На головну

 Управління пасажирськими перевезеннями - Логістика

УПРАВЛІННЯ пасажирські перевезення

1. Програма інформатизації управління пасажирськими перевезеннями

Необхідність інформатизації управління пасажирськими перевезеннями сьогодні випливає, насамперед, з проведення на залізничному транспорті нової економічної політики на основі маркетингової стратегії, орієнтованої на комерційну ефективність транспортної продукції. При цьому повинна досягатися основна мета - забезпечення стійкого функціонування залізниць на ринку транспортних послуг з перевезення пасажирів. У цих умовах оперативне управління пасажирськими перевезеннями набуває важливе економічне значення, так як від його якості та оперативності залежить зниження експлуатаційних витрат на перевезення та отримання додаткових доходів від них.

2. Загальна характеристика підсистеми "Управління пассажмрскімі перевезеннями"

Під автоматизованою системою керування пасажирськими перевезеннями (АСК-Л) на залізничному транспорті мається на увазі система, яка на базі обчислювальної техніки і сучасних економіко-математичних і автоматизованих технологічних процесів у єдине ціле, а в перспективі - нарощувати темпи автоматизації технологічних функцій.

Інформаційні технології основних технологічних процесів пасажирського господарства мають розроблятися стосовно відповідної підсистемі "Експрес-3". Такими підсистемами повинні бути:

1. Автоматизована підсистема "Квитково-касових операцій".

2. Автоматизована інформаційно-довідкова підсистема "ЕКАСІС".

3. Автоматизована підсистема нормативно-довідкової інформації "РОЗКЛАД".

4. Автоматизована підсистема фінансового, статистичного обліку та взаєморозрахунків за пасажирські перевезення "Ефісио".

5. Автоматизована підсистема управління багажної роботою "ЕСУБР".

6. Автоматизована підсистема управління парком пасажирських вагонів "АСУ ПВ".

7. Автоматизована підсистема "СЕРВІС".

Автоматизована підсистема регулювання пасажирських перевезень "АСУ-Л".

Управління продажем квитків є важливою частиною організації пасажирських перевезень.

Широке поширення знайшли такі форми обслуговування, як оформлення проїзних документів від іншої станції мережі, на зворотний виїзд, з попереднім бронюванням місць та замовлення по телефону з доставкою додому або за місцем роботи.

Інформаційне забезпечення підсистеми АСУ-Л створюється для дорожнього і мережевого рівнів. Дорожній рівень функціонування передбачає збір, зберігання, обробку інформації в головному ВЦ "Експрес-2" для поїздів "свого" формирования.

Для мережевого рівня управління інформаційні масиви формуються в регіональних ПЦ "Експрес-2", потім по межмашинного запитам передаються в ПЦ "Експрес-2" Московської ж.д. і на верхній рівень управління (ЦЛ МПС).

Функціональна структура підсистеми АСУ-Л включає в себе комплекс економіко-математичних, технологічних, організаційних методів, які забезпечують вирішення завдань оперативного регулювання і довгострокового планування пасажирських перевезень.

В умовах переходу до ринку виникла необхідність в управлінні економічними результатами роботи. Питання оперативного і довгострокового планування повинні вирішуватися на основі економічних інтересів галузі. На жаль, збитковість пасажирських перевезень в останні роки продовжує залишатися на високому рівні, складаючи в середньому по мережі - 67%. Обумовлено це цілим рядом причин, одна з яких - незадовільний використання місткості рухомого складу.

3. Етапи розвитку АС пасажирських перевезень

Залізниці Росії створили свою першу дослідну систему електронного резервування місць "Експрес-1" в 1972 році. Потім в 1982 році була створена типова система для мережі залізниць "Експрес-2". Накопичений досвід зі створення цих систем та їх експлуатації показав, що ці системи дають можливість автоматизувати всі основні технологічні процеси пасажирського господарства і створити в кінцевому підсумку на залізницях механізм оперативного управління пасажирськими перевезеннями шляхом створення у складі систем "Експрес", так званих автоматизованих диспетчерських центрів управління (АДЦУ) на кожній дорозі і в МПС.

На Російських залізницях сьогодні функціонує 14 взаємодіючих між собою систем "Експрес-2", які обслуговують 18 залізниць РЖД. Всього в країнах СНД і Балтії діє 27 систем. За обсягами обслуговування пасажирів і кількості діючих систем залізні дороги Росії не поступаються 13 діючих систем у Західній Європі.

У функціональному плані система "Екпрес-2" випереджає розвиток систем залізниць Західної Європи. До таких функцій відносять: управління багажними і вантажобагажна перевезеннями, експлуатація та ремонт парку пасажирських вагонів.

У технічному плані діючі системи "Експрес-2" побудовані на вітчизняних ЕОМ серії ЄС-1045 і ЄС-1046, а також на закордонних ЕОМ, що були у вжитку (ЕОМ типу ІБМ-4831 і Компарекс) і вже виробили свій десятирічний ресурс. У зв'язку з цим перехід на більш сучасні і більш потужні зарубіжні ЕОМ типу ІБМ-9672 є сьогодні актуальним завданням. Однак вони працюють за зовсім іншою архітектурі, що створює низку проблем перекладу діючих систем в нову архітектуру операційної системи ОС-390.

Створення системи "Експрес-3" на базі сучасних ЕОМ дозволить завершити повну автоматизацію всіх технологічних процесів пасажирського господарства, що дозволить:

1. Оперативно управляти використанням рухомого пасажирського складу з гнучким зміною тарифів, піднявши населеність на 10-15% на основі автоматизації маркетингових досліджень.

2. Підняти культуру обслуговування пасажирів на проміжних станціях по ходу слідування поїздів за рахунок обліку конкретних номерів місць по всьому маршруту слідування поїзда під час його руху та надання найрізноманітнішого сервісу. При цьому по кожному поїзду може бути отриманий додатковий дохід від 5 до 25 млрд. Руб. на рік, а надання через систему "Експрес-3" сервісних послуг на вокзалах, станціях, у пунктах продажу і через сервіс-центри - збільшити доходи доріг до 200-300 млрд. руб. в рік.

3. Створити відповідно до рішення Колегії МПС № 36 від 23.12.95 п.3.5 автоматизовані диспетчерські центри управління пасажирськими перевезеннями (АДЦУ) на дорогах і в МПС, що забезпечують маркетинговий аналіз ринку пасажирських перевезень і фірмове транспортне обслуговування пасажирів.

4. Завершити повністю автоматизацію всіх основних технологічних процесів, включаючи управління багажними і вантажобагажна перевезеннями, довідково-інформаційним обслуговуванням пасажирів, управлінням експлуатацією та ремонтом парку пасажирських вагонів, оперативним плануванням і прогнозуванням.

У загальному підсумку додаткові доходи від впровадження "Експрес-3" можуть скласти близько 1 трил. руб. на рік, а витрати на оснащення всіх доріг мережі новими ЕОМ ІБМ-9672 складуть не більше 0,25 трил. рублів. Витрати на експлуатацію цих ЕОМ будуть значно нижчі, ніж існуючі, особливо по витраті електроенергії (раз на 5).

У рамках проведеної програми інформатизації на залізничному транспорті передбачається розробка інформаційних технологій для системи "Експрес-3", які забезпечили б автоматизацію управління пасажирськими перевезеннями. Місце системи "Експрес-3" в функціональної структурі інформатизації залізниць РФ показано на доданому малюнку 1.

Рис. 1 АСУ "Експрес-3" в функціональної структурі

інформатизації залізниць РФ

 АПАРАТ УПРАВЛІННЯ МПС і доріг

Система "Експрес-3"

Э

л

е

к

т

р

о

н

н

ы

й

д

о

к

у

м

е

н

т

о

о

б

о

р

о

т

г

р

у

з

о

в

ы

х

п

е

р

е

в

о

з

о

к

Э

л

е

к

т

р

о

н

н

а

я

б

а

з

а

д

а

н

н

ы

х

г

р

у

з

о

в

ы

х

п

е

р

е

в

о

з

о

к

Э

л

е

к

т

р

о

н

н

а

я

б

а

з

а

д

а

н

н

ы

х

п

а

с

с

а

ж

и

р

с

к

и

х

п

е

р

е

в

о

з

о

к

 Продаж квитків в усіх видах сполучень

Э

л

е

к

т

р

о

н

н

ы

й

д

о

к

у

м

е

н

т

о

о

б

о

р

о

т

п

а

с

с

а

ж

и

р

с

к

и

х

п

е

р

е

в

о

з

о

к

Пасажирські перевезення Вантажні перевезення

 Довідково-інформаційне обслуговування пасажирів ЕКАСІС

К

л

и

е

н

т

у

р

а

г

р

у

з

о

в

ы

х

п

е

р

е

в

о

з

о

к

К

л

и

е

н

т

у

р

а

п

а

с

с

а

ж

и

р

с

к

и

х

п

е

р

е

в

о

з

о

к

.

4. Основні завдання та стадії розробки системи "Експрес - 3"

Вирішити повністю проблему автоматизації ЖДТ на базі застарілих технічних засобів АСУ "Експрес-2", які не можуть розвинути сьогодні необхідної продуктивності, вже не можна. У зв'язку з цим необхідний перехід до нової, більш потужної АСУ "Експрес-3" з тим, щоб мати автоматизований механізм управління пасажирськими перевезеннями, який давав би можливість керівництву оперативно і ефективно реагувати на всі зміни, що відбуваються в процесі пасажирських перевезень з урахуванням ринкових факторів.

У нових економічних умовах роботи залізничного транспорту, орієнтованого на комерційну ефективність транспортної продукції і на інформатизацію управління на базі маркетингової стратегії, в пасажирському господарстві потрібно вже оперативний механізм управління пасажирськими перевезеннями, який забезпечив би автоматичний збір, обробку та видачу в вигляді рекомендацій командному складу доріг всієї необхідної інформації для прийняття рішень з управління, зниження витрат й отримання додаткових доходів.

Основною базою такого механізму управління стали на наших і зарубіжних залізницях електронні системи резервування місць. Це викликано тим, що ці системи:

1. працюють в реальному масштабі часу з великим числом абонентів, що охоплюють всю територію залізниць;

2. дають можливість сконцентрувати первинну обробку всієї основної вихідної інформації про перевезеннях пасажирів та їх вимоги;

3. дають можливість гнучко розвивати свої функції в напрямку автоматизації найрізноманітніших технологічних процесів пасажирського господарства, перетворюючись на багатофункціональні системи;

4. дозволяють зосередити всі найбільш важливі нитки централізованого управління пасажирськими перевезеннями через розвинену обчислювальну мережу, що охоплює території всіх доріг, і створити тим самим на дорогах і в МПС РФ автоматизовані центри управління пасажирськими перевезеннями і центри сервісного обслуговування пасажирів.

У зв'язку з цим, тенденція розвитку систем електронного резервування на наших і зарубіжних дорогах інтенсивно йде в найширших напрямах пасажирського господарства з метою досягнення максимальної ефективності його роботи. Такими основними напрямками є:

· Продаж квитків у всіх видах сполучень (внутрішнє, міждержавне, міжнародне і приміське);

· Довідково-інформаційне обслуговування пасажирів;

· Управління багажними і вантажобагажна перевезеннями;

· Експлуатація та ремонт парку пасажирських вагонів;

· Сервісне обслуговування пасажирів, включаючи поїздки на інших видах транспорту в змішаних поїздках (автобусне, морське, річкове, повітряне);

· Економіка та фінансовий облік з пасажирських перевезень, включаючи взаєморозрахунки між шляхами, контроль доходів і витрат;

управління пасажирськими перевезеннями в цілому по мережі і окремо по дорогах за допомогою автоматизованих центрів управління.

У функціональному плані нова система повинна стати не стільки системою продажу квитків, скільки системою управління всіма основними технологічними процесами пасажирського господарства, включаючи:

- Квитково-касові операції, пов'язані з оформленням та обліком проїзних документів у внутрішньодержавному, приміському, міждержавному та міжнародному сполученнях;

- Довідково-інформаційне обслуговування пасажирів;

управління багажними і вантажобагажна перевезеннями;

- Експлуатація та ремонт парку пасажирських вагонів;

- Сервісне обслуговування пасажирів, включаючи поїздки на інших видах транспорту в змішаних поїздках (автобусне, морське, річкове, повітряне);

- Економіка та фінансовий облік з пасажирських перевезень, включаючи взаєморозрахунки між шляхами, контроль доходів і витрат;

- Управління пасажирськими перевезеннями в цілому по мережі і окремо по дорогах за допомогою автоматизованих центрів управління.

-

Основні етапи розробки системи "Експрес-3":

На першому етапі технічні засоби будуть замінені новими з використанням діючих програм "Експрес-2".

На другому етапі буде переведений накопичуваний архів системи в нову систему управління базою даних.

На третьому етапі буде здійснено переклад прикладних програм в операційну систему ОС-390.

Перехід від системи "Експрес-2" до "Експрес-3" буде поетапним і знадобиться тривалий час експлуатувати спільно ці системи. Тривалість цього періоду залежатиме від здатності дорого купувати нову техніку не тільки в РЖД, але й на дорогах СНД і Балтії.

Впровадження системи "Експрес-3" на дорогах буде проводитися поетапно з таким розрахунком, щоб не порушити безупинне обслуговування пасажирів через "Експрес-2". На першому етапі передбачається замінити старі ЕОМ "Експрес-2", що виробили свій 12 річний ресурс, на нові ИБМ-9672. Горьковская є першою дорогою, яка вже вийшла на цей етап. Другим етапом буде створення перехідною бази даних від "Експрес-2" до "Експрес-3". На третьому етапі будуть замінені прикладні програми обслуговування замовлень "Експрес-2" на "Експрес-3". Всі роботи по впровадженню на дорогах мережі АСУ "Експрес-3", згідно з програмою інформатизації, повинні бути завершені до 2005 року. До цього року відбудеться повна заміна "Експрес-2" на "Експрес-3" на всіх дорогах. Однак існуватиме період часу до 2005 року, коли на мережі будуть спільно працювати "Експрес-2" і "Експрес-3" в різних стадіях свого розвитку, що буде залежати від готовності доріг до заміни обладнання систем і переходу до роботи за новим інформаційним технологіям .

Якщо система "Експрес-2" дозволила вирішити на дорогах мережі проблему автоматизації технологічних процесів в області продажу квитків та їх обліку, то розробка системи "Експрес-3" повинна вирішити проблему автоматизації всіх основних технологічних процесів пасажирського господарства і створити в кінцевому підсумку на дорогах механізм управління пасажирськими перевезеннями, що дозволить:

- Оперативно управляти пасажирським рухомим складом, піднявши населеність на 10-15%.

5. Технічні показники АСУ "Експрес-3"

Загальні технічні показники АСУ "Експрес-3", які відносяться до всіх систем, що встановлюються на дорогах СНД і Балтії, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

 № п / п Показник Величина

 1. Надійність роботи ВК 99,98 - 99,99%

 2.

 Протоколи обміну:

 - Для зв'язку з терміналами

 - Для зв'язку з системами

 IBM-3270 (BSC-3) Х-25, SDLC

 IBM-2780 (BSC-1) Х-25, SDLC,

 Х-75

 3. Час реакції системи Не більше 5 сек. в 95% випадків

 4. Тривалість роботи Цілодобово, безупинно

 5. Електроживлення Безперебійне по декількох фидерам

 6. Період резервування місць 63 дня по МСЗ-918. Можливо до року

 7. Операційна система ВК OS / 390

 8. ЕОМ ВК IBM-9672, R2, R3, R4, R5

 9. СУБД DB-2

 10. Архітектура ВК Многопроцессорная платформа

6. Технічні засоби системи "Експрес -3"

Всі мікропроцесори АСУ "Експрес-3" представляють єдиний обчислювальний комплекс системи, керований з одного консолі (пульта).

Термінальне обладнання АСУ "Експрес-3" буде включати в себе як старі термінали АСУ "Експрес-2", що працюють по протоколу BSC-3, так і нові, які зможуть працювати по двох протоколах: старому BSC-3 і новому Х-25. Кількість терміналів істотно розшириться за рахунок установки їх у приміських касах, а також підключення ПЕОМ, які виконуватимуть різноманітні функції, не пов'язані безпосередньо з продажем проїзних документів.

Термінали, встановлювані в приміських зонах, повинні мати спеціальне друкувальний пристрій і дозволяти за аналогією з перевезеннями в дальньому сполученні автоматизувати весь фінансовий і статистичний облік, включаючи облік погодинного приміського пасажиропотоку. Крім цього буде створено гнучке централізоване оперативне управління з АСУ "Експрес-3" приміськими тарифами по днях тижня і місяці.

Перехід від АСУ "Експрес-2" до АСУ "Експрес-3" може здійснюватися поетапно принаймні придбання дорогами нових технічних засобів.

Необхідно купувати устаткування IBM-9672 і працювати на ньому на першому етапі зі старою операційною системою TKS. На наступних етапах ОС TKS буде замінюватися на ОС / 390.

Удосконалення інформаційних технологій даних підсистем АСУ "Експрес-3" має будуватися на новій базі технічних засобів ЕОМ типу ІБМ-9672 і нової операційної системи програмних засобів ОС-390 з використанням систем управління базами даних (СКБД) типу DB-2, ORACL, ADABAS. При цьому повинні бути істотно розширені обсяги пам'яті ЕОМ у порівнянні з діючими системами "Експрес-2"

7. Інформаційне забезпечення системи

"Експрес -3"

Концепція інформатизації залізничного транспорту, затверджена Колегією МШС РФ у лютому 1996 року, передбачає формування інформаційної Середовища для забезпечення функціонування нових інформаційних технологій.

Основою інформаційної Середовища буде система баз даних управління перевізним процесом і її складова частина - база даних для управління пасажирськими перевезеннями. Ядром бази даних управління пасажирськими перевезеннями є база даних, необхідна для функціонування системи управління резервування місць і продажем залізничних квитків "Експрес-3".

Проектована система пред'являє до бази даних взаємовиключні вимоги:

- Висока продуктивність при оперативному виконанні безлічі заявок в режимі реального часу;

- Універсальна структура даних (реляційна модель), придатна для довідково-аналітичної роботи;

- Постійно оновлюються дані, що відображають поточний стан управління пасажирськими перевезеннями;

- Можливість виконання низки аналітичних запитів над одним і тим же зафіксованим станом даних для подальшого зіставлення результатів.

Із загальної теорії обробки даних відомо рішення, що дозволяє задовольнити всім перерахованим вище вимогам. Необхідно організувати дві бази даних різної технологічної та інформаційної спеціалізації:

· OLTP (Online Transaction Processing) - база даних для оперативної обробки інформації та підтримки стану, максимально наближеного до поточного;

· OLAP (Online Analazer Processing) - база даних для довідково-аналітичного обслуговування даними певного фіксованого стану.

Крім двох перерахованих основних баз даних може бути організована, наприклад, Архів-база - база даних для історичного зберігання поколінь станів даних і організації їх вилучення для подальшої обробки.

При використанні в системі двох (більше) технологічно спеціалізованих баз даних виникає додаткова проблема оновлення стану OLAP-бази даних змін, виконаних в OLTP-базі за певний період - міграція даних. У ході міграції структура даних повинна бути перетворена зі спеціальної в реляційну. Добре розвинена система інтерфейсів уможливлює міграцію даних навіть між базами, підтримуваними різними СУБД.

Основними інформаційними об'єктами системи резервування місць та продажу квитків є:

- Поїзд (маршрут, розклад, норма місць, що підлягає продажу);

- Рейс (реалізація поїзда на конкретну дату відправлення, у якій відзначається стан місць, пропонованих до продажу);

- Проїзний документ;

- Заявка на перевезення;

- Станція, що здійснює посадку, висадку пасажирів і продаж квитків;

- Термінал (касир), який здійснює продаж квитків.

8. Технологічне забезпечення системи

"Експрес -3"

Найбільш істотними технологічними відмінностями системи "Експрес-3" від існуючої буде реалізація продажу квитків по ходу прямування поїзда з нумерацією місць і зберігання в базі даних, доступної в оперативному режимі, всіх проїзних документів, оформлених протягом останніх 6-ти місяців.

Технологічний процес обробки інформації в системі включає:

підготовку вихідної інформації і введення її в обчислювальний комплекс;

автоматичну обробку замовлень, що надходять від споживачів;

видачу документа "Звіт касира";

статистичних звітів та аналітичних даних.

Вихідна інформація надходить у систему після друку проїзного документа і містить наступні показники: дату і час відправлення поїзда, станцію відправлення і станцію призначення, номер поїзда, номер і тип вагона, номер місця, дату і час видачі проїзного документа, номер каси і термінала, що видала проїзний документ, ціну квитка (крб. коп.), кількість осіб, вид документа, паспортні дані пасажира.

Для обслуговування замовника касир забезпечує зв'язок через термінальне обладнання по мультиплексору передачі даних (МПД) з програмою управління повідомленнями. Запит приймається програмою формування черги і запису заявок. Заявку записують на магнітний диск і формують в пакет заявок. За програмою зв'язку здійснюється контроль повідомлення й обробка пакета заявок. Зміни в результаті виконання запиту (заявки) заносять в основну базу даних і дубль бази даних, що дозволяє підтримувати однакове стан баз даних і уникнути помилок в роботі. Схема обробки замовлень приведено малюнку 2. При збої в роботі оператор через консоль звертається до оперативного зв'язку з оператором системи для виправлення неполадок.

В оперативному режимі система дозволяє отримати інформацію про динаміку зміни населеності складів на маршруті слідування в прямому і зворотному напрямках, а також ступінь використання місткості вагонів різних типів.

Функціонування системи "населеність" передбачає вирішення завдань чотирьох груп:

1. Накопичення, обробка, формування підсумкових результатів про використання місткості вагонів та їх зберігання в ВК "Експрес";

2. Передача інформації про населеності вагонів в ПЕОМ;

3. Реалізація людини - машинного діалогу;

4. Створення банку даних (літописи) про роботу рухомого складу на мережному і дорожньому рівнях.

Людино-машинний діалог забезпечує:

· Введення з екрану вказівки режиму роботи;

· Друк при необхідності вихідних результатів на принтері у вигляді таблиць встановленої форми;

· Звернення до літопису;

коригування інформаційних полів "літописі".

Рис. 2. Схема обробки замовлень в системі "Експрес-2"

 Термінали

 МПД

Запит

 Консоль оператора

 Чергу заявок

 Файли змін основної бази даних

 Дубль бази даних

 Основна база даних

 Зв'язок оператора з "Експресом"

 Програма формування черги

 Технологічні завдання

 Підтримання стану баз даних

Відповідь

У системі "Експрес-2" інформація про проїзних документах зберігається лише в загальному архіві системи та недоступна в оперативному режимі.

Генеральною стратегією в галузі інформатизації пасажирського господарства є розвиток функцій діючих систем "Експрес-2" від рівня продажу квитків до рівня управління пасажирськими перевезеннями в цілому по мережі з поетапним перекладом доріг на нові сучасні технічні засоби системи "Експрес-3".

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com