На головну

 Ф'ючерсна торгівля на Московській Товарній Біржі - Біржова справа

Ф'ЮЧЕРСНА ТОРГІВЛЯ НА МОСКОВСЬКОЇ ТОВАРНІЙ БІРЖІ

(С) МТБ, 1992 р

2 -що таке ф'ючерси?

Ф'ючерс, або ф'ючерсний контракт - це стандартний договір на поставку товару в майбутньому за ціною, визначеною сторонами при вчиненні правочину.

Ф'ючерсами торгують на спеціалізованих ф'ючерсних біржах, де забезпечується справедливе ценнобразованіе завдяки високій концентрації попиту і пропозиції. Майбутні ціни на зерно, метал, бензин, валюту, які виробляє ф'ючерсна біржа, - це вірний орієнтир для будь-якого підприємства, який планує свою діяльність в умовах ринку. Діюча на ф'ючерсній біржі система фінансових гарантій забезпечує безумовне виконання зобов'язань, надійно захищає майбутню ціну товару. Саме тому у всьому світі банки, інвестиційні фонди, оптові торговці, промислові та сільськогосподарські підприємства приходять на ф'ючерсну біржу, яка надає їм унікальну можливість не тільки знизити комерційний ризик, але й отримати прибуток при торгівлі ф'ючерсом.

ЯК торгів ф'ючерсами НА МТБ

(Анотація Правил ф'ючерсної торгівлі на МТБ)

УЧАСНИКИ. Учасниками ф'ючерсної торгівлі є:

- Клієнти, які торгують на свої кошти за допомогою розрахункових

фірм і брокерів;

- Розрахункові фірми, що ведуть розрахункове обслуговування броке-

рів і клієнтів і гарантують виконання контрактів;

- Брокери, які укладають ф'ючерсні контракти як по

дорученнями клієнтів, так і на свої кошти.

Якщо клієнтом на ф'ючерсній біржі може бути будь-яке підприємство чи приватна особа, то стати брокером можна тільки після спеціального навчання та акредитації на МТБ.

РОЗРАХУНКОВА ПАЛАТА. Розрахункові фірми, що беруть участь у ф'ючерсної торгівлі на МТБ об'єднані в Розрахункову палату. При вступі в Розрахункову палату фірма бере на себе гарантійні зобов'язання і вносить вступний заставу, від розміру якого залежить обсяг операцій, які їй дозволено вести

на МТБ. МТБ відкриває для обслуговування Розрахункової палати банківський рахунок (рахунок Розрахункової палати). В рамках цього рахунку для кожної розрахункової фірми Біржа веде окремий субрахунок, на який зараховуються кошти, що вносяться фірмою і її клієнтами в забезпечення їх участі на ф'ючерсному ринку. МТБ гарантує виплату відсотків за внесеними засобам і своєчасний

повернення їх розрахунковим фірмам і клієнтам після виконання ними своїх зобов'язань на ф'ючерсному ринку.

КЛІЄНТ. Щоб стати клієнтом на ф'ючерсному ринку МТБ необхідно укласти з однією з розрахункових фірм договір на обслуговування. Розрахункова фірма реєструє клієнта на МТБ, після чого він може давати доручення брокерам розрахункової фірми. Брокер зобов'язаний забезпечити пріоритетне виконання доручень клієнта по відношенню до власних намірам. МТБ контролює належне виконання доручень клієнтів. Відповідно до договору на обслуговування, клієнт повинен представити розрахункової фірмі і Біржі фінансові гарантії. Такими гарантіями можуть служити грошові вклади, які повертаються клієнту після виконання ним своїх зобов'язань за укладеними контрактами. Розрахункова фірма (Біржа) забезпечує виплату відсотків за цими вкладами. Правила МТБ зобов'язують розрахункову фірму (брокера) точно і повно інформувати клієнта про виконання доручень, його фінансовий стан та загальної ситуації на ф'ючерсному ринку.

ТОРГИ. Біржа встановлює фіксований час торгівлі ф'ючерсними контрактами. Торг ведеться окремо по кожному виду контрактів. Заявки на торгах робляться в усній формі, при цьому ім'я клієнта не розголошується. Процедура торгів забезпечує збіжність цін попиту та пропозиції і тим самим сприяє ефективному виявленню найбільш справедливої ??ціни. З метою підвищення стійкості ринку для кожного контракту МТБ встановлює межі зміни його ціни в рамках одного торговго дня. По закінченні кожних торгів Біржа фіксує склалася протягом дня котирувальну ціну кожного контракту. Ціна котирування використовується для визначення виграшу і програвача

ша кожного учасника за підсумками торгового дня.

ГАРАНТІЇ. Продавши (купивши) ф'ючерсний контракт, учасник відкриває позицію на ф'ючерсному ринку. Закрити цю позицію він може або виконавши контракт, або купивши (продавши) такий же контракт. Продаж і купівля однотипного контракту ком-

пенсирующие один одного і при розрахунках між учасниками не враховуються.

При відкритті позиції учасник повинен внести початкову маржу - гарантійний внесок у встановленому Біржею розмірі, що повертається йому після закриття позиції. В особливих випадках Біржа може вимагати внесення додаткової маржі, яка повертається після нормалізації становища на ринке.По підсумками чергового торгового дня МТБ розраховує для кожного учасника його виграш чи програш у результаті зміни котирувальної ціни. Коли котирувальна ціна йде вгору, виграють учасники, які раніше уклали ф'ючерсні контракти з позиції покупця. Якщо вниз, - учасники, що відкрили позиції в якості продавців.

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ. Після кожного торгового дня МТБ виробляє взаєморозрахунки між учасниками (кліринг):

- Вираховує розміри виграшів і програшів, виробляє перерахування коштів з субрахунків програли на субчета виграли розрахункових фірм, визначає суму, що залишилася на кожному субрахунку після цих перерахувань (сальдо субрахунка);

- Уточнює кількість відкритих позицій у кожного учасника і розраховує величину маржі, яка повинна знаходитися на субрахунку кожної розрахункової фірми в забезпечення відкритих позицій (допустимий мінімум субрахунка);

- Визначає, яку суму розрахункова фірма (її клієнти) повинні внести на рахунок Розрахункової палати (якщо сальдо субрахунку менше допустимого мінімуму) або можуть забрати з нього (якщо сальдо субчета перевищує допустимий мінімум).

Розрахункові фірми несуть відповідальність за своєчасне внесення коштів на рахунок Розрахункової палати за результатами клірингу.

ПОСТАВКА. Якщо ф'ючерсний контракт, проданий на Біржі, не компенсується покупкою такого ж контракту, то з настанням місяця виконання по ньому повинна відбутися поставка стандартного товару. Кількість і якість поставленого товару, величина оплати, час, місце та інші умови поставки строго регламентуються Правилами МТБ. Пари продавців і покупців з виконуваним контрактами призначає Біржа. Розрахункова фірма несе відповідальність за виконання контрактів, укладених на МТБ її клієнтами або за їх дорученням. Якщо розрахункова фірма виявляється не в змозі

забезпечити виконання контракту, то до неї застосовуються санкції, встановлені Правилами, а організацію виконання контракту бере на себе МТБ.

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... Ви не боїтеся ризикнути ЗАРАДИ великий виграш?

Ви володієте здатністю аналізувати і передбачити тенденцію зміни курсу долара і хочете отримати з цього прибуток. Ми запрошуємо вас вступити в гру на ф'ючерсному ринку МТБ. Предметом такої гри є ф'ючерсні контракти на долар США. Справа в тому, що ф'ючерсний контракт до настання терміну свого виконання може бути проданий і куплений десятки і навіть сотні разів за різною ціною, що відбиває зміни попиту та пропозиції на долар. При цьому для його покупки не потрібно мати коштів для оплати поставляється по ньому валюти, а для його продажу - відповідно самої валюти. Що робити, купувати чи продавати ф'ючерсний контракт, ви будете

вирішувати на підставі вашого прогнозу курсу долара: якщо, за вашими оцінками, курс буде падати - доцільно продати контракт, щоб потім купити його подешевше, або, якщо курс буде рости - спочатку купити контракт, а потім продати його з прибутком. У будь-якому випадку загальним правилом для вас буде: "Купувати подешевше, продаватьподороже!"

Простий приклад. У жовтні ви купуєте грудневий контракт за курсом 400 руб. / Дол. і після того, як курс підвищився до бажаного вами рівня, продаєте цей же контракт вже за новою ціною - вже за 420 руб. Цим ви "закриваєте" вашу позицію: в результаті ви нікому нічого не винні. Вся описана операція може зайняти у вас кілька днів, або декілька годин, або кілька хвилин. Все буде визначатися ситуацією на ринку і правильністю вашого прогнозу. В умовах крайньої нестабільності валютного курсу гра на

перепродажі ф'ючерсних контрактів приносить біржовим спекулянтам найбільші прибутки. І не треба боятися зтого слова - воно в ряду найбільш шанованих в словнику ринкової економіки.

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... ВАШ банки купують долар НА ВАЛЮТНІЙ БІРЖІ?

Припустимо, ваш банк має намір через 2 місяці (у грудні) купити долари на валютній біржі і бажає застрахувати себе від надмірного і непередбачуваного зростання курсу долара. Визначивши для себе прийнятний курс покупки в грудні, наприклад, 1: 350, на ф'ючерсному ринку МТБ в жовтні ви укладаєте ф'ючерсні контракти на покупку доларів в грудні. Обсяг купуються ф'ючерсних контрактів повинен становити, як правило, 70-80% від вашої майбутньої угоди. Цим ви приймаєте зобов'язання купити в грудні валюту за ціною 350 руб. / Дол. Якщо ваш прогноз вірний і курс долара зростає, то

відповідно зростає і вартість вашого контракту по відношенню до моменту його покупки. Ця збільшена вартість контракту перераховується вам за підсумками кожних торгів у вигляді деякої премії. З настанням грудня ви продаєте аналогічний контракт і новими зобов'язаннями продавця компенсуєте раніше взяті зобов'язання покупця, закриваючи позицію на ф'ючерсному ринку. Після цього ви зможете купити реальну валюту на ММВБ за більш високим проти вашого прогнозу курсу (380), але загальна сума премій, нарахованих

вам на ф'ючерсному ринку МТБ, в значній мірі компенсує або навіть повністю покриє ці витрати. Зрозуміло, якщо ваші побоювання не виправдовуються, ви понесете деякий збиток, який, однак, є вашою платою за страховку курсу. У вас також є можливість не закривати позицію на МТБ і виконати ф'ючерсний контракт, купивши по ньому валюту, якщо вам здасться більш вигідним, ніж на ММВБ. Схема ваших дій і фінансові результати подібної операції такі:

 Фізичний ринок Ф'ючерсний ринок МТБ

 Жовтень

 Намір продати в грудні

 валюту, яка повинна надійти в оплату за прогнозованим

 курсу (курс 350) 350

 Купівля ф'ючерсного контракту на грудень по прогнозованому курсу експортного контракту 350

 Грудня

 Купівля валюти на ММВБ за поточним курсом (курс380) 380

 Закриття позиції на

 ф'ючерсному ринку шляхом

 продажу ф'ючерсного контракту на грудень за поточним курсом ф'ючерсного ринку

 (Курс 380) 380

 Витрати на купівлю валюти без урахування премії на ф'ючерсному ринку 380

 Премія на

 ф'ючерсному ринку + 30

Разом витрати на купівлю валюти - 380

з урахуванням премії на (+30) ф'ючерсному ринку = 350

(*) Для простоти ми розглядали випадок, коли ціни наявного і ф'ючерсного ринку збігаються. До речі, якщо ви продаєте долари на валютній біржі, ви робите те ж саме, тільки навпаки: спочатку продаєте ф'ючерсний контракт, а

потім його купуєте.

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... ВАШ БАНК НАДАЄ ВАЛЮТНИЙ КРЕДИТ?

Клієнт вашого банку досить надійний і ви надаєте йому в

жовтні валютний кредит у доларах США з поверненням в грудні. Дійсно, використовуючи ваш кредит, клієнту вдається провести комерційну операцію, в результаті якої він отримує вражаючу прибуток в рублях. Однак, на жаль, навіть цього прибутку в грудні виявляється недостатньо, щоб купити валюту для погашення кредиту. Інфляція на цей раз виявилася сильнішою.

МТБ надає вам і вашому клієнту можливість убезпечити себе від подібних неприємностей. Для цього ваш банк однією з умов кредитної угоди з клієнтом повинен зробити обов'язкове страхування кредиту на ф'ючерсному ринку МТБ. Механізм цього страхування такий. Спільно з клієнтом ви визначаєте, що кредит банку може бути повернений, якщо клієнт

зуміє в грудні купити долари за курсом 1: 350. Після цього клієнт на ф'ючерсному ринку МТБ набуває ф'ючерсні валютні контракти з виконанням у грудні за курсом 1: 350. Зрозуміло, обсяг купованих ф'ючерсних контрактів повинен відповідати розміру возвращаемого кредиту. У грудні, коли ваші побоювання підтвердилися і курс долара зріс

до 1: 400, клієнт продає таке ж число доларових контрактів. В результаті дій на ф'ючерсному ринку він отримає виграш на кожен контракт у розмірі 50 руб. / Дол., Що дозволить йому гарантовано придбати для вашого банку валюту, оскільки фактично його витрати складуть: 400 - 50 = 350 руб. / Дол., Як ви разом і планували в жовтні.

Схема ваших дій при подібної операції така:

Фізичний ринок

 Жовтень

 Грудня

 Банк видає клієнтові валютний кредит і зобов'язує застрахувати його на ф'ючерсному ринку МТБ по курсу350 руб. / Дол.

 Використання кредиту клієнтом та отримання доходу в рублях

 Клієнт купує долари по курсу400 руб. / Дол. для повернення кредиту банку

 Виграш +50

Ф'ючерсний ринок МТБ

 Купівля ф'ючерсних контрактів на грудень по курсу 1: 350

 Продаж ф'ючерсних контрактів на грудень по курсу 1: 400

Не біда, якщо ваші побоювання з клієнтом не виправдалися і курс долара не тільки не зріс, але, навпаки, пішов униз. Закон страхування на ф'ючерсній біржі такий, що програючи на готівковому ринку, ви обов'язково виграєте на ринку ф'ючерсному, оскільки на цих ринках ви займаєте протилежні позиції (продавця та покупця).

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... Ви проводите операції з імпорту?

У вас є валюта, своя або позикова, яку ви запускаєте в оборот: купуєте за кордоном товар, ввозите його в Росію і продаєте за рублі, після чого конвертуєте рублі, повертаючи валюту і отримуючи валютну прибуток. Проте остання схильна до впливу багатьох випадковостей, які можуть відбутися за 2-3 місяці, поки ви проводите операцію по імпорту. Особливо ризик великий на стадії зворотної конвертації. У звичайних умовах вам залишається

тільки гадати, як змінитися курс долара через три місяці. Ви можете застрахувати себе від подібних випадковостей, якщо скористаєтеся можливостями ф'ючерсному ринку МТБ. Порядок ваших дій при цьому буде таким:

Фізичний ринок

 Вересень

 Грудня

 Планування імпортної операції і фіксування сприятливого курсу для зворотної конвертації - 1: 350

 Проведення імпортної операції і олучение доходу в рублях

 Конвертація рублів в долари за поточним курсом валютного ринка380 руб. / Дол

 Виграш +30

Ф'ючерсний ринок МТБ

 Купівля ф'ючерсного контракту на грудень по курсу 1: 350

 Продаж ф'ючерсного контракту на грудень по курсу 1: 380

Укладаючи контракт на імпорт товару, ви прогнозуєте прийнятний для себе курс долара (350), при якому вам буде гарантована певна прибуток. Наступним кроком ви купуєте за цим курсом на ф'ючерсному ринку МТБ доларовий ф'ючерсний контракт з виконанням у місяці закінчення вашої імпортної операції - наприклад, в грудні. Слід враховувати, що обсяг купованих ф'ючерсних контрактів повинен порівнюватися з обсягом планованого доходу в доларах. Після цього ви проводите імпортну операцію. З настанням місяця конвертації рублевої виручки ви продаєте на МТБ таке ж число аналогічних грудневих контрактів за поточною ціною ф'ючерсного ринку (380 руб. / Дол.) Цим ви ліквідовуєте свої колишні зобов'язання покупця і отримуєте прибуток 30 руб. на кожному доларі.

Цей прибуток повністю покриває Вашш збитки при придбанні доларів на фізичному ринку (наприклад, на ММВБ) за курсом 380 замість бажаного 350 руб. / Дол. Для простоти ми розглядали випадок, коли ціни фізичного та

ф'ючерсного ринку збігаються. Найчастіше це не так. Однак, ціни на готівковому і ф'ючерсному ринках змінюються в одному напрямку і, виступаючи одночасно на обох ринках з протилежних позицій, ви, програючи на одному ринку, обов'язково виграєте на іншому.

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... Ви страхуєте РИЗИКИ при експортних операціях?

Ви експортуєте свою продукцію, а всі поточні витрати (сировина, зарплата тощо) оплачуєте в рублях. Крім того, частина валютної виручки вам доводиться продавати державі в обов'язковому порядку. При цьому є ризик, що отримавши від покупця в оплату долари, ви будете їх конвертувати в рублі за курсом, знизивши по відношенню до дня оформлення контракту. Таке вже було, наприклад, у березні-червні 1992 р Звичайно, ви можете укласти строковий валютний контракт з банком і заздалегідь зафіксувати курс, за яким ви будете продавати

долари банку. Але для цього вам доведеться знайти банк, який укладає подібні контракти і переконати його зробити це саме з вами. На ф'ючерсному ринку МТБ ви отримаєте той же результат більш простими ефективним способом.

Схема ваших дій така:

Фізичний ринок

 Вересень

 Грудня

 Підписання експортного контракту або отримання комерційної пропозиції (фіксування ціни контракту за поточним курсом - 380)

 Отримання оплати за експортним контрактом у валюті

 Конвертація доларів на рублі за поточним курсом (350 руб. / Дол.)

 Виграш +30

Ф'ючерсний ринок МТБ |

 Продаж ф'ючерсного контракту на грудень (курс 380) (*)

 Купівля ф'ючерсного контракту на грудень (курс 350)

(*) Для простоти ми розглядали випадок, коли ціни наявного і ф'ючерсного ринку збігаються. Отже, уклавши у вересні експортний контракт з платежем в

грудні, ви визначаєте ціну контракту в рублях за поточним курсом (380 руб. / дол.) і на МТБ продаєте за цим курсом ф'ючерсний валютний контракт на долари США з виконанням у грудні. З настанням грудня ви купуєте аналогічний контракт, але вже за курсом 1: 350 (як ви і побоювалися, в грудні ціна долара знизилася). Таким чином, ви закрили ваші зобов'язання продавця на ф'ючерсному ринку і тепер можете продавати долари на фізичному ринку. А виграш, отриманий вами на ф'ючерсному ринку, компенсує ваші втрати від падіння курсу долара при продажу валюти.

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... ВИ ХОЧЕТЕ УБЕРЕГТИ СВОЇ ГРОШІ ВІД ІНФЛЯЦІЇ? У вас є певний рублевий капітал і ви не хочете його негайно вкладати в справу. Тоді перед вами постає завдання уберегти його від інфляції. Звичайно, інфляційні втрати можна зменшити, помістивши гроші в надійний банк на депозит. Однак у наші дні навіть найвищі ставки депозитного відсотка не компенсують зростання цін. Є більш ефективний спосіб боротися з інфляцією - зберігати свої гроші в твердій валюті. Долар, куплений рік тому, стоїть в рублях в 7-8 разів дорожче. Рублі ж, пролежавши на депозитах, принесли в кращому випадку 50-70% річних. Вигода очевидна, проте валютний курс занадто примхливий. Прикладом можуть слугувати події весни-літа 1992 Застрахуватися від можливих втрат вам дозволить ф'ючерсний ринок МТБ. Припустимо, Ви хочете придбати 1000 доларів в надії через півроку продати їх удвічі дорожче. Зробіть перед цим просту річ: укладіть на МТБ ф'ючерсний контракт на купівлю 1000 доларів з виконанням через півроку. Якщо Ви знайшли покупця який зобов'язався взяти Ваші долари в призначений термін по влаштовує Васцене, то можете абсолютно спокійно купувати їх сьогодні. Біржа гарантує, що через півроку укладений Вами ф'ючерсний контракт буде виконаний за тією ціною, яку Ви замовили. Ф'ючерсний контракт надійно страхує Вашу майбутній прибуток на випадок несприятливих коливань валютного курсу.

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... ВИ ВЛАСНИК ВАЛЮТНОГО МАГАЗИНУ, ресторани, готелі,

КАЗИНО або спільні підприємства?

Вам залишається тільки позаздрити, оскільки у вас, очевидно, немає проблем з готівковою валютою. Однак, закуповувати обладнання для вашого підприємства і платити зарплату співробітникам доводиться рублями. Як говориться: "нам би ваші проблеми"; тим не менше, і такі проблеми потребують вирішення. Сьогодні курс долара стійко зростає і вас це цілком влаштовує. Однак, плануючи рублевий дохід від конвертації валютної виручки, ви повинні бути впевнені у стійкості цієї тенденції. Втрати тут можливі, якщо темпи зростання ціни долара

сповільняться або навіть впадуть.

Ф'ЮЧЕРСНИЙ РИНОК МТБ застрахує вас від подібних втрат.

Якщо ви знаєте, що через три місяці в грудні доведеться продати 100 000 доларів, прийдіть на МТБ і продайте контракт на поставку в грудні 100 000 доларів за поточним курсом 400 рублів за долар. Ваша обережність була не марною: ціна долара в грудні виявилася рівною 320 руб. і ви примушуючи продати свої 100 000 доларів з цього невигідного для Вас курсом.

Але не засмучуйтеся. Не чекаючи виконання контракту, проданого Вами в жовтні ви викуповує його назад. До цього часу він теж впаде в ціні і буде коштувати 320 руб за долар. Таким чином, на ринку ф'ючерсних контрактів ви отримаєте від ф'ючерсної біржі компенсацію по 80 рублів на кожен долар.

Ви не залишилися в програші, що наочно видно з таблиці, що ілюструє ваші операції на готівковому (НР) і ф'ючерсному (ФР) ранках.

НР ФР

 Жовтень

 що влаштовує вас цена400

 продаж контракту + 400

 грудня

 продаж валюти + 320

 покупка контракту - 320

 фактична

 320 + 80 = 400 виручка

 виграш: + 80

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... Ви займаєтеся перепродажем ваучерів?

Ви купуєте приватизаційні чеки з метою перепродати їх через деякий час в надії, що ціна на них буде зростати. Однак, у Вас є побоювання, що Ваші надії можуть не виправдатися ...

Ф'ЮЧЕРСНИЙ РИНОК МТБ допоможе розвіяти Ваші сумніви! Припустимо, у грудні Ви приступаєте до скуповування ваучерів з тим, щоб через три місяці, у березні, продати їх в пакеті Вашій контрагенту, або на вільному ринку. Радимо застрахуватися від знецінення ваучерів на ф'ючерсному ринку МТБ. Для цього Ви продаєте необхідну кількість ф'ючерсних контрактів (один контракт дорівнює одному приватизаційного чеку) з виконанням у березні за поточною котирувальної ціною ваучера на ф'ючерсному ринку, скажімо - 10 000 рублів. Припустимо, що як Ви і побоювалися, ваучер до березня на реальному ринку впав в ціні до 7000 рублів. Не біда. На ф'ючерсному ринку Ви викуповуєте те ж, що і в грудні кількість ф'ючерсних контрактів але вже за ціною 7000 рублів за контракт. Ціни на реальному і ф'ючерсному ринках змінюються в одному напрямку. Таким чином, в результаті операцій з продажу та купівлі ф'ючерсному ринку Ви фактично компенсували собі по 3 000 рублів на контракт (ваучер) і тим самим уникли втрат при продажу ваучерів на реальному ринку.

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... Ви збираєтеся купувати акції свого підприємства на

ваучери?

Ваше підприємство акціонується і Ви купуєте ваучери, щоб викупити на них якомога більшу кількість акцій. Однак, немає гарантії, що в період, необхідний для підготовки вашого підприємства до акціонування (на що буде потрібно не менше двох місяців) ціна ваучера, не буде зростати ...

