трусики женские украина

На головну

 Звіт про виробничу практику в ОПХ племзавод Борівське, Новосибірської області - Зоологія

Характеристика природних і економічних умов господарства.

Державне сільськогосподарське підприємство дослідно-виробниче господарство - племінний завод «Борівське» є експериментальною базою орденоносного Сибірського науково-дослідного інституту тваринництва Сибірського відділення Російської Академії сільськогосподарських наук.

На базі цього господарства проводились і проводяться наукові дослідження, розробки з утримання, годівлі ВРХ. Племінна робота велася при застосуванні найдосконаліших технологій, в т ч при максимальному використанні науково-виробничих досягнень з підбору с-г культур, їх найкращих сортів, їх вирощуванню для створення оптимальної кормової бази. Передові досягнення збиралися в буквальному сенсі з усього колишнього СРСР. У період 1983-1990 рр. за досвідом виробництва молока на великому комплексі експериментальної ферми великої рогатої худоби під одним дахом з цілковитою комплексною механізацією всіх технологічних операцій утримання корів і виробництва молока при мінімальних затратах праці (ЕФКРС-1200) приїжджали делегації як з соціалістичних країн (Польща, Румунія, Болгарія, Чехословаччина ), так і з капіталістичних (США, Японія, ФРН, Франції, Канади). В даний час господарство співпрацює з німецькою фірмою "Bayer".

ОПХ "Борівське" було організовано в 1965 році на відійшла від колишнього тоді молочно-овочевого Ярковського радгоспу Новосибірського району земельної площі 13870 га. Станом на 1.01.1998:

Експлікація земель ОПХ "Борівське" Таблиця 1.

 Пло щадь, га С / г уго-дья Рілля сіно- кіс паст- бища Коллек-тивний город Кус-тарно-ки Болота Під водою Дороги Пост-Ройко Інші землі

 9590,3 8996,1 8882,1 3111 155,9 127,5 71 59 121 50 9,81

Землекористування складається з однієї ділянки, розташованого на лівому березі водосховища Новосибірської ГЕС.

Адміністративно-господарський центр розміщений в селі Борове в 58 км від м Новосибірська. Тут же знаходяться пункти збуту і здачі с-г продукції і бази постачання мінеральними добривами та будматеріалами. Зв'язок з вищевказаним пунктом здійснюється по дорогах загального користування с.Борове - вихід на тракт Новосибірськ-Камінь-на-Обі-с.Борове-с.Береговое. Загальна протяжність доріг загального користування по території господарства 14,5 км.

ОПХ "Борівське" має 3 виробничих підрозділи. Центральна садиба і садиби інших підрозділів (с.Береговое, с.Прогресс) забезпечені під'їздами на дороги загального користування.

Відстані від центральної садиби:

* Новосибірськ Західний - 54 км

* Райцентр, облцентр Новосибірськ - 58 км

* Сумський м'ясокомбінат - 60 км

* ВАТ "Сибірське молоко" - 50 км

Головним завданням господарства є поставляти с-г підприємствам Сибіру і Далекого Сходу племінних с-г тварин, а також насіння вищих репродукції кращих сортів зернових культур (пшениця, ячмінь, овес, горох, вика) та багаторічних трав (люцерна, вогнище, буркун, еспарцет ). Також завданням було забезпечення високоефективного використання землі, виробничих фондів і т д. Крім цього, господарство реалізує м'ясо, молоко, мед.

За грунтово-кліматичного районування Новосибірської області господарство знаходиться в лісостеповій зоні, західносибірської лісостепової провінції.

Територія землекористування знаходиться на піднятій рівнині - Пріобском платі, має загальний невеликий ухил до водосховища Новосибірської ГЕС. Берег водосховища крутий, систематично розмивається. Абсолютні відмітки над рівнем моря 213-255 м. Землекористування має кордон з водосховищем на протязі 30 км. Грунтові води залягають глибоко, на 15-20 м. Значних річок і річок немає. Були декілька невеликих озер, одне з яких ("Шкільне") штучне для зрошення.

За даними найближчій метеостанції (с. Горби) Новосибірського району сума позитивних температур повітря вище 100С (активних температур) дорівнює 19400прі середньорічній температурі повітря 0,10С і середньорічному випаданні опадів 350-360 мм при середній відносній вологості повітря 75%.

За вегетаційний період (травень-серпень) випадає в середньому 160-170 мм опадів, а в критичний для злакових культур період (червень-липень) близько 90 мм. За багаторічними даними грунт прогрівається на глибині 8-10 см до 100С до 18-22 травня.

Пізні весняні заморозки закінчуються в основному наприкінці 3-й декади травня (але зустрічаються і до середини червня). Ранньо-осінні настають в основному в першій п'ятиденці вересня. Сніг лягає в кінці жовтня-початку листопада і в основному сходить в 3-й декаді квітня.

Такі жорсткі кліматичні умови, рамки ставлять в особливі умови ведення землеробства в Сибіру в порівнянні з іншими зонами Росії. Потрібні сорти з коротким вегетаційним періодом, стійкі до посухи, холоду.

Згідно з цими кліматичних умов і біологічного потенціалу продуктивності землі (БКМ) в господарстві можна отримати врожайності зернових близько 32 ц / га, зеленої маси кукурудзи 350-360 ц / га, зеленої маси однорічних і багаторічних трав 150-170 ц / га.

Ґрунтовий покрив землекористування порівняно одноманітний. З 10 типів, підтипів і різновидів грунтів найбільш поширеними є чорноземи вилужені, звичайні і темно-сірі лісові грунти.

На піднятих ділянках переважають потужні і середньоглибокі чорноземи (близько 65%), а в понижених місцях переважають грунти лучно-чорноземного типу та сірі лісові (35%).

Гумусовий горизонт знаходиться в межах 22 см. За вмістом гумусу основна частина грунтів (8494 га, 87%) має низьку родючість при вмісті гумусу 4-4,5%. Середнє родючість з вмістом гумусу 7% мають тільки 644 га.

Для створення і підтримки позитивного балансу гумусу необхідно щорічно вносити в парові поля майже все надходить органічне добриво (130 тис. Тонн) і 50 тис. Тонн органо-мінеральних сумішей плюс близько 1 тис. Тонн (за діючою речовиною) мінеральних добрив (N, P , K).

Спеціалізація підрозділів господарства.

Р

астеніеводство

Перше, друге і третє відділення господарства займаються виробництвом зернових, кормових культур, однорічних трав на зелений корм, багаторічних трав, кукурудзи, картоплі.

Перше і друге відділення обробляють медоноси.

Друге відділення займається також виробництвом насіння, має добре оснащені семенохраніліща, 3 зерноочисно-сушильних пункту (КЗР-5, КЗР-25, КЗС-20, перші два з польськими сушарками), займається переробкою культур на олію та макуху; виробництво борошна, крупи, пекарня.

Ж

івотноводство

До останніх років при великому поголів'я ВРХ складалася наступна спеціалізація виробничих підрозділів.

1-е відділення: виробництво молока, телят; свиноферма для племінної продажу хрячков і для забою на м'ясо; конеферма; пасіка.

2-е відділення: вирощування молодняку ??для відтворення стада і подальшої реалізації в східні райони Росії; пасіка.

3-е відділення: вирощування для племінної реалізації бичків і биків на відгодівлі для забою.

В даний час після різкого скорочення обсягів виробництва продукції тваринництва у зв'язку з її збитковістю мали місце зміни в спеціалізації підрозділів. Зараз вона така:

1-е відділення: виробництво молока, молодняку ??ВРХ; свиноферма, конеферма, пасіка.

2-е відділення: вирощування теличок і бичків для племпродажі, нетелей - для виробництва стада; пасіка

3-е відділення: тваринництво скорочено.

Переробка продукції

1-е відділення: сир цех, ковбасний цех, виробництво кумису.

2-е відділення: виробництво борошна, олії, крупи; пекарня.

Відомості про використання робочої сили Таблиця №2

 ПОКАЗНИКИ

 1995

 1996

 1997

 1998

 Чисельність працівників, чол. ВСЬОГО 639630586561

 в т ч працівники, зайняті в с-х пр-ве 464460420400

 Відпрацьовано раб-ками,

 зайнятими в усіх галузях госп-ва - всього

 тис. чол-днів 175169160159

 тис. чол-год 1171 1105 1058 1062

 Розподіл витрат праці, тис. Чол-год

 Рослинництво 137116104 91

 Тваринництво 355336336316

 загальновиробничі витрати по Р-ву 46 49 43 40

 загальновиробничі витрати по Ж-ву 38 29 28 30

 промислове в-во, ремонтні майстерні 189108116112

 електро- і водопостачання

 витрати, пов'язані з реалізацією продукції 11 листопада 26 березня

 і наданням послуг на сторону та інші

 вантажний транспорт, транспортні роботи 199 79 78 80

 тракторів, жива тяглова сила

 общехоз-ні витрати 112109106109

 РАЗОМ 1087 837 837 814

Продуктивність праці Таблиця №3

 ПОКАЗНИКИ

 1995

 1996

 1997

 1998

 Валова продукція с / г-ва млн. Р. / Ціни 1994/3083 2814 2573 2122

 в т ч продукція рослинництва 1766 1452 1553 1081

 продукція тваринництва 1316 1362 1020 1041

 Виробництво валової продукції тис. Р.

 у розрахунку на:

 ср-річного працівника с / г-ва 6,64 6,12 6,13 5,3

 чол-день 17,6 16,7 16,1 13,4

 чол-год 2,63 2,55 2,43 2

 Виробництво валової продукції раст-ва

 у розрахунку на:

 ср-річного працівника с / г-ва 3,81 3,16 3,7 2,7

 чол-день 10,1 8,59 9,71 6,8

 чол-год 1,51 1,31 1,47 1,01

 Виробництво валової продукції живий-ва

 у розрахунку на:

 ср-річного працівника с / г-ва 2,84 2,96 2,43 2,6

 чол-день 7,52 8,06 6,38 6,55

 чол-год 1,12 1,23 0,96 0,98

В останні роки економічні показники господарства погіршуються. Як показують дані таблиці, валова продукція сільського господарства скорочується як у загальному обсязі, так і в розрахунку на одного працівника. Виробництво продукції в розрахунку на людино-день і людино-годину також зменшується.

Довідкові дані по трудових ресурсів

і основних засобів Таблиця №4

 ПОКАЗНИКИ

 1995

 1996

 1997

 1998

 Середньорічна вартість всіх основних засобів 78487 196557 190231 175376

 в т ч пр-них осн засобів осн деят-сти 60384 146698 140497 125983

 пр-нних осн засобів інших галузей 7267 21123 20997 19112

 невиробничих осн засобів 10883 28735 28437 30281

 Всього енергетич потужностей в госп-ві, к.с. 40532 38510 34376 34328

 Середньорічна (середньооблікова) чисельність 639630586561

 раб-ков, чол., всього

 в т ч раб-ки зайняті в с-х пр-ве 464460420400

 Відпрацьовано раб-ками, зайнятими в усіх галузях

 госп-ва-всього:

 тис чол-днів 175169160159

 тис чол-год 1171 1105 1058 1062

 Розподіл витрат праці

 відпрацьовано за рік, тис. чол-годину:

 Рослинництво 137116104 91

 Тваринництво 355336336316

 Загальнопр-ські витрати по рослинництву 46 49 43 40

 Загальнопр-ські витрати по тваринництву 38 29 28 30

 Промислове пр-во, ремонтні майстерні, 189108116112

 електро- і водопостачання

 Витрати, пов'язані з реалізацією продукції 11 листопада 26 36

 і наданням послуг на сторону та інші

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка