На головну    

 Технологія автоматизація ливарних процесів - Металургія

АНОТАЦІЯ

Злобіна С.А. Розробка автоматизованої системи управління процесом розкислення і легування стали в конвертері в умовах ККЦ-1 ВАТ "ЗСМК".

Дипломний проект по спеціальності "Технологія, математичне забезпечення та автоматизація ливарних процесів" (110403). - Новокузнецьк, 2002. - 167 с. Табл. 10, Іл. 20, джерел 36, додатків 7, креслень 6 листів.

Автоматизована система управління, розкислення і легування стали, модель, алгоритм, оптимізація, окисненість плавки, угоревшіе маси елементів, розрахункові та оптимальні маси феросплавів, процедура адаптації коефіцієнтів перерахунку, прогнозування контрольованих параметрів і часу зливу.

Об'єктом дослідження є процес розкислення і легування сталі в ковші конвертерного цеху.

У дипломному проекті проведено вивчення проектованої технології розкислення і легування конвертерної сталі стосовно ККЦ-1 ВАТ "ЗСМК" з метою зниження економічних витрат на здійснення вищевказаного процесу.

У роботі розроблені методи розкислення і легування стали за допомогою автоматизованої системи управління, заснованої на розрахунку угоревшіе мас елементів

Виконавець Злобіна С.А.

THE SUMMARY

Slobina S.A. The working automated control system of process of deoxidation and alloying in converter.

Degree activity on a specialty (110403). - Novokuznetsk, 2002. - 167 p. Tables 10, pict. 20, orig 36

ЗМІСТ

ВСТУП .. 7

1 ХАРАКТЕРИСТИКА існуючих технологій і СИСТЕМИ ... 8

1.1 Загальна характеристика підприємства. 8

1.2 Характеристика конвертерного виробництва. 14

1.3 Конструкція агрегату і її відповідність завданням технології. 19

1.3.1 Система подачі і дозування сипких матеріалів з бункерів приймального пристрою у витратні бункери конвертерного цеху. 22

1.3.2 Система дозування та подачі сипучих матеріалів і феросплавів в конвертер, в ківш при зливі металу, в приймальні бункера установки УДМ ... 22

1.4 Проектована технологія, її критичний аналіз та напрямок вдосконалення 25

1.4.1 Особливості розкислення і легування конвертерної сталі. 25

1.4.2 Технологія розкислення і легування стали, застосовувана в ККЦ-1 ВАТ "ЗСМК" 26

1.4.3 Опис організації взаємодії постів ККЦ-1 при раскислении і легуванні стали 28

1.5 Аналіз проектованої системи управління технологічним процесом і постановка задачі 32

1.5.1 АСУ ТП виплавки сталі в конвертері. 32

1.5.2 Постановка завдання. 40

2 ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ .. 41

2.1 Змістовна модель фізико-хімічного механізму процесу. 41

2.1.1 Розкислення марганцем .. 43

2.1.2 Розкислення кремнієм .. 44

2.1.3 Розкислення алюмінієм .. 45

2.2 Розробка математичної моделі для цілей дослідження технології. 46

2.3 Розрахунки технології з використанням розробленої моделі. 56

2.4 Дослідження та оптимізація технології на основі моделі та експериментальних даних 59

2.5 Розробка технологічної інструкції і блок-схеми алгоритму керування технологічним процесом .. 67

3 алгоритмічного та ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .. 70

3.1 Алгоритмічне забезпечення системи управління. 70

3.1.1 Призначення і характеристика системи управління. 70

3.1.2 Алгоритм рішення. 72

3.2 Інформаційне забезпечення. 88

3.2.1 Перелік вхідних сигналів і даних. 88

3.2.2 Перелік вихідних сигналів і даних. 89

4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА. 90

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ... 96

5.1 Охорона праці. 96

5.1.1 Аналіз умов праці в обчислювальному центрі. 96

5.1.2 Аналіз умов праці в ККЦ-1. 100

5.1.3 Заходи з безпеки праці. 102

5.1.4 Заходи з виробничої санітарії. 103

5.1.5 Пожежна безпека. 104

5.2 Охорона навколишнього середовища .. 106

ВИСНОВОК .. 109

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ .. 110

ДОДАТОК 1. 113

ДОДАТОК 2. 114

ДОДАТОК 3. 115

ДОДАТОК 4. 116

ДОДАТОК 5. 117

ДОДАТОК 6. 163

Позначення елементів в блок-схемах алгоритму розкислення і легування сталі. 163

ДОДАТОК 7. 165

Заходи при надзвичайних ситуаціях. 165

ВСТУП

В даний час на підприємствах чорної металургії спостерігається значний дефіцит феросплавів. Крім того, потрібно випуск продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках. Конкурентоспроможність багато в чому визначається вартістю і якістю продукції, які в свою чергу визначаються кількістю віддаються при раскислении і легировании феросплавів. Причому для підвищення якості металу потрібно віддавати феросплавів, як правило, більше, а для зниження вартості розкислення і легування стали менше. Тому сьогоднішня ситуація у виробництві і на ринку ставить завдання оптимізації витрати феросплавів при раскислении і легуванні сталі.

У дипломному проекті запропоновано варіант вирішення такого завдання шляхом розрахунку розкислювачів і легуючих не по емпіричного коефіцієнту чаду, що має слабку технологічну та управлінську інтерпретацію, а по чаду елементів, який більш щільно і точно характеризує процес розкислення і легування. Крім того, для підстроювання коефіцієнтів визначення угоревшіе мас використовується процедура їх адаптації. Оптимізація процесу полягає у введенні в сталь необхідних мас елементів з урахуванням їх чаду, маючи при цьому більш економічну технологію процесу розкислення і легування стали, більш високі властивості прокату. Оптимізація процесу розкислення і легування здійснюється процедурою мінімізації критерію, що мав у своєму складі цінову складову і складові, що визначають відхилення розрахункового складу сталі від заданого. Причому коефіцієнти при відповідних складових є підлаштовуватися і можна шляхом їх зміни орієнтувати розрахунковий алгоритм як на більш економічну технологію, так і на отримання високих і механічних властивостей прокату.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА існуючих технологій і СИСТЕМИ 1.1 Загальна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство "Західно-Сибірський металургійний комбінат" (ВАТ "ЗСМК") розташований в місті Новокузнецьку Кемеровської області, має повний замкнутий металургійний цикл і є найбільшим підприємством галузі в Сибірському регіоні країни.

Перші металургійні агрегати комбінату - коксові батареї, доменна піч - були введені в експлуатацію в 1963-1964 роках. Останнім у експлуатацію (1976) був введений безперервний середньосортний стан 450.

Західно-Сибірський металургійний комбінат сьогодні включає в себе коксохімічне виробництво; агломераційної-вапняне виробництво; доменний цех, у складі якого знаходяться три доменні печі; сталеплавильне виробництво, що має два конвертерних цеху; прокатне виробництво; метизне виробництво. Продукцією комбінату є чавун, сталь, прокат, кокс і дріт.

В даний час на комбінаті інтенсифікуються діючі та впроваджуються нові технологічні процеси з використанням автоматичних систем управління на базі електронно-обчислювальних машин, освоюються нові економічні види продукції та підвищується якість виробленої продукції.

Розглянемо основні виробництва металургійного комбінату. Доменний цех має у своєму складі:

v три доменні печі сумарним корисним об'ємом 8000 м3 (доменні печі №1 і №3 по 3000 м3, доменна піч №2 - 2000м3);

v відділення з приготування заправних матеріалів;

v чотири розливних машини зі складом холодного чавуну;

v відділення з ремонту чавуновозних і шлаковозних ковшів;

v ділянку шіхтоподачі;

v дві центральні витяжні станції.

У доменному цеху застосовують агломерат власного виробництва (70-90%), окатиші Качканарського (10-20%), руди (5-15%), металлодобавкі (до 5%), кокс власного виробництва (90-100%), кокс привізною (до 10%).

Для перевезення чавуну в конвертерні цеху використовуються чугуновозні ковші ємністю 140 т і ковші міксерного типу ємністю 420 і 150 т. Для перевезення шлаку використовуються шлакові ковші з ємністю чаші 16.5 м3. для виробництва 4.5 млн. т чавуну щорічна потреба в залізорудній сировині становить 8 млн. т., в коксі металургійному - 2.3 млн. т.

Перед завантаженням у доменну піч з залізорудної шихти і коксу відсіваються дрібні фракції. Вся загружаемая в доменні печі шихта зважується в спеціальних вагових воронках з реєстрацією отриманих даних автоматичною системою управління. Завантаження доменних печей проводиться скіповими підйомниками. Для коригування основності шлаку використовується кварцит і конвертерний шлак. З метою інтенсифікації процесу плавки дуття печей збагачується киснем до 28-28.5%.

У доменному цеху функціонує інформаційно-керуючий комплекс, що включає в себе АСУ дозування шихти, АСУ регулювання основності шлаку, АСУ завантажувальними пристроями, АСУ по обліку кількості та якості виплавленого чавуну.

До складу сталеплавильного виробництва входять конвертерні цеху № 1 та №2, цех підготовки складу, смоломагнезітовий цех, копровий цех, цех ремонту металургійних печей, цех ремонту сталеплавильного обладнання.

Сталеплавильне виробництво є ключовим у технологічному ланцюжку виробництва продукції на комбінаті.

Киснево-конвертерний цех №1 (ККЦ-1) експлуатується в складі трьох конвертерів ємністю 160 т кожний. Проектна продуктивність цеху становить 3.5 млн. Т сталі на рік. До складу ККЦ-1 входять конвертерне, міксерне, димососним відділення, відділення шихтових і магнітних матеріалів, приймальний пристрій з трактом подачі сипучих матеріалів, шлаковий двір. У конвертерах виплавляються вуглецеві, конструкційні, низьколеговані, леговані і звичайної якості сталі. Вся виплавляється сталь розливається у виливниці зверху в двох розливних прогонах.

У цеху є три установки доведення металу (УДМ), розташовані над сталевознимі шляхами. На них виробляється усереднюються продування сталі в ковші інертними газами через занурені фурми, а також відбір проб металу на хімічний аналіз, завмер температури і окисленности металу.

У різний час в цеху були розроблені і випробувані технології комбінованої продувки з подачею нейтрального газу через донні фурми, а також технологія переробки підвищеної частки брухту (до 100%).

Киснево-конвертерний цех №2 (ККЦ-2) введено в експлуатацію в травні 1974 року в складі двох конвертерів №4 та №5 ємністю 350 т кожний. Проектна продуктивність цеху становить 4.2 млн. Т сталі на рік.

ККЦ-2 складається з конвертерного і димососним відділень, відділень розливання сталі в виливниці і безперервного розливання сталі, приймального пристрою з трактом подачі сипучих матеріалів в конвертерне відділення та перевантажувального пристрою, відділення переливу чавуну, шлакового двору та відділення магнітних матеріалів.

Над сталевознимі шляхами між конвертерним і розливних відділеннями встановлені УДМ, на яких виробляється усереднення, коректування металу за хімічним складом і температурі продувкою через занурені фурми інертним газом.

Частина виплавленої сталі розливається у виливниці. На відміну від ККЦ-1 сталерозливних ківш обладнаний двома шиберними затворами, і розливання ведеться відразу в два виливниці, що прискорює процес розливання.

У відділенні безперервного розливання сталі встановлена ??трубна машина безперервного лиття заготовок. У перспективі розвитку ККЦ-2 повний переклад на безперервне розливання сталі з установкою двох сортових машин безперервного лиття заготовок і установок позапічної обробки типу "піч-ківш".

Цех підготовки складу вводився в експлуатацію у складі двох черг. Перша черга цеху почалася експлуатуватися в 1969 році у складі:

1. двору виливниць №1, призначеного для підготовки складів з виливницями під розливку сталей;

2. відділення розливання злитків №1, де приймаються склади з наповненими виливницями і звільняються затверділі злитки від изложниц;

3. відділення лакосмазкі изложниц №1;

4. відділення гідроочищення №1;

5. складу злитків №1 і №2.

Друга черга цеху була введена в експлуатацію в травні 1974 з введенням в дію ККЦ-2.

Призначення копрового цеху - переробка металобрухту та відходів прокатного виробництва за допомогою вогневої та механічного різання, пакетування, удару і вибуху для конвертерних і ливарного цехів комбінату, а також відвантаження на бік.

У складі цеху:

1. Відділення вогневої і механічної переробки брухту. У відділенні встановлено п'ять мостових кранів вантажопідйомністю по 16 т, два магнітних крана вантажопідйомністю по 15 т і чотири грейферних крана продуктивністю 45-55 т / год.

2. копрова відділення складається з двох закритих бойних залів та складу негабаритного скрапу. Бійні зали обладнані кадровими кранами вантажопідйомністю 15 т. Відкрита кранова естакада обладнані двома мостовими магнітними кранами вантажопідйомністю 30/50 т. Весь великий скрап великого перерізу піддається дробленню на габаритні шматки. Дроблення проводиться ударом 10-тонного металевого кулі, падає з висоти 25 м.

3. Вибуховий відділення обладнане мостовим краном вантажопідйомністю 80/20 т і вибуховий ямою. Металеві масиви, неподдающиеся дробленню в копровому відділенні, подаються у вибуховий відділення, де дробляться вибухом у вибуховій ямі. Габаритні шматки роздробленого вибухом металу вантажаться у вагони.

4. Два підлогових складу металобрухту з чотирма залізничними тупиками і двома залізничними кранами вантажопідйомністю по 25 т.

Прес-ножиці 40-340 встановлені у відділенні вогневої і механічної підготовки брухту; продуктивність 10-30 т / год забезпечується при максимальному зусиллі кожного різу і безперервної подачі.

Крім вище перерахованих відділень, до складу копрового цеху увійшов раніше існуючий окремо цех підготовки сталеплавильного виробництва, до складу якого входять склад феросплавів, відділення сушіння руди і бокситу, склади вогнетривів та відкриті майданчики для зберігання вогнетривів.

Смоломагнезітовий цех введений в експлуатацію в грудні 1969 року. Цех випускає магнезіальні вапняні вогнетриви на смоляний зв'язці методом безвипалювального напівсухого пресування для потреб конвертерних цехів комбінату. Проектна

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати