На головну

 Екзотичні опціони - Біржова справа

Державний університет Вища Школа Економіки

РЕФЕРАТ

по курсу «Опціонні ринки і стратегії»

на тему:

Екзотичні опціони

Виконала Величко Оксана

група 712

Москва 2003

ЗМІСТ

ВСТУП .. 3

1. ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВИХ деривативів .. 4

2. КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКЗОТИЧНИХ опціон .. 5

3. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКЗОТИЧНИХ опціону. 7

3.1. Опціони, що залежать від цінової історії (path-dependent) 7

Опціони із середньою ціною (Average Options) 7

Бар'єрні опціони (Barrier Options, Trigger Options) 8

Бінарні опціони (Binary Options, Bet Options, Digital Options). 10

Опціон мінливою премії (Contingent Premium Option) 11

Опціони на екстремуми (Options on Extremes, Extremes) 12

3.2. Опціони, залежні від вибору покупця. 13

Складні опціони (Compound Options) 14

Виборні опціони (Chooser Options) 14

«Крик-опціони» (Shout Options) 15

Квазіамеріканскіе опціони (бермудські опціони) 15

3.3. Опціони, залежні від кореляції активів. 16

«Веселкові опціони» (Rainbow Options) 16

Опціони «Кращий або гірший з активів» (Best or worst of assets) 17

Обмінювані опціони (Exchange Options) 17

Спредовие опціони (Spread Options) 17

Крос-валютні опціони (Cross-currensy Options) 18

Висновок .. 19

Список літератури ... 20

ВСТУП

Всього лише десятиліття тому все було просто: все, що не було стандартним американським або європейським опціоном, облігацією або валютою відносилося до категорії екзотичного.

Але ринок рухається. І вчорашні екзотичні опціони стають стандартними «ванільними» опціонами. Різні ринки можуть по різному визначати, що є для нього екзотичним.

Так як же визначити екзотичні опціони? Одне з визначень лежить в математичній площині: «Екзотичні опціони - це опціони, які не можна оцінити за допомогою однофакторний моделі».

Інші стверджують, що рідкість підписання і складність виплат є двома основними ознаками екзотичних опціонів. Таким чином, при збільшенні попиту і зверненнями екзотичний опціон може перейти в стандартний.

Популярним альтернативним визначенням екзотичних опціонів є легкість продажу. Якщо дилер стикається з труднощами просування свого продукту, то його продукт можна назвати екзотичним.

Не існує єдиного правильного думки, які опціони відносити до екзотичних. Але існує загальноприйнята точка зору на цей рахунок. І метою даної роботи є розглянути саме її, чому саме так, а не по-іншому, чому екзотичні опціони стають все більш популярні і вважати їх «екзотикою» вже можна з деякою часткою умовності.

1. ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВИХ деривативами

Екзотичні опціони обертаються на ринку близько 30 років, а термін «екзотичний» з'явився всього 7 років тому. Коли в 60-х роках перші бар'єрні опціони були представлені на фінансовому ринку, їх називали «boutique» або «designer».

Створення ринку екзотичних опціонів було процесом неминучим, так як екзотичні опціони за природою своєю більш гнучкі фінансові інструменти, ніж прості опціони. Поява попиту на нові модифіковані інструменти було лише питанням часу.

До 1973 р опционная торгівля здійснювалася виключно на вільному ринку. З'явилися після 1973 біржові опціони швидко завоювали ринок. Істотним поштовхом до розвитку біржової торгівлі стала теорія оцінки премії опціону, заснована на дослідженні Блека і Шоулса. У середині 80-x років нові умови, які диктуються усложняющимися стратегіями страхування портфеля, сформували попит на фінансові продукти, які дозволяли б отримати бажаний профіль грошового потоку. Іншими словами, ці фінансові продукти мали б функцію виплат, яку можна було змінити за бажанням покупця. Спочатку, подібні виплати будувалися синтетично за допомогою лінійної комбінації з виплат простих опціонів, але такі побудови виявлялися занадто дорогими. Єдиний вихід полягав у фінансовому інжинірингу. За короткий термін на ринку з'явилося більше десятка екзотичних опціонів.

Якщо розглядати ці нові продукти з точки зору хеджування, то, як показав досвід, вони надають можливість отримувати гарантовані доходи в нестійких ринкових умовах і додаткові доходи при низьких процентних ставках. У більшості випадків, нові продукти відрізняються не тільки дивовижною гнучкістю, але і відносною дешевизною, порівняно з комбінацією з простих опціонів.

На основі вищесказаного можна виділити причини еволюції простих опціонів до екзотичних, а, отже, і причини переваги використання екзотичних опціонів:

1. Здатність фірм створювати складні функції виплат завдяки наявності потужного математичного апарату;

2. Найчастіше дешевше придбати екзотичний опціон, ніж спробувати замінити його лінійною комбінацією простих опціонів;

3. Зростання розуміння і досвідченість потенційних клієнтів, таких, як корпоративні хеджери і фінансові менеджери;

4. Зросла за останні кілька років конкуренція на ринку стимулювала створення великого числа екзотичних опціонів, частина з яких була створена лише для рекламних цілей.

5. Багато хто віддає перевагу екзотичним опціонах не тільки з причини їх низької вартості, але також і тому, що вони дають можливість отримувати дохід вище середньоринкового, якщо правильно вловити тенденцію на ринку;

6. Екзотичні опціони - це більш гнучкі фінансові інструменти, так як вони покликані задовольняти індивідуальним вимогам замовника; По-перше, вони допомагають учасникам ринку, які постійно перебувають під впливом складних ризиків, тим, що спрощують ці ризики, роблячи їх тим самим, керованими. По-друге, екзотичні продукти допомагають тим, кому необхідно створити дуже точні схеми схильності до ризиків для того, щоб оптимізувати впливу від ніх.2. КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКЗОТИЧНИХ опціонів

На сьогоднішній день на зарубіжному позабіржовому ринку обертаються кілька десятків екзотичних опціонів. Саме різноманітність цих похідних фінансових інструментів зумовило необхідність їх класифікації.

Автори робіт, присвячених екзотичним опціонах, пропонують різні класифікації. Буренін А.Н. [1] поділяє екзотичні опціони на дві великі групи:

1) опціони, що залежать від динаміки ціни базисного активу за період їх дії

- Залежні від середнього значення ціни (азіатські опціони - опціони середньої ставки, опціони з середньою ціною виконання);

- Залежні від одного або декількох значень ціни (бар'єрні опціони, опціони лукбек, сходи, кліці, вигук);

2) багатофакторні опціони (опціони веселка, кванто, корзина).

Решта екзотичні опціони відносяться до інших (бінарні опціони, опціони з умовною премією, опціони на опціони).

Канів М.А. і дійниці С.А. [2] навпаки розширюють кількість ознак классифицирования:

a) функція виплат за опціоном;

b) вид залежності між ціною базового активу і функцією виплат за опціоном;

c) ступінь відмінності від інших опціонів;

d) ступінь взаємозалежності;

e) число базових активів;

f) можливість траєкторного опису,

g) дата прийняття рішення та / або дата виконання опціону;

h) можливість бути вбудованими в інші активи;

і на основі їх виділяють наступні групи екзотичних опціонів:

1) Опціони з можливістю траєкторного опису

- Залежні від екстремуму (бар'єрні опціони, опціони Lookback, Ratchet, Shout);

- Опціони Average (Average Rate (азіатські опціони), Average Strike, Geometric average (геометричне середнє));

- Опціони на відсоткові ставки (опціони кеп, флор);

2) Опціони з винятковими виплатами

- Опціони Contingent Premium;

- Бінарні опціони (опціони Cash-or-nothings, Asset-or-nothings);

3) Залежачі від часу прийняття рішення про виконання

- Квазіамеріканскне опціони;

- Опціони Chooser;

- Опціони Ratchet;

- Опціони Shout;

4) Опціони на кілька активів

- Опціони Basket;

- Кореляційні продукти першого порядку (опціони Rainbows);

- Кореляційні продукти другого порядку (опціони Cross-Currency, Quanto, Соmро);

5) Складові опціони (опціони Chooser, Compound)

6) Вбудовані опціони (явно вбудовані опціони, неявно вбудовані опціони).

Дана класифікація виявляє всі характеристики опціонів, але не зручна для віднесення опціонів по групах, тому ці групи перегукуються.

Тому в своїй роботі пропоную скористатися класифікацією Кожина К. [3], яка, на мій погляд, поєднує в собі стислість обсягу і повноту сенсу. Він розділяє екзотичні опціони на:

- Залежні від цінової історії (Path-dependent or history-dependent) - азіатські, бар'єрні, бінарні опціони, екстремуми;

- Залежні від вибору покупця (Choice-dependent) - складні опціони, «крик-опціони»;

- Залежні від кореляції активів (Correlation-dependent) - Мультиактивная опціони.3. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКЗОТИЧНИХ опціону. 3.1. Опціони, що залежать від цінової історії (path-dependent)

Ця група екзотичних опціонів характеризується тим, що хоча б одна з умов контракту враховує історичні значення різних параметрів або накладає на них ограніченія.Опціони із середньою ціною (Average Options)

Даний вид опціонів враховує усереднені значення цін базового активу протягом усього періоду до виконання опціону. Термін «усереднене значення» в даному контексті означає або просте арифметичне середнє, або зважене.

Існують дві основні різновиди: опціон середньої ціни (Average rate Option, ARO) і опціон середнього страйка (Average strike Option, ASO). У першому випадку усредняется ціна базисного активу за період (розрахункова ціна), у другому випадку - ціна виконання.

Виплати по азіатським опціонах грунтуються на середній характеристиці (ціною активу або страйку), тому виплати по них менш волатильні, ніж за звичайними (ванільним) опціонах. Таким чином, азіатські опціони являють собою недорогий спосіб хеджування періодичних грошових потоків.

Опціони середньої ціни (Average Rate Options, ARO, Asian Options)

У даного виду опціону спот ціна базового активу на дату виконання замінюється середнім арифметичним цін активу, досягнутими в період до погашення опціону. Опціон геометричне середнє - це опціон average, середнє арифметичне цін базового активу якого замінено середнім геометричним.

Біржова торгівля азіатськими опціонами почалася в кінці сімдесятих років, у формі облігацій з вбудованим опціоном. Азіатські опціони як самостійний похідний фінансовий інструмент з'явилися пізніше.

З кінця 80-х років азіатський опціон придбав репутацію одного їм з найбільш популярних екзотичних продуктів, незважаючи на те, що цей інструмент торгується в основному на позабіржовому ринку. Популярність азіатських опціонів пояснюється тим, що хеджування азіатськими опціонами дешевше хеджування звичайними опціонами і при цьому більш ефективно. Також вони володіють меншою волатильністю, і, отже, меншим ризиком. Останнє широко застосовується при зниженні трансляційного ризику в бухгалтерському обліку при проведенні міжнародних угод (операцій з валютою) для уникнення втрат при зміні курсів.

Опціони з середньою ціною виконання (Average Strike Option, ASO)

Це опціон, ціна виконання якого замінюється середнім арифметичним цін базового активу, які спостерігалися в період до погашення опціону.

Найчастіше ASO застосовуються, коли потрібне цільове значення визначається на основі майбутніх середніх цін, а хеджувати позицію треба прямо зараз.

Період усереднення в опціонах ASO не обов'язково повинен збігатися з часом дії опціону, він може вибиратися довільно в залежності від потреб покупця (продавця). Якщо період розташовується поблизу дати погашення, то премія опціону ASO прагне до нуля. Навпаки, якщо період усереднення обраний в межах часу укладення опціонного контракту, то розмір премії буде приблизно дорівнює премії європейського опціону в грошах з тією ж датою погашення.

Виплати по ARO і ASO можна позначити таким чином:

де AR (t), AS (t) - середні значення ціни і страйка;

X - ціна виконання (страйк);

S (t) - спотова ціна на момент t;

w - бінарна змінна, рівна для колла 1, а для пута -1.Барьерние опціони (Barrier Options, Trigger Options)

Бар'єрний опціон - це опціон, виплата по якому залежить від того, чи досягла ціна базового активу деякого рівня за певний період часу чи ні.

Відповідний ціновий рівень може розглядатися як бар'єр, який або «включає» опціон, або «вимикає» Першому випадку відповідає клас бар'єрних опціонів knock-in, другий - knock-out.

Відмінність опціону knock-out від простого опціону полягає в тому, що коли ціна базового активу досягає певного бар'єру, опціон припиняє своє існування. У разі опціону knock-out колл бар'єр лежить нижче ціни виконання.

