трусики женские украина

На головну

 Статистика - Статистика

РОЗДІЛ 2. Екон. і фін.статістіка

1. Пок-ли числ-ти нас-ня, методи їх розрахунку

2. Статистика естест.двіженія і міграція нас-ня

3. Статистика зайнятості та безробіття

4. Пок-ли рівня динаміки зайнятості та безробіття

5. Пок-ли обсягу, стр-ри, динаміки нац.богатства

6. Пок-ли стану і використан-ня осн.фондов.

7. Методи вивчення рівня та динаміки фондовіддачі. Осн пок-ли статистики оборот.фондов

8. С-ма макроекон.пок-лей, їх хар-ка і методи розрахунку

9. Методи розрахунку валового випуску ВДС

10. Методи розрахунку обсягу ВВП

11. Методи обчислення приросту (зниження) обсягу ВВП по галузях економіки за рахунок впливу окремих факторів.

12. Індекс-дефлятор, методи їх розрахунку.

13. Валова і чистий прибуток економіки, методи їх розрахунку.

14. С-ма пок-лей статистики рівня життя нас-ня

15. Пок-ли номінал.і наявних доходів нас-ня, методи їх вивчення.

16. Методи вивчення динаміки реал.доходов нас-ня

17. Індекси потреб.цен і покупат.способності рубля, методи їх розрахунку.

18. Осн.понятія і загальні принципи побудови с-ми зведених нац.счетов

19. С-ма пок-лей статистики кредиту.

20. Стат.аналіз оборотності кредиту.

21. Статистика кред.вложеній.

22. Пок-ли статистики денеж.оборота

23. Пок-ли швидкості обігу ден.масси

24. Пок-ли купюрного будови ден.масси

25. Пок-ли статистики ден.вкладов, їх динаміка

26. С-ма пок-лей статистики імущест.страхованія

27. Пок-ли статистики особистого страх-ня

28. Пок-ли фін.рез-тів пр-ку

29. Пок-ли фін.устойчівості пр-тий

30. Методи розрахунку та аналізу пок-лей прибутку і рентабельності пр-ку

1. Пок-ли числ-ти нас-ня, методи їх розрахунку

Ст-ка нас-ня - вивчає закон-ти получен.ізмененій в народонас-ванні. Під народонас-ням пон-ться совок-ть людей, що проживають в межах опр.тер-рий, частині країни, всієї країни і всього в миру. Числ-ть нас-ня світу в наст.время сост-т понад 6 млрд.чел-к. Числ-ть нас-ня РФ на 1.01.98 р сост-т 146,7 млн.чол-к. Числ-ть нас-ня явл-ться важн.пок-лем і має велике соц-екон.зн-ня. Осн.методом вивчення числ-ти і складу нас-ня явл-ться перепису нас-ня, кот.проводятся провдена-ться в 10 років 1 раз. Розрізняють след.категоріі нас-ня: пост.і готівкова. ПН = НН + ВО + -ВП НН = ПН-ВО + ВП По країні в цілому ПП = ПН. ПН-пост.нас-ня, ВО-времен.отсутствующіе, НН-налічн.нас-ня, ВП-времен.прожівающіе. Пок-ли числ-ти нас-ня явл-ться момент.пок-лем і для екон.расчетов ісп-ться пок-ль среднегод.чісл-ти нас-ня:

Для вивчення числ-ти нас-ня ісп-ться пок-ли динаміки нас-ня за опр.період:

2. Статистика естест.двіженія і міграція нас-ня

Гендерна ст-ка-це ст-ка про жінок і чоловіків. Естест.дв-ня нас-ня пів-т відображення в абсол.пок-лях числа народжених, числа померлих, кол-во шлюбів і розлучень (зазвичай за рік. Пок-ли: 1) коеф-т нар-ти, 2) к-т смер-ти, 3) к-т естест.пріроста (убутку), 4) к-т життєві, 5) к-т спец.рожд-ти, 6) к-т детск.смерт-ти, 7) к-т шлюбності становить 6,3%, к-т розлучуваності 3,8%.

N-число народжених всіх дітей. Середня ожідаем.продол-ть життя в 97 р-66 років (жінок-72, чоловіків-60 років). Під міграцією понимю-ться переміщення людей з одних насел.пунктов в ін. Разл-т: внутр.і внеш.міграціі (іміграція та еміграція). Осн.пок-ми міграції нас-ня явл-ться: 1) число вибулих, 2) прибувши., 3) механ.прірост або спад.

4) к-т общ.пріроста нас-ня, використовується для розрахунку в перспек.чісл-ти нас-ня

3. Статистика зайнятості та безробіття

Екон.актів.нас-ня (раб.сіла) -це частина нас-ня забезпечує пропозицію раб.сіли для пр-ва товарів і послуг. Числ-ть раб.сіли дорівнює зайняті + безробітні. ЕАН в 97 р = 71.4 млн.чол-к. Трудоспособ: жінки 16-55 років, чоловіки 16-60 років. До зайнятих в економіці отн-ться особи, кот.вил-ли роботу за наймом або раб-щие не за наймом, особи обох статей у віці 16 років і старше. Числ-ть занят.нас-ня вивчається за секторами економіки і сост-ла в 97 г.65 млн.чол-к. До безробітних стосовно стандартів МОП отн-ться особи 16 років і старше, кот.в аналізованому періоді: не мали роботи, займалися пошуком роботи, були готові приступити до роботи. У 97 р безробітні-6,4 млн.чол-к. ЕАН = З + Б

4. Пок-ли рівня динаміки зайнятості та безробіття

Пок-ли: 1) к-т екон.акт.нас-ня, 2) рівень безробіття.

Продовж-ть безробіття - це проміжок часу в теч-ванні кот.ліцо шукає роботу. Неакт.нас-ня (що не входить до складу раб.сіли): учні, студенти, пенсіонери, інваліди, особи займаються дом.хоз-вом і доглядом за дітьми, особи засмучуються знайти роботу. Коеф-т навантаження на одного зайнятого в економіці дорівнює:

5. Пок-ли обсягу, стр-ри, динаміки нац.богатства

Нац.богатство - це совок-ть мат.ресурсов: накоплен.продукти минулої праці і враховані, вовлечен.в екон.оборот багатства, а також немат.актіви. Склад нац.богатства - це є нац.імущество і прір.ресурси придатні для використання. Нац.імущ-во сост-т з осн.фондов 96%, мат.обор.ср-ва і запаси 2%, дом.імущ-під 2%. Прір.ресурси: корисні копалини, зем.фонд, лісовий фонд, водні та гідроенерг.ресурси.

Нац.бог-во оцен-ться в стоім.отн-ванні, за викл-ням ст-ти ліси, землі, надр. Росія має 38% усіх полез.іскопаемих усього світу, а числ-ть 5% нас-ня.

6. Пок-ли стану і використан-ня осн.фондов.

Осн.часть нац.бог-ва сост-т осн.фонди. Екон.назн-ня ОФ справ-ться на проіз.і непроиз. Осн.проіз.фонди - це частина ср-в пр-ва, кот.функ-т в мат.пр-ве і безпосередньо учас-т в ньому, зберігаючи при цьому свою натур-вещ.форму і переносять свою ст-ть на проізв.продукт частинами. Натур.вещ.клас-ція ОФ: будівлі, споруди, передаточ.устр-ва, машини та облад-ня, проіз.і хоз.инвентарь, трансп.ср-ва, інші. Методи оцінки ОФ: 1) по полн.ст-ти: первонач.і восстанов., 2) по ст-ти за вирахуванням зносу (залишкова ст-ть): первонач.і восстан. Восстан.ст-ть - це ст-ть відтв-ва ОФ в совр.условіях (по совр.ценам). Ця ст-ть устанав-ться в рез-ті переоцінки ОФ. Починаючи з 94 р дається стат.переоценка на 1.01, використовуючи соотв.коеф-ти.

Де Ф-повна ст-ть ОСР на кінець року, В-вибуття, П-прибуття

Пок-ли стану і руху ОФ: 1) к-т оновлення, 2) вибуття, 3) зносу, 4) придатності:

Пок-ли використання ОФ: 1) фондовіддача-це обобщ.пок-ль испол-ня ОФ, кот.пок-т випуск пр-ції на 1 рубль ст-ти ОФ (V), 2) фондомісткість, і 3) фондоозброєності праці - пок-т техн. озброєність робочого за час найбільш інтенсів.работи:

Всі ці пок-ли явл-ться пок-лями еффект.іспользованія ОФ.

7. Методи вивчення рівня та динаміки фондовіддачі. Осн пок-ли статистики оборот.фондов

Для вивчення рівнів і динаміки фондовіддачі викон-ться індек.метод:

Обсяг пр-ції буде залежати:

Фондовіддача рассчит-ться в рублях.

.

8. С-ма макроекон.пок-лей, їх хар-ка і методи розрахунку

Пок-ли рез-тов деят-ти економіки на макрорівні, що відображаються у с-ме нац. рахунків (СНР) прийнято наз-ть макроекон.пок-лями. СНР - являє собою адекват.рин.економікі нац.учет завершується на макрорівні з-мій взаимосвяз. стат.пок-лей, що відображають ре-ти деят-ти економіки країни в цілому. На макрорівні виділ-ться след.пок-ли: валов.внутр.продукт - ВВП, валов.нац. продукт - ВНП, Чистий внутр.продукт - ЧВП, валов.нац.доход - ВНД, располагаем.нац.доход - РНД, чистий располагаем.доход - ЧРД, валов.прібиль економіки - ВПЕ, чистий прибуток економіки - ЧПЕ, валов.нац .сбереженія - ВНС, нац.бог-во - НБ. На рівні господарюючого суб'єкта (пр-ку, сектора економіки) рассчит-ться: валов.випуск - ВВ, валов.добавлен.ст-ть - ВДС, валів. прибуток - ВП, прибуток чиста - ПЧ, чистий змішаний дохід - ЧСД, осн. оборот.фонди, запаси.

9. Методи розрахунку валового випуску ВДС

Стадія пр-ва хар-ться вал.випуск, промеж.потребленіе і вал. добавл. ст-ть. А) ВВ дорівнює сумі ст-ти всіх вироблених товарів і послуг, що мають рин.і нерин.хар-р. Склад випуску: випуск товарів всіх секторів, в-во рин.услуг, пр-во нерин.услуг, побічно вимірювані послуги фін.посреднічества. Випуск продуктів вчить-ться в момент закінчення процесу пр-ва та виділ-ться слід. продукти за ступенем готовності: гот.пр-ція, напівфабрикати, незаверш.пр-во, незаверш.строітельство. Випуск банков.услуг: 1) оплата послуг банків (за ведення рахунків та ін.), 2) побічно вимірювані послуги фін. посередництва равн-ться%, отриманому банками за надання кредитів мінус%, виплачений за отримані кредити. На рівні господарюючих од-ц випуск оцен-ться в текущ.ценах, так товари та послуги оцен-ться по осн.ценам, тобто цінами по кот.оні продаються. Тому вал.випуск в отрас.разрезе исчисл-ться в осн. цінах. Б) Промежут.потребленіе товарів і рин.услуг в процесі пр-ва ін. Товарів і послуг у дан.періоде за винятком споживання осн.кап-ла. Склад ПП: мат.затрати, немат.услугі, командір.расходи (за винятком добових), др.ел-ти, побічно вимірювані послуги фін. посередництва - КВУ. В) Валов. добавл.ст-ть: ВДС = (ВВ-ПП) -КІУ на рівні галузей оцен-ться в осн.ценах, в рин.ценах

ЧНП - чистий податок на продукт, ЧНІ - чистий податок на імпорт. Чисті податки на продукти та імпорт в дан.случае озн-т, що податки пок-ни за вирахуванням соотв.субсідій: ЧНП = НП-С, ЧНІ = НИ-С. Субсидії - це текущ.компенсір .виплати з фед.бюджета пр-тиям за умови пр-ва ними опред.віда пр-ції або послуг.

10. Методи розрахунку обсягу ВВП

ВВП - осн.екон.індікатор в заруб.і отеч.ст-ке і предст-т собою ст-ть товарів і послуг, створених в рез-ті проізв.деят-ти всіх госп-щих од-ц на екон.тер- рії дан.страни як правило за рік. 3 методу розрахунку: 1)

произв., 2) розподіл., 3) метод конеч.іспол-ня. 1) а)

Назн-ня цього методу: дати отрас.стр-ру і хар-р розвитку економіки.

2) ВВП = ВІД + ЧНП + ЧНІ + ДНП + ВПЕ, де ОТ - оплпта праці, ДНП - дг.налоні на продукт, ВПЕ - вал.прібиль економіки. ВПЕ = ВДС-ОТ + ЧНП, ЧПЕ = ВПЕ-ПОК, де ПОК - споживання осн.кап-ла. 3) ВВП = КП + ВП ± (Е-І), де КП - конеч.потребленіе, ВП - вал.потребленіе, (Е-І) - сальдо внешнеекон.деят-ти. Витрати на конечн.потребл-ня: 1) гос.учр-ний, обслуговуючих дом.хоз-ва, 2) витрати гос.учр-ний, удовл-щих коллект.потреб-ти, 3) витрати ком.орг-цій, обслуг-щих дом.хоз-ва. КП = 1) +2) +3). КП може бути опр-но як факт. кінцеве споживання. Вал.накопленіе осн.кап-ла: 1) придбання осн.фондов за вирахуванням вибуття, 2) витрати на поліпшення непроізв.мат.актівов, 3) витрати у зв'язку з передачею прав собст-ти на непроізвед.актіви. Або вал.накопленіе = накопичення осн.кап-ла + вим-ня запасів мат.обор.ср-в. Чисте придбання цінностей - ст-ть надходжень драг.металлов, каміння, колекцій та ін. Творів ізобраз.ісскуства. Чистий експорт товарів і послуг - різниця між експортом та імпортом товарів і послуг.

11. Методи обчислення приросту (зниження) обсягу ВВП по галузях економіки за рахунок впливу окремих факторів.

12. Індекс-дефлятор, методи їх розрахунку.

Для розрахунку індексу ВВП в сопостав.ценах розраховуються індекси - дефлятори ВВП - індекс цін, розрахований по стр-ре ваги отчет.періода і хар-т сред.ізм-ня цін на додану ст-ть, створену в усіх галузях економіки, перерахунок ПОК , перерахунок пр-ції, отриманої з імпорту.

ВВП расчит-ся на душу нас-ня:

ВВП на душу нас-ня в 96 р сост-ли 15271 руб. ВВП на душу нас-ня РФ займає 56 місце.

13. Валова і чистий прибуток економіки, методи їх розрахунку.

14. С-ма пок-лей статистики рівня життя нас-ня

Під рівнем життя нас-ня пон-ться ступінь удовл-ня мат., Побут., Дух. потреб людей і соц.условія їхнього життя. Ст-ка рівня життя нас-ня хар-ться след.соц-екон.індікаторамі: 1) ден.доходи і витрати нас-ня, їх склад і використання, 2) динаміка реал.доходов нас-ня, 3) пок-ли диф-ції доходів нас-ня: розподіль-ня нас-ня за рівнем доходів, концентрація доходів - індекс Джині, 4) рівень бідності: індекс глибини бідності, індекс гостроти, 5) потреб-ня продуктів харчування, 6) покупат.способность ден .Дохід нас-ня. До складу ден.доходов нас-ня входять: 1) доходи у вигляді оплати праці всіх категорій нас-ня, 2) соц.трансферти (пенсії, стипендії, разл.пособія), 3) доходи від собст-ти, предпрінім.деят- ти й ін. (це дивіденди, ренти, др.поступленія грошей від продажу акцій та др.ц / б). До ден.расходам нас-ня отн-т: 1) на покупку товарів і оплату послуг, 2) податки на доходи і майно, на оплату обязат. платежів і внесків, 3) приріст заощаджень у вкладах нас-ня в банках, придбання облігацій та др.ц / б, 4) на покупку валюти, 5) приріст залишку налич. грошей у нас-ня. Среднемес.з / пл опр-ться за галузями економіки. Прожитий. мінімум рассчит-ться за трьома методиками: методика мін-ва Праці, методика профспілок, методика хв-тва Фінансів, методика ст-ки. Дані про ден. доходи та витрати нас-ня отримують на основі обстежують-ня бюджетів дом.хоз-в, кіт. дозволяють отримати дані про стр-ре доходів і витрат, про споживання, про диф-ції за рівнем доходів. Наявні доходи = номінальні грошові доходи - обов'язкові платежі, внески та податки на доходи і майно.

15. Пок-ли номінал.і наявних доходів нас-ня, методи їх вивчення.

16. Методи вивчення динаміки реал.доходов нас-ня

Для хар-ки динаміки доходів нас-ня рассчит-ться с-ма індексів, хар-щие реал.доходи нас-ня:

1. індекс купівельної спроможності рубля:

2.

індекс номін.з / пл .:

3.

індекс реал.з / пл:

4.

індекс реальних доходів:

РД - наявні доходи

5. індекс реально - наявних доходів:

6.

індекс реально - наявних доходів на душу населення:

7.

індекс реальнораспол.доходов на одного раб-ного:

17. Індекси потреб.цен і покупат.способності рубля, методи їх розрахунку.

Індекс потреб.цен (ІСЦ) - це относ.пок-ль, кот.хар-т в цілому вим-ня ст-ти потреб.корзіни товарів і послуг, придбаних нас-ням, кіт. расчит-ться за формулою інд.Лайспейреса:

-

расч-ться по 480 позиціях, з них 103 прод.товаров, 222 - непрод., 83 - плат. послуги. Ці індекси расч-ться за даними ежемесяч.регіст-ції і тарифів, расч-них за даними набл-ний за цінами на товари і послуги в 132 містах РФ. Еженед-но расч-ться операт.ІПЦ по 123 позиціях і щодня по 19-25 видам продуктів. d - частка потреб.расходов на отдел.товар в общ.расходах домохоз-в.

ІСЦ расч-ться по междунар.методологіі товарів-преставників, що утворюють потреб. кошик. Індекс цін обчислюється для хар-ки зм-ня цін товарів виробників пром.пр-ції, кот.опр-ться по вибор.сеті базових пр-тий (в пр-ти 400).

18. Осн.понятія і загальні принципи побудови с-ми зведених нац.счетов

З-ма нац.счетов (СНР) - це совр.інф.база адекватна реал.хоз.механізму, представл-а собою розгорнуту стат.модель рин.економікі. СНС сост-т основу нац.счетоводства. Для екон.аналіза деят-ти госп-щих суб'єктів і для макроекон.аналіза на нац.уровне екон.операціі представляються у вигляді отдел.счетов. Нац.счета - це набір взаімосвязан.табліц, що мають вид баланс.построеній. За методом побудови балан.счета аналогічні бухсчетам, тому кажд.счет предст-т собою баланс у вигляді двухсторон.табліц, в кот.кажд.операція відображається двічі: один раз в ресурсах, другий раз у використанні. У ході побудови СНС в РФ, прийнята СНС в 93 р стат.коміссіей в ООН СНС в РФ включ-т след.счета (внутріекон .: 1) рахунок пр-ва, 2) формування доходів, 3) рахунки розпод-ня доходів (первичн. І вторич), 4) рахунок використання доходів, 5) операція з кап-лом, 6) пр-ція та послуги. Рахунки внешнеекон.связей: 1) рахунок текущ.операцій, 2) кап.затрат, 3) фін.счет. Схема рахунків пр-ва:

 Використання Ресурси

 Промежут.потребленіе, у тому числі в пр-ве товарів рин.і нерин.услуг Валов.випуск товарів і послуг у осн.ценах, у тому числі в-во товарів, рин.і нерин.услуг. чіст.налогі на продукти і на імпорт.

 ВВП в рин.ценах

 Всього = Всього

Кажд.счет має балансируемого стати, кіт. забезпечує баланс в прав. лівій частинах рахунки і розраховується як різниця між обсягами ресурсів та їх використанням, тобто балансір.статья предидущ.счета в розділі використання явл-ться вихідним пок-лем розділу ресурси послед.счета. Цим досягається ув'язка рахунків між собою і освіту СНС. Балансування статті рахунків:

 Наїм-ня рахунки Бадансір.статья

 1) рахунок пр-ва, 2) утворення доходів, 3) первинне розпод-ня доходів, 4) вторинне розпод-ня доходів, 5) рахунок використання доходів 1) ВВП 2) вал.прібиль економіки, 3) вал.нац.доход , 4) вал.располаг.доход, 5) вал.сбереженія

19. С-ма пок-лей статистики кредиту.

Кредит - с-ма екон.отн-ний з мобілізації времен.-своб.ден.ср-в і викон-ванні їх на опред.нужди. Кред.отн-ня - все ден.отн-ня, пов'язані з наданням і поверненням позичок, орг-ція ден.расчетов, Еміса ден.знаков, кред-ня інвестицій, вчинення страх.операцій. При кред.сделках повинні дотримуватися найважливіші принципи, кот.обеспечівают возврат.двіженіе ср-в, на основі цих принципів опр-ться порядок видачі, погашення позик, їх техн. документ.оформленіе. Для хар-ки кред.отн-ний використовуються пок-ли розміру, складу і динаміки кред.ресурсов і кред.вложеній, використовуючи ланцюгові і базіс.темпи, індекс.метод, структ.сдвікі, коеф-ти еластичності і опр-ня осн .тенденціі в розвитку. Особливу зн-ня має вивчення прострочених позичок: 1) з пом.пок-ля оборотності прострочених позичок, 2) частка несвоевремеено возвращен.ссуд, 3) частка просрочен.задолжності в общ.сумме задолжности по позиках.

20. Стат.аналіз оборотності кредиту.

Пок-ли оборотності кредиту: 1) час оьорачіваемості кредиту, кот.хар-т середнє число днів користування кредитом:

Час оборотності кредиту - зворотна вів-на оборотності позик, 2) швидкість оборотності або тривалість користування кредитом

Динаміка цих пок-лей изуч-ться за допомогою індексного методу:

Общ.ізм-ня цих пок-лей изуч-ться за допомогою індексів перем., Пост.состава і структ.сдвігов:

Середній час звернення залежить від 2-х факторів: 1) зміна тривалості користування кредитом отд.ед-ц сукупності, 2) змін-ня удел.веса однодневн.оборота з погашення отдел.частей кредиту

21. Статистика кред.вложеній.

22. Пок-ли статистики денеж.оборота

Ден.оброт - це сукупність операцій, при кот.в тій чи іншій формі відбувається рух або пердачи ден.ср-в. Вплив зм-ня стр-ри оборот.ср-в або взаємозв'язок краткосроч.кредіта з общ.об'емом оборот.ср-в, изуч-ться за допомогою індек.метода:

Вим-ня оборот.ср-в залежить: 1) від числа обертів краткосроч.кредіта (в днях)

2) від частки краткосроч.кредіта в общ.сумме оборот.ср-в (d)

3) від рівня ВВП у розрахунку на 1 руб краткосроч.кредіта:

тоді общ.прірост або зниження оборот.ср-в

а) змін-ня ВВП в розрахунку на 1 руб краткосроч.кредітов:

б) n - прискорення оборотності краткосроч.оборот.ср-в, б) частка - d

23. Пок-ли швидкості обігу ден.масси

24. Пок-ли купюрного будови ден.масси

25. Пок-ли статистики ден.вкладов, їх динаміка

26. С-ма пок-лей статистики імущест.страхованія

27. Пок-ли статистики особистого страх-ня

Страх-ня - це вид фін.деят-ти, метою кот.явл-ться забезпечення компенсацій втрат від настання страх.рісков пр-тиям, орг-ціям, част.ліцам за рахунок внесених ними ден.взносов - утворюють страх.фонд. Галузі страх-ня: майн., Приватне, страх-ня відповідальності. Страх-ня об'єктів за видами проводиться в 2-х формах: обязат., Добровілля. Пок-ли статистики страх-ня: об'ємні, відносить., Середні. Пок-ли ст-ки імущест.страх-ня: страх.поле, число застрах.об'ектов, число страх.случаев, число пострадав.об'ектов, страх.сумма застрах.імущества, сума виплат страх.возмещенія, сума надійшли страх.платежей. Расчит-ться як абсолют., Так і относіт.пок-ли (середні, пок-ли варіації, динаміка, індекси). Розрахунок страх.таріф.ставок: таріф.ставка (страх.таріф) - це норма страх.взноса з од-ці страх.сумми або об'єкта страх-ня. У імущест.страх-ванні нормою ставки явл-ться внесок з 100 руб страх.сумми на рік. Страх.таріф сост-т з нетто ставки і брутто ставки. Нетто ставка призначена для форм-ня страх.фонда і виплат страх.возмещенія, вона явл-ться осн.частью страх.об'екта. Брутто ставка - це надбавка (навантаження) до нетто ставкою, кот.колеблется від 8-40%. Будующая нетто ставка опр-ться на основі среднегод.пок-лей збитковості, исчисл-мих по дінаміч.рядам за предшест-щим 5-10 г з урахуванням варіації її рівнів.

Для розрахунку нетто ставки будується дінаміч.ряд рівнів збитковості і опр-ться його стійкість з пом.коеф-тів варіації.

f - частка навантаження, відпо-щая даному виду страх-ня, коливається від 8-40%.

Коеф-т фін.устойчівості по однород.группам ризиків (Коньшина):

N - число чтрах.случаев.

28. Пок-ли фін.рез-тів пр-ку

З-ма пок-лей фін.рез-тів: валов.доход, прибуток, рентабельність. Валов.доход - це сума виручки від реал-ції пр-ції, робіт, послуг в дію-чих оптов.ценах або у відпускних цінах за вирахуванням ПДВ і акцизів. Прибуток - осн.фін.пок-ль оцінки хоз.деят-ти пр-ку, еф-ти його роботи і джерелом самофін-ня деят-ти пр-ку. Види прибутку: 1) прибуток від реал-ції пр-ції, робіт, послуг:

ПР = ВД - Зпр, де ВД-валов.доход, Зпр-витрати на пр-во і реал-цію пр-ції, 2) баланс.прібиль: ПБ = ПР + ПІ ± внереал.доходи або збитки, де ПІ - прибуток від реал-ції майна. Внереал.доходи і витрати - це доходи від пайової участі в деят-ти др.пр-тий: а) доходи від здачі приміщення в оренду, б) дивіденди, в)% з акцій, облігацій і др.ц / б, г) сплачені штрафи та пені або отримані, 3) чистий прибуток (ПЧ): ПЧ = ПБ - податки та платежі до бюджету. Статистика анал-т динаміку прибутку і рассчит-т вплив разл.факторов на прибуток. 4) рентабельність хар-т прибутковість, прибутковість і еф-ть пр-ва і дозволяє оцінити який прибуток має пр-нення з кажд.рубля ср-в вкладених в активи: а) рентабельність пр-ції = прибуток від реал-ції пр ції / на виручку від реал-ції пр-ції, б) рентабельність осн.кап-ла = балан.прібиль / на ст-ть активів пр-ку по балансу, в) рентабельність осн.деят-ти, г) рентабельність собст. кап-ла, д) період окупності собст.кап-ла.

29. Пок-ли фін.устойчівості пр-тий

Фін.устойчівость пр-ку - це здатність господа-ного суб'єкта своєчасно з собст.ср-в покривати витрати, вкладені в осн. оборот.кап-л, Нематов. активи і розплачуватися за своїми юбязательствам, тобто бути платоспроможним. Пок-ли фін.устойчівості: 1) коеф-т концентрації собст.кап-ла, 2) коеф-т фін.завісімості, 3) коеф-т маневреності собст.кап-ла, 4) коеф-т стр-ри довгострокових. вкладень і залучення позикових ср-в, 5) коеф-т співвідношення залученого і собст.кап-ла. Пок-ли платоспроможності пр-ку: коеф-ти автономії, покриття, маневреності, ліквідності (общ. абсолют.). Ділова активність пр-ку в фін.отн-ванні вим-ться поср-вом пок-ля общ.оборачіваемості кап-ла: Ділова активність = виручка / К. Статистика з пом.метода угруповань, средн., Рядів динаміки, індексів анал- т дані пок-ли.

30. Методи розрахунку та аналізу пок-лей прибутку і рентабельності пр-ку

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка