На головну

Трифазний струм, перехідний процес, чотириполюсник - Радіоелектроніка

Для симетричної схеми трифазного ланцюга згідно заданих параметрів виконати наступне:

розрахувати кутову частоту w і опору реактивних елементів схеми (L, C).

Скласти схему для розрахунку комплексу діючого значення струму фази А, прийнявши початкову фазу ЕРС для варіантів в яких навантаження з'єднана трикутником рекомендується замінити на зірку.

Розрахувати комплекс струму, записати комплекси струмів і.

Визначити кут між векторами ЕРС і струму j.

Побудувати векторну діаграму ЕРС і струму трифазного ланцюга.

Визначити потужності генератора (P, Q, S), побудувати трикутник потужностей.

Для розрахунку кутової швидкості скористається-емся форму-лій, де звідси.

Знайдемо реактивні опору елементів (L, C):

2. Cхема для розрахунку комплексу діючого значення фази А:

За даною схемою розрахуємо комплекс струму, прийнявши початкову фазу ЕРС знайдемо комплекс повної провідності гілки:

Перейдемо від амплітудного значення ЕРС до комплексному:

Знайдемо струми:

Токи зрушені щодо струму на:

В симетричній системі кут між ЕРС і струмом у всіх фазах буде однаковий, і дорівнюватиме.

Побудуємо векторну діаграму ЕРС і струму трифазного ланцюга:

Знайдемо потужність генератора:

Трикутник потужностей:

Для заданої схеми необхідно виконати наступне:

Розрахувати перехідний процес.

Розрахунок провести класичним методом.

На підставі отриманого аналітичного виразу побудувати графік перехідного процесу в інтервалі від t = 0 до t = 3t.

Дані:

Знайти струм.

Визначимо для після комутаційної схеми, коли ключ К розімкнений комплекс вхідного опору щодо затискачів джерела, замінивши jw на P:

Дорівняємо до 0:

Підставимо значення:

Коріння речові різні означати перехідний процес апериодический загасаючий. Запишемо вирази для заданого струму в перехідному режимі через примушену і вільну складову:

.

Знайдемо струми протікають в даній ланцюга до комутації (t

Напруга на конденсаторі C дорівнює напрузі на R4 :

Змушені значення після комутації, коли перехідний процес завершено:

Знайдемо значення в момент комутації (t і 0):

по другим законом комутації

Визначимо постійні інтегрування А1і А2:

записуємо ур-ня для t і 0:

Чисельне значення похідної = 0 т. к. По другому закону комутації напруга на ємності стрибком не змінюється:

Підставимо отримані значення в ур-ня, отримаємо:

вирішимо спільно ці ур-ня:

Запишемо струм перехідного процесу підставивши все чисельні значення:

Виходячи з цього постійні інтегрування для струму будуть рівні:

На підставі отриманих даних побудуємо графік перехідного процесу в інтервалі від t = 0 до t = 3t:

Знайдемо значення постійної часу

Лабораторна робота № 2.

чотириполюсники.

Мета роботи: провести досліди ХХ (холостого ходу) і КЗ (короткого замикання) в заданій схемі чотириполюсника; визначити з дослідів комплекси; на основі дослідних даних розрахувати коефіцієнти чотириполюсника: ABCD; перевірити співвідношення AD - BC = 0; для дослідженої схеми чотириполюсника расчитать і зіставити з досвідченими значеннями, грунтуючись на використаних в роботі значеннях

Схема Т - образного чотириполюсника.

А форма рівняння чотириполюсника:

Фазометр - це прилад вимірює кут j між напругою і струмом:.

У досвіді використовуються дані елементи:

Досвід ХХ чотириполюсника:

Режим ХХ чотириполюсника це коли 2 і 2 'розімкнуті і I2 = 0; z1X- комплекс вхідного опору на затискачах 1 - 1 '.

Дані вимірювань.

Знайдемо

Досвід КЗ1четирехполюсніка:

Режим КЗ1 чотириполюсника це коли 2 і 2 'закорочені; z1К- комплекс вхідного опору на затискачах 1 - 1 '.

Дані вимірювань.

Знайдемо

Досвід КЗ2четирехполюсніка:

Проведемо досвід для «перевернутого» чотириполюсника для чого до контактів 2 і 2 'підключити живлення а 1 і 1' закоротити.

Дані вимірювань.

Знайдемо

Знайдемо RL:

Для цього зберемо наступну схему:

Дані вимірювань.

Визначимо R:

Дані вимірювань

Знайдемо коефіцієнти чотириполюсника:

Перевіримо співвідношення AD-BC = 1;

Для даної схеми чотириполюсника розрахуємо грунтуючись на використаних в роботі значеннях

Знайдемо:

Знайдемо:

Знайдемо:

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com