |

тикой за один раз | 1 | 0,64

12 Покриття бітумно-кукерсольной мас- | |

тикой за два рази | 2 | 1,1

13 Пергамін покрівельний | 0,4 | 0,33

14 Поліетиленова плівка | 0,16 | 7,3

15 Руберойд | 1,5 | 1,1

16 Толь покрівельний | 1,9 | 0,4

17 Фанера клеєна тришарова | 3 | 0,15

-------------------------------------------------- ----------------

32

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка