На головну

 Технологія прокатного виробництва в великосортних цеху - Металургія

Таблиця 3. Баланс металу по великосортних станів 700.

 Найменування профілів Річна програма Витратні коефіцієнт Вихід придатного,% Блюм Відходи

 Обрізки Чад

 Тис.т. % Тис.т% тис.т% тис.т%

 1 Балки двотаврові 50 10 1,08 92,6 54 10,1 2,9 5,4 1,1 2

 2 Швелери №10-30 100 20 1,09 91,7 109 20,4 6,8 6,3 2,2 2

3

 Рейки вузької колії

 8-24кг / м 150 30 1,055 94,8 158,3 29,6 5,1 3,2 3,2 2

4

 Сталь кругла діаметром

 50-150мм. 70 14 1,06 94,3 74,2 13,9 2,7 3,7 1,5 2

5

 Сталь квадратна зі стороною

 45-135мм. 60 12 1,055 94,8 63,3 11,8 2,0 3,2 1,3 2

6

 Сталь смугова перетином

 (8-20) х

 (130-200) 40 8 1,07 93,5 42,8 8,0 1,9 4,5 0,9 2

 7 Сталь кутова равнобокая 30 6 1,10 90,9 33 6,2 2,3 7,1 0,7 2

 8 РАЗОМ: 500 100 1,07 93,5 535 100 23,7 4,5 10,9 2

Таблиця 1. Характеристика основного обладнання крупносортного стана 700.

 Найменування кліті Тип кліті Діаметр валків, мм. Головний двигун

 Діаметр Довжина Потужність, квт Число оборотів в хв.

 Реверсивна чорнова Дуо 900 2100 4000 60-120

 Чорнова Тріо 800 1700 4600 110/180

 Чорнова Тріо 800 1700 4600 110/180

 Нереверсивна чистове Дуо 730 1200 2100 135/245

 Нереверсивна чистове Дуо 730 1200 2100 135/245

Таблиця 2. Сортамент що випускається таборували продукції.

 Найменування прокатної продукції ГОСТ на прокатну продукцію Марки сталі і ГОСТ Вихідні заготовки

 Балки двотаврові

 Швелери № 10-30

 Рейки вузької колії

 8-24 кг / м

 Сталь кругла діаметром 50-150мм.

 Сталь квадратна зі стороною 45-130мм

 Сталь смугова перетином

 (8-20) * (130-200) мм

 Сталь кутова равнобокая № 9-20

 8239-89

 8240-89

 1133-71

 1133-71

 103-76 Вуглецева сталь 380-88 Блюм

Overview Лист1

Аркуш2

Sheet 1: Лист1

 Таблиця калібрування рівнополичного кутника.

 Математична операція або параметр Реалізація операції та номери калібрів

 1 2 3 4 5 6

 Форма калібрів Прямопо лочние Полураз вёрнутий Розгорнуті

 Режим деформації

 КНД 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

 hi = КНД hi-1 1.06 1.11 1.17 1.23 1.29 1.36

 hi = hi-1hi-1 25.3 26.82 29.87 34.94 42.95 55.47

 Dhi = hi (hi - 1) 1.52 3.05 5.08 8.01 12.52

 Параметричні кути калібрів

 qв, град 90.6 80 80 80 80 90

 q = 1/2 (180-qв), град 44.7 50 50 50 50 45

 qр, град 0 30 50 50 50 45

 qр, радий 0 0.52 0.87 0.87 0.87 0.79

 sin q 0.7 0.77 0.77 0.77 0.77 0.71

 cos q 0.71 0.64 0.64 0.64 0.64 0.71

 tg q 0.99 1.19 1.19 1.19 1.19 1

 Параметри полиць

 KO = h tgq / 2 12.51 15.97 17.78 20.8 25.57 27.71

 b1 202.4

 bcp1 = b1 -1/2 h1 tgq1 189.89

 bcpi = bcpi-1 -Dbni-1

 189.15 188.45 187.35 185.91 184.2

 B = bcp + Ko 202.4 205.12 206.23 208.15 211.48 211.91

 K1 = qP h / 2 0 7.02 13.02 15.24 18.73 21.77

 bp = B - K1 202.4 198.1 193.2 192.91 192.75 190.14

 bx1 = b1 cosq1 143.92

 bY1 = b1 sinq1 142.31

 Kп 1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

 Kp 0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

 П = Кр bp 0 79.24 77.28 77.16 77.1 76.06

 Пк = bp (1 - Kп - Кр) 0 39.62 38.64 38.58 38.55 38.03

 R = Kp bp / qp2

 151.42 88.6 88.47 88.39 96.89

 dh2 0 0.4 0 0 0 0

 hk = h + dh2 25.3 27.22 29.87 34.94 42.95 55.47

 hc = h - dh2 25.3 26.42 29.87 34.94 42.95 55.47

 Rб2 = R2 + ((hK2-h2cosqp2) / (1-cosqp2))

 181.22

 RБi> 2 = Ri + hi

 118.47 123.41 131.34 152.35

 K2 = (sinq - sin (q - qp)) / qp

 0.81 0.88 0.88 0.88 0.9

 K3 = (1 - Kп - Кр) cos (q - qp) / Kп

 0.47 0.5 0.5 0.5 0.5

 Сг = Кп (cosq + K2 + K3)

 0.77 0.81 0.81 0.81 0.84

 bx = CГ bp

 152.38 156.19 155.95 155.82 160.31

 ПКХ = hк sin (q - qp)

 9.3 0 0 0 0

 K4 = (cos (q - qp) - cosq) / qp

 0.57 0.41 0.41 0.41 0.37

 K5 = (1 - Kп - Кр) sin (q - qp) / Kп

 0.17 0 0 0 0

 K6 = sinq + K4 + K5

 1.5 1.17 1.17 1.17 1.08

 CB = kП К6

 0.6 0.47 0.47 0.47 0.43

 bY = CB bp

 119.14 90.8 90.66 90.58 82.11

 hKY = hK cos (q - qp)

 25.58

 rK

7

 C = rK (21/2 - 1) cos (q - qp)

 2.72

 h'K = hKY - C

 22.85

 Загальні параметри та розширення полиць

 Ш = 2 bx 287.84 304.76 312.38 311.91 311.65 320.62

 QБ = 2 h bcp 9608.52 10145.4 11256.04 13092.64 15969.78 20433.32

 КЗД; КНД 0.97 0.97 0.97 0.97 1.01 1.01

 h'i = K (ЗД; НД) hi-1 1.3 1.26 1.22 1.18 1.14 1.15

 h'i = h'i-1 h'i-1 43.2 56.16 70.67 86.09 101.51 115.87

 QД = (hh / cosq) 2 / tgq 58.73 175.62 493.23 846.93 1012.79 1404.11

 q = QБ + QД 9667.24 10321.02 11749.26 13939.57 16982.56 21837.43

 Dq = (h 'h' - hh / cosq) 2 / tgq 344.09 493.23 846.93 1012.79 736.93 715.11

 hпр = h (QБ + Dq) / q 1.09 1.15 1.21 1.24 1.27 1.31

 hпр = q / Ш 33.58 33.87 37.61 44.69 54.49 68.11

 D 650 650 650 650 650 800

 Rпр = 1/2 (D - hпр) 308.21 308.07 306.19 302.65 297.75 365.94

 К7 = (Rпр hпр (hпр -1)) 1/2 30.74 39.28 48.61 57.43 66.24 88.46

 f 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

 K8 = hпр (hпр - 1) / 2f 5.11 6.26 9.65 13.62 18.42 26.73

 Db = (h пр 1/2 hпр1 / 2) (K7 - K8) 1.12 2.28 3.64 4.79 5.74 8.45

 KСY 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

 Dbn = KCY Db bcp / Ш 0.74 0.71 1.1 1.44 1.71 2.43

 Радіуси галтелі на стику полиць знизу

 r = (h 'cosq -h) / (1 - cosq) 18.75 26.06

 K9 = (R + h - bY) 2

 8187.11 1081.25 1667.43 3813.28

 K10 = (R + h) 2

 14034.49 15230.26 17251.39 23210.99

 K11 = bx2 + K9 - K10

 18547.62 10172.79 8696.79 6301.54

 K12 = 2 (bY + h - h ')

 99.98 79.03 64.05 43.42

 r '= (K11 / K12)> = r

 185.51 128.72 135.78 145.14

 q '= arcsin (bY / (R + h + r'))> = q

 0.3 0.37 0.35 0.28

Sheet 2: Лист2

 Деякі графіки калібрування.

8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

8.1. Ця інструкція розроблена відповідно до вимог ГОСТ 3.1120 ЕСТД. Загальні правила відображення та оформлення вимог безпеки праці у технологічній документації », ГОСТ 12.3.002« ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки ».

8.2. Інструкція відповідає діючим правилам безпеки: «Загальних правил безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості», затвердженим Держгіртехнаглядом СРСР 13 травня 1987 р .; «Правилам безпеки у прокатному виробництві», затвердженого Мінчерметом СРСР 25 травня 1977 р .; «Правилам техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів», затвердженим Президією ЦК профспілки робітників машинобудування 12 жовтня 1965 р .; «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», затвердженого наказом № 128 Держнаглядохоронпраці від 16 грудня 1993

8.3. При виконанні технологічних операцій, зазначених цією інструкцією, належить керуватися СТП 232-12.08-92 «ССБТ. Система управління охороною праці на комбінаті »і наступними діючими на комбінаті інструкціями з охорони праці:

БТІ 232-001-98 - за загальними правилами безпеки для всіх, що працюють на комбінаті;

БТІ 232-109-98 - для стропальників; ...

БТІ 232-90-96 - для машиністів електрокранов мостового типу; ,;

БТІ 232-662-94 - для контролерів ВТК; __ |

БТІ 07-74-94 - для працівників пив гарячого різання, холодильників і колодязів сповільненого охолодження;

БТІ 08-82-98 - для слюсарів з ремонту;

БТІ 07-72-96 - для вальцювальників стану 800, операторів ПУ № 4, 9, 10, вальцювальників по збірці і перевалці клітей, робітників з прибирання окалини стану гарячої прокатки, слюсарів з комунікацій.

9. природоохоронних заходів

9.1. При веденні технологічного процесу з метою охорони повітряного і водного басейнів і дотримання санітарно-гігієнічних норм а робочих місцях необхідно керуватися наступними документами:

СТП 232-87-98 «Охорона навколишнього середовища. Основні положення »;

Нормативами гранично-допустимих викидів в атмосферу і скидів стічних вод у зовнішні водойми;

законами України: «Про охорону природи» і «Про охорону атмосферного 'повітря»;

Водним кодексом України.

Відповідальність за виконання пунктів несуть:

майстер виробництва - 1.1, 2.1-2.5, 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.4;

старший майстер виробництва - 1.1;

нагрівальник металу 6 розряду - 1.3, 2.4.3;

оператор ПУ № 4 стану гарячої прокатки 7 розряду - 2.4.1, 2.4 3- 2.4-6;

вальцовщик стану гарячої прокатки 7 розряду - 2.5.1-2.5.7, 2.5. 1-2.5j5;

різьбяр гарячого металу 5 розряду - 3.2-3.10,3.12-4.5,5.1-5.10;

Клеймувальники гарячого металу - 4.1-4.4,4.5;

контролер ОТК на печах -1.1, 1.3;

контролер ОТК на пилах - 3.2-3.4, 3.8-3.13, 4.1, 4.2, 4.4;

Принципова схема ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРОКАТКИ

РЕЙОК І БАЛОК

І РОБОТИ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Рейкобалковий стан

Рейкобалковий стан «800» призначений для прокатки рейок від 43 до 75 кг / пог. м, довжиною 12,5-25 м, двотаврових балок від № 20 до № 60, швелерів від № 20 до № 40 та інших фасонних профілів довжиною від 4 до 24 м, а також круглої і квадратної заготовки довжиною до 6 м. Всі механічне обладнання стана розташовується в семіпролетном будинку шириною 141,5 м, довжиною 547,5 м і складається з 11 відділень.

Всі 200 машин і механізмів стану, вага яких досягає 15800 / п, розраховані і розміщені таким чином, щоб забезпечити потокове виробництво рейок, балок і прокату фасонних профілів.

Склад заготовок розташований в двопрогінному будівлі, в якій виробляються огляд, вирубка вад, складування та транспортування у відділення нагрівальних печей за допомогою мостових електричних кранів із захопленнями і електромагнітами.

Прокатка усього перерахованого сортаменту на Рейкобалковий стан «800» виробляється з заготовок-Блумів перетином 330 X 330 мм, довжиною до 5000 мм і вагою до 4500 кг, з маловуглецевих, високовуглецевих і легованих сталей. Отримані з Блумінга «1150» при температурі 700 -т-800 ° С заготовки завантажуються за допомогою рольгангів, пересувний візки і садивного крана в камерні печі, де підігріваються до температури прокатки 1150-7-1250 ° С. Другий посадковий кран і пересувний візок передають нагріті заготовки на що подає рольганг чорновий робочої лінії «900».

Для того щоб стан міг працювати незалежно від Блумінга «1150», передбачена методична піч для нагрівання холодних заготовок, обладнана штовхачами, рольгангамі і шлеперами для завантаження заготовок. Нагріті в цій печі заготовки також надходять на що подає рольганг чорновий робочої лінії «900».

Цех має три камерні регенеративні печі для підігріву гарячих (700 - 800 ° С) заготовок-Блумів до температури прокатки і одну методичну - для нагріву холодних заготовок до температури 700-5-800 ° С.

Печі обладнані рольгангамі з груповими приводами, канатними шлеперами, штовхачами, двома пересувними візками і двома завантажувальними кранами, що забезпечують механізовану посадку заготовок в печі та видачу з печей, з подачею їх на підвідний рольганг стану «900».

ВІДДІЛЕННЯ головного прольоту СТАНУ З машинним залом

У відділенні головного прольоту стана -размещено обладнання: чорновий робочої лінії «900», двох пересувних Салазі-кових пив з ножицями гарячого різання в лінії поворотного потоку, чистової робочої лінії «800», обробної робочої лінії «800», чотирьох салазкових пересувних пив, штемпельною машини, стелажів якісної заготовки, гибочной машини, холодильника та електрообладнання головних приводів машинного залу.

Чорнова робоча лінія «900» складається з однієї реверсивної робочої кліті дуо з валками діаметром 900 х 2300 мм, обладнаної робочими рольгангами і маніпуляторами з кантователем і приводиться в рух через шестеренних кліть і шпиндельні з'єднання від електродвигуна потужністю 5000 л. с. з регульованим числом обертів від 50 до 120 в хвилину.

У цій лінії стану Блумс зазвичай прокочується за п'ять проходів в гру-бопрофілірованную. . смугу довжиною 9 - 12.м, після чого подається рольгангамі до чистової робочої лінії «800».

Чистова лінія стана включає дві робочі кліті тріо, обладнані з обох боків хитними столами з «зникаючими» маніпуляторами і кантувачами.

Обидві кліті приводяться в рух від електродвигуна потужністю 6200 л. с. з числом оборртов в хвилину 0-80-160. У цих клітях смуга прокочується в профіль необхідних розмірів за 6-8 про-ходів.

Смуги передаються з калібру в калібр за допомогою «зникаючих» маніпуляторів і кантувачів, які, подавши смугу в один калібр, опускаються нижче рівня роликів рольганга і пересуваються до іншого калібру для подачі в нього черговий смуги. Від однієї робочої кліті до іншої смуги переміщуються на гуркотів рольгангах і шлеппера, розташованих по обидві сторони клітей.

З чистової лінії гаряча смуга надходить в оздоблювальну лінію «800», що складається з однієї робочої кліті дуо. Попереду кліті змонтований рольганг з «зникаючим» маніпулятором і кантователем, а ззаду - відвідний рольганг,

Кліть приводиться в рух через шестеренних кліть і шпиндельні з'єднання від електродвигуна потужністю 2500 л, с., 0-80-160 об / хв.

З оздоблювальної кліті остаточно профільована смуга завдовжки до 60 м подається рольгангамі до салазковим пилам, які розрізають її на мірні довжини від 4 до 25 м, Одночасно вирізаються проби і відрізаються кінці, Чотири салазковие пересувні пили, однакові по конструкції з пилами поворотного потоку, з автоматичною регулюванням швидкості подачі диска, що наводяться у обертання від електродвигуна, обладнані рольгангамі, переносними зажимами, форштосом і механізмами для прибирання решт і вирізки копрових та лабораторних проб. ,

Короби механізму прибирання решт встановлюються в каналі на візках і за допомогою електроприводу можуть переміщатися в будь-яке місце по фронту пив.

Круглі штанги утримуються під час розрізання трьома переносними зажимами, вбудованими в рольганги пив.

Після розрізання рейкові смуги проходять через штемпельну машину, яка автоматично наносить на них номер плавки та номер рейки у злитку. Потім вони надходять в гнучкі машини, в якій згинаються на підошву, тобто в сторону, протилежну природному вигину; з гибочной машини рейки потрапляють на відвідний рольганг, на якому розташовуються симетрично осі.

За допомогою канатних шлепперів рейки перекладаються з рольганга на холодильник, де вони охолоджуються до температури 20-50 С. Остигнули рейки але 3-4 шт. передаються канатними шлеперами на відвідний рольганг холодильника і далі на підвідні рольганги і шлеппери стелажів перед ролікоправільнимі машинами.

У великому машинному залі встановлені електродвигуни головних приводів стана: для чорнової реверсивної кліті дуо «900» - електродвигун постійного струму потужністю 5000 л. с. з регульованим числом обертів в межах 0-50-120 в хвилину; для двох чистових робочих клітей «800» - електродвигун постійного струму типу МП-6200-80 потужністю 6200 л. с., 750 в, 6500 а, з регульованим числом обертів 0-80-160 в хвилину; в малому залі для оздоблювальної кліті дуо «800» встановлено електродвигун постійного струму типу МП-2500-80 потужністю 2500 л. с., 750 в, 2650 а, з регульованим числом обертів 0 -80-160 в хвилину.

Технологічний процес прокатки рейок і балок вимагає зниження швидкостей прокатних електродвигунів при кожному захопленні металу валками і підвищення їх при проході його через валки,

При раптових перевантаженнях прокатного двигуна під час прокатки необхідно, щоб зниження швидкості відбувалося автоматично і дозволяло подолати важкий пропуск з великим моментом при малій швидкості.

Необхідна автоматизація регулювання швидкості і моменту здійснена застосуванням схеми управління електродвигуна по системі генератор-двигун (Леонардо) с. електромашинній автоматикою,

Крім того, в машинному залі встановлені; четирехмашінний агрегат для живлення електроенергією прокатних електродвигунів за схемою генератор-двигун; три генератора постійного струму для живлення прокатних моторів; пятімашінний збудливий агрегат для машин головного приводу клітей тріо; четирехмашінний збудливий агрегат для приводу кліті дуо; два пятімашінних амплідінних агрегату для управління головними машинами, а також вся необхідна пускорегулирующая і сигнальна апаратура керування механізмами стана.

Рельсоотделочная ВІДДІЛЕННЯ

У рельсоотделочная відділенні встановлено обладнання п'яти стелажів з канатними шлеперами, двох ролікоправільних машин з кроком роликів 1200 мм, чотирьох вертикальних правильних пресів, рольгангів з індивідуальним приводом роликів, трьох поточних автоматичних оздоблювальних ліній, кантувачів у правильних пресів і ролікоправільних машин і трьох інспекторських столів у складі канатного шлеппера з короткою гілкою, клінкеншлеппера, кантователя рейок, канатного шлеппера з довгою гілкою, кінцевого клінкеншлеппера і хитного кишені.

Перед ролікоправільнимі машинами рейки укладаються на стелажі рейко-обробки до тих пір, поки не заповнять їх. Потім за допомогою шлепперів рейки скидаються поштучно на що подають рольганги роликових правильних машин.

У ролікоправільной машині вигнуті рейки виправляються за один, прохід, а по виході з неї за допомогою автоматичних кантувачів, вбудованих в відводять рольганги, кантуются з підошви на бік.

Виправлені і встановлені в потрібному положенні рейки транспортуються шлеперами і рольгангамі до вертикальних правильним пресів.

Аналогічно рейки укладаються на стелажі і по заповненні їх подаються на підвідні рольганги з індивідуальним приводом у правильних пресів для остаточної правки.

Підйомники, вмонтовані в рольганги пресів, різко загальмовують рейки і утримують їх під пресом в положенні для редагування. За пресами передбачені реверсивні кантователи, які встановлюють остаточно виправлені рейки на підошву. Кантователі можуть повертати рейки на 360 ° з автоматичною зупинкою через 90 °. Потім рейки подаються на пбдводящіе рольганги автоматичних потокових ліній обробки рейок.

Автоматичних потокових оздоблювальних ЛІНІЯ РЕЙОК

На стані передбачаються три автоматичні потокові оздоблювальні лінії для фрезерування решт рейок і свердління в них отворів; дві з них є однаковими за площею і наявності устаткування, а третя має подвійну кількість верстатів і частково збільшене інше допоміжне обладнання.

У потокової оздоблювальної лінії встановлюються: «зникаючий» та стаціонарний упори, канатний шлеппера, по два лівих і правих центрователя, клінкеншлеппер, чотири горизонтальних одношпиндельних фрезерних верстата, чотири горизонтальних трехшпіндель-них свердлильних верстата з гідравлічним штовхачем, дванадцять підйомників та інше допоміжне обладнання.

На лінії підвідних рольгангів потокової лінії вмонтовані «зникаючі» та стаціонарні упори, за допомогою яких досягається розподіл надходять на обробку рейок на ту чи іншу потокову лінію рельсоотделкі.

За допомогою канатних шлепперів з дозуючими візками рейки транспортуються з підвідних рольгангів на буферну Частина стелажів (перед фрезерними верстатами) і укладаються на відстані 300 мм один від іншого.

По шляху руху рейок розміщені лівий і правий центрователі, за допомогою яких рейки автоматично встановлюються в певному положенні, відповідному величині припуску на фрезерування левогб торця рейки.

Крім того, центрователі затримують рейки, довжина яких перевищує допустиму для фрезерування, оберігаючи таким шляхом ріжучий інструмент фрезерних верстатів від поломок. З буферної частини стелажів клінкеншлепперамі першої, другої і третьої потокових ліній рейки періодично пересуваються по стелажу, кожен раз на 500 мм, вступаючи по черзі до одношпиндельних фрезерних верстатів і трехшпіндельним свердлильних верстатів. При зупинці клінкеншлеппера рейки виявляються проти верстатів, механізми яких в цей момент автоматично включаються.

Автоматичні затискачі фрезерних верстатів затискають рейок, і торці рейки фрезеруються на величину заданого припуску. Після того як припуск знятий і всі механізми верстата прийшли у вихідне положення, клінкеншлецпер автоматично переміщається на крок вперед.

Підйомники з штовхачами та свердлильні верстати також повністю автоматизовані; після того як рейок піднятий над стелажем, він заштовхується в верстат, затискається і в ньому свердлити отвори.

Коли свердління закінчено і всі механізми свердлильних верстатів приходять у вихідне положення, клінкеншлеппер переміщається на крок вперед.

Тривалість циклу автоматичної потокової лінії складає від 50 до 100 сек залежно від типу оброблюваного рейки. Таким чином, клінкеншлеппер, переміщаючись на крок вперед (500 мм), пересуває все знаходяться на стелажі рейки на 500 мм, прибираючи від верстатів оброблені рейки і подаючи нові.

Після обробки кінців клінкенщлеппери пересувають рейки на підвідні рольганги інспекторських столів.

Інспекторський СТОЛИ

На стані встановлені три однакових інспекторських столу, призначених для огляду рейок по зовнішніх дефектів, їх відбраковування, зачистки торців рейок і підготовки придатних рейок до укладання в штабелі.

З рольгангів рейки автоматично транспортуються на стелажі, обладнані канатними шлеперами з короткою гілкою перед кантувачами і укладаються на підошву на відстані 250 мм один від іншого.

Уклавши шість рейок, клінкеншлеппер Інспекторського столу передає їх пачкою на кантователи, які повертають їх на 270 ° із зупинкою через кожні 90 ° для огляду їх поверхні.

Дефектні рейки канатними шлеперами з довгою гілкою передаються на бракувальної рольганг для передачі їх на стелаж перед доотделочной лінією, а придатні - на стелаж для фарбування та маркування. Після цього рейки канатними, а потім кінцевими клінкеншлепперамі стикаються в хитні кишені, в яких вони кантуются на підошву і збираються по 10-12 шт. для прибирання їх магнітними кранами на склад готової продукції.

Дефектні рейки виправляються під пресом верб доотделочной лінії.

Випробування рейок проводиться в копровому відділенні, обладнаному копром і рельсолхшателем. Вирізані стаціонарної пилкою копрові проби стикаються в кишені, звідки за допомогою крана переносяться на стелажі для охолодження. Остиглі проби стикаються зі стелажа на похилий рольганг, з якого потрапляють на похилий ланцюговий конвеєр і потім по рольгангу подаються в копер для випробувань. У рельсоломатель проби подаються за нахиляється плиті, вбудованої в рольганг за стаціонарною пилкою, і по похилих - жолобу, рольгангу і конвеєру.

Під час руху проби по конвеєру вона охолоджується водою з спрейера, встановленого над конвеєром. З конвеєра проба потрапляє на рольганг і під рельеоломатель.

Використані рейкові проби вивозяться в сусідній проліт на візках.

БАЛКООТДЕЛОЧНОЕ ВІДДІЛЕННЯ

У балкоотделочном відділенні встановлюються; одна ролікоправільная машина з кроком роликів 800 мм, два горизонтальних ексцентрикових правильних преса, одні ножиці холодного різання, дискова пилка, стелажі з канатними шлеперами і рольганги з індивідуальним приводом.

Швелери, балки та іншої прокат фасонних профілів після розрізання їх пилками на мірні довжини маркуються, і потім, минаючи гнучкі машини, надходять по рольгангу на холодильник.

Охолоджені балки і швелери подаються по 1 - 4 шт. на стелаж, відповідний ролікоправільной машині.

Після правки (за один прохід) смуги передаються по рольганги і шлеппера до горизонтальних правильним пресів.

Підйомники гальмування, вбудовані в рольганги пресів, забезпечують гальмування і установку смуги в необхідне для правки становище. Остаточно виправлені смуги проходять інспекторський огляд і потім надходять на склад готової продукції. Смуги довжиною менше 12 м подаються до ножиць холодного різання профільного металу, які ріжуть їх на довжини від 4 до 8 м.,

Короткі смуги також проходять огляд і приймання, після чого транспортуються на склад готової продукції.

