На головну    

 Архітектура Стародавнього Риму - Архітектура

Дитяча художня школа

РЕФЕРАТ

«АРХІТЕКТУРА Стародавнього Риму»

Учениці 5 курсу

Викладач

1999

Зміст.

 Введення 3

 Республіканський період 6

 Імперський період 16

 Висновок 34

 Список літератури 35

Введення.

Архітектура, або зодчество, - мистецтво будувати будинки і їхні комплекси, призначені для повсякденних запитів приватного, громадського життя і діяльності людей. Будь-який будинок укладає в собі життєво необхідне просторове ядро ??- інтер'єр. Його характер, виражений у зовнішній формі, визначений призначенням, умовами життя, потребою у зручності, у просторі і волі руху. Пов'язана у своєму розвитку з постійно мінливими матеріальними потребами людини, з розвитком науки і техніки, архітектура є однією з форм матеріальної культури.

Разом з тим архітектура - один з видів мистецтва. У художніх образах архітектури відбиваються і лад громадського життя, і рівень духовного розвитку суспільства, і його естетичні ідеали. Архітектурний задум, його доцільність розкриваються в організації просторів інтер'єру, в угрупуванні архітектурних мас, у пропорційних відносинах частин і цілого, в ритмічному ладі. Співвідношення інтер'єру й обсягу будинку характеризує своєрідність художньої мови архітектури.

Велике значення має художнє оформлення зовнішнього виду будинків. Як жоден інший вид мистецтва, архітектура постійно впливає своїми художніми і монументальними формами на свідомість маси людей. Вона відкриває своєрідність навколишньої природи. Міста, подібно людям, мають неповторне обличчя, характер, життя, історію. Вони оповідають про сучасне життя, про історію минулих поколінь.

Різноманіття суспільних потреб людини народжує розмаїтість типів архітектури: житлової, суспільно-цивільної, промислової. Містобудування враховує характер місцевості, економіки, умови транспорту, розміщення населення. У періоди художнього підйому архітектура гармонічно розвивається в співдружності з іншими видами мистецтва. Скульптура, живопис, декоративні мистецтва втілюють у конкретних образах ідеї, закладені в спорудженні. І архітектура й образотворче мистецтво збагачують один одного в цьому синтезі.

Під Древнім Римом розуміється не тільки місто Рим античної епохи але й усі завойовані ним країни і народи, що входили до складу колосальної Римської держави - від Британських островів до Єгипту. Римське мистецтво - вище досягнення і підсумок розвитку древнього мистецтва. Його створювали не тільки римляни (чи італіки), але й древні єгиптяни, греки, шини, жителі Піренейського півострова, Галлії, Древньої Німеччини й інші народи, підкорені Римом, що іноді стояли на більш високому рівні культурного розвитку. Римське мистецтво склалося на основі складного взаємопроникнення самобутнього мистецтва місцевих італійських племен і народів, у першу чергу могутніх етрусків, власників давньої високорозвиненої самобутньої художньої культури. Вони познайомили римлян з мистецтвом містобудування (різні варіанти зведень, тосканський ордер, інженерні споруди, храми і житлові будинки та ін.), Настінним монументальним живописом, скульптурним і мальовничим портретом, що відрізняється гострим сприйняттям натури і характеру.

У художній майстерності, безумовно, панувала давньогрецька школа, зате на форми мистецтва в кожній провінції Римської держави впливали місцеві традиції. Особливо великий внесок у створення римської культури внесли грецькі колоністи в Південній Італії і Сицилії, їхні багаті міста були центрами наукового життя і художньої культури античності.

Широта містобудування, що розвивалося не тільки в Італії, але й провінціях, відрізняє римську архітектуру. Сприйнявши від етрусків і греків раціонально організоване, строге планування, римляни удосконалили її і втілили в містах більшого масштабу. Ці планування відповідали умовам життя: торгівлі величезного розмаху, духу вояччини і суворій дисципліні, тяжінню до видовищності і парадності. У римських містах у певній мірі враховувалися потреби вільного населення, санітарні нестатки, тут зводилися парадні вулиці з колонадам, арками, монументами.

Древній Рим дав людству справжнє культурне середовище: прекрасно сплановані, зручні для життя міста з брукованими дорогами, мостами, будинками бібліотек, архівів, нимфеев (святилищ, священних німфам), палаців, вілл і просто гарних будинків з добротними красивими меблями - усе те, що характерно для цивілізованого суспільства.

Римляни вперше стали будувати «типові» міста, прообразом яких з'явилися римські військові табори. Прокладалися дві перпендикулярні вулиці - кардо і декуманум, на перехрестя яких зводили центр міста. Міська планування підпорядковувалася суворо продуманої схемою.

Практичний склад римської культури позначався в усьому - в тверезості мислення, нормативному представленні про доцільний світопорядку, в скрупульозності римського права, що враховувало всі життєві ситуації, у тяжінні до точних історичних фактів, у високому розквіті літературної прози, у примітивній конкретності релігії.

У римському мистецтві періоду розквіту ведучу роль грала архітектура, пам'ятники якої і тепер, навіть у руїнах скоряють своєю міццю. Римляни поклали початок новій епосі світового зодчества, у якому основне місце належало спорудженням суспільним, що втілили ідеї могутності держави і розрахованим на величезні кількості людей.

У всьому стародавньому світі римська архітектура не має собі рівної по висоті інженерного мистецтва, різноманіттю типів споруджень, багатству композиційних форм, масштабу будівництва. Римляни ввели інженерні спорудження (акведуки, мости, дороги, гавані, міцності) як архітектурні об'єкти в міський, сільський ансамбль і пейзаж.

Краса і міць римської архітектури розкриваються в розумній доцільності, у логіку структури спорудження, у художньо точно знайдених пропорціях і масштабах, лаконізмі архітектурних засобів, а не в пишній декоративності. Величезним завоюванням

римлян було задоволення практичних побутових і суспільних потреб не тільки пануючого класу, але і мас міського населення.

Історія Риму поділяється на два етапи. Перший - епоха республіки, - що почався у кінці VI ст. до н. е., коли з Риму були вигнані етруські царі, і тривав до середини I ст. до н. е. Другий етап - імператорський - почався правлінням Октавіана Августа, що перейшло до єдиновладдя, і тривав до IV в. н. е.

Республіканський період.

Початок давньоримського мистецтва належить до періоду республіки (кінець VI - середина I ст. До н. Е.). Воно досягло розквіту в період утворення світової рабовласницької держави, різнорідної за етнічним і соціальним складом складної по господарській і громадській організації.

Потреби римського суспільства породили багато типів споруджень: амфітеатри, терми, тріумфальні арки, акведуки та ін. На римському ґрунті дістали нове архітектурне рішення палаци, особняки, вілли, театри, храми, мости, надгробні пам'ятники. Раціоналізм, що лежить в основі римської архітектури, виявлявся в просторовому розмаху, конструктивній логіці і цілісності гігантських архітектурних комплексів, суворій симетрії і чіткості.

З поширенням римського панування на Грецію й елліністичні держави в Рим проникнули витонченість і розкіш елліністичних міст. Приплив багатств із завойованих країн протягом III-I ст. до н. е. змінили звичаї римлян, породжуючи серед панівних класів марнотратство. Ввозилися у величезній кількості знамениті грецькі статуї і картини грецьких майстрів. Римські храми, палаци перетворилися у свого роду музеї мистецтва.

Захоплення грецьким мистецтвом проявилося насамперед у звертанні до ордерної системи. У той час як у грецькій архітектурі ордер відігравав конструктивну роль, у Римі він використовувався головним чином у декоративних цілях.

Опорні функції в римській архітектурі виконувала звичайно стіна. Римляни винайшли бетон - найважливіший будівельний матеріал, за допомогою якого закріплювали будівлі, що споруджуються. Вони відкрили новий спосіб зведення будинків монолітно-оболончатий замість стійко-балкової системи. При стійко-балкової системі, як видно з назви, основу конструкції складають дві стійки, на яких лежить горизонтальна балка. Основу монолітно-оболонкової системи складають дві вузькі цегельні стіни, між якими залитий битий щебінь з бетоном, зовні вони облицьовувалися мармуром чи іншими породами каменів. Переваги нової системи будівництва видні і зараз: від багатьох грецьких храмів з їхніми колонами, на яких лежать перекриття і фронтони, залишилося по 2-3 колони, багато ж римських будинків дожили до наших днів.

Велике місце належало арці, що спиралася на масивні стовпи. Колони не могли нести на собі навантаження багатоповерхових споруд зі склепінчастими і купольними перекриттями і лише в аркадах зберігали конструктивну роль, причому частіше застосовувалися запозичений у греків пишний коринфський ордер і строгий тосканський, успадкований від етрусків.

Головне завоювання римлян у будівництві суспільних споруджень - створення величезних внутрішніх просторів, вільних від внутрішніх опор. Необхідність їх перекриттів викликала розвиток могутніх склепінних і купольних конструкцій, що лише обмежено застосовувалися на Сході й у Греції. Римська техніка стала широко використовуватися в цивільній і культовій архітектурі. Вона послужила зразком для розвитку візантійської і європейської архітектури.

Основною формою перекриттів був циліндричний звід з бетону і каменю. Його бічний тиск сприймала опорна стіна, що грала важливу роль у римській архітектурі. З перетинання двох циліндричних зводів однакової висоти в підніжжях зводу (п'ятах) і вершині (де закладений замковий камінь) вийшов хрестовий звід. При рівності прольотів він дає в плані квадрат. Внутрішня поверхня зводів утворює у перетинанні гострі краї - ребра, у підставі яких зосереджується тиск зводу. Це дало можливість прорізати опорні стіни напівциркульними арками, замінити стіну окремими стовпами, що приймали на себе тиск арки.

Витягнуті в довжину приміщення залів-галерей звичайно поділялися на квадрати і перекривалися ланцюгом хрестових зводів, що породжувало ефектне розчленування внутрішнього простору. З рівномірно піднімалися нагору перекриття, круглого в плані будинку виник купольний звід, що утворила півкуля, розташована на циліндричній підставі. Багатокутні в плані приміщення перекривалися зімкнутими зводами (монастирський звід) чи сферичним куполом. В останньому випадку купол спирався своїм кільцем тільки на середину бокових стін, а перехід від форми окружності до багатокутника заповнювався увігнутими сферичними стінами - «вітрилами».

У республіканський період склалися основні типи римської архітектури.

Сувора простота життєвого укладу в умовах постійних запеклих воєн знайшла відображення в конструктивній логіці монументальних інженерних споруд. У них раніш за все проявилася своєрідність римського мистецтва.

Уявімо собі Рим в епоху республіки.

Ілюстрація

План Риму.

I-IV століття до н. е.

Звертають увагу грандіозні спорудження - древні оборонні стіни Риму, що виникли ще у VIII ст. до н. е. на трьох пагорбах: Капітолії, Палатине і Квирипале, викладені з каменю (рання - VI ст. до н. е. і так звана Сервієва стіна - 378-352 рр. до н. е.).

Римські дороги мали важливе стратегічне значення, вони поєднували різні частини країни. Ведуча до Риму Аппієва дорога (VI-III ст. До н. Е.) Для руху когорт і гінців була першою з мережі доріг, що покрили пізніше всю Італію. Близько долини Ариччи дорога, мощена товстим шаром бетону, щебеню, плитами лави і туфу, йшла через рельєф місцевості по масивній стіні (197 м довжиною, 11 м заввишки), розчленованої в нижній частині трьома наскрізними арковими прольотами для гірських вод.

Поступово в наступні століття Рим стає найбільш багатим водою містом світу. Потужні мости і акведуки (акведук Аппія Клавдія, 311 р до н. Е., Акведук Марція, 144 р. До н.е..), Що пробігають десятки кілометрів, зайняли чільне місце в архітектурі міста, у вигляді його мальовничих околиць, входячи невід'ємною частиною в пейзаж Римської Кампанії.

До найдавніших склепінних конструкцій відноситься стічний канал (клоака Максима) у Римі, що зберігся до наших днів.

Ілюстрація

Форум Романум. Реконструкція

1. Храм Сатурна. 2. Священна дорога. 3. Храм Веспасіана. 4. ростр. 5. Арка Септимія Півночі.

6. Курія. 7. Базиліка Емілія. 8. Базиліка Максенція. 9. Храм Антоніна та Фаустини.

10. Колізей. 11. Круглий храм Ромула. 12. Колона Фокас. 13. Храм Юлія Цезаря.

14. Храм Венери і Роми. 15. Арка Тита. 16. Храм Вести. 17. Будинок весталок. 18. Храм Кастора і Поллукса.

19. Санта Марія Антиква. 20. Палатин. 21. Храм Августа. 22. Базиліка Джулія.

Громадське життя протікало на ринковій площі. Наприклад, у греків вона називалася агорою і звичайно, як в Афінах, знаходилася в підніжжі акрополя. У римлян це був форум. Тут відбувалися всі головні міські події: збори, ради, тут оголошували важливі рішення, навчали дітей, торгували, вона служила ареною політичної діяльності, народних зібрань, військових тріумфів. В архітектурний ансамбль входили храми, базиліки, крамниці торговців, ринки. Площі прикрашалися статуями знаменитих громадян, політичних діячів і були оточені колонами, портиками.

Найдавніший форум у Римі - республіканський форум Романум (VI століття до н.е.), до якого сходилися всі дороги. З його трибун лунали мови найбільших римських ораторів, воєначальників. Надалі до цього форуму примкнули форум Цезаря, імператорів Августа, Весисіана, Нерви і Траяна. Зараз від Форуму Романум залишилися фундаменти будівель; первісний його вид представляє реконструкція.

ІллюстраціяФорум Романум. Сучасний вигляд

В останні століття республіки форум отримав закінчений архітектурний вигляд. З одного боку до нього примикав значний будинок державного архіву - Табуларий (від "Табула" - мідна табличка з написом), що стояв на склепінних підземних поверхах. Це був зовсім новий тип суспільного будинку, і той факт, що він з'явився вперше в римлян, говорить про їхню виняткову повагу до історії.

Зовні Табуларий був декорований грецьким ордером, усередині ж він складався із системи склепінних приміщень. З форуму на Капітолій вели довгі сходи Табуларія з 67 сходинок. Такі коридори і сходи часто зустрічаються в республіканських будинках. Вони створюють враження величезності охопленого архітектурою простору. Але при цьому всі форми доступні для огляду в їхньому перспективному скороченні: сама маленька арка чи сходинка відмінно видні, сама далека мета досяжна.

Ілюстрація

Табуларий. 79-78 рр. до н. е.

На площі височіли храми, серед них храм Вести, богині-діви, у якому горів невгасимий вогонь, що символізував життя римського народу. Тут же піднімалися колони, до яких прикріплювали ростри - носи переможених ворожих кораблів (звідси і назва - ростральна колона), і проходила «священна дорога», уздовж якої стояли таберни - крамниці ювелірів і золотих справ майстрів. Колись тут стояли і крамниці торговців, але вони були виведені за межі площі, утворивши окремі невеликі форуми: форум Боаріум - м'ясний ринок і форум Оліторіум - овочевий ринок. Форум поступово обростав не тільки будинками, але і почесними статуями римських громадян. В епоху імперії до нього будуть прибудовані храми, присвячені богам і обожненим людям.

В епоху республіки, особливо в V-II ст. до н. е., храм - основний тип суспільного будинку. Він склався поступово в результаті схрещування переважних місцевих італійсько-етруських традицій із грецькими, пристосованими до місцевих умов. Будувалися круглі і чотирикутні псевдо периптери з входом лише з головного фасаду. Круглий храм -моноптер складався з циліндричної основи, оточеною колонадою. Вхід був за етруським звичаєм з однієї, торцевої сторони.

Ілюстрація

Храм Сивіли в Тіволі.

Початок I століття до н.е.

Круглий храм Сивіли (чи Вести) вТіволі (I ст. До н. Е.), Під Римом, оточений коринфськими колонами. Фриз прикрашений рельєфами з зображенням традиційного римського мотиву бичачих черепів, «букраниев», з яких звисають важкі гірлянди. Це був символ жертвопринесення і пам'яті. Ордер в таких храмах відрізнявся твердістю малюнка і сухуватістю: колони втратили властиву їм у Греції пластичність. Грецький круглий периптер звичайно мав східчасту підставу і був розрахований на круговий огляд. Храм Сивіли в Тіволі, як і етруські храми, поєднує фронтальну строго симетричну подовжню осьову композицію і круглу. Вісь храму підкреслена парадним входом з розташованими перед ним сходинками, дверима і вікнами. Масивне, зі склепінчастими прольотами підстава храму в Тіволі створює перехід від кам'яного обриву скелі, що він мальовничо завершує, до витонченої круглої ротонди коринфського ордера з легким фризом з гірлянд. Піднятий на високу підставу, гармонічний по пропорціях, зі стрункою і строгою колонадою, наповненої світлом, храм домінує в пейзажі. Його спокійні гармонічні форми контрастують з бурхливим каскадом водоспаду.

Прямокутні римські храми також відрізнялися від ордерних грецьких, як показує добре збережений храм Фортуни Вирилис на Бичачому форумі в Римі

(I в. До н. Е) - унікальний зразок раннього завершеного римського храму типу псевдопериптера з замкнутою фронтальною осьовою композицією. Грецький периптер у ній розчленований на відкритий з усіх боків глибокий передній портик і целлу, оточену напівколонами, що зливаються зі стіною. Акцентуючи головний фасад портиком з вільно розташованими колонами і парадними сходами входу, архітектор об'єднав його з замкнутим целлой ионическим ордером. У нього теж вхід лише з одного боку, іонічні колони завершуються капітелями скромного малюнка. Фронтон зовсім «негрецький», без скульптур усередині його тимпана і з багатими, строго накресленими профілями.

Чудові римські мости I ст. до н. е. Так, міст Мульвія крім його практичних достоїнств (він простояв більш двох тисяч років відрізняється виразністю образу. Міст зорово ніби спирається на воду півкругами арок, опори між якими для полегшення ваги прорізані високими і вузькими прорізами. На арках зверху лежить карниз, що додає мосту особливу закінченість. Міст немов крокує від берега до берега, безупинно йде арками: він динамічний і одночасно стійкий.

Своєрідність римської архітектури позначилося в створенні нового типу приватного житлового будинку багатих землевласників, торговців, ремісників. Римські особняки - це здебільшого одноповерхові будинки, в яких затишність сімейного побуту сполучалася з пристосованістю до ділового життя.

Частково зовнішній вигляд римського міста можна уявити на прикладі Помпеї - італійського міста, що разом з містами Геркуланум і Стабія загинув у 79р. е. в результаті виверження вулкана Везувій. Похований під попелом місто випадково знайшли при будівництві водопроводу в XVII в. З 1748 до наших днів продовжуються його розкопки. Місто мало регулярне планування. Прямі вулиці обрамлялися фасадами будинків, унизу яких були улаштовані лавки-таверни. Великий форум був обнесений прекрасною двоповерховою колонадою. Там знаходилися святилище Ісіди, храм Аполлона, храм Юпітера, великий амфітеатр, побудований, як і в греків, у природному поглибленні. Розрахований на двадцять тисяч глядачів, він значно перевершував потреби жителів міста і призначався також для приїжджих (населення Помпеї складало не більше десяти тисяч чоловік). У місті було два театри.

Чудові помпейські будинку - «домуси». Це були прямокутні спорудження, що тяглися вздовж двору, а на вулицю виходили глухими торцевими стінами. Головним приміщенням був атріум (від лат. Atrium - «закопчений», «чорний», тобто. Е. Приміщення, що почорніло від кіптяви), що виконував священну функцію. Рим при основі мав у самому центрі культову яму - «мундус», куди всі жителі кидали плоди і жменю землі зі своєї старої батьківщини. Відкривалася вона лише один раз на рік - у день Підземної богині чи не відкривалася зовсім. Кожен будинок повторював цю модель: в атріумі часто був отвір у центрі даху - комплювий. Під ним знаходився басейн для збору води, родинний мундусу, - имплювий. В цілому атріум виконував функцію «світового стовпа", що з'єднував кожен римський будинок з небесами і підземним світом. Не випадково в атріумі стояли всі найважливіші речі: важка скриня із сімейними цінностями, стіл типу

Ілюстрація

Будинок Альбуция Цельса. Атрій.

Перша половина I століття до н. е.

жертовника і шафа для збереження воскових масок предків і зображень добрих духів-покровителів - ларів і пенатів.

В очах римлян, подібно етрускам, будинок володів своїм сакральним простором, родинним космосу. Хорошим прикладом етруського житла є будинок Альбуция Цельса, у якого отвір у даху підтримують чотири коринфські колони.

Але за походженням Помпеї були містом грецьким. Той же помпейський будинок був одночасно проникнутий і еллінським духом .. Ні в чому так яскраво він не виявляється, як у дивовижних перестильних двориках - невеликих шматочках природи, укладених усередині самих будинків і що представляють як би невеликі садки чи квітники з фонтанами і німфеями, мармуровими рельєфами і бронзовими статуетками богів, свіжим, чистим повітрям і прохолодною тінню від квітучих дерев і кущів.

Ілюстрація

Будинок Фавна в Помпеях. Атрій.

II століття до н. е.

Усередині будинки були розписані. Прекрасно збережені фрески показують, яким було звичайне життєве середовище римлянина. Ранні будинки (II - кінець I ст. До н. Е.) Розписували у так званому першому помпейському стилі. Стіни будинків були розкреслені геометричним орнаментом, що нагадував обкладку стін напівкоштовними каменями. Потім цей «інкрустаційний» стиль змінився «архітектурним», або другий помпейським. Він був у моді протягом I в. до н. е. Майстри другого помпейського стилю перетворювали інтер'єр у подобу міського пейзажу. У всю висоту стін йшли зображення колонад, усіляких портиків, фасадів будинків.

Контрастом одноповерховим будинкам патриціату з їхньою розкішшю і комфортом були багатоповерхові дохідні будинки, що здавалися в наймання, - у них жив римський народ, плебеї.

При всіх досягненнях римській архітектурі властиві риси обмеженості. Тенденція звеличувати владу імператорів, спрямованість до масштабних перебільшень, зовнішнім ефектам лише свідчить про кризу Римської республіки. Після розгрому численних повстань і завершення громадянських воєн почався період стабілізації, але вже в умовах жорсткої диктатури імперіі.Імперскій період.

Наприкінці I в. до н. е. Римська держава з аристократичної республіки перетворилося в імперію. Першим правителем, що відкрив шлях до єдиновладдя, був внучатий племінник Цезаря Октавіан, прозваний Августом (Блаженним). Цезар усиновив його незадовго до своєї загибелі. Коли ж Октавіана проголосили імператором (27 р. До н.е..), Це означало, що йому вручають вищу військову владу. Офіційно він все ще вважався одним із сенаторів, хоча і «першим серед рівних» - принцепсом. Час правління Октавіана називається принципатом Августа. З тих пір римське мистецтво почало орієнтуватися на ідеали, що насаджували правителі. До кінця I в. н. е. панують дві династії: Юліїв -Клавдіев і Флавіїв.

Так званий «римський світ» - час затишку в класовій боротьбі, що наступила на початку правління Августа, - стимулював високий розквіт мистецтва, ріст будівництва. Античні історики характеризують період правління Августа (27 р. До н.е.- 14 р. Е.) Як «золотий вік» Римської держави. З ним пов'язані прославлені імена архітектора Вептрувпя, історика Тіта Лівія, поетів Вергілія, Овідія і Горація.

Офіційним напрямком у мистецтві став "серпневий класицизм», що зробив величезний вплив на подальший розвиток західно-європейського мистецтва. Римські художники орієнтувалися на великих майстрів Греції часів Фідія, але природність грецької класики змінилося розсудливістю, стриманістю.

Рим придбав зовсім новий вигляд, що відповідає престижу світової

столиці. Зросла кількість громадських будівель, будувалися форуми, мости, акведуки,

збагатилося архітектурне оздоблення. За словами історика Светонія, Август так Рим «прикрасив, що по справедливості міг хвалитися, що прийняв його цегельним, залишає його мармуровим». Місто вражав сучасників неозорістю площі - з одного боку він не мав чітких кордонів. Його передмістя губилися в розкішних віллах Кампанії. Чудові будинки, колошше портики, склепінні і прикрашені фронтонами даху, багато декоровані басейни і фонтани чергувалися з зеленню гаїв і алей.

При Августі був створений Вівтар Світу - пам'ятник возз'єднання прихильників нового режиму і потерпілих поразка республіканців. Вівтар являв собою самостійний будинок без даху, обгороджував жертовник. Прикрашали огорожу рельєфи були розділені на два яруси фризом з меандровим орнаментом (стрічковий орнамент, як правило, зламана під прямим кутом лінія). Нижній зображував застилающие усе поле стебла, листя і завитки Древа Життя з пташками і різною живністю на ньому; верхній представляв урочистий хід, що включав членів імператорського будинку. Панує грецька ізокефалія (голови зображених знаходяться на одному рівні), однак у

Ілюстрація

Мавзолей Августа в Римі.

28 р до н.е.

групу вторгаються оживляючі ритм фігури дітей різних віків. Окремі персонажі зображені обертаються, вони як би звертаються до глядача (що було неприйнятно для класичного грецького пам'ятника).

Золоте століття Августа не міг просто так піти в небуття - адже довкола нього створювався ореол безсмертя. І Рим починає будувати собі пам'ятники. Собі і своєму сімейству Август спорудив на Марсовому полі величний мавзолей, близько 90 метрів у діаметрі, що складався з двох потужних концентричних стін і насипного пагорба з вічнозеленими деревами. Можливо пагорб вінчався статуєю правителя.

Уявлення про стиль культової серпневої архітектури дає храм в Німі (поч. I в.н. е. Південна Франція), що належить до типу псевдопериптера, в якому акцентувалася внутрішній простір. Класичні форми коринфського ордера строго дотримані, пропорції стрункі, у порівнянні з республіканськими храмами з'явилося тяжіння до добірності, нарядності. Храм вибудований з рожевого вапняку, має шестиколонний портик. У композиції цілого проступають вольова напруга і розумова ясність, що додають будинку відтінок офіційності. Урочистість підсилюється і тим, що храм піднятий на високий подіум (підстава).

Ілюстрація

Римський храм в Німі.

I в. до н.е.

Поряд з пануючим класичним плином продовжувала розвиватися архітектура, що мала чисто практичне значення, наприклад, інженерні споруди. Мудра простота задуму, уміння досягти художнього результату деякими, але виразними засобами відрізняють грандіозний по висоті Гардський міст в Німі (Південна Франція), що є частиною акведука, що постачає водою місто Немуз. Міст являє собою багатоярусну аркаду над долиною річки Гар. Майже рівні по висоті прольоти арок двох нижніх ярусів завершуються низькою аркадою. Горизонтальність і масштабність спорудження і разом з тим його легкість підкреслені динамікою ритму наростаючих різного розміру аркових прольотів середньої аркади, що одержала значення композиційного центру. Гардський міст - символ інженерного іскуссва Риму.

Ілюстрація

Гардський міст в Німі.

I в. до н. е - I в. н. е.

Вже при перших приймачах Августа починає зникати мнима ідеальність золотого століття. Новою віхою в мистецтві стало правління Нерона, одного із самих божевільних деспотів на римському троні.

Імператор Нерон вирішив додати Риму новий вигляд. Він дивився на Рим, як на своє особисте володіння, у якому центром повинний був стати його будинок. За указом імператора були таємно спалені кілька міських кварталів, на місці яких імператор спорудив його - знаменитий Золотий будинок. Він був і палацом, і віллою одночасно. Давні автори, сильно перебільшуючи, писали, що тут стелилися безмежні сади і поля і все було незвичайне і величезне. Збереглося кілька залів. Деякі з них мають незвичайну форму (наприклад, восьмикутну). Стіни, аркові ніші, склепінні перекриття зведені настільки сміливо і красиво, що будинок, позбавлений усяких прикрас, вражає своєю оригінальною конструкцією. Прикрашали будинок фрески третього помпейського стилю, ще більш витончені і тонкі, ніж колись. На світлому тлі золотаво-жовтим, блакитнуватим, смарагдовим були розмежовані тонкі рамки, між якими на тендітних гірляндах звисали золоті судини. На стінах у рамках змішались окремі картинки, зверху йшли невеликі фризи з фантастичними зображеннями морських кентаврів, пташок, масок.

Високий розквіт переживали провінції. Римська імперія перетворилася в імперію рабовласників Середземномор'я. Сам Рим придбав вигляд світової держави. Кінець I і поч. II в. н. е. (Період правління Флавіїв і Траяна) час створення грандіозних архітектурних комплексів, споруджень великого просторового розмаху.

Поруч із древнім республіканським форумом були зведені призначені для урочистих церемоній форуми імператорів (Форум Траяна й ін.), Які прагнули увічнити себе пишними спорудами. Будувалися багатоповерхові будинки - вони визначили вигляд Риму й інших міст імперії. Дотепер вражають своєю суворою величчю руїни гігантських палаців цезарів на Палатине (I ст. Н. Е.).

Втіленням могутності й історичної значущості імператорського Риму були тріумфальні спорудження, що прославляють військові перемоги Риму. Тріумфальні арки і колони зводилися не тільки в Італії, але й у провінціях у славу Рима. Римські спорудження були там активними провідниками римської культури, ідеології.

Арки споруджували з різних приводів - і на честь перемог, і як знак освячення нових міст. Однак їхній первинний зміст пов'язаний із тріумфом - урочистим ходом на честь перемоги над ворогом. Проходячи через арку, імператор повертався в рідне місто вже в новій якості. Арка була границею свого і чужого світу.

Біля входу на римський Форум у пам'ять перемоги римлян в Іудейській війні була споруджена мармурова Тріумфальна арка Тита (81 р н. Е.), Придушував повстання в Іудеї. Тит, що вважався розсудливим і сповненим шляхетності імператором, правив порівняно недовго (79-81 рр.). Арку спорудили на честь правителя в 81 р, вже після його смерті. Зроблена за формою, що блискає білизною однопролетная арка (15,4 м висоти, 5,33 м ширини) служила підставою для скульптурної групи імператора на колісниці. Розчленування кам'яного масиву класичним ордером додало домірність і ясність формам. По боках прорізу арки Тита розташовані по дві коринфські колони. Прикрашає арку висока надбудова - аттик, із присвятою Тита «Від сенату і народу римського».

Виступаючий антаблемент і аттик над ним, контрасти світла і тіні підсилюють пластичну і мальовничу виразність форм. Середню частину арки над архівольтом замикають дві летять фігури богині перемоги - Вікторії, виконані в невисокому рельєфі. Вони ніби вінчають переможця. Простір аркового прольоту розширюється касетами зводу (невеликі поглиблення на поверхні стелі чи зводу, що мають найчастіше квадратну форму) і настінними мальовничо трактованими рельєфними композиціями, що зображують урочистий хід тріумфатора і легіонерів із трофеями, захопленими в храмах Єрусалиму. Побудова високого рельєфу, його світлотіньові ефекти підсилюють відчуття глибини прольоту арки. Бурхливі руху легіонерів точно вириваються з площини рельєфу в реальний простір. Пафос їхніх жестів як би вторить тріумфальній темі архітектури. Розфарбування і позолота підсилюють мальовничість і життєвість сцени. Зображені усередині арки сцени відповідають моменту проходження через неї, таким чином глядач мимоволі прилучається до дії, ніби стає учасником сцени. Нагорі статуя імператора на колісниці, запряженій четвіркою коней.

В аттику був похований прах Тита. Арка була архітектурним спорудженням, постаментом для статуї й одночасно меморіальним пам'ятником. Так ховали лише людей з особливою харизмою (у перекладі з грецької - «милість», божественний дар »), т. Е. Наділених винятковими особистими якостями - мудрістю, героїзмом, сміливістю: Цезаря на Римському Форумі, Тита в його арці, Траяна в цоколі його колони. Інші громадяни спочивали уздовж доріг за міськими воротами Риму.

Пізніше були споруджені складні трипрольотні тріумфальні арки: Септимія Півночі (кінець II ст. Н. Е.), Костянтина (VI ст. Н. Е.).

Ілюстрація

Арка Тіта

81 р. е.

Велике місце в житті римлян займали видовища. Театри та амфітеатри характерні для античних міст. Ще в період пізньої республіки в Римі склався своєрідний тип амфітеатру. Останній був цілком римським винаходом. Якщо грецькі театри влаштовувалися під відкритим небом, місця для глядачів розташовувалися у виїмці пагорба, то римські театри являли собою самостійні замкнуті багатоярусні будівлі в центрі міста з місцями на концентрично зведених стінах. Амфітеатри призначалися для юрби жадібних до видовищ низів столичного населення, перед якою в дні свят розігрувалися бої гладіаторів, морські бої і т. П.

В 70-80 рр. н. е. був споруджений грандіозний амфітеатр Флавіїв, що одержав назву Колізей (від латинського colosseus - "величезний"). Він збудований на місці зруйнованого 3олотого будинку Нерона і належав до нового архітектурного типу будинків. У Греції колись були тільки театри, що влаштовували на природних схилах пагорбів і полів. Римський Колізей являв собою величезну чашу зі східчастими рядами сидінь, (замкнуту зовні кільцевий елипсовидною стіною. В амфітеатрах давали різні вистави: морські бої (навмахії), бої людей з екзотичними звірами, бої гладіаторів. У сонячні дні над Колізеєм натягали величезний парусиновий навіс - велум , або веларий.

Ілюстрація

Колізей у Римі.

70-80 рр. н. е.

Колізей - найбільший амфітеатр античної епохи. Він вміщував близько п'ятдесяти тисяч глядачів. Потужні стіни Колізею (висота 48,5 м) розділені на чотири яруси суцільними аркадами, у нижньому поверсі вони служили для входу і виходу. У плані Колізей представляє еліпс (156Х198 м); центр його композиції - нині зруйнована арена, оточена східчастими лавами для глядачів. Еліпс найбільш повно відповідав вимогам динаміки видовищ - гладіаторських боїв. Він давав можливість максимально активізувати глядача, наблизити місця привілейованої публіки до арени; спускалися лійкою, розділялися відповідно до суспільного рангу глядачів. Усередині йшли чотири яруси сидінь, яким зовні відповідали три яруси аркад: дорична, іонічна і коринфская. Четвертий ярус був глухим, з коринфськими пілястрами - плоскими виступами на стіні. Членовані стіну пілястри коринфського ордера не порушують моноліт будинку, викладеного із сірого травертину.

Зовнішній вигляд Колізею з його могутнім пружним овалом виконаний суворої енергії. Це відчуття створюється не тільки величезними масштабами будинку, але й узагальненням основних форм, урочистою міццю простих ритмів. Усередині Колізей дуже конструктивний і органічний, доцільність сполучається в ньому з мистецтвом: він втілює образ світу і принципи життя, що сформувалися в римлян до I в. н. е.

Правлінням двох імператорів іспанців відкривався II століття. Вони були провінціалами, але з патриціанського середовища. Це Траян (98-117 рр.) І усиновлений їм Адріан (117-138 рр.). При Траяна Римська імперія досягла піку своєї могутності. Надалі вона буде намагатися лише зберегти те, що було завойовано Траяном. Цей імператор шанувався кращим з усіх у римській історії. На портретах він виглядає людиною мужнім, суворим, але не простим воякою, а розумним і сміливим політиком.

Траян багато зробив для своєї рідної Іспанії. У ній дотепер можна побачити два створених при ньому моста - Міст в Алькантарі через річку Тахо (нині Тежу) і акведук у Сеговії. Обидва належать до шедеврів світової архітектури. Міст в Алькантарі одноярусний, але з дуже високими прорізами. Він завершується простим карнизом, у центрі

якого, над проїзною частиною, перекинута арка. Акведук у Сеговії - двох'ярусний, з вузькими високими прольотами - може здатися одноманітним через повторюваного ритму його рівновеликих арок. Він суцільно рустований (від лат. Rusticus - «сільський», «грубий», «необтесаний»), т. Е. Складний з грубообробленого каменю. Це робить акведук природним, близьким до природи, з якою він гармонійно поєднується.

Самим знаменитим пам'ятником Траяна в Римі вважається його форум Траяна, зведений Аполлодором Дамаським (109-113 рр. Н. Е.).

Серед усіх імператорських форумів (Цезаря, Августа, Веспасіана, Нерви, Траяна), що обростали навколо старого Форуму Романум, це найбільш красивий і значний. Він складався з прямокутної площі, оточеної наскрізною колонадою з входом - Тріумфальною аркою, а також із двома могутніми півкругами по бічних сторонах. У центрі площі піднімалася кінна статуя Траяна з бронзи, покритою позолотою. Не було ні шматочка голої землі, покритої травою - весь Форум Траяна був вимощений красивими мозаїками з дорогоцінних порід мармуру.

Ілюстрація

Форум Траяна в Римі.

2 в. н. е.

На площі так само стояла присвячена Траяну колонна. Вона увічнила скорення Дакії (країни на території сучасної Румунії). На висоту 38 метрів по ній вився сувій з розповіддю про два походи в Дакію. Розфарбовані рельєфи колони зображували сцени життя даків і полону їх римлянами. Імператор Траян фігурує на їхніх рельєфах більш вісімдесяти разів. Статую імператора нагорі колони згодом замінили фігурою апостола Петра.

На площі стояли так само статуї переможених супротивників, був влаштований храм (пятинефная базиліка) на честь божества - заступника Марса Ультора, були дві бібліотеки - грецька і латинська. До правого від входу півкола площі приєднувався п'ятиповерховий будинок ринку. Композицію завершував двір і храм Траяна.

Правив слідом за Траяном Адріан був прибічником усього грецького. Побудовані при Адріані пам'ятники свідчать, що він жив не в реальному світі, а у світі мрії. Імператор запалився любов'ю до юнака з Віфінії (область у Малій Азії) Антиною, в якому бачив втілення грецької краси. Антиний загинув під час подорожі по Нілу і був обожнений. Адріан сам створював проекти храмів (храм Венери і Роми в Римі), писав вірші.

Не дивно, що саме при Адріані (близько 125 р) був створений один із самих духовних пам'ятників світової архітектури. Правда, Адріан вважав, що він лише переробив спорудження, що почав будувати Агріппа, зять Августа. Пантеон - «храм усіх богів» - стоїть і нині в центрі Рима. Це єдиний пам'ятник, що не перебудований і не зруйнований у Середньовіччя. У ньому щось близьке не тільки римлянам, людям античної епохи, але і взагалі людству. Храм усіх богів - це храм самій божественній ідеї.

Ілюстрація

Пантеон в Римі.

125 м н е.

Побудований Аполлодором дамаським він представляє класичний зразок центрально-купольного будинку, найбільшого і зробленого в античності. Ротонда Пантеону зовні справляє враження урочистого кам'яного масиву. Гладі стін протиставлений з півночі могутній портик коринфського ордера зі сходами. Головне, що вражає глядача в Пантеоні, - інтер'єр з величезним цільним підбанний простором, урочисто величним і гармонійним. Пропорції Пантеону досконалі - діаметр куполу (43,5 м) майже дорівнює висоті храму (42,7 м), а оскільки висота стін дорівнює радіусу його, у підкупольний простір вписується куля. Бетонний купол вагою 46 тонн має форму півсфери, що спочиває на циліндричній опорі. Круглий дев'ятиметровий отвір («Око Пантеону») у вершині купола-джерело світла, що ллється потоком і опромінює нерозчленованим простором інтер'єру. Зосередженість висвітлення у вищій центральній точці змушує глядача гостро сприймати висоту купола. Вже в стародавності було відзначено, що покриття гігантської ротонди куполом укладало в собі символічне відтворення небозводу. Це рішення було продиктовано задачею створення «храму всім богам», не тільки житла божества, як це було у греків, але і священного простору, у якому перебували що моляться. Простоті чітких геометричних форм внутрішнього простору відповідає строгість оздоблення. Стіни облицьовані кольоровим мармуром, а їхній пластичний декор розрахований на поступове полегшення архітектурних форм догори. Інтер'єр має три яруси. Нижній розчленований колонами коринфського ордера і високими нішами зі статуями. Розташований над ним аттиковий поверх із помилковими вікнами і пілястрами завершується антаблементом. Купол розділений п'ятьма кільцевими рядами касет, що зменшуються догори. Своїми стрімкими членениями касети перегукуються з пілястрами і колонами і піднімаються догори, по меридіанах, замикаючи купол, а горизонталі касет як би вторять лініям карниза. Виявляючи глибиною рельєфу товщу купольного перекриття, касети підсилюють враження його матеріальності. Ордер Пантеону створює як би перехід від величного масштабу будинку до людини. Спокій, внутрішню гармонію. відхід від земної суєти у світ духовності - от що давав Пантеон відвідувачам.

Образна сила Пантеону - у простоті і цілісності архітектурного задуму. Надалі найбільші зодчі прагнули перевершити Пантеон у масштабах і досконалості втілення. Античне почуття міри залишилося недосяжним.

Такий же нематеріальний зміст був укладений і у віллі Адріана в Тибуре (нині Тіволі).

Ілюстрація

Вілла Андріана в Тіволі.

125-135 рр. н. е.

Тут були Золота площа з головним будинком вигадливої ??форми, в основі якої лежав хрест з опукло-увігнутими формами, морський театр і бібліотеки. Улюблені Адріаном колони ефектно відбивалися у водах басейну. Вілла являла собою своєрідний музей: тут були зведені архітектурні споруди, що відтворюють образи прекрасних оригіналів, які зустрічалися імператору під час його подорожей. Була Темпейська долина, побачена в грецькій Фессалії. Був афінський Строкатий портик, колись прикрашений фресками знаменитих майстрів. Було і «підземне царство». Вілла Адріана -ідеальний музей, збори художніх рідкостей. Не випадково там знайшли копії відомих творів прославлених грецьких скульпторів.

У Римі за указом Адріана був збудований мавзолей, частково перебудований у Середньовіччя і названий замком Святого Ангела. Споруджений на правому березі Тибру, він був доступний через спеціально наведений міст, на якому стояли золочені статуї, вони були замінені в XVII в. роботами відомого італійського скульптора Лоренцо Берніні. З іншого кінця мосту у відкритому вестибюлі була видна статуя іімператора, поховання ж знаходилося високо - на 10-метровій висоті. На відміну від мавзолею Августа, лінію якого продовжував мавзолей Андріана, він ще більшою мірою був усипальницею, передбачаючи знамениті мавзолеї У Римі ранніх християн.

Ілюстрація

Мавзолей Андріана в Римі.

135-140- рр. н. е.

Зовсім особливий вигляд має арка імператора Адріана в Афінах. Вона відокремлювала старе місто - "місто Тезея» від нового - «міста Адріана». Арка аж ніяк не вражає значною монументальністю: вона ажурна, що просвічує, простір у ній домінує над масою. Три невеликих прольоти прямокутної форми спираються на плоский постамент із широкою однопрогоновою аркою. Адріан любив сполучення прямих і кривих ліній і форм, завдяки чому архітектурна конструкція перетворювалася в легке обрамлення для прекрасного пейзажу.

Після Андріана в Римі поступово припиняється велике будівництво. На римському троні виявляється філософ Марк Аврелій - людина, що сповідує принципи, далекі античному оптимізму і близькі християнству. З почесних пам'ятників Марка Аврелія збереглася тріумфальна колона на честь німецьких походів і кінна статуя. Зовні колона схожа на колону Траяна, її рельєфи теж оповідають про конкретні факти історії.

Прагнення до відродження величі і могутності Римської імперії зовні проявилося в тяжінні до грандіозності, властивій архітектурі й образотворчому мистецтву III - першої половини VI ст. н. е. Потреби римського міського життя викликали поява вже в I ст. н. е. нового типу будинків: гігантських терм - громадських лазень, розрахованих на дві-три тисячі чоловік. Це був цілий комплекс різнохарактерних за своїм призначенням споруджень, призначених для всебічного гармонійного розвитку людини. До залів холодних і теплих лазень, що утворюють центральне ядро ??композиції, примикали численні приміщення для гімнастичних вправ і розумових занять. Величезні склепінні і купольні зали вражали розкішшю обробки з мармуру і мозаїк, так само як і двори-сади з екседрами (напівкруглі ніші великих розмірів, завершені напівкупольним склепінням) і майданчиками для ігор. Найбільш знамениті терми імператора Каракалли (поч. III ст. Н. Е.), Другий за розміром в Римі, дійшли до нас лише в руїнах. Вони представляли собою своєрідну енциклопедію архітектурно-художніх і конструктивних прийомів, що застосовувалися в римському будівництві. Терми Каракалли займали колосальну площу з газонами, мали зали гарячої, теплої і холодної води (калдарий, тепидарий, фригидарий). Вони представляли собою складні архітектурні споруди, перекриті склепіннями різних конструкцій - вище досягнення інженерного генія. Їх руїни досі вражають величчю. А сучасники Каракалли могли милуватися і блиском напівкоштовних каменів, і позолотою, і мозайкой, і багатим декором, що покривав стіни і зводи терм. Біля стін в нішах стояли статуї і статуетки.

Терми Діоклетіана в Римі перевершують колосальними розмірами терми Каракалли.

Художні ідеали римського мистецтва III і VI ст. н. е. відбивали переломний, складний характер епохи: розпад древнеантічного укладу життя і світорозуміння супроводжувався новими шуканнями в мистецтві. У розвитку останніх сильніше проявилася роль провінцій і варварських впливів. Грандіозні масштаби деяких пам'ятників в Римі та в його провінціях нагадують архітектуру Стародавнього Сходу. У той же час виявлялася тенденція максимально полегшити архітектуру, підсилити в ній роль простору, одухотворити його.

У римських провінціях продовжувався розквіт містобудування, там були багаті замовлення, туди спрямовувалися кращі майстри з Риму. Серед процвітали римських провінцій особливе місце належить північній Африці. Тут досі збереглося багато прекрасних будівель - храмів, вілл, портиків, житлових будинків, часто з дивними мозаїками підлоги, що зберегли цілі картини в рамах, віртуозні по техніці виконання.

Загальний рівень цивілізації у всій Римській імперії в той час був високий як ніколи - аж до далекої Британії, куди доходив той же Адріан і де закінчив свої дні Септимій Північ, глава нової римської династії. У його правління в Римі виникла ілюзія можливого відродження колишньої величі.

Пластичний стиль стає гранично мальовничим. Рельєфи тріумфальної арки Септимія Півночі, поставленої на честь десятиліття правління і перемог у Месопотамії, ще більш, ніж в колоні Марка Аврелія, втрачають визначеність контурів і форм. Камінь стіни перетворюється в суцільну ажурну тканину, що тріпоче в нерівних відблисках світлотіні. Знаменитий Північ і зведеної при ньому базилікою.

Про базиліці як спорудженні, дуже розповсюдженому в римлян, варто сказати особливо. Тип базиліки (від грец. «Базиліці» - «царський будинок») - прямокутного витягнутого будинку для суспільних зборів і рад - виник вже в Греції в III в. до н. е. Будинок розділявся подовжніми рядами опор (колон, стовпів) на кілька проходів - нефів. Середній неф був звичайно вище і ширше бічних і висвітлювався через вікна над бічними частинами. Найчастіше він завершувався виступом - апсидою. Згодом архітектурна форма базиліки використовувалася як зразок для будівництва християнських храмів.

На батьківщині Септимія Півночі, в Лептіс Магне (Північна Африка), була побудована базиліка, що відрізнялася від усіх колишніх особливим задумом і розкішшю обробки. На вузьких сторонах, східній і західній, у неї були дві напівкруглі ніші - апсиди. Образуюшие їх різьблені пілони (стовпи) присвячувалися Діонісу і Гераклові і були прикрашені сценами їхніх подвигів.

До кінця III століття в Римі наступила тимчасова ремісія. Імператорська влада почасти зміцніла, обстановка трохи налагодилася. З усіх боків столицю імперії тіснили варвари, і найбільш важливими архітектурними спорудами стали міцні оборонні стіни, серед яких особливе місце займала стіна Авреліана.

Імператор Діоклетіан, що правив на рубежі III -IV століть, уже рідко бував у Римі. Його резиденцією була Салону, місто в східній Адріатиці. Діолектіан зробив важливий крок до зміцнення імперії, провівши ряд реформ, підсиливши державну бюрократію і систему стягування податків. Про характер його часу красномовно говорить побудований в Салоні палац. Обнесений могутньою фортечною стіною з вежами, з виходами до моря, чітко розпланований, він був схожий скоріше на військовий табір. Однак у ньому були і житлові будівлі, і господарські служби, і мавзолей, і храм, і парк. Він був зручний для життя: Діоклетіан, добровільно склав з себе владу після 20-ти років правління, навіть розводив там овочі. Але все ж у цьому палаці не відчувається колишньої волі. Є в ньому особлива строгість і зумовленість у супідрядності всіх частин, близька палацам майбутніх візантійських імператорів.

Велика імперія йде до кінця, коли на трон сідає Костянтин, перший імператор, що офіційно прийняв християнство. Антична релігія остаточно зжила себе.

Завершальним пам'ятником цього часу була базиліка Максенція, перемогу над яким увічнив Костянтин на Римському форумі (306-312 рр. Н. Е.). Базиліка була задумана настільки грандіозною, з такими колосальними прольотами зводів, що навіть мудрість римських інженерів не врятувала її від руйнування - незабаром після зведення вона обрушилася. Наскрізною каркасною конструкцією вона передбачала середньовічні християнські базиліки Західної Європи. Базиліка Максенція - одне з найграндіозніших склепінних будинків Риму (площа 6 тис. Кв. М). Прямокутна в основі, вона мала зі східної сторони критий портик на стовпах. Внутрішній простір, розділене на три нефи, завершилося в середньому нефі напівкруглою апсидою. Середній неф був перекритий хрестоподібними зводами, що спиралися на вісім потужних стовпів і підтримувалися зовні контрфорсами і вертикальними виступами стіни. Тільки коротка сторона базиліки апсидою була вирішена суцільною стіною. В інших частинах будинку зводи спиралися на стовпи, що служили підставою всієї конструкції. Тонкі зовнішні стіни були прорізані двома ярусами широких аркових прольотів.

Після визнання в 313 р християнства пануючою релігією почалося будівництво християнських храмів, форми яких в основному запозичувалися з античних базилік.

Перемоги Костянтина звеличує і споруджена в цей же час на форумі Тріумфальна аркаКонстантіна. Вона була прикрашена рельєфами, безжалісно виламаними з споруд імператорів II століття - Траяна, Андріана і Марка Аврелія. Вони були включені в новий художній ансамбль, і тільки голови цезарів скрізь були замінені головами Костянтина. Цей факт символічний: Костянтин ніби поглинає колишню римську історію. Все строго, регламентовано: у центрі імператор з клевретами, улесливо заглядають йому в обличчя, по боках безлика юрба.

Ілюстрація

Арка Костянтина в Римі.

312-315 рр. н. е.

Костянтин переніс столицю імперії на схід, в колишній грецький місто Візантій. Названий він був «новим Римом», або Константинополем. Звідси почне свою історію нова держава - Візантія. Рим же залишався ще протягом двох століть ценром західній частині імперії. Та ж картина спостерігається і за межами Риму, як в Італії, так і в провінціях. Античне мистецтво ще довго буде зберігати свою силу, однак воно, переростаючи в середньовічне, стає тільки традицією.

Висновок

Мистецтво Стародавнього Риму залишило людству величезна спадщина, значимість якого важко переоцінити. Великий організатор і творець сучасних норм цивілізованого життя, Древній Рим рішуче перетворив культурний вигляд величезної частини світу. Тільки за це він гідний невиліковним слави і пам'яті нащадків. Крім того, мистецтво римського часу залишило безліч чудових пам'яток у різних областях, починаючи від творів архітектури і кінчаючи скляними судинами. Кожен давньоримський пам'ятник втілює спресовану часом і доведену до логічного кінця традицію. Він несе інформацію про віру і ритуали, сенс життя і творчі навички народу, якому він належав, місці, яке займав цей народ у грандіозній імперії. Римська держава дуже складно. Йому єдиному випала місія прощання з тисячолітнім світом язичества і створення тих принципів, які лягли в основу християнського мистецтва Нового часу.

Список літератури

Енциклопедія. Том VII. Мистецтво. Том I. М. 1998р.

Історія зарубіжного мистецтва. Підручник. М., 1984р.

Історія мистецтва зарубіжних країн. Том I. М., 1962р.

Мистецтво. Книга для читання з історії живопису, скульптури, архітектури. М., 1961р.

Н.А. Дмитрієва, Л.І. Акінова. Античне мистецтво: нариси. М., 1988

© 8ref.com - українські реферати