Ф'ЮЧЕРСНИЙ РИНОК МТБ дасть Вам такі гарантії! Припустимо, що в січні прийнято рішення про приватизацію Вашого підприємства і Вам необхідно приступати до скуповування ваучерів. Ви можете відразу застрахуватися від зростання цін на ваучери. Для цього Ви повинні укласти необхідну кількість ф'ючерсних контрактів на покупку приватизаційних чеків з виконанням через два місяці. Припустимо, що ціна такого фьючерсногоконтракта становить 7000 рублів. Протягом двох місяців ціна ваучера постійно зростала і моменту завершення процесу акціонування Вашого підприємства Ви змушені платити за нього на реальному ринку вже 10 000 рублей.Ето не повинно бентежити Вас, так як на ф'ючерсному ринку ціни теж виросли і Ви продаєте куплені Вами в грудні ф'ючерсні контракти по 10 000 рублів, виграючи по 3000 рублів на контракті. Ваші втрати на реальному ринку відшкодовані на ринку ф'ючерсних контрактів і Ви фактично придбали їх за ціною января.Желаем успіху в приватизації!

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... Ви ще не вирішили, куди вкласти свій ваучер? Ви ще не втрачаєте надії, але, можливо, Вам все-таки доведеться його продати через деякий час ... Але хто гарантує, що в майбутньому ціна ваучера виявиться вище тієї, яку можна було б отримати сьогодні. Ф'ЮЧЕРСНИЙ РИНОК МТБ не дозволить знецінитися вашим ваучерами! Припустимо, у січні Ви вирішили, що якщо протягом півроку не знайдете застосування своєму ваучеру, то продасте його. Радимо Вам на ф'ючерсному ринку МТБ купити ф'ючерсний контракт на приватизаційний чек з виконанням через півроку, у червні. Нехай ціна такого контракту, дорівнює 10 000 рублів. З наближенням літа Ви спостерігаєте падіння вартості ваучерів на ринку до 6000 рублів. До того ж Ви так і не змогли вкласти свій ваучер в надійне справу і його доведеться продати ... Не треба засмучуватися, ф'ючерсна біржа винагородить Вас за передбачливість. Ціни на ф'ючерсні контракти теж знизилися. Вам необхідно викупити на МТБ ф'ючерсний контракт, проданий в грудні, але вже за новою, більш низькою ціною - 6000 рублів, тим самим компенсувавши на ф'ючерсному ринку упущену вигоду в 4000 рублів при продажу ваучера на реальному ринку.

ЧИМ ВАМ ДОПОМОЖЕ Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА, ЯКЩО ...

... Ваш інвестиційний фонд набуває ваучери в обмін на акції?

- Якщо Ваш інвестиційний фонд виробляє постійну скупку ваучерів для їх подальшого розміщення чи перепродажу, то вам необхідний механізм, що гарантує від зростання цін на ваучери. Робота на ф'ючерсному ринку МТБ це ваша постійна гарантія! Припустимо, що на початку року, в січні, коли почав розвертатися процес приватизації, проявилася тенденція до зростання ціни приватизаційних чеків. Щоб "зупинити" це зростання для проведення своїх операцій протягом, припустимо, найближчих шести місяців, Ви укладаєте на ф'ючерсному ринку МТБ певне Вашими розрахунками число ф'ючерсних контрактів на покупку ваучерів (один контракт - один ваучер) за поточною ціною

ф'ючерсного ринку, скажімо, - 7000 рублів, з виконанням через полгода.Еслі через півроку ціни на ваучери на реальному ринку виростуть, до 12 000 рублів, те ж саме відбудеться і на ф'ючерсному ринку. Продавши через півроку куплені в січні ф'ючерсні контракти по 12 000 рублів ви виручите на кожному контракті по 5000 рублів, компенсувавши свої витрати при покупці приватизаційних чеків на реальному ранці. Такам чином, фактично Ви купите ваучери за ціною, планованої Вами в січні.

ЯК ПОТРАПИТИ НА ф'ючерсний ринок МТБ, ЯКЩО ...

... ВИ ВЛАСНИК брокерської фірми.

Радимо вам активно включитися в торгівлю ф'ючерсними контрактами. Це майбутнє біржової справи. Той, хто освоїть ф'ючерс першим - першим зробить крок у це майбутнє.

1. Перш за все, щоб потрапити на ф'ючерсний ринок МТБ, вам необхідно стати учасником МТБ. Це дозволить вам заре-

реєстрували на МТБ, акредитувати брокерів, їх помічників і

приступити до торгівлі.

Для вирішення цих питань зверніться, будь ласка, в

Комісію з прийому та роботі з членами МТБ

2. Для того щоб брокери вашої фірми були допущені до участі у ф'ючерсної торгівлі, їм необхідно буде здати іспит на знання правил ф'ючерсної торгівлі на МТБ і отримати індивідуальний код і нагрудний знак, який служить для впізнання брокера під час торгів. Ці питання будуть вирішені, якщо ви звернетеся до відділу по роботі з брокерськими фірмами.

3. Якщо ви відчуваєте себе досить впевнено для роботи на ф'ючерсному ринку, уявляєте специфіку діяльності ф'ючерсних брокерів і ваша фірма користується солідною репутацією на біржі, то, можливо, вам слід зайняти ключові позиції у ф'ючерсної торгівлі на МТБ: вступити в члени Розрахункової палати, підписавши Вступну конвенцію. З цього питання зверніться, будь ласка, також до відділу по роботі з брокерскмім фірмами.

4. Ставши членом Розрахункової палати, ви значно розширите коло своїх клієнтів т.к. вони будуть через вашу фірму здійснювати розрахунки з біржею (небезвозмездно для вас, звичайно), але при цьому ви берете на себе зобов'язання виступати гарантом по операціях ваших клієнтів. Ваша чітка робота з клієнтами, точне дотримання правил ф'ючерсної торгівлі, володіння ситуацією на валютному ринку і здатність прогнозувати його розвиток обов'язково висунуть вашу брокерську фірму на провідні позиції у біржовій торгівлі.

ЯК ПОТРАПИТИ НА ф'ючерсний ринок МТБ, ЯКЩО ...

... Ви власник фірми або банку, у яких іноді

виникає потреба у страхуванні курсу долара.

У цьому випадку ви можете діяти через брокерські фірми, що вже працюють на МТБ, тобто стати клієнтом, які торгують на свої кошти через брокера.Для цього необхідно:

1. Самостійно, або за рекомендацією розрахункового бюро МТБ з ф'ючерсної торгівлі (тел. 181 71 45) вибрати відповідну розрахункову фірму або брокера, через яких ви будете працювати на ф'ючерсному ринку МТБ.

2. Укласти з обраної вами фірмою (брокером) договір на брокерське обслуговування.

3. Якщо обрана вами фірма є членом Розрахункової палати, укласти з нею договір на обслуговування.

4. Якщо фірма не є членом Розрахункової палати, заклю-чить договір на розрахункове обслуговування з будь-якою фірмою - членом Розрахункової палати МТБ.

5. Відкрити клієнтський рахунок в Розрахункової палаті.

Тепер Ви можете приступати до торгівлі, віддаючи відповідні розпорядження фірмі або брокеру.Помніте: ефективність вашої участі на фьюченрсном ринку буде залежати не тільки від хорошого знання валютного ринку і розуміння причин, що впливають на його стан, а й від розумного комерційного ризику. Не забудьте уважно ознайомитися з правилами ф'ючерсної торгівлі на МТБ. Їх чітке виконання - своєчасне внесення гарантійної маржі, дотримання допустимих обсягів торгівлі і т.п. - Є гарантія Вашого успіху на ф'ючерсному ринку.

ЯК ПОТРАПИТИ НА ф'ючерсний ринок МТБ, ЯКЩО ...

... Ви брокер МТБ,

у вас достатньо досвіду брокерської роботи, честолюбства і

ви хочете швидко розбагатіти, то для того, щоб включитися в

гру на ф'ючерсній біржі, вам необхідно:

1. Встати на розрахункове обслуговування однієї з розрахункових фірм - членів Розрахункової палати МТБ, уклавши з нею відповідний договір. За цим договором фірма забезпечить ваші взаєморозрахунки з біржею і виступатиме гарантом укладаються вами угод.

2. Відкрити клієнтський рахунок в Розрахункової палаті.

3. Уважно вивчити правила ф'ючерсної торгівлі на МТБ і скласти відповідний іспит на знання цих правил.

4. Отримати індивідуальний код, який дає право входу в торговий зал під час торгівлі ф'ючерсними контрактами.

Тепер ви можете брати участь у торгах, укладаючи угоди як на свої кошти, так і на кошти ваших клієнтів за їх дорученням.

16

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com