трусики женские украина

На головну

 Лекції з діловодства - Діловодство

 1стор.

Доповідні записки.

-це документ адресований керівникові або вищестоящому установі та інформує його про сформовану ситуацію, мали місце явище чи факті, про виконану роботу, а так само містить висновку і пропозиція укладача.

Д.З. включає такі реквізити:

1. Найменування структурного підрозділу

2. Форма документа

3. Дата, номер

4. Місце складання або видання

5. Заголовок до тексту

6. Текст

7. Підпис

Д.З. бувають зовнішні і внутрішні.

 (0 табуляція)

Внутрішні доповідну підписує укладач, зовнішньою, адресовану вище стоїть інстанції і оформленої на загальному бланку установи, підписує керівник установи.

ПРИКЛАД внутрішньої доповідної записки:

Загальний відділ Генеральному директору

об'єднання

Доповідна записка

Н.К. Іванову

25.10.2002 №36

Рязань

Про заміну друкарських машин

Доводжу до вашого відома, що машінбюро в нині оснащено котрі пишуть машинами застарілого зразка, багато з яких мають надійні експлуатаційні якості.

Прошу розглянути в-с про придбання шести нових машинок і одного комп'ютера з принтером.

Зав. машінбюро Г.Н. Колбасин

ПРИКЛАД зовнішньої доповідної записки:

Міністерство загального Генеральному директору

та професійного заводу .......................................

освіти РФ ................................................

Новосибірське обласне І.І. Петрову

управління народного

освіти

Жовтневий відділ

народної освіти

Доповідна записка

25.10.2002 №15

Новосибірськ

Про перевірку технічного стану житлових приміщень бази відпочинку

Згідно з дорученням голови адміністрації Жовтневого району про перевірку готовності баз відпочинку для дітей і визначення кількості школярів, які можуть відпочити влітку 2002 року.

Мною 13 травня цього року бал проведений огляд житлових приміщень бази відпочинку Вашого заводу.

Всі житлові корпуси в задовільному стані, однак, в корпусі №1 необхідно вставити скла, корпус №2 потребує ремонту.

Зав. району Н.І. Пирогов

Пояснювальна записка

-це док-т, що пояснює зміст окремих положень основного документа (плану, звіту, проекту) або пояснює причини якої-небудь події, факту, вчинку.

Пояснювальна записка ділиться на 2-е групи:

1 гр. - Це док-ти, найчастіше супроводжують основний документ і пояснюють зміст його окремих положень. Оформляються на загальному бланку установ.

2 Гр. - Це записки з приводу будь-яких подій, сформованих ситуацій, вчинків і поводжень працівників.

ПРИКЛАД:

Пояснювальна записка Директору центру

«Кадри»

01.11.2002 №21 Н.І. Іванову

Про зрив занять у групі секретарів-референтів

31 жовтня 2002 на заняття з діловодства прийшло тільки 3 слухача зі складу групи 19 осіб

 2стор.

Викладач Г.І. Григор'єва

Пр. зовнішньої пояснювальної записки - по одному підприємству, що має безліч структурних підрозділів:

Найменування організації

Виробничий відділ

Пояснювальна записка Ген. Директору

об'єднання

01.11.2002 №14 А.А. Зуеву

Про встановлення обладнання

Зведений звіт про встановлення обладнання для виробництва аміаку, переданий в вище стоящею організацію згідно з домовленістю 30.10.2002г.

Начальник відділу А.Є. Йолкін

Пр. зовнішньої пояснювальної записки, адресована у вище стоїть організацію:

Виробниче об'єднання

З видобутку залізної руди

«Кримчермет»

Шахта «Юзівська»

Пояснювальна записка Ген. Директору

об'єднання

01.11.2002 №10 К.Є. Матвєєву

Про порушення виробничої дисципліни

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ТЕКСТ ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Гірничий майстер В.І. Софроній

ФАКСИ

- Відносяться до оперативних засобів зв'язку - максимальна зв'язок. Ф. - це док-т, отриманий за допомогою спеціального апарату або факсу, по телефонних каналах зв'язку, Ф. є копією переданого документа будь-якого виду з додатком у вигляді таблиць, схем, креслень, фотографій. Ф. є різновидом листування між діловими партнерами. Оформляється аналогічно діловій письма.

Додатковими даними факсу явл. дані, які проставляє сам апарат - вказівку (код) відправника; дата і час передачі; номертелефаксу (апарату), з якого Передат інформація; кількість сторінок.

Відправник факсу повинен отримати підтвердження про те, що інформація дійшла до одержувача, в якому вказується код фірми одержувача, № телефаксу одержувача, дата і час тривалості передачі, кол-во отриманих сторінок; результат.

Велика частина комерційної листування зберігається 3 роки, в тому числі і факси і передачі на архівне зберігання не підлягає. Листування з іноземними фірмами з найбільш важливих питань (експорт, імпорт) гарантії зберігається 10 років.

ТЕЛЕГРАММА

- Це док-т, що передається по каналах зв'язку.

Зразок міжнародної телеграми:

МІЖНАРОДНА ТЕЛЕГРАММА

МАКСИМОВ АТТАШЕ З ТОРГІВЛІ

ПОСОЛЬСТВО РФ У БЛГАРІІ

Вул.Краснова 5 СОФІЯ БОЛГАРІЯ

ПРЕДСТАВНИКИ МІНІСТЕРСТВА АНІСІМОВ ЗПТ КАНДРАТЬЕВ ПРИЕДУТ 15 БЕРЕЗНЯ 1999 РОКУ В Софію ДЛЯ прведення ПЕРЕГОВОРІВ

ЗАМ МІНІСТРА ВЕС

100121, Москва, вул. Краснопресненська, 20, МЗЕЗ, 15-23-08 / 02

10.01.99

Разіна 235 41 38

ДОВІДКИ

- Це док-т містить опис і підтвердження фактів і подій. Довідки найчастіше складаються про підтвердження роботи або оплати праці співробітників. Керівництво підприємства зобов'язане видавати на прохання співробітника довідку про роботу в даній організації із зазначенням спеціальності, посади, кваліфікації, часу роботи і розміру з / п (стаття 40 ТКРФ).

 3стор.

Довідки готуються на бланку формату А5 має адресні дані підприємства і трафаретний текст. Довідки починаються з вказівки в називному відмінку П.І.Б. (Повністю) особи про яку даються відомості, його посади, з / п. У правому верхньому куті вказується місце надання довідки (наприклад: шк. №49; ТЕУ №3). На довідці повинна обов'язково стояти дата підписання. Якщо ведеться облік видачі довідок за журналом, ставлять порядковий номер довідки поруч з датою. Довідки складаються в 1 прим. Одним з варіантів довідки явл-ся довідка за запитом керівництва містить інформацію з виробничої тематики, такі довідки можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Довідки для керівництва не виходять за межі підприємства складає і підписує укладач (укладач). Зовнішні довідки за запитом зовнішніх організацій підписуються керівником підприємства. Така довідка повинна мати заголовок до тексту, дату і період часу до відомостей належать до довідці. Якщо довідка дається з кількох питань, то її текст ділять на розділи. Вони повинні мати заголовок і нумерацію арабськими цифрами. Довідки, які мають цифрові показники можуть бути оформлені у вигляді таблиці.

Довідки за виробничою тематикою складаються в 2-х прим .:

1. адресату

2. підшивається до справи

При наявності в довідці відомостей фінансового хар-ра, вона підписується керівником, гол. бухгалтером і завіряється печаткою. У всіх зовнішніх довідках печатку обов'язкове.

Приклад зовнішньої довідки:

Найменування підприємства Місце надання

довідки

Адреса підприємства

Тел.

Факс

ДОВІДКА

00.00.00 №

Леонтьєва Оксана Анатоліївна працює економістом відділу маркетингу в АТ «Комета» з окладом 3500 (три тисячі п'ятсот) рублів на місяць.

Директор І.О. Прізвище

Головний бухгалтер І.О. Прізвище

М.П.

Мішин 243382

ДОГОВОРИ

Д. - це юр. документ встановлює права, обов'язки договірних сторін і відповідальність за їх виконання. Договору можуть бути укладені між організаціями чи організацією і громадянином чи громадянами між собою. Якщо в договірні відносини вступає організація та громадянин договір називають трудовим угодою. Існують такі договори як: Д. про постачання, Д. про матеріальну відповідальність, Д. оренди, Д. банківського рахунку і т.п.

Д. вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто угоди за всіма пунктами.

Реквізити договору:

1) назву док-та: договір

2) дата, номер і місце складання

3) заголовок до тексту

4) текст: складається з вступної частини: 1-найменування сторін

2-посади і прізвища осіб підписують договір

3-предмет договору

4-виклад порядку розгляду питань

5-загальна сума договору

5) Юр. адреси сторін

6) Підписи і печатки сторін

Д. складається у кількох примірниках в залежності від потреб ділянок (найчастіше їх буває 2)

Текст договору поділяють на розділи та підрозділи. Кожна частина нумерується арабськими цифрами. Часто договори фін. призначення візуються юрист-консульт.

КОНТРАКТ

К. являє собою особливу форму строкового трудового договору, укладеного між підприємством в особі директора і працівником. Контракт встановлює умови найму організації, оплату праці, взаємні зобов'язання, права, відповідальність сторін та підстави для дострокового розірвання контракту.

Порівняно з трудовим договором контракт дозволяє більш чітко і конкретно сформулювати умови, організацію та оплату праці з урахуванням індивідуальної особливості працівника.

Контракт може укластися на час виконання роботи або на певний термін. Після закінчення дії контракту він може переукласти на новий термін або продовжуватися.

Зміст договору:

1. найменування сторін та їх реквізити

2. мета і предмет укладання контракту

3. вимоги до результатів роботи

4.

 4стор.

термін дії

5. умови організації праці (правила внутрішнього розпорядку, тривалість відпустки і т.д.)

6. умови оплати праці (не можуть бути нижчими min з / п, повинен бути встановлений порядок виплати, вимоги та ін. Питання, а так само винагороди)

7. зобов'язання сторін і відповідальність за їх порушення.

8. порядок вирішення питань (не повинен суперечити законодавству)

9. основу і умови для термінового розірвання контракту

10.адреса сторін і підписи

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка