На головну

 Розподільна (збутова) логістика - Логістика

Зміст:

Введение............................................................................................................. 3

1. Техніко-економічна характеристика ТОВ ВКФ «Консалекс»..................................................................................................... 4

1.1. Історія предприятия..................................................................................... 4

1.2. Основні техніко-економічні показники роботи підприємства .......... 6

1.3. Структура виробництва і управління ТОВ ПКФ «Консалекс» ................ 7

2. Основні поняття логістики як науки .............................. 8

2.1. Сутність і функції логістики .............................................. ....................... 8

2.2. Проблеми розвитку логістики ............................................... ..................... 11

2.3. Рівні розвитку логістики ............................................... .......................... 13

3. Теорія розподільної логістики ................................. 16

3.1. Поняття розподільчої логістики ............................................... ........ 16

3.2. Завдання розподільчої логістики ............................................... .......... 19

3.3. Логістичні канали та логістичні ланцюги ............................................. . 20

3.4. Логістика та маркетинг ............................................... .................................. 24

4. Аналіз системи розподілу ТОВ ВКФ "Консалекс" 30

4.1. Збутова політика ТОВ ПКФ «Консалекс» ........................................... ... 30

4.1.1. Асортимент продукції, що випускається, її характеристики ............................................ . 30

4.1.2. Система збуту продукції ТОВ ПКФ «Консалекс» .......................................... ............... 30

4.1.3. Опис посередників зі збуту продукції. Динаміка структури збуту продукції ТОВ ВКФ «Консалекс»..................................................................................................................................... 31

4.2. Аналіз системи розподілу продукції підприємства .......................... 34

4.3. Висновки та пропозиції щодо оптимізації системи розподілу ............ 37

4.3.1. Визначення необхідної кількості складів на території, що обслуговується ........ 38

4.3.2. Оптимізація розташування розподільних центрів на території, що обслуговується 41

Заключение.................................................................................................... 44

Список використаної літератури .......................................... 45

Введення

Ні для кого не секрет, що в даний час російська економіка функціонує за законами ринку. Кожне підприємство в таких умовах веде абсолютно самостійну політику і тільки на ньому лежить відповідальність за результати його діяльності.

У сучасних умовах ринок пред'являє до кожного суб'єкту фінансово-господарської діяльності досить жорсткі умови, а проблеми в економіці Росії лише збільшують і без того важке становище багатьох російських підприємств. Щоб вижити й успішно функціонувати в таких умовах, підприємству вже недостатньо просто виробляти продукцію в максимально можливому обсязі, виконуючи свої внутрішні плани, важливо цю продукцію потім ще й реалізувати. А адже в умовах жорсткої конкурентної боротьби виживає тільки те підприємство, яке зможе запропонувати ринку якісну продукцію за більш низькою ціною, ніж у конкурентів.

Ціна продукції залежить не тільки від витрат на її виробництво, а й від витрат на її транспортування, складування, реалізацію і т.д. Знижуючи ці витрати, ми знижуємо собівартість, підвищуючи таким чином свій прибуток. Саме цими питаннями (і не тільки ними) займається розподільна логістика, впровадженню принципів якої на практиці і присвячена дана курсова робота.

Основними цілями курсової роботи є:

1. Аналіз існуючої системи розподілу продукції розглянутого підприємства - опис основних посередників по збуту його продукції, опис збутової політики, якої дотримується підприємство при реалізації своєї продукції, опис асортименту продукції, її основних характеристик. У ході аналізу повинні бути окремо розглянуті як позитивні, так і негативні сторони використовуваної на підприємстві збутової системи

2. На основі проведеного аналізу зробити певні висновки про відповідність даної структури розподілу вимогам логістики, тобто відповісти на питання, чи є дана система оптимальною з точки зору мінімізації витрат (максимізації прибутку).

3. Спираючись на результати проведеного аналізу виробити пропозиції та рекомендації щодо оптимізації існуючої збутової системи, керуючись принципами оптимальності з метою наблизити дану систему до оптимальної, при якій підприємство зможе отримати максимально можливий прибуток, мінімізувавши свої витрати.

1. Техніко-економічна характеристика ТОВ ВКФ "Консалекс" 1.1. Історія підприємства

Виробничо-комерційна фірма "Консалекс» створена в грудні 1996 року. За організаційно-правовій формі це товариство з обмеженою відповідальністю.

ТОВ ВКФ "Консалекс" є комерційною організацією, метою діяльності якої є отримання прибутку шляхом здійснення виробничо-комерційної діяльності.

Фірма займається виробництвом консервів на орендованих лініях. ТОВ ВКФ "Консалекс" працює на орендованому у Астраханського рибоконсервного комбінату Сардинії заводі.

Сардинією завод, який працював раніше у складі рибокомбінату, має давню історію (так само як і сам рибокомбінат). Сардинією завод Астраханського рибокомбінату почав працювати в 1935 році. Спочатку завод був орієнтований на випуск філе з різних видів риби. У такій якості він пропрацював до початку війни.

Під час війни завод був перепрофільований на випуск консервів, так необхідних тоді для постачання армії. З середини 40-х років асортимент продукції починає поступово розширюватися (завод у той час випускав консерви самих різних видів).

У 1951-52 роках на комбінаті було введено в експлуатацію консервний завод, який почав випускати рибоконсервний продукцію найширшого асортименту. У зв'язку з цим в листопаді 1953 за Сардинії заводом остаточно закріплюють виробництво консервів з кільки типу «Сардини», «Асорті», «Кілька в томатному соусі», «Кілька в олії з овочами», «Кілька в ароматизированном маслі» та ін.

У 1964-65 роках проведена значна реконструкція сардини заводу, оновлено обладнання, розширено асортимент продукції, що випускається і т.д.

У 1970 році виготовлені і впроваджені на Сардинії заводі машини розвантаження автоклавних кошиків

У 1973 році на лінії «Кілька в олії з овочами» встановлені набивальна машина для кільки ИНА-115 і машина для укладання овочів ИНА-112. Було також встановлено для впровадження пристрій Ізу-2 для завантаження кільки в кількоразделочние машини. Після проведених впроваджень на заводі повністю було ліквідовано ручну працю.

Станом на 1990 рік на Сардинії заводі випускалися консерви в томатному соусі і в маслі 45 найменувань. Завод випускав продукцію як для внутрішнього ринку, так і на експорт.

Економічні кризи російської економіки останніх років не могли не торкнутися завод. У період з 1991 по 1994 рік фізичні обсяги продукції, що випускається почали знижуватися. Була скасована практика державного замовлення, більшість каналів збуту продукції було зруйновано внаслідок розриву багаторічних економічних зв'язків з регіонами країни і з колишніми республіками СРСР. Різко підвищилися тарифи за користування електроенергією, водою, каналізацією і т.д.

Ці, а також багато інших несприятливі фактори, привели до того, що виробництво продукції на Сардинії заводі стало нерентабельним, і на початку 1996 року управління рибокомбінату прийняло рішення про консервацію заводу.

На консервації завод знаходився до жовтня 1996 року, коли завод був зданий в оренду ТОВ ПКФ «Консалекс».

З 1.01.97. за рішенням нового керівництва завод був перепрофільований на випуск кілька іншого асортименту рибних консервів, і в даний час тут випускаються консерви «Кілька необроблена необсмаженого в томатному соусі».

Найближчим часом планується задіяти дві додаткові виробничі лінії з випуску натуральних консервів з додаванням олії (лящ, товстолобик, щука) і консервів «Кілька в маслі типу« Сардини ».

1.2. Основні техніко-економічні показники роботи підприємства

Далі зазначені основні показники роботи підприємства за 2 роки:

Таблиця 1.1

 Показники

 стр.

 1997

 1998

 Зміна

 +/-

 ТЕМП ЗРОСТАННЯ

%

 Фізичний випуск продукції, тис. Бан. (Кілька необроблена в томатному соусі) 01 1959,32 1985,584 26,264 101,34%

 Реалізація продукції в звітному періоді, тис. Бан. 02 1959,32 1985,584 26,264 101,34%

 Виручка від реалізації, тис.руб. 03 10384,4 10920,71 536,31 105,16%

 Витрати на виробництво реалізованої продукції, тис.руб. 04 8603,478 8722,24 118,762 101,38%

 Прибуток від реалізації продукції, тис.руб. 05 1780,92 2198,47 417,55 123,45%

 Балансовий прибуток, тис. Руб. 06 1893,35 2291,73 398,38 121,04%

 Витрати на 1 руб. реалізованої продукції (п.04 / п.03), коп. / руб. 07 0,83 0,8 -0,03 96,40%

 Середньооблікова чисельність працівників, чол. 08 61 65 4 106,56%

 Середньорічна вартість ОФ, тис.руб. 09 13789,24 12289,83 -1499,41 89,13%

 Середньорічна вартість залишків оборотних коштів, тис.руб. 10 980,46 1029,36 48,9 104,99%

 Фондовіддача на 1 руб. ОФ (п.03 / п.09), коп. / Руб. 11 0,75 0,89 0,14 118,00%

 Фондоозброєність (п.09 / п.08), руб. / Чол 12 226,05 189,07 -36,98 83,64%

 Рентабельність виробничої діяльності {(п.05 / п.04) * 100},% 13 20,70% 25,20% 4,50% 121,74%

 Рентабельність продажів {(п.05 / п.03) * 100},% 14 17,15% 20,13% 2,98% 117,38%

 Рентабельність виробничого капіталу, {п.06 / (п.09 + п.10) * 100},% 15 12,82% 17,21% 4,39% 134,22%

1.3. Структура виробництва і управління ТОВ ПКФ «Консалекс»

2. Основні поняття логістики як науки 2.1. Сутність і функції логістики

Логістика походить від грецького слова «logistike», що означає «мистецтво обчислювати, міркувати». Історія виникнення і розвитку практичної логістики іде далеко в минуле.

Відомо, що ще в період Римської імперії існували служителі, які носили титул «логісти» або «логістики»; вони займалися розподілом продуктів харчування. На думку ряду західних учених, логістика виросла в науку завдяки військовій справі. Творцем перших наукових праць з логістики прийнято вважати французького військового фахівця початку XIX в. Джоміні, який дав таке визначення логістики: «практичне мистецтво маневру військами». Він стверджував, що логістика включає не тільки перевезення, але й широке коло питань, таких, як планування, управління і постачання, визначення місця дислокації військ, а також будівництво мостів, доріг і т.д.

Однак як військова наука логістика сформувалася лише до середини XIX століття. Логістика стала активно застосовуватися в період другої світової війни. Чітка взаємодія військової промисловості, тилових і фронтових постачальницьких баз і транспорту дозволило своєчасно й систематично забезпечувати американську армію поставками озброєння, паливно-мастильних матеріалів та продовольства в потрібних кількостях. Ось чому в багатьох західних країнах логістику поставили на службу ефективності управління матеріальними потоками в економіці. Як і інші методи прикладної математики, логістика поступово стала переходити з військової області до сфери господарської практики. Спочатку вона оформилася як новий вид теорії про реалізацію управління рухом товарно-матеріальних ресурсів у сфері обігу, а потім і виробництва.

У підприємницької діяльності, економічній та науковій літературі закордонні фахівці виділяють два принципових напрями у визначенні логістики. Одне з них пов'язано з функціональним підходом до товародвижению, т. Е. Управлінням всіма фізичними операціями, які необхідно виконувати при доставці товарів від постачальника до споживача. Інший напрямок характеризується більш широким підходом: крім управління товаро-руховими операціями, воно включає аналіз ринку постачальників і споживачів, координацію попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг, а також здійснює гармонізацію інтересів учасників процесу руху товарів.

Логістика, з одного боку, - це планування, управління і контроль що надходить на підприємство, оброблюваного то й покидає це підприємство потоку матеріальної продукції і відповідного йому інформаційного потоку.

Багато фахівців досліджуваної області віддають перевагу економічній стороні логістики і трактують її як сукупність різних видів діяльності з метою отримання з найменшими витратами необхідної кількості продукції у встановлений час і у встановленому місці, в якому існує конкретна потреба в даній продукції.

Логістика, крім того, визначається як якась система, вироблена для кожного підприємства з метою оптимального, з точки зору отримання прибутку, прискорення руху матеріальних ресурсів і товарів усередині і поза підприємством, починаючи від закупівель сировини і матеріалів, проходження їх через виробництво і закінчуючи поставками готових виробів споживачам, включаючи зв'язує ці задачі інформаційну систему.

У ряді визначень логістики підкреслюється її оперативно-фінансовий аспект. Вони трактування логістики виходить із часу розрахунку партнерів по угоді та діяльності, пов'язаної з рухом і зберіганням сировини, напівфабрикатів і готових виробів в господарському обороті з моменту сплати грошей постачальнику до моменту отримання грошей за доставку кінцевої продукції споживачеві. В інших визначеннях логістики знаходять відображення погляди фахівців, які акцентують увагу на окремих функціях в аналізованому циклі.

Узагальнюючи вищевикладені визначення логістики, її можна охарактеризувати як науку управління матеріальними потоками від первинного джерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами, пов'язаними з рухом товарів і відносяться до нього потоком інформації.

У сучасних умовах західні фахівці виділяють кілька видів логістики: логістику, пов'язану із забезпеченням виробництва матеріалами (закупівельна логістика); виробничу логістику; збутову (маркетингову, або розподільчу, логістику). Виділяють також і транспортну логістику, яка, по суті, є складовою частиною кожного з трьох видів логістики. Невід'ємною частиною всіх видів логістики є також обов'язкова наявність логістичного інформаційного потоку, що включає в себе збір даних про товарний потоці, їх передачу, обробку та систематизацію з наступною видачею готової інформації.

У логістичному ланцюзі (рис. 2.1) виділяють такі головні ланки: поставка матеріалів, сировини і напівфабрикатів; зберігання продукції та сировини; виробництво товарів; розподіл, включаючи відправку товарів зі складу готової продукції; споживання готової продукції.

Рис. 2.1. Логістичний ланцюг

Кожна ланка логістичного ланцюга включає свої елементи, що в сукупності утворює матеріальну основу логістики. До матеріальних елементів логістики належать транспортні засоби та облаштування, складське господарство, засоби зв'язку та управління. Логістична система, природно, охоплює кадри, тобто тих працівників, які виконують всі послідовні операції.

Ускладнення виробництва та загострення конкуренції в 90-х рр. нашого століття зажадали точнішою ув'язування логістики зі стратегічними цілями фірм, а також активізації ролі логістики в підвищенні гнучкості фірм, їх здатності швидко реагувати на ринкові сигнали. У зв'язку з цим головним завданням логістики стала розробка ретельно зваженого і обгрунтованого пропозиції, що сприяло б досягненню найбільшої ефективності роботи фірми, підвищення його ринкової частки й отримання переваг перед конкурентами. Зрозуміло, орієнтація на мінімізацію витрат залишається в силі, як про це вже зазначалося вище, але лише за умови знаходження оптимального рівня поєднання витрат і рентабельності основного та оборотного капіталу, задіяного в рамках ринкової стратегії.

Одне з основних завдань логістики полягає також у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання та контролю матеріальних та інформаційних потоків, які забезпечують високу якість постачання продукції. З цим завданням найтіснішим чином пов'язане вирішення таких проблем, як: відповідність один одному матеріальних та інформаційних потоків; контроль за матеріальним потоком і передача даних про нього в єдиний центр; визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів; розробка способів управління операціями руху товарів; встановлення норм стандартизації напівфабрикатів і упаковки; визначення обсягу виробництва, транспортування і складування; розбіжність між запланованими цілями і можливостями закупівлі і виробництва.

Відповідно до сучасних завдань логістики розрізняють два види її функцій: оперативні і координаційні. Оперативний характер функцій пов'язаний з безпосереднім управлінням рухом матеріальних цінностей у сфері постачання, виробництва та розподілу і, по суті, мало чим відрізняється від функцій традиційного матеріально-технічного забезпечення. До функцій у сфері постачання належить управління рухом сировини і матеріалів, окремих частин або запасів готової продукції від постачальника або пункту їх придбання до виробничих підприємств, складах чи торговим сховищ. У фазі виробництва функцією логістики стає управління запасами, що включає контроль руху напівфабрикатів і компонентів через всі стадії виробничого процесу, а також переміщення готової продукції на оптові склади і роздрібні ринки збуту. Функції управління розподілом продукції охоплюють оперативну організацію потоків кінцевої продукції від підприємства-виробника до споживачів.

До функцій логістичній координації відносяться: виявлення та аналіз потреб у матеріальних ресурсах різних фаз і частин виробництва; аналіз ринків, на яких діє підприємство, і прогнозування поведінки інших джерел цих ринків; обробка даних, що стосуються замовлень і потреб кліентури.2.2. Проблеми розвитку логістики

Інтерес до проблем розвитку логістики в промислово розвинених країнах історично був пов'язаний насамперед з причинами економічного характеру. В умовах, коли зростання обсягів виробництва і розширення внутрішньонаціональних і світогосподарських зв'язків призвели до збільшення витрат сфери обігу, увагу підприємців сконцентрувалося на пошуку нових форм оптимізації ринкової діяльності та скорочення витрат у цій сфері.

Розвиток логістики крім прагнення фірм до скорочення часових та грошових витрат, пов'язаних з рухом товарів, визначили такі два фактори:

1. ускладнення системи ринкових відносин і підвищення вимог до якісних характеристик процесу розподілу;

2. створення гнучких виробничих систем.

Значний вплив на розвиток логістики зробив перехід від ринку продавця до ринку покупців, що супроводжувався істотними змінами в стратегії виробництва і системах руху товару. Якщо в допереходний період рішення про випуск продукції передувало розробці збутової політики (стратегії), що фактично передбачало «підстроювання» організації збуту під виробництво, то в умовах перенасичення ринку імперативом стала вимога про формування виробничих програм в залежності від обсягів і структури ринкового попиту.

Пристосування до інтересів клієнтури в умовах гострої конкуренції, в свою чергу, зажадало від фірм-виробників продукції адекватної реакції на ці умови, і результатом стало підвищення якості обслуговування, і насамперед скорочення часу виконання замовлень і безумовне дотримання узгодженого графіку поставок. Тим самим фактор часу поряд з ціною і якістю продукції став визначати успіх функціонування підприємства на сучасному ринку.

Далі необхідно вказати на ускладнення проблем реалізації при одночасному зростанні вимог до якості процесу розподілу. Це викликало у фірм-продуцентів аналогічну реакцію щодо своїх постачальників сировини і матеріалів. У підсумку утворилася складна система зв'язків між різними суб'єктами ринку, яка зажадала модифікації існуючих моделей організації у сфері постачання і збуту. Активно розгорнулися роботи з оптимізації окремих напрямків руху товару. Вирішувалися проблеми з оптимального розміщення складів, визначення оптимальної величини партій поставок товарів, оптимальних схем маршрутів перевезень і т.д. Як відомо, заміна традиційних конвеєрів роботами призвела до значної економії живої праці і створення гнучких виробничих структур, які зробили роботу з виготовлення невеликих партій продукції рентабельною. З'явилася можливість для великих підприємств перебудовувати свою роботу з масового виробництва на дрібносерійне з мінімальними витратами, малі ж фірми знайшли шанси підвищити свою гнучкість і конкурентоспроможність. У свою чергу, робота за принципом «малими партіями» спричинила відповідні зміни в системі забезпечення виробництва матеріальними ресурсами та збуту готової продукції. У багатьох випадках поставки великих обсягів сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції стали не тільки не економічні, а й просто не потрібні. У зв'язку з цим відпала необхідність мати великі складські ємності на підприємствах і виникла потреба в транспортуванні вантажів невеликими партіями, але в більш жорсткі терміни. При цьому збільшені витрати на перевезення значною мірою покривалися за рахунок скорочення складських витрат.

Крім вищевикладених факторів, що безпосередньо визначили розвиток логістики, необхідно відзначити і фактори, що сприяли створенню можливостей для цього. До них, ймовірно, слід насамперед віднести: - використання теорії систем і компромісів для вирішення економічних завдань; прискорення науково-технічного прогресу в комунікаціях, впровадження в господарську практику фірм ЕОМ останніх поколінь, що використовуються в сфері руху товарів; уніфікацію правил і норм з поставки товарів у зовнішньоекономічній діяльності, усунення різного роду імпортних і експортних обмежень, стандартизацію технічних параметрів шляхів сполучення, рухомого складу і навантажувально-розвантажувальних засобів в країнах, що здійснюють інтенсивні світогосподарські зв'язки між собою.

Безумовно, важливу роль у створенні об'єктивних можливостей для розвитку логістики відіграв технічний прогрес у засобах зв'язку та інформатики. Він дозволив на більш високому рівні проводити контроль всіх основних і допоміжних процесів руху товару. Застосування сучасних засобів інформаційного відстеження матеріальних потоків сприяють впровадженню «безпаперової» технології. При такій системі на всіх ділянках маршруту в будь-який час можна отримати вичерпну інформацію про вантаж і на основі цього приймати управлінські рішення. За допомогою «комп'ютерної логістики» протягом усього ланцюга обслуговування здійснюється аналіз діяльності фірми і дається оцінка її положення в порівнянні з конкурентами. Сама ж структура системи вихідних даних, використовуваних для автоматичного контролю, залежить від особливостей кожного підприємства, для якого складається логістичний ланцюг із зазначенням всіх вузлових точок, вхідних і вихідних шляхів до них та відповідних інформаційних потоків. Інформаційні системи забезпечують також дані про ємності ринку і його насиченості товарами.

Визнання важливості всіх видів інформації, її внутрішніх і зовнішніх потоків, контролю за ними та їх використанням привело в багатьох корпораціях до зміни форм діяльності підрозділів, відповідальних за функціонування інформаційних систем.

Приблизно в цей же час було вжито заходів з регулювання міжнародного руху товару з метою спростити, мінімізувати або усунути фактори, що ускладнюють проходження товаропотоків, такі, як: відмінності в національних стандартах на продукцію, великі відстані в області передачі інформації і перевезень, надмірно розрісся обсяг документації по міжнародними операціями з товарами і фінансовими розрахунками по них, наявність імпортних квот та експортних обмежень, вельми жорсткі вимоги до упаковки і етикетування вантажів, різноманітність в технічних параметрах транспортних засобів та шляхів сполучення і т.д.

2.3. Рівні розвитку логістики

У реальній економіці системи логістики в рамках різних виробничих об'єднань з об'єктивних причин перебувають на різних стадіях, або рівнях розвитку. Існують окремі стадії, через які функції логістики неминуче повинні пройти, перш ніж вони досягнуть високого рівня розвитку. Аналіз провідних промислових компаній різних капіталістичних країн дозволив виявити в їх рамках чотири послідовні стадії розвитку логістичних.

Для першої стадії розвитку логістики характерний ряд наступних моментів. Компанії працюють на основі виконання змінно-добових планових завдань, форма управління логістикою найменш досконала. Область дій логістичної системи зазвичай охоплює організацію зберігання готової продукції, що відправляється з підприємства, і її транспортування (див. Рис. 2.2).

Система діє за принципом безпосереднього реагування на щоденні коливання попиту і збої в процесі розподілу продукції. Роботу системи логістики на цій стадії її розвитку в компанії зазвичай оцінюють величиною частки витрат на транспортування і інші операції по розподілу продукції в загальній сумі виручки від продажу.

Для компаній, що мають системи логістики другого рівня розвитку, характерне управління потоком вироблених підприємствами товарів від останнього пункту виробничої лінії до кінцевого споживача. Контроль системи логістики розповсюджується на такі функції: обслуговування замовника, обробка замовлень, зберігання готової продукції на підприємстві, управління запасами готової продукції, перспективне планування роботи системи логістики. При виконанні цих завдань використовуються комп'ютери, однак, відповідні інформаційні системи не відрізняються, як правило, високою складністю. Робота логістичної системи оцінюється виходячи із зіставлення даних кошторису витрат і реальних витрат.

1-й рівень

 Сфера закупівель та постачання

 Управління матеріалами в

 сфері виробництва

 Сфера фізичного розподілу

2-й рівень

 Сфера закупівель

 і постачання

 Управління матеріалами в

 сфері виробництва

 Сфера фізичного розподілу

3-й рівень

4-й рівень

Рис. 2.2. Рівні розвитку логістики на фірмах

Системи логістики третього рівня контролюють логістичні операції від закупівлі сировини до обслуговування кінцевого споживача продукції. До додаткових функцій таких систем відносяться: доставка сировини на підприємство, прогнозування збуту, виробниче планування, видобуток або закупівля сировини, управління запасами сировини або незавершеного виробництва, проектування систем логістики. Єдина сфера, яка не контролюється менеджером з логістики, - це повсякденне управління підприємством. Робота системи оцінюється не шляхом порівняння витрат минулого року або кошторису витрат, а порівнюється зі стандартом якості обслуговування. При цьому компанії прагнуть підвищити продуктивність системи, а не скоротити витрати, як це характерно для систем другого рівня. Управління здійснюється не за принципом безпосереднього реагування, а засновано на плануванні попереджуючих впливів.

Число компаній, що використовують логістичні системи четвертого рівня розвитку, поки ще невелика. Область дій логістичних функцій тут в основному аналогічна тій, що характерна для систем логістики третьої стадії розвитку, але з одним важливим винятком. Такі компанії інтегрують процеси планування та контролю операцій логістики з операціями маркетингу, збуту, виробництва та фінансів. Інтеграція сприяє ув'язці часто суперечливих цілей різних підрозділів компанії. Управління системою здійснюється на основі довгострокового (більше одного року) планування. Робота системи оцінюється з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Компанії здійснюють свою діяльність, як правило, на глобальному рівні, а не тільки на національному або регіональному. Вони виробляють продукцію для світового ринку і управляють частиною світових систем виробництва і розподілу, передбачаючи оптимізацію витрат і задоволення вимог замовників. Управління функціями глобального розподілу, а також потоком матеріалів і інформації пред'являє нові, підвищені вимоги до менеджерів логістики. Посилюється потреба в залученні інших фірм («третіх учасників» - митних та експедиційних агентств, банків) до участі в логістичних процесах.

Практичний досвід роботи фірм в різних країнах світу показав, що сходження від нижчої стадії розвитку систем логістики до більш високих відбувається як поступово, так і - при виникненні сприятливих умов - стрибкоподібно. Такими умовами можуть бути злиття підприємств, новий режим управління, політичні ініціативи (наприклад, прийняття закону про вільну торгівлю).

В останні роки в країнах з розвиненою ринковою економікою розвиток логістики характеризується передачею функцій контролю над розподілом готової продукції від виробничих фірм до спеціалізованих фірм, т. Е. Зовнішнім агентам. Ця тенденція проявилася спочатку в Західній Європі та Японії і пізніше в США. Очікується, що розвиток даної тенденції приведе до значних змін в організації роботи з переміщення продукції.

Логістика за контрактом, або із застосуванням третього учасника, припускає залучення самостійної оптової фірми для виконання нею всіх або частини функцій компанії по розподілу продукції, включаючи транспортування, зберігання, управління запасами, обслуговування замовника і створення інформаційних систем логістики. У цьому - один із проявів безперервного процесу поглиблення суспільного поділу праці. Включення в систему логістики спеціалізованих фірм обумовлено, по-перше, тим, що вони мають у своєму розпорядженні таким досвідом роботи у сфері реалізації послуг, який відсутній у виробничій фірмі; по-друге, прагненням останньої скоротити свої накладні витрати і сконцентруватися на основних виробничих прибуткових функціях. Більшість з існуючих спеціалізованих компаній логістики утворилося шляхом відокремлення відділів логістики від крупних корпорацій. Інша їх частина виникла шляхом реорганізації деяких транспортних компаній, що взяли на себе такі функції, як, наприклад, упаковка, збірка, маркування, сортування, зберігання, управління запасами, стратегічне планування розподілу продукції.

Розвиток логістичних систем здійснюється у взаємозв'язку з еволюцією концепції логістики та її принципів, які формувалися в країнах з ринковою економікою протягом досить тривалого часу.

3. Теорія розподільної логістики 3.1. Поняття розподільчої логістики

Термін «розподіл», використаний у назві досліджуваної функціональної області логістики, має широке застосування як у науці, так і в практиці.

У логістиці під розподілом розуміється фізична, відчутне, речовий зміст цього процесу. Закономірності, пов'язані з розподілом прав власності, тут також беруться до уваги, проте не вони є основним предметом дослідження та оптимізації. Головним предметом вивчення в розподільній логістиці є раціоналізація процесу фізичного розподілу наявного запасу матеріалів. Як упакувати продукцію, за яким маршрутом направити, чи потрібна мережа складів (якщо так, то яка?), Чи потрібні посередники - ось приблизні завдання, які вирішуються розподільної логістикою.

Логістика вивчає і здійснює наскрізне управління матеріальними потоками, тому вирішувати різні завдання розподільного характеру, тобто ділити що-небудь між ким-небудь, тут припадає на всіх етапах:

O розподіляються замовлення між різними постачальниками при закупівлі товарів;

O розподіляються вантажі за місцями зберігання при вступі на підприємство;

O розподіляються матеріальні запаси між різними ділянками виробництва;

O розподіляються матеріальні потоки в процесі продажу і т. Д.

Для того щоб окреслити межі розподільчої логістики, необхідно розглянути схему процесу відтворення капіталу, який, як відомо, має три стадії (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Процес відтворення капіталу і функціональні області логістики

Як видно з рис. 3.1., Матеріальні потоки стають об'єктом розподільчої логістики на стадії розподілу і реалізації готової продукції.

Поняття розподільчої логістики легко сформувати на основі загального визначення поняття логістики. Згадаймо, що логістика визначається як наука (діяльність) про наскрізному управлінні матеріальними потоками, що включають в себе:

1. Доведення матеріального потоку до виробництва:

2. Управління процесом проходження потоку всередині виробництва;

3. Управління процесом доведення готової продукції до споживача.

Специфіка логістики полягає в об'єднанні управління матеріальним потоком на названих трьох ділянках, а також всередині кожного з них, в «одних руках».

Розподільна логістика вивчає останній етап (не в відриві, а в глибокій системній взаємозв'язку з попередніми етапами), тобто представляє собою науку (діяльність) про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і не матеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання та обробки відповідної інформації.

Принципова відмінність розподільчої логістики від традиційних збуту та продажу полягає в наступному:

- Підпорядкування процесу управління матеріальними та інформаційними потоками цілям і завданням маркетингу;

- Системна взаємозв'язок процесу розподілу з процесами виробництва і закупівель (в плані управління матеріальними потоками);

- Системна взаємозв'язок всіх функцій всередині самого розподілу.

Визначення розподільної логістики формулюється наступним чином: розподільча логістика - це комплекс взаємопов'язаних функцій, що реалізуються в процесі розподілу матеріального потоку між різними оптовими покупцями, тобто в процесі оптового продажу товарів.

Процес роздрібного продажу в логістиці, як правило, не розглядається. Ефективність цього процесу в основному залежить від факторів, що лежать за межами логістики, наприклад, від знання психології покупців, від уміння оформити торговельний зал, організувати рекламу і т. П. Раціональна організація матеріальних потоків у процесі роздрібного продажу, звичайно ж, необхідна, але тут значимість її набагато нижче, ніж на більш ранніх стадіях руху матеріального потоку.

Необхідно уточнити, що сказане вище відноситься не до процесу роздрібної торгівлі в цілому, який включає в себе і оптову закупівлю і роздрібний продаж, а тільки до роздрібного продажу, тобто до обслуговування покупця.

Об'єкт вивчення в розподільній логістиці - матеріальний потік на стадії руху від постачальника до споживача. Предмет вивчення - раціоналізація процесу фізичного просування продукту до споживача.

Розподіл матеріального потоку вже досить давно є суттєвою стороною господарської діяльності. однак положення однієї з найбільш важливих функцій воно набуло лише порівняно недавно. У країнах з розвиненою ринковою економікою в 50-х - початку 60-х років системи розподілу розвивалися в значній мірі стихійно. Питання вибору каналів розподілу, упаковки товарів, підготовки їх до транспортування та доставки одержувачу; питання виробництва і закупівель матеріалів вирішувалися в слабкій взаємозв'язку один з одним. Окремі подфункции, які в сукупності утворюють функцію розподілу, трактувалися як самостійні функції управління. Інтегрований погляд на функцію розподілу отримав розвиток в 60-х - початку 70-х років. У цей період прийшло розуміння того, що об'єднання різних функцій, що стосуються розподілу виробленого продукту в єдину функцію управління, несе в собі великий резерв підвищення ефективності.

Результатом інтегрованого підходу до реалізації різних функцій розподілу стало включення розподілу в структуру функціонального управління організацій і підприємстві.

У торгівлі прикладом інтеграції різних подфункций розподілу може служити виділення і розвиток спеціальних структур, що займаються постачанням магазинів. У країнах з розвиненою ринковою економікою такі структури розподілу в 70-ті роки стали створювати і розвивати великі ланцюга роздрібної торгівлі. Вітчизняний досвід представлений організацією централізованої доставки товарів у магазини експедиційними підрозділами торгових оптових баз.

3.2. Завдання розподільчої логістики

Розподільна логістика охоплює весь комплекс завдань з управління матеріальним потоком на ділянці постачальник - споживач, починаючи від моменту постановки завдання реалізації і закінчуючи моментом виходу поставленого продукту зі сфери уваги постачальника. При цьому основний питому вагу займають завдання управління матеріальними потоками, які вирішуються в процесі просування вже готової продукції до споживача.

Склад завдань розподільчої логістики на, мікро- і макрорівні різний.

На рівні підприємства, тобто на мікрорівні, логістика ставить і вирішує наступні завдання:

1. планування процесу реалізації;

2. організація отримання та обробки замовлення;

3. вибір виду упаковки, ухвалення рішення про комплектацію, а також організація виконання інших операцій, безпосередньо передують відвантаженню;

4. організація відвантаження продукції;

5. організація доставки та контроль за транспортуванням;

6. організація послереалізаціонного обслуговування.

На макрорівні до завдань розподільчої логістики відносять:

1. вибір схеми розподілу матеріального потоку

2. визначення оптимальної кількості розподільчих центрів (складів) на території;

3. визначення оптимального місця розташування розподільчого центру (складу) на території, що обслуговується;

4. ряд інших завдань, пов'язаних з управлінням процесом проходження матеріального потоку по території району, області, країни, материка або всієї земної кулі.

3.3. Логістичні канали та логістичні ланцюги

Матеріальний потік виходить або з джерела сировини, або з виробництва, або з розподільного центру. Надходить або на виробництво, або в розподільний центр, або кінцевого споживача (рис. 3.2.).

Рис. 3.2. Варіанти надходження матеріального потоку в систему споживання

У всіх випадках матеріальний потік надходить у споживання, яке може бути виробничим чи невиробничим.

Споживання виробниче - це поточне використання суспільного продукту на виробничі потреби в якості засобів праці та предметів праці.

Споживання невиробниче - це поточне використання суспільного продукту на. особисте споживання і споживання населення в установах і підприємствах невиробничої сфери.

На всіх етапах руху матеріального потоку в межах логістики відбувається його виробниче споживання. Лише на кінцевому етапі, завершальному логістичну ланцюг, матеріал потік потрапляє у сферу невиробничого споживання.

Логістична ланцюг може завершуватися і виробничим споживанням. Наприклад, рух енергоносіїв. Потік вугілля, що направляється з вугільного розрізу, завершується при вступі до виробниче споживання на ТЕЦ чи промисловому підприємстві.

Виробничим споживанням може закінчуватися потік знарядь праці, наприклад, виготовлених на машинобудівному заводі верстатів.

До виробничого споживання відноситься також процес перетворення матеріального потоку в розподільному центрі. Тут здійснюються такі логістичні операції, як подсортировка, упаковка, формування партії вантажу, зберігання, комплектація, фасування, переміщення та інші. Комплекс цих операцій становить процес виробництва в сфері обігу.

На всіх етапах руху матеріал потік є предметом праці учасників логістичного процесу. На стадії руху продукції виробничо-технічного призначення це можуть бути необроблені сировинні матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби і т. Д. На стадії руху товару матеріал потік являє собою рух готових товарів народного споживання.

Постачальник і споживач матеріального потоку в загальному випадку являють собою дві мікрологістичних системи, пов'язані так званим логістичним каналом, або інакше - каналом розподілу.

Логістичний канал - це частково впорядкована безліч різних посередників, здійснюють доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Безліч є частково впорядкованим до тих пір, поки не зроблений вибір конкретних учасників процесу просування матеріального потоку від постачальника до споживача. Після цього логістичний канал перетвориться в логістичний ланцюг (рис. 3.3.).

Рис. 3.3. Перетворення логістичного каналу в логістичний ланцюг:

а) логістичний канал,

б) логістичний ланцюг

Умовні позначення:

T1 ... Tn- безліч транспортно-експедиційних фірм, що надають комплекс послуг з доставки товарів;

Д1 ... Дm- безліч дистриб'юторів.

Ухвалення принципового рішення про реалізацію продукції через агентську фірму і, таким чином, відмова від безпосередньої роботи зі споживачем, є вибором каналу розподілу. Вибір же конкретної агентської фірми, конкретного перевізника, конкретного страховика і так далі - це вибір логістичного ланцюга.

Логістична ланцюг - це лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього .матеріального потоку від однієї. логістичної системи до іншої.

На рівні макрологистики логістичні канали та логістичні ланцюги є зв'язками між підсистемами макрологістіческіх систем. Залежно від виду макрологистической системи канали розподілу мають різну будову. У логістичних системах з прямими зв'язками канали розподілу не містять будь-яких оптово-посередницьких фірм. У гнучких і ешелонованих системах такі посередники є.

При виборі каналу розподілу відбувається вибір форми руху товару - транзитної або складської. При виборі логістичного ланцюга - вибір конкретного дистриб'ютора, перевізника, страховика, експедитора, банкіра і т. Д. При цьому можуть використовуватися різні методи експертних оцінок, методи дослідження операцій та інші.

Деякі варіанти каналів розподілу товарів народного споживання наведені на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Різні варіанти каналів розподілу виробів народного споживання

Можливість вибору логістичного каналу є суттєвим резервом підвищення ефективності логістичних процесів.

Розглянемо канали розподілу, за якими товари з кінцевого виробництва через систему розподільних центрів потрапляють в кінцеве споживання (рис. 3.5.).

Рис. 3.5. Структурна схема каналів розподілу товарів народного споживання (ТНС)

На даній схемі зображено два виробництва (А і В), що випускають однакові товари. Це означає, що кожен з розподільних центрів може вибирати постачальника з більш вигідними для себе умовами поставки. У свою чергу, виробництво може вибирати різні канали розподілу. Наприклад, з виробництва А товар може потрапити до кінцевого споживача по одному з наступних чотирьох маршрутів: 8; 1-6; 1-7-5; 2-5.

Очевидно, що якщо виробництво А вийде на ринок і самостійно зв'яжеться з кінцевим споживачем (маршрут 8), то первісна вартість товару зросте лише на суму витрат, пов'язаних з доставкою, так як посередники (розподільні центри) будуть виключені з ланцюга. Однак у цьому випадку споживач змушений буде купувати в одного постачальника велика кількість однакового товару, що швидше за все для нього неприйнятно.

Другий маршрут (1-6) незручний з тих же причин. Розподільний центр № 1 розташований в місці зосередження виробництва і, як правило, закуповує і продає великі партії однорідного товару. Ця категорія посередників також не формує широкого асортименту. Широкий торговий асортимент формує оптовик (розподільний центр № 2), розташований в місці зосередження споживання. Цей посередник спеціалізується на наданні максимального сервісу кінцевому споживачеві.

Таким чином, канал 1-7-5 забезпечує найбільший сервіс споживачеві, але при цьому включає двох посередників, тобто вартість товару буде найбільш високою.

Необхідною умовою можливості вибору каналу розподілу, а також оптимізації всього логістичного процесу на макрорівні, є наявність на ринку великої кількості посередників. Зокрема, оптимізація каналу розподілу, а потім і логістичного ланцюга, можлива лише за наявності на товарному ринку великої кількості підприємств, що здійснюють функцію опту.

Актуальність створення мережі оптових посередників для країн СНД очевидна.

Правове забезпечення економічної діяльності має полегшувати формування та реалізацію господарських зв'язків. інформаційні мережі - робити можливим швидкий обмін інформацією, фінансова система - забезпечувати швидке проходження фінансових коштів.

Рішення перерахованих завдань є і функцією держави, яка повинна створити умови, що сприяють розвитку та оптимізації систем розподілу матеріальних потоків.

3.4. Логістика та маркетинг

Маркетинг являє собою систему управління, що дозволяє пристосовувати виробництво до вимог ринку з метою забезпечення вигідного продажу товарів. Головна ланка в ланцюзі відтворювального процесу, на якому товари знаходяться в сфері уваги маркетингу - це ланка Т1-Д1 (див. Рис. 3.1.)

Розподільна логістика вивчає рух матеріальних потоків і здійснює управління ними на цій же ділянці. Відмінність полягає в тому, що дана ділянка для маркетингу є пріоритетним, в той час, як для логістики розподіл розглядається як складова частина більш загального процесу - управління наскрізним матеріальним потоком.

Слід сказати, що протягом останніх 25 років взаємодія маркетингу і логістики явно недооцінювалася.

Тільки в останні роки підприємницькі кола західноєвропейських країн звернули увагу на необхідність усунення такого стану справ, при якому логістика та маркетинг розвивалися ізольовано і використовувалися підприємцями лише частково, коли з цілісної системи вихоплювались ті чи інші елементи, необхідні для вирішення практичних завдань поточного дня.

У середині XX століття орієнтація виробництва на випуск потрібного на ринку товару та застосування маркетингових методів вивчення попиту та впливу на, попит виявилися вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності. Завдання створення систем, що забезпечують наскрізне управління матеріальними потоками, актуальності тоді не мала, по-перше, через відсутність технічних можливостей побудови таких систем в економіці, а, по-друге, через те, що за рахунок застосування нових для того часу маркетингових прийомів можна було різко піти вперед. У сьогоднішніх умовах «піти вперед» тільки на базі застосування маркетингу вже не можна. Виявлений маркетингом попит повинен своєчасно задовольнятися за допомогою швидкої і точної поставки (на Заході є термін «технологія швидкої відповіді»). Цей «швидку відповідь» на виниклий попит можливий лише при налагодженій системі логістики, в тому числі і тієї її функціональної області, яка стосується реалізації, тобто розподільчої логістики.

Історично вийшовши на економічну арену в більш пізній період, логістика доповнює і розвиває маркетинг, пов'язуючи споживача, транспорт і постачальника в мобільну, узгоджену систему з єдиною технікою і технологією.

Маркетинг відстежує і визначає виник попит, тобто відповідає на питання: який товар потрібен, де, коли, в якій кількості і якої якості. Логістика забезпечує фізичне просування затребуваною товарної маси до споживача. Крім того, логістична інтеграція дозволяє виконати останнє, шосте, умова, тобто забезпечити поставку необхідного товару з мінімальними витратами, тому що собівартість проходить по ланцюгу товару, буде низькою тільки в тому випадку, якщо цей ланцюг логістично організована.

У другій половині 80-х років перед підприємцями розвинутих капіталістичних країн постали завдання перегляду всієї концепції логістики і максимального використання її потенціалу в нових умовах. Створення внутрішнього європейського ринку в 1992 р з населенням в 324 млн. Чоловік, ліквідація митних бар'єрів, введення єдиних європейських стандартів змусили шукати нові шляхи підвищення або зміцнення своєї конкурентоспроможності.

Такий стан справ вимагає з позиції великого виробника суворого обліку витрат виробництва і особливо звернення, оскільки частка останніх в загальних витратах фірм постійно зростає. Це може призвести до того, що великий виробник буде в майбутньому більше закуповувати і менше виробляти сам. Дана тенденція найбільш виразно проявляється в промислових компаніях, для яких характерним є подальше кооперування виробництва. Так, дослідження швейцарського банківського об'єднання показало, що в даний час в машинобудуванні та металообробній промисловості ряду країн Західної Європи близько 40% надходжень від обороту промислових фірм припадає на закупівлі у інших підприємств і що в подальшому питома вага цих закупівель буде зростати. Згідно з дослідженнями західнонімецьких фахівців, загальні перевезення до 2000 р зростуть на 40%, а внутрішньоміські - на 80%. У цій ситуації підприємці змушені звертати увагу на мінімізацію вартості та підвищення ефективності перевезень.

У цілісної стратегії розподільчої логістики можна виділити дві основні сторони. У спрощеному вигляді їх можна представити, по-перше, як вивчення потреб ринку, чим, власне, займається маркетинг, і, по-друге, як способи і методи найбільш повного задоволення цих потреб шляхом більш ефективної організації транспортно-експедиційного-ного обслуговування.

Розглянемо окремо кожну з цих сторін.

Розвиток маркетингу пов'язане із загостренням проблеми реалізації продукції і зростанням вимог до підрозділів фірм, що займаються збутом і матеріально-технічним постачанням. Насамперед виникає необхідність вдосконалення збутової політики з метою формування ринку і значного поліпшення планування реалізації продукції фірм. При розробці такої політики фахівці служби збуту повинні орієнтуватися на концепцію наскрізної логістики, поширюваної на все підприємництво та охоплює виробництво в широкому сенсі як але горизонталі, так і по вертикалі, а також включає в себе планування, управління предметними та інформаційними потоками від створення продукції до її розподілу.

Аналізуючи більш конкретно цю проблему, слід зазначити, що основний акцент у плануванні за допомогою логістичних методів робиться на виявленні та обліку споживчих та інших характеристик продукції, а також визначенні їх залежності від ринкових факторів. Насамперед сюди включаються конкуренція, попит на ринку, доступність ринку і ряд інших чинників. Для успішного просування товару на ринок необхідно провести ряд підготовчих проектів-досліджень, що включають: планування обсягу та номенклатури товарів з урахуванням залежності від різних факторів; перевірку планування шляхом моделювання збутової діяльності фірми і визначення його (планування) достовірності; прийняття плану дії по збуту і використання його показників для виробничих програм. Цей аналіз зазвичай проводить спеціальна аналітична група відділу збуту фірми або компанії.

В даний час висловлюється обгрунтована думка, що включення маркетингу в розподільну логістику в якості її органічної складової частини може послужити одним з найбільш ефективних шляхів вдосконалення збутової діяльності.

З точки зору логістичного підходу слід розрізняти, по-перше, концепцію маркетингу як загальну філософію бізнесу, пронизливий комерційну організацію діяльності всіх служб (насамперед збутових), і, по-друге, концепцію маркетингу як функціональну діяльність спеціалізованої служби з вивчення ринків збуту продукції, що випускається , виробленні політики цін і складанню прейскурантів, організації реклами і т. д.

Найбільш важливими є наступні функції маркетингу:

u дослідження та ідентифікація ринку;

u розмежування ринку за співвідношенням попиту та пропозиції;

u формалізація і забезпечення переваг свого продукту по відношенню до конкурентів;

u розробка маркетингового пропозиції.

Центральної функцією маркетингу є розробка маркетингової пропозиції по варіантах конкретної збутової діяльності фірми. Однак, перш ніж воно може бути сформульовано, фірми повинні провести велику роботу з дослідження ринку товарів.

Вивчення ринку - одна з головних передумов організації збуту товарів промисловими фірмами розвинених країн. Цей процес уже давно виділився в самостійну область внутрішньофірмової діяльності. Особливо зросла роль вивчення ринку у зв'язку з орієнтацією фірм на конкретний ринок товарів. Фірми-виробники сталі гостріше відчувати потребу в докладній і різнобічної інформації про ринок випускається ними і всі зміни в споживчому попиті. Відомості, що надходять від співробітників відділу збуту, виявлялися неповними, для того щоб приймати кваліфіковані рішення по виробництву продукції та її реалізації.

Чуйне реагування на найменшу зміну кон'юнктури ринку стало життєвою необхідністю. Таке реагування можливо лише в разі ефективного функціонування інформаційного потоку і всієї інформаційної логістики в цілому. Якщо в минулому основна увага приділялася протіканню фізичних процесів при русі продукту, то в даний час, в умовах спеціалізації, розгалужених кооперативних зв'язків підприємств, виробничий процес немислимий без швидкої і достовірної інформації. Використання інформації як самостійного ресурсу стає в останні роки однією з основ успішної підприємницької діяльності. З середини 70-х років на промислових фірмах Заходу став створюватися спеціальний апарат з вивчення ринку товарів та їх споживачів. При централізованому управлінні матеріально-технічним забезпеченням виробництва відділи по вивченню ринку входять до складу служб, що займаються, як правило, маркетингом. У фірмах з децентралізованим управлінням, де різні служби користуються автономією, вивчення ринку ведеться на кожному підприємстві або відділенні фірми.

В даний час діяльність промислових фірм з вивчення ринку збуту товарів, як уже зазначалося, ґрунтується не стільки на аналізі збуту вже налагодженого виробництва товарів, скільки на можливостях виробництва та реалізації нових товарів. Основне завдання вивчення ринку полягає у визначенні потреби у продукції та умов її реалізації, а на цій основі аналізуються шляхи досягнення основної мети - як домогтися максимального прибутку. Процес дослідження ринку охоплює такі основні питання: місткість ринку, номенклатури товарів, характеристика конкурентів та інші.

Спочатку зазвичай визначається місткість ринку, під якою розуміється обсяг промислового виробництва конкретних видів товарів в країні або регіоні, збільшеного на обсяг імпорту таких товарів та зменшеного на величину їх експорту. При цьому велике значення надається дослідженню розподілу споживання того чи іншого товару серед можливих покупців.

Важливим етапом у вивченні ринку є аналіз інформації про конкурентів. Вона повинна бути достовірною, своєчасною і по можливості включати відомості про економічний і фінансовий стан конкурентів, техніко-економічну характеристику виготовленої ними і готується до випуску нової продукції, а також цілий ряд відомостей щодо постачальницько-збутової і деяких інших видів діяльності фірм-суперників. У число таких відомостей зазвичай входять показники якості роботи служби збуту (своєчасність і ритмічність поставок, швидкість доставки товарів, їх збереження та ін.) І дані комерційного характеру (чисельність персоналу служби маркетингу і збуту, ефективність дії реклами, взаємини зі споживачами продукції та ін. ). Тільки після ретельного аналізу докладної інформації про конкурентів фірма приймає рішення про частку своєї участі на ринках конкретних видів товарів.

Вивчення потреби в продукції не зводиться тільки до виявлення різних груп потенційних покупців і аналізу механізму прийняття ними рішень про закупівлю товарів. Проблема тут полягає ще у визначенні потреб покупців, а головне - їх платоспроможності. Тому постачальники продукції виробничо-технічного призначення займаються також аналізом фінансового становища споживачів.

Інформацію про техніко-економічні характеристики продукції конкурентів фірми використовують для зіставлення її з власною продукцією з метою виявлення переваг чи недоліків і, в кінцевому підсумку, для відбору номенклатури товарів, з якими необхідно виходити на ринок. У цих цілях проводиться аналіз ефективності виробництва різних видів продукції, в рамках якого з'ясовуються можливості її збуту та матеріального забезпечення виробництва, обчислюються витрати виробництва та обігу, формується план випуску продукції, а потім випробовуються в різних умовах зразки продукції.

Маючи в своєму розпорядженні велику інформацію про ринок товарів і аналітичними дослідженнями про нього, фірми розробляють короткострокові та довгострокові прогнози. Вони використовуються під внутрішньофірмової діяльності різних служб, в тому числі і виробничої. Результати прогнозу беруться до уваги при плануванні матеріального постачання потреб виробництва, капітальних вкладень, аналізі господарської діяльності фірм і т.д.

Маркетингове пропозиція визначається як поєднання товарів, пропонованих споживачеві в тому чи іншому сегменті ринку. Воно містить як інформацію про товари та відомості про ціни, так і методи стимулювання продажів, форми доведення товару до споживача. У свою чергу, пропозиція товару включає характеристики товару, його якості, додаткові зручності користування товаром з урахуванням індивідуальних особливостей споживача, упаковки, умови ремонту та обслуговування товару після його закупівлі, гарантії забезпечення споживчих властивостей. Відомості про ціни представлені діапазоном цін, умовами оплати (наприклад, надання розстрочки покупцеві), порядком кредитування. Методи стимулювання продажів - найбільш складна частина маркетингового пропозиції. Найбільш поширені такі способи стимулювання збуту: реклама випускаються і нових товарів, розширення обсягу та підвищення якості послуг для покупців, зокрема післяпродажного обслуговування; висновок лізингових угод з наступним правом викупу; короткострокові знижки торгуючим організаціям.

При використанні маркетингу з метою підвищення ефективності збуту, як правило, розглядаються два його аспекти. По-перше, аналіз причинно-наслідкового зв'язку між витратами на маркетинг і його результатами, на основі якого визначається, скільки коштів слід виділяти на ту чи іншу область діяльності маркетингу. По-друге, визначення ефективності маркетингу, що пов'язано з встановленням «стандартів діяльності» та з процесом планування скорочення матеріальних і фінансових витрат на ці стандарти без скорочення поточних або очікуваних обсягів збуту або суми прибутку. Такий аналіз дозволяє визначити ефект різних рівнів і комбінацій витрат на маркетинг, так само як і порядок їх розподілу по різних сегментах ринку. Для визначення витрат на маркетинг необхідно мати інформацію про величину і напрями розвитку ринку, ринкових частках, реакції конкурентів і т. Д.

В результаті аналізу результативності маркетингу можна зробити широкі, далекосяжні висновки про ефективність виробництва в цілому і стратегії поведінки фірми на ринку. Особливо важливе значення такі висновки мають в умовах нестабільного ринку, т. Е. Спаду продажів або їх зростання. Стратегія поведінки фірми може полягати в різних формах впливу на ринкову ко?юнктуру.

В умовах зростання продажів керівництво фірми може прийняти рішення закріпитися на ринку і, використовуючи ситуацію, вжити заходів до отримання «надвисокої прибутку». Вдалий-менш вдалий вибір стратегії не несе в собі потенційну небезпеку для стійкості фірми, за винятком випадку, коли в результаті «буму виробництва» фірма може бути відсічена конкурентами від сировини або напівфабрикатів, їй необхідних. У цьому випадку загроза стабільності може бути знята шляхом «зворотної» інтеграції («вниз»), т. Е. Придбання фірм-постачальників для виробників вихідної сировини.

Інша справа - умови спаду продажів. Тут у всіх випадках необхідні ретельно продумані заходи, визнані зберегти обсяг збуту на прийнятному рівні. Це може бути «випереджальна» інтеграція («вгору»), яка полягає в об'єднанні з компаніями, що використовують продукцію, вироблену «батьківської» компанією. Фактично, відповідно до цієї стратегії, купуються фірми - покупці продукту, а прибуток утворюється за рахунок переділу продукції на більш високому рівні або кінцевої продукції.

Стратегія використання горизонтальної інтеграції слугує забезпеченню більш великої частки на ринку. Вона полягає у приєднанні фірм, що виробляють подібний продукт. Однак такого роду інтеграція може наштовхнутися на опір державних антимонопольних органів.

Важливе місце в економічній політиці будь-якої великої фірми країн Заходу займає узгодження стратегії розвитку технологічної бази виробництва з результатами збутової діяльності. Воно дозволяє, виходячи з аналізу цих двох ключових елементів і вдосконалення виробничої та господарської систем, успішно адаптувати виробництво до швидко змінюваних умов ринку.

Характерна для 80-х років нестабільність динаміки темпів економічного зростання, значні відхилення від прогнозованих значень визначалися різноманіттям і складними взаємозв'язками чинників розвитку фірми. Зазвичай основні причини нестійкості фінансового становища кореняться в змінах ринку і інерційності процесу розвитку технологічної бази. Останній фактор, як правило, недостатньо враховується в ході аналізу перспектив розвитку. Якщо очікуване зростання виробництва фірми грунтується на впровадженні нових технологій, то часто виникає розрив між стратегіями розвитку технології та маркетингу. У тих же випадках, коли маркетингова діяльність не враховує технологічних новацій, можливі принципові помилки в політиці управління.

Вирішення цієї проблеми найбільш актуально для розвитку фірм, що характеризуються складною номенклатурою продукції і складною технологічною базою. Серед основних проблем і складових елементів процесу управління технологічними процесами виробництва необхідно виділити аналіз зміні, які відбуваються в життєвому циклі продукції, стан ринку, відносинах між підприємцями і працівниками, методах державного регулювання економіки.

4. Аналіз системи розподілу ТОВ ВКФ "Консалекс" 4.1. Збутова політика ТОВ ВКФ "Консалекс" 4.1.1. Асортимент продукції, що випускається, її характеристики

ТОВ ВКФ "Консалекс" виробляє тільки один вид продукції - консерви «Кілька необроблена необсмаженого в томатному соусі».

Слід зазначити, що даний вид консервів є традиційною продукцією для рибної промисловості астраханського регіону. Цей продукт користується стійким і достатньо високим попитом не тільки на території нашої області, а й далеко за її межами. Високий рівень попиту на ці консерви обумовлюється багатьма факторами, найбільш значущими з яких є:

1. відносно низька роздрібна ціна (порядку 6,5 - 7,5 руб. / Шт.),

2. тривалий термін зберігання,

3. досить високі смакові якості і т.д.

Виходячи саме з перерахованих вище факторів, ТОВ ВКФ "Консалекс", приступаючи до роботи наприкінці 1996 - початку 1997 р в умовах дефіциту коштів, вирішило зосередити всю свою увагу на випуску саме цього виду консервів.

Слід сказати, що на Сардинії заводі, орендованому фірмою у Астраханського рибоконсервного комбінату, встановлено три виробничих лінії:

1. По випуску консервів «Кілька в томатному соусі»;

2. По випуску натуральних консервів з додаванням олії (лящ, товстолобик, щука);

3. По випуску консервів «Кілька в маслі типу« Сардини ».

У той час підприємство не мало необхідних коштів на освоєння виробництва на всіх трьох лініях одночасно, тому в якості основної продукції були обрані консерви «Кілька в томатному соусі». І як показала практика двох років господарської діяльності, цей вибір виявився вдалим - про це свідчать досить високі техніко-економічні показники діяльності підприємства за 1997 і 1998 рр. (Див. П. 1.2.).

В даний час підприємство планує розширити асортимент своєї продукції шляхом задіяння зазначених вище виробничих ліній.4.1.2. Система збуту продукції ТОВ ПКФ «Консалекс»

Після закінчення виробничого процесу консерви направляються на склад готової продукції, де вони повинні знаходитися протягом не менше 15 діб (за технологічною інструкцією). Після цього консерви готові до реалізації.

Система збуту продукції ТОВ ПКФ «Консалекс» вкрай спрощена. Підприємство реалізує свою продукції оптовим покупцям (як правило, це юридичні особи, хоча покупцем може бути і фізична особа). В існуючій системі збуту у підприємства є тільки один розподільний центр - це безпосередньо сам склад готової продукції.

Оптові покупці самостійно здійснюють транспортування продукції з цього складу до своїх розподільних центрів, які знаходяться, як правило, в місці споживання товару (це можуть бути оптові склади, склади роздрібної торгівлі, магазини і т.д.)

Таким чином, схема розподілу продукції для даного підприємства виглядає наступним чином:

Рис. 4.1. Схема системи розподілу продукції ТОВ ПКФ «Консалекс»

Як ми бачимо, з безлічі способів доведення своєї продукції до кінцевого споживача підприємство обрало лише один, найпростіший і не вимагає від самого підприємства будь-яких особливих зусиль і витрат на реалізацію своєї продукції.

Аналіз даної системи збуту на предмет її оптимальності буде проведено в пункті 4.2.4.1.3. Опис посередників зі збуту продукції. Динаміка структури збуту продукції ТОВ ПКФ «Консалекс»

Як вже було зазначено вище, підприємство реалізує свою продукцію декільком оптовим покупцям, які потім вже самостійно поширюють її по своїх каналах.

Опишемо цих посередників.

У аналізованого підприємства за два роки його роботи на ринку склалися певні стійкі зв'язки з кількома підприємствами, що займаються оптовими закупівлями рибних консервів. Всі ці підприємства зареєстровані і працюють в Астраханській області.

Ось ці організації:

1. ТОВ «Аквамарин»,

2. ТОВ «Варіант»,

3. ТОВ «Дельта-М»,

4. ТОВ «Мариула»,

5. МП Мужарова А. А.

У таблиці 4.1. показаний питома вага кожного посередника в загальній сумі реалізованої продукції за 1997 і 1998 рр .:

Таблиця 4.1.

 Покупець 1997 1998 Зміна

 тис. бан. % Тис. Бан. % Тис. Бан. %

 1. ТОВ «Аквамарин» 359,560 18,35% 480,234 24,19% 120,674 5,83%

 2. ТОВ «Варіант» 486,030 24,81% 301,774 15,20% -184,256 -9,61%

 3. ТОВ «Дельта-М» 243,196 12,41% 247,342 12,46% 4,146 0,04%

 4. ТОВ «Мариула» 770,210 39,31% 915,340 46,10% 145,130 6,79%

 5. МП Мужарова А.А. 100,324 5,12% 40,894 2,06% -59,430 -3,06%

 Разом: 1959,320 100,00% 1985,584 100,00% 26,264 -

Як видно з наведених у таблиці даних, в 1998 р в порівнянні з 1997 р кількість підприємств, з якими співпрацює ТОВ ВКФ "Консалекс", залишилося без змін, а ось в структурі збуту відбулися досить серйозні зміни. Наочно ці зміни показані на рис. 4.2 та 4.3 .:

Рис. 4.2. Структура реалізації продукції за 1997 р

Рис. 4.3. Структура реалізації продукції за 1998 р

Як видно з графіків, в 1998 р відбулося збільшення частки ТОВ «Мариула» (з 39,3% до 46,1%) і ТОВ «Аквамарин» (з 18,4% до 24,2%). Таким чином, в 1998 р два цих підприємства купували у ТОВ ВКФ "Консалекс" 70,3% його продукції.

Знизилася питома вага закупівель ТОВ «Варіант» (з 24,8% до 15,2%), а частка Малого підприємства Мужарова А.А. стала зовсім незначною, знизившись з 5,1% до 2,1%.

Частка ТОВ «Дельта-М» практично не змінилася (12,4% - 12,5%)

Таким чином, в результаті зміни структури збуту продукції склалася ситуація, коли значну частку своєї продукції (70,3%) підприємство реалізує лише двом організаціям, а інша її частина припадає на частку 3-х підприємств, причому МП Мужарова А.А. вже практично не впливає на структуру збуту, тому купує у підприємства всього 2,1% його продукції, і по всій видимості, в 1999 р не здійснюватиме оптових закупівель у ТОВ ВКФ "Консалекс".

4.2. Аналіз системи розподілу продукції підприємства

Як уже описувалося вище, використовувана підприємством система збуту має всього один розподільний центр - склад готової продукції. Схематично дана система вже була зображена на рис. 4.1. Більш докладний її зображення, що враховує реальну кількість посередників, дано на рис. 4.4 .:

Рис. 4.4. Схема системи розподілу продукції ТОВ ВКФ "Консалекс"

Слід зазначити, що складська мережа, через яку здійснюється розподіл матеріального потоку, є значимим елементом логістичної системи. Побудова цієї мережі робить істотний вплив на витрати, що виникають у процесі доведення товарів до споживачів, а через них і на кінцеву вартість реалізованого продукту. Тому для кожного підприємства так важливо грамотно побудувати свою складську мережу.

Дана розподільна система не відповідає багатьом логістичним принципам, на яких мають будуватися системи розподілу з точки зору оптимізації потокових процесів, тобто в кінцевому підсумку ця система не сприяє максимізації прибутку, одержуваної підприємством від реалізації своєї продукції.

Система з одним розподільчим центром в даному випадку має для підприємства як свої позитивні, так і негативні властивості:

Плюси:

1. Підприємству не потрібно створювати велику мережу складів, обслуговуючих якусь територію, у нього немає потреби в створенні розгалуженої складської інфраструктури, тому воно не несе додаткових витрат на утримання додаткових складів;

2. Підприємство не несе великих транспортних витрат, тому при існуючій системі розподілу підприємство не містить значного парку транспортних засобів у зв'язку з тим, що саме не здійснює самостійних перевезень своєї продукції;

3. Підприємство має можливість продавати свою продукцію оптовим покупцям за нижчою ціною, тому в цю ціну не включаються транспортні витрати. Ця низька ціна може залучити тих оптових покупців, у кого створена широка мережа розподільчих центрів, налагоджено транспортне господарство, і вони, відповідно, мають можливість доставляти товари до своїх оптових баз з мінімальними витратами.

Мінуси:

1. В умовах існуючої розподільної системи підприємство досить сильно залежить від своїх оптових покупців. Виходячи з результатів аналізу структури збуту, проведеного в П. 4.1.3., Можна помітити, що переважна більшість своєї продукції (98%) підприємство реалізує всього чотирьом посередникам. Тобто можна зробити висновок, що структура збуту ТОВ ВКФ "Консалекс" є недостатньо диверсифікованою, в результаті чого дане підприємство сильно піддається коливанням попиту з боку вищеперелічених оптових покупців, а це, в свою чергу, може негативно позначитися в майбутньому на успішності реалізації продукції підприємства. У даному випадку ці оптові покупці можуть в певній ситуації диктувати підприємству свої умови, домагаючись для себе певних вигод і користуючись тим, що підприємство досить сильно від них залежить;

2. Дана розподільна система, коли оптовий покупець змушений самостійно вивозити продукцію підприємства з його складу, призводить до обмеження числа покупців, готових співпрацювати з ТОВ ВКФ "Консалекс". Адже далеко не у кожного посередника є бажання самостійно здійснювати доставку купленої ним продукції даного підприємства до свого розподільного центру, покладаючи тим самим на себе всі витрати, пов'язані з транспортуванням товару до оптового складу, його подальшим складуванням та доставкою його в різні торгові точки. Ось саме тому у ТОВ ВКФ "Консалекс" таке незначне число торгових посередників;

3. На рис. 4.4. не випадково б?льшая частину матеріальних потоків спрямована в один бік. Адже сама фірма веде свою діяльність на території Астраханського рибоконсервний комбінату, а він, як відомо, знаходиться на достатній відстані від центру міста і від місць, де знаходиться більшість торгових точок. Тобто не можна сказати, що склад готової продукції підприємства знаходиться на рівному віддаленні від центрів її розподілу. Таким чином, при даному розташуванні складу транспортні витрати посередників досягають досить високого значення, що, природно, збільшує ціну, за якою посередники будуть реалізовувати продукцію підприємства - це, в свою чергу, зменшить попит на цю продукцію. А тому на території нашої області аналогічний продукт виробляють та інші підприємства, то частина споживачів може переключитися на їхню продукцію, якщо вона буде дешевше. Можна зробити висновок, що існуюча система розподілу не оптимізовані з точки зору величини сумарних транспортних витрат, які несуть всі учасники процесу розподілу, а це зрештою призводить до неефективного використання ресурсів, і, як наслідок, до завищеної кінцевій ціні продукції підприємства;

4. Існуюча система розподілу призводить до того, що підприємство в перспективі втрачає частину свого прибутку. Покажемо це наочно. У 1998 р собівартість одиниці продукції склала 4,39 руб., Реалізаційна ціна [1] - 5,50 руб. Тобто прибуток на одиницю продукції = 5,50 - 4,39 = 1,11 руб. Роздрібна ціна в 1998 р на ці консерви коливалася від 6,50 до 7,00 грн. / Од. Нехитрі розрахунки показують, що навіть при перевезенні партій консервів невеликими вантажними автомобілями (наприклад, «Газель») сумарні транспортні і складські витрати на одну банку не перевищують 50 коп. Таким чином, підприємство при самостійній доставці своєї продукції до кінцевого споживача матиме можливість реалізовувати консерви за ціною 6,50-7,00 руб., Тоді як сумарні витрати на одиницю складуть: 4,39 + + 0,50 = 4,89 руб . Навіть при ціні 6,50 руб. / Бан. прибуток на одиницю складе: 6,50 - 4,89 = 1,61 руб., збільшившись на 0,5 руб. в порівнянні з існуючим рівнем. Сумарна річна прибуток від реалізації зросте на: 1985,584 тис. Бан. * 0,5 руб. / Бан. = 992,792 тис. Руб. Ця додаткова сума прибутку здатна покрити додаткові витрати на придбання вантажного транспорту і покупку (або оренду) додаткових складів.

4.3. Висновки та пропозиції щодо оптимізації системи розподілу

Виходячи з результатів аналізу системи розподілу, проведеного в попередніх пунктах, можна зробити загальний висновок про те, що існуюча система -Розподіл продукції ТОВ ПКФ «Консалекс» не відповідає багатьом вимогам логістики, не забезпечує максимізації прибутку підприємства, призводить до збільшення транспортних витрат при доставці готової продукції зі складу підприємства до кінцевого споживача і т.д.

Проте дана структура застосовується підприємством ось уже більше двох років, і поки керівництво підприємства не має наміру вносити до неї як або значимі зміни. Це обумовлено тим, що для зміни сформованої системи потрібні значні капіталовкладення (створення парку транспортних засобів, оренда або покупка складських приміщень в межах міста), а крім того, потрібно якісно інший підхід до організації управління матеріальними та інформаційними потоками. Підприємству необхідно також встановити прямі зв'язки з безпосередніми споживачами його продукції

Звичайно, з часом всі ці витрати окупляться, причому, як показав розрахунок, проведений в П. 4.2., Термін окупності не перевищить 1-1,5 року.

Принципи, якими керується керівництво підприємства, ясні. Адже дана структура збуту є найбільш «безболісної» для підприємства в короткостроковому періоді, тому всі транспортні і складські витрати в цьому випадку мінімальні, а підприємство позбавлено від необхідності самостійно займатися роздрібним продажем своєї продукції.

Але якщо розглянути довгострокову перспективу, враховуючи вплив позитивних і негативних факторів зовнішнього середовища, то очевидним стає те, що існуючу систему необхідно змінювати, оптимізувати у відповідності з основними логістичними принципами.

Оптимізація існуючої розподільної системи може бути проведена за кількома напрямками:

1. Необхідно збільшити кількість розподільних центрів (оптових складів);

2. Оптимально розмістити ці склади на території, що обслуговується;

3. Створити достатній парк транспортних засобів необхідної вантажопідйомності і раціонально організувати його роботу з доставки продукції підприємства від місця виробництва до місця споживання;

4. Необхідно налагодити прямі зв'язки зі споживачами продукції підприємства (як з фізичними, так і з юридичними особами), укласти договори з торговими точками (магазинами) по реалізації продукції підприємства. Тобто максимально диверсифікувати структуру збуту, що забезпечить підприємству стійкий і рівномірний попит на його продукцію і знизить торговий ризик до мінімуму;

5. У той же час, жодним чином не можна втрачати вже напрацьованих зв'язків з оптовими покупцями, а запропонувати їм і надалі працювати на взаємовигідних умовах, причому в нових умовах у них буде можливість вибору найбільш зручного для них центру розподілу, що знизить їх транспортні витрати . Звичайно, купуючи товар безпосередньо поблизу своїх центрів розподілу, посередники вже будуть розраховувати на більш високу ціну, в яку підприємство закладе свої витрати з доставки продукції до місця споживання. Слід зазначити, що після оптимізації системи розподілу ці витрати будуть зведені до мінімуму, що при існуючому рівні роздрібної ціни на продукцію підприємства збільшить його прибуток.

Розглянемо деякі шляхи оптимізації більш детально, торкнувшись методів, за допомогою яких вона безпосередньо і проісходіт.4.3.1. Визначення необхідної кількості складів на території, що обслуговується

Одним з основних моментів оптимізації розподільної системи є визначення необхідної кількості складів. У першу чергу тут потрібно враховувати кількість споживачів, їх розташування, а також обсяг споживаного ними матеріального потоку. Пріоритетним фактором тут, як втім при будь-якому процесі оптимізації, є мінімізація сумарних витрат.

Якщо зробити число складів невеликим (1-2), то в цьому випадку транспортні витрати з доставки будуть найбільшими. Варіант з великою кількістю розподільних центрів припускає наявність 5-6 розподільних центрів, максимально наближених до місць зосередження споживачів матеріального потоку. У цьому випадку транспортні витрати по товароснабженію будуть мінімальними. Однак поява в системі розподілу такої кількості додаткових складів збільшує експлуатаційні витрати, витрати на доставку товарів на склади, на управління всією розподільної системою. Не виключено, що додаткові витрати в цьому випадку можуть значно перевищити економічний виграш, отриманий від скорочення пробігу транспорту, що доставляє товари споживачам.

Тому, в нашому випадку кращим є варіант, згідно з яким район обслуговується трьома додатковими складами. Всього в системі розподілу буде функціонувати чотири склади (тому склад готової продукції як і раніше може виконувати розподільну функцію).

Покажемо, як з'явилася така цифра.

Відзначимо, що при зміні кількості складів у системі розподілу частина витрат, пов'язаних з процесом доведення матеріального потоку до споживача, зростає, а. частина знижується. В якості змінних виступають такі витрати:

1. транспортні витрати;

2. витрати на утримання запасів;

3. витрати, пов'язані з експлуатацією складського господарства;

4. витрати, пов'язані з управлінням складською системою.

1. Залежність величини витрат на транспортування від кількості складів у системі розподілу.

Весь обсяг транспортної роботи з доставки товарів споживачам, відповідно і транспортних витрат, ділять на дві групи:

- Витрати, пов'язані з доставкою товарів на склади системи розподілу (назвемо цю категорію транспортних робіт далекими перевезеннями);

- Витрати з доставки товарів зі складів споживачам (ближні перевезення).

При збільшенні кількості складів у системі розподілу вартість доставки товарів на склади, тобто вартість дальніх перевезень, зростає, оскільки збільшується кількість поїздок, а також сукупна величина пробігу транспорту. Характер залежності не прямолінійний, оскільки тут є умовно-посто-янная і умовно змінна складові, в результаті чого витрати з доставки зростають повільніше, ніж відстань. Наприклад, при збільшенні відстані з 20 до 60 кілометрів (у 3 рази) витрати з доставки зростають лише в 2 рази.

Інша частина транспортних витрат - вартість доставки товарів зі складів споживачам, із збільшенням кількості складів знижується. Це відбувається в результаті різкого скорочення пробігу транспорту.

Сумарні транспортні витрати при збільшенні кількості складів у системі розподілу, як правило, зменшуються. Однак це зниження не має настільки виражений характер, як зниження витрат на ближні перевезення, так як на форму залежності впливає збільшення витрат на завезення товарів на склади (при збільшенні кількості складів).

Загальний графік залежності транспортних витрат від кількості використовуваних складів наведено на рис. 4.5 .:

Рис. 4.5. Залежність сумарних витрат, пов'язаних з транспортуванням товарів, від кількості складів у системі розподілу

2. Залежність витрат на утримання запасів від кількості складів у системі розподілу.

При збільшенні числа складів скорочується зона обслуговування кожного з них. Скорочення зони обслуговування тягне за собою і скорочення запасів на складі. Однак запас скорочується, як правило, не настільки швидко, як зона обслуговування. Причин тому може бути декілька. Наприклад, необхідність утримання страхового запасу. У моделі з одним складом страховий запас необхідно мати в одному місці. Збільшення складської мережі тягне за собою тиражування страхового запасу, тобто створюючи кілька складів, необхідно в кожному з них створити страховий запас. В результаті сумарний запас у всіх складах зросте (у порівнянні з запасом в розподільній системі з одним центральним складом).

Рис. 4.6. Залежність витрат на утримання запасів від кількості складів у системі розподілу

3. Залежність витрат, пов'язаних з експлуатацією складського господарства від кількості складів у системі розподілу.

При збільшенні кількості складів у системі розподілу витрати, пов'язані з експлуатацією одного складу, знижуються. Однак сукупні витрати розподільчої системи на утримання всього складського господарства, зростають. Відбувається це у зв'язку з так званим ефектом масштабу: при зменшенні площі складу експлуатаційні витрати, що припадають на один квадратний метр. збільшуються.

У загальному вигляді графічно залежність між кількістю складів у системі розподілу і розміром експлуатаційних витрат представлена ??на рис. 4.7 .:

Рис. 4.7. Залежність витрат, пов'язаних з експлуатацією складського господарства, від кількості складів у системі розподілу

4. Залежність витрат, пов'язані з управлінням розподільної системою від кількості вхідних в неї складів.

Характер цієї залежності представлений на рис. 4.8. Тут також діє ефект масштабу, у зв'язку з чим при збільшенні кількості складів крива витрат на системи управління робиться більш пологої.

Рис. 4.8. Залежність витрат, пов'язаних з управлінням розподільної системою, від кількості вхідних в неї складів

Обов'язковою умовою можливості ефективного функціонування розподільної системи, що має кілька складів, є комп'ютеризація управління.

Залежність сукупних витрат на функціонування системи розподілу від кількості вхідних в неї складів, отримана шляхом додавання всіх графіків, зазначених у цьому пункті, наведена на рис. 4.9. Абсциса мінімуму кривої сукупних витрат дасть нам оптимальне значення кількості складів у системі розподілу (у нашому випадку - 4 склади).

Рис. 4.9. Залежність сукупних витрат на функціонування системи розподілу від кількості вхідних в неї складів

 4.3.2. Оптимізація розташування розподільних центрів на території, що обслуговується

Величина транспортних витрат може істотно змінюватися не тільки в залежності від кількості складів, але також і в залежності від місця розташування цих складів на території, що обслуговується.

Розподільний центр (склад готової продукції) ТОВ ВКФ "Консалекс» розташований в незручному місці, на околиці міста, тому транспортні витрати посередників в цьому випадку досить високі.

Навіть якщо в системі розподілу знаходиться один склад, то його раціональніше розмістити в центрі території, що обслуговується, а не на її околиці:

а) б)

Рис. 44. Варіанти розміщення розподільного центру на території, що обслуговується: а) нераціональний;

б) раціональний

Завдання розміщення розподільчих центрів може формулюватися як пошук оптимального рішення, або ж як пошук субоптимального (близького до оптимального) рішення

В даному випадку при розширенні розподільчої мережі підприємству найбільш доцільно не будувати нові склади, тому для цього потрібні великі фінансові вливання, а скористатися вже існуючими складами з налагодженою інфраструктурою, обладнаними під'їзними шляхами і т.д. Тобто, раціональніше буде або придбати склади бажано в центрі міста, або зняти їх в оренду.

При виборі ділянки під розподільний центр вже після того, як рішення про географічне місце розташування центру прийнято, також впливають такі чинники:

1. Розмір і конфігурація ділянки. Велика кількість транспортних засобів, які обслуговують вхідні та вихідні матеріальні потоки, вимагає достатньої площі для паркування, маневрування та проїзду. Відсутність таких площ призведе до заторів, втрати часу клієнтів (можливо, і самих клієнтів). Необхідно взяти до уваги вимоги, що пред'являються службами пожежної охорони: до складів, на випадок пожежі, повинен бути забезпечений вільний проїзд пожежної техніки.

2. Транспортна доступність місцевості. Значущою складовою витрат функціонування будь-якого розподільного центру є транспортні витрати. Тому при виборі ділянки необхідно оцінити ведуть до нього дороги, ознайомитися з планами місцевої адміністрації з розширення мережі доріг. Перевагу необхідно віддавати ділянкам, розташованим на головних (магістральних) трасах. Крім того, потребує вивчення оснащеність території іншими видами транспорту, в тому числі і громадського, від якого суттєво залежить доступність розподільного центру як для власного персоналу, так і для клієнтів.

3. Плани місцевої влади. Вибираючи ділянку, необхідно ознайомитися з планами місцевої адміністрації з використання прилеглих територій і переконатися у відсутності факторів, які згодом могли б надати стримуючий вплив на розвитку розподільного центру.

Крім перерахованих факторів при виборі конкретної ділянки під розподільний центр необхідно ознайомитися з особливостями місцевого законодавства, проаналізувати витрати з облагороджування території, оцінити вже наявні на ділянці будівлі (якщо вони є), врахувати можливість залучення місцевих інвестицій, ознайомитися з ситуацією на місцевому ринку робочої сили.

Висновок

У цій роботі був проведений аналіз розподільчої системи ТОВ ВКФ "Консалекс". За результатами аналізу були зроблені відповідні висновки:

1. Існуюча система розподілу неефективна, тому не сприяє мінімізації сумарних витрат на реалізацію продукції підприємства, тобто не веде до отримання максимального прибутку.

2. В умовах даної системи розподілу підприємство не здійснює самостійної доставки своєї продукції від місця виробництва до місця споживання, передаючи цю функцію кільком великим оптовим покупцям. У той же час розрахунки показали, що якби підприємство самостійно виконувало цю функцію, то воно змогло б отримати додатковий прибуток.

3. Використовувана підприємством розподільна система підходить тільки для короткострокового періоду. Якщо ж розглянути довгострокову перспективу, то в силу зазначених у цій роботі факторів стає очевидною необхідність відмови від даної системи.

Використовуючи інформацію, отриману в ході аналізу, автор розробив наступні пропозиції щодо оптимізації структури розподілу ТОВ ВКФ "Консалекс":

1. Підприємству необхідно збільшити кількість розподільних центрів (складів), оптимально розмістивши їх на території, що обслуговується виходячи з того, щоб всі витрати на реалізацію продукції за допомогою створеної розподільчої системи були мінімальними.

2. Відповідно підприємство повинно створити необхідний парк транспортних засобів для доставки продукції від місця виробництва до цих центрів розподілу.

3. Підприємство повинно максимально диверсифікувати структуру збуту своєї продукції шляхом пошуку якомога більшого числа торговельних партнерів з метою знизити торговий ризик, тобто зменшити ймовірність того, що частина продукції залишиться нереалізованою. Але, незважаючи на диверсифікацію, підприємство має домагатися того, щоб встановлені торгові відносини з покупцями були якомога більш стабільними.

Список використаної літератури

1. Гаджинский А.М. Основи логістики: Навчальний посібник. - М .: Маркетинг, 1996.

2. Дегтяренко В.М. Основи логістики і маркетингу: Навчальний посібник / ГАС. - Ростов, 1992.

3. Залманова М.Є. Збутова логістика: Навчальний посібник / СГУ. - Саратов, 1993.

4. Логістика: Навчальний посібник / За ред. проф. Б.А. Анікіна. - М .: ИНФРА-М, 1997.

5. Плоткін Б.К. Основи логістики: Навчальний посібник / ЛФЕІ. - Л., 1991.

6. Смєхов А.А. Основи транспортної логістики: Підручник для вузів. - М .: Транспорт, 1995.

7. Рейф М.Є. Організація розвитку логістичної діяльності на оптовому ринку - СПб., 1996.

8. Родников А.Н. Логістика: Термінологічний словник. - М .: Економіка, 1995.

9. Смєхов А.А. Логістика та транспорт. - М .: Транспорт, 1993.

[1] Ціна, за якою підприємство реалізує свою продукцію оптовим покупцям

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com