На головну

 Звіт про виробничу практику в ОПХ племзавод Борівське, Новосибірської області - Зоологія

Характеристика природних і економічних умов господарства.

Державне сільськогосподарське підприємство дослідно-виробниче господарство - племінний завод «Борівське» є експериментальною базою орденоносного Сибірського науково-дослідного інституту тваринництва Сибірського відділення Російської Академії сільськогосподарських наук.

На базі цього господарства проводились і проводяться наукові дослідження, розробки з утримання, годівлі ВРХ. Племінна робота велася при застосуванні найдосконаліших технологій, в т ч при максимальному використанні науково-виробничих досягнень з підбору с-г культур, їх найкращих сортів, їх вирощуванню для створення оптимальної кормової бази. Передові досягнення збиралися в буквальному сенсі з усього колишнього СРСР. У період 1983-1990 рр. за досвідом виробництва молока на великому комплексі експериментальної ферми великої рогатої худоби під одним дахом з цілковитою комплексною механізацією всіх технологічних операцій утримання корів і виробництва молока при мінімальних затратах праці (ЕФКРС-1200) приїжджали делегації як з соціалістичних країн (Польща, Румунія, Болгарія, Чехословаччина ), так і з капіталістичних (США, Японія, ФРН, Франції, Канади). В даний час господарство співпрацює з німецькою фірмою "Bayer".

ОПХ "Борівське" було організовано в 1965 році на відійшла від колишнього тоді молочно-овочевого Ярковського радгоспу Новосибірського району земельної площі 13870 га. Станом на 1.01.1998:

Експлікація земель ОПХ "Борівське" Таблиця 1.

 Пло щадь, га С / г уго-дья Рілля сіно- кіс паст- бища Коллек-тивний город Кус-тарно-ки Болота Під водою Дороги Пост-Ройко Інші землі

 9590,3 8996,1 8882,1 3111 155,9 127,5 71 59 121 50 9,81

Землекористування складається з однієї ділянки, розташованого на лівому березі водосховища Новосибірської ГЕС.

Адміністративно-господарський центр розміщений в селі Борове в 58 км від м Новосибірська. Тут же знаходяться пункти збуту і здачі с-г продукції і бази постачання мінеральними добривами та будматеріалами. Зв'язок з вищевказаним пунктом здійснюється по дорогах загального користування с.Борове - вихід на тракт Новосибірськ-Камінь-на-Обі-с.Борове-с.Береговое. Загальна протяжність доріг загального користування по території господарства 14,5 км.

ОПХ "Борівське" має 3 виробничих підрозділи. Центральна садиба і садиби інших підрозділів (с.Береговое, с.Прогресс) забезпечені під'їздами на дороги загального користування.

Відстані від центральної садиби:

* Новосибірськ Західний - 54 км

* Райцентр, облцентр Новосибірськ - 58 км

* Сумський м'ясокомбінат - 60 км

* ВАТ "Сибірське молоко" - 50 км

Головним завданням господарства є поставляти с-г підприємствам Сибіру і Далекого Сходу племінних с-г тварин, а також насіння вищих репродукції кращих сортів зернових культур (пшениця, ячмінь, овес, горох, вика) та багаторічних трав (люцерна, вогнище, буркун, еспарцет ). Також завданням було забезпечення високоефективного використання землі, виробничих фондів і т д. Крім цього, господарство реалізує м'ясо, молоко, мед.

За грунтово-кліматичного районування Новосибірської області господарство знаходиться в лісостеповій зоні, західносибірської лісостепової провінції.

Територія землекористування знаходиться на піднятій рівнині - Пріобском платі, має загальний невеликий ухил до водосховища Новосибірської ГЕС. Берег водосховища крутий, систематично розмивається. Абсолютні відмітки над рівнем моря 213-255 м. Землекористування має кордон з водосховищем на протязі 30 км. Грунтові води залягають глибоко, на 15-20 м. Значних річок і річок немає. Були декілька невеликих озер, одне з яких ("Шкільне") штучне для зрошення.

За даними найближчій метеостанції (с. Горби) Новосибірського району сума позитивних температур повітря вище 100С (активних температур) дорівнює 19400прі середньорічній температурі повітря 0,10С і середньорічному випаданні опадів 350-360 мм при середній відносній вологості повітря 75%.

За вегетаційний період (травень-серпень) випадає в середньому 160-170 мм опадів, а в критичний для злакових культур період (червень-липень) близько 90 мм. За багаторічними даними грунт прогрівається на глибині 8-10 см до 100С до 18-22 травня.

Пізні весняні заморозки закінчуються в основному наприкінці 3-й декади травня (але зустрічаються і до середини червня). Ранньо-осінні настають в основному в першій п'ятиденці вересня. Сніг лягає в кінці жовтня-початку листопада і в основному сходить в 3-й декаді квітня.

Такі жорсткі кліматичні умови, рамки ставлять в особливі умови ведення землеробства в Сибіру в порівнянні з іншими зонами Росії. Потрібні сорти з коротким вегетаційним періодом, стійкі до посухи, холоду.

Згідно з цими кліматичних умов і біологічного потенціалу продуктивності землі (БКМ) в господарстві можна отримати врожайності зернових близько 32 ц / га, зеленої маси кукурудзи 350-360 ц / га, зеленої маси однорічних і багаторічних трав 150-170 ц / га.

Ґрунтовий покрив землекористування порівняно одноманітний. З 10 типів, підтипів і різновидів грунтів найбільш поширеними є чорноземи вилужені, звичайні і темно-сірі лісові грунти.

На піднятих ділянках переважають потужні і середньоглибокі чорноземи (близько 65%), а в понижених місцях переважають грунти лучно-чорноземного типу та сірі лісові (35%).

Гумусовий горизонт знаходиться в межах 22 см. За вмістом гумусу основна частина грунтів (8494 га, 87%) має низьку родючість при вмісті гумусу 4-4,5%. Середнє родючість з вмістом гумусу 7% мають тільки 644 га.

Для створення і підтримки позитивного балансу гумусу необхідно щорічно вносити в парові поля майже все надходить органічне добриво (130 тис. Тонн) і 50 тис. Тонн органо-мінеральних сумішей плюс близько 1 тис. Тонн (за діючою речовиною) мінеральних добрив (N, P , K).

Спеціалізація підрозділів господарства.

Р

астеніеводство

Перше, друге і третє відділення господарства займаються виробництвом зернових, кормових культур, однорічних трав на зелений корм, багаторічних трав, кукурудзи, картоплі.

Перше і друге відділення обробляють медоноси.

Друге відділення займається також виробництвом насіння, має добре оснащені семенохраніліща, 3 зерноочисно-сушильних пункту (КЗР-5, КЗР-25, КЗС-20, перші два з польськими сушарками), займається переробкою культур на олію та макуху; виробництво борошна, крупи, пекарня.

Ж

івотноводство

До останніх років при великому поголів'я ВРХ складалася наступна спеціалізація виробничих підрозділів.

1-е відділення: виробництво молока, телят; свиноферма для племінної продажу хрячков і для забою на м'ясо; конеферма; пасіка.

2-е відділення: вирощування молодняку ??для відтворення стада і подальшої реалізації в східні райони Росії; пасіка.

3-е відділення: вирощування для племінної реалізації бичків і биків на відгодівлі для забою.

В даний час після різкого скорочення обсягів виробництва продукції тваринництва у зв'язку з її збитковістю мали місце зміни в спеціалізації підрозділів. Зараз вона така:

1-е відділення: виробництво молока, молодняку ??ВРХ; свиноферма, конеферма, пасіка.

2-е відділення: вирощування теличок і бичків для племпродажі, нетелей - для виробництва стада; пасіка

3-е відділення: тваринництво скорочено.

Переробка продукції

1-е відділення: сир цех, ковбасний цех, виробництво кумису.

2-е відділення: виробництво борошна, олії, крупи; пекарня.

Відомості про використання робочої сили Таблиця №2

 ПОКАЗНИКИ

 1995

 1996

 1997

 1998

 Чисельність працівників, чол. ВСЬОГО 639630586561

 в т ч працівники, зайняті в с-х пр-ве 464460420400

 Відпрацьовано раб-ками,

 зайнятими в усіх галузях госп-ва - всього

 тис. чол-днів 175169160159

 тис. чол-год 1171 1105 1058 1062

 Розподіл витрат праці, тис. Чол-год

 Рослинництво 137116104 91

 Тваринництво 355336336316

 загальновиробничі витрати по Р-ву 46 49 43 40

 загальновиробничі витрати по Ж-ву 38 29 28 30

 промислове в-во, ремонтні майстерні 189108116112

 електро- і водопостачання

 витрати, пов'язані з реалізацією продукції 11 листопада 26 березня

 і наданням послуг на сторону та інші

 вантажний транспорт, транспортні роботи 199 79 78 80

 тракторів, жива тяглова сила

 общехоз-ні витрати 112109106109

 РАЗОМ 1087 837 837 814

Продуктивність праці Таблиця №3

 ПОКАЗНИКИ

 1995

 1996

 1997

 1998

 Валова продукція с / г-ва млн. Р. / Ціни 1994/3083 2814 2573 2122

 в т ч продукція рослинництва 1766 1452 1553 1081

 продукція тваринництва 1316 1362 1020 1041

 Виробництво валової продукції тис. Р.

 у розрахунку на:

 ср-річного працівника с / г-ва 6,64 6,12 6,13 5,3

 чол-день 17,6 16,7 16,1 13,4

 чол-год 2,63 2,55 2,43 2

 Виробництво валової продукції раст-ва

 у розрахунку на:

 ср-річного працівника с / г-ва 3,81 3,16 3,7 2,7

 чол-день 10,1 8,59 9,71 6,8

 чол-год 1,51 1,31 1,47 1,01

 Виробництво валової продукції живий-ва

 у розрахунку на:

 ср-річного працівника с / г-ва 2,84 2,96 2,43 2,6

 чол-день 7,52 8,06 6,38 6,55

 чол-год 1,12 1,23 0,96 0,98

В останні роки економічні показники господарства погіршуються. Як показують дані таблиці, валова продукція сільського господарства скорочується як у загальному обсязі, так і в розрахунку на одного працівника. Виробництво продукції в розрахунку на людино-день і людино-годину також зменшується.

Довідкові дані по трудових ресурсів

і основних засобів Таблиця №4

 ПОКАЗНИКИ

 1995

 1996

 1997

 1998

 Середньорічна вартість всіх основних засобів 78487 196557 190231 175376

 в т ч пр-них осн засобів осн деят-сти 60384 146698 140497 125983

 пр-нних осн засобів інших галузей 7267 21123 20997 19112

 невиробничих осн засобів 10883 28735 28437 30281

 Всього енергетич потужностей в госп-ві, к.с. 40532 38510 34376 34328

 Середньорічна (середньооблікова) чисельність 639630586561

 раб-ков, чол., всього

 в т ч раб-ки зайняті в с-х пр-ве 464460420400

 Відпрацьовано раб-ками, зайнятими в усіх галузях

 госп-ва-всього:

 тис чол-днів 175169160159

 тис чол-год 1171 1105 1058 1062

 Розподіл витрат праці

 відпрацьовано за рік, тис. чол-годину:

 Рослинництво 137116104 91

 Тваринництво 355336336316

 Загальнопр-ські витрати по рослинництву 46 49 43 40

 Загальнопр-ські витрати по тваринництву 38 29 28 30

 Промислове пр-во, ремонтні майстерні, 189108116112

 електро- і водопостачання

 Витрати, пов'язані з реалізацією продукції 11 листопада 26 36

 і наданням послуг на сторону та інші

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com