Якщо опціон припиняє своє існування, то власник залежно від умов контракту або не отримує нічого або отримує фіксовану суму грошей, звану компенсацією.

Для опціонів knock-in справедливо зворотне.

Опціони knock-in і knock-out підрозділяються кожен ще на два підтипи залежно від напрямку руху ціни.

 In Out

 Down вступає в дію, якщо ціна впаде до бар'єру припиняє в дію, якщо ціна впаде до бар'єру

 Up вступає в дію, якщо ціна зросте до бар'єру припиняє в дію, якщо ціна зросте до бар'єру

Всі чотири варіанти застосовні до обох класах опціонів - колл і пут. Таким чином, виникає вісім можливих комбінацій, які поділяють на звичайні і зворотні бар'єрні опціони.

Вважається, що звичайні бар'єрні опціони в момент виписування знаходяться «поза грошей», тобто при виконанні в цей момент власник опціону не отримує премії. Навпаки, для того щоб досягти бар'єру, ціна базисного активу повинна рухатися в напрямку «в грошах», що є ознакою зворотних опціонів.

Крім усього, необов'язково, щоб бар'єр визначався за ціною активу, що лежить в його основі. Якщо бар'єр, який визначається за ціною іншого активу, називається зовнішнім.

Бар'єрні опціони широко застосовуються при хеджуванні. Їх використання дає не тільки велику свободу дії в порівнянні зі стандартними опціонами, але більш низькі витрати на проведення операцій хеджування в слідстві низькою премії з бар'єрним опціонах.

Бар'єрні опціони можуть містити додаткову опцію, звану поступкою. Вона являє собою грошовий платіж, якщо за час дії опціону ціна активу так і не пробила обумовлений бар'єр. Поступка не може перевищувати премії за опціон і вона підвищує його вартість, тому ще більше знижує ризик втрати грошей.

Бар'єрні опціони завжди дешевше звичайних європейських опціонів відповідної серії, так як максимальний дохід по ним однаковий, але ймовірність його отримання нижче. Через більш низької премії і багато в чому схожих з звичайними опціонами можливостями бар'єрні опціони поряд з азіатськими стали найпопулярнішими серед екзотичних деривативів.

Сходові і ступінчасті опціони (Ladder Options & Step Options)

З'єднання характеристик дискретного цибулю-форварда (тобто право купити / продати актив за найнижчою ціною за період) з бар'єрним опціоном дає сходовий опціон (Ladder Option) і ступінчастий опціон (Step Option), Сходовий опціон також дозволяє закріпити покупцеві вже «зароблену »опціонну прибуток, в моменти не заздалегідь зафіксовані, а при пробитті ціни певного рівня. При досягненні ціни бар'єру власник опціону фіксує отриманий прибуток (якщо вона є) і називає новий бар'єр. Таким чином, сходовий опціон має ще менший ризик у порівнянні з бар'єрним і, відповідно торгується з меншою премією.

Ступінчасті опціони, навпаки, дозволяють як би «усереднити» збиткову опціонну позицію, т. Е. Якщо ціна базисного активу падає до певного рівня, ступінчастий опціон «Down» фіксує нову, більш низьку страйковим ціну.

Таким чином, сходові і ступінчасті опціони широко застосовуються в хеджуванні при очікуванні несприятливої ??динаміки ціни необхідного актіва.Бінарние опціони (Binary Options, Bet Options, Digital Options).

За бінарних опціонах або виплачується певна сума, або не виплачується нічого. Бінарний опціон дає його власникові право отримання фіксованої суми, якщо поточна ціна активу на дату виконання буде вище (бінарний колл-опціон) або нижче (бінарний пут-опціон) страйковим ціни.

Залежно від того, який вид приймає виплата, розрізняють кілька різновидів бінарних опціонів:

Опціон «Один дотик» (One touch)

Цей опціон виповнюється в той момент, коли ціна-спот базового активу досягне обумовленого рівня.

Опціон «Жодного з двох дотиків» (Double no touch)

В даному випадку опціон виконується, якщо за період його дії спотова ціна активу не виходила за позначені межі.

Опціон «Все або нічого» (All or nothing)

Якщо спотова ціна знаходиться на встановленому рівні на дату погашення опціону, то держательная отримує обумовлену фіксовану суму, якщо ж ні, то не отримує нічого.

Існують два різновиди даного виду опціонів: опціони cash-or-nothing (якщо виплата здійснюється в грошовому вираженні) і опціони asset-or-nothing (якщо виплата здійснюється базовим активом і якщо ціна базисного активу на день виконання буде більше / менше страйковим ціни). В останньому випадку розмір премії буде значним, а отже, і передплатник. і власник опціону приймають на себе значний ризик.

Виплати за опціоном cash-or-nothing і asset-or-nothing можна представити таким чином:

де X - ціна виконання (страйк);

S (t) - спотова ціна на момент t;

w - бінарна змінна, рівна для колла 1, а для пута -1;

С - фіксована грошова сума.

Бінарні опціони і всі їх різновиди - чисто спекулятивні інструменти. У зв'язку з цим вони вкрай рідко використовуються для страхування позіцій.Опціон мінливою премії (Contingent Premium Option)

Опціони contingent premium вперше з'явилися на товарних біржах, після чого стали популярні на валютних ринках, а також залучили велику кількість інвесторів, що грають на індексі Nikkei 225.

Особливістю даного виду опціонів є те, що покупець нічого не платить при їх придбанні. Премія за опціоном виплачується при його виконанні, а не спочатку, як це відбувається при придбанні простого опціону. Більш того, опціон contingent premium містить умову, згідно з яким опціон автоматично виконується, якщо ціна базового активу зрівняється або перевищить ціну виконання в період до виконання опціону. Опціон contingent premium коштує дорожче простого опціону, завдяки перерахованим вище умовам, які найбільш вигідні для власника опціону.

Виплати за опціоном мінливою премії формально виражається наступним:

де X - ціна виконання (страйк);

S (t) - спотова ціна на момент t;

w - бінарна змінна, рівна для колла 1, а для пута -1;

Q - ціна опціону.

Ризик даного опціону міститься в тому, що при закінченні його терміну дії з невеликою величиною «в грошах», його внутрішня вартість буде недостатньою для виплати премії. Іншими словами, тримач швидше віддасть перевагу звичайний опціон, коли базисний актив буде «в грошах». Опціон мінливою премії зазвичай користується попитом у інвесторів з чітким уявленням про майбутню динаміку ціни базисного активу.

Можна помітити, що опціон з умовною премією є сумішшю звичайного і бінарного опціонів. Тобто даний вид опціонів може бути продубльований заняттям довгої позиції по звичайному опціоном і короткої позиції за бінарним. Якщо бінарний опціон не доступний, то динамічне хеджування може бути досягнуто шляхом використання базового активу та готівки. Захеджувати таки чином портфель буде мати дельту і гамму рівну нулю. Труднощі можуть виникнути лише при страйку близькому до погашення через волатильності дельти і нестабільної гами в бінарному опціоне.Опціони на екстремуми (Options on Extremes, Extremes)

Опціони на екстремуми представляють із себе опціони, за допомогою яких можна здійснити мрію будь-якого трейдера: купити на мінімумі, продати на максимумі.

Опціони Лукбек (Lookbacks)

Опціон lookback дає його власнику право придбати або продати базовий актив за найбільш влаштовує його ціною, яка була досягнута в період до виконання опціону (страйковим ціною або максимально / мінімальної за термін дії опціону).

Опціони лукбек підрозділяють також на з фіксованим і плаваючим страйком. Виплати по цих опціонах наступні:

де X - ціна виконання (страйк);

M (t) - максимум спотової ціни;

m (t) - мінімуму спотової ціни.

де S (t) - ціна-спот базисного активу;

M (t) - максимум спотової ціни;

m (t) - мінімуму спотової ціни.

Опціони Лукфорвард (Lookforwards)

Лукфорвард дає власникові право купити / продати в день погашення фіксований обсяг базисного активу за страйковим ціною і продати / купити актив за найвищою / низької спотової ціни за встановлений часовий інтервал. На відміну від лукбека, лукфорвард може бути «поза грошей» в тому випадку, якщо після покупки опціонів ринок базисного активу почне падати / зростати і тенденція збережеться до дати погашення.

Тримачі опціонів на екстремуми виконують їх при одних і тих же ринкових умовах. Для звичайних опціонів така ситуація неможлива. Таким чином, розмір премії, за яку продавці згодні виписувати опціони, буде більше звичайного. Що призводить до невисокого обсягом торгівлі лукбекамі і лукфорвардамі.

Діапазонні екстремуми (Range Extremes).

Діапазонні екстремуми об'єднують в собі характеристики лукбек- і лукфорвард-опціонів. Вони дають можливість отримати або різницю між мінімумом і максимумом спотових цін за період, або деякий відсоток від цієї різниці.

Опціони клік (Cliquet Options, Ratchat Options)

Спочатку опціон Cliquet поводиться як простий опціон з фіксованою ціною виконання. Але з плином часу, в заздалегідь встановлені дати, ціна виконання приймає значення ціни базисного активу. Кожен раз, коли ціна виконання змінюється, внутрішня вартість опціону автоматично фіксується. Якщо на певну дату ціна базового активу ніжу попереднього рівня, внутрішня вартість опціону не фіксується. Ціна виконання в цьому випадку приймає значення поточної ціни базового активу. Внутрішня вартість буде знову зафіксована, коли ціна базового активу перевершить рівень попередньої дати фіксаціі.3.2. Опціони, залежні від вибору покупця

До цієї групи включені такі опціони, у яких хоча б один параметр вибирається на розсуд власника опціону. Американські опціони також можуть бути віднесена до цієї групи, тому дата виконання залишається за покупцем опціона.Сложние опціони (Compound Options)

Складні опціони - це опціони на опціони. Опціон Compound дає його власнику право придбати в майбутньому іншій (базовий) опціон. При розгляді опціону Compound необхідно враховувати існування двох дат виконання: дати виконання опціону Compound і дати виконання опціону, що є базовим активом.

Складний опціон має дві страйковим ціни. Перша страйковим ціна - це прогноз майбутньої премії простого опціону, друга срайковая ціна - це вже очікувана ціна базисного активу.

Виплати по складному опціони при його погашенні виражаються наступним чином:

де- ціна базисного опціону зі страйком X і часом до експірації T;

y - бінарна перменная, рівна 1 для колла на колл і колла на пут і -1 для пута на колл і пута на пут.

Таким чином, чим вище страйковим ціна базисного опціону X, тим нижче вартість складного колл-опціону і тим вище вартість складного пут-опціону. Якщо X = 0, складний опціон еквівалентний базисного опціоном.

Складні опціони можуть бути захеджувати шляхом використання опціону, лежить в основі контракту, таким же чином як і стандартний опціон. Іншим підходом в хеджуванні може бути використання базисного активу.

Чутливість складних опціонів в основі своїй більш складна у порівнянні з чутливістю стандартних опціонів, які по своїй натурі вже складно використовувати в динамічному хеджуванні. В даному випадку тета повинна враховувати минулий час, тому воно впливає на залишився до експірації час складного опціону і залишився до експірації час базисного опціона.Виборние опціони (Chooser Options)

Опціон chooser поволяет покупцеві майбутньому вибрати між правом виконати або простий опціон колл, або опціон пут з однаковими цінами і датами виконання. Функція виплат за таким опціоном виглядає наступним чином:

де- ціна стандартного колл-опціону зі страйком X (tc) і часом до погашення tc,

- Ціна стандартного пут-опціону зі страйком X (tp) і часом до погашення tp ,.

t - час вибору t Для звичайного опціони X (tc) = X (tp) і tc = tp = t.

Вибір власника опціону грунтується на його очікуваннях щодо динаміки ціни базисного активу. Виборний опціон має багато спільного зі стратегією Стредлі (портфеля колла і пута з однаковою страйковим ціною і датою виконання), але він дешевше, тому держателю необхідно визначитися між коллом і путом в дату вибору.

Виборні опціони найчастіше використовуються, коли очікується якесь значуща подія, яка може визначити новий ринковий тренд, але поки невідомо, в якому напрямку. Дата вибору встановлюється відразу після події, коли результат вже відомий, але ринок ще не встиг вирішити, куди рушити. «Крик-опціони» (Shout Options)

Опціон shout дає його власнику право зрівняти ціну виконання з поточною ціною базового активу в будь-який момент до дати виконання опціону, шляхом «вигуку» нової ціни виконання. Тримач такого опціону може «вигукнути» лише один раз за час дії опціону для того, щоб встановити мінімальну виплату, рівну поточною ціною базисного активу за вирахуванням страйка. Таким чином, тримач фіксує свої мінімальні виплати.

