На головну

 Проектування автомобільних доріг - Геодезія

Міністерство освіти Російської Федерації

Хабаровський Державний Технічний Університет

Далекосхідний автодорожній інститут

Кафедра: '' Автомобільні дороги ''

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ №1

З дисципліни: Проектування автомобільних доріг

На тему: ""

Виконала: ст.гр. АД-61

Вохміна І.В. Перевірив: Горбачов В.П.

ХАБАРОВСЬК 2000

ЗМІСТ

1 Обґрунтування необхідності будівництва дороги

1.1 Транспортна мережа району проектування

1.2 Характеристика основних галузей народного господарства

1.3 Перспективи розвитку економіки району та обґрунтування необхідності будівництва дороги

2 Природно - кліматичні умови району проектування

2.1 Клімат

2.2 Рельєф

2.3 Грунтово геологічні та гідрогеологічні умови

2.4 Рослинність

2.5 Дорожньо - будівельні матеріали

3 Встановлення технічної категорії дороги і нормативів

3.1 Визначення перспективної інтенсивності руху

3.2 Встановлення технічної категорії

3.3 Визначення технічних нормативів

4 Проектування варіантів траси

4.1 Нанесення варіантів траси, їх опис та обґрунтування

4.2 Складання відомості кутів повороту

5 Розрахунок штучних споруд

5.1 Встановлення розрахункових даних штучних споруд та визначення

витрат

5.2 Визначення проектних характеристик труб і малих мостів

5.3 Визначення виду та обсягу укріплювальних робіт

6 Складання скорочених поздовжніх профілів

6.1 Аналіз умов і призначення керівної робочої позначки

6.2 Проектування скорочених поздовжніх профілів

6.3 Побудова епюр швидкостей

6.4 Побудова графіків коефіцієнтів аварійності

6.5 Побудова графіків займаних земель

6.6 Розробка характерних поперечних профілів земляного полотна

7 Техніко - економічне порівняння і вибір варіанту траси

7.1 Експлуатаційно - технічні показники варіантів

7.2 Складання відомості об'ємів земляних робіт по скороченим профілям

7.3 Розподіл земляних робіт по машинам і механізмам

7.4 Визначення будівельної вартості дороги

7.4.1 Оцінка вартості земляних робіт

7.4.2 Оцінка вартості штучних споруд

7.4.3 Оцінка вартості укріплювальних робіт

7.4.4 Оцінка вартості дорожнього одягу

7.5 Оцінка експлуатаційних витрат

7.6 Визначення втрат від дорожньо - транспортних пригод

7.7 Визначення наведених витрат

7.8 Техніко - економічне обгрунтування обраного варіанта

8 Детальний поздовжній профіль обраного варіанту

8.1 Нанесення проектної лінії

8.2 Опис поздовжнього профілю та обгрунтування прийнятих рішень

9 Охорона навколишнього середовища

10 Список використаних джерел

1 ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ БУДІВНИЦТВА ДОРОГИ

1.1 Транспортна мережа району проектування

Хабаровський край своєму розпорядженні щодо густою мережею транспортних шляхів Найважливіше значення для економіки Хабаровського краю має двухпутная електро фіцірованним Транссибірська залізнична магістраль, ділянка якої протяжністю 1500 км проходить по території краю. До магістралі примикає ряд залізничних гілок, які з'єднують Транссибірську магістраль з БАМом і лісозаготівельні підприємства з деревообробними підприємства- ми.

Важливу роль у забезпеченні лесодобивающіх і прикордонних районів грають річкові перевезення по річках Уссурі, Амур, Хор.

У краї досить сильно розвинені авіаційні перевезення, але в районі проек - тирования вони практично не використовуються.

1.2 Характеристика основних галузей народного господарства

Хабаровський край є одним з найважливіших індустріальних районів Далекого Сходу. Господарство Хабаровського краю спеціалізується на машинобудуванні та металообработке, рибної промисловості, чорної металургії, нафтопереробці, видобутку кольорових і благородних металів. Однією з основних галузей промисловості є лісова, на базі якої розвинені деревообробна і целлюлознобумажная. Основні лісозаготівельні підприємства зосереджені в південних районах краю, переважно в масивах, що тяжіють до залізниці, Амуру та його притоках. Розвинене сільське господарство. Більшість господарств зосереджено вздовж Транссибірської магістралі, основні напрямки яких - овочівництво і тваринництво.

Перший напрямок націлене, головним чином, на картоплярство, а друге має м'ясо - молочний напрям. Розвинене бджільництво, яке дозволяє частину продукції у вигляді меду і воску експортувати за межі краю.

Важливим для краю і його корінного населення є традиційні для Далекого Сходу мисливські промисли, рибне господарство та звірівництво.

1.3 Перспективи розвитку економіки району та

обгрунтування необхідності будівництва дороги

Автомобільна дорога Хабаровськ - Комсомольськ призначена для здійснення вантажних і пасажирських перевезень і має велике народно - господарське значення. Будівництво дороги дозволить вирішити ряд

економічних і соціальних проблем району проектування. У соціальному

плані автомобільна дорога дає можливість поєднати населені пункти з їх адміністративним центром, дозволить перевозити вантажі в найкоротші терміни, збільшити обсяг вантажообігу. Так само збільшиться обсяг транзитного вантажу, що проходить через район будівництва автомобільної дороги, що в свою чергу дає в перспективі величезний економічний ефект.

2 ПРИРОДНО - кліматичні умови РАЙОНУ ПРОЕКТУВАННЯ

2.1 Клімат

Ділянка автомобільної дороги Хабаровськ - Комсомольськ розташований в 2 дорожньо - кліматичній зоні. Середня місячна і річна температура повітря по метеостанції Хабаровська відображена в таблиці 2.1

Таблиця 2.1 - Середня місячна і річна температура повітря

 Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 рік

 Середнє

 значення -22,3 -17,2 -8,5 3,1 11,1 17,4 21,1 20,0 13,9 4,7 -8,1 -18,5 1,4

Клімат Хабаровська знаходиться під впливом Євроазіатського материка і Тихого

океану і носить мусонний характер, особливістю якого є сезонна зміна напрямку вітрів.

Потік континентального повітря з області азіатського антициклону обумовлює тут холодну, суху, ясну зиму. Весна і осінь являють собою перехідні сезони, в які відбувається зміна зимового типу циркуляції на літній і навпаки.

Таблиця 2.2 - Середня кількість опадів, наведене до показників

осадкометра (мм)

 Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рік

 Середнє

 значення 10 7 12 32 53 74 111 118 82 37 20 13 569

Основна маса опадів випадає в літній період і за три літніх місяці кількість опадів складає в середньому 310 мм. Зима тривала і холодна - до 4,5 місяців. Початок заморозків спостерігається в першій половині жовтня, останні в першій половині травня. Тривалість безморозного періоду складає в середньому - 146 днів.

Таблиця 2.3 - Повторюваність напрямків вітру,%

 Місяць З С - В В Ю - У Ю Ю - З З З - З

 1 74 11 1 0 1 0 0 13

 7 17 5 1 15 50 4 2 6

Середня швидкість вітру в Хабаровську на висоті 10 м становить 4,1 м / c. Коливання середніх швидкостей вітру з року в рік становлять у середньому 0,6 м / c. Найбільші швидкості вітру влітку не перевищували 24 м / c, а взимку 34 м / с.

Таблиця 2.4 - Висота снігового покриву (см)

 11 12 1 2 3 4 Найбільша за зиму

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ср

 4 7 10 12 15 17 21 23 24 25 26 26 26 24 19 7 1 - 31 69 4

2.1 Рельєф

На території краю переважає гірський рельєф (понад 70% території). На півдні гірські системи витягнуті в північно - східному напрямку. Південно - захід займають хребти з висотами від 750 - 1000 м до 2000 - 2500 м. У центральній частині - гори з широтної орієнтацією.

На проектованій ділянці рельєф місцевості визначається особливостями великої Среднеамурской низинній рівнини. Тут зібрані всі притаманні їй морфологічні елементи: гори з відрогами, сопочнікі, холмисто - увалистая і низинна заболочена рівнина.

2.3 Грунтово - геологічні та гідрологічні умови

Район, де ведеться будівництво автомобільної дороги, входить до складу Середньо - Амурського інженерно - геологічного району (розташованого на півдні Хабаровського краю), де він широким клином розсовує дві великі гірські системи. Це переважно низинна акумулятивна рівнина, над якою підносяться і середньогірні системи та поодинокі горби. Поверхня рівнини плоска і слабохвиляста, неглибоко розчленована долинами річок.

Безпосередньо в районі повсюдно поширені алювіальні відкладення. Вони складають заплави. Склад аллювия представлений наступними грунтами: суглинок - до 1,5 м

глина - до 3,25 м, далі дресва

Гідрологічні умови району будівництва. Глибина залягання грунтових вод в понижених місцях - 0,5 м. Ці води мають сильну витравлюють агресивністю і підвищеним вмістом органіки.

2.4 Рослинність

Район будівництва автомобільної дороги розташований в основному в лісовій зоні (до 80%) з переважанням хвойних порід. Це в основному даурская модрина і аянская ялина. Лісами в Хабаровському краї зайнято більше 48,4 млн.га, причому майже 90% з них - експлуатаційні. Грунтово - рослинний шар товщиною 18 см.

2.5 Дорожньо - будівельні матеріали

Промисловість будівельних матеріалів отримала розвиток в Хабаровську

(Виробництво залізобетонних виробів, цегли, скловолокна, руберойду, мінеральної вати), в Комсомольську - на - Амурі (заводи з / б виробів), в Теплоозёрске (цементний завод).

Для будівництва проектованої ділянки автомобільної дороги Хабаровськ -

Комсомольськ можлива доставка дорожньо - будівельного матеріалу з найближчих баз і заводів, розташованих у безпосередній близькості від траси: за існуючою (діючої) автомобільної дороги.

3 ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ДОРОГИ

І НОРМАТИВІВ

3.1 Визначення перспективної інтенсивності руху

Розрахунок інтенсивності руху вантажних автомобілів проводиться за формулою 1 [11]:

100 · Q · f

Nгр = =

360 · m · n · k · (A · p1 + B · p2 + C · p3 + D · p4 + E · p5)

100 · 200 000 · 3

= = 432 авт / добу, (3.1)

360 · 0,65 · 0,9 · 1,0 · (8,0 · 30 + 6,0 · 30 + 4,5 · 20 + 12,0 · 20)

де Q - річний обсяг вантажів, перевезених в обидва напрямки, що визначається за

завданням, рівний 200000 т;

f - коефіцієнт сезонності, що враховує нерівномірність перевезень по

окремих місяцях [11], рівний 3,0;

m - коефіцієнт використання пробігу (відношення пробігу автомобіля з

вантажем до загального пробігу) [11], рівний 0,65;

n - коефіцієнт використання вантажопідйомності [11], рівний 0,9;

k - коефіцієнт використання автомобілів [11], рівний 1,0;

A, B, C, D - вантажопідйомність автомобілів різних марок, використовуваних

на перевезеннях в даному районі, що визначається за таблицею 2 [11], рівна

відповідно 8,0т, 6,0т, 4,5т, 12,0т;

p1, p2, p3, p4, p5 - число автомобілів різної вантажопідйомності у відсотках по

відношенню до всього зайнятого складу вантажного парку, яке визначається по

таблиці 1 [11], рівне відповідно 30%, 30%, 20%, 20%.

У складі руху на проектованих ділянках доріг необхідно враховувати не тільки інтенсивність руху, обумовлену необхідністю перевезень основної маси народногосподарських вантажів, а й наявність спеціальних автомобілів, вантажних автомобілів, які виконують дрібні перевезення по господарсько-експлуатаційного обслуговування виробництва, легкових автомобілів і автобусів.

Середньорічна добова інтенсивність руху на основі даних про обсяги вантажних та пасажирських перевезень і структурі автопарку визначається за формулою 2 [11]:

N = Nгр + Nх + Nл + Nа + Nс = 432 + 152 + 503 + 126 + 44 = 1257 авт. / Добу., (3.2)

де Nгр - середньорічна добова інтенсивність руху вантажних автомобіл-лей, що виконують основний обсяг перевезень (3.1), рівний 432 авт. / добу.

Nх - середньорічна добова інтенсивність вантажних автомобілів, виконуємо-

чих дрібні перевезення по господарсько-експлуатаційного обслуговування

виробництва і населення, що визначається за формулою 3 [11]:

Nх = a · Nгр = 0,35 · 432 = 152 авт. / Добу., (3.3)

де a-коефіцієнт, що визначається: (стр.65 [1]), рівний 0,35;

Nл - середньорічна добова інтенсивність руху легкових автомобілів,

визначається за формулою 5 [11]:

Nл = с · (Nгр + Nх + Nс) = 0,8 · (432 + 152 + 44) = 503авт. / Добу., (3.4)

де з-коефіцієнт, що визначається: (стр.66 [1]), рівний 0,8;

Nс - середньорічна добова інтенсивність руху спеціальних автомоби-

лей (автокранів, автонавантажувачів, трейлерів, техдопомоги і т.д.), що визначається

за формулою 4 [11]:

Nс = b · Nгр = 0,1 · 432 = 44 авт. / Добу., (3.5)

де b - коефіцієнт, що визначається: (стр.65 [1]), рівний 0,1;

Nа - середньорічна добова інтенсивність руху легкових автомобілів,

визначається за формулою 6 [11]:

Nа = d · (Nгр + Nх + Nс) = 0,2 · (432 + 152 + 44) = 126 авт. / Добу., (3.6)

де d - коефіцієнт, що визначається: (стр.66 [1]), рівний 0,2;

Дані щодо інтенсивності руху з урахуванням складу руху зведені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 - Розрахунок перспективної інтенсивності руху

 Тип і марка автомобіля Середньорічна добова інтенсивність руху, авт. / Добу. Коефіцієнт приведення Наведена середньорічна добова інтенсивність руху, авт. / Добу.

 Вантажні:

 МАЗ-5335

 ЗІЛ-130

 ГАЗ-53-12

 КрАз-257Б1

 Автомобілі, що обслуговують

 дрібні перевезення

 Легкові автомобілі

 Автобуси

 Спеціальні автомобілі

 130

 130

 87

 87

 152

 503

 126

 44

 2,5

 2,0

 2,0

 3,0

 2,0

 1,0

 3,5

 1,5

 325

 260

 174

 261

 304

 503

 441

 66

 Nпр = S 2334

Наведена інтенсивність руху транспортних засобів до легкового автомобіля визначається за формулою 7 [11]:

Nпр = S gi · Ni = 130 · 2,5 + 130 · 2,0 + 87 · 2,0 + 87 · 3,0 + 152 · 2,0 + 503 · 1,0 + 126 · 3,5 +

+ 44 · 1,5 = 2334 авт. / Добу., (3.7)

де gi - коефіцієнт приведення інтенсивності руху різних

транспортних засобів до легкового автомобіля (Додаток. 1 [11]);

Ni - інтенсивність руху різних транспортних засобів (див. Табл. 3.1)

Перспективна інтенсивність руху обчислюється за формулою 8 [11]:

N20 = Nпр · qNT-1 = 2334 · 1,0420-1 = 4918 авт. / Добу., (3.8)

де Nпр - приведена інтенсивність руху у вихідному році, що визначається за формулою (3.7), рівна 2334 авт. / добу .;

qN- коефіцієнт приросту інтенсивності руху, що визначається за табл. 1 [11], рівний 1,04;

Т - розрахункова кількість років, рівне 20.

3.2 Встановлення технічної категорії дороги

Керуючись п.4.20 [8], визначаємо рекомендовані норми проектування.

Норми занесені в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 - Рекомендовані норми проектування

 Найменування нормативу Значення нормативу

 · Поздовжній ухил

 · Відстань видимості для зупинки автомобіля

 · Радіуси кривих у плані

 · Радіуси кривих у поздовжньому профілі:

 - Опуклих

 - Увігнутих

 · Довжини кривих у поздовжньому профілі:

 - Опуклих

 - Увігнутих

 Не більше 30% 0

 Не менш 450 м

 Не менш 3000 м

 Не менш 70000 м

 Не менш 8000 м

 Не менше 300 м

 Не менше 100 м

Відповідно до табл. 1 [8] проектованої дорозі присвоєна III технічна категорія.

Технічна категорія, основні технічні параметри (визначені за табл. 3, 4, 10 [8]) представлені в табл. 3.3.

3.3 Визначення технічних нормативів

Розрахункова швидкість транспортних потоків визначається за формулою 10 [11]:

V = 52 - (0,019 - 0,00014 · Pл) · Nч + 0,22 · Pл =

= 52 - (0,019 - 0,00014 · 22) · 492 + 0,22 · 22 = 40 км / год, (3.9)

де РЛ - частка легкових автомобілів в потоці, рівна 22%;

Nч- розрахункова годинна інтенсивність руху в обох напрямках, визначалися за формулою 9 [11]:

Nч = k1 · N20 = 0,1 · 4918 = 492 авт. / Год, (3.10)

де k1- коефіцієнт переходу від добової до часовий інтенсивності руху,

прийнятий рівним (відповідно до вказівок на стор. 8 [11]) 0,1;

N20- перспективна середньодобова інтенсивність руху (3.8), рівна

4918 авт. / Добу.

Основні технічні параметри проектованої дороги визначені виходячи з таблиць 3, 4, 10 [8] і занесені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 - Основні граничні норми проектування

 Найменування нормативу

 Одиниця

 Виміру Значення нормативу

 · Категорія дороги

 · Розрахункові швидкості

 - Основні

 - Допустимі на важких ділянках місцевості:

 1) пересіченій

 2) гірської

 · Число смуг руху

 · Ширина смуги руху

 · Ширина проїжджої частини

 · Ширина узбіч

 · Найменша ширина укріпленої смуги узбіч

 · Ширина земляного полотна

 · Найбільші поздовжні ухили

 · Найменша відстань видимості

 - Для зупинки

 - Зустрічного автомобіля

 · Найменші радіуси кривих:

 - В плані:

 1) основні

 2) в гірській місцевості

 -в поздовжньому профілі:

 1. опуклих

 2. увігнутих:

 1) основні

 2) в гірській місцевості

 · Розрахункова швидкість транспортних потоків

 Км / год

 шт.

м

м

м

м

м

 % 0

м

м

м

м

м

м

м

 км / год

 III

 100

 80

 50

2

 3,5

7

 2.5

 0,5

 12,00

 50

 200

 350

 600

 400

 10000

 3000

 1500

 40

Таблиця 4.1 - Відомість елементів траси

 №вер-

 шини

 кута Кут повороту Елемент кругової кривої, м Початок кривої Кінець кривої Відстань між вершинами кутів

 Пручи-

 травня

 вставши

 ка, м

 P румб

 Положення ВУ aправ aлев RTK Б Д ПК + ПК +

 ПК +

 НТ

 ВУ1

 КТ

S

Таблиця 4.2 - Відомість елементів траси

 №вер-

 шини

 кута Кут повороту Елемент кругової кривої, м Початок кривої Кінець кривої Відстань між вершинами кутів

 Пручи-

 травня

 вставши

 ка, м

 P румб

 Положення ВУ aправ aлев RTK Б Д ПК + ПК +

 ПК +

 НТ

 ВУ1

 КТ

S

4. ПРОЕКТУВАННЯ ВАРІАНТІВ ТРАСИ

4.1 Нанесення варіантів траси, їх опис та обґрунтування

4.1.1 Варіант 1

З початкової точки траса прокладена в північно - східному напрямку. Вона піднімається з яру вгору по схилу, долає його і на ПК 6 починає спускатися вниз по схилу долини. На ПК 12 ... .13 траса повертає направо, маючи вже південно - східний напрямок. В кут повороту вписуємо радіус кривої рівний 2000 м. Далі траса продовжує спускатися вниз по схилу і на ПК 33 траса досягає найнижчої точки; тут трасу перетинає тальвег. Потім траса піднімається вгору по схилу і виходить на кінцеву точку траси.

В цілому траса за цим варіантом на всьому протязі постійно йде вниз по схилу. Протяжність траси 3,64 км. Варіант має 1 кут повороту, в який вписано радіус, рівний 2000 м.

4.1.2 Варіант 2

Другий варіант до ПК 5 повністю співпадає з першим варіантом прокладання траси .Трасса з ПК 6 починає спускатися вниз по схилу долини. А з ПК 5 по ПК 21 траса повертає направо радіусом кривої 3000 м .З ПК30 і до кінцевої точки траса проходить близько до повітряної лінії, спочатку спускаючись до найнижчої точки траси - на ПК 33, потім піднімаючись вгору по схилу - в кінцеву точку траси .

Протяжність цього варіанту траси складає 3,54 км. Траса має 1 кут повороту, з радіусом рівним 3000 м.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com