Наприкінці відділення балкоотделочной лінії встановлена ??пила холодної різання, призначена для вирізки бракованих ділянок прокату; звідси балки після огляду також транспортуються на склад готової продукції.

ДООТДЕЛОЧНОЕ ВІДДІЛЕННЯ

У доотделочном відділенні встановлено обладнання підводить рольгангу, стелажа з канатним шлеппера і дозуючими візками, клінкеншлеппера, гойдаються роликів з індивідуальним приводом, двох фрезерних і двох свердлильних верстатів, кінцевого канатного шлеппера та інше допоміжне обладнання.

Для остаточної обробки рейок нестандартної довжини в холодному стані їх правлять на правильному пресі і за допомогою підводить рольгангу подають на доот-делочную лінію.

Потім рейки по одній штуці стягати з допомогою канатного шлеппера з рольганга на стелажі і автоматично укладаються на них з інтервалом 300 мм один від одного.

Подальше пересування рейок до фрезерному верстаті проводиться кліікен-шлеппера. Обробка кінців кожного рейки на доотделочной лінії проводиться неодночасно.

Після обробки одного торця рейки на верстаті фрезерна головка відводиться у вихідне положення, гідравлічний притиск піднімається і клінкеншлеппер пересуває рейок вперед на 500 мм на рольганг.

1. ОБЛАДНАННЯ головного прольоту СТАНУ

114101. робочих клітей ДУО Блумінга «900»

Робоча дуореверсівная кліть Блумінга «900» призначена для прокатки квадратної заготовки перерізом 100 X 100, 125 X 125 мм і круглої заготовки діаметром 330 мм, а також профільованої заготовки для чистової лінії стану «800» з бпумов перетином 350 X 350 мм, що надходять від бпумінга «1150».

Робоча кліть табору складається з двох станин, комплекту подушок і валків, натискного і врівноважує пристроїв.

Станини кліті, закритої конструкції зі стійками двотаврового перетину, виготовляються із сталевого лиття.

Кріплення станин між собою здійснюється сталевими литими траверзі і болтами.

Подушки робочих валків виготовляються із сталевого лиття та обладнані текстолітовими вкладишами в касетах.

Робочі валки - ковані, сталеві.

Нажимное пристрій складається з двох гвинтів з червячно- гвинтовий передачею, змонтованої в окремих коробках. Привід натискних гвинтів здійснений від двох електродвигунів потужністю по 100 кет кожен.

Для більш гнучкого налаштування гвинтів на приводному валу передбачається розчіплювальні муфта для роздільного регулювання правого або лівого натискного гвинта.

Урівноваження верхнього валка для більш надійної роботи кліті - вантажне.

Перестановка верхнього робочого валка проводиться за двушкальному вказівником розчину валків, встановленому нагорі кліті та чинному від приводу натискного пристрою.

Перевалка валків проводиться комплектно спеціальним механізмом зміни валків ланцюгового типу, що приводиться в рух електродвигуном і встановлюваним На фундаменті з неприводний боку кліті.

З передньої і задньої сторін робочої кліті в станину вмонтовані станини ролики, службовці для подачі Блумів вивалкі та прийому виходить з валків смуги.

Ролики приводяться в обертання індивідуальними електродвигунами через шарнірні шпинделі і встановлені на самовстановлюються підшипниках з пружинними амортизаторами. Привід робочої кліті здійснено через шестеренних кліть, проміжні універсальні шпинделі і головну муфту від реверсивного електродвигуна постійного струму потужністю 5000 л. с., О-50-120 об / хв.

Шестернева кліть має дві шестерні з фрезерованими зубами і служить для передачі потужності двом шарнірним шпинделям.

Проміжні шарнірні шпинделі служать для передачі обертання від шестерневого кліті до робочих валянням кліті.

Головна муфта призначена для передачі крутного моменту до шестерневого кліті. Попереду і за робочою кліттю «900» розташовані робочі рольганги, які призначені для транспортування блума в процесі його прокатки в обтискний кліті.

Робочі рольганги обладнані маніпуляторами і кантователем, призначеними для направлення прокатуваного блума в потрібний калібр робочих валків, напрями виходить з робочих валків блума, правки розкату в разі його викривлення в процесі прокатки і кантування блума на 90 °.

Мастило черв'ячного зачеплення редуктора натискного пристрою - рідка, заливна, картерних; змащення підшипників робочих валків виробляється технічною водою.

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

Механічне обладнання робочої кліті дуо Блумінга «900» поставляється комплектно з електрообладнанням, трубопроводами, проводковой арматурою, анкерними болтами, мастильної апаратурою в межах кліті та іншими матеріалами, згідно з описом і специфікації.

114102. робочих клітей ТРІО «800»

Робоча кліть тріо «800» призначена для чистової прокатки рейок від 43 до 75 кг / пог. м, швелерів від № 20 до № 40, двотаврових балок від № 20 до № 60, круглої заготовки діаметром до 200 мм, квадратної заготовки до 200 X 200 мм і смуги шириною до 300 мм з профільованих заготовок, одержуваних з обжимной лінії стану «900 ».

Робоча кліть тріо складається з двох станин, кришки, комплекту подушок і валків, натискних пристроїв для верхнього і нижнього робочих валків і врівноважує пристрою.

Станини - кліті відкритої конструкції зі стійками прямокутного перерізу, зі сталевого лиття. .

Кришка кліті сталевого лиття кріпиться до станини за допомогою спеціального клинового з'єднання.

Подушки робочих валків -з сталевого литва, з вмонтованими в них текстолітовими вкладишами.

Робочі валки - ковані, сталеві.

Нажимное пристрій для верхнього, валка, що складається з двох гвинтів з циліндричної зубчастої передачею, змонтованої в коробці кришки кліті, забезпечує вертикальну установку валка від ручного приводу.

Нажимное пристрій для нижнього валка також складається з двох гвинтів і .ціліндріческой зубчастої передачі, змонтованої в станині кліті, і забезпечує вертикальну установку нижнього валка від ручного приводу.

Установка валків в осьовому напрямку проводиться за допомогою притиску, закріпленого на станині болтами. Притиски впираються в подушки, а в хвостовій своєї частини мають регулювальний гвинт, який, у свою чергу, впирається через вставку в тіло станини.

Середній валок - нерухомий, він впирається своїми подушками в виступи станин і кришку кліті.

Уравновешивающее влаштування верхнього валка - пружинне, через тяги, що проходять через кришку кліті і закріплюються за допомогою клинів в бугель.

Перевалка валків проводиться комплектно кліттю, яка знімається краном за вушка кришки кліті з робочою лінії стану на стенд, звідки підготовлена ??кліть з валками, подушками і проводковой арматурою встановлюється мостовим електричним краном на робочу лінію стану.

Робоча кліть тріо «800» встановлена ??в чистової лінії стану в кількості Двох комплектів і розташована в одну лінію.

Привід обох робочих клітей здійснений через шестеренних кліть тріо «800», проміжні шпинделі і головну муфту від електродвигуна постійного струму потужністю 6000 л. с. з регульованим числом обертів 0-70-140 об / хв.

Шестернева кліть, проміжні шпинделі і головна муфта призначені для передачі обертання від електродвигуна до робочих валянням кліті.

Робочі кліті чистової лінії стану з обох боків обладнані хитними столами з «зникаючими» маніпуляторами і кантувачами, призначеними для завдання смуги в робочі валки клітей, прийому її після прокатки і виробництва маніпуляцій кантування на них.

Крім того, обидві кліті обладнані з обох боків розкатними рольгангамі і шльоп-перами для переміщення смуги від однієї робочої кліті до іншої.

Мастило зубчастого зачеплення натискних пристроїв - густа, заставна, а інших тертьових з'єднань - ручна, через пружинні маслянки. Мастило шийок валків і їх охолодження виробляються технічною водою від водопровідної магістралі.

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

Механічне обладнання робочої кліті тріо «800» поставляється комплектно з електрообладнанням, трубопроводами, проводковой арматурою, анкерними болтами, плітовінамі, мастильної системою в межах кліті та іншими матеріалами, згідно з описом і специфікації.

114103. качати СТОЛИ робочих клітей ТРІО «800»

Хитні столи призначені для завдання смуги в робочі валки клітей, прийому її після прокатки і виробництва маніпуляцій кантування на них.

Вони встановлюються перед робітниками клетями і за ними; по конструкції є однаковими.

Стіл складається з рами з рольгангамі, маніпулятора, кантователя, механізмів їх пересування та механізму хитання.

Рама столу складається з Двох зварних балок, пов'язаних між собою шістьма литими траверзі, що є також напрямними маніпулятора з кантователем.

Рольганг столу складається з дев'яти роликів, з яких перші три - ковані, а решта виготовляються з товстостінної трубної заготовки з обтиснутими цапфами.

Всі ролики рольганга встановлені на роликопідшипниках.

Привід рольганга - груповий від електродвигуна через двуступенчатий редуктор.

Маніпулятор призначений для утримання окантованої смуги в потрібному положенні і для переміщення її в поперечному напрямку столу на лінію чергового калібру робочих валків кліті.

На кожному столі встановлено по два маніпулятора: один - перед, а другий - за кантователем. .

Маніпулятор складається з шахти, системи важелів з рухомим супортом, циліндрів з плунжерами і гідравлічного приводу для підйому або опускання роликів, а також для захоплення або звільнення смуги між роликами.

В залежності від сорту прокочується смуги передбачено також пристрій для регулювання розчину захоплюючих роликів.

Кантувач столу призначений для кантування смуги на 90 ° і встановлюється на траверзі рами між четвертим і п'ятим роликами рольганга.

Кантувач складається з шахти і Канта апарату, що представляє собою чотирьох-ланки механізму з видовженими вертикальними ланками, несучими на собі Кант шайбу, і двох циліндрів з плунжерами, що приводяться в рух гідравлікою.

При повороті на своїх осях чотириланкова механізм захоплює Канта шайбу і повертає її також на 90 °, а смуга, яка перебуває в цей час у зіві шайби, кантується.

Механізм пересування маніпуляторів з кантователем складається з трансмісії з конічними шестернями, трьох гвинтів з шестіходовой різьбленням і редуктора з фрикційною муфтою, що приводиться в рух електродвигуном.

Механізм гойдання столу складається з опори з корінним валом діаметром 500 мм, на якому посаджені два двоплечих важеля; лаштунки з гвинтом для регулювання амплітуди кута гойдання столу; стійки з колінчастим валом і шатуном і редуктора з приводом від електродвигуна.

На довгих плечах важелів передбачений балансир вагою 43,6т, а на коротких - передня опора рами, шарнірно пов'язана з вушками стійок, наявних в передній нижній частині обох балок рами.

Мастило всіх підшипників кочення і ковзання, а також і направляючих передбачена густа, централізована, автоматична, а шестерень редукторів - рідка, заливна з періодичною зміною.

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

Механічне обладнання хитного столу робочої кліті; тріо «800» поставляється комплектно з електрообладнанням, трубопроводами, шлангами високого тиску, мастильної системою і апаратурою, анкерними болтами та іншими матеріалами, згідно з описом і специфікації.

Рис. 10. Маніпулятор хитних столів

Робочих клітей ДУО «800»

Обробна робоча кліть дуо «800» призначена Для останньої струмкової прокатки рейок від 43 до 75 кг / пог. м, швелерів від №20 до №40, двотаврових балок від №20 до № 60, круглої заготовки діаметром до 200 мм, квадратної заготовки перерізом до 200 X 200 мм і смуги шириною до 300 мм з профільованих смуг, одержуваних з чистової лінії стану « 800 ».

Робоча кліть дуо «800» складається з двох станин, кришки, комплекту подушок і валків, натискних пристроїв для верхнього і нижнього робочих валків і врівноважує пристрою.

Станини кліті - відкритої конструкції з сталевого литва,

Кришка кліті, із сталевого литва, кріпиться до станини за допомогою спеціального клинового з'єднання.

Подушки робочих валків виготовляються із сталевого литва, з текстолітовими вкладишами підшипників.

Робочі валки - литі, чавунні.

Натискні пристрої Для верхнього та нижнього робочих валків, що складаються кожен з

двох гвинтів з циліндричної зубчастої передачею, забезпечують вертикальну установку валка від ручного приводу.

Гвинт обертається в бронзовій гайці, встановленої в станині і кришці кліті.

Валки в осьовому напрямку встановлюються за допомогою притиску, закріпленого на станині болтами.

Притиски впираються в подушки, а в хвостовій своєї частини мають регулювальний гвинт, який, у свою чергу, впирається через вставку в тіло станини.

Уравновешивающее влаштування верхнього валка - пружинне, через тяги, що проходять через кришку кліті і закріплюються за допомогою клинів в бугель.

Перевалка валків проводиться комплектно кліттю, яка знімається краном за вушка кришки кліті з робочою лінії стану на стенд, звідки підготовлена ??кліть з валками, подушками і проводковой арматурою встановлюється на робочу лінію стану тим же мостовим краном.

Робоча кліть дуо «800» встановлена ??в оздоблювальної лінії стану у кількості одного комплекту і по розташуванню входить до складу чистової лінії стану.

Привід кліті здійснено через шестеренних кліть дуо «800», проміжні шпинделі і головну муфту від електродвигуна постійного струму потужністю 2500 л. с. з регульованим числом обертів 0-80-160 об / хв.

У випадку аварії приводу робоча кліть дуо «800» може мати привід від електродвигуна робочих клітей тріо «800», так як між суміжними клетями дуо і тріо передбачена установка шпиндельного з'єднання.

Шестернева кліть, проміжні шпинделі і головна муфта призначені для передачі обертання від електродвигуна до робочих валянням кліті.

Обробна робоча кліть дуо «800» обладнана з передньої сторони робочим рольгангом зі зникаючим маніпулятором і кантователем і з задньої - отводящим рольгангом.

Крім того, кліть обладнана з обох сторін розкатними рольгангамі і ланцюговими шлеперами, що забезпечують переміщення смуги Від однієї робочої кліті до іншої.

Мастило зубчастого зачеплення натискних пристроїв - густа, заставна, а інших тертьових з'єднань - ручна через пружинні маслянки. Мастило шийок валків і їх охолодження виробляється технічною водою від водопровідної магістралі цеху.

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

Механічне обладнання робочої кліті дуо «800» поставляється комплектно з електрообладнанням, трубопроводами, проводковой арматурою, анкерними болтами, плітовінамі, мастильної системою в межах кліті та іншими матеріалами, згідно з описом і специфікації.

114105, шестеренні кліті ДУО І ТРІО «800»

Шестеренні кліті дуб і тріо «800» 'призначені для передачі обертання від приводних електродвигунів до валків робочих клітей відповідно дуо чи тріо.

Обидві кліті є однаковими і відрізняються тільки числом шестеренних валків, подушок і розмірами по. висоті.

Шестернева кліть дуо складається з станини, кришки, комплекту подушок і шестеренних валків.

Станина і кришка кліті - литі, чавунні.

Кришка кліті кріпиться зі станиною за допомогою потужних чотирьох стяжних болтів, що проходять через весь корпус станини.

Подушки кліті - з чавуну, а підшипники шестеренних валків мають бабітові заливку.

Подушки кліті монтуються у вікна станини. зверху.

Шестеренні валки виготовляються сталевими, кованими, з шевронними фрезерованими зубами і термічно оброблені.

Шестернева кліть встановлюється, безпосередньо на фундамент на анкерних, болтах.

Мастило підшипників і зачеплення шестеренних валків - рідка, циркуляційна, від центральної мастильної станції.

Ущільнення від витоку масла досягається за допомогою торцевих кожухів і кілець, що скидають масло, що встановлюються на шийках шестеренних валків.

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

Механічне обладнання шестерневого кліті дуо і тріо «800» поставляється ком- плектно з мастилопроводи, сигнальної апаратурою мастила, мастильної системою в межах кліті, анкерними болтами та іншими матеріалами, згідно специфікації і опису.

114106. САЛАЗКОВАЯ ПИЛА

Салазковая пила «2000» призначена для різання гарячого металу на мірні довжини наступних профілів і розмірів заготовок: рейок від 43 до 75 кг / пог. м, куточків від № 10 до № 20, швелерів від № 20 до № 40 і двотаврових балок від № 20 до № 60 при найменшій

температурі 750 ° С, круглої заготовки діаметром від 80 до 300 мм і квадратної заготовки від 130 X 130 мм і 240 X 240 мм при найменшій температурі 900 ° С.

Салазковая пила складається з механізмів обертання диска, руху санчат і механізму руху пилки.

Механізм обертання диска складається з пилкового диска з пристроєм для його кріплення, двох підшипників, в кожному з яких встановлено по два конічних роликових підшипника, зубчастої муфти та електродвигуна.

Механізм обертання встановлюється в головній частині пилки. Пильний диск охолоджується струменем води, яка також частково збиває стружку з поверхні зубів диска.

Для більш повного очищення бічних поверхонь зубів пильного диска від стружки в кожусі диска передбачені чотири дерев'яних бруска, розташованих по дві штуки на кожній стороні.

Електродвигун механізму обертання диска захищений від дії теплових променів з боку розрізаючої смуги спеціальним екраном з водяним охолодженням.

Механізм руху санчат складається з санчат з пріболченнимі до них суміжними бронзовими планками і зубчастої рейки з косим зубом, що забезпечують найбільш плавну подачу санчат пилки під час різання.

На рамі пили встановлені вал з рейкової шестернею, зубчаста муфта, редуктор і електродвигун.

Механізм руху пилки складається з рами, на якій встановлені два черв'ячних редукторів з рейкової шестернею на нижньому кінці вала, проміжних валів, чотирьох зубчастих муфт, редуктора та електродвигуна.

Рама встановлюється на плоских напрямних з бічними зубчастими рейками, по яких котяться рейкові шестерні черв'ячних редукторів і пересувають пилку вздовж фронту рольгангів.

Мастило подшпніков вала пилкового диска - рідка від спеціальної установки, розташованої на санчатах пилки. Крім того, корпуси підшипників охолоджуються проточною водою.

Змащення тертьових поверхонь у механізмів руху санчат і пили здійснюється консистентної маззю від центральної ручної станції, розташованої на рамі пилки.

Кількість салазкових пив встановлюється залежно від продуктивності прокатки і схеми розташування устаткування стану.

Зазвичай вони встановлюються по лінії потоку металу і мають можливість пересуватися по всьому фронту ділянки пив.

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

Механічне обладнання салазковой пили поставляється комплектно з електрообладнанням, трубопроводами »мастильними системами в межах машини та іншими матеріалами, згідно з описом і специфікації.

114107. штемпельно МАШИНА

Штемпельно машина призначена для нанесення номерів плавок на розрізнені смуги всього профільного прокату, крім смуг круглого і квадратного перетину.

Штемпельно машина складається з нерухомої, підйомної рами і рами горизонтального переміщення, опорного ролика і штемпельного диска.

Нерухома рама, з настановної гайкою ходового гвинта рухомої рами, являє собою зварену конструкцію і встановлюється на рами рольгангів.

На нерухомій рамі монтуються-рама горизонтального переміщення і підйомна рама машини.

Рама горизонтального переміщення з ходовим гвинтом - зварна, на якій встановлена ??станина підйомної рами з опорним роликом і штемпельно диском.

Переміщення рухомої рами здійснюється за допомогою гвинта і гайки вручну.

Підйомна рама з профільованим сектором, пневматичним циліндром і штемпельно диском, являє собою станину прямокутної форми, яка, перебуваючи в різних положеннях по. відношенню до рухомого профілем, виробляє таврування смуги.

При тавруванні швелерів і двотаврів станина повертається в рухомій рамі і встановлюється горизонтально, а при тавруванні куточків і рейок - в похилому або вертикальному

ном становищі і зміцнюється болтами. Поворот, станини проводиться за допомогою крана.

Штемпельний диск забезпечений набором знаків для шести номерів плавок, п'ять з яких закриті кожухом.

Притиск штемпельного диска до смуги здійснюється пневматичним циліндром, з робочим ходом поршня 100 мм.

При тавруванні смуга, проходячи штемпельну машину, впливає на прапорцевий вимикач, встановлений за машиною, яким включається подача повітря в циліндр притиску диска, і диск, притискаючись до рухається по рольгангу смузі, наносить на неї номер плавки.

При подальшому русі смуги вона впливає на другий типу прапорця вимикач, яким включається подача повітря в циліндр у зворотному напрямку, і диск піднімається над смугою у вихідне положення.

Змащення тертьових поверхонь - густа, заставна, від шприца.

Штемпельно машина встановлюється на підвідному рольганге до холодильника перед гибочной машиною.

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

Механічне обладнання штемпельною машини поставляється комплектно з трубопроводами, шлангами, кріпильними болтами та іншими матеріалами, згідно з описом і специфікації.

114108. гнучкі машини РЕЙОК

Гнучкі машини призначена для згинання рейок в гарячому стані в бік, зворотний вигину його при охолодженні на підошву.

Гнучкі машини складається з робочої і шестерневого клітей, переднього і заднього згинальних роликів і електродвигуна.

Робоча кліть машини складається з однієї станини з кришкою, двох горизонтальних консольних валків і двох вертикальних неприводних роликів, встановлених по обидва боки станини.

Привід консольних валків здійснений від електродвигуна через шестеренних

кліть і шпиндельні з'єднання.

Передній ролик встановлений нерухомо відносно станини.

Задній гибочний ролик має можливість ковзати в пазах станини, впираючись кінцем свого регулюючого гвинта в важіль буфера заднього ролика.

Завдання рейки в гнучкі машини виробляється пересувний проводкою, яка встановлюється на рольганге перед машиною.

Видача рейки симетрично осі рольганга здійснюється поворотом робочої кліті щодо опорної рами на кут, заздалегідь встановлений за допомогою буферів.

Поворот робочої кліті проводиться пневматичними циліндрами, повітря до яких

подається автоматично колійним вимикачем з противагою, що встановлюються на рольганге, по шляху проходження рейки.

Автоматичне регулювання стріли прогину, в залежності від температури згинаного рейки, засноване на зміні опірності рейки вигину і здійснюється буфером заднього ролика.

При переході в процесі вигину з одного профілю на інший змінюється тільки плече важеля буферного пристрою пересуванням пружинного склянки в пазах станини.

Змащення тертьових поверхонь машини -густая, автоматична, від центральної станції; мастило шестерневого кліті-рідка, також від центральної станції рідкого мастила.

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

Механічне обладнання гибочной машини поставляється комплектно з електрообладнанням, трубопроводами, мастильними апаратами в межах машини, анкерними болтами, змінними консольними валками і роликами та іншими матеріалами, згідно з описом і специфікації. ,

114109. ХОЛОДИЛЬНИК СТАНУ

Холодильник рельсобалояного стана призначений для охолодження і транспортування рейок, будівельних профілів і трубної заготовки довжиною від 4 до 25 м з кантуванням швелерів, куточків і двотаврових балок на початку і в кінці холодильника.

Холодильник стана складається з двох самостійних секцій шириною 26,71 м і довжиною 44,6 м з двома канатними шлеперами.

Кожна секція холодильника складається з ряду поперечних балок, рейкового настилу, шлепперів, механізмів повороту кулачків шлепперних візків і кантувачів.

Поперечні литі чавунні балки закріплюються болтами на литих чавунних черевиках, що встановлюються на фундаменті.

По верхній площині цих балок в поперечному напрямку укладено рейки, які і складають рейковий настил, на якому охолоджується і транспортується шлеппернимі візками вказаний сортамент стана.

Для руху шлепперних візків у верхньому поясі балок передбачені відповідні отвори, в яких встановлюються і зміцнюються рейки.

Шлеппери холодильника складаються з трансмісійних валів, канатних барабанів, шлепперних візків, редуктора і механізму регулювання положення візків.

Трансмісії шлепперів складаються з окремих секцій валів з посадженими на них канатними барабанами діаметром 1100мм і механізмами регулювання положення шлепперних візків.

Окремі вали з'єднані між собою зубчастими муфтами, а секції - зубчастими муфтами перемикання, що забезпечують роботу секцій роздільно або спаренно, залежно від довжини транспортується прокату - 12,5 або 25 м.

Натягач ведених блоків канатів -ричажно-пружинного типу.

Шлепперние візки приводяться в рух канатами через редуктор від реверсивного електродвигуна.

Механізм повороту кулачків шлепперних візків пересуває візки в тому випадку, - коли на рейковому настилі знаходиться охолоджуваний прокат.

Механізм повороту кулачків складається з ряду двотаврових балок, важелів, трансмісії, редуктора, шатунного механізму і контрвантажу.

Двотаврові балки монтуються в отворах балок між рейками для шлепперних візків, уздовж холодильника.

Двотаврові балки піднімаються за допомогою важелів, шарнірно укріплених на кронштейні до вертикальної стінки поперечних балок холодильника.

Трансмісійний вал механізму повороту кулачків з редуктором, важелями і шатунним механізмом розташовується під рейковим настилом, в поперечному напрямку холодильника і приводиться в рух електродвигуном. Урівноваження підйомних двотаврових балок - вантажне, контрвантажем, важелі якого змонтовані на трансмісивному валу.

При транспортуванні встановленого сортаменту прокату перший шлеппер з підводить рольгангу подає готовий прокат на одну третину довжини холодильника, а другий транспортує його до кінця і подає на відвідний рольганг.

При зворотному холостому ході шлепперних візків кулачки візків вільно повертаються навколо своїх осей, і вони вільно проходять внизу, під прокатом.

Вільне пересування візків шлепперів холодильника, коли він заповнений гарячими балками і рейками, у разі прямого ходу, коли необхідно прибрати остиглий прокат на відвідний рольганг, проводиться механізмами повороту кулачків візків.

Механізм повороту піднімає двотаврові балки, в результаті кулачки візків займають горизонтальне положення, і візки вільно проходять при прямому ході під прокатом.

Кантователі холодильника призначені повертати гарячі балки, швелер та куточки на кут в 90 °, що усуває викривлення при охолодженні і створює зручності транспортування куточків, изгибающихся На вершину кута при охолодженні.

Кантувач складається з поздовжнього складеного валу, Кант важелів, циліндри-чеськ-конічного редуктора і електродвигуна.

Кант важелі монтуються на поздовжньому валу.

Кожен кантувальник приводиться в рух двома Канта механізмами від одного редуктора та електродвигуна.

Мастило редукторів трансміссій- рідка, заливна з періодичним спуском і подачею масла від мастильної станції. Мастило редукторів кантувачів і механізмів повороту кулачків шлепперних візків - рідка, індивідуально-заливна; шлепперних візків - густа, заставна. Мастило інших механізмів - густа, централізована від автоматичної станції густого мастила.

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

Механічне обладнання холодильника поставляється комплектно з електрообладнанням, трубопроводами, мастильними станціями густого та рідкого змащування, арматурою, анкерними болтами та іншими матеріалами, згідно з описом і специфи

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com