трусики женские украина

На головну

 Дослідження синхронного зрушується регістру на JK-тригері - Схемотехніка

Увага, Студент !!! При синтезі ТУ в таблицях внутрішніх станів пізніше була виявлена ??помилка - два поля були заповнені невірно! Раджу вникнути в усе самому і виправити з усіма витікаючими наслідками (у результаті можуть змінитися рівняння і схема регістру). Мені вже просто лінь виправляти тому все одно роботу здав J

Зміст:

Завдання на курсове проектування ...................................................... стор.2

Проектування синхронного зрушується регістру на JK-тригері ............ ..стр.3

Синтез триггерного пристрої ............................................................ .стр.8

ЗАВДАННЯ

На курсове проектування з дисципліни «Організація ЕОМ і систем»

Спроектувати схему замовний ІС, що виконує функцію восьмирозрядного синхронного зрушується регістру на JK-тригері.

Синтезувати тригерні пристрій відповідно до обраного типом тригера.

1.Проектірованіе синхронного зрушується регістру на JK-тригері

Вибір типу виконуваної регістром операції здійснюється за допомогою сигналів управління, кількість яких визначається за формулою y =] logK [, де К - кількість виконуваних операцій.

В даному випадку необхідно забезпечити виконання двох операцій:

- Зрушення вліво на 3 розряду

- Зрушення вправо на 3 розряду

Отже, потрібно один керуючий сигнал у.

На кожен з 8 розрядів проектованого регістра необхідно по одному триггеру.

Опис всього регістру можна звести до опису поведінки одного i-го розряду цього регістра в слідстві регулярності його структури. Стан цього розряду в наступний момент часу повністю визначається станом розрядів i-3 і i + 3, а також значенням керуючого сигналу у.

При у = 1 виконується зсув вліво i-3, а при у = 0 зсув вправо i + 3.

 i + 3

 i + 2

 i + 1

i

 i-1

 i-2

 i-3

Опис поведінки i-го розряду регістра звичайно представляється у вигляді таблиці, в лівій частині якої розташовані всі можливі стану сигналів, що впливають на поведінку i-го розряду, а в правій частині - стан i-го розряду після виконання операції зсуву і тип переходу, який при цьому повинен здійснити вихідний сигнал i-го розряду.

Умовні позначення можливих типів переходів змінної Qiпредставлени в таблиці 1:

 Значення в момент часу t Значення в момент часу t + 1 Тип переходу Умовне позначення переходу jQi

 0 0 0 -> 0 0

 0 1 0 -> 1 a

 1 0 1 -> 0 b

 1 січня 1 -> 1 січня

Опис поведінки i-го розряду представимо у вигляді таблиці 2:

 Номер стану Моменти часу

 Тип переходу

 jQi

 t t + 1

y

 Q i-3

 Q i

 Q i + 3

 Q i

 1 2 3 4 5 6 7

 1 0 0 0 0 0 0

 2 0 0 0 1 1 a

 3 0 0 1 0 0 b

 4 0 0 1 1 1 1

 5 0 1 0 0 0 0

 6 0 1 0 1 1 a

 7 0 1 1 0 0 b

 8 0 1 1 1 1 1

 9 1 0 0 0 0 0

 10 1 0 0 1 0 0

 11 1 0 1 0 0 b

 12 1 0 1 1 0 b

 13 1 1 0 0 1 a

 14 1 1 0 1 1 a

 15 1 1 1 0 1 1

 16 1 1 1 1 1 1

У даній таблиці тип переходу jQi определячется значеннями Qi в моменти часу t і t + 1. Дані таблиці №2 дозволяють представити опис роботи регістра у вигляді карти Карно для чотирьох змінних:

jQi

у · Qi-3

 Q i · Q i +3 00 01 11 10

 00 0 0 a 0

 01 a a a 0

 11 Січня 1 січня b

 10 b b 1 b

Оскільки типи переходів вихідного сигналу тригера повністю визначаються значеннями вихідних сигналів, то, підставивши замість типів переходів від jQi значення вхідних сигналів можна побудувати карту Карно, що описує логіку формування вхідних сигналів тригера, який виконує функції i-го розряду проектованого регістра згідно з таблицею 3:

 jQi JKTУ

 J K

 0 0 X

 1 X 0

 a 1 X

 b X 1

Використання різних типів тригерів призводить до формування відрізняються один від одного карт Карно, що описують вхідні сигнали цих тригерів. У нашому випадку розглянемо схемну реалізацію на базі JK-триггерного пристрою. В результаті заміни типів переходів jQi на відповідні значення вхідних сигналів одержуємо карти Карно, що описують поведінку вхідних сигналів JK-тригера.

Ji

у · Qi-3

 Q i · Q i +3 00 01 11 10

 00 0 0

 1 0

 01

1

1

 1 0

 11

X

X

 X X

 10 X X

 X X

Ki

у · Qi-3

 Q i · Q i +3 00 01 11 10

 00

X

 X X

X

 01 X X X

X

 11 0 0 0

1

 10

1

 1 0

1

_

Ji = y · Qi + 3 + y · Qi-3

__ _ __

Ki = y · Qi-3 + y · Qi + 3

_ ___ _ ___

Ji + Ki = y · Qi + 3 + y · Qi-3 + y · Qi-3 + y · Qi + 3 = 1

Переводимо Ji = y · Qi + 3 · y · Qi-3

__ _ ___

Ki = y · Qi-3 · y · Qi + 3

_

Ki = Ji

Схема має вигляд:

Щоб отримати вираз, що описує логіку формування сигналів на вході тригера, використовуємо рівняння: Ji = y · Qi + 3 + y · Qi-3, де i = 1..8, причому якщо результат підстановки i виявиться менше або рівним нулю, то до результату слід додати максимальне (у даному випадку 8) кількість розрядів в проектованому регістрі, якщо ж результат виявиться більше максимальної кількості розрядів (тобто 8), то з нього слід відняти це максимальне число.

_

J1 = y · Q4 + y · Q6

J2 = y · Q5 + y · Q7

J3 = y · Q6 + y · Q8

J4 = y · Q7 + y · Q1

J5 = y · Q8 + y · Q2

J6 = y · Q1 + y · Q3

J7 = y · Q2 + y · Q4

J8 = y · Q3 + y · Q5

Схема зрушується регістру, побудованого за отриманими виразами виглядає наступним чином:

2.Сінтез триггерного пристрою.

Вихідними даними для проектування є функція зовнішніх переходів тригера та умови перемикання вихідного сигналу тригера по відношенню до синхросигналу С.

Таблиця зовнішніх переходів JK-тригера:

 K J Q

 Q n + 1 jQi

 0 0 0 0 0

 0 0 1 1 1

 0 1 0 1 a

 0 1 1 1 1

 1 0 0 0 0

 1 0 1 0 b

 1 1 0 X X

 1 1 січня X X

Визначимо обмеження на зміни вхідних сигналів С, J, K.

- При зміні С, сигнали J і K не повинні змінюватися

- При С = 1, сигнали J і K не можуть змінюватися одночасно

- При С = 0, ніякі обмеження на зміну J і K не накладаються

- Одночасна зміна С, J і K не припустимо.

Опис роботи тригера представимо у вигляді таблиці внутрішніх станів JK-тригера:

 № стану Стани вхідних сигналів C, J, KQ

 000

 001

 011

 010

 110

 111

 101

 100 0

 1 (1) 2 3 4 - - - 8 0

 2 1 (2) 3 4 - - 7 - 0

 3 1 2 (3) 4 - 6 - - 0

 4 1 2 3 (4) 5 - - - 0

 5 - - - 4 (5) - - - 0

 6 - - 3 - - (6) - - 0

 1 липня 2 - - - - (7) - 0

 1 серпня - - - - - - (8) 0

 9 (9) 10 11 12 - - - 16 січня

 10 9 (10) 11 12 - - 15 - 1

 11 9 10 (11) 12 - 14 - - 1

 12 9 10 11 (12) 13 - - - 1

 13 - - - 12 (13) - - - 1

 14 - - 3 - - (14) - - 1

 15 - 10 - - - - (15) - 1

 16 січня - - - - - - (16) 1

Мінімізована таблиця внутрішніх станів і переходів JK-тригера:

 № стану Стани вхідних сигналів C, J, KQ

 000

 001

 011

 010

 110

 111

 101

 100

 1,2,3,4,7,8 (1) (2) (3) (4) 5 6 (7) (8) 0

 5,6 - - 3 4 (5) (6) - - 0

 9,10,11,12,13,16 (9) (10) (11) (12) (13) 14 15 (16) 1

 14,15 - 3 лютого - - (14) (15) - 1

Повторно мінімізована таблиця внутрішніх станів і переходів JK-тригера має вигляд:

 № стану Стани вхідних сигналів C, J, KQ

 000

 001

 011

 010

 110

 111

 101

 100

 1 (1) (1) (1) (1) 2 2 (1) (1) 0

 2 - - 3 3 (2) (2) - - 0

 3 (3) (3) (3) (3) (3) 4 4 (3) 1

 4 - 1 січня - - (4) (4) - 1

Відповідно до графом заповнюємо подвійну карту Карно:

CJK

 y1y2 000 001 011 010 110 111 101 100

 00 00 00 00 00 01 01 00 00

 01 - - 11 11 січня 01 - -

 11 11 11 11 11 11 10 10 листопада

 10 - 00 00 - - 10 жовтня -

Звідси, отримуємо дві карти Карно та рівняння для y1 і y2:

CJK

 y1y2 000 001 011 010 110 111 101 100

 00 0 0 0 0 0 0 0 0

 01 X X

1

 1 0 0 X X

 11

1

1

1

1

1

1

1

1

 10 X 0 0 X X

1

 1 X

y1 = y1 · y2 + y1 · C · K + y2 · C · J

CJK

 y1y2 000 001 011 010 110 111 101 100

 00 0 0 0 0

1

 1 0 0

 01 X X

1

1

1

 1 X X

 11

1

1

1

1

 1 0 0

1

 10 X 0 0 X X 0 0 X

_ _ _ _ _ _

y2 = y1 · C · J + y1 · y2 · J · K + y1 · y2 · J + y1 · J · K

Схема JK-триггерного пристрою має вигляд:

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка