На головну

 Страхування вантажів - Страхування

ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

Під транспортним страхуванням розуміється сукупність видів страхування від небезпек, що виникають на різних шляхах сполучення - морських, річкових, повітряних, сухопутних, змішаних. Об'єктами страхування можуть бути як самі засоби транспорту, так і транспортовані ними вантажі. Страхування вантажів часто називається карго, а страхування засобів транспорту - каско.

Страхування вантажів

Страхування вантажів - один з найбільш поширених видів страхових операцій. Страхувальниками можуть виступати будь-які юридичні та фізичні особи, які є вантажовідправниками або вантажоодержувачами. Хто конкретно укладає договір страхування вантажів, покупець або продавець, залежить від умов поставки продукції, обумовлених ними юридичних та економічних взаємовідносин сторін.

Так, в міжнародній торгівлі поставка товарів морським шляхом на умовах СІФ покладає обов'язок укладення договору страхування на продавця. При залізничних перевезеннях аналогічні вимоги передбачені умовами поставок "франко-станція призначення" (до прикордонної залізничної станції).

Інші угоди (КАФ, ФАС, ФОБ при морських перевезеннях, франко-станція відправлення та ін. При залізничних) звільняють продавця від витрат по страхуванню. Отже, вже покупець економічно зацікавлений у страхуванні придбаних товарів.

Мабуть, такий характер торговельних угод утвердиться з часом і між незалежними державами, що утворили СНД.

У внутрішній торгівлі одним з основних видів цін є "франко-станція призначення", яка включає витрати з доставки продукції на склад станції призначення. Однак при формуванні цін на цих умовах витрати зі страхування найчастіше, на жаль, не враховуються. Тому є всі підстави керуватися принципом переходу права власності і ризику втрати вартості продукції з покупця на продавця.

Ризик загибелі або псування товарів залежно від умов угоди переходить від продавця до покупця: при видачі продукції зі складу продавця, при доставці її на склад (в порт) перевізника, при навантаженні у вагон (на судно), при розвантаженні продукції на станції (у порту) призначення. Отже, переважно ризик зазнати втрат лежить на покупцеві. Природно, він насамперед зацікавлений у страхуванні. Але договір страхування може полягати і продавцем (на прохання покупця або з його згоди) з включенням страхових платежів у вартість товару.

Умови страхування вантажів, що використовуються в міжнародній практиці і нашої внутрішньодержавної, мають як спільні риси, так і певні відмінності.

Правила, що застосовуються страховими організаціями, передбачають можливість страхування вантажів на умовах:

1 - "з відповідальністю за всі ризики"

2 - "без відповідальності за пошкодження".

Страхування "з відповідальністю за всі ризики" означає відшкодування збитків від пошкодження або повної загибелі всього або частини майна, що виникають від будь-яких причин (крім особливо обумовлених), а також необхідні і доцільно здійснені витрати по рятуванню та збереженню вантажу, щодо попередження подальших його ушкоджень.

Виключення з цієї універсальної відповідальності становлять не відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок: воєнних дій (військових заходів) та їх наслідків; народних хвилювань і страйків; конфіскації, реквізиції, арешту вантажу або транспортного засобу, їх протиправного захоплення; прямого-непрямого впливу атомного вибуху, радіоактивного зараження, пов'язаного з будь-яким застосуванням атомної енергії і використанням розщеплюються; наміру або грубої необережності страхувальника або його представника, а також внаслідок порушення будь-ким з них встановлених правил перевезення, пересилання та зберігання вантажів; недотримання необхідних вимог по упаковці (укупорке) вантажів, відправлення їх у пошкодженому стані, а також недопоставки вантажів; пожежі або вибуху внаслідок навантаження з відома страхувальника (його представника), але без відома страхової організації самозаймається і вибухонебезпечних речовин і предметів; нестачі вантажу при цілості зовнішньої упаковки; пошкодження вантажу хробаками, гризунами та комахами; впливу температури, трюмного повітря або особливих і природних властивостей вантажу, включаючи усушку. Не відшкодовуються також різного роду непрямі збитки.

За договором страхування "без відповідальності за пошкодження" відшкодовуються збитки від повної загибелі всього або частини вантажу, викликаної пожежею, вибухом, блискавкою, бурею, вихором, іншими стихійними лихами, крахом або зіткненням перевізних засобів (поїздів, суден, літаків і т.д. ), посадкою судна на мілину, пошкодження його льодом, провалом мостів, підмочки вантажу забортної водою, аварією при навантаженні, вивантаженні, укладанні вантажу, прийомі судном палива. Відшкодовується також збитки внаслідок пропажі транспортного засобу без вісті, доцільно зроблені витрати з гасіння пожежі, рятування, збереженню вантажу та попередження його подальших ушкоджень

Не відшкодовуються збитки в тих же випадках, що і при страхуванні "з відповідальністю за всі ризики" і, крім того, втрати внаслідок запотівання судна та підмочки вантажу атмосферними опадами, знецінення вантажу зважаючи забруднення при цілості зовнішньої упаковки, викидання за борт і змити хвилею палубного вантажу (або перевезеного в безпалубних судах), крадіжки або недоставки вантажу.

За угодою сторін вантаж може бути застрахований і на інших умовах, у тому числі від додаткових ризиків. Тут може бути використаний досвід страхування іншого майна, а також міжнародна практика страхування вантажів, про яку йдеться далі.

Вантаж приймається на страхування в сумі, заявленій страхувальником, але не понад вартості, зазначеної в перевізних документах.

Відповідальність страхової організації починається з моменту, коли вантаж буде взято із складу в пункті відправлення і триває протягом усього перевезення (включаючи перевантаження і перевалки, а також зберігання на складах у пунктах перевантажень і перевалок) до тих пір, поки вантаж не буде доставлений на склад вантажоодержувача або інший кінцевий пункт призначення, зазначений у страховому свідоцтві (полісі).

Треба відзначити, що страхування імпортних вантажів (заключаемое вітчизняними або закордонними страховими товариствами) діє, як правило, до моменту прибуття товару на прикордонний пункт (порт, станцію). Для захисту вантажу на період подальшого транспортування слід укладати інший договір страхування. Можливо при певних умовах і безперервне страхування вантажів (за одним договором) до складу покупця.

Договір страхування може укладатися як за місцем знаходження відправляється вантажу, так і за місцем його одержання.

У заяві про укладення договору повинні бути вказані такі відомості:

- Точна назва, рід упаковки, число місць і вага вантажу;

- Номери і дати коносаментів або інших перевізних документів;

- Вид транспорту (при морському перевезенні - назва, рік будівлі і тоннаж судна);

- Спосіб відправки вантажу (у трюмі або на палубі, навалом, насипом, наливом);

- Пункти відправлення, перевантаження і призначення вантажу;

- Дата відправки вантажу;

- Вартість вантажу (страхова сума);

- Вид страхової відповідальності (умови страхування).

За рішенням страхової організації договір може укладатися з оглядом майна і складанням його опису, в якій в залежності від виду вантажів зазначаються: найменування та інвентарний номер (якщо він є), кількість, ціна, марка, рік випуску, номер технічного паспорта і загальна вартість.

Страхувальник зобов'язаний, як тільки йому стане відомо, повідомити страхової організації про всі істотні зміни ступеня

ризику: про значну затримку рейсу, відхилення від обумовленого в договорі страхування або звичайного шляху, зміну пункту перевантаження, вивантаження або призначення вантажу, перевантаження на інше судно, зміну способу відправки і т.д.

Страхова організація має право з урахуванням цих змін переглянути умови страхування або зажадати сплати додаткового внеску. Якщо страхувальник не погодиться на зміну умов страхування або відмовиться від сплати додаткового платежу, договір страхування припиняється з моменту настання змін у ризику з наступним поверненням частини платежу за час, що залишився до закінчення терміну страхування.

Ставки страхових платежів диференціюються за видами транспортування і типам страхової відповідальності. При перевезенні водним транспортом ставки залежать також від перебування вантажів - у трюмі або на палубі. Страхова організація може збільшувати або знижувати ставки, коли це викликається умовами перевезення, її відстанню і напрямком, станом транспортних засобів та іншими факторами.

При укладенні договору з додатковою відповідальністю застосовуються, крім того, індивідуальні ставки платежів, виходячи зі змісту цієї додаткової відповідальності і специфічних властивостей перевезених вантажів.

Взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку визначаються наступними вимогами. Страхувальник зобов'язаний вжити всіх можливих заходів до рятування пошкодженого вантажу, а також до забезпечення права страхової організації на регрес до винної сторони. Протягом доби, як стало відомо про страховий випадок, необхідно повідомити страхової організації. Остання повинна не пізніше трьох днів після отримання відповідних документів приступити до складання страхового акта та визначення збитків.

Шкода відшкодовується відповідно до принципу пропорційної (часткової) відповідальності, тобто виходячи з вартості загиблого (зниклого) і ступеня пошкодження збереженого вантажу.

Відповідно до міжнародної практики страхові акціонерні товариства застосовують три типи стандартних умов страхування вантажів: "з відповідальністю за всі ризики", "з відповідальністю за приватну аварію", "без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи".

Перший тип в основному аналогічний тому, про який говорилося вище, вони навіть мають однакову назву. Другий і третій типи між собою відрізняються незначно: в одному при обмеженої відповідальності проте відшкодовуються втрати і від загибелі та пошкодження вантажів; в іншому за пошкодження відповідальності, як правило, немає, вона передбачена тільки у разі аварії суден.

Характерною рисою всіх трьох названих типів страхування є відшкодування збитків, витрат і внесків по загальній аварії, що має важливе значення при водній перевезенні вантажів. Винятки з страхової відповідальності в основному ті ж, що і в правилах державного страхування. Є, крім того, застереження про страхування предметів, схильних лому і бою (скло, фарфор, кераміка, цегла і т.п.), по другому і третьому типам відповідальності - і деякі інші несуттєві обмеження при відшкодуванні збитків.

У міжнародній практиці і в діяльності українських страхових компаній передбачена можливість укладення генерального договору на страхування всіх перевезень (будь-яких вантажів або певного роду). Термін дії такого договору зазвичай не встановлюється, тобто він вважається безстроковим.

За генеральним полісом вважаються застрахованими вантажі, що перевозяться на морських і річкових суднах, залізницею, на автомашинах, повітряним транспортом і т.д.

По кожній відправці страхувальник зобов'язаний повідомити основні відомості про відправляються, пунктах відправлення та призначення, видах перевізних засобів, а також інформувати страховика про всі зміни у ризику.

Ставки страхових платежів (премії) залежать від багатьох факторів: характеру вантажу, його розміщення і якості його упаковки, виду перевізних засобів, пори року, умов в портах вантаження і вивантаження, територіального розміщення портів і інших постійних або тимчасових факторів.

Українські акціонерні компанії (наприклад акціонерна страхова компанія «Енергополіс» м.Київ, українсько-австралійська страхова компанія QBE-UGPB Insurance) за бажанням продавців і покупців може страхувати вантажі не тільки за названими власними правилами, але й на умовах Інституту лондонських страховиків.

Діяльність страхових компаній по страхуванню вантажів, відшкодуванню виникають втрат пов'язана із здійсненням заходів щодо збереження експортно-імпортних вантажів в портах (превентивні заходи). Деякі інші акціонерні страхові організації, укладаючи договори страхування вантажів, забезпечують разом з тим їх охорону, супровід в дорозі.

Приклад 1

Страхування вантажів СК «Москва» м Москва

Пропозиція клієнтам

Страхування вантажів - один з основних напрямків діяльності Страхової компанії "МОСКВА". Вона має багатий досвід по страхуванню вантажів, як на внутрішніх, так і на міжнародних перевезеннях.

На страхування приймаються будь-які види вантажів, що перевозяться будь-яким видом транспорту в будь-яку точку Росії та світу.

За договором страхування відшкодовується збиток, пов'язаний з пошкодженням, загибеллю, втратою всього вантажу або його частини. За бажанням клієнта і залежно від характеру вантажу поліс СК "МОСКВА" забезпечить страховий захист на весь період транспортування "від складу до складу", включаючи зберігання на складах відправника або одержувача, або на окремі етапи транспортування. Дія поліса покриває також ризики, пов'язані з перевантаженням і проміжним зберіганням вантажу.

Обсяг страхового покриття залежить від характеру вантажу і побажань клієнта.

Страхування проводиться на наступних умовах:

- "З відповідальністю за всі ризики";

- "З відповідальністю за приватну аварію";

- "Тільки від повної загибелі всього або частини вантажу".

Для спеціальних вантажів і складних маршрутів ми запропонуємо Вам оптимальні умови страхування, відповідні високим світовим стандартам.

Автоматична перестрахувальна програма, реалізована СК "МОСКВА" через провідних західних перестраховиків, дозволяє нам застосовувати гнучку систему тарифних ставок. Постійним клієнтам надаються знижки. Договір страхування можна укласти як на одне перевезення, так і на серію перевезень.

Тісні зв'язки з сюрвейрамі та аварійними комісарами забезпечують швидке м якісне врегулювання збитків у будь-якому пункті Росії і за кордоном.

За весь час роботи СК "МОСКВА" не мала і не має невиконаних зобов'язань по виплаті страхових відшкодувань, а також претензій і нарікань від наших клієнтів.

Страхування вантажів здійснюється відповідно до "Загальними умовами страхування вантажів" Страхової компанії "МОСКВА". При цьому договір страхування укладається на підставі однієї з нижченаведених застережень.

Тариф (А) "з відповідальністю за всі ризики". За справжньою застереженні покриваються всі ризики втрати чи пошкодження застрахованого вантажу, що відбулися за будь-якої причини.

Тариф (С) "з відповідальністю за повну загибель". За справжньою застереженні покривається тільки повна втрата вантажу (окремого місця: тюк, ящик, контейнер і т. Д.). Відшкодування за пошкодження вантажу надається лише у випадку аварії або зіткнення транспортних засобів між собою або з яким-небудь нерухомим предметом, пожежі або вибуху на транспортному засобі.

При страхуванні вантажів, що перевозяться різними видами транспорту застосовуються спеціалізовані таблиці тарифів по кожному виду перевезень: залізничним, автомобільним, водним, повітряним транспортом.

При страхуванні вантажів, що перевозяться повітряним транспортом, застосовуються такі тарифні ставки:

 Тип вантажу Тариф (А) Тариф (С)

 1. Машини та обладнання 0.25% 0.20%

 2. Текстиль і одяг 0.28% 0.20%

 3. Продукти і мед. препарати 0.325% 0.20%

 4. Побутова техніка, комп'ютери, скло 0.35% 0.20%

Надбавка за кожну перевантаження - 0.05%.

Надбавка за військові ризики - 0.0275%.

Приклад 2

АСК «Енергополіс» м Київ

Пропозиція клієнтам

АСК "Енергополіс" страхує усі види вантажів, что перевозяться будь-яким Засоба транспорту у будь-яку точку світу, по всех основних видах перевезень.

Компанія Укладає договори страхування вантажів на Наступний условиях:

- "З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за всі ризик" (аналогічно "обмовкам Інституту лондонський страховиків по страхуванню вантажів" (CL. 252 1/1/82).

- "З обмеженою відповідальністю" (аналогічно "обмовкам Інституту лондонський страховиків по страхуванню вантажів" (CL. 253 1/1/82).

- "Мінімальне покриття" (аналогічно "обмовкам Інституту лондонський страховиків по страхуванню вантажів" (CL. 254 1/1/82).

Розмір страхового тарифу складає 0,25-2% від суми, на якові страхується Вантаж. Фактичність тариф встановлюється в договорі страхування за Згідно СТОРІН з урахуванням вартості, характеру вантажу, его размещения и якості упаковки, виду транспортних ЗАСОБІВ, пори року та других обставинні, что дають можлівість візначіті степень страхового різіку.Іспользуемая література

"Страхова справа" під ред. Рейтмана Л.І. - Москва 1992р.

"Страхування вантажів" Базилевич В.Д., Базилевич К. С., Знання 1997р

"Введення в страхування" Шахов В.В. , - М .: Фінанси

і статистика 1992р

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com