На головну    

 Статистичне спостереження конфліктів та правопорушень, пов'язаних з діяльністю ЗМІ в Росії - Статистика

Санкт-Петербурзький Гуманітарний Університет Профспілок

Кафедра державного права

статистичне спостереження

конфліктів і правопорушень пов'язаних з діяльністю засобів масової інформації в россии

Робота студента

Юридичного факультетів

Третього курсу

Першої групи

Босова А. С.

Григор'єва А. С.

Науковий керівник

професор Сугак В. П.

Санкт-Петербург

2000

Введення

Дане статистичне спостереження присвячено дослідженню конфліктів і правопорушень, пов'язаних з діяльністю засобів масової інформації в Російській Федерації. Актуальність даної теми пояснюється насамперед тим, що воно в якійсь мірі відображає розвиток засобів масової інформації на стадії становлення правової держави. Об'єктом пропонованого статистичного спостереження є власне самі конфліктні ситуації, пов'язані з функціонуванням С.М.І. Завдання даного статистичного спостереження безпосередньо випливають із завдань статистичного дослідження взагалі і полягають, зокрема, в отриманні масових даних безпосередньо про стан досліджуваного об'єкта, в обліку стану явищ, що впливають на об'єкт, вивченні даних про процес розвитку явищ. Мети спостереження визначаються насамперед потребами інформаційного забезпечення з даного питання для формування певної обізнаності суспільства з питання спостереження, а так само у підведенні певних підсумків і висновків на основі отриманого статистичного матеріалу.

В якості ключових питань статистичного спостереження можна відзначити наступні:

Загальна кількість і характеристика конфліктів, пов'язаних з діяльністю С.М.І. за 1996, 1997 і 1998 роки.

Природа цих конфліктів а так же характер участі в них засобів масової інформації.

Ступінь конфліктності С.М.І. Лідери конфліктності.

Географія зареєстрованих конфліктів т. Е. Розподіл числа конфліктних ситуацій по суб'єктах Російської Федерації.

Хто і скільки конфліктує із засобами масової інформації.

Порушення закону, інкриміновані С.М.І.

Загальна характеристика конфліктів,

пов'язаних з діяльністю С.М.І.

Якщо порівнювати результати моніторингу за 1998 рік зі статистикою попередніх років, то принципових відмінностей у характері порушень в інформаційній сфері не виявиться.

Однак це аж ніяк не свідчить про стабільність ситуації і хоча б відносне благополуччя засобів масової інформації. Як показує проведений аналіз, положення ЗМІ постійно змінюється і, на жаль, тільки в гіршу сторону. Забігаючи наперед, відзначимо, що положення ЗМІ в минулому році помітно погіршився не стільки за рахунок прямих порушень прав преси і журналістів (хоча і їх було чимало), скільки за рахунок необгрунтованого переслідування їх за звинуваченням у уявних правопорушення, що буде продемонстровано в подальшому.

З

а 1998 зареєстровано 1077 повідомлень про конфлікти в інформаційній

сфері. Цей показник у півтора рази перевершує аналогічні дані 1997 року.

Слід підкреслити, що незважаючи на суттєве збільшення кількісних показників, вони не відображають справжніх масштабів нарушаемості в інформаційній сфері і багаторазово занижені.

Разом з тим підтвердилася зафіксована в 1997 році тенденція - працівники ЗМІ стали частіше виявляти особисту активність, виступаючи безпосереднім джерелом інформації про порушення їхніх прав. Так, якщо в 1996 році лише 10-12% інформації про конфлікти йшло безпосередньо від самих журналістів і головних редакторів, у 1997 році - 38,6%, то в 1998 році - 46,7%.

Друга половина, як і колись, отримана з публікацій, радіо і телепередач співробітниками Фонду захисту гласності та його регіональних центрів.

Природа конфліктів

У 1998 році у співвідношенні позицій конфліктуючих сторін продовжувалася вже відзначена в минулі роки тенденція - зростання претензій до ЗМІ

ПОРУШЕННЯ інкримінованих С.М.І.

Зростання претензій до журналістів зростає з року в рік. У щорічних частках це виглядає так: 15-35-46-58.

Ще наочніше ця тенденція помітна при порівнянні кількісного складу конфліктуючих сторін. Відомо, що в одному конфлікті може бути задіяне з кожного боку не одна особа, а декілька. При такому розгляді в якості порушників журналісти та ЗМІ виступають частіше, ніж в якості потерпілих (див. Таблицю) .Вид участі журналістів та ЗМІ в конфлікті

 Характер участі

 1996

 1997

 1998

 Абс.

%

 Абс.

%

 Абс.

%

 В якості порушника 183 39,5 533 52,3 954 63,4

 В якості потерпілого 280 60,5 486 47,7 551 36,6

 Загальне число 463 100 1019 100 1505 100

У минулі роки відзначалася різна ступінь залученості в конфлікти журналістів друкованих та електронних ЗМІ. Що змінилося в 1998 році? Звернімося до таблиці.

Участь у конфліктах друкованих та електронних ЗМІ

(В абсолютних показниках)

 1996

 1997

 1998

 Друковані ЗМІ 293 726 1097

 Електронні ЗМІ 180208353

Як видно з наведених даних, як і колись друковані ЗМІ приблизно в 3 рази частіше, ніж електронні схильні конфліктів і більш уразливі.

Порівняння природи конфліктів в друкованих та електронних ЗМІ виявило, що права електронних ЗМІ порушувалися в 48% випадків, а їм інкримінувалося 52% випадків, тобто електронні ЗМІ виступали рівномірно і в тій і іншій іпостасі, і в ролі порушників, і в ролі потерпілих.

Конфліктність С.М.І.

Лідерами конфліктності три роки поспіль є: «Московський комсомолець» (з його регіональними відділеннями), «Комсомольська правда», «Известия», НТВ, ОРТ, ДТРК, «Сьогоднішня газета» (Красноярський край). Цього року цей список поповнили такі активні учасники конфліктів як:

 Вид засоби масової інформації

 Назва засоби масової інформації

 Кількість зареєстрованих конфліктів

 Друковані

 Независимая газета

 11

 Російська газета

 10

 Червоний прапор

 (Липецька область)

 20

 Радіопрограма

 Центр Росії

 (Красноярський край)

 28

 Телепрограма

 Центр Росії

 (Красноярський край)

 15

 Афонтово

 (Красноярський край)

 10

Наведений перелік найбільш конфліктних ЗМІ диктує необхідність прицільного вивчення та аналізу діяльності конкретних ЗМІ. Особливої ??уваги заслуговує ситуація зі ЗМІ в Красноярському краї, які опинилися в цьому році лідерами за кількістю зафіксованих конфліктів.

Що ж стосується друкованих ЗМІ, то тут співвідношення зовсім інше. Права друкованих ЗМІ порушувалися в 30% випадків, а їм інкримінувалося - 70% випадків, тобто претензії до друкованих ЗМІ пред'являлися більш ніж в 2 рази частіше, ніж порушувалися їхні права. З цього випливає, що сформульовані перш рекомендації з «техніки безпеки» для журналістів, особливо працюючих в друкованих ЗМІ, не втратили своєї актуальності.

Географія конфліктів

Якщо в 1997 році були зареєстровані конфлікти в 64 суб'єктах Російської Федерації, то в цьому - в 69. ??По частині регіонів дані явно уривчасті і неповні, є й такі, які все ще залишаються «білими плямами». Звідти інформація не надходить або надходить вкрай скупо. Але відсутність інформації про конфлікти зовсім не означає «безхмарності» ситуації. Швидше, навпаки. Як правило, свобода слова там - абстрактне поняття, а проблеми і конфлікти в житті і діяльності журналістів та ЗМІ заховані глибоко всередину. Це підтвердилося результатами вивчення експертами ситуації на місцях в 1997 і 1998 роках.

Для порівняння наведемо відомості про найбільш конфліктних регіонах в 1997 і 1998 роках.

 Роки

 1997

 1998

 Регіон

 Кількість конфліктів

 Кількість конфліктів

 Регіон

 Москва 122 95 Москва

 Санкт-Петербург 43 46 Санкт-Петербург

 Бєлгородська область 19 листопада Білгородська область

 Брянська область 26 30 Брянська область

 Волгоградська область 42 90 Волгоградська область

 Воронезька область 44 57 Воронезька область

 Іркутська область 24 липня Іркутська область

 Курганська область 14 липня Курганська область

 Курська область 10 40 Курська область

 Ленінградська область 10 грудень Ленінградська область

 Липецька область 22 31 Липецька область

 Нижегородська область 46 42 Нижегородська область

 Новосибірська область 27 23 Новосибірська область

 Пермська область 14 грудня Пермська область

 Ростовська область 50 55 Ростовська область

 Свердловська область 56114 Свердловська область

 Тамбовська область 11 Грудня Тамбовська область

 Тверська область 7 0 Тверська область

 Тульська область 7 0

 Тульська область

 Ульяновська область 8 0

 Ульяновська область

 Челябінська область 19 жовтня Челябінська область

 Красноярський край 43 102 Красноярський край

 Комі-Перм'яцький автономний округ 7 0

 Комі-Перм'яцький автономний округ

 Ханти-Мансійський автономний округ 12 червня Ханти-Мансійський автономний округ

 Башкортостан

 Республіка 0 7

 Башкортостан

 Республіка

 Татарстан

 Республіка 0 33

 Татарстан

 Республіка

 Краснодарський

 Край 0 7

 Краснодарський

 Край

 Приморський край 0 7 Приморський край

 Ставропольський край 0 9 Ставропольський край

 Володимирська область 0 7 Володимирська область

 Івановська область 0 8 Івановська область

 Калінінградська область 0 7 Калінінградська область

 Калузька область 0 8 Калузька область

 Кемеровська область 0 7 Кемеровська область

 Рязанська область 0 25 Рязанська область

 Тюменська область 0 10 Тюменська область

Статистика свідчить, що зменшилася кількість конфліктів у Москві (122-95 конфліктів), але різко зросла їх кількість на регіональному рівні; більш ніж удвічі в Красноярському краї, Волгоградської області, удвічі в Свердловській області, в півтора рази в Липецькій області та Татарстані, в Курській - вчетверо.

Хто конфліктує з журналістами і С.М.І.

Порівняємо результати останніх двох лет.Сведенія про "іншій стороні" конфліктів

 Статус учасників конфліктів

 з іншого боку

 За всім конфліктів

 1997

 1998

 Абс. % Абс. %

 Органи законодавчої (представницької) влади 50 5,8 65 5,5

 Органи виконавчої влади та органи управління 207 24,2 367 31

 Правоохоронні, силові та судові органи 156 18,3 196 16,5

 Громадські об'єднання 38 4,4 80 6,8

 Суб'єкти економічної діяльності

 84 9,8 113 9,5

 Фізичні особи 290 33,8 313 26,4

 Інші 32 3,7 51 4,3

 Всього

 857

 100

 1185

 100

Помітно частіше стали конфліктувати зі ЗМІ представники виконавчої влади та органів управління, а також громадських об'єднань. Серед конфліктуючих, як і раніше, переважають особи, так чи інакше пов'язані з владою. Це депутати і їхні помічники, голови адміністрації та їх заступники, губернатори і віце-губернатори, мери і керівники прес-служб. У цій же групі опинилися 28 представників органів прокуратури та 49 представників Феміди.

Треба зауважити, що всі відомства стали агресивнішими у відносинах зі ЗМІ. Вони пред'являють претензії до ЗМІ в 1,5 рази частіше, ніж ЗМІ до зазначених структурам.

Слід додати, що, як видно з таблиці, цього року трохи менше, ніж раніше, виявилося конфліктуючих, віднесених до категорії «Фізичні особи». Однак статус ввійшли в цю групу залишився незмінним. Тут переважають кандидати в депутати різних рівнів та їх довірені особи, колишні керівники різних відомств (міністри, губернатори, начальники управлінь і т.д.), співробітники міліції і податкових служб, військовослужбовці, співробітники охоронних відомств і служб безпеки та деякі інші.

Порушення, інкриміновані ЗМІ

Загальна характеристика

В загальному огляді інформаційних конфліктів уже зазначалося, що з року в рік зростає питома вага претензій та правопорушень, інкримінованих ЗМІ (або приписуваних їм), а відповідно скорочувалася щорічна частка порушень прав ЗМІ та журналістів. Чи справді становище російської преси ставало все більш благополучним? І навпаки працівники засобів масової інформації все частіше здійснювали правопорушення?

Первинні дані начебто підтверджують це. Ось як виглядає становище на діаграмі.

Однак при оцінці наведених даних потрібно знову нагадати, що кваліфікація конфлікту в якості порушення, викликаного діями працівників ЗМІ, визначалася на основі первинних повідомлень і не відображала справжньої правової природи події.

Подальше відстеження цих конфліктів, поглиблений аналіз їх причин і дій учасників принципово змінюють правову оцінку величезного числа порушень.

Як і минулого року близько третини правопорушень, приписуваних ЗМІ, слід було б числити порушеннями прав ЗМІ, бо необґрунтоване їх звинувачення є формою гоніння і тиску на редакції і журналістів. Дуже примітні в цьому зв'язку зміни в структурі правопорушень, інкримінованих СМІ.Правонарушенія, інкриміновані ЗМІ

 Правопорушення

 1996

 1997

 1998

 Приниження честі, гідності, ділової репутації

 В тому числі кримінально-карані (наклеп, образа)

 114 - 67,9%

 16 - 9,5%

 255 - 72,9%

 13 - 3,6%

 406 - 64,7%

 20 - 3,2%

 Порушення недоторканності приватного життя та інших особистісних прав 2 - 1,2% 37 - 10,5% 14 - 2,2%

 Порушення, пов'язані з передвиборчою агітацією і публікацією обов'язкових повідомлень 15 - 8,9% 14 - 4,0% 55 - 8,9%

 Порушення реєстраційних і ліцензійних правил 7 - 4,2% 18 - 5,1% 89 - 14,2%

 Порушення в рекламній діяльності ЗМІ 13 - 7,7% 9 - 2,6% 21 - 3,3%

 Використання ЗМІ в злочинних цілях 15 - 8,9% 9 - 2,6% 22 - 3,5%

 Інші порушення 2 - 1,2% 8 - 2,3% 20 - 3,2%

 Всього 168 - 100% 350 - 100% 627 - 100%

Як і раніше справжнім лихом для преси є зростання числа позовів з приводу утиску честі, гідності та ділової репутації. У порівнянні з 1996 роком їх кількість зросла майже вчетверо. Судове переслідування було і залишається улюбленим засобом влади різного калібру помститися журналістам і втихомирити редакції, що виступають з критичними матеріалами і викриттями. Але ось що привертає увагу: при кількісному зростанні цих справ їх питома вага в масиві всіх порушень став помітно нижче (від 72,9% у 1997 році до 64,7% у 1998 році). Пояснюється ж це зовсім не зниженням ролі судів в інформаційних конфліктах (вона як і раніше є визначальною), а небувалим зростанням конфліктів іншого типу, адміністративних правопорушень, дозволених в несудовому порядку.

Це, по-перше, порушення реєстраційних та ліцензійних правил, число яких стрибнув з 18 у попередньому році до 89 - у році минулому. По-друге - це порушення, пов'язані з передвиборчою агітацією і публікацією обов'язкових повідомлень. Їх виявилося вчетверо більше, ніж раніше - 55 випадків.

Кількісний ріст інших порушень ЗМІ також помітний, хоча і не настільки значний. Але якщо навіть (як пропонувалося) виключити необгрунтовані претензії і незаслужені звинувачення преси та журналістів, все одно кількість правопорушень з їхнього боку в минулому році істотно зросла. У чому справа, чим це пояснюється?

Справа в тому, що 1998 з точки зору суспільно-політичної виявився генеральною репетицією майбутніх «великих» виборів парламенту і президента в поточному і майбутньому роках. Про це насамперед свідчить географія правопорушень, пов'язаних з діяльністю ЗМІ. Як показано вище, максимальна кількість повідомлень про конфлікти надійшло з тих регіонів, де проходили вибори губернаторів, представницьких органів суб'єктів Федерації органів місцевого самоврядування (Красноярський край, Свердловська обл., Ростовська обл., Санкт-Петербург та ін.). При цьому на місцях проходила відпрацювання виборчих технологій використання ЗМІ, спрямованих на усунення конкурентів у виборчій боротьбі та забезпечення перемоги «своїх» кандидатів, у тому числі піратськими протизаконними, аморальними методами. Про це досить красномовно свідчить той факт, що майже половина правопорушень, інкримінованих ЗМІ, пов'язана з виборами.

Не можна не визнати, що залученість ЗМІ у виборчу боротьбу, в політичне протистояння, причетність до клановим і груповим інтересам нерідко призводить до зловживань свободою слова, нехтування до прав та інтересів інших осіб, ігнорування встановлених правил, обмежень і пристойності. Тим же викликана поява великого числа раніше майже невідомих межредакціонних конфліктів і журналістських розборок. Забувши про професійну солідарність і корпоративної етики, журналісти «лупцюють один одного» на потіху і на благо осіб, яким чужі інтереси вільної преси.

І якщо раніше переважна більшість порушень з боку ЗМІ було результатом юридичної необізнаності, професійної слабкості, недбалості, неуважності, недисциплінованості публікаторів, то тепер все частіше порушення носять зловмисний і цілком усвідомлені характер.

З суспільно-політичною ситуацією пов'язаний і ще один чинник зростання числа правопорушень, інкримінованих ЗМІ. Це - явна активізація діяльності реєструючих, контролюючих та правоохоронних органів.

Кілька більш принциповою за останній час стала реакція на екстремістські виступи преси, більш прискіпливі перевірки дотримання реєстраційних і ліцензійних правил, виконання інформаційного, виборчого та іншого законодавства, що відноситься до діяльності СМІ.ЗАКЛЮЧЕНІЕ

Резюмувати даний статистичне спостереження, крім тих проміжних висновків, які були зроблені по ходу розгляду конкретних питань можна двома висновками:

Триває зростання конфліктів та правопорушень у діяльності засобів масової інформації в Росії. Щорічний приріст відбувається в 1,5-2 рази.

Максимально наростає кількість правопорушень, інкримінованих або приписуються ЗМІ. За чотири роки їх кількість збільшилася вчетверо.

12

© 8ref.com - українські реферати