На головну

Царське село, його архітектура - Архітектура

1.Вступ

Гості міста Пушкина, що уперше в'їжджають в його історичну частину через Єгипетські ворота, і що чекають побачити пам'ятники барокко і класицизму ХVIII віку, із здивуванням праворуч від цих воріт помічають мальовничий ансамбль в національному стилі. Він відомий під назвою Федоровського містечка. Цінність його тим більше, що це єдиний завершений ансамбль початку ХХ віку. У 1918 році голова художньо-історичної комісії Г. К. Лукомський характеризував його як «цикл споруд художньо-музейного значення», що вимагав «участі в творчості великої дози творчого таланту і проникливих знань російського стилю, всієї його особливої гострої чарівності, всього затишку і барвистої мальовничість» (41, с.32).

Можна затверджувати, що «національний стиль» має органічну спорідненість з рядом дуже значних явищ суспільно-політичного і художнього життя країни, користувався підтримкою багатьох прихильників і був втілений у великій кількості архітектурних споруд (в тому числі і Царського Села*), досі що зберігають важливе культурне і містобудівне значення.

Ще в середині ХIХ століття, уперше з послепетровской епохи визначилася взаємозалежність духовного життя Росії і її національних художніх форм, що стала очевидною до кінця сторіччя, виникла потреба в більш глибокому осмисленні художніх форм і образів Древньої Русі - сховища її великої духовної культури.

________________________________________________________________

* Царське Село в 1918 році було перейменоване в Дитяче Село, а в 1937 році в місто Пушкин.

У колах, близьких до Государя Імператору Миколі II, за його безпосередньою участю була сформульована концепція національного відродження Росії.

Очевидна істинність поглядів однодумців Миколи II, що вважали, що відродження Російської державності станеться через церкву.

Царювання Імператора Миколи II увійшло в історію Російської Православної церкви, як саме світле з часів Московської Русі. Будучи глибоко віруючою людиною, Імператор прагнув зростити Росію ХХ віку в традиціях благочестивої Святої Русі наших предків, зміцнити єдність, що існувала в минулому між Церквою, Царем і народом; єдність, що лежала в основі могутності Російської Імперії.

Добре розуміючи значення історичної древності, ікон, начиння, обір в церковній службі, Микола II в 1911 році затвердив Комітет опікування про російський іконопис. Уперше при ньому древній російський релігійний живопис дістав належну оцінку. Це знайшло відображення у виробленій в 1913 році в Москві виставці древніх ікон, приуроченій до 300-летию царювання будинку Романових.

Государ, що відмінно знав церковний статут, піклувався про духовну освіту народу. При ньому за період з 1894 р. по 1912 р. в Росії було відкрито 211 нових монастирів, 7596 церкв, діяла 37641 церковно-приходская школа. Він виявляв велику старанність в шануванні російських святинь, в прославлянні великих подвижників святого богоугодний життя. У царювання Миколи II Православна церква збагатилася великим числом нових святих і церковних торжеств, чим за весь ХIХ вік. Так, великим церковним торжеством був відмічений 1903 р. - рік прославляння преподобного Серафима Саровського Чудотворця. На Саровських торжествах була присутня вся Августейшая Сім'я.

Турботи Миколи II про Церкву Божієй тягнулися далеко за межі Росії. Більше за 17 нових православних храмів побудовані в зарубіжних країнах його турботами. У єпархії цих країн посилалися комплекти обір, ікон, богослужебной літератури і начиння. Імператор вставав на захист Православ'я у всьому світі, оберігав церковний уклад життя зарубіжних єпархій - чим здобув собі звання ктитора* всієї Православної Вселенської церкви (35). Князь Жевахов в своїх спогадах писав: «Наш цар був одним з найбільших подвижників Церкви останнього часу, подвиги якого затулялися лише його високим званням Монарха» (8, с.276).

При такій найвищій увазі Государя Імператора до питань національного відродження Росії і ряді явищ суспільно-політичного і художнього життя країни, з'явилася можливість здійснення релігійно-патріотичної ідеї знавцями і цінителями старовини, духовними особами, колекціонерами, власниками художньо-промислових фірм і майстерень, художниками і письменниками. Багато Хто з них увійшов до складу засновників «Суспільства відродження художньої Русі», яке було організоване в 1915 році. Суспільство проводило свої засідання в Трапезній палаті Федоровського містечка. Важливо відмітити, що саме Федоровський містечко з'явилося завдяки старанням цілої групи людей, більшість яких увійшли пізніше до складу «Суспільства відродження художньої Русі».

У комплекс споруд Федоровського містечка входять наступні будівлі і групи будівель, розташовані на території Фермського парку міста Пушкина:

- Федоровский Государев Собор;

- вдома для притча і службовці Федоровського Государева Собору;

- Офіцерські збори (не збереглося);

- Государева Ратна палата;

*титар - на відміну від церковних старост - адміністративна особа, що відала управлінням, господарством

і порядком в церквах (21).

- павільйон Царського вокзалу;

- казарми Конвою.

Сама назва «Федоровський містечко» з'явилося, коли вдома для притча і службовці Федоровського Государева Собору стали в народі називати «Федоровським містечком», лише потім поняття «Федоровського містечка» розширилося, в нього стали включати вищеперелічені будівлі.

Поступово в цей комплекс включалися всі споруди Фермського парку, тобто до вищеперелічених будівель додавалися будівлі Ферми, Єгипетські ворота, Александровський палац. Але пізніше список будівель ансамбля був відновлений, що цілком виправдано, адже саме вони були побудовані в один період і в одному стилі.

Треба додати, що кількість будівель в «неорусском стилі» в Царському Селі значно б зросла, і вони б утворили єдиний складний ансамбль, якби були здійснений всі задумані проекти, які так і залишилися на папері. Революція принесла свої проекти і свої ідеї.

2. «Неорусский стиль»

Виникнення на початку ХХ Федоровського містечка стало певною даниною «неорусскому стилю», що сформувався в ході національно-романтичного шукання послеклассического періоду.

Затвердження нового «російського стилю», здатного продовжити традиції допетровского зодчества, виявилося одним із значних явищ вітчизняної архітектури Х1Х - початки ХХ сторіччя. Цей національно-романтичний напрям пройшов в своєму розвитку декілька етапів, кожний з яких характеризувався власним підходом до розв'язання проблеми *. Але спільною межею завжди залишалася залежність від історичних прототипів, за зразком яких створювалися нові твори архітектури (15, с.33).

Вельми широке поширення « російський стиль» отримав в архітектурі останньої третини Х1Х віку. Розвиваючись в дусі эклектизма, він став характеризуватися деякими особливостями, властивими напряму загалом. До їх числа потрібно передусім віднести пристрасть до рясної і дробової декорації, що відтворювала мотиви московського і ярославского зодчества ХV1 і ХV11 віків. Але разом з тим розроблялися прийоми організації простору на основі використання принципу вільного планування, прототип якої був знайдений також в історичному минулому - в "палатних" і "хоромных " композиціях древньоруський майстрів.

На рубежі Х1Х і ХХ віків в розвитку національно-романтичного напряму сталися істотні зміни, певною мірою

________________________________________________________________

*Детальніше про етапи розвитку національно-романтичного напряму див.: Лисовский В.Г.

Національні традиції в російській архітектурі Х1Х - початки ХХ віку. Л.: Знання, 1988.

що відповідали переходу від эклектики до модерну, суть їх полягає у відмові від культу деталі і звернення до узагальненої, монументализированной трактуванню архітектурних форм, що повинне було тепер бути головним джерелом їх художньої виразності. Відповідно змінилося коло історичних прототипів - на зміну захопленню декоративними прийомами московського узорочья або ярославской школи древньоруський зодчества прийшов боле глибокий інтерес до зодчества Владимиро-Суздальской землі, древніх Новгорода і Пськова, російської Півночі.

Героїка Епосу, билинна широта, казкова натхненність ставали для прихильників національного романтизму новими естетичними критеріями. У творчості архітекторів це заломлювалося через специфічну побудову форми загалом, що сприяло виникненню зорових асоціацій із зодчеством минулих епох, іноді вельми віддалених. При цьому свідоме перебільшення, акцентовка, навіть гротеск виявлялися часто прийомами, абсолютно необхідними автору, що затверджував нове творче кредо. У загальному ході еволюції напряму, посилилося значення проектних фантазій, додати яким полемічний запал було незрівнянно легше, ніж реально здійснюваним спорудам.

Розробка композиційних прийомів, що відповідали охарактеризованим змінам, була тісно пов'язана з творчістю майстрів зображального мистецтва - В.М. Васнецова, В.Д. Поленова, І.Я. Білібіна і інших. Безумовно, під впливом живописців - з їх прагненням до посилення образного, емоційного початку споруд - йшли в тому ж напрямі і пошуки архітекторів.

Нова модифікація національного стилю стала називатися «неорусским стилем».

З одного боку нова композиційна мова може вважатися розвитком цієї системи, яка сформувалася в ході шукання, що передувало. З іншого боку не підлягає сумніву спорідненість «неорусского стилю» з модерному. Воно обумовлювалося не тільки схожістю просторових концепцій, але і близькістю деяких формально-композиційних прийомів - таких, як динамічний зсув об'ємів, неврівноваженість маси або констрастне зіставлення кольору і фактури матеріалів.

Однак безперечні і відмінності в естетичному ідеалі і творчому методі обох напрямів. Від типового загальноєвропейського модерна «неорусский стиль» відрізняють дві важливі особливості: в практиці це відносна прямолінійність асоціативних зв'язків з древнім національним зодчеством (що і забезпечує візуальну узнаваемость творів «неорусского стилю»), а в теорії свідома установка на використання певних композиційних закономірностей, що мають традиційний характер (15, с.34).

«Неорусский стиль» аж до Жовтневої революції продовжував зберігати за собою роль активного архітектурного напряму, незважаючи на те, що в цей час пануючою течією став неокласицизм (16, с.31).

3.Федоровский Государев Собор.

Початком формування містечка можна вважати кінець 1908 року, коли Імператор Микола II особисто указав місце для споруди постійного храму, і початок 1909 року, коли був споруджений тимчасовий храм для чинів Власного піхотного полку і Власного Конвою.

Козацтво з часів Павле I слало охоронців до складу Власної Його Величності Конвою (34).

У 1861 році 1 і 2 лейб-гвардії Кубанські козачі сотні і 3и 4 Терськиє козачі сотні були остаточно об'єднані в особливе вояцьке формування- «Власний Його Імператорської Величності конвой» (4, с.1). Конвой - спеціальний кінний загін, покликаний ескортувати і охороняти пересування государя і його сім'ї по Росії і поза Ея. Склад Конвою формувався з добірних козаків. Їх казарми знаходилися в Петербурге, але сотні Конвою навперемінно знаходилися у відрядженні там, де знаходився Імператор (13, с.50).

У 1881 році, після вбивства терористами Імператора Олександра II - Царя Визволителя, за наказом Олександра III, був створений лейб-гвардії Зведений Його Імператорської Величності піхотний полк (Зведений гвардійський батальйон). Тут, поняття «Зведений» включало в себе ідею представництва по заохоченню від гвардійських і армійських частин Імперії (4, с.1). Кадри Зведеного полку відбиралися з всіх частин по рослости, красі і особистій відданості. Полк не мав постійного місця перебування, і незмінно супроводив імператорську сім'ю для її охорони (2, с.50).

У 1895-96 рр. в районі Єгипетських воріт на Кузьмінської вулиці Царського Села (зараз Академічний проспект) для Зведеного полку побудували дерев'яні казарми, зовнішній вигляд яких мало відрізнявся від звичайних споруд казарменого типу ХIХ в. і був маловыразительным. Тут же відвели місце і для розміщення частини Конвою (13, с.50), (21).

У середині 1900-х рр. основною імператорською резиденцією стало Царське Село. Народилася ідея будівництва полкового храму для Конвою і Зведеного полку (13, с.50).

Питання, чи будувати полковий собор, церкву, або як і раніше перебувати членами найближчого приходу - вирішувався командуванням на основі загальної думки, яка зависла від: бажання чинів мати саме свою церкву, «де воїни могли б черпнути в молитвах і таїнствах благодатні сили», зміни планування казарм і особливого випадку (4, с.1).

Питання дозволилося тільки при Імператорові Миколі II, взимку 1908 року. Він особисто указав і відміряв кроками місце для майбутнього храму на обширній поляні, прилеглій до парку, неподалеку від Александровського палацу.

Государиня Імператриця, гаряче бажаючи негайної споруди хоч би тимчасової церкви, виявила готовність пожертвувати особисті кошти для пристрою особливого приміщення для похідного храму.

Однак з'явилася можливість виконати волю Государині, не вдаючись до споруди нової будівлі: приміщення було знайдене в новому кам'яному приміщенні учбової команди Зведеного полку (сучасна адреса: Академічний проспект, д.12, екстер'єр не змінився (41, с.32)). Тут встановили похідний іконостас Л.-Гв. Преображенского полку, отриманий 13 січня 1909 року (ст. ст.) з 1-й Гвардійської піхотної дивізії. Подальше обладнання храму і його пристрій було покладене на лейб-гвардії Павловського полку капітана Д. Н. Ломана. 6 лютого 1909 року (ст. ст) в похідному храмі відбулася перша служба, 25 квітня цього ж року (ст. ст.) храм відвідав Государ Імператор (34, с.13).

Ця тимчасова церква створювалася в ім'я Преподобного Серафима Саровського. Перше пожертвування начинням і обір було отримане з Москви, потім принесена бала ікона Св. Серафима, що пишеться матір'ю Серафімою, старшою сестрою мальовничої майстерної Серафимо-Дивеевского монастиря, і освячена у мощей Преподобного в рік його прославляння. Игуменья Серафимо-Понетаевского монастиря, мати Нектарія, пожертвувала точну копію чудотворної ікони Знамення Божієй Матері Понетаєвської.

24 травня (ст. ст), з переходом полку на літню стоянку в Петергоф, церква була закрита, але роботи в ній продовжувалися. Було створене креслення нового іконостасу, князем М. С. Путятіним, робота по створенню іконостасу йшла з червня по грудень 1909 року.

Практичним виконавцем задачі відтворення в Серафімовськом храмі церковного благолепия ХVII сторіччя з'явився архітектор В. П. Покровський. Вирішено було, не змінюючи приміщення, прикрасити внутрішність церкви начинням і іконами, спорудженим за древньоруський зразками. Стіни були обтягнуті парусиною, фарбованою в червонуватий колір, з набитими на ній орлами часів царя Олексія Михайловича.

Враження посилювалося красою зібраних в храмі древніх ікон. Для церкви була придбана велика кількість справжньої старовини, Серафімовський храм збагатився також святинями. З благославления Митрополита Московського Володимира в Храм була передана частинка мощей святої княгині Ганни Кашинської. У грудні 1910 року з скасованої шлиссельбургской кріпосної церкви поступив напрестольный хрест 1700 року з 12 частинками мощей і Євангеліє, надруковане в 1677 році, яке було пожертвовано царем Федором Олексійовичем в соборну церкву Архистріга Михайла.

Тимчасова церква мала вирішальне значення для напряму робіт при споруді постійного Храму (34).

Федоровский собор споруджувався одночасно з тимчасовою церквою, Імператор спеціальним указом затвердив Будівельний Комітет по зведенню собору під головуванням командира Зведеного піхотного полку генерал-майора В. А. Комарова. До складу комітету увійшов і Д. Н. Ломан.

Складання первинних креслень було доручене архітектору А. Н. Померанцеву. По його кресленнях і почалося будівництво.

Архітектор А. Н. Померанцев розробив проект в первинних для нього формах в типі Тонновських церкв (34, с.19). Проект схвалили і зробили урочисту закладку.

20 серпня 1909 року (ст. ст) відбулася закладка храму. Урочистий молебень з цієї нагоди здійснив Преосвященний Феофан, Єпископ Ямбургський, ректор Санкт-Петербургской Духовної Академії. Перший заставний камінь був встановлений Імператором Миколою II.

Однак, невдовзі після початку робіт по споруді підмурівків, проект А. Н. Померанцева зазнав критики, усвідомили, що задум дуже великий і громіздкий. Старому зодчому відмовили і запросили молодого, повного нових ідей Покровського.

А. Ф. Крашенінников (13, с.50) в своїй статті, посилаючись на фонди ЦГИА, пише, що Покровському запропонували зробити новий проект в більш древніх і простих формах, з використанням вже закладеного підмурівка, вартістю до 115 тисяч рублів, і Покровський прийняв всі умови і швидко представив проект. А в довідці Медерського Л.А. зустрічаємо, що Покровський ще в 1910 р. до затвердження проекту Померанцева, представив ескізний проект собору, в характері Владимиро-Суздальской архітектури (21).

Не виключено, що відсторонення Померанцева від споруди Федоровсого собору було продиктоване його особистими міркуваннями, але в цей час цілком був поглащен «головною роботою його життя» - спорудою храму - пам'ятника «Олександр Невський» в столиці Болгарії - Софія.

Архітектор Покровський також був зайнятий спорудою храму - пам'ятника на «місці битв народів» в Лейпциге. Цікаво, що цей храм також, як і Федоровський собор, двухъярусный (21).

В. А. Покровський взяв за найближчий зразок Московський Благовещенський собор в древнейшем його вигляді, без подальших переробок і прибудов ХVI віку. Цей храм побудований в головній середній частині в 1484-89 роках при Великому Князі Московському Іванові III (21),(34). Згодом він зробився любимою будинковою церквою перших царів з Будинку Романових, особливо Царя Олексія Михайловича, при якому храму була додана разюча краса. Такі оцінки зустрічаються у всій літературі, крім статті С. І. Чуруксаєва, який пише, що «в нотатках про Федоровськом містечко, опублікованих друкується періодичній, помилково вказувалося, що собор побудований за зразком Благовещенського собору Московського Кремля. Неможливо назвати ні точного зразка, який повторив би архітектор, ні навіть певного історичного періоду, в стилі якого будувався храм» (41, с.32).

Проект Покровського з'явився загалом самостійним і оригінальним твором, що свідчить про глибоке знання спадщини російського національного зодчества (4).

Проект Покровського був затверджений 1 серпня 1910 року (ст. ст.), після чого перейшло від Померанцева і керівництво будівництвом.

Ймовірно, Щусев рекомендував молодого архітектора В. Н. Моїсеєва як помічник архітектору В. А. Покровському, з яким вони разом писали в той час окремі фрагменти по древньоруський архітектури для «Історії російського мистецтва», І. Е., що складався Грабарем. Оскільки Максима був одним з двох помічників Щусева при відновленні церкви Василя в Овруче, побудованої в домонгольский період (13, с.48-49).

Є деяка частка упевненості для припущення, що В. А. Покровському вже на стадії проектування Федоровського собору допомагав Максима: виправлення машинописної пояснювальної записки до проекту нагадує вельми характерний почерк Максимова. Свідчення на право виробляти споруди видано, Академією Мистецтв Максимову 3 серпня 1910 року і в той же день підшито в справу будівництва полкового Храму (13, с.50-51).

Государ Микола II з Государиней Александрой Федорівною, надавши основні кошти для споруди собору (150 000 рублів), не обмежили свою увагу однією матеріальною підтримкою. Весь час будівництва вони прихильно і з цікавістю стежили за будівництвом, а найважливіші моменти не залишали без особистої присутності.

Так, 26 лютого 1910 р. на новий Храм підіймали хрести (ст. ст.), а 4 березня (ст. ст.) - дзвони, і в обох випадках Їх Імператорська Величність була присутня, залишаючись до кінця робіт.

На фот.3 Государ Імператор і Государиня Імператриця на будівництві Федоровського Государева Собору. За Государем стоїть В. А. Покровський, опустивши руки в кишені.

Між В. А. Покровським і Д. Н. Ломаном встановилися несприятливі відносини, в результаті між ними виник цілий ряд конфліктів. Про це свідчить декілька архівних документів і зокрема обвинувачення і жалоб Ламана і Покровського. Так, наприклад, коли 26.11.1912 м. на «торжестві підняття хрестів», Імператриця Олександра Федорівна трохи не впала, Ламаний звинувачував Покровського в недогляді при виготовленні дерев'яного помосту, який обрушився в присутності «найвищих персон» (21). (Швидше усього в довідці Медерського допущена помилка в даті «торжества підняття хрестів», потрібно читати 26.02.1910 м.)

Фот.3 Государ Імператор Микола II і Государиня Імператриця Олександра Федорівна на будівництві Федоровського Государева собору 1910 г

Зберігся доповідь Ламана Миколі II "недопустимому невмінні Покровського тримати себе», оскільки він тримав руки в кишені при доповіді Государю.

Мали місце і розходження Ламана і Покровського з принципових, художніх питань. «У Покровського знання церковности абсолютно відсутнє» писав Ламаний. «Необхідно врятувати інших людей від звертання до Покровському, як церковному будівнику», Ламана навіть обурювало «пристрій в Храмі Божієм отхожего місця, труба якого, зловісно стирчить на даху...Бути докором нашої совісті» (21).

Дійсно, в Храмі був туалет, але не треба забувати, що Храм став «домашньою церквою» всієї Імператорської сім'ї, в якій були діти. Треба відмітити, що туалет і зараз існує в Храмі.

Обширний підмурівок, закладений ще Померанцевим, дав можливість при скороченні розмірів Храму, по кресленню Покровського, влаштувати ряд другорядних низьких приміщень для папертей, каплиць, входів, ризниці і інш.

Розташований на самому високому місці, собор очолює над всіма спорудами містечка. Стіни його відбиваються в гладі ставка, додаючи всій панорамі особливу чарівність. Собор монументальний і масивний. Основний четырехстолпный кубичный його об'єм (одноголовий) крестово-купольной системи суворо симетричний. Несиметрично зроблені прибудови додають собору мальовничість, долаючи деяку статичность основного об'єму. Ступінчасто розташовані бочонки, шатрики, главки примушують переводити погляд все вище і вище, до прикрашеного ліпним фризом барабана з вузькими вікнами, увінчаного масивним позолоченим розділом. Одноманітні площини стін порушуються що злегка виділяється лопатками, легким аркатурным поясом і ліпними російськими гербами на царському крильці. Урочиста білизна стін добре поєднується з прекрасними мозаїками над входами і на алтарной апсиде (41, с.32-33). Красиві гратки на вікнах, двері, окуті міддю і залізом (Фот.4).

Собор стояв на березі ставка, на самому високому місці. Ставок сполучався з ставком перед Александровським палацом спеціальним водоводом, вода в ставках була чиста, вважається, що в ставки парку вода подається по водоводу Талуцких джерел. Хоч собор і був побудований на самому високому місці, приміщення були сирими.

Собор складався з двох церкв - верхня церква, місткістю до 1000 чоловік, з головним престолом в ім'я Федоровської ікони Божієй Матері і бічною межею, освяченою в ім'я святителя Алексия митрополита Московського, всієї Русі Чудотворця; нижня церква - Печерний храм з престолом в ім'я Преподобного Серафима Саровського Чудотворця.

По первинному проекту архітектора В. А. Покровського, Печерного храму в Федоровськом соборі не передбачається, і місце, їм нині займане, призначалося для пристрою опалювання і раздевальни для нижніх чинів. Начиння і ікони тимчасової Серафімовської церкви призначені були до перенесення у верхній храм. Але було вирішено перенести її в цілості в Федоровський собор у вигляді печерного храму, із збереженням престолу Преподобного Серафима. Печерним він названий тому що для його пристрою довелося заглиблювати підвал, визначений раніше закладеним підмурівком (13, с.54).

Собор мав декілька входів, розміщених з різних сторін будівлі і призначених для різних категорій відвідувачів так, що найВищі персони, духовенство, офіцери, солдати і приватні особи можуть пройти окремо, пряме в ті місця в храмі, які для них призначені.

Парадний західний вхід був декорирован великим мозаїчним панно із зображенням Федоровської Божієй Матері і багатьох Святих в багатоколірних убраннях. Над цим входом підносилася невелика звонница з трьома арками і дзвонами. У стіні по сторонах від входу були вправлені дошки з датами закладки і освящения храму. У храм вели сходи червоного граніту. Цим входом користувалися в рідких випадках під час великих свят (сучасна Фот.7, дореволюційній Фот.6)

З південної сторони будівлі знаходилися два входи (сучасна Фот.5, дореволюційна Фот.4).

З південної сторони був вхід для офіцерів і чинів конвою, вирішений у вигляді триступінчатих арок і прикрашений мозаїчним зображенням Георгія Победоносца на коні.

З цієї ж, південної сторони був окремий вхід для Августейшей сім'ї в підвальний поверх, в Печерний храм. Вхід був прикрашений мозаїчним панно із зображенням Преподобного Серафима Саровського Чудотворця.

Усього для Августейшей сім'ї було передбачено два входи: один з південної сторони (описаний вище), іншої, ведучий у верхній храм - в південно-східному кутку будівлі, оформлений у вигляді кам'яного крильця з шатровым синім верхом, завершеним позолоченим орлом, який як би відпочиває на скіпетрі (точна копія орла в Патріаршій палаті Кремлівського палацу). Над входом - ікони Святого Благоверного князя Олександра Невського, Марії Магдаліни, Святої Цариця Олександр. Внутрішні сходи цього входу ведуть в невелику прихожую, звідки можна пройти прямо на ту частину соми, яка призначалася для найВищих Богомольців: права частина соми у правого стовпа при олтарі. Від прихожей була відділена молельня Цариця Федоровського собору. Спеціальні сходи з'єднували молельню імператриці при олтарі Федоровського собору з молельней при Печерному храмі.

На північній стороні собору було два входи: один, основний - посередині стіни, ведучої у верхній храм і службовця загальним входом для прихожан і нижніх чинів влітку, і другий для входу в Печерний храм, солдатського шинельную і в кочегарку (він ще називався входом для нижніх чинів). Над входом для нижніх чинів яскравим червоним кольором виділялося мозаїчне зображення Архангела Михайла на червоно-вогненному коні в бойовому озброєнні (ейчас помилково на місці цієї мозаїки встановлена мозаїка Преподобного

Фот.4 Федоровський Государев Собор.

До 1917 р.

Фот.5 Федоровський Государев Собор

1999 р.

Фот.6 Західний вхід в Федоровський

Государев Собор, до 1917 р.

Серафима Саровського Чудотворця. На східній стороні, над алтарной стороною, в абсиде, мозаїка Господь Вседержатель (сучасні Фот.1 і Фот.8).

Під дзвіницею були невеликі двері, які вели в нижню частину храму (34, с.31). Невеликі двері були в північно-східному і південно-західному кутах храму. У книзі «Федоровський Государев Собор» (М., 1915 р.) помилково вказується, що останні маленькі двері були в північно-західному і південно-східному кутах храму (1, с.31).

20 серпня 1912 р. відбулося урочисте освячення нового собору. До цього дня Священний Синод, Святітелі Російської церкви, різні помешкання і храми землі російської прислали своє благославение Царю-Храмосоздателю, піднесли в дар ікони, корогви.

Фот.7 Західний вхід в Федоровський

Государев Собор. 1999 р.

Напередодні освячення в храмі було довершено урочисте цілонічне пильнування.

Чин освячення по найВищому велінню здійснив протопресвитер військового і морського духовенства батько Щавельський з собором прибулих священослужитель.

На торжество в Царське Село прибула вся Августейшая сім'я. Вони були присутні на освяченні, простували хресним ходом, взяли участь в першій літургії.

Фот.8 Східний фасад Федоровського Государева

Собору. 1999 р.

Стаття в газеті «Царська справа» (СПб, 24 серпня 1912 р. (ст. ст.)), присвячена освяченню Федоровського храму, закінчується словами: «Вся споруда, чудова церква, нова визначна пам'ятка Царського Села. Сходите туди і помолитеся.» (25).

Внутрішнє оздоблення собору відповідало його зовнішньому вигляду, відтворюючи церковну благолепие древніх храмів. Однак, виражалося це у верхній і нижній церквах собору по різному. У верхній церкві ікони і начиння були нові, виготовлені за древніми зразками. У нижній церкві (Печерному храмі) були зібрані справжні, древні ікони і начиння (34).

У статті А. Ф. Крашенінникова зустрічаємо, що образи Федоровського собору після його закриття були передані в Російський музей, і невдовзі з'ясувалося, що більшість з них, що вважалися справжніми, повністю або частково фальсифіковані. Цей казус не повинен кидати ніякої тіні на Максимова, що трудився над пристроєм і обладнанням Печерного храму, і осіб, що підбирав ікони. Наукова експертиза автентичності древнього живопису була ще в зачатковому стані, тоді як мистецтво підробок пишно розцвіло, спекулюючи на безумовній святості образів для більшості людей того часу (13, с.67).

Інтер'єр верхнього храму відрізнявся величчю архітектурних форм, грандіозними розмірами круглих стовпів, висотою внутрішнього об'єму і хорошою освітленістю. Він мав четырехъярусный іконостас, виконаний по проекту Покровського, висота іконостасу становила 11 метрів (Фот.9). Начиння і меблі верхнього храму були виготовлені за древніми зразками і створювали дивне враження цілісності і єдності, характерної для церковного зодчества ХVII віку.

Верхній храм був присвячений явищу ікони Божієй Матері Федоровської, з приделом в ім'я святого Алексия митрополита Московського і всієї Русі Чудотворця.

З всіх ікон необхідно виділити Федоровськую ікону Божієй Матері, в честь якої був освячений головний престол собору. Чудотворна Федоровська Ікона Богородиці відома з початку ХII в. і списки її широко поширені на Русі.

У 1613 р. в Костроме в Іпатьевськом монастирі Велика старица инокиня Марфа - мати першого царя династії Романових - Михайла Федоровича, благословила на царювання свого сина перед Федоровської іконою Божієй Матері і доручила його її заступництву. Відтоді ця ікона особливо шануємо всіма Романовимі.

Один з списків цієї ікони знаходився в Федоровськом соборі. Цю древню ікону 13 березня 1910 року піднесла Імператору Миколі II московська депутатция в пам'ять пятнадцатилетия його царювання.

Над пристроєм Печерного храму попрацював помічник будівника собору архітектор В. Н. Максимов, під керівництвом Члена Державної Поради князя А. А. Ширинского-Шихматова, який багато допоміг радами при созда-Фот

9 Іконостас у верхньому храмі Федоровського

Государева Собору. До 1917 р.

Фот.10 Іконостас у верхньому храмі Федоровського Государева Собору. 1999 р.

нді тимчасової церкви.

У книзі спогадів князя Н. Д. Жевахова знаходимо, що « князь А. А. Ширинский-Шихматов належав до числа тих небагато видатних церковних і державних діячів, які, враховуючи все надзвичайне значення церковно-державної єдності в епоху царя Олексія Михайловича, старалися повернути церковно-державне життя в її колишнє російське русло. Глибокий знавець церковної історії, князь владною рукою зривав з церковною життя що всі приставали до неї протягом  віків чужі їй нашарування, восстановляя справжній вигляд її в епоху Св.Руси і зустрічаючи з цієї сторони повну підтримку у благостного Государя Імператора Миколи Олександровича, прямого продовжувача справи Царя Олексія Михайловича (8, с.274-278).

Як говорилося, Печерний храм був влаштований шляхом перенесення всього оздоблення тимчасової церкви із збереженням престолу в ім'я Преподобного Серафима Саровського Чудотворця.

Печерний храм був освячений 27 листопада 1912 р. (ст. ст.) по найВищому велінню Просвященним Серафимом єпископом Кишинівським, який був одним з ревнителей про прославляння Саровського догідника, в присутності всієї Імператорської сім'ї.

За свідченням очевидців, відсутність зовнішнього світла, сводчатые низькі стелі (висота біля 3.6 м.) з пересічними арками, численні поглиблення в стінах, вікна, що замінили, так зручні для розміщення в них ікон, відсутність зовнішнього шуму, мерехтіння лампад, освітлюючі древні образи- все це відволікало від мирської суєти і сприяло створенню в Серафімовськом храмі молитовної обстановки, яка завжди складала особливу чарівність печерних храмів, що збереглися в наших древніх монастирях і храмах.

Всі стіни від підлоги до стелі були обтягнуті темною матерією, панелі прикрашені синьою набійкою з темнокрасными кольорами древньоруський малюнка.

Стелі - покриті фресковим орнаментом в характері Ярославської церкви Іоанна Передвісника ХVII в. з переважанням светло-золотистой охри. Для розпису застосовувалися нові мінеральні фарби, якими на стінах сіней були написані зображення раю і пекла, а на стелі - тверді небесної. Підлоги покривали темнокрасные килими з широкою зеленою доріжкою.

Стіни олтаря суцільно обтягнуті светло-золотистой парчей без малюнка. По золоту алтарной стіни яскраво виділявся престол з художньо оформленої дарохранительницей, семисвечником, хрестом древнього вигляду і запрестольными іконами.

Урочисту красу олтаря доповнювало струнке півколо невеликих ікон - рядниц в слабо визолотити окладах, поставлених на виступ східної стіни олтаря. У зв'язку з невеликою висотою храму іконостас складався з одного ярусу місцевих достовірно древніх ікон, доповнених рядом образів, звернених до ікони Господа Вседержателя в молитовному положенні.

Особливо сильне враження виробляли древні ікони, прикрашені «басмой», тобто витонченими слабо визолотити листами тонкого срібла з відтиснутими на них малюнками, які покривали поля на іконах і, що осяваються вогнями мерехтливих лампад, давали м'який відблиск на лики образів. Ці ікони більш усього додавали благолепие храму і мали молитовне почуття богомольця.

Високими достоїнствами відрізнялися древні ікони в іконостасі Господа Вседержателя і Тіхвінської ікони Божієй Матері старих московських листів, святителя Миколи Чудотворця ХVI в. з приписаним житієм, виконаним знову по древніх новгородским оригіналах иконописцем Н.С.Емельяновим; ікона Благовещанія «устюжского північного листа», виконана Строгоновськимі майстрами в Устюге, а також образ Святої Трійці ХVII в. і рідка Федоровська ікона Божієй Матері. Ікони були прикрашені коштовними каменями, перлами, на багатьох з них були вінці (німби).

Особливу красу храму додавав відновлений в Печерній церкві звичай прикрашати ікони дорогоцінною пеленою, шитим шовком, золотом, «изнизанными» перлами. Вони спеціально придбавалися в древніх російських містах, в сім'ях, що зберегли ці старовинні прикраси від предків.

Багато смаку і розуміння приділили будівники розподілу лампад, свічників, паникадил і інших джерел світла. По північній і південній стінах були підвішені ряди лампад, середня з них (велика по розміру) підкреслювала середину півкола. Ближче до стіни розташовувався другий ряд лампад. Різноманітної форми свічники зі свічками з жовтого небеленого воску поєднувалися із забарвленням стін, платов, ікон.

Велика кількість лампад і воскових жовтих свічкою, возжигаемых в Печерному храмі, цілком згідно з переказами про любові Преподобного Серафима Саровського до лампад і свічок, які у великій безлічі завжди горіли і мели у нього особливе значення. Він сам цей пояснював так: «Мене багато які люди просять помолитися про них і приносять свічок і ялин. Коли я читаю своє правило, то і поминаю їх спочатку одного разу, а так як їх багато і я не можу повторити їх всім на кожному місці правила, де слідує, то я і ставлю ці свічки за них в жертву Богу, по одній свічці, а великі - за декілька чоловік і говорю: «Господи, згадай всіх тих людей, рабів Твоїх, за їх же душі возжег Тобі пекло, убогі сии свічки і кадила».

У цьому храмі нагадували про Серафима Саровськом: ковчег з частинками мощей Серафима Саровського, безліч ікон.

Дуже майстерно були виконані меблі, які робили для верхнього і нижнього храмів різьбярі по дереву Троице-Сергиевского посада.

На правому клиросе проти південних дверей олтаря знаходилося особливе крісло, що показує Царське місце. Поряд розташовувалася кімната Їх Величності, вона примикала до південної частини храму, представляла з себе довгасту кімнату, будучи як би продовженням соми. Кімната була прикрашена іконами, шитими пеленою і хрестами; з неї чудово видно олтар і тут можна було усамітнившись, не будучи нікому видимим, бути присутній на богослужінні.

З царської кімнати одні двері ведуть на особливий Царський вихід з Печерного храму, а інша, поряд, - в невеликий коридор, який загинаючись приводить в дьяконнк, а від сюди в самий олтар. У цьому коридорі в центрі згину, ведучого в дьяконик, знаходилася молельня Імператриці. Як писалося вище, ця молельня повідомлялася сходами з молельней Імператриці при Федоровськом соборі (34, с.33-72).

Форми, які Максима додав інтер'єру Печерного храму, дуже сподобалися царській парі, і Микола II писав надалі в листі до Олександрові Федорівні: «наша затишна печерна церква» (13, с.54).

Під час перебування сім'ї Імператора в Царському Селі Федоровський Собор був приходом сім'ї, що відвідувала храм в святкові і недільні дні, Печерний же храм приймав Августейших богомольців в дні говіння.

Ці дні говіння добре запам'яталися Августейшей сім'ї. Так, Велика княжна Марія Миколаївна в листі від Тобольська 17 лютого 1918 р.(ст. ст.) писала: «Згадуємо з смутком Федоровський Собор. Пам'ятайте, як всі ми говіли в нижньому (Печерному) храмі, особливо нами любимому. Там завжди бувало якийсь чудовий настрій ...» (30, с.251).

Для служителів собору по ескізах В.М.Васнецова було виготовлене спеціальне убрання, схоже на стрілецьку кафтан (Фот. 11 і Фот. 12). В.М.Васнецов також створив ескізи для співочих собору і ескізи обір клира.

Максима підписав здавальний (технічну) опис церкви при передачі її у відомство палацового коменданта 5 березня 1913 р. Однак в паперах, прямо говорячих про авторство Федоровського храму, ім'я Максимова не згадується, вважався автором той, хто підписав проект (13, с.54-55).

По закінченні в жовтні 1913 року всіх будівельних робіт, виникло питання про настінний розпис всього собору, передбачений проектом Покровського. По вказівці Миколи II розпис Федоровського собору повинен була бути виконана за зразками церкви Іоанна Передвісника на «Поштовхах» в Ярославле і Храму Воскресіння в Ростовськом Кремлі. Встановлений спеціальний комітет, під головуванням К.Ширинского-Шихматова, в складі: ктитора Д.Н.Ломана, представників палацового управління гр.Бобринского (археолога), академіка архітектури Покровського В.А. і інш. У зв'язку з цим члени комітету виїжджали в Ярославль і Ростов (21). Царю був представлений в Александровськом палаці обширний зображальний матеріал по цих храмах у вигляді кольорових фотографій, копій живопису і т.п. Всі представлені матеріали були схвалені. Розпис Печерного храму був виконаний художниками-живописцями І.Щербаковим, Н.Пашковим за участю В.М.Васнецова. Художником Емельяновим були початі проби розпису Верхнього храму собору, але внаслідок сирості стін і що почалася в 1914 році війни ці роботи довелося зупинити.

За свідченням Ю.Д.Ломана, сина Д.Н.Ломана, розписи верхнього храму собору були виконані на 4-х стовпах на висоту людського зростання (17), що видно на фот.9.

У газеті «Царська справа» (СПб, 7 березня 1914 р. (ст. ст.), № 10) повідомляється, що собору привласнюється звання «Федоровський Государев Собор» (без вказівки точної дати). У випуску «Федоровський Государев Собор» за серпень 1996 р. приводиться дата 26 січня 1914 р., в довідці Медерського говориться, що звання привласнене в 1913 році.

Повна вартість собору 1 млн. 150 тис. крб., будувався він на добровільні пожертвування купецтва і промисловців, внесок Імператорської сім'ї 150 тис. крб. (21).

Побудована будівля Федоровського собору в натурі відповідала проекту В.А.Покровського, креслення якого дають ясне уявлення про задум зодчого (4).

Фот.11 Печерний храм.

Фото з картини 1914 р.

Фот.12 Печерний храм. Вигляд на царське місце.

Служителі в стрілецьких костюмах. До 1917 р.

Креслення собору представлені в «Ежегоднике суспільства архітекторів - художників» за 1910 р., вып.5, в тому ж виданні за 1912 р., вып.7 представлене натурне фото (21).

Московська художня скоропечатня «Товариства «Левінсоң»», яка входила в трійку кращих в Росії (директор С.С.Ермолаєв), виконала всі замовлення Д.Н.Ломана, починаючи з розкішного альбому «Федоровський Государев Собор» (М., 1915 р.), аж до розкладу церковних служб, листівок, запрошень. Всі вони були справжніми витворами мистецтва (26).

Федоровский Государев Собор вважався полковим храмом Зведеного піхотного полку і Власного Конвою і був приходом сім'ї Імператора. Прості миряни допускалися в собор по запрошеннях, тобто треба було отримати спеціальний дозвіл.

Першим настоятелем Государева Собору був духівник царської сім'ї Олександр Петрович Васильев.

Батько Олександр відбувався з селян, що працювали на Віндавської залізниці. Спочатку він був священиком в Петербурге. Батька Васильева в 1908 р. перевели в Царське Село до спадкоємця цесаревичу Олексію.

Парадною площею перед Собором вважалася площа перед південним фасадом Собору. Імператорська сім'я завжди під'їжджала до Собору на цю площу.

На фот.13 приїзд Царської сім'ї в Федоровський Государев Собор, на крильці, поруч з Імператором Д.Н.Ломан. У спогадах Войкова, останнього палацового коменданта знаходимо: «згідно з сталого звичаю, при відвідуванні церковних служб Федоровського Собору дотримувався наступний етикет: на бічному під'їзді Собору Їх Величності зустрічав титар- полковник Д.Н.Ломан, а у входу, в малій палаті (прихожей - І.Р.), що служила раздевальнею - Палацовий Комендант.

Фот.13 Приїзд Царської сім'ї в

Федоровський Государев Собор.

До 1917 р.

Їх величність входила через бічні двері на праву клирос; Палацовий Комендант слідував за Ними і поміщався біля клироса, попереду команд козаків і нижніх чинів, що стояли у всю ширину Собору.

Іноді Імператриця проходила в окрему молельню, відділену від олтаря аркою» (2, с.17).

На парадній площі знаходилися красиві ліхтарі, їх можна бачити на фот.4 і фот.14.

На цій площі всі члени сім'ї імператора посадили по одному дубку (фот.14), усього було сім дубків.

З спогадів Т.Е.Мельник (народженої Боткиной) дочки лйеб-медика Е.С.Боткина, розстріляного разом з Імператорською сім'єю в Екатерінбурге в 1918 р., про собор « ...Нижній печерний храм був весь заставлений старовинними іконами, і напівтемрява, що панувала там, додавала ще більше молитовного настрою.

Пам'ятаю цілонічну в Великому Посту під час говіння Їх Величності, на яку ми приїхали дуже недоречно, оскільки Їх Величність виявила бажання, щоб під час говіння, крім солдат, нікого не було.

Я ніколи не забуду цього враження, яке мене охопило під склепіннями церкви: мовчазні стрункі ряди солдат, темні лики святих на почорнілих іконах, слабе мерехтіння небагато лампад і чисті, ніжні профілі Великих Княжен в білих косинках наповнювали душу розчуленням, і жаркі молитви без слів на цю сім'ю з сім'ї самих скромних і самих великих людей, що тихо молилися серед любимого ними народу, виривалися з серця.

Верхній храм справляв велике враження красивим живописом царських брам і масивних колон, що підтримували зведення. Блиск золотих іконних риз, пишність обір духовенства, величні наспіви хору як не можна краще гармоніювали з яскравим настроєм великих свят, коли хочеться побільше урочистості і надзвичайностям...

Царська Сім'я приїжджала дуже рано і проходила на свої місця на сомові, минуя публіку, через маленькі бічні двері. Государ і Спадкоємець стояли завжди на вигляду у публіки, велика колона приховувала місця Государині і Великих Княжен. Біля Олтаря була маленька молельня для Її Величності, в якій горіли неугасимые лампади і приносилися до образів живі квіти» (22, с.35)».

Перед важливими справами Імператор і члени його сім'ї бували в Федоровськом Соборі.

По спогадах Камердинера Волкова:

«Перед об'їздом лазаретів Государиня і Великі Княжни заїжджали помолитися в церкві Федоровської і Знаменської Божої Матері»(36, с.60).

Ганна Вирубова, фрейліна і подруга Імператриці, згадує, що перед від'їздом в ставку уперше як головнокомандуючий «государ з сім'єю причастився Святих Таємниць в Федоровськом Соборі» (36, с.256).

Останній від'їзд Государя в ставку (перед його зреченням) згадують багато які, наприклад, Ганна Вирубова:

«Він промчався на станцію при звичайному дзвонінні Федоровського Собору» (36, с.287).

Фот.14 Імператор Микола II з Августейшей

Сім'єю на посадці дубків поруч з

Федоровським Государевим Собором. До 1917 р.

Цей день запам'ятався і В.Н.Войкову:

«У середу 22-го лютого, Государ, виїхавши вранці з Александровського Палацу на Імператорський Павільйон, проїхав мимо Федоровського собору, в якому, як звичайно, за годину до від'їзду Його Величності служився молебень. Дзвін дзвонів Федоровського Государева Собору в останній раз проводив Білого Царя...» (2, с.121).

З зреченням Государя почалися роки розорення не тільки для Федоровського Государева Собору, але і для всієї країни.

4.Православне містечко.

(вдома для притча і службовці

Федоровського Государева Собору)

4.1. Будівництво.

Нова художня концепція, що Втілювалася вимагала подальшого розвитку, у Д.Н.Ломана виникла ідея зведення цілісного архітектурного комплексу в «національному» стилі. «Думку створити російський будинок, що дає і зовнішнім виглядом, і внутрішнім оздобленням образ справжньої древньоруський краси і забезпечений начинням, яке відповідаючи вимогам сучасного життя, виявляла б форми старовинної російської художньої майстерності, так заманлива і дорога серцю, що на здійснення її можна покласти всі сили». Мотивом послужила потребу в житлових приміщеннях для священиків і службовців Федоровського собору (26, з, 5-6).

Було вирішено простроить будинки для притча і службовці Федоровського Государева Собору в Царському Селі.

11 червня 1913 року палацовий комендант в присутності царскосельского градоначальника указав місце, відведене під будинки на протилежному від собору березі ставка.

Складання ескізів було доручене архітектору С.С.Крічинському (20).

Ескізний проект С.С.Крічинського, після значної переробки в липні 1913 р. був схвалений Миколою II, при умові: «що б ці будинки створені були в стилі Ростовського Кремля і споруд ХVII віку і не порушували загального художнього враження, при поєднанні з Александровським палацом» (21). У довідці Б.М.Матвеєва зустрічаємо іншу дату найвищого схвалення проекту: 3 серпня 1913 р.(20). Різниця в датах викликана тим, що не вказано ні в довідці Медерського, ні в довідці Матвеєва по якому стилю вказана дата. Очевидно перша дата вказана по старому стилю, а друга - по новому стилю.

Розробка проекту і безпосереднє керівництво будівництвом було покладено також на С.С.Крічинського(20).

У пояснювальній записці до свого проекту, розробленого в 1913 році, С.С.Крічинський зазначав, що вибір ним основного прийому композиції містечка визначився наступними обставинами: «...по-перше,...задача скласти проект в стилі вказаного періоду російського зодчества, по-друге, необхідністю распланироваться на відведеній дільниці землі форми неправильного багатокутника, і, нарешті, по-третє, характером самих приміщень, обслуговуючих проектування окремих будинків - особняків, відділених один від одного полисадами і дворами. Сукупність цих умов привела мене до думки проектувати як би посад і подворье на манер наших старовинних монастирських або боярских усадеб, що перебувають звичайно з ряду палат, теремів, хат, обношеного тыном або огорожею з бійницями, вежами на кутах і проїзними комірами в стінах. Така стіна або огорожа ... спроектована мною ... і крім декоративного характеру вона має і службове призначення, оскільки служить переходом, що з'єднує трапезну з будинком священиків».

Використана Крічинським «палатна» система композиції в поєднанні з розвиненим силуетом і різноманітним рішенням фасадів, дозволила зробити комплекс вельми мальовничим, що, зокрема, дає можливість відчути картина Г.Н.Горелова, написана з натури невдовзі після завершення основного будівництва (15, с.35), (Фот.15 зроблена з картини Г.Н.Горелова).

У вересні 1913 р. пройшло перше засідання «Комітету по споруді будинків при Федоровськом соборі», до складу якого увійшли: титар собору, полковник Д.Н.Ломан, священик собору Олексій Кибардін, капітан Зведеного піхотного полку Н.Н.Андреєв і архітектор С.С.Крічинський (20). У довідці Медерського вказується, що «Комітет по будівництву будинків при Федоровком соборі» був організований в кінці 1913 р. (посилання на фонди ЦГИА) (21). Ймовірно, перше засідання Комітету пройшло у вересні 1913 р., а офіційний склад комітету склався до кінця 1913 р. Склад будівельного комітету був високо затверджений в такому ж складі 27 січня 1914 р. Одночасно з ним був затверджений і склад так званих дорадчих засідань «Комітету з питань художньо-історичних». Головував на дорадчих засіданнях князь А.А.Ширинский-Шихматов, постійними членами були: академік В.М.Васнецов, академіки архітектури В.В.Суслов і П.П.Покришкин (20). Участь в обговоренні методичних питань приймали також архітектор імператорського двора С.В.Свіньін і художник Н.І.Кравченко. Всі вказані обличчя - прихильники ідеї відродження «національного стилю».

Відсутність архітектора Покровського в будівельному і художньому комітетах можна пояснити поганим відношенням до нього з боку впливового полковника Д.Н.Ломан, про що говорилося вище.

5 і 10 березня 1914 року на засіданні Комітету С.С.Крічевський представив остаточно розроблений ним проект (21),(20). Були внесені уточнення. Креслення первинного проекту не знайдені. Існують тільки креслення з внесеними уточненнями (20).

За зразками предметів внутрішньої обстановки Федоровського містечка - меблів і начиння, дорадчий Комітет запропонував звернутися в Московський Історичний музей, Строгановськоє училище, музей Археологічної Комісії. Частина меблів виготовлялася у власній столярній майстерні, яка знаходилася в будинку для нижчих службовців у північної огорожі (2).

Схема розташування будівель Федоровського містечка зображена на мал. 1.

У групу будинків для притча і службовці Федоровського Государева Собору входили (вказані первинні назви; назви, що з'явилися під час Першої Світової війни, пов'язані з функціональним використанням; назви привласнені пізніше, пов'язані з кольором будівель, їх призначень):

Фот.15 Федоровський містечко.

Фотографія з картини Г.Н.Горелова, 1916 р.

Фот.16 Будинки для притча і службовці Федоровського

Собору і Александровський палац (праворуч дальній план).

Ріс.1 Схема розташування будівель Федоровського містечка.

1. «Трапезна палата» - для зборів духовенства, перебувала із зали на 60-80 чоловік, гостиний і биллиарда, квартири ктитора і мала чотири входи. Трапезний зал розташовувався у другому поверсі і вміщав до 200 чоловік. Приймальна палата і гостиний сполучалися особливим ходом з внутрішніми сходами. Квартира ктитора з 8-9 кімнат розміщувалася в двох поверхах крила будівлі, зверненого у двір, а в підвальному приміщенні - кухні і комори.

2. Будинок священиків (офіцерський госпіталь, білокам'яна палата). У якому розміщувалися: 4 квартири по 5 кімнат, кухні, людські, ванни, комори, веранди і два входи.

3. Будинок дияконів (будівля канцелярій; рожева палата), 4 квартири, що вміщав по 4 кімнати, кухні і два входи.

4. Будинок причетчиков (солдатський госпіталь; жовта палата) і одна квартира для чиновника. Кожна квартира має 3 кімнати, передню, кухню, ванну і клозет. При кожній квартирі є комора.

5. Будинок-квартира для нижчих чинів, що перебувають при церкві і квартира старшому (будівля для нижчих службовців лазарету, вежа Есеніна; рожева вежа, метеостанція).

6. Окремий будинок для нижчих і вищих службовців, як те: вахтера або доглядача будівель, двірників, сторожів і пр.

7. Бані і прачечная (біла палата).

8. Служби (стайні, сараї, льодовик і пр.).

9. Коміра.

10. Вежі і стіни.

На фот.16 будинки для притча і службовці Федоровського собору (зйомка з вертольота).

До моменту закладки майбутніх будівель є можливість будувати їх не в черговому порядку, а відразу все, що дає при господарському підході значні заощадження (14, с.29).

Перша черга будівництва була пущена в кінці літа 1913 року, задовго до завершення комплексного робочого проекту. Роботи почалися 26 серпня, а закладка першого будинку - для нижчих службовців відбулася 25 вересня 1913 року. Це стало можливим після внесення добродійного внеску на споруду будинків А.Н.Заусайловим, що забезпечило кредит на споруду першого будинку в розмірі складеного кошторису (100 тис. крб.). Надалі весь комплекс будинків був вибудований виключно на добровільні пожертвування різних осіб. Так, наприклад, купець Елісеєв пожертвував 280 тисяч рублів, купець Воронін - 100 тисяч, названий вже Заусайлов також 100 тисяч і т.д. Всього на будівництво було витрачено 1 мільйон 400 тисяч рублів. До будівництва всього комплексу приступили лише з весни 1914 року, коли була зібрана необхідна мінімальна сума для реалізації проекту.

Вже в ході робіт окремі частини проекту значно коректувалися, причому зміни, що вносяться часом були вельми істотними. Так, наприклад, вже після початку будівельних робіт виникла ідея влаштувати в трапезній будинкову церкву, освячену згодом в ім'я Св.Сергия Радонежського.

З доповідей архітектора Крічинського про хід робіт по споруді будинків при Федоровськом соборі стає відомо, що земляні роботи на всій території були початі 16 квітня 1914 року. Насамперед були вириті рови під підмурівки і зроблена їх забутовка для будинку священиків. Тоді ж, тобто в квітні 1914 року, почалися обробні роботи в будинку служителів, зведеної начорно в 1913 році. Вдома для священиків, причетчиков і деякі інші споруди начорно були закінчені вже літом 1914 року. У наказі по Управлінню палацового коменданта Царського Села від 13 вересня 1914 року було сказано про те, що з найвищого їх Імператорської Величності соизволения на час війни при Федоровськом Государевом Соборі відкритий лазарет для поранених. Комендантом лазарету був призначений Н.Н.Ломан. Але ще в липні 1914 року, тобто до офіційної установи лазарету, Комітет по споруді будинків звернувся з проводкою водопроводу і електричного освітлення «у знову побудовану будівлю при соборі у вигляду представлення його для використання поранених воїнів». Ймовірно, до середини вересня ці роботи були вже виконані. Згодом над лазаретом, що розмістився в будинках при Федоровськом Соборі, взяли шефство великі княжни Марія Миколаївна і Анастасия Миколаївна. Майже всі службові споруди, в тому числі бані і прачечная, використовувалися спільно служителями Федоровського собору і персоналом госпіталю. До вересня 1915 року закінчено будівництво Трапезної палати, обробка інтер'єрів якої продовжувалася до 1917 року. Всі розписи в Трапезній палаті виконав художник Г.П.Пашков. Будівля бані і прачечной, також вибудоване в 1915 році, тоді ж було надбудовано третім поверхом під водолікарню. Роботи в будинках для притча і служителів при Федоровськом соборі продовжувалися і після Лютневої революції. Що Тимчасово виконував посаду доглядача тоді був призначений сюди А.Г.Курбатов. Про те, що частина будинків була передана лазарету тільки тимчасово, свідчить, наприклад, той факт, що в будинку священиків, зайнятому під офіцерський лазарет, в 1915-1917 роках продовжувалися мальовничі роботи. Розписи мали виключно церковний характер. Згідно листи С.С.Крічинського від 22 липня 1918 року в Комісаріат майна республіки з підтвердженням Д.Н.Ломана, обробні роботи в будинках велися до липня 1918 року. Після Жовтневої революції про повернення будинків церкви вже і не подумували (20).

Детально про будинки при Федоровськом соборі написано в статті С.С.Крічинського (14).

Як відмічалося вище, будівля Трапезної палати була закладена весною 1914 року, будівництво закінчилося до вересня 1915 року, обробні роботи велися до 1917 року.

Трапезна представляє частиною двох-, частиною триповерхова будівля на підвалі; внаслідок природного схилу місцевості, підвал частково переходить в напівпідвал. Трапезна звернена головним фасадом до собору, торцевым фасадом (на якому знаходяться головні зовнішні сходи) - до Александровському палацу, а перед одним з її дворових фасадів розбитий сад. Вся будівля стоїть на цоколі з сірого финляндского граніту; з цього ж каменя зроблені рівні всіх зовнішніх сходів і крылец. Фасади трапезної (головні - цілком, а садовий - лише частково) облицованы білим старицким каменем, що доставлявся з Тверської губернії, де близь ст. Старіци були організовані власні ломки. Виступаюча частина головного фасаду, що відповідає парадним приміщенням будівлі, спроектована в типі Московської Грановітой палати. Дворові фасади оштукатурений вапном, і лише окремі частини, як обробка вікон і дверей, зроблені з того ж старицкого каменя. Прикраси, що зустрічаються на дворових фасадах, частиною вирубані з каменя, частиною ліпної роботи. Вся будівля покрита поливною зеленою черепицею кремлівського типу.

По внутрішньому розподілу приміщенню, трапезна може бути розбита на наступні чотири частини.

Парадна частина містить в собі: зал, будинкову церкву, гостиний палату і бібліотеку з прилеглими до них прохідними приміщеннями, вестибюль, ходовими галереями і сходами. Сходів в цій частині будівлі чотири: зовнішні гранітні сходи, шириною 1.08 сажень, ведуча з вулиці прямо у другий поверх, і три внутрішніх: одна парадна, ведуча з вестибюля 1-го поверху у 2-ой поверх, інша, обслуговуюча всі три поверхи (в третім поверсі розташована бібліотека), і, нарешті, третя, ведуча з двора в церкву. Крім сходів для повідомлення 1-го поверху з 2-м влаштований ліфт.

Другу частину будівлі представляє квартира ктитора собору. Квартира ця знаходиться частиною в 1-м, частиною у 2-м поверхах, сполучених внутрішніми сходами: парадною і службовою; маючи окреме парадне крильце, квартира ця безпосередньо сполучається, як з парадними приміщеннями, так і з третьою частиною будівлі - канцелярією собору. Нарешті, остання частина будівлі - підвал, містить в собі головну кухню зі службовими при ній приміщеннями, котельну, калорифер і різні комори.

Перекриття поверхів зроблені по залізних балках. Підвал перекритий бетонними склепіннями, також як і приміщення, що знаходиться під церквою і залом, а в інших приміщеннях між балками заведений (), і влаштована суха змазка. Церква перекрита залізобетонним зведенням, що спирається частиною на цегляні, частиною на залізобетонні стіни. Опалювання застосоване водяне з разводкой по горищу, вентиляція як приточная, так і витяжна з нагріванням повітря, що вводиться в калорифере, що знаходиться в підвалі і одержуючому повітря з саду. Водогрейный горизонтальний казан служить лише для нагрівання батарей опалювання, а гаряча вода, проведена по всій будівлі, доставляється окремим вертикальним водогрейным казаном.

Головний зал трапезної перекритий зімкненим зведенням з распалубками. Трапезна палата двусветная, нижній ряд вікон засклений дзеркальним склом в залізних позолочених обкладинках; у верхніх малих вікнах обкладинки дерев'яні, забарвлені мастичною фарбою. У трапезну вийде з бібліотеки вікно з дерев'яним пропильным переплітанням.

Все зведення покрите орнаментальним розписом, виконаним художником Пашковим, а стіни забарвлені в один тон (14).

Матеріалами до розпису палат послужили ті, що збереглися розпису Теремних Палат бояр Романових в Москві, розписі церкв Ярославля, Ростова, Угліча, Романово-Борисоглебского, Феропонтова монастирів і т.д. (20, с.14).

Підлоги залу зроблені з щитового паркету малюнка «прямий кошик» з квадратами по 8 вершков. З залу двері ведуть в церкву, перекриту зімкненим зведенням. Олтар церкви (півколо в плані) перекритий півколом. Іконостас дерев'яний, пропильный, з медянными прокладками в прорізах. Підлога церкви з масивного паркету по асфальту, в ялинку. Обкладинки засклені кольоровим склом. Зведення церкви покрите розписом, а зведення і стіни олтаря визолотити. У стіні трапезної палати розташованої проти церкви, знаходиться велика арка, що з'єднує зал з кімнатою, а в середній капітальній стіні - двері, ведучі в гостиний, що виходить іншими дверми на сходи, які ведуть в 1-й і 3-й поверхи (14).

«Відповідно до загальної ідеї споруди, очолюючий Трапезну храм створюється в честь і славу великого носія російського духа і стоятеля за Землю Російську, Преподобного Сергія Радонежського.

...всі ми... мріяли об велику счастии, щоб В.В. благославили отримати з помешкання Св.Сергия частинку його мощей для зберігання цієї великої святині в особливому ковкоче в новому храмі з яким проханням і звертаємося до вас». 18.11.1916 м. Лист Ламана в зв'язку із закінченням обладнання церкви при Трапезній Митрополиту Макарію. 12 грудня 1916 р. частина мощей Сергия Радонежського з Троице-Сергиевой Лаври передана в храм Преподобного Сергія в Трапезної (20, с.20).

Вестибюль першого поверху оточений ходовою галереєю; підлога його выстлан кованими плитами ревельских ломок, так само як і підлога галереї. Всі склепіння парадних приміщень і сходів розписані, а стіни забарвлені в один тон. Двері частиною дубові. Кімнати квартири ктитора частиною перекриті склепіннями, частиною плоскими стелями з простими карнизами. Велика частина склепінь розписана. Внутрішні сходи освітлюються верхнім світлом у вигляді круглого репейчатого вікна, заповненого пресованим склом. Стіни кімнат обклеєні шпалери, а коридори перекриті циліндричними склепіннями і цілком забарвлені мастичною фарбою світлих колеров. Підлоги з масивного паркету: в першому поверсі по асфальту, а у другому - по обрешетке. З столової квартири ктитора є вихід на терасу, звернену в сад. При квартирі ктитора є власний сад, який відгородений від іншого внутрішнього двора цегляною огорожею. У головній кухні вогнище розташоване посеред приміщення, і дим проведений тунелем під підлогою. Стіни як цієї кухні, так і кухні квартири ктитора, а також стіни ванних кімнат і уборных покриті білими полив'яними плитками, а підлоги выстланы метлахскими плитками (14).

У Трапезній палаті була Палата Царська.

У ній знаходилося різьблене дерев'яне паникадило роботи кустарів Симонових, санітарів поїзда Її Імператорської Величності. За зразок взяте бронзове паникадило Федоровського Государева Собору і приноровлено до виконання в дереві (29, с.13).

У приміщенні Трапезної палати знаходилося ліпне зображення в малих розмірах усього «Російського містечка, що при Федоровськом Государевом Соборі» (20, с.19).

У приміщенні Трапезної палати знаходилося приміщення - Велика Трапезна палата, яка за задумом що будують повинна була перенести духовне єднання що моляться на мирне повсякденне життя.

Саме приєднання Великої Трапезної палати до житлових хоромів ктитора собору (де розміщувалася ще і Мала Трапезна палата) було зроблене з тією метою, щоб вона була повна живих людей, постійно вбирала в свої стіни мрії російських людей, а не служила б тільки місцем ділових і урочистих зборів (29).

Трапезну палату можна побачити на фот.17 (вона праворуч), а також на фот.2 і фот.20.

Також в приміщенні Трапезної палати зберігалася піднесена 14 грудня 1910 року царю бронзова модель собору, що ще будувався, виготовлена в Москві на фабриці Хлебникова (3, с.33). У приміщеннях будівлі зберігалися зібрані по всій з Русі старовинні предмети побуту, мистецтва.

Невід'ємною частиною інтер'єрів були кахельні печі. Керамічні плити для облицювання (також, як і черепиця на покрівлю) були виготовлені, в основному, художньо-керамічним виробництвом О.О.Гельдвейна і П.К.Вауліна.

Палата отримала не випадково назву Трапезної, як би вказуючи вже ним самим необхідність вкушання людиною хліба насущного і плоттю, і духом.

Для будинку священиків (офіцерський госпіталь, білокам'яна палата), як вже говорилося вище, земляні роботи почалися 16 квітня 1914 року, був виритий рів під підмурівок і зроблена його забутовка. Будинок для священиків був начорно закінчений вже літом 1914 року. Будинок призначався для настоятеля і священиків Федоровського собору: 4 квартири по 5 кімнат, кухні, людські, ванни, комори, веранди і два входи. У зв'язку з війною його, що почалася пристосували під офіцерський лазарет. У вигляду відсутності креслень первинного проекту, встановити планування 1 і 2 поверхів можна лише за вдачею, тим більше, що будівля майже не постраждала від військових дій і зазнавала незначних планувальних змін (20, с.21). Зі слів самого С.С.Крічинського за зразки для будинку священиків прийняті були палати і терем Троице-Сергиева, Ростова, Ростовської область і інш.

Будівля головним фасадом стоїть по лінії головного фасаду Трапезної. Цей фасад, так само як і фасад переходу, що з'єднує обидва ці будівлі, і що бере в себе сходи в церкву і приміщення для просфорни, облицованы тим же старицким каменем, а дворові фасади їх з прикрасами з каменя, оштукатурені. Цоколь цих будівель також з сірого финляндского граніту також як і рівні крылец. Покрита будівля залізом в шашку, плоский фальцем. Лазарет розташований в двох поверхах. Підвальний же поверх - не жилою. Перекритий підвал бетонними склепіннями по залізних балках, а інші перекриття - дерев'яні по залізних балках. Опалювання - звичайними печами. У ванних кімнатах поставлені звичайні колонки, а в кухню і перевязочную гаряча вода проведена з водогрейного казана, що вміщується у другому поверсі. Стіни частиною обклеєні шпалери, частиною вибілені або покриті клейовими колерами, а в перевязочной як стіни, так і стеля забарвлені білою емалевою фарбою. Стелі сходів і гостиний кімнат розписані. Підлоги досчатые, у фриз, забарвлені масляною фарбою, в уборных і ванних кімнатах підлоги бетонні, а в перевязочной покриті лінолеумом (14).

Будинок священиків можна побачити на фот.17 (він зліва), фот.21 і фот.23.

У південній частині внутрішнього двора, у цегляної огорожі, що захищає «Ктіторський сад», розташована двоповерхова будівля, призначена для дияконів собору, 4 квартири, що вміщало по 4 кімнати, кухонь і двох входу. Будівля була закладена весною 1914 року, до кінця 1914 року воно начорно було побудовано (21),(20). Зі слів С.С.Крічеського зразки для будинку дияконів були прийняті ті ж, що і для будинку священиків. Цоколь його облицован ревельскими плитами; з таких же рівнів складені крыльца і сходи цієї будівлі. Гладкі стіни фасаду оштукатурені, а колони арки, обробка вікон і дверей вирубані з старицкого каменя. Підлоги першого поверху настелені по залізних балках, між якими набиті бетонні склепіння, а у другому поверсі між балок заведений підбір. У ванних кімнатах і уборных підлоги бетонні. Опалювання печами. Стелі більшою частиною плоскі, але в деяких приміщеннях є циліндричні склепіння. Покрита будівля залізом в шашку, з плоским фальцем. Всі будівлі забезпечені водопроводом і приєднані до міської каналізації. Освітлюються будівлі електрикою (14).

Архітектурне рішення будинку дияконів, з лоджіями на куті, декоративними арками з «гирьками» і «дыньками» додавало йому мальовничі риси, характерні для древньоруський споруд. Гладкі стіни фасадів були оштукатурені і забарвлені в рожевий колір (21).

Однак в фондах ГГИА знаходимо:

«Зовні стіни передбачається оштукатурити і пофарбувати різними тонами, місцями в руст і в шашку по типу розфарбування ростовских і костромских будівель» (37).

Однак самим дияконам тут жити не довелося, з початком війни, коли виник госпіталь для поранених воїнів і був організований спеціальний санітарний поїзд, а також збільшений обслуговуючий персонал, то будинок для дияконів був використаний для канцелярії і потреб лазарету, а для дияконів були зняті квартири на Магазейной вулиці Царського Села (21).

С.С.Крічинський в пояснювальній записці до проекту писав: «для будівель надворных і служб взяті мотиви з Псковско-Новгородской архітектури ХVI віку і частково палати Ростова (20, с.5-6).

Будинок причетчиков (солдатський госпіталь; жовта палата) - перша будівля з якого почалася будівництво містечка, закладка відбулася 25 вересня 1913 року, начорно будівля була готова до літа 1914 року (1). Призначалося для квартир причетчиков собору, і одна квартира призначалася для чиновника (регента хору). Кожна квартира мала по 3 кімнати, передню, кухню, ванну, клозет, комору (20).

У зв'язку з організацією лазарету на території містечка, будівля була віддана під лазарет для нижніх чинів. Будівля знаходиться на протилежній стороні двора, і виходить головним фасадом на так звану офіцерську доріжку, ведучу від казарм власної Його Величності зведеного піхотного полку до Александровському палацу. Ця також двоповерхова будівля на житловому підвалі. Цоколь путиловский, стіни оштукатурені і забарвлені. Покритий цей лазарет також залізним плоским фальцем. У підвалі знаходиться кухня, прасувальна і інші службові приміщення. Стіни кухні облицованы білими полив'яними плитками, а печення підвалу выстланы метлахскими плитками. Інша внутрішня обробка та ж, що і в офіцерському лазареті, відсутній лише розпис. Гаряча вода проведена в перевязочную з уборной, де стоїть вертикальний водогрейный казан. Підлоги у вестибюлі і уборной выстланы путиловской плиткою, в інших же приміщеннях досчатые, покриті лінолеумом. У першому поверсі приміщення перекриті циліндричними і зімкненими склепіннями за системою Рабітца; таким же чином перекритий і вестибюль. Всі сходи (парадна, службова і зовнішня) укладені з путиловских рівнів, а майданчики їх выстланы такими ж аршинниками (14). Будинок причетчиков можна побачити на фот.18.

Фот.18 Будинок причетчиков.

(«Жовта палата»), 1999 р.

Будинок для нижніх чинів, що перебувають при церкві і квартира старшому (будівлі для нижчих службовців лазарету, вежа Есеніна; рожева вежа, метеостанція). Під час Першої світової війни тут жили нижчі службовці лазаретів. Ця будівля з одного боку примикає до служб. Будівля частиною одноповерхова, а частиною двоповерхове з мансардою і вежею. Обробка його проста; підлоги досчатые, фарбовані. Сходи перекриті залізобетонним зведенням і складені з ревельских рівнів. Опалювання печами, вентиляція звичайна. Зовні будівля оштукатурена, а цоколь облицован рваним каменем. Одноповерхова частина покрита дранкой старовинного малюнка, а інша будівля - прямим фальцем (14).

Фасад будівлі звернений на схід, безпосередньо примикає до кам'яної огорожі, що закінчується на Північному куті вежею.

Цей будинок придбаває інтерес, як пов'язаний з біографією поетів Сергія Есеніна, Клюева, актора Сладкопевцева, художників Коровіна і Нарбута (21).

Життю Сергія Есеніна в Федоровськом містечку присвячений окремий розділ, сам С.Есенін жив в одноповерховій частині будівлі, тому що склався назва «вежа Есеніна» безпідставно.

Окремий будинок для нижчих і вищих службовців, як те: вахтера або доглядача будівель, двірників, сторожів і пр. являє собою одноповерхові непоказні кам'яні службові споруди, розташовані вдовж зовнішньої стіни, що захищають містечко з північної сторони і фланкируемые на кутах вежами. Під час будівництва ансамбля, ці споруди тимчасово використовувалися для столярних майстерень, що виготовляли меблі для Федоровського містечка (20, с.95).

Будівлі бані і прачечной сполучені з лазаретом нижніх чинів стіною з комірами, ведучими у двір при Федоровськом соборі. У одноповерховій на підвалі частині цієї будівлі знаходиться прачечная, що складається з двох кімнат, перекритих бетонними склепіннями по залізних балках (так само перекритий і підвал). Підлога і стіни прачечной викладені англійським плитками, стіни білими полив'яними з кольоровим фризом. У першій кімнаті стоїть центрифуга, балії ручної, бучильники і баки для полоскання, а друга кімната розділена скляною перегородкою на дві частини: в одній, сполученій з першою кімнатою, встановлена пральна машина, а в іншій, що має вхід з сходів, встановлений голандер. Сходи ведуть на горище, де влаштована сушарка з 6 кулисами. Стеля і стіни сушарки обшиті деревом і забарвлені масляною фарбою; підлога викладена плитками. Котельня знаходиться в підвалі під прачечной. У ній встановлений горизонтальний водогрейный казан, що дає гарячу воду для прачечной і бані, і вертикальний стребелевский паровий казан, що опалює

Фот.19 Коміри між будинком священиків

і Північною кутовою Вежею.

всі приміщення цієї будівлі. Притока свіжого повітря в сушарку, а одинаково і видалення пари від прачечной, даються електричними вентиляторами. Баня розташована в двох поверхах, а третій (мансардний), що є передбачається згодом зайняти водолікарнею. У першому поверсі знаходяться раздевальня, мильна і парильна для нижніх чинів, а у другому - дві окремі бані, що перебуває кожна з раздевальни, мильної і парильної. Як при бані першого поверху, так і при обох банях другого поверху є уборные. У всіх банях є душі, а у другому поверсі і дві ванни. Підлоги скрізь асфальтові, стіни в раздевальне і проходах забарвлені мастичной фарбою, а в інших приміщеннях облицованы наливними гончарними плитками. Такими ж плитками облицованы і каменки. У парильних бетонні склепіння залишені відкритими і лише забарвлені, як і балки, мастичной фарбою, а раздевальных і мильних влаштовані циліндричні цементні склепіння за системою Рабітца.

Фот.20 Трапезна палата і ворота в

«Ктіторський сад». 1999 р.

Такі ж склепіння зроблені і на сходах. Вентиляція звичайна витяжна з підігрівачами. Зовні фасади оштукатурені і вибілені, покрита ж ця будівля залізом. Цоколь з рваних каменів, вийнятих на місці споруд при уривку ровів під підмурівки. (14).

Далі вдовж офіцерської доріжки йдуть служби, гаражі, стайня і сараї. Це всі одноповерхові будівлі, криті залізом, оштукатурені, і на такому ж цоколі, як і будівля бані і прачечной (14). Як відмічалося вище до служб примикає будівля для нижчих службовців лазаретів.

З західної сторони, зверненої до собору, на півдню від Трапезної палати, розташовані ворота, виділяються вони своїм декоративним різьбленим в камені завершенням, ведучі в «Ктіторський» сад.

Головні ворота для в'їзду у двір, монументальні по розмірах і лаконічні за формами, знаходяться між Трапезною і Білокам'яними палатами, з'єднуючи їх внутрішнім переходом. Найбільший художній інтерес представляють ворота, що стоять між Білокам'яною палатою і Північною кутовою Вежею поблизу ставка, і що привертають увагу своїм багатим декоративним різьбленням по каменю, виконаним по мотивах, запозичених з декора архітектури міста Юрьева-Польського. Нарешті, ведучі у двір зі східної сторони, між «солдатським лазаретом» і «банею» мали чисто службове призначення і ніяких елементів оздоблення не несли. Ворота будинків можна побачити на фот.17,18,19,20.

Велику роль в силуеті Федоровського містечка грали 6 веж на кутах «кріпосної» стіни, навколишньої «кремль». Перші дві круглі, низькі, увінчані зубцями і були покриті шатрами з теса. Особливо мальовнича південна вежа, що нагадує вежі Ново-Дівочого монастиря в Москві. Кутові вежі - двоповерхові, криті і гранчасті, завершені шатрами і використовувалися як сторожка (21).

З споруд, споруджених по проекту С.С.Крічинського, не збереглася так звана хатинка сторожа. Ось як сам С.С.Крічинський описує її:

«Недалеко від описаних будівель, ближче до собору, якраз навпроти нього, поставлена хатинка сторожа. Зрубана вона в дусі північних споруд з товстих пятивершковых колод, рубаних із залишком, і покрита тесовим дахом; в ній вміщувався один з службовців собору. Як і інші будинки освітлюється електрикою, забезпечена водопроводом і приєднана до каналізації» (14).

Поруч з Федоровським містечком був побудований ліхтар (фот.21). У статті Крашенінникова знаходимо, що архітектору Максимову був замовлений ліхтар «у вигляді звонницы» для установки у Федоровського собору, посилання дане на фонди ЦГИА. На жаль не вдалося подивитися цей фонд, тому немає точних даних, підтверджуючих, що мова йде саме про цю споруду (13, с.54).

Фот.21 Ліхтар «у вигляді звонницы» поруч з Федоровським

містечком і Федоровським собором. 1999 р.

Містечко будувалося для того, щоб в зоровому образі відновити православну монархічну ідею. Тут Царська сім'я готувалася повернутися до державного ідеалу Святій Русі, де цар не відділений від народу, не піднесений становими сходами, а є його єдинокровним батьком, Царем-батечком.

4.2. Містечко в роки Першої Світової війни.

Початок Першої Світової війни викликав в Росії вибух патріотичних почуттів. Спроможні благотворители відкривали на свої особисті кошти цілі госпіталі, споряджали військово-санітарні поїзди.

Особливо багато лазаретів було зосереджено в Петрограде і його околицях. Серед останніх особливе місце займало Царське Село, в якому знаходилася резиденція останньої царської сім'ї, і ряд лазаретів безпосередньо підкорявся її членам, в них всі важливі питання вирішувала сама Імператриця Олександра Федорівна. Вона не тільки стежила за змістом і лікуванням хворих, але і асистувала як хірургічна сестра (і це не було саморекламой, це була повсякденна робота і істинно християнська турбота про полегшення страждань ближнього). Разом з нею трудилися і її старші дочки (33, с.666).

Імператриця і її старші дочки Великі княжни Ольга Миколаївна і Тетяна Миколаївна закінчили «короткострокові курси по догляду за хворими і пораненими воїнами», їм були вручені «свідчення про закінчення курсів сестер милосердя військового часу» (27). Свідчення, видане Великій Княжні Ользі Миколаївні, про привласнення їй звання сестри милосердя 6 листопада 1914 р. на фот.22, в правому верхньому кутку. Ганна Вирубова в своїх спогадах пише, що після отримання свідчень «Імператриця була дуже задоволена; повертаючись зворотно в моторі, вона раділа і весело розмовляла»(36). Навчалися і працювали Імператриця і старші дочки під керівництвом жінки-лікаря В.І.Гедройц.

Вже в квітні 1915 року під заступництвом Імператриці і її дітей перебувало 39 лазаретів, в яких знаходилися на лікуванні біля 250 офіцерів і 1670 нижніх чинів (33).

Фот.22 Листівка, квиток і вивіска лазарету Великих

княжен Марії Миколаївни і Анастасиї Миколаївни (зліва).

Свідчення, видане Великій княжні Ользі Миколаївні,

про привласнення їй звання сестри милосердя 6 листопада 1914 р.

(у верхньому правому кутку). Лазарет Великих княжен Марії Миколаївни

і Анастасиї Миколаївни. Федоровский містечко

(в нижньому правому кутку).

Ганна Вирубова пише: «Переїхали в Царське Село, де государиня організувала особливий евакуаційний пункт, в який входило біля 85 лазаретів в Царському, Павловське, Петергофе, Лузі, Сабліне і інш. місцях. Обслуговували ці лазарети біля 20 санітарних поїздів її імені і імені дітей» (36, с.248).

З щоденника В.І.Гедройц, яка в 1914 році стала лейб-медиком царскосельского госпіталю (Цариця і Великі княжни там працювали сестрами милосердя):

«Так, з перших же днів (війни - І.Р.) почалася підготовка санітарних поїздів імені Імператриці і Великих княжен, які повинні були приводити поранених прямим маршрутом в Царське з позицій. Поїзди ці обставлені просто, але забезпечені всім необхідним; завдяки швидкій і доцільній доставці поранених для операцій врятували життя не одному з цих страждальників.

Всі придворні автомобілі і екіпажі були віддані для перевезення поранених < квіти з оранжерей, солодкі придворних кондитерів - все це прямувало в лазарети для поранених. Здавалося, чавунна гратка Александровського палацу розкрилася і народне дихання обпалило душу її мешканців.

І щоденне чорне ландо

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com