Виплати по опціонах Shout формалізовано виглядають так:

де S (ts) - ціна базового активу в момент «вигуку».

Якщо ціна базисного активу на момент «вигуку» максимальна за період життя опціону, то вартість опціону Shout дорівнює вартості опціону Lookback. Через невизначеність у визначенні опримальні часу фіксування ціни «крик-опціони» дешевше опціонів лукбек.Квазіамеріканскіе опціони (бермудські опціони)

У той час, як всі опціони в тій чи іншій мірі залежать від часу, у одних ця залежність виражена більшою мірою, ніж у інших. Залежність європейських опціонів від часу дуже жорстка - опціон виповнюється тільки в певну дату. З іншого боку, існують опціони американського типу, які можуть бути виконані в будь-який час в період до виконання опціону.

Квазіамеріканскіе опціони за своїми особливостями знаходяться десь між американськими і європейськими типами опціонів, тому їх ще називають «бермудські» або «среднеатлантических». Власник квазіамеріканского опціону має право його виконати тільки в певні, заздалегідь обумовлені в опційному контракті, дати в період до виконання опціону. «Вікно» для виконання може бути як певним вдень, так і кількома днями. Більше того може бути декілька вікон для виконання опціону. У цьому випадку, якщо власник вважав за краще не виконувати опціон протягом першого тимчасового вікна, він має право виконати його в наступний, обумовлений в контракті, період. Очевидно, що в міру того, як час усіх періодів для виконання наближається до терміну існування опціону, квазіамеріканскій опціон стає все більше схожий на американський. Функція виплат за даним опціоном еквівалентна функції виплат простого опціона.3.3. Опціони, залежні від кореляції активів

У цю групу входять опціони, ціна яких залежить від параметрів декількох активів. Таким чином, ці опціони залежать також і від кореляції даних активів. Такі опціони називають Мультиактивная. Чим вище негативна кореляція активів, тим вище премія Мультиактивная опціонів. «Веселкові опціони» (Rainbow Options)

Опціоном rainbow називається опціон на n активів («квітів»), виплати за якими проводяться по самому кращому / гіршого фінансового результату з декількох активів:

Найбільш простим з райдужних опціонів є двокольоровий опціон, тобто на два активу, який виконується за кращим результатом:

Також існують колли і пута на максимальний з двох активів

і колли і пута на мінімальний з двох активів

Опціони «Кращий або гірший з активів» (Best or worst of assets)

Це не зовсім опціон в звичайному сенсі слова (як контракт), так як у нього відсутня страйковим ціна. Даний опціон схожий на застереження в контракті купівлі-продажу, де бенефіціар має можливість продати найдорожчий (купити найдешевший) із запропонованого списку активів.

Обмінювані опціони (Exchange Options)

Обмінювані опціони дають власникові право обміняти один актив на інший при виконанні контракту (обміняти перший актив на другий). Стандартний обмінюваний опціон може бути інтерпретований як колл-опціон на перший актив зі страйком рівним майбутньої ціною другого активу на дату виконання або пут-опціон на другий актив зі страйком рівним майбутньої ціною першого активу на дату виконання. У випадком обмінюваного опціону немає відмінності між коллом і путом.

Виплати по обмінювалися опціоном європейського стилю при обміні першого активу на другий:

Також можуть застосовувати різні ваги до активів

і ціна виконання

.

Після простий трансформації функцій виплат можна помітити, що обмінювані опціони можуть бути легко продубльовані використанням опціонів better-of-two-assets або worse-of-two-assets спільно з базисним активом:

Спредовие опціони (Spread Options)

Виплати по спредовим опціонах засновані на різниці між фактичним спредом цін (доходностей) двох активів і поставлений (закладеним в опціон в якості страйковим ціни). Виплати за опціоном можна розрахувати як:

Ці опціони можуть динамічно захеджувати базисним активом і налічностью.Кросс-валютні опціони (Cross-currensy Options)

Для створення цього опціону необхідно три різних валюти, валюта, що підлягає доставці при виконанні, валюта ціни виконання, і, нарешті, валюта, використовувана для вираження ціни опціону. Дуже важливе значення має коефіцієнт кореляції між валютою, що підлягає доставці і валютою ціни виконання.

Кванто-опціони (Quanto Options)

Виплати по опціонах Quanto залежать як від ціни базового активу, так і від зовнішніх ризиків, до яких схильні беруть участь в угоді валюти. Опціони Quanto засновані на придбанні активу у валюті, відмінній від валюти країни покупця опціону. І оскільки власникові буде необхідно перевести суму виплати в іншу валюту, розмір виплати повинен бути відповідним чином відрегульований.

Існує два різновиди опціонів Quanto:

Кошикові опціони (Basket Options)

Опціон Basket є одним з найпопулярніших з усіх багатофакторних опціонів. Такий опціон утворений цілим спектром базових активів (наприклад, акціями і валютою). Кошикові опціони пропонують ефективний спосбо хеджування валютної позиції. Премія з нього значно нижче складовою премії за окремими опціонах завдяки кореляції між активами.

Виплати по кошикових опціонах наступні:

де Wi- частка інвестицій в i-ий актив.

Динамічне хеджування індивідуальних активів в «кошику» досягається застосуванням часткової дельти.

Кошикові опціон виповнюється в цілому, тому його вартість завжди менша або дорівнює сумі премій звичайних опціонів на активи, що входять до його складу.

Опціони Компо (Compo Options)

Опціони compo - це опціони на іноземні активи, деноміновані або у валюті покупця опціону, або у валюті країни походження базового активу. Виконуються вони також в одній з двох згаданих валют, залежно від бажання покупця.

Висновок

Екзотичні опціони - це нестандартні опціони, характірістіки яких можуть істотно відрізнятися від стандартних опціонів. Їх поява викликана еволюцією ризик-менеджменту. Екзотичні опціони відкрили нові можливості управління ризиком.

Екзотичні опціони в порівнянні з простими опціонами мають ряд серйозних переваг. Тим не менш, прості опціони продовжують користуватися попитом, і їх ринок активно розвивається. Причиною цьому є істотно більш високий ризик, пов'язаний з торгівлею екзотичними фінансовими інструментами, а, отже, і висока ймовірність значних збитків, при неправильному їх використанні. Для уникнення цього фінансовий менеджер повинен дотримуватися наступного:

- Зрозуміти і пояснити ризики, пов'язані з інструментом, іншим людям, відповідальним за операцію;

- Розширити розуміння ризику від тільки лише теоретичних формул до повного діапазону всіляких наслідків будь-яких ринкових змін;

- Провести аналізу всіх можливих стратегій і прийти до висновку, що екзотичний продукт в контексті портфеля наближає його до оптимального розподілу;

- Досконально вивчити податковий і бухгалтерський режими, пов'язані з трансакцією екзотичного продукту;

- Розрахувати величину можливих втрат при реалізації різних ринкових сценаріїв;

- Переконатися в тому, що прибуток по екзотичному продукту перевершує витрати по його моніторингу.

Але при обережному і розумному підході до екзотичних опціонах вони можуть принести великий прибуток і істотно знизити ризики інвестора.

Список літератури

1. Буренін А.Н. Ф'ючерсні, форвардні та опціонні ринки. - М., Науково-технічне товариство імені академіка С. І. Вавілова, 2003, - 337 с.

2. Канів М.А., дійниці С.А. Екзотичні опціони: основні поняття та особливості. Новосибірський державний університет. - 1998.

3. Кожин К. Всі про екзотичні опціони // Ринок цінних паперів. - 2002. - №№ 15-17.

4. Шарп У., Александер Г., Бейлі Дж. Інвестиції: Пер. з англ. - М .: ИНФРА-М, 2001. - 1028 с.

5. Bris E., Bellallah M., Mai H. Options, Futures and Exotic Derivatives. - N.Y., 1998;

6. Hull J. Options, Futures and Other Derivatives. 4-th ed., L: Prentice-Hall, 2000.

7. www.geocities.com/optionpage/ Yang Yuxin's Option Page

8. www.DerivativesStratigies.com. Andrew Webb. What's Exotic?

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com