На головну    

 Ведення трудових книжок - Діловодство

Зміст

Введение... 4

1. Загальні положения... 5

2. Оформлення та ведення трудових книжок ... ... 7

2.1 Підготовка до ведення трудових книжок і вкладишів до них ... 7

2.2 Документи для відкриття трудової книжки ... ... 10

2.3 Оформлення титульного аркуша ... ... 10

2.4 Оформлення відомостей про роботу ... ... 13

3. Практика кадрових служб ... ... 16

3.1 Прийом на роботу людину утерявшего трудову книжку ... 16

3.2 Внесення відомостей про нагородження ювілейними медалями ... 17

3.3 Видача на руки трудової книжки ... ... 17

3.4 Оформлення виправлень ... ... 18

3.5 Виписка з трудової книжки ... ... 18

Практична работа... 19

Список литературы... 32

Введення

Трудова книжка - один з найважливіших особистих документів громадянина в нашій країні. З 15 січня 1939 до теперішнього часу трудова книжка є основним документом про трудову діяльність робітників і службовців.

Однак далеко не всі керівники недержавних організацій приділяють належну увагу цим документом, а багато молоді працівники не знають про його роль при встановленні трудового стажу і часто вважають його необов'язковим. Крім того, в невеликих за штатної чисельності організаціях, як правило, відсутні кадрові служби і немає фахівців з ведення кадрової документації. Все це призводить до численних помилок при веденні трудових книжок, аж до їх повного ігнорування або вкрай недбалого оформлення, у тому числі без використання бланка встановленого зразка.

Поряд із зазначеними суб'єктивними причинами є й причини об'єктивні, пов'язані з невідповідністю діючих нормативних документів з питань ведення трудових книжок реальних життєвих ситуацій, що виникають у повсякденній практиці. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затв. постановою Держкомпраці СРСР від 20.06.74 № 162 (далі - Інструкція), змінювалася і доповнювалася в 1985 р (постанова Держкомпраці СРСР від 02.08.85 № 252), в 1987 р (постанова Держкомпраці СРСР від 31.03.87 № 201) та в 1990 р (постанова Держкомпраці СРСР від 19.10.90 №412).

1. Загальні положення

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації понад п'ять днів, у тому числі на тимчасових, сезонних, позаштатних працівників (якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню), надомників, працівників з неповним робочим часом. При цьому в трудовій книжці останніх не відзначається, що вони працюють з неповним робочим часом.

Трудова книжка вперше заповнюється в присутності працівника не пізніше тижневого строку з дня його прийняття на роботу. У неї вносяться:

§ відомості про працівника, тобто прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, (на підставі відомостей паспорта) освіта, професія, спеціальність (на підставі диплома), кваліфікація;

§ відомості про роботу, тобто прийом на роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення з посиланнями на відповідні накази;

§ відомості про заохочення та нагороди;

§ відомості про відкриття, на які є у працівника дипломи про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди.

Отже, трудова книжка відображає всю оплачувану трудову діяльність працівника і є основним документом про його трудової діяльності. За трудовій книжці обчислюється загальний, спеціальний і безперервний стаж працівника.

Всі відомості в трудову книжку заносяться без скорочення - повністю. Прізвище, ім'я, по батькові та дата народження працівника вказуються на підставі паспорта, освіта (загальне та спеціальне) - на підставі відповідного документа, професія і спеціальність також вказуються на підставі документа. Всі зміни в цьому заносяться в трудову книжку на підставі відповідних документів за останнім місцем роботи. Так, якщо робітникові в період роботи присвоюється новий розряд, то в трудовій книжці про це робиться відповідний запис.

За бажанням працівника у трудовій книжці окремим рядком вказується його робота за сумісництвом і про її закінчення.

Мають трудові книжки студентам, аспірантам і клінічним ординаторам навчальний заклад (наукова установа) вносить запис про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Період їх роботи в студентських загонах, на виробничій практиці та при проведенні науково-дослідної госпдоговірної роботи також вноситься в трудову книжку окремим записом на підставі відповідної про це довідки.

З посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів у трудову книжку за місцем роботи до занесення відомостей про роботу на даному виробництві вносяться такі записи окремим рядком:

§ про час служби в армії, флоті, органах державної безпеки, внутрішніх справ і всіх видах охорони;

§ про час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах та аспірантурі, якщо це раніше не було занесено;

§ про час навчання в ПТУ та інших училищах, на курсах і в школах з підвищення кваліфікації та підготовки кадрів;

§ про роботу в якості члена колгоспу.

Записи про причини звільнення в трудовій книжці робляться в точній відповідності з формулюванням підстави, зазначеної в законі, і з посиланням на відповідну статтю і пункт Закону. Наприклад, "звільнений за власним бажанням ст.80 КЗпП РФ".

При звільненні за власним бажанням з поважних причин у трудовій книжці звільнення записується із зазначенням цих причин. Наприклад, "звільнена за власним бажанням по ст.80 КЗпП РФ у зв'язку з переведенням чоловіка-військовослужбовця в іншу місцевість".

Дата звільнення вказується відповідно до наказу про звільнення. Днем звільнення вважається останній день роботи. У цей день працівнику видається трудова книжка з внесеними до неї відповідними записами про звільнення і іншими, зробленими на даному виробництві, завіреними печаткою та підписом керівника виробництва.

Ніяких викреслювань і виправлень неточностей у трудовій книжці робити не можна. Якщо є такі неточності, то виправлення здійснюється окремим рядком адміністрацією того виробництва, на якому зроблений відповідний неточний запис. При цьому необхідно зазначити, що порядок нумерацій записів зберігається і продовжується далі.

При поновленні на роботі незаконно звільненого, запис у трудовій книжці про звільнення не викреслюється, а анулюється наступним рядком, що вказує, що попередню рядок про звільнення вважати недійсною.

При втраті трудової книжки працівник зобов'язаний негайно заявити про це адміністрації останнього місця роботи, яка не пізніше 15 днів після отримання такої заяви видає працівнику іншу трудову книжку з написом "Дублікат".

Коли трудова книжка не вміщає в себе знову внесені дані, тоді в неї вкладається вкладиш, в якому триває нумерація записів, відповідних трудовій книжці. На титульний лист вкладиша вносяться дані про його власника, аналогічно даним у титульному аркуші трудовій книжці. На титульному аркуші вкладиша можна вносити вже оновлені дані про власника книжки, наприклад, нову прізвище або нову спеціальність. В іншому, всі вимоги пред'являються до трудових книжок, поширюються і на вкладиші до нім.2. Оформлення та ведення трудових книжок 2.1 Підготовка до ведення трудових книжок і вкладишів до них

Приступаючи до роботи з трудовими книжками, відповідальний за їх ведення співробітник повинен насамперед вирішити такі основні питання.

По-перше, прийняти за відповідним актом трудові книжки робітників і службовців, наявні в кадровій службі.

По-друге, перевірити наявність і правильність ведення книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. У цій книзі повинні бути зареєстровані всі трудові книжки робітників і службовців, отримані від них при вступі на роботу, а також оформлення їм вперше (дод. 1):

По-третє, перевірити наявність та збереження трудових книжок працівників. При виявленні фактів відсутності окремих трудових книжок необхідно з'ясувати причини їх відсутності (прийом громадян на роботу за трудовим договором без трудових книжок; втрата трудових книжок працівників з вини адміністрації підприємства; неповернення трудових книжок працівниками, які отримали їх на руки для власних потреб під розписку, і т . п.).

Для розшуку відсутніх документів створюється комісія, результати роботи якої оформляються актом із зазначенням проведених заходів і зроблених висновків.

По-четверте, перевірити наявність в організації необхідного запасу бланків трудових книжок і вкладишів до них (п. 6.3 Інструкції). Кількість бланків визначається потребою організації залежно від плинності кадрів і характеристик прийнятих на роботу громадян (наприклад, прийом на роботу випускників шкіл і вузів, яким трудова книжка повинна бути оформлена вперше).

Запасні бланки трудових книжок і вкладишів до них повинні зберігатися не в кадровій службі, а в бухгалтерії (у касира) і бути оприбутковані як документи суворої звітності у спеціальній прибутково-видатковій книзі (пп. 7.1 та 7.2 Інструкції).

У прибутково-видаткову книгу вносяться всі операції, пов'язані з отриманням і витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до них із зазначенням серії та номера кожного бланка (дод. 2)

Пред'явлення трудової книжки при вступі на роботу є обов'язковим для робітників і службовців, т. К. Прийом на роботу без трудової книжки не допускається (п. 1.2 Інструкції). Якщо трудова книжка у громадянина відсутня, потрібно "пред'явити адміністрації довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-комунальною організацією ..." (п. 1.3 Інструкції). Однак у сучасних умовах одержання такої довідки не завжди можливо, а "останнім заняттям" колишнього школяра, студента або військовослужбовця може бути і тривалий пошук роботи за трудовим договором, і робота за цивільно-правовими договорами, що не супроводжується оформленням трудової книжки, і робота у роботодавців - фізичних осіб, яким не дозволено вести трудові книжки осіб, які працюють у них за трудовим договором.

У подібних випадках видається цілком логічним пред'явлення громадянином будь-якого наявного у нього документа про трудову діяльність замість відсутньої трудової книжки або довідки з місця проживання. При цьому трудовий стаж громадянина може підтверджуватися: договорами підряду або договорами доручення (спільне інструктивний лист Пенсійного фонду РФ і Мінсоцзахисту України від 02.02.92 № ЮСІ-22 / ІН; 1-299-17); довідками, розрахунковими книжками, особовими рахунками і відомостями на видачу заробітної плати, а також довідками про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду РФ, виданими відповідними відділеннями Пенсійного фонду (лист Мінпраці РФ від 04.02.97 № 28-6).

Особливо складне становище у громадян, які пережили стихійні лиха, аварії на виробництві і вдома, переїзд до Росії з колишніх союзних республік і т. П. Трудові книжки у них можуть бути втрачені в силу обставин, а їх відновлення вкрай утруднено за багатьма не залежних від людини причин.

Оформлення дубліката за останнім місцем роботи відповідно до вимог Інструкції (п. 5.1) буває можливо не завжди. Опинився в такій ситуації громадянин, очевидно, не зможе пред'явити нічого, крім письмових пояснень своїх життєвих обставин (наприклад, у формі заяви з проханням оформити трудову книжку і зазначенням причин її відсутності).

Таким чином, приймаючи громадян на роботу, фахівець кадрової служби стикається з двома протилежними ситуаціями: або трудова книжка є і тоді необхідно перевірити її заповнення на відповідність встановленим порядком, або трудова книжка відсутня і тоді потрібно її оформити.

Трудова книжка є складним за складом інформації документом і включає наступні елементи: обкладинку, титульний лист, змістовну частину (відомості про роботу, нагородження, заохочення, призначення пенсії).

Обкладинка трудової книжки має не тільки захисну, але й інформаційну функції: на внутрішню сторону обкладинки виносять відомості про зміни в записах, зроблених на титульному аркуші. Слід підкреслити, що Інструкція (п. 2.12.) Говорить саме про зміну особистих даних працівника з певних причин, а не про їх виправлення через допущені при заповненні титульного аркуша помилок. Зіпсовані при заповненні бланки трудових книжок і вкладишів до них знищуються шляхом спалення на підставі відповідного акта (дод. 3) 2.2 Документи для відкриття трудової книжки

Організація може видати працівникові трудову книжку тільки в тому випадку, якщо працівник поступає на роботу вперше. При цьому особа, що надходить на роботу, зобов'язана надати довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-комунальною організацією. Особи, звільнені з лав Збройних Сил, зобов'язані пред'явити військовий квиток.

Відповідно до Інструкції заповнення трудової книжки виробляється в присутності працівника не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу. Відомості про працівника записуються на підставі поданих особистих документів: прізвище, ім'я, по батькові та дата народження - на підставі паспорта; освіта - на підставі атестата, диплома, посвідчення; відомості про незакінчену середню або вищу освіту - на підставі студентського квитка, залікової книжки або довідки навчального заведенія.2.3 Оформлення титульного аркуша

У титульному аркуші трудової книжки відбиваються основні відомості про працівника: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; освіту; професія або спеціальність.

Прізвище, ім'я, по батькові та дата народження вказуються на підставі паспорта, а рівень освіти, професія і спеціальність - на підставі документів про освіту (атестат, диплом, посвідчення, студентський квиток, залікова книжка, довідка навчального закладу і т. П.).

Внесення цих, здавалося б, найпростіших відомостей супроводжується в практиці значною кількістю помилок. Нерідкі випадки записування прізвища, імені та по батькові працівника "на слух", без суворого відповідності даним паспорта ("класичним" прикладом такої розбіжності є імена Наталія і Наталя). Рідше, але все ж зустрічаються скорочення довгих імен та по батькові і навіть заміна їх ініціалами, що абсолютно допустимо (п. 2.10. Інструкції). Дату народження пишуть іноді або шістьма арабськими цифрами (наприклад: 25.04.71 р), або змішаним буквено-цифровим способом з невірним позначенням року народження (наприклад, 15 травня 52 р), або римськими цифрами (наприклад, 3 / VIII-47 м), давно виведеними з ужитку в трудових книжках. Згідно з Інструкцією (п. 2.3) дата народження записується вісьма арабськими цифрами: число і місяць повинні бути двозначними, рік - чотиризначним, наприклад 08.09.1963, або дата записується змішаним буквено-цифровим способом з обов'язковим зазначенням року чотирма цифрами, наприклад 8 вересня 1963 г .

Інформація про рівень освіти працівника в сучасній формі трудової книжки, по-перше, не повинна бути відсутні, а по-друге, повинна бути вписана над відповідною лінійкою, а не підкреслена під нею.

Іншою помилкою в даній частині титульного аркуша трудової книжки є відсутність відомостей про спеціальності, незважаючи на напис "вище" в рядку про освіту:

Допускаються помилки і при заповненні відомостей про професії або спеціальності. Громадянину, ще не має ніякої професії або спеціальності, нерідко вписують в трудову книжку найменування займаного ним робочого місця або виконуваного виду робіт замість того, щоб залишити цю рядок незаповненою до часу отримання працівником професійної освіти з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Правильність внесених в титульний лист відомостей перевіряє власник трудової книжки (працівник) і завіряє своїм підписом.

У титульному аркуші передбачається ще один підпис - особи, відповідальної за видачу трудових книжок. Працівники кадрових служб нерідко ставлять у правому нижньому кутку титульного аркуша свій особистий підпис (відповідно до паспорта), не звертаючи уваги на позначку "(розбірливо)":

Титульний аркуш трудової книжки обов'язково повинен бути завірений печаткою організації або печаткою відділу кадрів. Трудова книжка без печатки на титульному аркуші є недійсною.

Досить чіткі вказівки Інструкції про порядок заповнення титульного аркуша трудової книжки не рятують від серйозних помилок, що викликають ускладнення при оформленні пенсії, тому працівник кадрової служби, приймаючи трудову книжку від громадянина, що надходить на роботу, зобов'язаний перевірити правильність написання прізвища, імені, по батькові, дати народження та інших відомостей в титульному аркуші, порівнявши їх з паспортом і документами про освіту. При виявленні помилки, зробленої на колишньому місці роботи і своєчасно не виявленої (зіпсований в момент заповнення бланк трудової книжки не був знищений і замінений іншим), адміністрація за новим (останньому) місцю роботи повинна внести зміни в записі титульного аркуша.

При заміні прізвища, імені, по батькові та дати народження однією рисою закреслюється колишня інформація, а потім записується нова (для прізвища -нижче, на наступному рядку; для імені, по батькові та дати народження - вище або поруч, на тому ж рядку). Неприпустимо при заміні цих даних закреслювати окремі букви або цифри з позначкою "Виправленому вірити", як це нерідко роблять недосвідчені працівники кадрових служб (п. 2.12 Інструкції).

Внесені до титульний лист зміни обов'язково підтверджуються посиланнями на відповідні документи: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і т. П. Посилання на ці документи даються на внутрішній стороні обкладинки трудової книжки і завіряються підписом керівника організації або працівника кадрової служби та печаткою організації або печаткою відділу кадрів.

У такому ж порядку при необхідності вносяться зміни до відомостей про освіту, професії, спеціальності. При зміні рівня освіти дається посилання на документ, отриманий після закінчення навчального закладу.

Досить часто працівники організацій та підприємств, отримуючи нові професії або спеціальності, з часом просять вписати їх найменування в титульний лист трудової книжки. Слід зазначити, що Інструкція цього не передбачає, а в титульному листі не відведено місце для перерахування знову отриманих професій та спеціальностей. Встановлення робочому другої і наступних професій із зазначенням привласнених розрядів відзначається в розділі "Відомості про роботу", отримання нових спеціальностей не фіксується в трудовій книжці.

Змістовна частина трудової книжки має табличну форму, що включає 4 графи: порядковий номер запису, дата (число, місяць, рік), інформація про роботу, або про нагородження, або про заохочення, підстава внесення запису. Без табличній форми, зазвичай за допомогою спеціального штампа, заносяться відомості про призначення пенсії. Оформлення титульного аркуша див. В дод. 6, п. 1.2.4 Оформлення відомостей про роботу

Записи в розділі "Відомості про роботу" за складом інформації можна розділити на 3 групи:

· Інформація, яка вноситься в цей розділ до занесення відомостей про роботу в даній організації;

· Інформація про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і про звільнення, т. Е. Основні відомості про трудовий стаж працівника;

· Додаткова інформація про роботу, необхідна для найбільш повної характеристики особливостей трудового стажу працівника та специфіки діяльності організації, в якій цей стаж зароблений.

Заповнюючи трудову книжку при прийомі на роботу, фахівець кадрової служби повинен до внесення запису про прийом на роботу з'ясувати, чи є у працівника документи, що підтверджують періоди навчання, служби або іншої діяльності, що включається до загального трудового стажу та / або не перериває стаж працівника. До такої інформації відносяться відомості (п. 2.17 Інструкції):

· Про час служби у складі Збройних сил, в органах державної безпеки, розвідки і внутрішніх справ, у всіх видах охорони, де на проходять службу не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби ;

· Про час навчання у професійно-технічних та інших училищах, на курсах, факультетах і в школах підвищення кваліфікації, по перекваліфікації та підготовці кадрів;

· Про час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських загонах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики);

· Про роботу в якості члена колгоспу - у тих випадках, коли чинним законодавством передбачено залік цієї роботи в загальний трудовий стаж робітників і службовців.

Найчастіше такі записи доводиться вносити при первинному оформленні трудової книжки ще не працювали випускникам навчальних закладів і колишнім військовослужбовцям. Кожна з цих записів повинна бути пронумерована і мати підставу її внесення (довідки навчальних закладів, військовий квиток і т. П.).

Відомості про роботу в даній організації нумеруються і датуються. Датами записів є дати прийому на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення, узяті з наказів (розпоряджень) з особового складу (уніфіковані форми Т-1, Т-1а, Т-5, Т-5а, Т-8, Т-8а ). Номера і дати даних наказів вносяться в графу 4 трудової книжки.

Аналіз змісту численних трудових книжок, оформлюваних в сучасних організаціях (особливо недержавних), показує, що навіть в 1, 2 і 4 графах трудової книжки працівники кадрових служб роблять чимало помилок:

· Записи про роботу не нумеруються або нумерація переривається;

· Номери записів виправляються, закреслюються;

· Дати записів не відповідають датам прийому, переведення, звільнення у відповідних наказах;

· Дати написані римськими цифрами замість арабських;

· Дати написані шістьма, а не вісьмома арабськими цифрами (рік написаний двома, чи не чотирма цифрами);

· В датах є виправлення і закреслення, в т. Ч. Необумовлені;

· Порушена хронологічна послідовність дат (нерідко дата прийому на роботу є більш ранньої порівняно з датою звільнення з попередньої організації);

· Посилання на документ - підстава в 4 графі відсутня;

· В якості підстави наведено документ, не передбачений Інструкцією (наприклад, посилання на трудовий договір, а не на наказ при оформленні прийому на роботу).

Ще більша кількість помилок допускається при заповненні основний, 3-й графи, куди вноситься текст записи. При прийомі на роботу спочатку у вигляді заголовка, без номера і дати, в 3-й графі має бути вказано повне найменування організації відповідно до її статуту. Найменування організації може бути проставлено спеціальним штампом або від руки. Нижче, без пропуску рядка, пишеться інформація про прийом на роботу під черговим порядковим номером, з відповідною датою і посиланням на наказ.

Запис про прийом на роботу, як і всі інші записи про роботу, повинна суворо відповідати формулюванні наказу та містити відомості про структурний підрозділ, в яке прийнято працівника (цех, відділ, ділянка, виробництво), і про йому доручається із зазначенням його професії та присвоєного розряду або про займаної ним посади. Найменування професій і посад повинні відповідати Загальноросійському класифікатору професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів (ОКПДТР).

Типовою помилкою при внесенні відомостей про прийом на роботу є невірне розуміння деякими працівниками кадрових служб вимоги про точній відповідності записів про прийом на роботу тексту наказу. Це положення розуміється іноді настільки буквально, що в трудову книжку листується майже вся інформація з наказу, в тому числі і явно зайва, оскільки Інструкція (п. 2.13) вимагає внести в цей запис відомості, умовно кажучи, за формулами: "куди і ким "або" куди і навіщо "прийнятий працівник, без вказівки окремих особливостей і характеру роботи.

Разом з тим у певних випадках запис у трудовій книжці обов'язково повинна бути доповнена деякими характеристиками процедури прийому на роботу.

У практиці роботи кадрових служб поширені й інші помилки при внесенні записів про прийом на роботу:

· Найменування організації не виділяється у вигляді заголовка, а включається в текст запису про прийом на роботу;

· Вказується скорочена, а не повне найменування організації;

· Найменування організації, внесене в трудову книжку, не цілком відповідає найменуванню, закріпленому в Статуті;

· Не вказується найменування структурного підрозділу, до якого прийнято працівника, а цей вид інформації відноситься істотних умов трудового договору;

· Найменування структурного підрозділу не відповідає найменуванню, внесеному в штатний розклад;

· Найменування професії або посади не відповідає ОКПДТР;

· Зазначена в запису посада не відповідає посаді в наказі про прийом на роботу.

Оформлення відомостей про роботу див. В дод. 6, п. 23. Практика кадрових служб. 3.1 Прийом на роботу людину утерявшего трудову книжку.

Прийом на роботу людину утерявшего трудову книжку здійснюється наступним чином.

Згідно Інструкції, робітники і службовці, що надходять на роботу, зобов'язані пред'являти адміністрації трудову книжку, оформлену у встановленому порядку. Прийом на роботу без трудової книжки не допускається.

Особа, яка загубила трудову книжку (вкладиш до неї), зобов'язана негайно заявити про це адміністрації за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви адміністрація видає працівникові іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом "Дублікат" в правому верхньому кутку першої сторінки. Якщо підприємство ліквідовано, то працівник повинен звернутися до його правонаступника або у вищестоящу організацію, якій було підпорядковане ліквідоване підприємство. (Дод. 6) 3.2 Внесення відомостей про нагородження ювілейними медалями

Згідно з Інструкцією в розділ "Відомості про заохочення" трудових книжок вносилися відомості про заохочення за успіхи в праці, застосовуваних трудовим колективом, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку і статутами про дисципліну (оголошення подяки, видача премії, нагородження цінним подарунком, нагородження почесною грамотою підприємства, занесення до Книги пошани та ін.). Однак з 1 лютого 2002 роботодавець повинен вносити не всі відомості про заохочення працівника, як це було раніше, а тільки відомості про його нагородження. Порядок внесення відомостей про нагородження:

· У графі 3 у вигляді заголовка - найменування підприємства (або проставляється штамп з його найменуванням);

· Нижче у графі 1 - порядковий номер запису (нумерація, наростаюча протягом усього періоду трудової діяльності працівника на даному підприємстві);

· У графі 2 - дата нагородження;

· У графі 3 - ким нагороджений працівник, за які досягнення і якою нагородою;

· У графі 4 - на підставі чого внесено запис (із посиланням на дату, номер і найменування документа. При звільненні працівника всі записи про роботу, нагородження внесені до трудової книжки за час роботи на даному підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженої ним особи та печаткою підприємства або відділу кадров.3.3 Видача на руки трудової книжки

Згідно з розділом 7 Інструкції кадрові служби зберігають трудові книжки працівників підприємства протягом усього терміну їх роботи. Зберігання супроводжується веденням відповідних облікових форм "Книга руху трудових книжок і вкладишів до них", в яких реєструються ці документи. Тим самим встановлюється відповідальність кадрової служби за збереження цього документа.

Згідно КЗпП РФ вказує, що трудова книжка видається працівникові в день звільнення.

Деякі організації, в т. Ч. ВВІР і органи соцзабезпечення, неправомірно вимагають пред'явлення першотвору трудової книжки. Однак у цьому випадку, за письмовою заявою працівника, роботодавець зобов'язаний не пізніше трьох днів з дня подачі цієї заяви видати працівникові копії документів, пов'язаних з роботою (в т. Ч. Виписки з трудової книжки), які повинні бути завірені належним образом.3.4 Оформлення виправлень

Приклад оформлення записів у трудовій книжці або вкладиші до неї

 № Дата Відомості про прийом на роботу, переміщеннях по роботі і звільнення (із зазначенням причин) На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

 Число Місяць Рік ВАТ "СПЕЦМОНТАЖБУД"

 4 12 05 1997 Прийнятий на посаду старшого інженера в технічний відділ Пр. №43 від 12.05.97

 5 01 02 1998 Звільнений за ст. 31 КЗпП РФ (власне бажання) Пр. №11 OT01.02.98

 Начальник о / к: М.П. Гришин М.К. Запис № 4 вважати недійсною. Запис № 6 вважати вірною. Начальник о / к: М.П. Гришин М.К. ВАТ "СПЕЦМОНТАЖБУД"

 6 12 05 1997 Прийнятий на посаду помічника старшого інженера в технічний відділ Пр. №43 від 12.05.97

Трудова книжка оформлена правильно, за винятком того, що підпис керівника відділу кадрів повинна бути завірена печаткою відділу кадров.3.5 Виписка з трудової книжки

Виписка з трудової книжки оформляємо у вигляді її ксерокопії, і кожен її лист завіряється працівником відділу кадрів за такою формою: "ВІРНО: посада, особистий підпис, ініціали, прізвище працівника кадрової служби та печатку організації" .Практіческая робота

Додаток 1

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

 № Дата прийому або заповнення трудової книжки або вкладиша до неї ПІБ власника трудової книжки Серія та номер трудової книжки або вкладиша до неї Професія, спеціальність робітника або службовця, який слав або на якого заповнена трудова книжка або вкладиш до неї Найменування цеху (відділу), куди зарахований працівник Дата і № наказу (розпорядження), на підставі якого зроблений прийом робітника або службовця Розписка відповідальної особи, яка прийняла або заповнила трудову книжку Отримано за заповнені трудові книжки або вкладиші до них Дата видачі на руки трудової книжки при звільненні Розписка робітника або службовця в отриманні трудової книжки

 число місяць рік крб. Коп

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Додаток 2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них

 Дата Від кого отримано або кому відпущено Підстава (найменування документа, № і дата) Прихід Витрата

 Кількість Сума Кількість Сума

 число місяць рік Трудових книжок (серія і номер) Вкладишів (серія і номер) крб. Коп. Трудових книжок (серія і номер) Вкладишів (серія і номер) крб. Коп.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Додаток 3.

М.П. Стверджую

Керівник підприємства

(Установи, організації)

"__" ___ ___ Року

АКТ

"__" ___ Р Місто ___

Нами ___

(Вказати посаду, прізвище, ім'я та по батькові)

складений цей акт в тому, що за період з "__" ___ ___ р по "__" ___ ___ р

___

(Повне найменування підприємства, установи або організації)

зіпсовано ___

(Вказати детальну причину псування)

"__" Штук ___

(Вказати прописом)

бланків трудових книжок (або вкладишів до них) ___

___

(Перелічити серію і номер кожного бланка трудової книжки (або вкладиша до неї)

на ___ мовою, які "__" ___ ___ р знищені шляхом спалення.

(Назва мови)

Акт складено на списання зіпсованих бланків трудових книжок (або вкладишів до них) з підзвіту ___

(Повне найменування підприємства, установи або організації)

Підписи:

Додаток 4

Оформлення записів відомостей про роботу в трудовій книжці або вкладиші до неї

А)

 Формулювання текстової частини наказу Запис у трудовій книжці

 неправильно правильно

 1 2 3

 Прийняти на роботу з 15.01.2002 Паршина Геннадія Івановича у відділ кадрів на посаду менеджера з персоналу з окладом руб. з випробувальним терміном 1 місяць Прийнятий у відділ кадрів на посаду менеджера з персоналу з місячним випробувальним терміном Прийнятий у відділ кадрів на посаду менеджера з персоналу

 Прийняти на роботу з 21.01.2002 Ігнатьєву Ніну Петрівну в канцелярію на посаду секретаря з неповним робочим тижнем (понеділок, четвер) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з окладу руб. Прийнята в канцелярію на посаду секретаря з неповним робочим тижнем Прийнята в канцелярію на посаду секретаря

 Прийняти на роботу з 01.02.2002 Кірєєву Ольгу Вікторівну в лабораторію № 5 на посаду лаборанта з повною матеріальною відповідальністю з окладом руб. Прийнята в лабораторію № 5 на посаду лаборанта з повною матеріальною відповідальністю Прийнята в лабораторію № 5 на посаду лаборанта

 Прийняти на роботу з 28.01.2002 Кузьміну Ганну Павлівну в транспортний цех на посаду диспетчера на час відпустки по вагітності та пологах диспетчера Трифоновой І. Г. з окладом руб. Прийнята в транспортний цех на посаду диспетчера на час відсутності диспетчера Трифоновой І. Г. Прийнята в транспортний цех на посаду диспетчера

Б)

 Формулювання текстової частини наказу Запис у трудовій книжці

 неправильно правильно

 1 2 3

 Прийняти на роботу з 06.02.2002 Єфімова Олександра Петровича у відділ стандартизації на посаду провідного наукового співробітника у зв'язку з обранням за конкурсом з окладом руб. Прийнятий у відділ стандартизації на посаду провідного наукового співробітника Прийнятий у відділ стандартизації на посаду провідного наукового співробітника у зв'язку з обранням за конкурсом

 Прийняти на роботу з 05.02.2002 Антонова Миколи Дмитровича в комерційний відділ на посаду менеджера з продажу в порядку переведення з АКБ "Росинвест" за погодженням між керівниками організацій з окладом руб. Прийнятий в комерційний відділ на посаду менеджера з продажу Прийнято в комерційний відділ на посаду менеджера з продажу в порядку переведення з АКБ "Росинвест"

 Прийняти на роботу з 11.02.2002 Ширяеву Валентину Василівну в секретаріат кур'єром тимчасово на один місяць з окладом руб. Прийнята в секретаріат кур'єром Прийнята в секретаріат кур'єром на тимчасову роботу

Додаток 5

Витяг з Інструкції про трудові книжки

1. ... Трудові книжки ведуться на всіх робітників і службовців державних, кооперативних і громадських підприємств, установ і організацій, які працювали понад 5 іній ...

4. Робітники і службовці, що надходять на роботу, зобов'язані пред'являти адміністрації підприємства, установи, організації трудову книжку, оформлену у встановленому порядку.

5. Прийом на роботу без трудової книжки не випускається ...

6. У трудову книжку вносяться:

відомості та працівника: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, освіта, професія, спеціальність;

відомості про роботу: прийом на роботу, перевіз на іншу роботу, звільнення. Записи про найменування робота; або посади, на які прийнято працівник, виробляються: для робітників відповідно до найменуваннями професій, вказаних у Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій робітників; для службовців відповідно до найменуваннями посад, зазначених у Єдиній номенклатурі посад службовців, або відповідно до штатного розкладу;

відомості про нагородження і заохочення: нагородження орденами і медалями, присвоєння почесних звань; нагородження та заохочення за успіхи в роботі, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і статутами про дисципліну; інші заохочення відповідно до чинного законодавства;

відомості про відкриття, на які видані диплома, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди.

Стягнення до трудової книжки не записуються.

7. З кожним записом, що вноситься в трудову книжку (вкладиш), про призначення, переміщення і звільнення адміністрація зобов'язана ознайомити власника цієї книжки.

12. Заповнення трудових книжок і вкладишів до них виробляється на тій мові, на якому ведеться діловодство на даному підприємстві, в установі, організації. У тому випадку, якщо діловодство ведеться мовою союзної або автономної республіки, то трудова книжка заповнюється одночасно мовою даної республіки і російською мовою.

13. При звільненні ... всі записи .., внесені в трудову книжку .., засвідчуються підписом керівника підприємства, установи, організації або спеціально уповноваженої ним особи і печаткою.

Додаток 6

Заповнення трудової книжки

1. Заповнення титульного аркуша

Герб ТРУДОВА КНИЖКА

АТ-VIII № 0188710

Прізвище ___

___

___

Ім'я ___

Батькові ___

Дата народження ___

(Число, місяць, рік))

Освіта ___

(Н / середня, середня, н / вища, вища)

Професія, спеціальність ___

Дата заповнення «___» ___ 19___ р

Підпис власника книжки ___

М. П. Підпис особи, відповідальної

за видачу трудових книжок

___

(Розбірливо)

2. Внесення відомостей про роботу

Відомості про роботу

 № Дата Відомості про прийом на роботу, про переведення на іншу роботу і про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю закону) На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

 Число Місяць Рік

 1 2 3 4

3. Внесення відомостей про заохочення

Відомості про заохочення

 № Дата Відомості про заохочення, пов'язаних з роботою на підприємстві, в установі або організації На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

 Число Місяць Рік

 1 2 3 4

Додаток 7.

Заповнення титульного аркуша дубліката трудової книжки

1. Заповнення титульного аркуша

Герб ТРУДОВА КНИЖКА

АТ-VIII № 0188728

Прізвище ___

___

___

Ім'я ___

Батькові ___

Дата народження ___

(Число, місяць, рік))

Освіта ___

(Н / середня, середня, н / вища, вища)

Професія, спеціальність ___

Дата заповнення «___» ___ 19___ р

Підпис власника книжки ___

М. П. Підпис особи, відповідальної

за видачу трудових книжок

___

(Розбірливо)

Список літератури

1. Андрєєва В.І. Оформлення та ведення трудових книжок // Довідник кадровика: №4, 2002.

2. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затв. постановою Держкомпраці СРСР від 20.06.74 № 162 та змінами та доповненнями.

3. Кодекс законів про працю Російської Федерації

4. Санкина Л.В. Рекомендації щодо оформлення документів в організаціях: оформлення трудових книжок // Довідник кадровика №2, 2002

5. Толкунова В. Н., Гусов К. М. Трудове право Росії. Навчальний посібник. М .: 2001.

6. Шкатулла В. І. Коментар до Кодексу законів про працю РФ. М .: ИНФРА-М., 2001.

© 8ref.com - українські реферати