трусики женские украина

На головну

 Виявлення і боротьба з розкраданнями електроенергії - Теплотехніка

. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Вимоги до персоналу

Енергетика є одним з найбільш складних, з точки зору забезпечення безпеки умов праці, виробництва. Тому знання працівників повинні перевірятися і оцінюватися керівним персоналом. Крім того, для всіх працівників, повинні бути організовані курси підвищення кваліфікації, або, якщо працівник тільки влаштувався на роботу, то він повинен бути навчений специфіці виробництва. Порядок навчання і перевірки знань працівників має відповідати "Керівними вказівками щодо організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах і в організаціях".

Персонал підприємства, щоб уникнути помилок при роботі, повинен бути здоровий і працездатний. Робітники та інженерно-технічні працівники, зайняті на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, повинні проходити медичний огляд у порядку і в строки встановлені Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації.

Правила регламентують порядок допуску до робіт обслуговуючого персоналу. Працівники, які обслуговують енергоустановки, повинні знати Правила в межах займаної посади чи професії і мати групу з електробезпеки. Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення встановленої форми, яке він зобов'язаний мати при собі, перебуваючи на роботі. У посвідченні відображена інформація про кваліфікацію працівника, характері перевірки знань та особисті дані.

Працівники, які мають право проведення робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки (спеціальних робіт), повинні мати про це запис у посвідченні про перевірку знань. До таких робіт належать:

- Верхолазні роботи;

- Роботи під напругою на струмовідних частинах (чистка, обмив і заміна ізоляторів, ремонт проводів, контроль вимірювальною штангою ізоляторів і з'єднувальних затискачів, мастило тросів і ряду інших, що мають специфіку електроенергетичної промисловості);

- Обслуговування посудин, що працюють під тиском;

- Випробування обладнання підвищеною напругою.

Перелік спеціальних робіт може бути доповнений вказівками керівництва підприємства з урахуванням специфіки виробництва.

Працівники, які порушили Правила, несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну або кримінальну) згідно чинного законодавства. Цим працівникам може бути знижена група з електробезпеки, або можливо звільнення, без можливості подальшого влаштування на роботу на підприємствах електропостачання.

3.2 Оперативне обслуговування

В електроустановках з напругою вище кіловольта працівники з чергового або оперативно-ремонтного персоналу, одноосібно обслуговують електроустановки, і старші по зміні повинні мати четверту групу, решта - третю. Для працівників, які працюють з напругою нижче кіловольта старших по зміні можуть мати третю групу, решта - другого.

Забороняється в електроустановках наближення людей, механізмів і вантажопідіймальних машин до знаходяться під напругою не огородженим струмоведучих частин на неприпустиме відстань. Ці відстані регламентування "Правилами улаштування електроустановок".

Огляд електроустановок підстанції може виконувати два працівники з третьою групою з чергового або оперативно-ремонтного персоналу, або працівник з п'ятої групою з адміністративно-технічного персоналу або керівництво підприємства.

Огляд електроустановок підстанції НЕ електротехнічним персоналом та екскурсії за наявності дозволу керівництва підприємства можуть проводитися під наглядом працівника з четвертою групою, має право одноосібного огляду.

Працівники не обслуговують дані електроустановки, можуть допускатися в них в супровід чергового або оперативно-ремонтного персоналу, або працівника має право одноосібного огляду.

Супроводжуючий зобов'язаний стежити за безпекою людей, допущених в електроустановки, і попереджати їх про заборону наближатися до струмоведучих частин.

Забороняється в електроустановках понад 1000 В при огляді входити в приміщення, камери, не обладнані огорожами або бар'єрами, що перешкоджають наближенню до струмоведучих частин на відстань менше допустимого. Забороняється відкривати двері огорож і проникати за огорожі та бар'єри.

При замиканні на землю, в електроустановках 6 - 35 кВ наближатися до виявленого місця замикання на відстань 4 метри в закритих распредустройство (ЗРУ) і менше 8 метрів у відкритих распредустройство (ОРУ) допускається тільки для оперативних перемиканні і звільнення людей, які потрапили під напругу. При цьому слід користуватися електрозахисними засобами.

Відключати і включати роз'єднувачі, отделители і вимикачі напругою понад 1000 В з ручним приводом необхідно в діелектричних рукавичках.

Знімати і встановлювати запобіжники слід при знятій напрузі.

Під напругою, але без навантаження, допускається знімати і встановлювати запобіжники на приєднаннях, в схемі яких відсутні комутаційні апарати, що дозволяють зняти напругу.

Під напругою і навантаженням дозволяється замінювати запобіжники у вторинних колах, мережах освітлення та запобіжники трансформаторів напруги.

При знятті і встановлення запобіжників під напругою необхідно користуватися в електроустановках напругою вище 1000 В ізолюючими кліщами (штангою) із застосуванням діелектричних рукавичок і захисних окулярів.

Двері приміщень електроустановок, камер, щитів і збірок повинні бути закриті на замок, крім камер, в яких проводяться роботи. Ключі від електроустановок напругою вище 1000 В (приміщення і камери ЕРУ, ОРУ, комплектні розподільчі пристрої (КРУ), а також від розподільних щитів і збірок напругою до 1000 В, розташованих поза електроустановок понад 1000 В, повинні знаходитися у чергового персоналу. В електроустановках без місцевого чергового персоналу ключі можуть перебувати у адміністративно-технічного персоналу.

Ключі повинні бути пронумеровані. Один комплект запасний. Ключі мають видаватися під розписку:

- Працівникам, які мають право одноосібного огляду, - від усіх приміщень;

- Допускающему з оперативно-ремонтного персоналу, керівнику і виконавцю робіт, що спостерігає - від приміщень, в яких належить працювати.

Повинен вестися журнал видачі ключів, що перевірявся щомісяця.

При нещасних випадках для звільнення потерпілих від дії електричного струму напруга має бути знята негайно без попереднього дозволу.

3.3 Виконання робіт на електроустановках

Роботи в діючих електроустановках повинні проводитися за нарядом.

У випадках, передбачених Правилами, дозволяється виконання робіт за розпорядженням. Забороняється самовільне проведення робіт, а також розширення робочих місць та обсягу завдання, визначених нарядом йди розпорядженням. Виконання будь-яких робіт в електроустановках в зоні дії іншого наряду має узгоджуватися з керівником, провідним роботи по цьому поряд або особою, яка видала наряд. Узгодження оформляється до підготовки робочого місця записом на полях наряду: "погоджено" та підписом узгоджувального особи.

Капітальні ремонти електрообладнання напруги вище 1000 В повинні виконуватися за технологічними нормами або проектам виробництва робіт. В електроустановках до 1000 В підстанцій при роботі під напругою необхідно:

- Обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмовідні частини, що перебувають під напругою, до яких можливий випадковий дотик;

- Працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолюючої підставці (гумовому діелектричному килимі);

- Застосовувати інструмент з ізолюючими рукоятками (у викруток, крім того, має бути ізольований стрижень), за відсутності такого інструменту -Користуватися діелектричними рукавичками.

Забороняється працювати в одязі з короткими або засуканими рукавами, а також користуватися ножівками, напилками, металевими метрами і т.п.

Забороняється в електроустановках працювати в зігнутому положенні, якщо при випрямленні відстань до струмоведучих частин буде менше допустимого. Забороняється в електроустановках підстанцій при роботі близько неогороджених струмоведучих частин розташовуватися так, щоб ці частини знаходилися позаду чи з двох бічних сторін.

Забороняється торкатися без застосування електрозахисних засобів до ізоляторів обладнання, що знаходяться під напругою. При роботі з використанням електрозахисних засобів (ізолювальних штанг і кліщів, електровимірювальних штанг і кліщів, покажчиків напруги) допускається наближення людини до струмоведучих частин на відстань, що визначається довжиною ізолювальної частини цих засобів.

Персоналу слід пам'ятати, що після зникнення напруги з електроустановки вона може бути подана без попередження.

У темний час доби дільниці робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них повинні бути освітлені. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії освітлювальних пристроїв. Забороняється проведення робіт не освітлених місцях.

При наближенні грози повинні бути припинені всі роботи на ПЛ, в ОРУ, ЕРУ, на висновках і лінійних роз'єднувачах ПЛ, на кабельних лініях, підключених до ділянок ВЛ.

Весь персонал, що знаходиться в приміщеннях з діючим обладнанням підстанції (за винятком щитів керування, релейних та їм подібних), в ЗРУ і ВРУ, в колодязях, тунелях і траншеях, а також беруть участь в обслуговуванні та капітальному ремонті ПЛ, зобов'язаний користуватися захисними касками.

Працівники, які обслуговують компресорні установки і повітрозбірники, акумуляторні батареї та зарядні пристрої, повинні мати третю групу.

3.4 Технічні заходи при відключенні напруги з електрообладнання

Для підготовки робочого місця при роботі, що вимагає зняття напруги, повинні бути виконані в зазначеному порядку такі технічні заходи:

- Проведені необхідні відключення і вжиті заходи, що перешкоджають помилковому або самочинному включенню комутаційної апаратури;

- Вивішені забороняють плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою;

- Перевірено відсутність напруги на струмопровідних частинах, які повинні бути заземлені для захисту людей від ураження електричним струмом;

- Встановити заземлення (включені заземлювальні ножі, встановлені переносні заземлення);

- Огороджені при необхідності робочі місця або залишилися під напругою струмоведучі частини і вивісити на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов струмовідні частини обгородити до чи після їх заземлення.

При роботі на струмоведучих частинах, що вимагає зняття напруги, повинні бути відключені струмопровідні частини, на яких проводитимуться роботи і не огороджені струмопровідні частини до яких можливе наближення людей, механізмів і вантажопідіймальних машин на відстань менше допустимого.

В електроустановках понад 1000 В з кожного боку, звідки комутаційними апаратами може бути подана напруга на робоче місце, повинен бути видимий розрив, утворений від'єднанням або зняттям шин або проводів, відключенням роз'єднувачів, зняттям запобіжником, а також відключенням відокремлювачів і вимикачів від навантаження, за винятком тих, у яких автоматичне включення здійснюється пружинами, встановленими на самих апаратах.

Трансформатори напруги та силові трансформатори, пов'язані з виділеними для робіт дільницею електроустановки, повинні бути вимкнені також і з боку напруги до 1000 В задля унеможливлення зворотної трансформації.

При підготовці робочого місця після вимкнення роз'єднувачів (віддільників) і вимикачів навантаження з ручним керуванням необхідно візуально переконається в їх вимкненому положенні і відсутності шунтуючих перемичок.

В електроустановках понад 1000 В для запобігання помилковому або самовільного включення комутаційних апаратів, якими може бути подана напруга до місця роботи, повинні бути вжиті відповідні заходи:

- У роз'єднувачів, відокремлювачів, вимикачів навантаження ручні приводи у вимкненому положенні замкнути механічним замком;

- У приводів комутаційних апаратів, що мають дистанційне керування, слід відключити кола силові та керування, а у пневматичних приводів, крім того, на підвідному трубопроводі стисненого повітря закриті і замкнені на механічний замок засувку, а стиснене повітря, при випускні клапани залишити у відкритому положенні;

- У вантажних та пружинних приводів вантаж або пружини привести в неробочий стан.

При роботі у відсіку шаф КРУ візок з обладнанням необхідно викотити шторку відсіку, в якому струмовідні частини залишилися під напругою, замкнути на замок і вивісити плакат.

Розшиновку або від'єднання кабелю, проводів під час підготовки робочого місця може виконувати робітник з ремонтного персоналу, що має третю групу, під наглядом чергового або працівника зі оперативно-ремонтного персоналу. З найближчих до робочого місця струмовідних частин, доступних для дотику, необхідно зняти напругу або вони повинні бути огороджені.

Вимкнене положення комутаційних апаратів до 1000 В з недоступними для огляду контактами визначаються перевіркою відсутності напруги на їхніх затискачах чи на шинах, що відходять, проводах або затискачах устаткування, яке вмикається цими комутаційними апаратами.

3.5 Перевірка відсутності напруги на електрообладнанні

Перевіряти відсутність напруги необхідно покажчиком напруги, справність якого перед застосуванням повинна бути встановлена ??за допомогою призначених для цих цілей спеціальних приладів або наближенням до струмоведучих частин, розташованих поблизу явно перебувають під напругою. В електроустановках понад 1000 В користуватися покажчиком напруги необхідно в діелектричних рукавичках.

В електроустановках 35 кВ і вище для перевірки відсутності напруги можна користуватися ізолюючої штангою, торкаючись нею кілька разів до струмоведучих частин. Ознакою відсутності напруги є відсутність іскріння і потріскування.

В електроустановках підстанцій перевіряти відсутність напруги дозволяється одному працівнику з чергового або оперативно-ремонтного персоналу з четвертою групою в електроустановках понад 1000 В і з третьою групою в електроустановках до 1000 В. В електроустановках до 1000 В із заземленою нейтраллю в разі застосування двополюсного покажчика перевіряти відсутність напруги потрібно як між фазами, так і між кожною фазою і заземлювальним корпусом обладнання, або заземляющим (зануляют) провідником. Допускається застосовувати попередньо перевірений вольтметр. Забороняється користуватися "контрольними" лампами.

Пристрій, що сигналізують про відключений положенні апарату, блокуючі пристрої, постійно ввімкнені вольтметри тощо є тільки додатковими засобами, що підтверджують відсутність напруги, і на підставі їх свідчень не можна робити висновок про відсутність напруги.

3.6 Установка заземлення

Встановлювати заземлення на струмовідні частини необхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

Переносне заземлення потрібно спочатку приєднати до заземлювального пристрою, а потім, після перевірки на відсутність напруги, встановити на струмовідні частини. Знімати переносне заземлення необхідно в зворотній послідовності: спочатку зняти його зі струмовідних частин, а потім від'єднати від заземлювального пристрою.

Установка і зняття переносних заземлень повинна здійснюватися в діелектричних рукавичках із застосуванням в електроустановках понад 1000 В ізолювальної штанги. Закріплювати затискачі переносних заземлень слід цією ж штангою або безпосередньо руками в діелектричних рукавичках.

Забороняється користуватися для заземлення провідниками, не призначеними для цих цілей.

Все вищевикладене справедливо для теми даного диплома. Встановлення лічильників проводиться за присутності працівників підприємства- замовника, причому ці працівники повинні мати групу не нижче четвертої. Для установки необхідно зняти напругу і забезпечити надійне заземлення. Установка проводитися працівниками, які мають групу не нижче третьої. Перевірка показань лічильників та зняття (заміна) їх, проводитися також у присутності представників підприємства. АСКОЕ дозволяє отримувати інформацію з лічильників, встановлених поблизу струмоведучих частин, на підстанціях, перебуваючи далеко від них, що істотно скорочує небезпеку для обслуговуючого персоналу. Тому персонал може мати другу групу з електробезпеки. Фактично персонал встановлює (експлуатує) АСКОЕ має відношення до експлуатації обладнання з напругою понад кіловольта з періодичністю раз на вісім років з моменту установки, тобто в періоди повірки. Весь інший час - з обладнанням нижче

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка