На головну    

 Шпаргалка по логіці - Логіка

 Поняття про софізми і логічних пара-ах.

 Непредномеренная помилка, допущена чол-му в мисленні зв. -паралогізмом. Навмисна оцібка зв. -сафізмом. Сафістамі наз людей кіт намагаються видати неправду за Мстино. Парадокс це міркування, док як істинність, так і хибність деякого суж-ня. Іншими словами док-її справедливість і не справедливість цього судження. Мислення як предмет лог вивчення М-почуттів і абстракт. Упоряд почуттів: ощущ-е, відтв, предст. Ощ-ступінь пізнання отраж визна св-ва явл действітельності.Ощ фікс 1 св-во або ряд св-в опред предмета. Воспр-е - опр все св-ва предм. Предст-пізнання предм в даний момент не відтв-го. Абстр Перемишль-отраж світ більш глибоко, формую коли ч-ва не владні, робити отраж світу більш правильним і адекватн ставлячи його на наукову основу.

 4 закону формальної логіки

 1) закон викл 3-го-небудь є або немає, сущ 1 та ін виключено

 2) закон тотожності-терміни повинні бути рівносильні один другу.Прімер не реалізується закону: сукно

 3) закон несуперечливий-в об'єктивному світі неможливо присутст або отсутст ознаки. Прим: чол в 2 місцях

 4) достатність підстави-ні констатації факту без опр кол-ва підстав

 Діалектика і диалектич логіка

 ДЛ-изуч процеси і поняття в їх развітіі.Цель-опр істіни.ДЛ вкл в себе формальну л. залежить від правильного способу Перемишль. № закону

 1) з єдності і боротьби протилежностей

 2) з переходу кол-ва в кач-во

 3) з заперечення отр-я

 1-в діалектиці протилежності з'являються як невідповідність одного предмета до іншого. Це означає едінічеость кожного предмета. Док. У різноманітті предметів і їх взаємозв'язку.

 2- У цьому законі сущ. Поняття: кільк. Кач-во, міра, стрибок.

 Кількість зв'я з щільністю крейда-ших частіц.Качество-утримуючі. Вираз предмета, його опр. Міра-стійке поєднання кол-ва і кач-ва в предметі. Стрибок-швидкий перехід від однієї міри до ін. Цей закон вир заг направленость розвитку руху і пізнання.

 3-Заперечення предполаг-ся як сприйняття подальшим подією елементів пред-го собитія.закон предпологает сходження від часткового до загального і т.д. це загальний закон тенденції розвитку практики пізнання. «Модель прогресу» -спіралевідная.

 Умовивід (заг поняття) -форма мислення за коштами кіт з одного або декількох суж (посилок) по опр правилам виведення получ висновок. Види: звернення, протиставлення предикату, безпосереднє умовивід, ппростой катігоріческій силогізми, полосілогізми, умовні у, розділові у, дилеми. Категоричний силогізми (скор) -ентімема. Ми часто пропускаємо 1 з посилок або ув'язнення, роблячи більш коротким (компактним) Пр: яблука сприяння з вітаміни-всі яблука корисні (проп вітаміни підлога), Всі риби дихають зябрами, а форель риба (проп форель-зябрами)

 Полісілогізми.Соріти

 Полісілогізмом наз 2ИЛИ більш категоричний силогізми зв друг з ін таким чином, що закл 1 з силогізми стан посилкою ін. Пр: Спорт укр здор, гімн-ка укр здор, аероб-гімн-ка => аероб укр здор. Смітить образ від скор полісілог шляхом відкидання закл предшест сілог і посилки последущего сілог. Пр: Спорт укр здор, гімн-спорт, аероб-гімн

 Гіпотеза як форма раз-ку знань. Постронніх гопотези, способи опр-ня та подт-ня гіпотези.

 Гіпотеза-науково обгрунтоване припущення про причини, закономірних зв'язків, явищ або подій. 1. Загальна гіпотеза-науково обгрунтоване припущення про причини, законах і закономірності психічних і природних явищ. 2.частная гіпотеза-науково обгрунтоване припущення про причини походження і закономірності чати об'єктів ,. Виділених з класу спільних об'єктів. 3. еденічние гіпотеза-н.о.п.о причини походження і закономірності еденічних фактів.

 Поняття Спростовано

 1) Опр фактами-сам верн і успешн спос опр.Важно подоброму і згрупуйте факти так, щоб вони доказ подтвержд або Спростовано тези

 2) устан хибності або противореч-ти наслідків, витік з тези. прийом-зведення до абсурду, доказ-ся що з тези-помилкові аргумент

 3) опр через д-під антитези. (Д-під тези противоп даного тезису) антитеза правдивий - теза хибна Предмет і знач логіки. Л.-наука про пр. Мислення сформ в античному світі. Осн.-Аристотель, разраб послідовну л.

 Розділові умовиводи

 Вони вкл 1 або 2 розділить судження. Пр: Батько обіцяючи подар синові ігр авто або лижі.Отец може поавр синові або заводного ігр авто або незаводн. => Батько може подар синові або заводного ігр авто або незаводн або лижі

 Правила доказового міркування, лог помилки в док-ве і опр-ванні.

 1. Уявне слідування якщо теза не випливає з наведених у його підтвердженні каргументов, то виникає помилка, звана «не слід» Іноді щоб док-ать допускається вираз «отже», «отже» -це означає що всі факти і аргументи зіставлені один одному. 2. Від сказаному з умова до сказаного без умовно.

 Прямі й непрямі док-ва. Док-во- савокупность лог прийомів, обгрунтування істинності тези. Демонстрація або форма док-ва-спосіб лог зв'язку між тезами та аргументами. Схема прямого док-ва: з аргументів а2 ан виводиться теза T. Непряме док-во - когла у нас немає аогументов коли у нас немає аргументів для обгрунтування тези. Непряме док-во -2 види: 1.док-во «від протилежного». 2. Розділове док-во (метод викл) Пр: про варення.

 Умовні умовиводи

 Пр: Якщо цей овоч качан капут, то він більший редьки. Якщо цей овоч редька, то він більше памідора, отже якщо цей овощь какчан капусти то він більший памідора. Умовно-категоричне у включає 2 посилки: умовне судження і категоричне. Пр: якщо цей персонаж кіт у чоботях то цей персонаж з казки. Цей персонаж -Кіт у чоботях, отже цей персонаж з казки

© 8ref.com - українські реферати