На головну    

 Статистика - Статистика

РОЗДІЛ 2. Екон. і фін.статістіка

1. Пок-ли числ-ти нас-ня, методи їх розрахунку

2. Статистика естест.двіженія і міграція нас-ня

3. Статистика зайнятості та безробіття

4. Пок-ли рівня динаміки зайнятості та безробіття

5. Пок-ли обсягу, стр-ри, динаміки нац.богатства

6. Пок-ли стану і використан-ня осн.фондов.

7. Методи вивчення рівня та динаміки фондовіддачі. Осн пок-ли статистики оборот.фондов

8. С-ма макроекон.пок-лей, їх хар-ка і методи розрахунку

9. Методи розрахунку валового випуску ВДС

10. Методи розрахунку обсягу ВВП

11. Методи обчислення приросту (зниження) обсягу ВВП по галузях економіки за рахунок впливу окремих факторів.

12. Індекс-дефлятор, методи їх розрахунку.

13. Валова і чистий прибуток економіки, методи їх розрахунку.

14. С-ма пок-лей статистики рівня життя нас-ня

15. Пок-ли номінал.і наявних доходів нас-ня, методи їх вивчення.

16. Методи вивчення динаміки реал.доходов нас-ня

17. Індекси потреб.цен і покупат.способності рубля, методи їх розрахунку.

18. Осн.понятія і загальні принципи побудови с-ми зведених нац.счетов

19. С-ма пок-лей статистики кредиту.

20. Стат.аналіз оборотності кредиту.

21. Статистика кред.вложеній.

22. Пок-ли статистики денеж.оборота

23. Пок-ли швидкості обігу ден.масси

24. Пок-ли купюрного будови ден.масси

25. Пок-ли статистики ден.вкладов, їх динаміка

26. С-ма пок-лей статистики імущест.страхованія

27. Пок-ли статистики особистого страх-ня

28. Пок-ли фін.рез-тів пр-ку

29. Пок-ли фін.устойчівості пр-тий

30. Методи розрахунку та аналізу пок-лей прибутку і рентабельності пр-ку

1. Пок-ли числ-ти нас-ня, методи їх розрахунку

Ст-ка нас-ня - вивчає закон-ти получен.ізмененій в народонас-ванні. Під народонас-ням пон-ться совок-ть людей, що проживають в межах опр.тер-рий, частині країни, всієї країни і всього в миру. Числ-ть нас-ня світу в наст.время сост-т понад 6 млрд.чел-к. Числ-ть нас-ня РФ на 1.01.98 р сост-т 146,7 млн.чол-к. Числ-ть нас-ня явл-ться важн.пок-лем і має велике соц-екон.зн-ня. Осн.методом вивчення числ-ти і складу нас-ня явл-ться перепису нас-ня, кот.проводятся провдена-ться в 10 років 1 раз. Розрізняють след.категоріі нас-ня: пост.і готівкова. ПН = НН + ВО + -ВП НН = ПН-ВО + ВП По країні в цілому ПП = ПН. ПН-пост.нас-ня, ВО-времен.отсутствующіе, НН-налічн.нас-ня, ВП-времен.прожівающіе. Пок-ли числ-ти нас-ня явл-ться момент.пок-лем і для екон.расчетов ісп-ться пок-ль среднегод.чісл-ти нас-ня:

Для вивчення числ-ти нас-ня ісп-ться пок-ли динаміки нас-ня за опр.період:

2. Статистика естест.двіженія і міграція нас-ня

Гендерна ст-ка-це ст-ка про жінок і чоловіків. Естест.дв-ня нас-ня пів-т відображення в абсол.пок-лях числа народжених, числа померлих, кол-во шлюбів і розлучень (зазвичай за рік. Пок-ли: 1) коеф-т нар-ти, 2) к-т смер-ти, 3) к-т естест.пріроста (убутку), 4) к-т життєві, 5) к-т спец.рожд-ти, 6) к-т детск.смерт-ти, 7) к-т шлюбності становить 6,3%, к-т розлучуваності 3,8%.

N-число народжених всіх дітей. Середня ожідаем.продол-ть життя в 97 р-66 років (жінок-72, чоловіків-60 років). Під міграцією понимю-ться переміщення людей з одних насел.пунктов в ін. Разл-т: внутр.і внеш.міграціі (іміграція та еміграція). Осн.пок-ми міграції нас-ня явл-ться: 1) число вибулих, 2) прибувши., 3) механ.прірост або спад.

4) к-т общ.пріроста нас-ня, використовується для розрахунку в перспек.чісл-ти нас-ня

3. Статистика зайнятості та безробіття

Екон.актів.нас-ня (раб.сіла) -це частина нас-ня забезпечує пропозицію раб.сіли для пр-ва товарів і послуг. Числ-ть раб.сіли дорівнює зайняті + безробітні. ЕАН в 97 р = 71.4 млн.чол-к. Трудоспособ: жінки 16-55 років, чоловіки 16-60 років. До зайнятих в економіці отн-ться особи, кот.вил-ли роботу за наймом або раб-щие не за наймом, особи обох статей у віці 16 років і старше. Числ-ть занят.нас-ня вивчається за секторами економіки і сост-ла в 97 г.65 млн.чол-к. До безробітних стосовно стандартів МОП отн-ться особи 16 років і старше, кот.в аналізованому періоді: не мали роботи, займалися пошуком роботи, були готові приступити до роботи. У 97 р безробітні-6,4 млн.чол-к. ЕАН = З + Б

4. Пок-ли рівня динаміки зайнятості та безробіття

Пок-ли: 1) к-т екон.акт.нас-ня, 2) рівень безробіття.

Продовж-ть безробіття - це проміжок часу в теч-ванні кот.ліцо шукає роботу. Неакт.нас-ня (що не входить до складу раб.сіли): учні, студенти, пенсіонери, інваліди, особи займаються дом.хоз-вом і доглядом за дітьми, особи засмучуються знайти роботу. Коеф-т навантаження на одного зайнятого в економіці дорівнює:

5. Пок-ли обсягу, стр-ри, динаміки нац.богатства

Нац.богатство - це совок-ть мат.ресурсов: накоплен.продукти минулої праці і враховані, вовлечен.в екон.оборот багатства, а також немат.актіви. Склад нац.богатства - це є нац.імущество і прір.ресурси придатні для використання. Нац.імущ-во сост-т з осн.фондов 96%, мат.обор.ср-ва і запаси 2%, дом.імущ-під 2%. Прір.ресурси: корисні копалини, зем.фонд, лісовий фонд, водні та гідроенерг.ресурси.

Нац.бог-во оцен-ться в стоім.отн-ванні, за викл-ням ст-ти ліси, землі, надр. Росія має 38% усіх полез.іскопаемих усього світу, а числ-ть 5% нас-ня.

6. Пок-ли стану і використан-ня осн.фондов.

Осн.часть нац.бог-ва сост-т осн.фонди. Екон.назн-ня ОФ справ-ться на проіз.і непроиз. Осн.проіз.фонди - це частина ср-в пр-ва, кот.функ-т в мат.пр-ве і безпосередньо учас-т в ньому, зберігаючи при цьому свою натур-вещ.форму і переносять свою ст-ть на проізв.продукт частинами. Натур.вещ.клас-ція ОФ: будівлі, споруди, передаточ.устр-ва, машини та облад-ня, проіз.і хоз.инвентарь, трансп.ср-ва, інші. Методи оцінки ОФ: 1) по полн.ст-ти: первонач.і восстанов., 2) по ст-ти за вирахуванням зносу (залишкова ст-ть): первонач.і восстан. Восстан.ст-ть - це ст-ть відтв-ва ОФ в совр.условіях (по совр.ценам). Ця ст-ть устанав-ться в рез-ті переоцінки ОФ. Починаючи з 94 р дається стат.переоценка на 1.01, використовуючи соотв.коеф-ти.

Де Ф-повна ст-ть ОСР на кінець року, В-вибуття, П-прибуття

Пок-ли стану і руху ОФ: 1) к-т оновлення, 2) вибуття, 3) зносу, 4) придатності:

Пок-ли використання ОФ: 1) фондовіддача-це обобщ.пок-ль испол-ня ОФ, кот.пок-т випуск пр-ції на 1 рубль ст-ти ОФ (V), 2) фондомісткість, і 3) фондоозброєності праці - пок-т техн. озброєність робочого за час найбільш інтенсів.работи:

Всі ці пок-ли явл-ться пок-лями еффект.іспользованія ОФ.

7. Методи вивчення рівня та динаміки фондовіддачі. Осн пок-ли статистики оборот.фондов

Для вивчення рівнів і динаміки фондовіддачі викон-ться індек.метод:

Обсяг пр-ції буде залежати:

Фондовіддача рассчит-ться в рублях.

.

8. С-ма макроекон.пок-лей, їх хар-ка і методи розрахунку

Пок-ли рез-тов деят-ти економіки на макрорівні, що відображаються у с-ме нац. рахунків (СНР) прийнято наз-ть макроекон.пок-лями. СНР - являє собою адекват.рин.економікі нац.учет завершується на макрорівні з-мій взаимосвяз. стат.пок-лей, що відображають ре-ти деят-ти економіки країни в цілому. На макрорівні виділ-ться след.пок-ли: валов.внутр.продукт - ВВП, валов.нац. продукт - ВНП, Чистий внутр.продукт - ЧВП, валов.нац.доход - ВНД, располагаем.нац.доход - РНД, чистий располагаем.доход - ЧРД, валов.прібиль економіки - ВПЕ, чистий прибуток економіки - ЧПЕ, валов.нац .сбереженія - ВНС, нац.бог-во - НБ. На рівні господарюючого суб'єкта (пр-ку, сектора економіки) рассчит-ться: валов.випуск - ВВ, валов.добавлен.ст-ть - ВДС, валів. прибуток - ВП, прибуток чиста - ПЧ, чистий змішаний дохід - ЧСД, осн. оборот.фонди, запаси.

9. Методи розрахунку валового випуску ВДС

Стадія пр-ва хар-ться вал.випуск, промеж.потребленіе і вал. добавл. ст-ть. А) ВВ дорівнює сумі ст-ти всіх вироблених товарів і послуг, що мають рин.і нерин.хар-р. Склад випуску: випуск товарів всіх секторів, в-во рин.услуг, пр-во нерин.услуг, побічно вимірювані послуги фін.посреднічества. Випуск продуктів вчить-ться в момент закінчення процесу пр-ва та виділ-ться слід. продукти за ступенем готовності: гот.пр-ція, напівфабрикати, незаверш.пр-во, незаверш.строітельство. Випуск банков.услуг: 1) оплата послуг банків (за ведення рахунків та ін.), 2) побічно вимірювані послуги фін. посередництва равн-ться%, отриманому банками за надання кредитів мінус%, виплачений за отримані кредити. На рівні господарюючих од-ц випуск оцен-ться в текущ.ценах, так товари та послуги оцен-ться по осн.ценам, тобто цінами по кот.оні продаються. Тому вал.випуск в отрас.разрезе исчисл-ться в осн. цінах. Б) Промежут.потребленіе товарів і рин.услуг в процесі пр-ва ін. Товарів і послуг у дан.періоде за винятком споживання осн.кап-ла. Склад ПП: мат.затрати, немат.услугі, командір.расходи (за винятком добових), др.ел-ти, побічно вимірювані послуги фін. посередництва - КВУ. В) Валов. добавл.ст-ть: ВДС = (ВВ-ПП) -КІУ на рівні галузей оцен-ться в осн.ценах, в рин.ценах

ЧНП - чистий податок на продукт, ЧНІ - чистий податок на імпорт. Чисті податки на продукти та імпорт в дан.случае озн-т, що податки пок-ни за вирахуванням соотв.субсідій: ЧНП = НП-С, ЧНІ = НИ-С. Субсидії - це текущ.компенсір .виплати з фед.бюджета пр-тиям за умови пр-ва ними опред.віда пр-ції або послуг.

10. Методи розрахунку обсягу ВВП

ВВП - осн.екон.індікатор в заруб.і отеч.ст-ке і предст-т собою ст-ть товарів і послуг, створених в рез-ті проізв.деят-ти всіх госп-щих од-ц на екон.тер- рії дан.страни як правило за рік. 3 методу розрахунку: 1)

произв., 2) розподіл., 3) метод конеч.іспол-ня. 1) а)

Назн-ня цього методу: дати отрас.стр-ру і хар-р розвитку економіки.

2) ВВП = ВІД + ЧНП + ЧНІ + ДНП + ВПЕ, де ОТ - оплпта праці, ДНП - дг.налоні на продукт, ВПЕ - вал.прібиль економіки. ВПЕ = ВДС-ОТ + ЧНП, ЧПЕ = ВПЕ-ПОК, де ПОК - споживання осн.кап-ла. 3) ВВП = КП + ВП ± (Е-І), де КП - конеч.потребленіе, ВП - вал.потребленіе, (Е-І) - сальдо внешнеекон.деят-ти. Витрати на конечн.потребл-ня: 1) гос.учр-ний, обслуговуючих дом.хоз-ва, 2) витрати гос.учр-ний, удовл-щих коллект.потреб-ти, 3) витрати ком.орг-цій, обслуг-щих дом.хоз-ва. КП = 1) +2) +3). КП може бути опр-но як факт. кінцеве споживання. Вал.накопленіе осн.кап-ла: 1) придбання осн.фондов за вирахуванням вибуття, 2) витрати на поліпшення непроізв.мат.актівов, 3) витрати у зв'язку з передачею прав собст-ти на непроізвед.актіви. Або вал.накопленіе = накопичення осн.кап-ла + вим-ня запасів мат.обор.ср-в. Чисте придбання цінностей - ст-ть надходжень драг.металлов, каміння, колекцій та ін. Творів ізобраз.ісскуства. Чистий експорт товарів і послуг - різниця між експортом та імпортом товарів і послуг.

11. Методи обчислення приросту (зниження) обсягу ВВП по галузях економіки за рахунок впливу окремих факторів.

12. Індекс-дефлятор, методи їх розрахунку.

Для розрахунку індексу ВВП в сопостав.ценах розраховуються індекси - дефлятори ВВП - індекс цін, розрахований по стр-ре ваги отчет.періода і хар-т сред.ізм-ня цін на додану ст-ть, створену в усіх галузях економіки, перерахунок ПОК , перерахунок пр-ції, отриманої з імпорту.

ВВП расчит-ся на душу нас-ня:

ВВП на душу нас-ня в 96 р сост-ли 15271 руб. ВВП на душу нас-ня РФ займає 56 місце.

13. Валова і чистий прибуток економіки, методи їх розрахунку.

14. С-ма пок-лей статистики рівня життя нас-ня

Під рівнем життя нас-ня пон-ться ступінь удовл-ня мат., Побут., Дух. потреб людей і соц.условія їхнього життя. Ст-ка рівня життя нас-ня хар-ться след.соц-екон.індікаторамі: 1) ден.доходи і витрати нас-ня, їх склад і використання, 2) динаміка реал.доходов нас-ня, 3) пок-ли диф-ції доходів нас-ня: розподіль-ня нас-ня за рівнем доходів, концентрація доходів - індекс Джині, 4) рівень бідності: індекс глибини бідності, індекс гостроти, 5) потреб-ня продуктів харчування, 6) покупат.способность ден .Дохід нас-ня. До складу ден.доходов нас-ня входять: 1) доходи у вигляді оплати праці всіх категорій нас-ня, 2) соц.трансферти (пенсії, стипендії, разл.пособія), 3) доходи від собст-ти, предпрінім.деят- ти й ін. (це дивіденди, ренти, др.поступленія грошей від продажу акцій та др.ц / б). До ден.расходам нас-ня отн-т: 1) на покупку товарів і оплату послуг, 2) податки на доходи і майно, на оплату обязат. платежів і внесків, 3) приріст заощаджень у вкладах нас-ня в банках, придбання облігацій та др.ц / б, 4) на покупку валюти, 5) приріст залишку налич. грошей у нас-ня. Среднемес.з / пл опр-ться за галузями економіки. Прожитий. мінімум рассчит-ться за трьома методиками: методика мін-ва Праці, методика профспілок, методика хв-тва Фінансів, методика ст-ки. Дані про ден. доходи та витрати нас-ня отримують на основі обстежують-ня бюджетів дом.хоз-в, кіт. дозволяють отримати дані про стр-ре доходів і витрат, про споживання, про диф-ції за рівнем доходів. Наявні доходи = номінальні грошові доходи - обов'язкові платежі, внески та податки на доходи і майно.

15. Пок-ли номінал.і наявних доходів нас-ня, методи їх вивчення.

16. Методи вивчення динаміки реал.доходов нас-ня

Для хар-ки динаміки доходів нас-ня рассчит-ться с-ма індексів, хар-щие реал.доходи нас-ня:

1. індекс купівельної спроможності рубля:

2.

індекс номін.з / пл .:

3.

індекс реал.з / пл:

4.

індекс реальних доходів:

РД - наявні доходи

5. індекс реально - наявних доходів:

6.

індекс реально - наявних доходів на душу населення:

7.

індекс реальнораспол.доходов на одного раб-ного:

17. Індекси потреб.цен і покупат.способності рубля, методи їх розрахунку.

Індекс потреб.цен (ІСЦ) - це относ.пок-ль, кот.хар-т в цілому вим-ня ст-ти потреб.корзіни товарів і послуг, придбаних нас-ням, кіт. расчит-ться за формулою інд.Лайспейреса:

-

расч-ться по 480 позиціях, з них 103 прод.товаров, 222 - непрод., 83 - плат. послуги. Ці індекси расч-ться за даними ежемесяч.регіст-ції і тарифів, расч-них за даними набл-ний за цінами на товари і послуги в 132 містах РФ. Еженед-но расч-ться операт.ІПЦ по 123 позиціях і щодня по 19-25 видам продуктів. d - частка потреб.расходов на отдел.товар в общ.расходах домохоз-в.

ІСЦ расч-ться по междунар.методологіі товарів-преставників, що утворюють потреб. кошик. Індекс цін обчислюється для хар-ки зм-ня цін товарів виробників пром.пр-ції, кот.опр-ться по вибор.сеті базових пр-тий (в пр-ти 400).

18. Осн.понятія і загальні принципи побудови с-ми зведених нац.счетов

З-ма нац.счетов (СНР) - це совр.інф.база адекватна реал.хоз.механізму, представл-а собою розгорнуту стат.модель рин.економікі. СНС сост-т основу нац.счетоводства. Для екон.аналіза деят-ти госп-щих суб'єктів і для макроекон.аналіза на нац.уровне екон.операціі представляються у вигляді отдел.счетов. Нац.счета - це набір взаімосвязан.табліц, що мають вид баланс.построеній. За методом побудови балан.счета аналогічні бухсчетам, тому кажд.счет предст-т собою баланс у вигляді двухсторон.табліц, в кот.кажд.операція відображається двічі: один раз в ресурсах, другий раз у використанні. У ході побудови СНС в РФ, прийнята СНС в 93 р стат.коміссіей в ООН СНС в РФ включ-т след.счета (внутріекон .: 1) рахунок пр-ва, 2) формування доходів, 3) рахунки розпод-ня доходів (первичн. І вторич), 4) рахунок використання доходів, 5) операція з кап-лом, 6) пр-ція та послуги. Рахунки внешнеекон.связей: 1) рахунок текущ.операцій, 2) кап.затрат, 3) фін.счет. Схема рахунків пр-ва:

 Використання Ресурси

 Промежут.потребленіе, у тому числі в пр-ве товарів рин.і нерин.услуг Валов.випуск товарів і послуг у осн.ценах, у тому числі в-во товарів, рин.і нерин.услуг. чіст.налогі на продукти і на імпорт.

 ВВП в рин.ценах

 Всього = Всього

Кажд.счет має балансируемого стати, кіт. забезпечує баланс в прав. лівій частинах рахунки і розраховується як різниця між обсягами ресурсів та їх використанням, тобто балансір.статья предидущ.счета в розділі використання явл-ться вихідним пок-лем розділу ресурси послед.счета. Цим досягається ув'язка рахунків між собою і освіту СНС. Балансування статті рахунків:

 Наїм-ня рахунки Бадансір.статья

 1) рахунок пр-ва, 2) утворення доходів, 3) первинне розпод-ня доходів, 4) вторинне розпод-ня доходів, 5) рахунок використання доходів 1) ВВП 2) вал.прібиль економіки, 3) вал.нац.доход , 4) вал.располаг.доход, 5) вал.сбереженія

19. С-ма пок-лей статистики кредиту.

Кредит - с-ма екон.отн-ний з мобілізації времен.-своб.ден.ср-в і викон-ванні їх на опред.нужди. Кред.отн-ня - все ден.отн-ня, пов'язані з наданням і поверненням позичок, орг-ція ден.расчетов, Еміса ден.знаков, кред-ня інвестицій, вчинення страх.операцій. При кред.сделках повинні дотримуватися найважливіші принципи, кот.обеспечівают возврат.двіженіе ср-в, на основі цих принципів опр-ться порядок видачі, погашення позик, їх техн. документ.оформленіе. Для хар-ки кред.отн-ний використовуються пок-ли розміру, складу і динаміки кред.ресурсов і кред.вложеній, використовуючи ланцюгові і базіс.темпи, індекс.метод, структ.сдвікі, коеф-ти еластичності і опр-ня осн .тенденціі в розвитку. Особливу зн-ня має вивчення прострочених позичок: 1) з пом.пок-ля оборотності прострочених позичок, 2) частка несвоевремеено возвращен.ссуд, 3) частка просрочен.задолжності в общ.сумме задолжности по позиках.

20. Стат.аналіз оборотності кредиту.

Пок-ли оборотності кредиту: 1) час оьорачіваемості кредиту, кот.хар-т середнє число днів користування кредитом:

Час оборотності кредиту - зворотна вів-на оборотності позик, 2) швидкість оборотності або тривалість користування кредитом

Динаміка цих пок-лей изуч-ться за допомогою індексного методу:

Общ.ізм-ня цих пок-лей изуч-ться за допомогою індексів перем., Пост.состава і структ.сдвігов:

Середній час звернення залежить від 2-х факторів: 1) зміна тривалості користування кредитом отд.ед-ц сукупності, 2) змін-ня удел.веса однодневн.оборота з погашення отдел.частей кредиту

21. Статистика кред.вложеній.

22. Пок-ли статистики денеж.оборота

Ден.оброт - це сукупність операцій, при кот.в тій чи іншій формі відбувається рух або пердачи ден.ср-в. Вплив зм-ня стр-ри оборот.ср-в або взаємозв'язок краткосроч.кредіта з общ.об'емом оборот.ср-в, изуч-ться за допомогою індек.метода:

Вим-ня оборот.ср-в залежить: 1) від числа обертів краткосроч.кредіта (в днях)

2) від частки краткосроч.кредіта в общ.сумме оборот.ср-в (d)

3) від рівня ВВП у розрахунку на 1 руб краткосроч.кредіта:

тоді общ.прірост або зниження оборот.ср-в

а) змін-ня ВВП в розрахунку на 1 руб краткосроч.кредітов:

б) n - прискорення оборотності краткосроч.оборот.ср-в, б) частка - d

23. Пок-ли швидкості обігу ден.масси

24. Пок-ли купюрного будови ден.масси

25. Пок-ли статистики ден.вкладов, їх динаміка

26. С-ма пок-лей статистики імущест.страхованія

27. Пок-ли статистики особистого страх-ня

Страх-ня - це вид фін.деят-ти, метою кот.явл-ться забезпечення компенсацій втрат від настання страх.рісков пр-тиям, орг-ціям, част.ліцам за рахунок внесених ними ден.взносов - утворюють страх.фонд. Галузі страх-ня: майн., Приватне, страх-ня відповідальності. Страх-ня об'єктів за видами проводиться в 2-х формах: обязат., Добровілля. Пок-ли статистики страх-ня: об'ємні, відносить., Середні. Пок-ли ст-ки імущест.страх-ня: страх.поле, число застрах.об'ектов, число страх.случаев, число пострадав.об'ектов, страх.сумма застрах.імущества, сума виплат страх.возмещенія, сума надійшли страх.платежей. Расчит-ться як абсолют., Так і относіт.пок-ли (середні, пок-ли варіації, динаміка, індекси). Розрахунок страх.таріф.ставок: таріф.ставка (страх.таріф) - це норма страх.взноса з од-ці страх.сумми або об'єкта страх-ня. У імущест.страх-ванні нормою ставки явл-ться внесок з 100 руб страх.сумми на рік. Страх.таріф сост-т з нетто ставки і брутто ставки. Нетто ставка призначена для форм-ня страх.фонда і виплат страх.возмещенія, вона явл-ться осн.частью страх.об'екта. Брутто ставка - це надбавка (навантаження) до нетто ставкою, кот.колеблется від 8-40%. Будующая нетто ставка опр-ться на основі среднегод.пок-лей збитковості, исчисл-мих по дінаміч.рядам за предшест-щим 5-10 г з урахуванням варіації її рівнів.

Для розрахунку нетто ставки будується дінаміч.ряд рівнів збитковості і опр-ться його стійкість з пом.коеф-тів варіації.

f - частка навантаження, відпо-щая даному виду страх-ня, коливається від 8-40%.

Коеф-т фін.устойчівості по однород.группам ризиків (Коньшина):

N - число чтрах.случаев.

28. Пок-ли фін.рез-тів пр-ку

З-ма пок-лей фін.рез-тів: валов.доход, прибуток, рентабельність. Валов.доход - це сума виручки від реал-ції пр-ції, робіт, послуг в дію-чих оптов.ценах або у відпускних цінах за вирахуванням ПДВ і акцизів. Прибуток - осн.фін.пок-ль оцінки хоз.деят-ти пр-ку, еф-ти його роботи і джерелом самофін-ня деят-ти пр-ку. Види прибутку: 1) прибуток від реал-ції пр-ції, робіт, послуг:

ПР = ВД - Зпр, де ВД-валов.доход, Зпр-витрати на пр-во і реал-цію пр-ції, 2) баланс.прібиль: ПБ = ПР + ПІ ± внереал.доходи або збитки, де ПІ - прибуток від реал-ції майна. Внереал.доходи і витрати - це доходи від пайової участі в деят-ти др.пр-тий: а) доходи від здачі приміщення в оренду, б) дивіденди, в)% з акцій, облігацій і др.ц / б, г) сплачені штрафи та пені або отримані, 3) чистий прибуток (ПЧ): ПЧ = ПБ - податки та платежі до бюджету. Статистика анал-т динаміку прибутку і рассчит-т вплив разл.факторов на прибуток. 4) рентабельність хар-т прибутковість, прибутковість і еф-ть пр-ва і дозволяє оцінити який прибуток має пр-нення з кажд.рубля ср-в вкладених в активи: а) рентабельність пр-ції = прибуток від реал-ції пр ції / на виручку від реал-ції пр-ції, б) рентабельність осн.кап-ла = балан.прібиль / на ст-ть активів пр-ку по балансу, в) рентабельність осн.деят-ти, г) рентабельність собст. кап-ла, д) період окупності собст.кап-ла.

29. Пок-ли фін.устойчівості пр-тий

Фін.устойчівость пр-ку - це здатність господа-ного суб'єкта своєчасно з собст.ср-в покривати витрати, вкладені в осн. оборот.кап-л, Нематов. активи і розплачуватися за своїми юбязательствам, тобто бути платоспроможним. Пок-ли фін.устойчівості: 1) коеф-т концентрації собст.кап-ла, 2) коеф-т фін.завісімості, 3) коеф-т маневреності собст.кап-ла, 4) коеф-т стр-ри довгострокових. вкладень і залучення позикових ср-в, 5) коеф-т співвідношення залученого і собст.кап-ла. Пок-ли платоспроможності пр-ку: коеф-ти автономії, покриття, маневреності, ліквідності (общ. абсолют.). Ділова активність пр-ку в фін.отн-ванні вим-ться поср-вом пок-ля общ.оборачіваемості кап-ла: Ділова активність = виручка / К. Статистика з пом.метода угруповань, средн., Рядів динаміки, індексів анал- т дані пок-ли.

30. Методи розрахунку та аналізу пок-лей прибутку і рентабельності пр-ку

© 8ref.com - українські реферати