трусики женские украина

На головну

 Про військову службу в РФ - Військова кафедра

Рязанський державний технологічний колледжРеферат на тему: «Про військову службу в РФ»

з дисципліни: «Основи військової служби» Виконав:

студент групи № 211-КМішін О.Ю.

Перевірив викладач:

Невзоров В.В.

Рязань 2003р.

Зміст:

 1. Початок, термін і закінчення військової служби за

 заклику .................................................................................. 3

 2. Який день є останнім днем ??військової

 служби? .................................................................................. 4

 3. Що не зараховується в строк військової служби? ............... ... 5

 4. Які умови для направлення військовослужбовців за

 заклику для участі в бойових діях? ................ ...... ... 5

 5. Хто підлягає призову на військову службу? ........................ 6

 6. Хто звільнений від призову на військову службу? ............... 6

 7. Хто має право на відстрочку від призову? ........................ 7

 8. Період первісної постановки громадян на

 військовий облік ..................................................................... ... 10

 9. Обов'язки громадян по військовому обліку ........................ ..... 10

 10. Строки призову громадян на військову службу ..................... .. 12

 11. Що передбачає військова обов'язок? .................. ... 12

 Список Літератури ............................................................. ...... ... 13

Початок, термін і закінчення військової служби за призовом.

Початком військової служби вважається:

а) для громадян, призваних на військову службу, не перебували в запасі, - день вибуття з військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації до місця проходження військової служби;

б) для громадян, призваних на військову службу з числа закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти і зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера, - день вибуття до місця проходження військової служби , зазначений у приписі військового комісаріату;

в) для громадян, призваних на військову службу безпосередньо після закінчення державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установ вищої професійної освіти, яким присвоєно військове звання офіцера, - день вибуття у відпустку, яка надається військовим комісаріатом по закінченні зазначених освітніх установ;

г) для громадян, що надійшли на військову службу за контрактом, - день набрання чинності контракту;

д) для громадян, що надійшли до військово-навчальні заклади і не проходили військову службу або пройшли військову службу раніше, день зарахування в зазначені навчальні заклади.

Термін військової служби встановлений:

а) для солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу за призовом, - 24 місяці;

б) для солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу за призовом і закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти, - 12 місяців;

в) для офіцерів, які проходять військову службу за призовом, - 24 місяці;

Термін військової служби обчислюється з дня початку військової служби.

Термін військової служби закінчується:

а) для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, - у відповідне число останнього місяця строку військової служби за призовом;

б) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - у відповідні місяць і число останнього року строку контракту або у відповідне число останнього місяця строку контракту, якщо контракт був укладений на строк до одного року.

У випадках, коли закінчення терміну військової служби припадає на місяць, у якому немає відповідного числа, зазначений строк закінчується в останній день цього місяця.

Який день є останнім днем ??військової служби?

Днем закінчення військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, а також військові факультети (кафедри) при освітніх установах вищої професійної освіти) у зв'язку зі звільненням з військової служби, загибеллю, визнанням безвісно відсутньою або оголошенням померлим.

Військовослужбовець повинен бути виключений зі списків особового складу військової частини в день закінчення терміну його військової служби (звільнений достроково - не пізніше закінчення терміну військової служби), крім випадків, встановлених Федеральним законом та цим Положенням.

День виключення зі списків особового складу військової частини є для військовослужбовця останнім днем ??військової служби.

Що не зараховується в строк військової служби?

В термін військової служби не зараховується:

1. час перебування військовослужбовця в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

2. час відбування арешту засудженим військовослужбовцям;

3. час відбування дисциплінарного стягнення у вигляді арешту;

4. час самовільного залишення військової частини або місця військової служби тривалістю понад 10 діб незалежно від причин залишення.

Які умови для направлення військовослужбовців за призовом для участі в бойових діях?

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, можуть бути спрямовані (у тому числі у складі підрозділу, військової частини, з'єднання) для виконання завдань в умовах збройних конфліктів (для участі в бойових діях) після проходження ними військової служби протягом не менше шести місяців і після підготовки з військово-обліковими спеціальностями ".

Хто підлягає призову на військову службу?

Призову на військову службу підлягають:

1) громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, котрі перебувають чи зобов'язані перебувати на військовому обліку і не перебувають в запасі;

2) громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, які закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними спеціальностями, недержавні освітні установи вищої професійної освіти і зараховані в запас з присвоєнням військового звання офіцера.

Хто звільнений від призову на військову службу?

1. Від призову на військову службу звільняються громадяни:

а) визнані не придатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я;

б) відбуваються чи минулі військову службу в Російській Федерації;

в) які відбуваються чи минулі альтернативну цивільну службу;

г) пройшли військову службу в іншій державі;

2. Право на звільнення від призову на військову службу мають громадяни:

а) мають передбачену державною системою атестації вчений ступінь кандидата наук або доктора наук;

б) є ??синами (рідними братами):

військовослужбовців, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, та громадян, які проходили військові збори, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військових зборів;

громадян, які померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, після звільнення з військової служби або після закінчення військових зборів

3. Не підлягають призову на військову службу громадяни:

а) відбувають покарання у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі;

б) мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину;

в) щодо яких ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа щодо яких передано до суду.

Хто має право на відстрочку від призову?

1. Відстрочка від призову на військову службу надається громадянам:

а) визнаним у встановленому цим Законом порядку тимчасово не придатними до військової служби за станом здоров'я, - на строк до 1-го року;

б) зайнятим постійним доглядом за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, якщо відсутні інші особи, зобов'язані за законом утримувати зазначених громадян, а також за умови, що останні не знаходяться на повному державному забезпеченні і потребують за станом здоров'я відповідно до висновку органу державної служби медико-соціальної експертизи за місцем проживання громадян, призваних на військову службу, в постійному сторонньому догляді (допомоги, нагляді) або є інвалідами першої або другої групи, досягли пенсійного віку по старості або не досягнули віку 18 років;

в) які мають дитину, виховуваного без матері;

г) які мають двох і більше дітей;

д) які мають дитину у віці до трьох років;

е) мати (батько) яких крім них має двох і більше дітей віком до восьми років або інваліда з дитинства і виховує їх без чоловіка (дружини);

ж) надійшли на роботу за фахом безпосередньо після закінчення освітніх установ вищої професійної освіти на умовах повного робочого дня у державні організації, перелік яких визначається Урядом Російської Федерації, - на час цієї роботи;

з) закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними спеціальностями недержавні освітні установи вищої професійної освіти і проходять службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально - виконавчої системи, федеральних органах податкової поліції та митних органах Російської Федерації, а також навчаються в освітніх установах зазначених органів або закінчили дані освітні установи та отримав спеціальні звання, - на час служби в цих органах

2. Право на отримання відстрочки від призову на військову службу мають також громадяни:

а) навчаються за очною формою навчання в державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними спеціальностями недержавних освітніх установах початкового професійного, середньої професійної або вищої професійної освіти, - на час навчання.

Право на зазначену відстрочку від призову на військову службу надається не більше двох разів (для отримання професійної освіти даного і більш високого рівня в будь-яких двох з вказаних типів освітніх установ).

Громадяни мають право на відстрочку для здобуття професійної освіти в разі повторного надходження в освітні установи професійної освіти даного рівня, а також у випадках одноразового використання академічної відпустки або одноразового перекладу в інше освітній заклад професійної освіти даного рівня, якщо раніше зазначена відстрочка їм надавалася не більше одного раза;

б) одержують фундаментальну наукову, професійну освіту за очною формою навчання в державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти та наукових установах, що мають ліцензії на ведення освітньої діяльності за освітніми програмами післявузівської професійної освіти, - на час навчання та захисту кваліфікаційної роботи;

в) мають вищу педагогічну освіту і постійно працюють на педагогічних посадах у державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних сільських освітніх установах, - на час цієї роботи;

г) постійно працюють лікарями в сільській місцевості, - на час цієї роботи;

д) яким це право дано на підставі указів Президента Російської Федерації.

3. На громадян, зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера, поширюється відстрочка від призову на військову службу на підставах, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "ж" і "з" пункту 1 та підпунктами " б "," в "," г "і" д "пункту 2 цієї статті.

Період первісної постановки громадян на військовий облік.

1. Первісна постановка на військовий облік громадян чоловічої статі здійснюється у період з 1 січня по 31 березня в рік досягнення ними віку 17 років комісією з постановки громадян на військовий облік, створюваної в районі, місті без районного поділу чи іншому рівному їм муніципальній освіті.

2. Початкова постановка на військовий облік громадян жіночої статі після отримання ними військово-облікової спеціальності, а також осіб, які отримали громадянство Російської Федерації, здійснюється військовим комісаріатом протягом всього календарного року.

Обов'язки громадян по військовому обліку.

1. З метою забезпечення військового обліку громадяни зобов'язані:

- Перебувати на військовому обліку за місцем проживання у військовому комісаріаті, в населеному пункті, де немає військових комісаріатів, - в органах місцевого самоврядування, а громадяни, які мають військові звання офіцерів і перебувають у запасі Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації органів Федеральної служби безпеки Російської Федерації , - в зазначених органах;

- З'явитися у встановлені час і місце за викликом (порядку) у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання або місцем тимчасового перебування;

- При звільненні з військової служби в запас Збройних Сил Російської Федерації з'явитися у двотижневий термін з дня виключення їх зі списків особового складу військової частини у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання для постановки на військовий облік;

- Повідомити у двотижневий термін у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання про зміну сімейного стану, освіти, місця роботи чи посади, місця проживання в межах району, міста без районного поділу чи іншого муніципального освіти;

- Знятися з військового обліку при переїзді на нове місце проживання або місце тимчасового перебування (на термін більше трьох місяців), а також при виїзді з Російської Федерації на термін понад шість місяців і встати на військовий облік у двотижневий термін після прибуття на нове місце проживання, місце тимчасового перебування або повернення в Російську Федерацію;

- Дбайливо зберігати військовий квиток (тимчасове посвідчення, видане замість військового квитка), а також посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу. У разі втрати зазначених документів у двотижневий термін звернутися у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання для вирішення питання про отримання документів замість втрачених.

2. Громадяни, які підлягають призову на військову службу, які виїжджають у період проведення призову на термін більше трьох місяців з місця проживання, повинні особисто повідомити про це у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання.

3. Громадяни виконують й інші обов'язки, встановлені Положенням про військовий облік.

Терміни призову громадян на військову службу.

1. Призов на військову службу громадян, які не перебувають в запасі, здійснюється два рази на рік з 1 квітня по 30 червня та з 1 жовтня по 31 грудня на підставі указів Президента Російської Федерації за наступними виключеннями:

а) громадяни, які проживають в окремих районах Крайньої Півночі, перелік яких визначається Генеральним штабом Збройних Сил Російської Федерації, призиваються на військову службу з 1 травня по 30 червня;

б) громадяни, які проживають у сільській місцевості та безпосередньо зайняті на посівних і збиральних роботах, призиваються на військову службу з 15 жовтня по 31 грудня;

в) громадяни, які є педагогічними працівниками освітніх установ, призиваються на військову службу з 1 травня по 30 червня.

2. Заклик на військову службу громадян, зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера, здійснюється у строки, встановлювані Президентом Російської Федерації.

Що передбачає військова обов'язок?

Військовий обов'язок громадян Російської Федерації передбачає:

- Військовий облік;

- Обов'язкову підготовку до військової служби;

- Призов на військову службу;

- Проходження військової служби за призовом;

- Перебування в запасі;

- Призов на військові збори і проходження військових зборів в

період перебування в запасі.

Список літератури:

1. Закон Російської Федерації від 11 лютого 1993р. ?О військовий обов'язок і військову службе? зі змінами та доповненнями від 6 березня 1998 року.

2. Положення про порядок проходження військової служби зі змінами на 26 червня 2000 року (Указ Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 року № 1237).

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка