трусики женские украина

На головну

 Проектування безконтактного магнітного реле - Схемотехніка

10 0.130

6 0.136

3 0.142

2 0.148

1 0.155

0 0.17

-0.672 0.207

-1 0.24

-1.25 0.278

-1.31 0.29

-1.5 0.337

-1.68 0.4

-2 0.57

-2.2 0.7

-2.5 0.88314

-2.72 1

-3 1.123

-3.1 1.159

-3.23 1.2

-3.5 1.261

-3.75 1.297

-4 1.31

-5 1.316

-6 1.318

-7 1.319

-8 1.3195

-20 1.32

10.0000 0.1300 141.6793 7.2438 0.0000 13.8072 0.0007755

6.0000 0.1360 140.9650 7.2073 0.0000 9.8437 0.0005529

3.0000 0.1420 140.2507 7.1707 0.0000 6.8803 0.0003865

2.0000 0.1480 139.5365 7.1342 0.0000 5.9168 0.0003323

1.0000 0.1550 138.7031 7.0916 0.0000 4.9594 0.0002786

0.0000 0.1700 136.9174 7.0003 0.0000 4.0507 0.0002275

-0.6720 0.2070 132.5127 6.7751 0.0000 3.6039 0.0002024

-1.0000 0.2400 128.5842 6.5742 0.0000 3.4768 0.0001953

-1.2500 0.2780 124.0604 6.3430 0.0000 3.4580 0.0001942

-1.3100 0.2900 122.6319 6.2699 0.0000 3.4711 0.0001950

-1.5000 0.3370 117.0367 5.9838 0.0000 3.5672 0.0002004

-1.6800 0.4000 109.5368 5.6004 0.0000 3.7706 0.0002118

-2.0000 0.5700 89.2989 4.5657 0.0000 4.4853 0.0002519

-2.2000 0.7000 73.8229 3.7744 0.0000 5.0766 0.0002851

-2.5000 0.8831 52.0208 2.6597 0.0000 5.8913 0.0003309

-2.7200 1.0000 38.1091 1.9484 0.0000 6.3826 0.0003585

-3.0000 1.1230 23.4664 1.1998 0.0000 6.8512 0.0003848

-3.1000 1.1590 19.1807 0.9807 0.0000 6.9703 0.0003915

-3.2300 1.2000 14.2998 0.7311 0.0000 7.0899 0.0003982

-3.5000 1.2610 7.0380 0.3598 0.0000 7.1912 0.0004039

-3.7500 1.2970 2.7523 0.1407 0.0000 7.1603 0.0004022

-4.0000 1.3100 1.2047 0.0616 0.0000 6.9894 0.0003926

-5.0000 1.3160 ??0.4904 0.0251 0.0000 6.0259 0.0003385

-6.0000 1.3180 0.2524 0.0129 0.0000 5.0381 0.0002830

-7.0000 1.3190 0.1333 0.0068 0.0000 4.0442 0.0002272

-8.0000 1.3195 0.0738 0.0038 0.0000 3.0472 0.0001712

-20.0000 1.3200 0.0143 0.0007 0.0000 -8.9497 -0.0005027

10 0.130

6 0.136

3 0.142

2 0.148

1 0.155

0 0.17

-0.672 0.207

-1 0.24

-1.25 0.278

-1.31 0.29

-1.5 0.337

-1.68 0.4

-2 0.57

-2.2 0.7

-2.5 0.88314

-2.72 1

-3 1.123

-3.1 1.159

-3.23 1.2

-3.5 1.261

-3.75 1.297

-4 1.32

-5 1.37

-6 1.39

-7 1.40

-8 1.4001

-20 1.4002

ЗМІСТ

ВСТУП 3

КОРОТКИЙ ОПИС ПРИНЦИПУ ДІЇ ПРОЕКТОВАНОГО БМР 4

2. РОЗРАХУНОК БЕЗКОНТАКТНОГО МАГНІТНОГО РЕЛЕ 6

2.1. Розрахунок питомої опору матеріалу дроти при робочої температурі БМР. 6

2.2. Вибір матеріалу муздрамтеатру 6

2.3. Визначення розмірів сердечника попередній розрахунок обмоток 7

Визначення невідомих з низки електричних параметрів навантаження: 8

(12) 8

2.5. Розрахунок параметрів робочої ланцюга БМР 8

2.6. Розрахунок коефіцієнта зовнішньої ОС 10

2.7. Розрахунок параметрів ланцюга ОС 10

2.9. Розрахунок обмотки зміщення 12

= 3.56 А / м 12

= 7.12А / м 12

(28) 12

(29) 12

(30) 12

2.9.4. Визначаємо напруженість зсуву. 13

2.10. Розрахунок діаметрів проводів обмоток 13

Обмотка 14

14

I, A 14

14

14

14

14

робоча 14

14

0.203 14

0.03973 14

0.05627 14

0.27 14

0.32 14

вхідна 14

14

14

14

0.00196 14

0.05 14

0.07 14

зворотного зв'язку 14

14

14

14

0.00196 14

0.05 14

0.07 14

зміщення 14

14

0.004 14

14

0.00196 14

0.05 14

0.07 14

2.11. Конструктивний розрахунок БМР 14

= 0.12392 м 18

= 0.12519 м 18

= 0.126091 м 18

2.12. Температурний розрахунок БМР 18

?зап = 60 - 20.8 = 39.182 19

2.13. Уточнення параметрів БМР 19

(62) 20

А 20

2.14. Побудова характеристики управління БМР 21

2.15. Визначення параметрів БМР. 22

(74) 23

23

2.16.5.6. Розрахунок діаметрів проводів обмоток 25

3. Опис конструкції БМР 29

БМР має етажерочную конструкцію. Сердечники з обмотками встановлюються на сталеве шасі. Між БМР і шасі, а також між БМР і трансформатором передбачені карболитовой деталі і. Сердечники БМР і трансформатора (і) вкладаються в текстолітові каркаси і, поверх яких намотуються обмотки, відповідно робітники і мережна. У БМР поверх робочих обмоток на обидва сердечника намотуються обмотки постійного струму. Поверх мережевий обмотки трансформатора намотуються робоча і обмотка зміщення. Трансформатор і БМР кріпляться на шасі за допомогою латунного болта. Також на шасі встановлюється роз'єм. До внутрішньої сторони сталевий лицьовій панелі () кріпиться друкована плата () з елементами: підлаштування резисторами і ланцюгів зворотного зв'язку та усунення, а також постійними обмежувальними резисторами і ланцюгів зворотного зв'язку і зміщення. також на платі припаюється конденсатор - фільтр ланцюга зміщення, діодний збірка, і діоди робочої ланцюга - і. На зовнішній стороні лицьовій панелі розташована ручка. На лицьовій панелі передбачені отвори для викрутки, необхідні для налаштування БМР. 29

ВИСНОВОК 30

В результаті виконання курсового проекту було спроектовано безконтактне магнітне реле з виходом на постійному струмі. 30

Список використаної літератури 31

ВСТУП

Безконтактне магнітне реле (БМР) - електромагнітне пристрій, що використовує залежність поворотній магнітної проникності від постійного подмагничивающего поля, для посилення вхідного сигналу, який створює або змінює це постійне поле.

Класифікація БМР відбувається наступним чином:

1. по виду статичної характеристики: нереверсивними і реверсивний;

2. за типом зворотного зв'язку (ОС): БМР без ОС; БМР з внутрішньої ОС; БМР із зовнішнього ОС; БМР зі змішаною ОС.

БМР відрізняються високою надійністю; здатністю підсумовувати вхідні сигнали; негайної готовністю до роботи; зручно узгоджуються з джерелом вхідного сигналу і навантаженням; мають низький поріг чутливості (до 10-19Вт); велику вихідну потужність (105Вт); високий ККД (0,7 - 0,95); високий коефіцієнт посилення по потужності.

Ця курсова робота присвячена проектуванню одного з БМР. Внутрішня ПОС досягається тим, що постійна складова має величину, яка залежить від величини вхідного сигналу і створює поле, яке або складається, або віднімається з поля вхідного сігнала.КРАТКОЕ ОПИС ПРИНЦИПУ ДІЇ ПРОЕКТОВАНОГО БМР

Розглянемо роботу елементарної схеми (рис. 1, а), яка є основою всіх схем підсилювачів з самонасищеніем. Нехай напруга, що живить робочу ланцюг схеми uc, синусоидально (рис. 1, г), а вентиль Д - близький до ідеального. зупинимося на режимі вимушеного намагнічування при Iy = const, що створює напруженість Hy.

Роботу схеми зручно розділити на робочий напівперіод, коли напруга схеми ucстремітся закрити вентиль, а індукція набуває значення, відповідне напруженості управляючого сигналу Hy.

Приймемо за вихідне положення робочу точку 1 на статистичної зашморгу гистерезиса (мал. 1, б). Припустимо спочатку (для спрощення), що точка 1 збігається в часі з початком робочого напівперіоду.

