На головну    

 Порівняльний аналіз визначення кредитоспроможності підприємства-позичальника - Гроші та кредит

Удмурдськой ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки і управління

Економічний факультет

Кафедра менеджменту

дипломна робота

на тему: «Порівняльний аналіз визначення кредитоспроможності підприємства-позичальника.»

Сочі 2000

Зміст

 Введення 1-2

 1. Порівняльний аналіз, визначення кредитоспроможності підприємства-позичальника.

 1.1. Взаємовідносини банку з клієнтами. 3-12

 1.2. Поняття і критерії кредитоспроможності клієнта. 12-15

 1.3. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника, використовувана банками економічно розвинених країн.

 1.3.1. Методика банків США. 16-19

 1.3.2. Методика, використовувана банками Франції. 19-26

 1.4. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника, використовувана банками Росії. 26-32

 2. Дослідження кредитоспроможності будівельної організації за методикою надання кредитів юридичним особам, застосовуваної Ощадбанком Росії та його філіями.

 2.1. Характеристика будівельного підприємства ВАТ "СУОР-17", його місце в розвитку регіону, правове становище і виробнича стрруктура. 33-38

 2.2. Оцінка фінансового стану позичальника - ВАТ "СУОР-17", акціонерно-комерційним Ощадним банком. 38-42

 2.3. Аналіз ділової активності клієнта банку, ВАТ "СУОР-17".

 2.3.1. Аналіз використання основних фондів. 43-47

 2.3.2. Аналіз складу і структури оборотних коштів підприємства. Вивчення показників оборотності оборотних коштів. 47-50

 2.4. Аналіз витрат і фінансових результатів діяльності підприємства. 51-57

 3. Забезпечення комерційним банком зворотності виданих кредитів. 58

 3.1. Договір застави, як вид кредитного забезпечення. 58-65

 3.2. Договір поручительства - гарантія повернення кредиту. 65-66

 3.3. Страхування відповідальності позичальників за непогашення кредиту. 66-69

 3.4.

 Переуступка на користь банку вимог і рахунків позичальника

 третій особі. 69-71

 3.5. Порядок рассмртренія питання про надання кредитів та оформлення договорів. 71-78

Висновок. 79

Література. 83

Додатки.

Введення

Завдання поліпшення функціонування кредитного механізму висувають необхідність використання економічних методів управління кредитом, орієнтованих на дотримання економічних меж кредиту. Це дозволить запобігти невиправдані кредитні вкладення, забезпечити своєчасне і повне повернення позик, знизити ризик неплатежу.

Більше всіх в інформації про кредитоспроможність підприємств і організацій потребують банки: їх прибутковість і ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану клієнтів. Зниження ризику при здійсненні позичкових операцій можливо досягти на основі комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банку, що одночасно дозволить організувати кредитування з урахуванням меж використання кредиту.

Під кредитоспроможністю банківських клієнтів слід розуміти таке фінансово-господарський стан підприємства, яке дає впевненість в ефективному використанні позикових коштів, здатність і готовність позичальника повернути кредит відповідно до умов договору. Вивчення банками різноманітних чинників, які можуть спричинити непогашення кредитів, або, навпаки, забезпечують їх своєчасне повернення, складає зміст банківського аналізу кредитоспроможності.

При аналізі кредитоспроможності банки повинні вирішити наступні питання: чи здатний позичальник виконати свої зобов'язання вчасно, чи готовий він їх виконати? На перше питання дає відповідь розбір фінансово-господарських сторін діяльності підприємств. Друге питання має юридичний характер, а так само пов'язаний з особистими якостями керівників підприємства.

Склад і зміст показників випливають із самого поняття кредитоспроможності. Вони повинні відобразити фінансово-господарський стан підприємств із погляду ефективності розміщення і використання позикових коштів і всіх засобів взагалі, оцінити здатність і готовність позичальника здійснювати платежі і погашати кредити в заздалегідь визначені терміни.

Здатність своєчасно повертати кредит оцінюється шляхом аналізу балансу підприємства на ліквідність, ефективного використання кредиту та оборотних коштів, рівня рентабельності, а готовність визначається у вигляді вивчення дієздатності позичальника, перспектив його розвитку, ділових якостей керівників підприємств.

У зв'язку з тим, що підприємства значно різняться за характером своєї виробничої і фінансової діяльності, створити єдині універсальні і вичерпні методичні вказівки з вивчення кредитоспроможності і розрахунку відповідних показників не представляється можливим. Це підтверджується практикою нашої країни. У сучасній міжнародній практиці також відсутні тверді правила на цей рахунок, так як врахувати все численні специфічні особливості клієнтів практично неможливо.

Процес кредитування пов'язаний з дією численних і різноманітних факторів ризику, здатних спричинити непогашення позики в призначений термін. Надаючи позики, комерційний банк повинен вивчати чинники, які можуть спричинити за собою їх непогашення. Таке вивчення іменують аналізом кредитоспроможності.

Основна мета такого аналізу - визначити здатність і готовність позичальника повернути запитувану позичку відповідно до умов кредитного договору. Банк повинен у кожному випадку визначити ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, і розмір кредиту, який може бути наданий в даних обставинах.

Метою цієї дипломної роботи є вивчення підходів до аналізу кредитоспроможності та інвестиційної привабливості на базі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду. Важливість і актуальність проблеми оцінки кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства зумовили вибір теми. У роботі вирішуються такі завдання як: визначення сутності поняття кредитоспроможності, інформаційна база аналізу, підхід до аналізу кредитоспроможності, методика аналізу. При написанні роботи використовувалася економічна література вітчизняних та зарубіжних авторів, розкриває принципи і методику дослідження кредитоспроможності позичальників кредитних установ США, Франції та Росії, фінансова звітність ВАТ «СУОР-17», яке функціонує відповідно до статуту та інших установчих документів, для аналізу кредитоспроможності ВАТ «СУОР-17» використана методика акціонерно-кредитного Ощадного банку.

1. Порівняльний аналіз методів визначення кредитоспроможності підприємства-позичальника.

1.1. Взаємовідносини банку з клієнтами.

Банк, будучи породженням потреби господарства, перебуваючи в центрі економічного життя, покликаний сприяти інтересам своїх клієнтів. Не випадково, тому в останні роки все більше утвердилася ідеологія банку як партнера.

Партнерські відносини мають певні властивості, а саме: добровільність, взаємозацікавленості, комерційний характер. Кожен клієнт незалежно від територіального розташування сам визначає, послугами якого банку йому слід скористатися. Тут немає ніякої прописки, примусового закріплення за банком. В рівній мірі це відноситься і до банку, який вибирає собі клієнта. Цей вибір може мати короткочасний або довготривалий характер, багато чого залежить від взаємної зацікавленості скористатися разової послугою того чи іншого банку або мати відносини на постійній основі. «Потяг» партнерів один до одного засноване на комерційній основі. Клієнт готовий заплатити за кредит, розрахункові операції чи інші послуги, які представляють для нього вигоду. Банк готовий продати свій продукт, отримавши при цьому відповідну винагороду. Банк працює при цьому на клієнта (дотримується філософії «все для клієнта»), сприяє безперервності, високій якості, конкурентоспроможності його виробництва, отриманню доходу, достатнього для відтворення. Забезпечуючи отримання доходу клієнта, банк реалізує і свій комерційний інтерес, отримуючи винагороду у формі позичкового відсотка або комісії.

Банківське законодавство, захищаючи інтереси двох сторін, забезпечують клієнту:

- Право на відкриття рахунку в банку;

- Право на отримання відстрочки платежу банку;

- Можливість у певних випадках самостійно виконувати деякі банківські операції;

- Можливість участі в Раді банку, банківських асоціаціях;

- Збереження банківської таємниці;

- Захист його внесків.

Право на відкриття рахунку, як вже зазначалося раніше, може носити чисто декларативний характер, бо банк, не бажаючи «возитися» з малим клієнтом, може завжди під будь-яким слушним приводом відмовити йому в його праві. Ось чому в законодавстві деяких країн клієнт має право вимагати, щоб Центральний банк вказав йому то кредитна установа, де йому обов'язково відкриють рахунок (у Франції рахунок може бути відкритий і поштою).

Дуже істотним для клієнта є не тільки право користуватися тією чи іншою банківською послугою, але і його захист від неправомірних дій банку в разі припинення кредитної допомоги.

Право на відстрочку платежу виступає для позичальника життєво-важливим фактором, що визначає його подальший розвиток. Відомо, що в цілому ряді випадків клієнт банку може відчувати труднощі в поверненні кредиту. Зрозуміло, мова йде про фінансові ускладнення, викликаних об'єктивними обставинами, не пов'язаними з його поганою роботою. Там, де кредитоспроможність клієнта порушена, де клієнт неодноразово допускав порушення кредитного договору з банком, скомпрометував себе, отримати відстрочку платежу неможливо. Закон в цьому випадку захищає лише того клієнта, який акуратно виконує свої зобов'язання. По суті, в даному випадку законодавство блокує дії банку, спрямовані на підрив фінансових можливостей позичальника, на «задушення» клієнта банкіром.

Така небезпека справді існує, вона практично набуває найбільш помітний вплив по відношенню до малих чи середніх підприємств. За законодавством деяких країн скорочення або припинення кредитної підтримки стає можливою на основі письмової підстави клієнта і завчасно - від 30 до 60 днів залежно від виду кредиту. Процедура перегляду умов скорочення або припинення кредитування зазвичай фіксується в письмовій угоді. У ньому може бути уточнена матеріальна відповідальність кредитної установи.

Право на отримання клієнтом можливості самостійно виконувати банківські операції довгий час носило дискусійний характер. Сумніву піддавалася сама можливість клієнта виконувати дані операції, по-перше, на відповідному господарському рівні, і, по-друге, без посилення ризику.

Це під силу тільки великим клієнтам, здатним відкривати у себе спеціальні підрозділи, що відповідають вимогам банку. Що стосується ризику, то вважається, що вже в самому факті виконання підприємством (крім своєї основної діяльності) додаткових банківських операцій, міститься свідоцтво диверсифікації, і, отже, зменшення ризику. Зазвичай в цьому випадку діє й інше правило:

- Додатковий бізнес клієнта (у формі ведення певних банківських операцій) не повинен перевищувати 10% -ного порогу, по відношенню до його основної діяльності.

Можливість входження клієнта до Ради банку регулюється загальними положеннями про акціонерне товариство. Згідно з юридичними нормами до Ради банку входять його засновники, що мають певну частку в статутному банківському капіталі.

На жаль, акціонери часто не мають строгих юридичних зобов'язань, в той час як для них самих виконання акціонерного зобов'язання має істотне значення. Російський закон захищає банк, бо регулює його на стадії створення, формулюючи вимоги до засновника. Закон забороняє також засновникам банку виходити зі складу його учасників протягом перших трьох років з дня його реєстрації.

На макрорівні інтереси клієнта можуть забезпечуватися за допомогою участі великих підприємств, як агентів господарства в банківському секторі, в різних банківських асоціаціях. Як дорадчий орган при центральних банках ряду країн організується консультативна рада, серед учасників якого можуть бути видні практичні працівники з народногосподарського сектора.

Взаємовідносини клієнта з банками багато в чому визначаються різноманітністю можливості використання банківського кредиту (вкладу, кредиту та інш.), Доступністю грошового ринку.

Підприємства - клієнти банку мають досить широкі можливості використання банківських послуг. Існує безліч різновидів банківських кредитів. Разом з тим в російській практиці всі вони видаються з урахуванням аналізу минулої фінансової «біографії» клієнта, а не його майбутнього розвитку (кількість і якість клієнтури і ринків); так званий «глобальний господарський кредит» не отримав розвитку. Більше розвинене цільове кредитування окремих господарських операцій. Підприємства, завдяки гарантованості послуг кредитної установи, отримують серйозну підтримку у фінансуванні своїх програм. За законодавством деяких європейських країн передача прав довіреності на власність може здійснюватися при цьому простий розрахункової запискою або засобами інформації (наприклад, магнітної стрічки).

Доступність грошового ринку визначається і тим, наскільки в країні розвинений ринок коротких грошей (одержання кредитів на термін від 1 до 10 днів), ринок цінних паперів, в тому числі бон підприємств, що дають можливість для фінансування діяльності підприємств - клієнтів банку.

Законодавство забезпечує інтереси клієнта і за допомогою дотримання банківської таємниці. Банки та небанківські кредитні організації гарантують таємницю про операції, про рахунки і вклади своїх клієнтів і кореспондентів. Відомості по операціях і рахунках юридичних осіб і громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, видаються їм самим, судам і арбітражним судам (суддям), Рахунковій палаті РФ, органам державної податкової служби та податкової поліції, митним органам РФ у випадках, передбачених відповідними законодавчими актами про їх діяльність.

Органам попереднього слідства у справах, що перебувають у їх провадженні, інформація про клієнта та його операціях дається тільки за наявності згоди прокурора. Інформація по рахунках і вкладах фізичних осіб видається банками їм самим, судам, а органам попереднього слідства у справах, що перебувають у виробництві, тільки за згодою прокурора.

За розголошення банківської таємниці ЦБ РФ, комерційні банки, небанківські кредитні, а також аудиторські організації та їх посадові особи та працівники, несуть відповідальність, включаючи відшкодування завданих збитків.

Особливе місце в банківському законодавстві належить захисту прав вкладників. Закон наказує створення Федерального фонду обов'язкового страхування внесків, який повинен гарантувати повернення залучених банками коштів населення.

Відповідно до міжнародної практики система захисту може набувати такі форми:

- Держава виступає гарантом всіх вкладів населення;

- Гарантом виступає Центральний банк, що створює спеціальні резерви з обов'язкових відрахувань комерційних банків;

- Гарантом виступає все банківське співтовариство, Банки можуть створювати фонди (резерви) за допомогою сплати спеціальних внесків, покривати збитки збанкрутілого кредитної установи за фактом і з урахуванням обсягу капіталу та операцій діючого банку.

Суб'єктом кредитування з позиції класичного банківської справи є юридичні або фізичні особи, дієздатні і мають матеріальні або інші гарантії здійснювати економічні, у тому числі кредитні угоди.

Позичальником при цьому може виступити будь-який суб'єкт власності, що вселяє банку довіру, що володіє певними матеріальними і правовими гарантіями, бажаючий платити відсоток за кредит і повертати його кредитній установі.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати