На головну    

 Теорії походження грошей - Гроші та кредит

Зміст

 Введення ... ... 3

 1.Функция і сутність походження грошей ... 5

 1.1. Сутність грошей ... ... 9

 2. Загальна організаційно-економічна характеристика організації ТОВ ЧОФ «Аракс-В» ... 12

 2.1. Загальні відомості про підприємство ... 12

 2.2. Облікова політика ... 13

 2.3. Статутний капітал ... 15

 2.4. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства та їх аналіз ... .. 16

 3. Фінансова діяльність ТОВ ЧОФ «Аракс-В». Аналіз фінансового стану ... 18

 3.1 Структурний аналіз балансу за 2002 - 2003 р.р ... 18

 3.2. Аналіз ліквідності балансу ... .. 20

 3.3 Аналіз фінансової стійкості ... .. 22

 3.3.1. Визначення типу фінансової стійкості з використанням трехкомпонентного вектора ... ... 22

 3.3.2. Розрахунок фінансових коефіцієнтів, порівняння їх з нормативними та вивчення тенденції їх зміни ... 23

 3.3.3. Визначення класу фінансової стійкості з використанням інтегральної бальної оцінки ... 24

 3.4. Аналіз ділової активності ... 24

 3.4.1. Загальні показники оборотності активів ... 24

 3.4.2. Показники управління активами ... ... 25

 Список літератури ... 26

Введення

Виникнення грошей тісно пов'язане з історичним процесом обміну товарів і зміни форм власності. На ранній ступені обмін носив випадковий характер. Такому обміну відповідала проста чи випадкова форма власності, при якій один товар виражав свою вартість в одному йому товарі-еквіваленті.

Виділення скотарських і землеробських племен привело до регулярного обміну і появи повної форми власності. Ця форма відрізняється від простої тим, що при ній в обміні беруть участь численні товари, а тому кожен товар може бути обміняний на різні товари-еквіваленти.

Розгорнута форма власності виражала більш розвинений обмін. У той же час вартість кожного товару не отримувала закінченого вираження. Оскільки число товарів-еквівалентів було невизначеним, вартість різноманітне і різнорідне вираз, а безпосередній товар опинявся дуже утрудненим. Тому виділялися товари, які в даний період часу на місцевому ринку товарів стали виражатися в одному товарі, який стає загальним еквівалентом. Виникла загальна форма вартості. Поступово в результаті розвитку обміну з декількох товарів виділився один товар, що став грати цю роль постійно. Народжується грошова форма власності.

Таким чином, гроші мають товарну природу, але є не звичайним, а специфічним товаром, постійно виконуючи роль загального еквівалента. Кожен товар здатний задовольняти лише якусь певну людську потребу, тобто має одиничну споживчу вартість. Грошовий товар крім цього має безпосередній і загальною вартістю (може бути легко замінено на інший товар). Така властивість грошей називається ліквідністю. Тому гроші мають загальної споживчої вартістю.

Перші повноцінні гроші з'явилися в металевому вигляді. Звернення повноцінних металевих грошей, коли вони збігаються з товарною формою, по-перше, занадто дорого, по-друге, видобуток металів не встигає за ростом потреби економіки в засобах обігу. Тим часом у самій природі грошей закладено вирішення цієї проблеми. Справа в тому, що гроші як загальний еквівалент використовуються ідеально. Виступаючи посередником в обміні товарів, вони відіграють скороминущу роль. Саме на цій основі створюються передумови для появи знаків вартості. Таким чином, сам процес обігу металевих грошей у міру відхилення позначеного на них номінального змісту металу від реального його ваги визначив появу перших функціональних форм грошей, які визначили в майбутньому повний відрив грошей від товарної форми і її повне зникнення.

Спочатку знаки повноцінних грошей теж надходили у вигляді металевих монет: спочатку мідь, бронза, потім роль грошей надовго закріпилася за золотом. У порівнянні з іншими металами (крім відкритих у ХХ столітті) золото має більш високу вартість, не іржавіє з часом, має подільність (що дуже важливо!); а потім у багатьох (та майже у всіх народів світу) був культ Сонця, а золото на сонці має такий же блиск, як і світило. Нарівні з ними такі якості, як портативність, легкість у карбуванні, прийняті скрізь, де розвинута торгівля.

Потім в обігу стали використовуватися монети з неблагородних металів, у міру того як вартість золота росла. Після цього почали з'являтися знаки повноцінних грошей, виготовлених з паперу.

Паперові гроші вперше винайшли (їх винаходили кілька разів) китайці. Вперше вони почали друкуватися в 812 р н.е. і набули поширення до 970 р н.е. У XV-XVIII гроші, виготовлені з паперу, з'явилися в Європі і так сильно поширилися і прижилися, що стали основним замінником повноцінних грошей.

Мета даної курсової роботи - розповісти про теорію походження грошей, відобразити фінансово-економічну діяльність на прикладі підприємства ТОВ ЧОФ «Аракс-В»

1. Функції і сутність походження грошей

Гроші виникли в період розкладання первіснообщинного ладу, завершивши процес тривалого розвитку форм вартості товару. Грошима стає будь-якої найбільш важливий предмет споживання. У багатьох народів роль грошей грав худобу. Латинська назва грошей - pecunia - походить від pecus - худобу, як і російське слово "товар" від тюркського слова, що означає "худоба". Багато народності як гроші використовували золотий порошок, металеві бруски і пластини відомого ваги і підрозділяючись на:

- Металеві - банкноти розмінюються на повноцінні металеві гроші;

- Монометаллизм - основна монета тільки золота або тільки срібна;

- Біметалізм - монети з двох основних типів металів.

Грошові системи, як і самі гроші, не винаходяться. Склавшись в давнину в деяких країнах стихійно, вони надалі розвиваються за принципом наступності. Тим не менш, встановлення точної генеалогії та взаємозв'язку - справа часом неможливе. Пояснюється це тим, що монетні системи складалися, як правило, без чітких законодавчих актів, поступово; монетну справу в давнину було надзвичайно децентралізовано: Греція, Рим (а згодом й Італія), пізніше - Русь XI-XIII ст., Німеччина в середні віки, Франція і т.д .; в що дійшов до нас археологічному матеріалі багато "білих плям", а середні століття взагалі не знали стійких вагових одиниць в часі і просторі, до того ж на середньовічних монетах немає дат, про час їх випуску можна судити лише приблизно. Але все ж деякий матеріал є.

Історично паперові гроші виникли раніше кредитних. Банкноти з'являються з розвитком кредитних відносин.

Походження і сутність паперових грошей.

Паперові гроші - це знаки повноцінних грошей. Гроші як засобу обігу виконують скороминущу роль при обміні товарів. Тому золото функціонує тут тільки як позірна золото, а так як гроші не є загальним втіленням багатства, то для продавця не має значення, чи мають гроші тієї вартістю, яка на них написана. Йому важливо, щоб ці гроші користувалися суспільним визнанням. Цим і тим, що паперові гроші зручніші в обігу, пояснюється факт переходу від металевих грошей до паперових. Можливість такого переходу закладена в функції грошей як засобу обігу. Використання цієї можливості для практичного здійснення випуску паперових грошей в обіг передбачає наявність двох умов: щодо розвинених товарно-грошових відносин і наявність довіри до паперових грошей.

Таким чином, паперові гроші - це нерозмінні на повноцінні гроші грошові знаки, що випускаються для покриття дефіциту державного бюджету.

Кредитні гроші.

Кредитні гроші виникають з функції грошей як засіб платежу, розвиток якого відбувається на основі капіталістичного кредиту. Існує три види кредитних знарядь звернення: вексель, банкнота і чек. Причому найстарішим є вексель - він з'явився вже в XII столітті як засіб розрахунків між купцями, а два останні були створені банками як кредитних знарядь.

Вексель - це письмове абстрактне і безперечне зобов'язання позичальника про сплату певної суми кредитору після закінчення зазначеного в ньому строку. Абстрактність - у векселі не вказують причину виникнення боргу. Безперечність - особа, яка видала вексель, не має права відмовити в платежі. Векселі бувають прості і перекладні. Простий вексель - письмове зобов'язання, видане боржником кредитору про сплату після закінчення терміну. Перекладної вексель - письмове зобов'язання, видане боржником кредитору про сплату після закінчення терміну кредитору або тому, кому він скаже. Кредитор може використовувати вексель таким чином: отримати гроші після закінчення терміну платежу; врахувати вексель у банку отримавши при цьому його суму за вирахуванням облікового відсотка; використовувати як засіб платежу при купівлі товарів (якщо постачальник згоден прийняти вексель в якості платежу). Отже, завдяки своїй абстрактності і безспірності, вексель набуває третя властивість - обертаність. Вексель - короткострокове зобов'язання, зазвичай терміном до 3-х місяців. Заміщення металевих грошей в обігу векселями відбувається двома шляхами: до настання терміну платежу векселі можуть звертатися як платіжне і купівельні засоби, частина векселів взаємно погашається, виключаючи, таким чином, необхідність у грошах.

Банкнота - це вексель емісійного банку. Банкнота відрізняється від векселя, оскільки не випускаються тільки для якоїсь конкретної угоди. На відміну від векселя, банкнота є безстроковим зобов'язанням банку, що підлягала раніше обміну на золото за пред'явленням.

З припиненням розміну банкнот на золото механізм банківської емісії зазнає значних змін, разом з цим змінюється і природа банкнот. Поряд з комерційними векселями як законного забезпечення банкнот використовуються облігації держпозик і казначейські векселі. Реальне вексельне забезпечення поступилося місцем фіктивному. Нерозмінні на золото банкноти повністю підкоряються закону обігу паперових грошей, і для них характерно інфляційне знецінення.

Чек є письмовий наказ власника поточного рахунку в банку про виплату зазначеної суми певній особі, або кому особа накаже, чи пред'явнику чека. Використовується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. На відміну від векселя, він є безстроковим зобов'язанням. Для того, щоб чек мав силу законного боргового зобов'язання, він повинен мати: вказівка ??на того, хто має право отримати ці гроші; суму платежу цифрами і прописом; назва та місцезнаходження банку; підпис чекодавця. Чеки поділяються на: іменні - з правом передачі третій особі (ордерні) і без права передачі третій особі; представницькою.

Неминучою супутницею паперових грошей є інфляція. Вона виникає через неможливість стихійного пристосування паперових грошей до потреб товарообігу і використання урядами емісії для покриття дефіциту держбюджету.

Грошима у великому сенсі можуть бути названі всякі знаки цінності, службовці для розміну, придбання інших предметів, купівлі або найму людської праці.

Гроші - це суспільний інститут, який збільшує багатство, знижуючи витрати обміну і сприяючи більшій спеціалізації відповідно до наявного у людей порівняльні переваги.

Перевага використання грошей, у порівнянні з натуральним обміном, величезні. Витрати обміну були б набагато більше, а суспільне багатство внаслідок цього набагато менше, якби не існувало грошей, що значно полегшують весь цей процес. В економічній системі, обмеженою натуральним обміном, людям доводилося витрачати непомірну кількість часу на пошук тих, з ким їм було б вигідно обмінюватися. Знаючи про такі витратах обміну, люди намагалися виробляти блага для власного споживання, уникаючи необхідності розшукувати тих, з ким можна було б обмінюватися.

Відмінною рисою грошей є їх ліквідність. Гроші - це ліквідне (легко реалізоване) майно. Чим більш ліквідні річ, тим більше вона схожа на гроші. Ліквідність будь-якого майна безпосередньо пов'язана з витратами його обміну на інші види майна.

Таким чином, будь-яке майно певною мірою є грошима.

Той вид майна, який вільно приймається всіма як засіб обігу, утворює грошову масу даного суспільства. Засіб обігу - це "посередник", яким користуються в процесі обміну одного товару на інший.

Щоб володіти цінністю, грошей достатньо бути загальноприйнятим засобом обігу і необов'язково вони повинні бути забезпечені. Принципово важливим для збереження цінності грошей є обмежена доступність, адже цінність є наслідком рідкості. А рідкість виникає внаслідок попиту при обмеженою доступності, яка знаходиться у віданні тих, хто регулює грошовий обіг.

Виникнення і розвиток різних грошових систем майже у всіх відомих нам суспільствах є красномовним свідченням вигод, які дає загальноприйняте засіб обігу - гроші.

Функція грошей полягає в наступному:

1. Як міри вартості. Вираження вартості товару в грошах відбувається шляхом встановлення цін.

2. Як засіб обігу і платежу. Гроші відіграють роль посередника в схемі Т-Д-Т (товар-гроші-товар), усуваючи незручність схеми Т-Т. У період інфляції функція грошей як засіб обігу різко падає і уряд змушений вдаватися до раціонування (введення карткової системи розподілу).

3. Як засіб накопичення. Ця функція виникла в період обігу повноцінних грошей як прагнення людей до багатства.

4. Світові гроші. Засіб міждержавних розрахунків (сучасна загальноєвропейська валюта - екю, в інших випадках - золото) .1.1. Сутність грошей

Виникнення грошей тісно пов'язане з історичним процесом обміну товарів і зміни форм власності. На ранній ступені обмін носив випадковий характер. Такому обміну відповідала проста чи випадкова форма власності, при якому один товар виражав свою вартість в одному йому товарі-еквіваленті. Товар-еквівалент служить для вираження вартості першого товару. Формула Т - Т.

Виділення скотарських і землеробських племен привело до регулярного обміну і появи повної форми власності. Ця форма відрізняється від простої тим, що при ній в обміні беруть участь численні товари, а тому кожен товар може бути обміняний на різні товари-еквіваленти.

Розгорнута форма власності виражала більш розвинений обмін. У той же час вартість кожного товару не отримувала закінченого вираження. Оскільки число товарів-еквівалентів було невизначеним, вартість різноманітне і різнорідне вираз, а безпосередній товар опинявся дуже утрудненим. Тому виділялися товари, які в даний період часу на місцевому ринку товарів стали виражатися в одному товарі, який стає загальним еквівалентом. Виникла загальна форма вартості. Поступово в результаті розвитку обміну з декількох товарів виділився один товар, що став грати цю роль постійно. Народжується грошова форма власності.

Таким чином, гроші мають товарну природу, але є не звичайним, а специфічним товаром, постійно виконуючи роль загального еквівалента. Різниця між звичайними товарами проявляється в їх споживчої вартості. Кожен товар здатний задовольняти лише якусь певну людську потребу, тобто має одиничну споживчу вартість. Грошовий товар крім цього має безпосередній і загальною вартістю (може бути легко замінено на інший товар). Тому гроші мають загальної споживчої вартістю.

Отже, історично гроші виділилися із загального світу товарів і самі спочатку були і звичайним товаром, і специфічним товаром - грошима. Подальший хід історії привів до ліквідації товарної форми грошей і переходу до нових форм. Подивимося, як же це відбувалося.

Звернення повноцінних металевих грошей, коли вони збігаються з товарною формою, по-перше занадто дорого, по-друге видобуток металів не встигає за ростом потреби економіки в засобах обігу. Тим часом у самій природі грошей закладено вирішення цієї проблеми. Справа в тому, що гроші як загальний еквівалент використовуються ідеально. Виступаючи посередником в обміні товарів вони грають скороминущу роль. Саме на цій основі створюються передумови для появи знаків вартості. Таким чином, сам процес обігу металевих грошей у міру відхилення позначеного на них номінального змісту від реальної ваги визначив появу перших функціональних форм грошей, які визначили в майбутньому повний відрив грошей від товарної форми і її повне зникнення.

Спочатку знаки повноцінних грошей теж надходили у вигляді металевих монет (спочатку мідь, бронза, потім роль грошей надовго закріпилася за золотом). Чому саме золото грає в історії розвитку грошей вирішальну роль. Золото - це річ, а гроші не є річ. Золото суто суспільну роль. З іншого боку, його важко зробити (добути, обробити), тобто воно задовольняє визначенню грошей.

У порівнянні з іншими металами (крім відкритих у ХХ століття) золото має більш високу вартість, не іржавіє з часом, має подільність (що дуже важливо!); а потім у багатьох (та майже у всіх народів світу) був культ Сонця, а золото на сонці має такий же блиск, як і світило. Нарівні з ними такі якості, як портативність, легкість у карбуванні, прийняті скрізь, де розвинута торгівля. Здається, що не останню роль в утвердженні золота як синоніма багатства, грошей зіграли жінки. За даними археологів, практично всі кращі прикраси для прекрасної половини людства виготовлені із золота, причому найстарші з них датуються V-IV тис. До н.е.

Потім в обігу стали використовуватися монети з неблагородних металів, у міру того як вартість золота росла. Після цього почали з'являтися знаки повноцінних грошей, виготовлених з паперу.

Паперові гроші вперше винайшли (їх винаходили кілька разів) китайці. Вперше вони почали друкуватися в 812 р н.е. і набули поширення до 970 г .н.е. У XV-XVIII гроші, виготовлені з паперу з'явилися в Європі і так сильно поширилися і прижилися, що стали основним замінником повноцінних грошей.

Сьогодні на практиці товари ідеально прирівнюються ні до золоту, а до кредитно-паперовим грошам, зв'язок яких із золотом розірваний, оскільки припинений їх вільний розмін на дорогоцінний метал. Кредитно-паперові гроші тепер виконують роль золота, виступаючи загальним еквівалентом. У той же час використання знаків вартості як грошей додає їм деякі товарні риси: вони купуються і продаються, обмінюються на товар, але гроші позбавлені головного властивості товару - власної вартості. Кредитно-паперові гроші виконують роль вимірника вартості.

Золото, в свою чергу, залишилося загальноприйнятим матеріальним носієм вартості. Відрив грошей від золота - визнання того факту, що гроші є завжди є якась особлива річ.

Відповідно ступеня розвитку суспільства носієм відносин між людьми на ринку товарів може бути золото або паперовий документ, код на кредитній картці.

Отже, з урахуванням усього вищевикладеного можна дати таке визначення грошей: це особливий товар або іншої загальновизнаний матеріальний носій, що виконує роль загального еквівалента в процесі обміну товарів на ринку.

2. Загальна організаційно-економічна характеристика організації ТОВ ЧОФ «Аракс-В» 2.1. Загальні відомості про підприємство

ТОВ ЧОФ «Аракс-В», надалі іменоване Організація, присутній на Новоросійському ринку охоронної діяльності з 2002 року.

Банківські реквізити: ІПН 2315195313

р / р 40702810753100130340 в Новоросійському відділенні Ощадбанку Росії №68, к / с 30101810500000000614, БИК 046126614.

Юридична адреса: 353900, Краснодарський край, м Новоросійськ, вул. Рад 66.

Фірмове назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю ПРИВАТНА ОХОРОННА ФІРМА «АРАКС-В»

Фірмова назва організації англійською мовою: «ARAKS-V» Security Limited.

Організація створена відповідно до Цивільного Кодексу Російської Федерації, Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю», Законом Російської Федерації «Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації», чинним Законодавством РФ.

Організація здійснює свою діяльність на підставі «Ліцензії на створення приватного охоронного підприємства», виданої Адміністрацією р Новоросійська. Організація є комерційною. Основною метою охоронної фірми є захист законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб шляхом надання охоронних послуг на оплатній договірній основі та сприяння правоохоронним органам у забезпеченні правопорядку згідно Закону Російської Федерації «Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації». Цілями діяльності фірми є здійснення охоронної діяльності як надання на оплатній основі послуг фізичним особам та юридичним особам з метою захисту їх прав та інтересів. Фірма має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом.

Предметом діяльності фірми є:

- Захист життя і здоров'я громадян

- Охорона майна власників

- Транспортування майна власників

- Консультування та підготовка рекомендацій клієнтам з питань правомірного захисту від протиправних посягань.

- Забезпечення правопорядку в місцях масових меропріятій.Рісунок 1 - Організаційна структура підприємства

У розглянутій фірмі два з трьох заступників крім основної роботи виконують обов'язки охоронців. 2.2. Облікова політика

Основа складання

Бухгалтерський облік сформований, виходячи з діючих в РФ правил бухгалтерського обліку та звітності, зокрема Федерального закону «Про бухгалтерський облік» і положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ затвердженого Міністерством фінансів РФ. Оцінка активів та зобов'язань проведена за фактичними витратами на придбання, за винятком ОС.

Активи та зобов'язання в іноземних валютах

При обліку господарських операцій, здійснених в іноземних валютах, застосовується офіційний курс рубля, що діяв на день здійснення операції. Грошові активи та зобов'язання, вартість яких виражена в іноземній валюті, відображені у звіті в сумах, обчислених на основі офіційного курсу рубля, що діяв 31.12.2002 р і склав 30,14 р. за 1 долар. Курсові різниці, що виникли в перебігу року за операціями з активами і зобов'язаннями, а також при перерахуванні їх за станом на звітну дату, віднесені на рахунок прибутків і збитків.

Нематеріальні активи

У складі НМА відображені права доступу телефонних номерів та права користування комп'ютерними програмами. Амортизація цих активів нарахована лінійним способом виходячи з термінів корисної служби. Строк корисного використання 2 - 10 років. Аналогічні активи, придбані після 1 січня 2002 року, включені у відповідні витрати майбутніх періодів. У звітності НМА показані за первісною вартістю за мінусом сум амортизації, накопиченої за весь час використання.

Основні засоби

У складі ОС відображені машини, обладнання, транспортні засоби та інші відповідні об'єкти з терміном служби більше 12 місяців. У 2002 р до складу ОС переведені малоцінні предмети (інструменти, виробничий інвентар, приналежності), які раніше враховувалися як матеріально - виробничі запаси в сумі 5541 тис. Руб. Об'єкти ОС прийняті до обліку за фактичними витратами на придбання (спорудження). У звітності ОС показані за первісною (відновлювальної) вартості за мінусом сум амортизації, накопиченої за весь час експлуатації. Амортизація ОС нарахована лінійним способом за нормами, встановленими Урядом. Доходи і втрати від списання ОС включені в операційні доходи і витрати.

Виробничі запаси

Матеріально - виробничі запаси оцінені в сумі фактичних витрат на придбання. Вартість МБП (інструменти, виробничий інвентар і пристосування) погашена шляхом нарахування амортизації в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію. У 2002 р до складу матеріалів переведені МБП (інструменти, виробничий інвентар і пристосування) у сумі 1376 тис. Руб.

Витрати майбутніх періодів

Витрати, зроблені Товариством у звітному році, але відносяться до наступних звітних періодів, відображені як витрати майбутніх періодів. Ці витрати списуються за призначенням рівномірно протягом періодів, до яких вони належать.

Заборгованість покупців і замовників

Заборгованість покупців і замовників визначена виходячи з цін, встановлених договорами між ТОВ ЧОФ «Аракс-В» та покупцями. Нереальна по стягненню заборгованість списувалася з балансу в міру визнання її такою.

Визнання доходів

Виручка від продажу продукції визнана в міру відвантаження продукції покупцям (або надання послуг) і пред'явлення ним розрахункових документів. Вона відображена у звітності за мінусом ПДВ, податку з продажів. Надходження, які зізналися виручкою від продажу, збільшувалися або зменшувалися на сумові різниці, що виникали у випадках, коли ціни в договорах з покупцями встановлювалися в іноземній валюті (у.о.), а оплата здійснювалася в рублях. Сумова різниця склала -4388 тис. Руб. Доходи від послуг охоронної діяльності - 910 325 тис. Руб., Від інших послуг - 14020 тис. Руб.

2.3. Статутний капітал

У 2002 р статутний капітал товариства не збільшувався і становить 100000 крб.

Станом на 31 грудня 2002 Статутний капітал Товариства повністю оплачений і складається з:

Таблиця 1 - статутний капітал підприємства на 2002

 Загальна кількість

 Номінальна вартість

 Номінальна вартість акцій, що перебувають у власності Товариства

 Звичайні акції 50 2000 100000

 Привілейовані акції - - -

 Всього 50 100000

Таблиця 2 - Засновники ТОВ ЧОФ «Аракс-В»

 Найменування суспільства і частка в КК ТОВ ЧОФ «Аракс-В»

 Місцезнаходження

 Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно - інжинірингова компанія «Вибір» (50%) Новоросійськ

 Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно - інжинірингова компанія «Вибір-С» (50%) Новоросійськ

Операції з пов'язаними сторонами

Таблиця 3 - У звітному році ТОВ ЧОФ «Аракс-В» надало послуг (в тис. Руб.)

 2003

 2002

 Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно - інжинірингова компанія «Вибір» 10983 10524

 Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно - інжинірингова компанія «Вибір-С» 8206 7635

У 2002 р Суспільство виплатило членам Ради директорів винагороду (зар. Плата, премії, пільги, привілеї) на загальну суму 4423 тис. Руб.Табліца 4 - Витрати, не зменшують базу оподаткування (в тис. Руб.)

 Оренда приміщення 145

 Матеріальна допомога 3695

 Гонорар Ради Директорів 4423

 Відсотки по кредиту 10682

 На інші цілі 19497

 Всього 38406

2.4. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства та їх аналіз

Таблиця 5 - Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства та їх аналіз

 № Показник

 2002

 2003

 Зміна

 Абсолют.

 Відносить.

 1 Обсяг наданих послуг, тис.руб. 774915 975277 200361 125,86

 2 Виручка від продажів, тис.руб 774907 975270 200363 125,86

 3 Чисельність працюючих, чол. 35 55 18 109,73

 4 Виручка на 1 працюючого, тис.руб. / Чол. 4188,7 4804,3 615,6 114,70

 5 Вартість ОПФ, тис.руб. 388234 458738 70504 118,16

 6 Фондовіддача, грн. / Руб. 1,9960 2,1260 0,130 106,51

 7 Фондовооруженность, тис.руб. / Чол. 2098,56 2259,79 161,23 107,7

 8 Фондоемкость, руб. / Руб. 0,5 0,47 -0,03 94

 9 Собівартість наданих послуг тис.руб. 446419 673028 226609 150,76

 10 Витрати на рубль наданої послуги руб. / Руб. 0,58 0,69 0,11 118,97

 11 Прибуток від наданих послуг, тис.руб. 328488 302242 -26246 92,01

 12 Рентабельність продажів (надання послуг) 73,58 44,91 -28,67

Як видно з таблиці, в 2003 році майже на 26% збільшилася виручка від продажів, собівартість продажів зменшилася майже на стільки ж, майже на 10% зросла чисельність працюючих і майже на 15% - виручка на 1 працюючого. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що в організації є потенціал до подальшого росту і розвитку.

3. Фінансова діяльність ТОВ ЧОФ «Аракс-В». Аналіз фінансового состоянія3.1 Структурний аналіз балансу за 2002 - 2003 р.р.

Таблиця 6 - Структурний аналіз балансу за 2002 - 2003 р.р.

 Найменування показника

 Код

 Абсол.вел.

 Відносить. вів.

 Зміни

 Поч. року

 Кін. року

 Нач.года

 Кін. року

 абсол.

 по стр-ре

 у% до вели-

 у% до ізм.

 чині на п.р.

 підсумку бал.

 Актив

 1 Необоротні активи

 Нематеріальні активи 110 16749 13148 2,611 1,627 -3601 -0,984 -21,500 -0,022

 організаційні витрати 112 16749 13148 2,611 1,627 -3601 -0,984 -21,500 -0,022

 Основні засоби 120 388234 458738 60,531 56,770 70504 -3,761 18,160 0,423

 будівлі, машини, обладнання 122 388234 458738 60,531 56,770 70504 -3,761 18,160 0,423

 Незавершене будівництво 130 50140 32979 7,818 4,081 -17161 -3,736 -34,226 -0,103

 Довгострокові фінансові вкладення 140 90000 11,138 90000 11,138 0,540

 інші долгоср. фін. влож. 145 90000 11,138 90000 11,138 0,540

 Разом по розділу 1

 190

 455123

 594865

 70,960

 73,617

 139742

 2,656

 30,704

 0,838

 2 Оборотні активи

 Запаси 210 13603 24014 2,121 2,972 10411 0,851 76,535 0,062

 сировину, матеріали та ін. 211 3814 3003 0,595 0,372 -811 -0,223 -21,264 -0,005

 витрати майбутніх періодів 216 9789 21011 1,526 2,600 11222 1,074 114,639 0,067

 ПДВ по придбаних цінностей 220 19762 25617 3,081 3,170 5855 0,089 29,628 0,035

 Деб.задолж. (Плат.ожід.в теч.12 м-ців) 240 127792 132693 19,925 16,421 4901 -3,503 3,835 0,029

 покупці і замовники 241 116826 115743 18,215 14,324 -1083 -3,891 -0,927 -0,006

 інші дебітори 246 10966 16950 1,710 2,098 5984 0,388 54,569 0,036

 Короткострокові фінансові вкладення 250 7836 0,970 7836 0,970 0,047

 інші краткосрочн. фін. влож. 253 7836 0,970 7836 0,970 0,047

 Грошові кошти 260 25098 23033 3,913 2,850 -2065 -1,063 -8,228 -0,012

 каса 261 27 40 0,004 0,005 13 0,001 48,148 0,000

 розрахункові рахунки 262 15990 20889 2,493 2,585 4899 0,092 30,638 0,029

 валютні рахунки 263 7869 839 1,227 0,104 -7030 -1,123 -89,338 -0,042

 інші грошові кошти 264 1212 1265 0,189 0,157 53 -0,032 4,373 0,000

 Разом по розділу 2

 290

 186255

 213193

 29,040

 26,383

 26938

 -2,656

 14,463

 0,162

 Баланс (сума рядків 190 + 290)

 300

 641378

 808058

 100,00

 100,00

 166680

 25,988

 1,000

 Пасив

 3 Капітал і резерви

 Статутний капітал 410 100000 100000 4,793 100,00 0 -0,989 0,000 0,000

 Додатковий капітал 420 55967 55967 8,726 6,926 0 -1,800 0,000 0,000

 Резервний капітал 430 4611 4611 0,719 0,571 0 -0,148 0,000 0,000

 резерви, образів. в соотв. з законод-вом 431 1537 1537 0,240 0,190 0 -0,049 0,000 0,000

 резерви, образів. в соотв. з учред. док-ми 432 3074 3074 0,479 0,380 0 -0,099 0,000 0,000

 Нерозподілений прибуток минулих років 460 312672 291547 48,750 36,080 -21125 -12,670 -6,756 -0,127

 Нерозподілений прибуток звітного року 470 X 186 850 23,123 23,123

 Разом по розділу 3

 490

 403990

 569715

 62,988

 70,504

 165725

 7,516

 41,022

 0,994

 4 Довгострокові зобов'язання

 Позики і кредити 510 52687 8,215 -52687 -8,215 -100,000 -0,316

 кред. банків подлеж. погаш. > 12 м-ців 511 52687 8,215 -52687 -8,215 -100,000 -0,316

 Разом по розділу 4

 590

 52687

 8,215

 -52687

 -8,215

 -100,000

 -0,316

 5 Короткострокові зобов'язання

 Позики і кредити 610 58460 101602 9,115 12,574 43142 3,459 73,797 0,259

 кред. банків подлеж. погаш. в течен.12 м-ців 611 58460 101602 9,115 12,574 43142 3,459 73,797 0,259

 Кредиторська заборгованість 620 126241 118784 19,683 14,700 -7457 -4,983 -5,907 -0,045

 постачальники та підрядники 621 113582 97600 17,709 12,078 -15982 -5,631 -14,071 -0,096

 заборгованість перед бюджетом 626 2985 5813 0,465 0,719 2828 0,254 94,740 0,017

 аванси отримані 627 8957 15310 1,397 1,895 6353 0,498 70,928 0,038

 інші кредитори 628 717 61 0,112 0,008 -656 -0,104 -91,492 -0,004

 Заборгованість учасникам по виплаті доходів 630 17957 2,222 17957 2,222 0,108

 Разом по розділу 5

 690

 184701

 238343

 28,798

 29,496

 53642

 0,698

 29,043

 0,322

 Баланс (сума рядків 490 + 590 + 690)

 700

 641378

 808058

 100,00

 100,00

 166680

 25,988

1

 Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках

 Орендовані основні засоби 910 1730 30 459

 в тому числі по лізингу 911 28730

 Спіс.в збиток задолж. неплатежесп. дебіторів 940 495 6840

З таблиці видно, що більшу частину валюти балансу складають необоротні активи (70,96%) по активу та капітал і резерви (62,988) по пасиву. Можна зробити висновок, що більша частина грошових коштів організації знаходиться в нерухомому стані, до того ж досить велика частка валюти балансу (11,14%) припадає на довгострокові фінансові вкладення та нерозподілений прибуток минулих років (30,08%).

Загальна вартість майна організації за 2003 рік збільшилася на 18%. На 31% зросла і вартість необоротних активів. Вартість же оборотних активів збільшилася на 14%. Матеріальні оборотні кошти збільшилися за рахунок збільшення витрат майбутніх періодів на 76%. Величина власних джерел коштів організації зросла на 41%, а величина позикових джерел формування активів така: довгострокові зобов'язання відсутні, а короткострокові збільшилися на 29%. Величина власних коштів в обігу скоротилася майже на 50%. Величина робочого капіталу знизилася з 1554 в 2002 р до -25150 в 2003.

Т. к. Частка власних джерел коштів збільшилася, то можна сказати про деяку фінансової стійкості організації, причому нерозподілений прибуток можна розглядати як джерело поповнення активів.

Валюта балансу зросла на 26%, що перевищує темпи інфляції і свідчить про непоганий фінансовий стан організації.

Темп приросту оборотних активів нижче темпу приросту необоротних активів - це свідчить про нераціональне управлінні активами.

Власний капітал перевищує позиковий, те саме можна сказати і про темпи їх приросту. Це є позитивним моментом у характеристиці балансу.

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей і темпи їх приросту практично одінакови.3.2. Аналіз ліквідності балансу

Таблиця 7 - Аналіз ліквідності балансу

 Актив

 Пасив

 Показник

 Нач.года

 Кон.года

 Показник

 Нач.года

 Кон.года

 1 А1 стор.250 + 260 25 098,00 30 869,00 1 П1 стр. 620 126 241,00 118 784,00

 2 А2 стр. 240 127 792,00 132 693,00 2 П2 стор. 610 + 670 58 460,00 101 602,00

 3 А3 стор. 210 + 220 + 230 + 270 33 365,00 49 631,00 3 П3 стор. 590 + 630 + 640 + 650 + 660 52 687,00 17 957,00

 4 А4 стр. 190 455 123,00 594 865,00 4 П4 стр.490 403 990,00 569 715,00

А1 - найбільш ліквідні активи - грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення.

А2 - швидко реалізованих активи - дебіторська заборгованість до 12 місяців.

А3 - повільно реалізованих активів - запаси, ПДВ, дебіторська заборгованість> 12 місяців та інші оборотні активи.

А4 - важкореалізовані активи

П1 - найбільш термінові зобов'язання

П2 - короткострокові позикові кошти та інші короткострокові пасиви

П3 - довгострокові пасиви

П4 постійні або стійкі пасиви

Таблиця 8

 Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні співвідношення: Співвідношення для аналізованого балансу

 А1> = П1 А1 <П1

 А2> = П2 А2> П2

 А3> = П3 А3> П3

 А4 <= П4 А4> П4

Таким чином, аналізований баланс не можна назвати абсолютно ліквідним, тобто існують неефективно використовувані грошові кошти.

Таблиця 9

 Фінансові коефіцієнти

 Нач.года

 Кон.года

 Поточна ліквідність = (А1 + А2) - (П1 + П2), якщо ТЛ> 0, то платоспроможність є -31 811,00 -56 824,00

 Перспективна ліквідність = А3-П3 -19 322,00 31 674,00

 L1 Загальний показник ліквідності = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3)> = 1 0,58 0,64

 L2 Коефіцієнт абсолютної ліквідності = А1 / (П1 + П2)> 0,2 або 0,7 0,14 0,14

 L3 Коефіцієнт критичної оцінки = (А1 + А2) / (П1 + П2)> = 1,5 min = 0,8 0,83 0,74

 L4 Коефіцієнт поточної ліквідності = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)> 2, min = 1 1,01 0,97

 L5 Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу = А3 / ((А1 + А2 + А3) - (П1 + П2)) v 21,47 -6,90

 L6 Частка оборотних коштів в активі = (А1 + А2 + А3) / Валюта балансу ^ 0,29 0,26

 L7 Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами формування оборотних активів =

 (П4-А4) / (А1 + А2 + А3)> 0,1 -0,27 -0,12

У організації існують проблеми з платоспроможністю, так як поточна ліквідність <0, але перспективна ліквідність позитивна на кінець року, отже, можливе відновлення платоспроможності за рахунок майбутніх надходжень і платежів.

Як видно з таблиці, фінансові коефіцієнти не відповідають нормативним значенням, тобто в організації існують проблеми з ліквідністю балансу, а саме:

· Організація може погасити зовсім невелику частину (0,14) короткострокової заборгованості за рахунок грошових коштів і цінних паперів (L2);

· Організація найближчим часом може погасити лише 0,74 короткострокової заборгованості за рахунок грошових коштів і надходжень з розрахунку (з 2002 р становище погіршилося) (L3);

· Мобілізувавши всі оборотні кошти, організація може погасити лише 0,97 поточних зобов'язань, причому з 2002 р становище погіршилося (L4);

· Маневреність функціонуючого капіталу істотно покращилася. У 2002 р в запасах і довгострокової дебіторської заборгованості було знерухомлені 21,47 капіталу, а в 2003 р цей показник став негативним (L5);

· Частка оборотних коштів в активі знизилася, що свідчить про неефективне використання грошових коштів (L6) .3.3 Аналіз фінансової стійкості 3.3.1. Визначення типу фінансової стійкості з використанням трехкомпонентного вектора

Таблиця 10 - Фінансова стійкість

 Найменування показника

 Нач.года

 Кон.года

 1 Власні оборотні кошти СОС = стр.490-190 -51 133,00 -25 150,00

 2 Функціонуючий капітал ФК = СОС + стр.590 1 554,00 -25 150,00

 3 Загальна величина джерел формування запасів і витрат ВІ = ФК + стр.610 60 014,00 76 452,00

 Запаси і витрати ЗЗ = стор.210 + 220 33 365,00 49 631,00

 ?1 = СОС-ЗЗ -84 498,00 -74 781,00

 ?2 = ФК-ЗЗ -31 811,00 -74 781,00

 ?3 = ВІ-ЗЗ 26 649,00 26 821,00

 Вектор (0,0,1) (0,0,1)

На підставі розрахункових даних був сформований трикомпонентний вектор (0, 0, 1). З цього можна зробити висновок, що фінансове становище нестійке. Порушена платоспроможність, але є можливість її відновлення за рахунок зниження дебіторської заборгованості та прискорення оборотності запасов.3.3.2. Розрахунок фінансових коефіцієнтів, порівняння їх з нормативними та вивчення тенденції їх зміни

Таблиця 11 - Розрахунок фінансових коефіцієнтів

 Найменування показника

 Нач.года

 Кон.года

 1 Коефіцієнт капіталізації U1 = (стр.590 + стр.690) /стр.490 <= 1 0,59 0,42

 2 Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування

 U2 = (стр.490-стр.190) /стр.290 (0,6 3 Коефіцієнт фінансової незалежності U3 = стр.490 / валюта балансу> = 0,5 0,63 0,71

 4 Коефіцієнт фінансування U4 = 1 / U1> = 1 1,70 2,39

 5 Коефіцієнт фінансової стійкості U5 = (стр.490 + стр.590) / валюта балансу (0,8 6 Коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування запасів

 U6 = (стр.490-стр.190) / (стор.210 + стр.220) -1,53 -0,51

На підставі даних таблиці можна зробити наступні висновки:

· На 1 р. Власних коштів в 2002 році припадало 59 коп. позикових, а в 2003 році 42 коп., така зміна - позитивний момент (U1);

· За рахунок власних джерел оборотні активи не фінансуються (U2 <0), це надзвичайно небезпечно для організації (U2);

· Питома вага власних джерел у загальній величині джерел фінансування збільшився з 0,63 до 0,71, тобто підприємство стало менш залежним від чужого капіталу (U3);

· На 1 р. позикових джерел фінансування припадає 2,39 р. Власних. Таке співвідношення позитивно для організації (U4);

· За рахунок стійких джерел фінансується 71% активу, але ця величина повинна бути більше (80 - 90%) (U5);

· За рахунок власних джерел оборотних коштів запаси не формуються (U6 <0), тобто формування запасів залежить про чужого капітала.3.3.3. Визначення класу фінансової стійкості з використанням інтегральної бальної оцінки

Таблиця 12 - Визначення фінансової стійкості

 Найменування показника

 Позначення

 Формула

 Кількість балів

 Нач.года

 Кон.года

 1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Б1 20- (0,5-L2) * 40 5,4 5,6

 2 Коефіцієнт критичної оцінки Б2 18- (1,5-L3) * 30 0 0

 3 Коефіцієнт поточної ліквідності Б3 16,5- (2-L4) * 15 1,6 1,0

 4 Коефіцієнт фінансової незалежності Б4 17 17 17

 5 Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування Б5 15- (0,5-U2) * 30 0 0

 6 Коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування запасів Б6 13,5- (1-U6) * 25 0 0

 Сума балів 24,1 23,6

За результатами розрахунків, організація отримала лише 23,6 бала. Організації з такою кількістю балів є організаціями найвищого ризику, практично неплатежеспособнимі.3.4. Аналіз ділової активності 3.4.1. Загальні показники оборотності активів

Таблиця 13 - Оборотність активів

 Найменування показника

 Формула

 1 Коефіцієнт загальної оборотності капіталу Виручка від реалізації / валюта балансу 1,22

 2 Коефіцієнт оборотності мобільних засобів Виручка від реалізації 4,62

 3 Коефіцієнт ефективності використання НМА Виручка від реалізації 74,88

 4 Фондовіддача Виручка від реалізації 2,15

 Виручка від реалізації 984 467,18

За даними таблиці можна зробити висновок, що ефективність використання ОС невелика, капітал обертається повільно, ефективно використовуються лише НМА.3.4.2. Показники управління активами

Таблиця 14 - Управління активами

 Найменування показника

 Формула

 Нач.года

 Кон.года

 1 Коефіцієнт оборотності капіталу Виручка від реалізації 1,73

 2 Коефіцієнт оборотності матеріальних засобів Виручка від продажів 23,23 19,65

 3 Коефіцієнт оборотності грошових коштів Виручка від продажів 30,88 42,34

 4 Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках Виручка від продажів 6,06 7,35

 5 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Виручка від продажів 6,14 8,21

 Виручка від продажів 774 907,00 975 270,00

За даними таблиці можна зробити висновок про поганому управлінні запасами, так як швидкість обороту запасів і витрат знизилася з 23,23 до 19,65. В іншому проглядаються позитивні тенденції розвитку.

Висновок: Фінансовий стан організації нестійке. Помічені прогалини в управлінні активами. Можливе поліпшення фінансового стану за рахунок збільшення швидкості обороту запасів, зниження дебіторської заборгованості та нарахувань і платежів майбутніх періодів.

Список літератури

1. Аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства. Грачов А.В., М .: «ДІС» - 2002р., 208 стор.

2. Бухгалтерський облік. Бородіна В.В. М .: «Книжковий світ» - 2001р., 208 стор.

3. Бюджетне управління. Серія статей журналу «Економіка і час» №9-10 за 1998р., №9-12, 45-47 за 1999р., №4, 8, 12, 18 за 2000р.

4. Конфігурація «1С-Рарус: Фінансовий аналіз 1.1. Проф. »

5. Методика фінансового аналізу. Практичний посібник. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Нечаєв Є.В., М .: «Инфра-М» - 2001р., 208 стор.

6. Наказ Міністерства Фінансів РФ від 13 січня 2000 № 4н «Про форми бухгалтерської звітності організації»

7. Фінансовий аналіз і планування господарюючого об'єкта. Балабанов І.Т., М .: «Фінанси і статистика» - 2001р., 208 стор.

1. Жуков Г.Ф. Загальна теорія грошей і кредиту. - М .: ЮНИТИ, 1995.

2. Камаєв В.Д. Економіка і бізнес. - М .: изд-во МГТУ, 1999.

3. Маконнелл К .; Брю С. Економікс. - М .: Республіка, 1993. Т.1,2.

4. Маршалл А. Принципи економічної науки. Т.1. М., 1993.

5. Негіші Т. Історія економічної теорії. - М .: Аспект-пресс, 1997.

6. Чепурин М.Н. Курс економічної теорії. Кіров: АСА, 1995.

7. Білоусов В.А. Інфляція: фактори, механізм, стратегія подолання. // Економіст, 1999, №4.

8. Фінансовий аналіз. Короткий курс. Бочаров В.В., С-Пб .: «Пітер» - 2001р.

9. Миколаєва Т.І., Єгорова Н.Р. Споживчий ринок і торгівля: проблеми розвитку та регулірованія.Екатерінбург, 1998.-270с.

10. Економіка підприємств торгівлі та громадського харчування: Учеб.пособие / Рук.авт.кол.Ніколаева Т.І .; Науч.ред.Егорова Н.Р.- Єкатеринбург, 2001.- 498с.

11. Крутик А.Б., Хайкін М.М. Основи фінансової діяльності підприємства: Учеб.пособіе.-СПб.: Бізнес-преса, 1999.-448с.

12. Даненбург В., Монкріф Р., Тейлор В. Основи оптової торгівлі: Практичний курс.- СПб.: Нева-Ладога-Онега, 1993.-212с.

13. Ворст Й., Ревентлоу П. Економіка фірми: Учеб. / Пер. з данської Чеканська А.Н., Різдвяного О.В.-М .: Висш.шк., 1994.-272с.

14. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна діяльність: Навчальний М .: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 1997.-328с.

15. Миколаєва Г.А., Щур Д.Л. Оптова торговля.- М.: Видавництво Пріор, 1998.-336с.

16. Економіка торговельного підприємства: Учеб. / Под ред.Гребнева А.І. М.: Економіка, 1996.- 238с.

17. Памбухчиянц О.В. Організація і технологія комерційної діяльності Учебник.-М.: Інформаційно-внедренчіскій центр «Маркетинг», 1999.-292с.

18. Абрютина М.С. Економічний аналіз торговельної діяльності: Учеб.пособие. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2000.-512с.

19. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Навчальний Мн.: Виш.шк., 2000.-430с.

20. Абрютина М.С. Економічний аналіз торговельної діяльності: Учеб.пос. -М .: Видавництво «Справа і Сервіс» 2000.-512с.

21. Ільїн А.І. Планування на підприємстві: Учеб.пособіе.-Мн.: ТОВ «Нове знання», 2000.-312с

22. Бланк И.А. Торговий менеджмент К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.-408с.

© 8ref.com - українські реферати