трусики женские украина

На головну

 Транспортне страхування ЗЕД - Страхування

Міністерство Освіти Російської Федерації Державне вище професійне

освітня установа тюменської області Тюменський міжнародний інститут

економіки і права Економічний факультет

Кафедра економіки та світогосподарських связейКурсовая робота з дисципліни «Організація і управління ЗЕД» «Транспортне страхування ЗЕД»

Виконав: студент гр. 152

Беляков Д.К.

Керівник: доцент

Скрипнюк Д.Ф.

Тюмень 1999

Зміст

Оглавление......................................................................................................................................................................................... 2

Введение................................................................................................................................................................................................ 3

Глава 1. Транспортне страхування у зовнішньоекономічній діяльності ............... 5

1.1. Морська перевозка............................................................................................................................................................ 5

1.2. Повітряна перевозка................................................................................................................................................... 13

1.3. Залізнична перевозка.................................................................................................................................... 14

1.4. Автоперевозка.................................................................................................................................................................. 16

Глава 2. Страхування грузов.............................................................................................................................................. 18

2.1. Транспортне страхування вантажів (страхування карго) ........................................... ................................... 18

2.2. Страхування контейнеров.......................................................................................................................................... 24

2.3. Мінімізація збитків при транспортування застрахованих вантажів ............................................ .... 28

2.4. Побудова тарифів по страхуванню грузов.................................................................................................... 31

Заключение...................................................................................................................................................................................... 44

Список литературы................................................................................................................................................................... 46

Введення

Страхування у зовнішньоекономічній діяльності пов'язано з обслуговуванням специфічних страхових інтересів експортерів та імпортерів товарів і послуг. Всі наростаюче в останні роки кількість міжнародних торгових угод, до їх числа відносяться і угоди між сторонами з країн СНД, призвело до ускладнення форм договорів.

Цивілізоване ведення бізнесу, тим більше при договірній формі відносин і відсутності монополії державної власності, просто немислимо без страхування. Виключити ж повністю ризики, навіть при зробленому формі договірних відносин, неможливо. Їм можна тільки протидіяти різними способами. До числа цих способів по праву належить страхування - механізм, за допомогою якого ризик перекладається на страховика.

Страховий ринок передбачає не тільки конкуренцію, але і взаємодія страхових організацій у виробленні узгоджених умов страхування, проведення організаційних і технічних заходів щодо попередження збитку, в першу чергу в транспортному страхуванні, де найбільш зримо проявляється основна теза «страхування - бізнес без кордонів».

Необхідність розгляду основного механізму страхування вантажів досить актуальна в даний момент. Більшість російських страхових компаній мало користуються тим досвідом, який накопичено західними країнами і тому їх діяльність не зовсім ефективна. Слабо відпрацьований механізм транспортного страхування при торгівлі з країнами СНД. В результаті це веде до роз'єднаності, нерозуміння, спорах і, як наслідок, судових розглядів.

Договори, укладені між учасниками міжнародної торгівлі, найчастіше є програшними як для російської сторони, так і для страхової компанії. Знання ж всіх нюансів страхування перевезень вантажів дозволить вивести торгівлю на більш високий рівень, зменшити витрати часу на вирішення питань про розподіл втрат при виникненні страхового випадку і тим самим стимулювати подальші розвиток страхування зовнішньоекономічної діяльності.

Велика частина прав і обов'язків у договорах купівлі-продажу пов'язана із забезпеченням збереження товару протягом усього шляху прямування від продавця до покупця. Саме тому учасники угод вдаються до транспортному страхуванню, що включає в себе всі види перевезень, відповідальність перевізників, а також страхування самих вантажів.

У зв'язку з тим, що страхування зовнішньоекономічної діяльності дуже різноманітна область страхування, основною метою даної роботи є розгляд механізму транспортного страхування, широко використовуваного в міжнародній торгівлі. У першому розділі розглядаються різні типи перевезень і особливості страхування при використанні будь-якого з них. Найбільшу увагу автор вирішив приділити вивченню морських перевезень, як найбільш розвиненого виду транспортування вантажів. У другому розділі розглядається страхування вантажів, як частини транспортного страхування, а також наводяться способи мінімізації збитків при транспортуванні застрахованих вантажів.

Глава 1. Транспортне страхування у зовнішньоекономічній діяльності 1.1. Морське перевезення

Практика зовнішньоекономічної діяльності з експорту-імпорту товарів і послуг спирається на систему договорів страхування, які надають певні гарантії експортерам та імпортерам при виникненні різних непередбачених обставин і випадковостей. У переважній більшості зовнішня торгівля обслуговується морським транспортом. Тому питання страхування зовнішньоекономічної діяльності розглядаються через систему договорів морського страхування. У коло питань морського страхування входять страхування морських суден (корпуси та оснастки перевізних та інших плавзасобів), страхування карго (перевезених вантажів) і страхування відповідальності судновласників. Страхування карго носить також назву транспортного страхування вантажів. Широкий розвиток в останні роки контейнерних перевезень призвело до виділення в самостійний вид страхування контейнерів.

Договір морського перевезення полягає в двох основних формах: у формі чартеру і у формі коносамента. Чартери регулюють взаємовідносини між фрахтувальником і фрахтувальником з приводу порядку використання судна: на час, на рейс, на термін оренди і т.д. Коносаменти розрізняють за характером вантажу, стосовно перевезення якого укладається договір. Наприклад, коносаменти зернові, лісові, нафтоналивні та ін.

Коносамент - двосторонній договір перевезення, що укладається на користь власника вантажу. Однак він може бути укладений і на користь третьої особи, як правило, одержувача. Коносамент виконує три функції: 1) договір морського перевезення; 2) доказ прийому вантажу; 3) товаророзпорядчий документ. Право по коносаменту можна передавати іншим особам або невизначеному колу осіб шляхом переуступним написи. Зворотний бік коносамента містить умови договору морського перевезення [5].

Суттєве значення для оцінки ступеня незбереження вантажу має документ, складений в порту прибуття. У порту призначення можуть видаватися два документа, що свідчать про стан доставленого вантажу. Перший складають портові влади, митні служби, агенти судновласника і вантажоодержувача і т.д. Другий документ - це аварійний сертифікат, який складається аварійно-комісарський компаніями лише на прохання і за рахунок особи, яка звернулася за оглядом. Сенс його полягає в незалежній оцінці причин, розміру і місця настання збитку. Найчастіше він складається у страхових цілях.

Обґрунтовану претензію і позов страхова компанія може заявити протягом року з дня видачі вантажу, а якщо вантаж не видано, з дня, коли він повинен бути виданий. Головним документом, обгрунтовує розмір вимог страхової компанії, є аварійний сертифікат. Послуги аварійного комісара оплачуються вантажоодержувачем і потім компенсуються йому страховою компанією разом з оплатою страхової претензії. Сертифікат не складається в тих випадках, коли за виданими офіційних документів порту ясно видно, що стався той чи інший збиток, і його факт і розмір ні перевізником, ні одержувачем не заперечують.

Істотним фактором при пред'явленні претензій та позовів в морському страхуванні є встановлений законом обмеження відповідальності перевізника, тобто та межа, вище якого перевізник не несе відповідальності за будь-якої формі його провини. Мета такого обмеження - забезпечення нормального функціонування транспортної інфраструктури. Гаагскими правилами межа відповідальності за одне місце встановлений в розмірі, що дорівнює приблизно 100 англійським фунтам стерлінгів (в Россі - 250 руб. За одиницю вантажу) [11]. Для заяви претензії морському перевізнику повинні бути представлені:

- Оригінал коносамента;

- Оригінал страхового поліса;

- Оригінал або копія рахунку-фактури на вантаж;

- Оригінал або копія вантажних сертифікацій;

- Акти приймання вантажу в порту призначення;

- Аварійний сертифікат;

- Суброгаціонная розписка.

Суброгація - це не право, а заснований на законі перехід права вимоги, причому з певними умовами, зазначеними в законі. Слід відрізняти суброгацію від звичайної поступки вимоги (цесії). Основна відмінність полягає в тому, що при суброгації право вимоги до страховика переходить в силу закону, в той час як при цесії право вимоги відступається кредитором іншій особі.

Суброгаціонние вимоги страхових компаній по транспортному страхуванню розглядаються як вимоги в силу суброгації, і строки давності починають текти з моменту заподіяння шкоди. Отже, виплативши страхове відшкодування, страхова компанія решіт питання про початок роботи з повернення за рахунок винних осіб, хоча б часткового, оплаченої суми. За загальним правилом не можуть пред'являтися вимоги щодо збитків, що стався внаслідок впливу непереборної сили (блискавка, ураган, землетрус і т.п.).

Головне завдання страхової компанії при пред'явленні суброгаціонних вимог полягає в тому, щоб довести провину певної особи в настанні страхового випадку.

Страхування судів торгового флоту.

Виходячи з загальноприйнятої практики страхові компанії приймають на страхування будь-який суспільний інтерес, пов'язаний з експлуатацією судна від будь-яких випадковостей і небезпек під час плавання або в період будівлі судна.

З метою стандартизації договорів страхування, надання вибору страхувальникові в страховому покритті в практиці страхування судів також застосовуються різні умови, що об'єднують певну групу ризиків.

За умовами з відповідальністю за загибель і пошкодження відшкодуванню підлягають:

а) збитки від пошкоджень або фактичної або конструктивної повної загибелі судна внаслідок вогню, блискавки, бурі, вихору, і інших стихійних лих, катастрофи, посадки судна на мілину, зіткнення суден між собою або з усякими нерухомими або плавучими предметами, включаючи лід; або внаслідок того, що судно перекинеться або затоне, а також внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладанні і вивантаження вантажу або при прийомі палива, вибуху на борту судна чи поза, його, вибуху котлів, поломки валів, прихованого дефекту корпусу, машин і котлів, недбалості або помилки капітана, механіка або інших членів команди або лоцмана;

б) збитки від пошкодження судна внаслідок заходів, прийнятих для рятування або гасіння пожежі;

в) збитки від пропажі судна безвісти;

г) збитки, внески і витрати по загальній аварії;

д) збитку які судновласник зобов'язаний відшкодувати власнику іншого судна внаслідок зіткнення суден;

е) всі необхідні і доцільно зроблені витрати з порятунку судна, по зменшенню збитку і встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

За цими умовами збитки від пошкодження відшкодовуються із застосуванням 3% -ної франшизи, т. Е. Збитки не підлягають відшкодуванню, якщо не досягли 3% страхової суми. Збитки від пошкоджень відшкодовуються без франшизи тільки в тих випадках, коли їх причинами з'явилися крах, зіткнення з іншим судном, посадка на мілину, пожежа або вибух на судні, а також за наявності загальної аварії. Збитки від повної загибелі судна в усіх випадках відшкодовуються без франшизи.

Умови без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи за обсягом відповідальності страховика більш обмежені. При цьому ж переліку ризиків збитки від повної загибелі судна відшкодовуються повністю, а збитки від пошкоджень - тільки в тих випадках, якщо вони стали наслідком аварії судна (посадки його на мілину, пожежі або вибуху на борту судна, зіткнення з іншим судном або з усяким нерухомим або плавучим предметом, включаючи лід, або внаслідок заходів, прийнятих для рятування або гасіння пожежі). Підлягають відшкодуванню також збитки від пропажі судна безвісти; збитки, внески і витрати по загальній аварії; збитки, які судновласник зобов'язаний оплатити власникові іншого судна внаслідок зіткнення суден; всі необхідні і доцільно зроблені витрати з порятунку судна, а також по зменшенню і визначенню його розміру, якщо збиток підлягає відшкодуванню за умовами страхування.

Умова без відповідальності за приватну аварію передбачає відшкодування збитків від повної фактичної або конструктивної загибелі судна з причин, викладених вище в п. А) попереднього умови; збитків від пропажі судна безвісти; збитків, що відносяться до загальної аварії, проте тільки в тих випадках, коли збитки заподіяні устаткуванню, механізмам, машинам і котлам, але не корпусу судна і керма; відшкодовуються також збитки, завдані гасінням пожежі або зіткненням з іншими судами під час рятувальних робіт, відшкодовуються витрати з порятунку судна, по зменшенню збитку і по встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

Умова з відповідальністю тільки за повну загибель судна, включаючи витрати з порятунку, передбачає відшкодування збитків від повної загибелі (фактичної або конструктивної), пропажі судна безвісти, відшкодування витрат з порятунку судна.

Умова з відповідальністю тільки за повну загибель судна передбачає відшкодування збитків тільки від повної (фактичної або конструктивної) загибелі судна, внаслідок небезпек, перерахованих вище, і від пропажі судна без вісті.

У всіх випадках не відшкодовуються збитки, що відбулися внаслідок наміру або грубої недбалості страхувальника, вигодонабувача або їх представників; немореходности судна (т. е. ненадійності або непристосованості судна для даного плавання, відсутності необхідного спорядження чи обладнання, необхідного складу команди, належної її кваліфікації, відправлення в рейс без належних суднових документів або неправильно навантаженим); старості або зносу судна, його частин і приладдя; форсування льоду без проводки криголамом, навантаження з відома страхувальника або вигодонабувача, але без відома страховика речовин або предметів, небезпечних у відношенні вибуху або самозаймання; всякого роду військових дій або військових заходів та їх наслідків, пошкодження чи знищення мінами, торпедами, бомбами та іншими знаряддями війни; піратських дій, а також громадянської війни, народних хвилювань і страйків, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка