На головну

 Статистика залізничного транспорту - Логістика

Зміст

Коригування об'ємних показників плану на виконаний обсяг робіт 3

Введення. 6

Аналіз та оцінка роботи дороги. 7

1. Характеристика експлуатаційної діяльності дороги. 7

2. Визначення недоліків і переваг у роботі залізниці. 8

3. Аналіз умов, що сприяють перевиконанню плану. 8

4. Визначення заходи впливу невиконання планового рівня факторних показників на величину залежних від них показників. 18

Висновки та пропозиції. 24

Література. 25

Коригування об'ємних показників плану на виконаний обсяг робіт

Коефіцієнт коригування:

Кк == 27860/23881 = 1,167

Таблиця 1.1.Корректіровка плану і визначення відсотка виконання плану

 № п / п Показники та їх позначення Позна-чення Од. виміру Дані

 плану скорректі-рованного плану звіту% вико-нання плану

 1 2 3 4 5 6 7

 1 Робота дороги в середньому за добу U вагон 3969 3969 3748 94,4

 у тому числі

 а) погрузка

 U gr вагон 1982 1982 1998 100,8

 б) прийом навантажених

 U pr вагон 1987 1987 1750 88,1

 2 Середній час обороту вагона

 T w добу 2,8 2,8 3,0 107,1

 ч 67,2 67,2 72,0 107,1

 у тому числі

 а) у русі

 t dv год 10,8 10,8 13,1 121,3

Продовження таблиці 1.1.

 1 2 3 4 5 6 7

 б) на проміжних станціях

 t st ч 2,7 2,7 3,4 125,9

 в) на технічних станціях

 t tr ч 20,2 20,2 20,0 99,0

 г) під вантажними операціями

 t gr ч 33,5 33,5 35,5 106,0

 3 Робочий парк вагона

 n rb вагон 11113 12969 11244 86,7

 4 Загальний пробіг вагонів

 ns тис. вагоно-км 782926 913675 898709 98,4

 у тому числі

 а) пробіг завантажених вагонів

 n gr s

 тис. ва-

 гоно-км 508393 593295 611367 103,0

 5 Відсоток порожнього пробігу вагонів

 a w% 54 54 47 87,0

 6 Середньодобовий пробіг вагона робочого парку

 S w км 193 193 219 113,5

 7 Повний рейс вагона

 R w км 539 539 657 121,9

 у тому числі

 а) навантажений рейс вагона

 R gr км 350 350 447 127,7

 8 Технічна швидкість

 v t км / год 50 50 50 100,0

 9 Дільнична швидкість

 v u км / год 40 40 40 100,0

 10 Середньодобова продуктивність вагона

 F w ткм 5887 5887 6789 115,3

Продовження таблиці 1.1.

 1 2 3 4 5 6 7

 11 Вантажообіг нетто

 (Pl) n млн. Ткм нетто експл 23881 23881 27860 116,7

 12 Динамічна навантаження навантаженого вагона

 q gr т 47 47 45 95,7

 13 Динамічна навантаження вагона робочого парку

 q rb т 30,5 30,5 31 101,6

 14 Вага тари вагона

 q t т 23 23 24 104,3

 15 Вага вагона-брутто

 q b т 53,5 53,5 55 102,8

 16 Вантажообіг брутто

 (Pl) b млн ткм брутто 41 889 48 884 49 429 101,1

 17 Маса поїзда брутто

 Q b т 2621 2621 2585 98,6

 18 Пробіг поїздів

 ms тис поездо-км 15978 18646 19121 102,5

 19 Відсоток допоміжного (лінійного) пробі-га локомотива до пробігу на чолі поїздів

 a lok% 8,5 8,5 18,3 215,3

 20 Пробіг локомотивів (лінійний)

 mls тис. локо-мотиви-км 17336 20231 22623 111,8

 21 Експлуатований парк локомотивів

 m r s локомотив 95111121 109,0

 22 Середньодобовий пробіг локомотива

 S lok км 500 500 512 102,4

Продовження таблиці 1.1.

 1 2 3 4 5 6 7

 23 Середньодобова продуктивність локомотива

 F lok млн ткм брутто 1207 1207 1120 92,8

 24 Склад поїзда

 вагон 49 49 47 95,9

 25 Контингент локомотивних бригад

 K lok бриг 338394440 111,7

Введення

Залізниці є найбільшим вантажоперевізником країни. На їх частку припадає близько 30% загальнонаціонального вантажообороту в тонно-км. З точки зору витрат залізниці - найбільш рентабельний вид транспорту для перевезень вагонних партій вантажем навалом - кам'яного вугілля, руди, піску, сільськогосподарської та лісової продукції - на далекі відстані. Нещодавно залізниці почали збільшувати число послуг з урахуванням специфіки клієнтів. Було створено нове обладнання для більш ефективної грузообработки окремих категорій товарів, платформи для перевезення автомобільних причепів, стали надавати послуги в дорозі, такі, як переадресування вже відвантажених товарів в інший пункт призначення прямо на маршруті та обробка товарів у ході перевезення.

Але внутрішня ефективність роботи ж / д транспорту поки ще не така висока, як хотілося б. Щоб виявити резерви зростання продуктивності, необхідний аналіз діяльності залізниці, методику одного з яких надає в наше розпорядження статистика.

Наприклад, статистичний аналіз експлуатаційної діяльності залізниці дозволяє виявити, перевезення якого виду (пряме - ввезення, вивезення, транзит, або місцеве) переважають на даній дорозі і в зв'язку з цим дати рекомендації щодо підвищення ефективності організації роботи і, як наслідок, якості обслуговування споживачів. Якщо на дорозі переважає власна навантаження і спостерігається недостатнє використання вагонного парку за потужністю і в часі, то можна припустити, що в певній мірі це є недоліком в роботі даної дороги. Керівництво дороги має вжити заходів щодо поліпшення використання вантажних вагонів за рахунок збільшення навантаження на навантажений вагон та скорочення часу його простою під вантажними операціями (у випадку, якщо останнє вище норми).

З іншого боку, при оцінці виконання плану перевезень з позицій народного господарства необхідно виявити причини зменшення або збільшення вантажообігу. І тут прийняти рішення знову допомагає статистика, а саме факторний аналіз показників. Наприклад, якщо це пов'язано зі зниженням дальності перевезення вантажів і частка порожнього пробігу вагонів, то зменшення фактичного рівня тонно-кілометрів нетто порівняно з їх планової величиною при виконанні плану по відправленню, прибуттю вантажів (навантаження, розвантаження вагонів) розцінюється як позитивне явище. Якщо це є наслідком невиконання плану по відправленню (навантаженні) вантажів, то це означає невиконання потреб народного господарства в перевезеннях, оцінюється як негативне явище і приймаються відповідні мери.Аналіз і оцінка роботи дороги 1. Характеристика експлуатаційної діяльності дороги.

Зіставлення показників розміру власної навантаження дороги і прийому завантажених вагонів, можна помітити, що вони приблизно однакові (відрізняються на 5 вагонів). Отже, яскраво вираженого переважання немає: перевезення прямого і місцевого виду спілкування представлені в рівній степені.2. Визначення недоліків і переваг у роботі залізниці.

Відсоток виконання плану представлений в таблиці 1.1 (графа 7).

Аналізуючи даний показник, можна помітити, що в експлуатаційної діяльності дороги присутні наступні позитивні моменти: загальний пробіг вагонів нижче планового на 1,6%, витрати робочого парку вагонів - на 13,3%. Крім того, були перевищені в порівнянні з плановими такі показники роботи залізниці, як вантажообіг нетто - на 16,7%, власна навантаження - на 0,8%, продуктивність вагонів - на 115,3%, навантаження вагона робочого парку - на 1 , 6%, середньодобовий пробіг вагонів - на 13,5%, середньодобовий пробіг локомотивів - на 2,4%; знижені в порівнянні з плановими середній час простою вагонів під технічними операціями - на 1%, частка порожнього пробігу вагонів - на 13%.

З негативних моментів діяльності залізниці слід зазначити перевищення лінійного пробігу локомотивів - на 11,8%, пробігу поїздів - на 2,5%, експлуатованого парку локомотивів - на 9%, середнього часу обороту вагона - на 7,1%, середнього часу простою вагонів на проміжних станціях і під вантажними операціями - відповідно на 25,9 і 6,0%, частки допоміжного пробігу локомотивів до пробігу на чолі поїздів - на 115,3%. Крім того слід відзначити зниження прийому завантажених вагонів - на 11,9%, продуктивності локомотивів - на 7,2%, динамічної навантаження навантаженого вагона - на 4,3% .3. Аналіз умов, що сприяють перевиконанню плану.

Аналіз умов, що сприяють перевиконанню плану на даній дорозі будемо проводити на основі взаємозв'язку показників роботи дороги і темпів їх зростання і приросту. Схеми взаємозв'язку показників наведено на рис. 1, 2.

Проведемо аналіз використання вагонів і локомотивів методом ланцюгового розкладу.

1. Найбільш загальним показником використання вагонів є їх середньодобова продуктивність. Цей показник на дорозі перевиконано на 15,3%.

Таблиця 2.1.Расчет зміни продуктивності вагона від визначальних її факторів

 Показники Позначення Од. виміру План Звіт Відсоток виконання плану,% Величина приросту (спаду)

 Фактичних даних відноси-кові плану Динамічної навантаження вагона робочого парку за факторами

 без урахування неув'язки з урахуванням неув'язки

 Середньодобова вироб-дітельность вагона

 F w ткм 5887 6789 115,3 +902 +902,5 +902

 Динамічне навантаження вагона робочого парку

 q rb т 30,5 31 101,6 +0,5 109,5 109,25

 Середньодобовий пробіг вагона робочого парку

 S w км 193 219 113,5 +26 793 792,75

Загальне збільшення продуктивності вагона: Fw = Fw1- Fw0 = 6789 - 5887 = +902 ткм або 15,3%

Fw = qrb · Sw

Збільшення продуктивності вагона за рахунок збільшення середньодобового пробігу вагона робочого парку:

Fw (Sw) = qrb0 · (Sw1-Sw0) = 30,5 · (219 - 193) = 793 ткм, тобто за рахунок збільшення середньодобового пробігу вагона робочого парку продуктивність вагона підвищилася на 793 ткм.

Збільшення продуктивності вагона за рахунок збільшення навантаження навантаженого вагона:

Fw (qrb0) = (qrb1- qrb0) · Sw0 = (31 - 30,5) · 219 = 109,5 ткм, тобто за рахунок збільшення навантаження навантаженого вагона продуктивність вагона підвищилася на 109 ткм.

Загальний результат впливу факторів:

Fwрасч = Fw (Sw) + Fw (qrb0) = 793 + 109,5 = 902,5 ткм

У прирості Fwімеет місце невідповідність загальних вихідних підсумків і результатів розрахунків, а саме:

Н = Fw-Fwрасч = 902 - 902,5 = -0,5 ткм

Величину «неув'язки» розподіляємо порівну між факторами.

Fwрасч = [Fw (Sw) + H / 2] + [Fw (qrb0) + H / 2] = [793 + (-0,5) / 2] + [109,5 + (-0,5) / 2 ] = 792,75 + 109,25 = 902 ткм

Таким чином, за рахунок перевиконання планової норми динамічного навантаження вагона на 1,6% його продуктивність підвищилася на 109,25 ткм; за рахунок перевиконання планової норми середньодобового пробігу вагона робочого парку на 13,5% продуктивність вагона зросла на 792,75 ткм.

У свою чергу динамічне навантаження вагона робочого парку залежить від динамічної навантаження навантаженого вагона робочого парку qgrі від відсотка порожнього пробігу до загального aw:

qrb = qgr / (1 + аw / 100)

Розглянемо ступінь впливу кожного фактора окремо (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2.Расчет зміни динамічного навантаження вагона робочого парку від визначальних її факторів

 Показники Позначення Од. виміру План Звіт Відсоток виконання плану,% Величина приросту (спаду)

 Фактичних даних відноси-кові плану Динамічної навантаження вагона робочого парку за факторами

 без урахування неув'язки з урахуванням неув'язки

 Динамічне навантаження вагона робочого парку

 q rb т 30,5 31 101,6 +0,5 -0,356 +0,5

 Динамічне навантаження навантаженого вагона

 q gr т 47 45 95,7 -2 -1,299 -0,871

 Відсоток порожнього пробігу до загального

 а w% 54 47 87,0 -7 +0,943 +1,371

Загальне збільшення динамічного навантаження вагона робочого парку:

qrb = qrb1- qrb0 = 31 - 30,5 = +0,5 т або 1,6%

Зменшення динамічного навантаження вагона робочого парку за рахунок зниження динамічного навантаження навантаженого вагона:

qrb (qgr) = (qgr1- qgr0) / (1 + аw0 / 100) = (45 - 47) / (1 + 54/100) = -1,299 т, тобто за рахунок зменшення динамічного навантаження навантаженого вагона динамічне навантаження вагона робочого парку знизилася на 1,299 т.

Збільшення динамічного навантаження вагона робочого парку за рахунок зменшення відсотка порожнього пробігу:

qrb (аw) = qgr0 / (1 + аw1 / 100) - qgr0 / (1 + аw0 / 100) = 30,5 / (1 + 47/100) - 30,5 / (1 + 54/100) = 0,943 т, тобто за рахунок зменшення відсотка порожнього пробігу продуктивність вагона зросла на 0,943 т.

Загальний результат впливу факторів: qrbрасч = qrb (qgr) + qrb (аw) = -1,299 + 0,943 = -0,356 т

У прирості qrbімеет місце невідповідність загальних вихідних підсумків і результатів розрахунків, а саме:

Н = qrb-qrbрасч = 0,5 - (-0,356) = 0,856 т

Величину «неув'язки» розподіляємо порівну між факторами.

qrb = [qrb (qgr) + H / 2] + [qrb (аw) + H / 2] = [-1,299 + 0,856 / 2] + [0,943 + 0,856 / 2] = -0,871 + 1,371 = 0,5т

Таким чином, за рахунок невиконання планової норми динамічної навантаження навантаженого вагона на 4,3% динамічне навантаження вагона робочого парку знизилася на 0,871 т; за рахунок зниження планової норми відсотка пробігу порожнього вагона на 7% динамічна навантаження вагона робочого парку виросла на 1,371т.

2. Показник використання локомотивів на дорозі недовиконаний на 7,2%.

Таблиця 2.3.Расчет зміни продуктивності локомотива від визначальних чинників

 Показники Позначення Од. виміру План Звіт Відсоток виконання плану,% Величина приросту (спаду)

 Фактичних даних відноси-кові плану Динамічної навантаження вагона робочого парку за факторами

 без урахування неув'язки з урахуванням неув'язки

 Середньодобова вироб-дітельность локомотива

 F lok тис. Ткм брутто 1207 1120 92,8 -87 -87,659 -87

 Маса поїзда брутто

 Q b т 2621 2585 98,6 -36 -16,590 -16,370

 Середньодобовий пробіг локомотива

 S lok ткм 500 512 102,4 +12 +28,988 +29,208

 Відсоток допоміжного пробігу локомотивів до пробігу на чолі поїздів

 a lok% 8,5 18,3 215,3 9,8 -100,057 -99,837

Flok = QbSlok / (1 + alok / 100)

Загальне збільшення середньодобової продуктивності локомотива:

Flok = Flok1- Flok0 = 1120 - 1207 = -87 тис. Ткм брутто або 33,5%

Зменшення середньодобової продуктивності локомотива за рахунок зниження маси поїзда брутто:

Flok (Qb) = (Qb1- Qb0) · Slok0 / (1 + аlok0 / 100) = (2585 - 2621) · 500 / (1 + 8,5 / 100) = -16589,862 ткм брутто, тобто за рахунок зменшення маси поїзда брутто на 1,4% продуктивність локомотива знизилася на 16589,862 тис. ткм брутто.

Збільшення середньодобової продуктивності локомотива за рахунок збільшення середньодобового пробігу локомотива:

Flok (Slok) = Qb0 · (Slok1- Slok0) / (1 + аlok0 / 100) = 2621 · (512 - 500) / (1 + 8,5 / 100) = 28988,018 ткм брутто, тобто за рахунок збільшення середньодобового пробігу локомотива на 2,4% продуктивність локомотива зросла на 28988,018 тис. ткм брутто.

Зменшення середньодобової продуктивності локомотива за рахунок зростання відсотка допоміжного пробігу локомотива:

Flok (аlok) = Qb0 · Slok0 / (1 + аlok1 / 100) - Qb0 · Slok0 / (1 + аlok0 / 100) = 2621 · 500 / (1 + 18,3 / 100) - 2621 · 500 / (1 + 8,5 / 100) = -100057,263 тис. ткм брутто, тобто збільшення коефіцієнта допоміжної роботи локомотива на 115,3% призвело до зниження середньодобової продуктивності локомотива на 100057,263 тис. ткм брутто.

Загальний результат розрахунку зміни продуктивності за факторами відрізняється від фактичного перевиконання продуктивності. "Проблема" становить:

Flokрасч = Flok (Qb) + Flok (Slok) + Flok (аlok) = -16,590 + 28,988 - 100,057 = -87,659 тис. Ткм брутто

Н = Flok-Flokрасч = -87 - (-87,659) = 0,659 тис. Ткм брутто

Величину «неув'язки» розподіляємо порівну між факторами.

Flok = [Flok (Qb) + H / 3] + [Flok (Slok) + H / 3] + [Flok (аlok) + H / 3] = [-16,590 + 0,659 / 3] + [28,988 + 0,659 / 3 ] + [-100,057 + 0,659 / 3] = -16,370 + 29,208 - 99,837 = -87 тис. ткм брутто

Таким чином, за рахунок невиконання планової маси поїзда на 1,4% продуктивність локомотива знизилася на 16,370 тис. Ткм брутто, за рахунок перевищення фактичного середньодобового пробігу локомотива над плановим на 2,4% продуктивність локомотива зросла на 29,208 тис. Ткм брутто, за рахунок збільшення відсотка допоміжного пробігу локомотива його продуктивність знизилася на 99,837 тис. ткм брутто.

Показник маси поїзда брутто в порівнянні з плановим показником менше на 1,4%.

Qb = (qrb + qt) ·

Таблиця 2.4.Расчет зміни середньої маси поїзда від визначальних її факторів

 Показники Позначення Од. виміру План Звіт Відсоток виконання плану,% Величина приросту (спаду)

 Фактичних даних відноси-кові плану Динамічної навантаження вагона робочого парку за факторами

 без урахування неув'язки з урахуванням неув'язки

 Маса поїзда брутто

 Q b т 2621 2585 98,6 -36 -33,5 -36

 Динамічне навантаження вагона робочого парку

 q rb т 30,5 31 101,6 -0,5 24,5 23,667

 Маса тари вагона

 q t т 23 24 104,3 1 49 48,167

 Склад поїзда у вагонах

 вагон 49 47 95,9 -2 -107 -107,834

Загальне зниження маси поїзда брутто:

Qb = Qb1- Qb0 = 2585 - 2621 = -36 т або -1,2%

Збільшення маси поїзда за рахунок збільшення динамічного навантаження вагона робочого парку:

Qb (qrb) = (qrb1 + qt0) · 0- (qrb0 + qt0) · 0 = (31 + 23) · 49 - (30,5 + 23) · 49 = 24,5 т, тобто за рахунок збільшення динамічного навантаження вагона робочого парку на 1,6% маса поїзда брутто зросла на 24,5т.

Збільшення маси поїзда за рахунок збільшення маси тари вагона:

Qb (qt) = (qrb0 + qt1) · 0- (qrb0 + qt0) · 0 = (30,5 + 24) · 49 - (30,5 + 23) · 49 = 49 т, тобто за рахунок збільшення маси тари вагона на 4,3% маса поїзда брутто зросла на 49т.

Зменшення маси поїзда за рахунок зменшення числа вагонів у складі поїзда:

Qb (qrb) = (qrb0 + qt0) · (1-0) = (30,5 + 23) · (47 - 49) = -107 т, тобто за рахунок ументьшенія числа вагонів у складі поїзда на 4,1% маса поїзда брутто знизилася на 107 т.

Загальний результат впливу факторів: Qbрасч = Qb (qrb) + Qb (qt) + Qb (qrb) = 24,5 + 49 - 107 = -33,5 т

У прирості Qbімеет місце невідповідність загальних вихідних підсумків і результатів розрахунків, а саме:

Н = Qb-Qbрасч = -36 - (-33,5) = -2,5 т

Величину «неув'язки» розподіляємо порівну між факторами.

Qb = [Qb (qrb) + H / 3] + [Qb (qt) + H / 3] + [Qb (qrb) + H / 3] = [24,5 + (-2.5) / 3] + [49 + (-2.5) / 3] + [-107 + (-2.5) / 3] = 23,667 + 48,167 - 107,834 = -36 т

Таким чином, за рахунок перевиконання планової норми динамічного навантаження вагона робочого парку на 1,6% маса поїзда брутто зросла на 23,667 т; за рахунок збільшення маси тари вагона на 4,3% маса поїзда брутто зросла на 48,167 т; за рахунок невиконання планової норми числа вагонів у поїздах на 4,1% маса поїзда брутто знизилася на 17,834 т. Загальне зниження маси поїзда в порівнянні з планом склало 36 т.4. Визначення міри впливу невиконання планового рівня факторних показників на величину залежних від них показників.

Аналіз впливу виконання плану факторних показників на величину пов'язаних з ними показників проведемо методом ланцюгових підстановок. Для аналізу візьмемо як факторних показників повний рейс вагона Rwі середній склад поїзда.

1. На обследуемой дорозі повний рейс вагона за планом передбачався 539 км, а фактично склав 657 км, тобто в порівнянні з планом цей показник виріс на 118 км. Збільшення повного рейсу вагона відбивається на середньому часу обороту вагона (Тw), робочому парку вагонів (?nrb), пробігу навантаженого парку вагонів (?ngrs), загальному пробігу вагонів (?ns), вантажообігу нетто (? (pl) n) і брутто (? (pl) b), пробігу поїздів (?ms), лінійному пробігу локомотивів (?mls), що експлуатується парку локомотивів (?mrb), контингенті локомотивних бригад (Кlok).

Таблиця 2.5.Установленіе впливу перевиконання планового повного рейсу вагона на інші, пов'язані з нею показники.

 № п / п Показники та їх позначення Позна-чення Дані Перелічені дані звіту при виконан-ванні на рівні плану повного рейсу вагона Порядковий номер розрахунку Перерахунок даних звіту при виконанні на рівні плану повного рейсу вагона

 плану звіту

 1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Робота дороги в середньому за добу U 3969 3748

 2 Середній час обороту вагона

 T w 2,8 3,0 2,461 1

 T w розр = R w0 / S w1 = 539/219 = 2,461

 67,2 72,0 59,064

 3 Робочий парк вагона

 ?n rb 12969 11244 9223,828 2

 ?n rb розр = U 1 · T w розр = 3748 · 2,461 = 9223,828

 4 Загальний пробіг вагонів ?ns 913675 898709 737306,691 3

 ?ns розр = ?n rb расч · S w1 · t = 9223,828 · 219 · 365 = 737 306 691

 у тому числі

Продовження таблиці 2.5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 а) пробіг завантажених вагонів

 ?n gr s 593295 611367 507922,387 5

 ?n gr s розр = ? (pl) n расч / q gr1 = 22856,057 / 45 = 507,922387

 6 Середньодобовий пробіг вагона робочого парку

 S w 193219

 7 Повний рейс вагона

 R w 539657539

 10 Середньодобова продуктивність вагона

 F w 5887 6789

 11 Вантажообіг нетто

 ? (pl) n 23881 27860 22856,507 4

 ? (pl) n розр = F w1 · ?n rb расч · t = 6789 · 9223,828 · 365 = +22856507426,5

 12 Динамічна навантаження навантаженого вагона

 q gr 47 45

 14 Вага тари вагона

 q t 23 24

 16 Вантажообіг брутто

 ? (pl) b 48884 49429 40551,868 6

 ? (pl) b розр = ? (pl) n расч + q t1 · ?ns розр = 22856507 + 24 · 737306,691 = 40551868

 17 Маса поїзда брутто

 Q b 2621 2585

 18 Пробіг поїздів ?ms 18646 19121 15687,376 7

 ?ms розр = ? (pl) b розр / Q b1 = 40551868/2585 = 15687,376

Продовження таблиці 2.5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 19 Відсоток допоміжного (лінійного) пробігу локомотива до пробігу на чолі поїздів

 a lok 8,5 18,3

 20 Пробіг локомотивів (лінійний), тис. Локомотиво-км

 ?m l s 20231 22623 13260,673 8

 ?mls розр = ?ms расч (1 + a lok1 / 100) = 15687,376 (1 + 18,3 / 100) = 13260,673

 21 Експлуатований парк локомотивів, лок.

 ?m r s 111 121 71 9

 ?mrs розр = ?mls расч / S lok1 / t = 13260673/512/365 = 71

 22 Середньодобовий пробіг локомотива, км

 S lok 500512

 25 Контингент локомотивних бригад, бриг

 K lok 338394259 10

 K lok розр = ?mls расч / 5000 / t · 1,17 = 13260673/5000/12 · 1,17 = 259

Таким чином, якби повний рейс вагона був би виконаний на рівні плану, то дорога могла б (таблиця 2.5): скоротити середній час обороту вагона на 12,936 годин (59,064 - 72), заощадити робочий парк вагонів на 2020 вагонів (9224 - 11244) , заощадити загальний пробіг вагонів на 161402,309 тис. вагоно-км (737306,691 - 898709), у тому числі пробіг завантажених вагонів - на 103444,613 тис. вагоно-км (507922,387 - 611367), пробіг поїздів в кількості 3433,624 тис. поездо-км (15687,376 - 19121), пробіг локомотивів (лінійний) у кількості 9362,327 тис. локомотиво-км (13260,673 - 22623), експлуатований парк локомотивів на 50 локомотивів (71 - 121) , контингент локомотивних бригад на 135 бригад (259 - 394). Крім того, якби повний рейс вагона був виконаний на рівні плану, то це призвело б до зниження вантажообігу нетто і брутто відповідно на 5003,43 і 8877132000. Ткм., Що у взаємозв'язку зі зниженням дальності перевезення вантажу розглядається позитивно.

2. На обследуемой дорозі склад поїзда передбачався 49 вагонів, а фактично склав 47 км, тобто в порівнянні з планом цей показник знизився на 2 вагона. Зменшення складу поїзда відбивається на масі поїзда (Qb), середньодобової продуктивності локомотива (Flok), пробігу поїздів (?ms), лінійному пробігу локомотивів (?mls), що експлуатується парку локомотивів (?mrb), контингенті локомотивних бригад (Кlok).

Таблиця 2.6.Установленіе впливу невиконання планового складу поїзда на інші, пов'язані з ним, показники

 № п / п Показники та їх позначення Позна-чення Дані Перелічені дані звіту при виконанні на рівні плану складу поїзда Порядковий номер розрахунку Перерахунок даних звіту при виконанні на рівні плану складу поїзда

 плану звіту

 1 2 3 4 5 6 7 8

 15 Вага вагона-брутто

 q b 53,5 55

Продовження таблиці 2.6

 1 2 3 4 5 6 7 8

 16 Вантажообіг брутто

 ? (pl) b 48884 49429

 17 Маса поїзда брутто

 Q b 2621 2585 2695 1

 Q b розр = 0 · q b1 = 49 · 55 = 2695

 18 Пробіг поїздів ?ms 18646 19121 18341 3

 ?ms розр = ? (pl) b1 / Q b розр = 49429/2695 = 18,341

 19 Відсоток допоміжного (лінійного) пробігу локомотива до пробігу на чолі поїздів

 a lok 8,5 18,3

 20 Пробіг локомотивів (лінійний), тис. Локомотиво-км

 ?m l s 20231 22623 15503,803 4

 ?mls розр = ?ms расч (1 + a lok1 / 100) = 18341 · (1 + 18,3 / 100) = 15503,803

 21 Експлуатований парк локомотивів, лок.

 ?m r s 111121116 5

 ?mrs розр = ? (pl) b1 / F lok расч / t = 49429000 / 1166,391 / 365 = 116

 22 Середньодобовий пробіг локомотива, км

 S lok 500512

 23 Середньодобова виробник-ність локомотива, тис. Ткм брутто

 F lok 1207 1120 1166,391 2

 F lok розр = Q b розр · S lok1 / (1 + a lok1 / 100) = 2695 · 512 / (1 + 18,3 / 100) = 1166391

 24 Склад поїзда

 49 47 49

 25 Контингент локомотивних бригад, бриг

 K lok 338394302 6

 K lok розр = ?mls расч / 5000 / t · 1,17 = 15503803/5000/12 · 1,17 = 302

Невиконання норми складу поїзда в середньому на 2 вагони обернулося для дороги зниженням продуктивності локомотива щодо плану на 40,609 тис. Ткм брутто. Крім того, знижено лінійний пробіг локомотивів (на 4727 тис. Локомотиво-км щодо плану), передерживается парк локомотивів на 5 одиниць, перевищена маса поїзда брутто (на 74 т щодо плану) .Виводи та пропозиції.

Таким чином, аналізована залізниця в цілому працює недостатньо ефективно: фактичне час обороту вагона перевищило планове на 7,1%, динамічне навантаження навантаженого вагона нижче планової на 4,3%, відсоток допоміжного пробігу локомотивів перевищив плановий більш ніж в два рази, а склад поїзди менше планового на 2 вагона. Це негативно позначилося на роботі дороги і спричинило за собою перевищення пробігу вагонів, збільшення експлуатованого парку локомотивів, а так само контингенту локомотивних бригад. Для збільшення продуктивності дороги необхідно довести до планового рівня показники середнього часу обороту вагона, загального пробігу вагонів, динамічної навантаження навантаженого вагона, частки допоміжного пробігу локомотивів, складу поїзда.

Література.

1. Козлов Т.І. Статистика залізничного транспорту. М .: Транспорт, 1981

2. Петроканскій Б.І., Владимиров В.А. Залізнична статистика. - М .: Транспорт, 1969

3. Звєрєв Л.П., Якубов Н.С. Основи залізничної статистики. - М., Транспорт, 1970

4. Глущенко І.М., Феоктіств В.А. Методика аналізу експлуатаційної діяльності залізниці та шляхи підвищення ефективності та якості її роботи. - М .: взііт, 1986

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com