Під дією напруги uc, доданої до обмотці wp, через відкритий в робочий напівперіод вентиль проходить струм ip, створює напруженість Hp (рис. 1, а і б), спрямовану протилежно напруженості Hyі змушує робочу точку переміщатися по приватному циклу на ділянці 1 - 2. При цьому напругу живлення майже повністю врівноважується на даній ділянці ЕРС e (рис. 1, г), навідні в обмотці wp. Швидкість зміни індукції dB / dt у кожний момент часу визначається миттєвим значенням цієї ЕРС, а напруженість - приватним циклом динамічної петлі гістерезису. Струм ip, пропорційний напруженості Hp, створює невелике падіння напруги (заштриховано на рис. 1, г) на сумарному активному опорі робочої ланцюга, що складається з опору навантаження Rн, активного опору робочої обмотки Rрі активного опору вентиля у відкритому стані Rд:

R? = Rн + Rp + Rд (1)

У момент часу, позначений ?sна рис.1, індукція досягає насичення (точка 2 на рис.1, д) і, отже, престає змінюватися. ЕРС е падає до нуля, перестаючи врівноважувати напруга uс. Ток ipскачком зростає (ділянка 2 - 3 на рис.1, е) і напруга Uсв решту робочого напівперіоду повністю врівноважується падінням напруги на сумарному активному опорі робочої ланцюга. При цьому робоча точка переміщається по насиченому ділянці петлі гистерезиса (прийнятому горизонтальним) спочатку на ділянці 2 - 3 (рис. 1, б), а потім у міру зменшення напруги Uси пропорційного йому струму ipна ділянці 3 - 4, досягаючи в точці 4 початку низхідного (вертикального) ділянки статичної петлі.

Здавалося б, що струм ipв робочої ланцюга повинен припинитися і вентиль замкнутися в момент ? переходу напруги живлення через нуль. Однак, починаючи з моменту 4, під дією різниці напруженостей Hy- Нp (маються на увазі їх абсолютні значення) сердечник починає размагничиваться, тобто робоча точка опускається по низхідному ділянці петлі гистерезиса (ділянка 4 - 5 на рис. 1, б). Індукція на цій ділянці змінюється і в обмотці wpнаводітся ЕРС, що підтримує струм iрв робочої ланцюга (рис. 1, г, д і е).

Коли напруга uс (воно негативно в управляючий напівперіод і прагне замкнути вентиль) буде по абсолютній величині більше ЕРС е, вентиль замкнеться і струм iрпрекратітся (точка 5). На ділянці 5 - 6 сердечник перебуває під впливом лише Hy, яка і визначає швидкість зміни індукції на цій ділянці. При прийнятої прямокутної апроксимації петлі гистерезиса ця швидкість ?B / ?t (а значить, і ЕРС е) буде постійною і її величина буде визначатися шириною динамічної петлі у точці Hy = Нс. дин.

До Кінця керуючого напівперіоду, коли напруга ucстановітся менше ЕРС е (рис. 1, г), вентиль знову може відкритися (точка 6) і з'явиться струм iр.Разность напруг Нy- Hpбудет зменшуватися, а швидкість зміни індукції і ЕРС - знижуватися (ділянка 6 - 1), поки в точці 1 індукція не досягне статичної петлі гистерезиса і ЕРС в обмотці wpне звернеться в нуль. Таким чином, процес розмагнічування може закінчитися (точка 1) лише на початку наступного, робочого напівперіоду.

Назвемо вихідним напругою падіння напруги, створюване струмом ipна сумарному активному опорі робочої ланцюга (1). Управління цим напругою відбувається наступним чином. При більшому (за абсолютним значенням) струмі, а значить, і напруженості управління розмагнічування буде відбуватися за більш широкої петлі гистерезиса і з більшою швидкістю зміни індукції, струму 1 в управляючий напівперіод опуститься нижче і в робочий напівперіод індукція довше буде знаходиться на ділянці 1- 2 . Робоча точка пізніше досягне точки насичення 2, кут ?sувелічітся і вихідна напруга (заштрихована площа) стане менше.

На рис. 1, б пунктиром показано переміщення робочої точки по граничного для даної частоти живлячої напруги циклу, при якому в точці 1 'індукція досягає насичення Bs. Ширина граничного циклу характеризується напруженістю Hc дін.пред .. У цьому випадку, очевидно, ЕРС робочої обмотки врівноважить найбільшу можливу частину напруги Ucі вихідна напруга стане мінімальним (режим холостого ходу).

При зменшенні за абсолютним значенням струму управління напруга на виході зростає, досягаючи найбільшого значення при напруженості Hy, відповідної точці 4, коли робоча точка буде переміщатися тільки по насиченому горизонтальному ділянці петлі 4 - 3 - 4, не досягаючи низхідній її частини.

Вихідна напруга буде залишатися найбільшим і при Hy? 0, тому що розмагнічування в управляючий напівперіод відбуватися не буде.

У розглянутим елементарної схемою в обмотці wyнаводітся змінна ЕРС. Для її зменшення магнітні підсилювачі з самонасищеніем виконують з двох елементарних схем (рис. 2). Обмотки wрі діоди з'єднають так, щоб в один і той же час один з сердечників перебував у стані керуючого напівперіоду, а інший - робітника. Так як криві зміни індукції в робочий і керуючий напівперіоди близькі за своїм характером (рис. 1, д) і спрямовані в протилежні сторони, то їх дія на обмотку управління частково компенсується і в ній наводяться лише парні гармоніки ЕРС, а основна і непарна гармоніки придушуються , як в дросельному підсилювачі.

Якщо підсилювач працює в режимі вимушеного намагнічування, то можна вважати, що процеси в кожному осерді аналогічні розглянутим на рис. 1, але зрушені на полперіода.

2. РОЗРАХУНОК БЕЗКОНТАКТНОГО МАГНІТНОГО РЕЛЕ

2.1. Розрахунок питомої опору матеріалу дроти при робочої температурі БМР.

? = ?0 (1 + ? ??) (1)

?0- питомий опір проводу при температурі t0C;

? - температурний коефіцієнт матеріалу провода;

?? - перевищення температури над t0C.

для мідного дроту при t00 = 200С:

? = 0.004 град-1;

? = 1.75? 10-8Ом?м;

?? = ?доп + tокр0- t00

?? = 60 + 35- 20 = 750

? = 1.75 ? 10-8 (1 + 0.004? 65) = 2.2 ? 10-8 (Ом?м) 2.2. Вибір матеріалу муздрамтеатру

Матеріал муздрамтеатру: 79HM

2.2.1. Товщина стрічки муздрамтеатру:

(2)

0.096

2.2.2. З промислового низки товщин вибираємо ? = 0.05 мм.

За табл. 7.1 [2] задаємося способом виготовлення сердечника: стрічковий тороідальний з залізонікелевих сплавів; вид ізоляції - накочення.

Коефіцієнт заповнення стали: kc = 0.85

2.2.3. За динамічної кривою розмагнічування (приложение1) визначаємо координати точок M і N.

2.2.4. Амплітудне значення магнітної індукції:

0.66 (3)

2.2.5 Коефіцієнт, враховує неповне насичення сердечників в номінальному режимі:

(4)

0.8712.3. Визначення розмірів сердечника попередній розрахунок обмоток

2.3.1 Задаємося необхідними параметрами і визначаємо Г1.

? = 60

?р = 0.85 ? 0.9 - відносна площа робочої обмотки

?р = 1 - відносна довжина витків робочої обмотки.

кmp = 0.3?0.4 - коефіцієнт заповнення по міді робочої обмотки.

кт = 10 Вт / (м * 0С) - коефіцієнт тепловіддачі котушки;

кс = 0.85 - коефіцієнт заповнення по сталі;

? = 1 - коефіцієнт корисної дії робочої ланцюга.

КФР = 1.11 - коефіцієнт форми робочого струму

(5)

Т. к. Для даної частоти (400 Гц) Г1> 0.4 то розрахунок ведемо наступним чином:

2.3.2. Уточнюємо параметри kт і ?.

(6)

Вт / (м * 0С)

(7)

2.3.3. Розраховуємо друге наближення чинника Г1.

(8)

2.3.4.Предварітельний розрахунок показав, що для розміщення обмоток потрібно сердечник з Г1 = 4.51.

d = 28 mm - внутрішній діаметр тора;

D = 40 mm - зовнішній діаметр тора;

b = 10 mm - висота тора;

s = 0.6 cm2- поперечний переріз магнітопровода;

lc = 10.7 cm - середня довжина магнітної лінії;

lМ = 5.28 cm - середня довжина всієї обмотки.

2.3.5. Перераховуємо ? і kт.

Вт / (м * 0С)

Визначення невідомих з низки електричних параметрів навантаження:

(9)

В

(10)

В

(11)

В (12)

А2.5. Розрахунок параметрів робочої ланцюга БМР

2.5.1. Число витків робочої обмотки:

(13)

(Витків)

Вибираємо вентиль робочої ланцюга за середнім значенням струму вентилів:

Iвср = IHN / 2 = 0.183 / 2 = 0.091 A (14)

Uвобр = Em = E ? / 2 = 174.617?? / 2 = 274 B (15)

Діод 2Д254Г. Параметри:

Iпр.max = 0.1 А; Iобр.max = 0.5 мкА;

Uпр = 1 В; Uобр = 300 B.

Rво = Uво / Iво = 300 / (0.5?10-6) = 6?108 (Ом) (16)

Rвпр = Uвпр / Iвпр = 1 / 0.1 = 10 (Ом) (17)

Hво = IвоWp / lc = 0.5?10-6?3000 / (10.7?10-2) = 0.015 (A / м) (18)

Перевіряємо виконання умови:

(H?N- H?M) >> Hво (19)

(3.2-1.42) >> 0.015; 1.78 >> 0.0152.6. Розрахунок коефіцієнта зовнішньої ОС

2.6.1. Визначаємо критичний коефіцієнт зворотного зв'язку, при якому робота підсилювача переходить в релейний режим:

(20)

Ом

Найбільший нахил ДКР на лінійній ділянці:

= 0.494

(21)

де Sc = kc * S =

2477Гн

(22)

2.6.2. Задаємося перевищенням над: n = 3

2.6.3. Визначаємо коефіцієнт зовнішньої ОС:

2.7. Розрахунок параметрів ланцюга ОС

Спосіб здійснення ОС - за напругою. Виходячи з цього, коефіцієнт, що враховує вплив ланцюжка з обмежує і підлаштування резисторів на ток зворотного зв'язку, = 0.01 ? 0.001. Задамося = 0.001.

(23)

410 (витків)

Для забезпечення регулювання глибини ОС витки беруться з запасом ? = 1.5 (2476 витків).

Виконуються отпайки від витоків, яким відповідають ? = 1, ? = 1 / 1.5, тобто від 2476-го і 1465-го витків відповідно.

2.8. Розрахунок параметрів ланцюга вхідного сигналу

2.8.1. Визначаємо число витків вхідний обмотки.

(24)

A

(25)

= 1905 (витків)

2.8.2. Реальне число витків береться з запасом ? = 1.3 (2476 виток).

Виконуються отпайки від витоків, яким відповідають ? = 1,

? = 1 / 1.3, тобто від 1905-го і 1465-го витків соответственно.2.9. Розрахунок обмотки зміщення 2.9.1. Визначаємо напруженість перемикання.

(26) = 3.56 А / м 2.9.2. Напруженість спрацьовування реле:

(27) = 7.12А / м

Т.к.КВ?1, то БМР з нормально відключеними контактами (ПЗ), Hвх.сраб?0.

Врахуємо вплив ОС. (28)

= 14.288 В (29)

А (30)

0.7131 А / м (31) 2.9.4. Визначаємо напруженість зсуву.

(32)

-11.051 А / м

2.9.5. Задаємося струмом зміщення: Iсм = 4

2.9.5 Число витків обмотки зміщення

(33)

= -296 (Витка)

2.9.5 Вхідний опір:

(34)

= 2500 Ом

2.9.5 Повний опір ланцюга зміщення:

(35)

6020 Ом2.10. Розрахунок діаметрів проводів обмоток

2.10.1 Ставимо внутрішній діаметр тора після приміщення сердечника в каркас, намотування всіх обмоток, зовнішньої ізоляції і просочення.

d0 = (0.3 ? 0.5) d = 0.5?0.028 = 0.014 (м)

2.10.2. Площа обмоточного вікна:

(36)

2.10.3. Зовнішній діаметр сердечника з обмотками:

(37)

= 0.047

Тому основна площа обмоточного вікна зайнята робочої обмоткою, то коефіцієнт заповнення по міді

kм = kмр = 0.4

S0 = 4.4? d? lm = 4.4 ? 0.028 ? 0.053 = 0.006505 (м2)

2.10.5. Допустима щільність струму в обмотках:

(38)

2.10.6. Розраховуємо площі перетинів дротів кожної з обмоток БМР:

2.10.7. Вибираємо дроти марки ПЕВ-2. Дані проводів для кожної обмотки наведено в табл. 1.

Дані вибраних проводовТабліца 1

 Обмотка I, A

 робоча 0.203 0.03973 0.05627 0.27 0.32

 вхідна 0.00196 0.05 0.07

 зворотного зв'язку 0.00196 0.05 0.07

 зміщення 0.004 0.00196 0.05 0.07

2.11. Конструктивний розрахунок БМР

2.11.1. Розраховуємо геометричні параметри каркаса.

Тому d = 36 мм ? 20 мм то "товщина" каркаса: ?k = 1?10-3м

dk = d - 2?k = 0.028 - 0.002 = 0.026 (м) (39)

Dk = D + 2?k = 0.040 + 0.002 = 0.042 (м) (40)

bk = b + 2?k = 0.001+ 0.002 = 0.003 (м) (41)

Площа вікна, займаного каркасом:

(42)

Вибір ізоляції.

Ізоляція для котушки і між обмотками: плівка з фторопласту-4

(Товщина 0.04 мм, пробивну напругу - 4000 В)

Зовнішня ізоляція:

- Склотканина ЛСК-7 (товщина 0.11 мм, пробивну напруга-1800 В)

2.11.3. Розрахунок обмоточного простору, займаного в котушці кожної обмоткою.

Коефіцієнт намотування:

(43)

ky = 0.8 - коефіцієнт укладання;

dм- діаметр проводу для ізоляції;

dі- діаметр проводу з ізоляцією.

Для робочої обмотки:

Для інших обмоток:

Обмотувальні простір, займане в котушці кожної обмоткою:

(44)

2.11.4. Розрахунок діаметрів після намотування кожної обмотки.

Розраховуємо внутрішні діаметри після намотування кожної обмотки. Першою намотується робоча обмотка, потім вхідні, зворотного зв'язку та усунення у зазначеному порядку.

(45)

де (i-1) - індекс обмотки, попередньої даної, позначеної (i); для першої робочої обмотки розміром з індексом (i-1) відповідає

2.11.5. Визначаємо зовнішні діаметри після намотування кожної обмотки:

(46)

Підраховуємо висоту кожної з обмоток bi.

Робочі обмотки намотуються окремо на кожен тор.

(47)

0.02183 м

Решта обмотки намотуються спільно, тобто на два сердечника.

Висота вхідний обмотки:

(48)

0.04413 м

Висоти обмоток зворотного зв'язку і зміщення.

(49)

= 0.044297 м

= 0.04458 м

Отримані значення і є істинними:

2.11.7 Визначаємо середню довжину витка кожної обмотки.

Середня довжина витка для робочої обмотки:

(50)

= 0.05966 м

Середня довжина витка для вхідний обмотки:

(51) = 0.12392 м

Середні довжини витків обмоток зворотного зв'язку і зміщення:

(52) = 0.12519 м = 0.126091 м

2.11.8 Визначаємо поверхню охолодження пристрою:

(53)

Уточнюємо діаметр проводу вхідний обмотки.

(54)

Перетин обраного дроти більше уточненого перетину

Вибираємо намотувальні верстати.

Дані вибраних верстатів

Таблиця 2

 b, мм

 d, мм

 Верстат

 21.8 12.2 0.32 CНТ-10

 44.1 11.57 0.07 СНТ-8

 44.2 11.3 0.07 СНТ-8

 44.5 11.03 0.07 СНТ-8

2.12. Температурний розрахунок БМР

2.12.1. Визначаємо втрати в сталі.

(55)

де (56)

Вт

Визначаємо втрати в міді.

Для цього знаходимо опору обмоток.

(57)

Сумарні втрати в міді:

(58)

Iimax- максимальний струм в i-ой обмотці.

3.1

2.12.3. Запас по температурі перегріву:

?зап = ?доп- ?пер (59)

де ?пер = (Рм + Рс) / (kтS0) (60)

?пер = (3.1 + 0.002) / (14.7 * 0.01) = 20.8?зап = 60 - 20.8 = 39.182 2.13. Уточнення параметрів БМР

2.13.1. Уточнюємо ?:

(61)

2.13.2. Уточнюємо ЕРС харчування: (62)

174.617 В

Струм холостого ходу:

(63) А 2.14. Побудова характеристики управління БМР

2.14.1. ДКР, записана в координатах ?В = ?В (Н?) перетворюється на координати Uн = Uн (Н?) c допомогою виразу:

(64)

Отримані дані наведено в табл. 3.

Таблиця 3

 H, A / м

 ?B, Тл

 Uн, В

 -3 1.230 23.46

 -2.72 1 38.1

 -2.5 0.883 52.02

 -2.2 0.7 73.82

 -2 0.57 89.29

 -1.68 0.4 109.5

 -1.5 0.337 117.0

 -1.25 0.278 124.06

 -1 0.24 128.58

 -0.672 0.207 132.5

 0 0.17 136.9

Будується характеристика зворотного зв'язку:

(65)

де

A / м

За отриманими кривим і відомої напруженості зміщення будуємо залежність Uн = Uн (НВХ), де НВХ визначається:

(66)

2.14.3. Здійснюється перехід на осі абсцис від змінної Hвхк змінної Iвхпо формулою:

(67) 2.15. Визначення параметрів БМР.

2.15.1. Уточнюємо струми спрацьовування й відпускання.

Струм спрацьовування Iвх.ср = 0.4 (mА)

Струм відпускання Iвх.отп = 0.2 (mA)

Мінімальна і номінальне напруги на навантаженні:

UHN = 136.9 В; UHM = 14.28 В;

2.15.3. Коефіцієнт повернення:

(68)

Iвхn = | Iвх.ср- Iвх.отп | = 0.4-0.2 = 0.2 (mA) (69)

Pвх.ср = I2вх.ср?Rвх = (0.0004) 2? 2500 = (Вт)

Pвх.отп = I2вх.отп?Rвх = (0.0002) 2? 2500 = (Вт)

Pвх.п = I2вх.п?Rвх = (0.0002) 2? 2500 = (Вт)

PHN = UHN2 / RH = 136.92 / 750 = 25 (Вт)

2.15.4. Часові параметри реле БМР з НО:

(73)

де Kз = 1.5;

Bm = ?Bm / 2 = 1.247 / 2 = 0.623 Тл;

Bs = ?Bmax / 2 = 1.32 / 2 = 0.66 Тл;

? = Bm / Bs = 1.3 / 1.4 = 0.9;

;

= 0.152 c (74)

2.16. РОЗРАХУНОК І ВИБІР ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СХЕМИ БМР

Розраховуємо резистори ланцюга зворотного зв'язку.

(75)

= 7.5 Ом

Ом

Ом

Потужності цих резисторів:

Вт

Вт

Обмежувальний резистор в колі зворотного зв'язку: МЛТ-0.25 56 кОм

Підлаштування резистор в колі зворотного зв'язку: СП3-1 47 кОмРассчітиваем резистори ланцюга зміщення.

Ом

Ом

Потужності цих резисторів:

Вт

Вт

Обмежувальний резистор в ланцюзі зміщення: МЛТ-0.125 3.9 кОм

Підлаштування резистор в ланцюзі зміщення: СП3-1 3.3 кОмВибіраем випрямляч в ланцюзі зміщення:

діодний збірка КЦ302Г.

Параметри: Іпр = 0.3 А, Uобр = 180 В, ?Uпр = 2 В, Iобр.max = 15 мкАВибіраем конденсатор в ланцюзі зміщення:

К50-16. Напруга - 50 В. Ємність - 100мкФ.Расчет живильного трансформатора.

2.16.5.1. Розрахунок живильного трансформатора обмежений визначенням габаритів, що задаються повною потужністю Pтрв ражим максимального навантаження. Тому розрахунок трансформатора орієнтовний, можна прийняти потужності всіх вторинних обмоток активними: Pi = Ei?Ii.Некоторое завищення повної потужності при цьому дозволяє не враховувати струм холостого ходу трансформатора:

Pтр ??= ?EiIi = EpIp + EсмIсм (76)

де Eсм = 1.11 IсмRсм = 1.11?0.004 ?6022 = 26.74 B

Pтр ??= 174.6?0.203 + 26.74?0.004 = 35.49 Вт

2.16.5.3. Вибираємо магнітопровід: ОЛ Е310. Для нього Вм = 1.36 Тл.

2.16.5.4. Перетин сердечника трансформатора визначається за напівемпіричної формулою:

(77)

? - відношення мас сердечника. Для забезпечення найменшої ваги беремо ? = 2);

з = 0.6 - коефіцієнт, що враховує форму сердечника;

? = 4.56 А / мм2- допустима щільність струму.

= 1.01 мм2

Вибираємо стандартне перетин = 0.9 мм2

Геометричні параметри:

d = 32 мм - внутрішній діаметр тора;

D = 50 мм - зовнішній діаметр тора;

b = 10 мм-висота тора;

s = 0.9 мм2- поперечний переріз магнітопровода;

lc = 12.9 см - середня довжина магнітної лінії;

lМ = 6.12 см - середня довжина всієї обмотки.

2.16.4.5. Числа витків обмоток:

(78)

Ei- напруга на що розраховується обмотці трансформатора;

?U = 16% - втрати напруги в обмотці, для первинної обмотки - "-", для вторинної - "+".

Ec = 220 В - стандартна напруга мережі.

= 931 витків

= 868 витків

= 130 вітка2.16.5.6. Розрахунок діаметрів проводів обмоток

Ставимо внутрішній діаметр тора після приміщення сердечника в каркас, намотування всіх обмоток, зовнішньої ізоляції і просочення.

d0 = (0.3 ? 0.5) d = 0.5?0.032 = 0.016 (м)

Площа обмоточного вікна по (36):

Зовнішній діаметр сердечника з обмотками по (37):

0.057

Розраховуємо площі перетинів дротів кожної з обмоток трансформатора:

Ic = Pтр / Uc = 35.6 / 220 = 0.162 A

2.10.7. Вибираємо дроти марки ПЕВ-2. Дані проводів для кожної обмотки наведено в табл. 1.

Дані вибраних проводовТабліца 5

 Обмотка

 I, A

 мережева

 0.162 0.035 0.04155 0.23 0.28

 робоча

 0.203 0.045 0.43008 0.25 0.30

 зміщення

 0.004

 0.00196 0.05 0.07

Конструктивний розрахунок трансформатора.

Розраховуємо геометричні параметри каркаса.

Тому d = 32 мм> 20 мм то "товщина" каркаса: ?k = 1?10-3м

За формулами (39), (40), (41) визначаємо:

dk = 0.032 - 0.002 = 0.03 м

Dk = D + 2?k = 0.05 + 0.002 = 0.052 м

bk = b + 2?k = 0.008+ 0.002 = 0.012 м

Площа вікна, займаного каркасом, по (42):

Ізоляція для котушки і між обмотками:

- Плівка з фторопласту-4 (товщина 0.04 мм, пробивну напругу - 4000 В)

Зовнішня ізоляція:

- Склотканина ЛСК-7 (товщина 0.11 мм, пробивну напругу - 1800 В)

Коефіцієнти намотування по (43):

Для мережевий обмотки:

Для робочої обмотки:

Для обмотки зміщення:

По (44) визначаємо обмотувальні простір, займане в котушці кожної обмоткою:

Розрахунок діаметрів після намотування кожної обмотки.

По (45) розраховуємо внутрішні діаметри після намотування кожної обмотки. Першою намотується мережева обмотка, потім робоча і зміщення в зазначеному порядку.

Визначаємо зовнішні діаметри після намотування кожної обмотки по (46):

Підраховуємо висоту кожної з обмоток biпо (47):

0.013716 м

0.015539 м

0.015773 м

Отримані значення і є істинними:

Визначаємо середню довжину витка кожної обмотки по (50).

= 0.049433м

= 0.05651 м

= 0.060624м

Вибираємо намотувальні верстати.

Дані вибраних верстатів

Таблиця 6

 Обмотка

 b, мм

 d, мм

 Верстат

 мережева 13.71 27.83 0.28 СНТ-10

 робоча 15.55 25.42 0.30 СНТ-10

 зміщення 15.77 25.18 0.07 СНТ-8

3. Опис конструкції БМР БМР має етажерочную конструкцію. Сердечники з обмотками встановлюються на сталеве шасі. Між БМР і шасі, а також між БМР і трансформатором передбачені карболитовой деталі і. Сердечники БМР і трансформатора (і) вкладаються в текстолітові каркаси і, поверх яких намотуються обмотки, відповідно робітники і мережна. У БМР поверх робочих обмоток на обидва сердечника намотуються обмотки постійного струму. Поверх мережевий обмотки трансформатора намотуються робоча і обмотка зміщення. Трансформатор і БМР кріпляться на шасі за допомогою латунного болта. Також на шасі встановлюється роз'єм. До внутрішньої сторони сталевий лицьовій панелі () кріпиться друкована плата () з елементами: підлаштування резисторами і ланцюгів зворотного зв'язку та усунення, а також постійними обмежувальними резисторами і ланцюгів зворотного зв'язку і зміщення. також на платі припаюється конденсатор - фільтр ланцюга зміщення, діодний збірка, і діоди робочої ланцюга - і. На зовнішній стороні лицьовій панелі розташована ручка. На лицьовій панелі передбачені отвори для викрутки, необхідні для налаштування БМР. ВИСНОВОК

В результаті виконання курсового проекту було спроектовано безконтактне магнітне реле з виходом на постійному струмі.

Матеріал муздрамтеатру впливає на розміри підсилювача, його статичні і динамічні параметри. Так, чим вище індукція насичення матеріалу, тим менше розміри БМР, що пояснює можливість зменшити поперечний переріз магнітопровода при збереженні величини магнітного потоку. Тому, чим вище якість матеріалу, тим ближче характеристики підсилювача до ідеальних. При проектуванні даного БМР був обраний матеріал 79НМ, що володіє порівняно високою чутливістю.

Розрахунок вівся по геометричному фактору Г1.В обраному сердечнику Г1значітельно більше розрахункового, через велику струму навантаження і, як наслідок, великого перерізу провода.

Уточнення параметрів показало, що ? знизився на 4,3%, що знаходиться в межах норми.

Трансформатор вибраний з умови отримання мінімальної потужності. Перетин трансформатора взято дещо менше розрахункового, тому попередній розрахунок показав доцільність цього.

Ланцюг зсуву не збільшує інерційність БМР, т.к. в неї включений резистор, складений з постійного обмежувального і змінного підлаштування резисторів, причому опір постійного становить 70%, а змінного - 60% від (Rсм- Rwсм), де Rwсм- опір обмотки зміщення.

Таким чином, спроектована БМР цілком відповідає вимогам технічного завдання.

Список використаної літератури

Семенов В.І., Лекції за курсом ЕМТ, 1999

Семенов В.І., Методичні вказівки до виконання курсової роботи, 1989

Миловзоров В.П., Електро - магнітні пристрої автоматики, 1974

Усатенко С.Т., Виконання електричних схем по ЕСКД, 1989

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка