трусики женские украина

На головну

 Методика оцінки радіаційної обстановки - Військова кафедра

Введення

Проблеми, пов'язані з хімічним і радіоактивним зараженням місцевості, а також щодо захисту населення при цих умовах стають все більш актуальними в наші дні. Особливо після того, коли ядерна наука пішла далеко вперед у своєму розвитку: на першому місці, звичайно, стоїть створення ядерної зброї. Після аварії на Чорнобильській АЕС та на деяких підприємствах, пов'язаних з ядерною промисловістю, люди все більше і більше стали замислюватися над цими проблемами та з розробки ефективних заходів щодо захисту населення. Адже досі люди, які отримали пряме або непряме опромінення, вмирають, народжуються діти з відхиленнями. Тому багато стали протестувати, висловлюючи свій протест спочатку листами, зверненими до уряду. Пізніше до них приєдналися представники екологічних рухів різних відтінків, що зажадали заборони ядерної виробництва та експорту. А в останні роки стали висловлювати свій протест у формі пікетування не тільки відкриваються, але і діючі АЕС (наприклад, у Чехії "зелені" пікетували атомну станцію Темелін). З одного боку, вони мають рацію зі свого боку, але, з іншого боку, обстановка в світі йде зовсім по іншому. Справа в тому, що ядерна енергетика має розвиватися, ставати більш безпечною. Від "чорнобильського синдрому" вилікує НЕ згортання атомної галузі (це для Росії, до речі, неможливо і з фінансових міркувань), а розробка нових безпечних АЕС. Поки не всі країни можуть собі дозволити відмовитися від АЕС, як це зробили США, закривши кілька АЕС.

Методика оцінки радіаційної обстановки

Радіаційна обстановка складається на території адміністративного району, населеного пункту або об'єкта в результаті радіоактивного зараження місцевості і всіх розташованих на ній предметів і вимагає прийняття певних заходів захисту, що виключають або зменшують радіаційні втрати серед населення.

Під оцінкою радіаційної обстановки розуміється рішення основних завдань щодо різних варіантів дій формувань, а також виробничої діяльності об'єкта в умовах радіоактивного зараження, аналізу отриманих результатів і вибору найбільш доцільних варіантів дій, при яких виключаються радіаційні втрати. Оцінка проводиться за результатами прогнозування наслідків застосування ядерної зброї і за даними радіаційної розвідки.

Оскільки процес формування радіоактивних слідів триває кілька годин, то попередньо проводять оцінку радіаційної обстановки за результатами прогнозування радіоактивного зараження місцевості. Ці дані дозволяють завчасно, тобто до підходу радіоактивної хмари до об'єкта, провести заходи щодо захисту населення, робітників, службовців, підготовці підприємства до переведення на режим роботи в умовах радіоактивного зараження, підготовці протирадіаційних укриттів і засобів індивідуального захисту.

Вихідні дані для прогнозування рівнів радіоактивного зараження: час здійснення ядерного вибуху, його координати, вигляд і потужність вибуху, напрямок і швидкість середнього вітру. Тільки достовірні дані про радіоактивне зараження, отримані органами розвідки за допомогою дозиметричних приладів, дозволяють об'єктивно оцінити радіаційну обстановку. На об'єкті розвідка ведеться постами радіаційного спостереження, ланками і групами радіаційної розвідки. Вони встановлюють початок радіоактивного зараження, вимірюють рівні радіації й іноді визначають час наземного ядерного вибуху. Отримані дані про рівні радіації і часу вимірів заносяться в журнал радіаційної розвідки і спостереження. За нанесеним на схеми рівням радіації можна провести межі зон радіоактивного зараження.

Ступінь небезпеки і можливий вплив наслідків радіоактивного зараження оцінюються шляхом розрахунку експозиційних доз випромінювання, з урахуванням яких визначаються: можливі радіаційні втрати; допустима тривалість перебування людей на зараженій місцевості; час початку і тривалість проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на зараженій місцевості; допустимий час початку подолання ділянок радіоактивного зараження; режими захисту робітників, службовців і виробничої діяльності об'єктів і т.д.

Основні вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки: час ядерного вибуху, від якого відбулося радіоактивне зараження, рівні радіації і час їх виміру; значення коефіцієнтів ослаблення радіації і допустимі дози випромінювання. При виконанні розрахунків, пов'язаних з виявленням і оцінкою радіаційної обстановки, використовують аналітичні, графічні і табличні залежності, а також дозиметричні і розрахункові лінійки.

При вирішенні завдань з оцінки радіаційної обстановки звичайно приводять рівні радіації на 1 годину після вибуху. При цьому можуть зустрітися два варіанти: коли час вибуху відомо і коли воно невідомо.

Для розрахунків можливих експозиційних доз випромінювання при діях на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами, потрібні відомості про рівні радіації, тривалості перебування людей на зараженій місцевості і ступеня захищеності. Ступінь захищеності характеризується коефіцієнтом ослаблення експозиційної дози радіації Косл, значення якого для будівель і транспортних засобів наведені в таблице1.

Таблиця 1

 Найменування укриттів і транспортних

 коштів або умови дії населення Косл

 Відкрите розташування на місцевості

 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

 Автомобілі та автобуси

 Залізничні платформи

 Криті вагони

 Пасажирські вагони, локомотиви

 Промислових та адміністративних будівель

 Виробничі одноповерхові будівлі (цехи)

 Виробничі та адміністративні

 триповерхові будівлі

 ЖИТЛОВІ кам'яні будинки

 Одноповерхові

 Підвал Двоповерхові

 Підвал

 Триповерхові

 Підвал

 П'ятиповерхові

 Підвал

 ЖИТЛОВІ ДЕРЕВ'ЯНІ БУДИНКИ

 Одноповерхові

 Підвал Двоповерхові

 Підвал

 В СЕРЕДНЬОМУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

 Міського

 Сільського

1

2

 1,5

2

3

7

6

 10

 40

 15

 100

 20

 400

 27

 400

2

7

8

 12

8

4

У штабах ГО є таблиці, за якими за рівнем радіації, часу після вибуху і часу перебування визначається експозиційна доза випромінювання. У таблиці нижче наведені експозиційні дози випромінювання тільки для рівня радіації 100Р / год на 1 годину після ядерного вибуху. Щоб визначити експозиційну дозу випромінювання для іншого значення рівня радіації на 1 годину після вибуху, необхідно знайдену по таблиці експозиційну дозу, отриману за зазначений час перебування з початку опромінення після вибуху, помножити на відношення P1 / 100, де P1 - фактичний рівень радіації на 1 годину після вибуху.

 Час початку опромінення з моменту вибуху, ч Час перебування, ч

 1 2 3 4 6 8 10 11 12

 Експозиційні дози випромінювання (Р), одержувані на відкр. місцевості при рівні радіації 100 Р / год на 1 год після ЯВ

 0,5 113,0 158,0 186,0 204,0 231,0 249,0 262,0 273,0 310,0

 1 64,8 98,8 121,0 138,0 161,0 178,0 190,0 201,0 237,0

 2 34,0 56,4 72,8 85,8 105,0 119,0 131,0 140,0 174,0

 4 16,4 29,4 40,2 49,2 63,4 74,7 83,8 91,6 122,0

 6 10,6 19,4 27,0 33,8 45,0 54,2 62,0 68,7 96,6

 8 7,6 14,4 20,4 25,6 34,8 42,6 49,3 55,1 80,5

 10 6,0 11,2 16,0 20,4 28,2 34,9 40,7 46,0 69,4

 12 4,8 9,2 13,2 17,0 23,7 29,5 34,8 39,6 60,8

 24 2,2 4,3 6,3 8,3 12,0 15,8 18,5 21,4 35,1

За численними даними, зібраними в Хіросімі і Нагасакі, відзначені наступні ступені ураження людей після впливу на них однократних доз випромінювання:

1100 - 5000 Р - 100% смертність протягом одного тижня;

550 - 750 Р - смертність майже 100%; невелика кількість

людей, що залишилися в живих, одужує в

перебігу приблизно 6 місяців;

400 - 550 Р - всі уражені занедужують променевою хворобою;

смертність близько 50%;

270 - 330 Р - майже всі уражені хворіють променевої

хворобою; смертність 20%;

180 - 220 Р - 50% уражених хворіють променевої хворобою;

130 - 170 Р - 25% уражених хворіють променевої хворобою;

80 - 120 Р - 10% уражених відчуває нездужання і втома

без серйозної втрати працездатності.

0 - 50 Р - відсутність ознак ураження

Якщо ж період опромінення буде більше чотирьох діб, то в опроміненому організмі починають протікати процеси відновлення уражених клітин. Ефективність впливу на організм людини одноразової дози випромінювання з часом після опромінення становить через: 1 тиждень - 90%, 3 тижні - 60%, 1 місяць - 50%, 3 місяці - 12%. Наприклад, якщо люди були опромінені експозиційною дозою 30P три тижні тому, то залишкова доза радіації становить 30 * 0.6 = 18Р. Таким чином, знаючи можливі дози випромінювання і ступінь поразки ними людей, можна визначити ймовірні втрати серед населення.

Під режимом захисту робітників, службовців і виробничої діяльності об'єкта розуміється порядок застосування засобів і способів захисту людей, що передбачає максимальне зменшення можливих експозиційних доз випромінювання і найбільш доцільні їхні дії в зоні радіоактивного зараження.

Режими захисту для різних рівнів радіації та умов виробничої діяльності, користуючись розрахунковими формулами, визначають у мирний час, тобто до радіоактивного зараження території об'єкта.

Визначення допустимого часу початку подолання зон (ділянок) радіоактивного зараження проводиться на підставі даних радіаційної розвідки за рівнями радіації на маршруті руху і заданої експозиційної дози випромінювання.

Для полегшення вирішення завдань з оцінки радіаційної обстановки для рівнів радіації від десятків до тисяч рентген на годину розробляють можливі режими проведення СНАВР та виробничої діяльності для кожного об'єкта, які оформляють у вигляді таблиць і графіків і використовують для прийняття рішень в умовах безпосереднього радіоактивного зараження території об'єкта.

Висновок

Проблеми радіаційної безпеки займають далеко не останнє місце в нашому житті. Питаннями вирішення даної проблеми задаються багато людей, як ті, які живуть спогадами від Чорнобильської катастрофи, так і ті, місце проживання яких знаходиться неподалік від території атомної станції.

Але що б не говорилося про нібито забезпеченої екологічну чистоту ядерної енергетики, можливість забруднення навколишнього середовища існує практично на всіх етапах виробництва, як ядерної енергетики, так і ядерної зброї. Хоча вірогідність забруднення навколишнього середовища при нормальній роботі атомної станції невелика, але аварії можуть мати катастрофічні наслідки.

Ядерна зброя - величезна загроза всьому людству. Так, за розрахунками американських фахівців, вибух термоядерного заряду потужністю 20 Мт може зрівняти з землею всі житлові будинки в радіусі 24 км і знищити все живе на відстані 140 км від епіцентру.

Враховуючи накопичені запаси ядерної зброї і його руйнівну силу, фахівці вважають, що світова війна із застосуванням ядерної зброї означала б загибель сотень мільйонів людей, перетворення в руїни всіх досягнень світової цивілізації і культури.

На щастя, закінчення холодної війни трохи розрядило міжнародну політичну обстановку. Підписані ряд договорів про припинення ядерних випробувань і ядерне роззброєння.

Також важливою проблемою на сьогоднішній день є безпечна експлуатація атомних електростанцій. Адже сама звичайне невиконання техніки безпеки може призвести до таких же наслідків що і ядерна війни.

Сьогодні люди повинні подумати про своє майбутнє, про те в якому світі вони будуть жити вже в найближчі десятиліття.

Використана література

Цивільна оборона, 1982.

Максимов М.Т. «Радіоактивні забруднення та його вимір» М .: «Вища школа», 1989р.

«Обговорення проблем національної екологічної політики РФ» Держава і право №1, 1994

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка