На головну

 Визначення категорії небезпеки підприємства залежно від маси та видового складу шкідливих викидів - Екологія

Мета роботи

Навчитися визначати категорії небезпеки підприємства, використовуючи дані про викиди забруднюючих речовин (маси та видового складу шкідливих викидів).

Терміни та визначення

Чіткий розподіл підприємств на категорії небезпеки залежно від маси та видового складу, що викидаються в атмосферу шкідливих речовин необхідно для включення підприємств у систему державного обліку викидів шкідливих речовин при інспекційної перевірки підприємства.

У таблиці 3.2.1 представлені види робіт, обов'язкові для виконання, періодичність звіту і контролю залежно від категорії небезпеки підприємства.

Таблиця 3.2.1 Періодичність звітності та контролю промислових підприємств в залежності від їх категорії небезпеки

 Вид роботи

 Категорія небезпеки підприємства

1

2

3

4

 1 Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу 1 раз на 5 років

+

+

+

+

 2 Перегляд норм ГДВ 1 раз на 5 років

+

+

+

+

 3 Статистична звітність за формою 2-ТП (повітря) (щорічно)

+

+

+

-

 4 Розробка відомчих норм ГДВ:

 а) за повною схемою

 б) за скороченою схемою

+

-

+

-

+

-

-

+

 5 Періодичність планового контролю підприємства:

 а) 2 рази на рік

 б) 1 раз на рік

 в) 1 раз на 3 роки

 г) 1 раз на 5 років

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

Підприємство може відноситися до однієї з 4 категорій небезпеки, з яких 1 категорія найбільш небезпечна, а 4 категорія найменш небезпечна.

До 1 категорії небезпеки відносяться підприємства, що мають значний викид різних забруднюючих речовин в атмосферу або викиди речовин першого класу небезпеки. У великих промислових містах підприємств 1 категорії 5-10, у малих містах - 1-2. Незважаючи на свою нечисленність, сумарний викид забруднюючих речовин підприємствами 1 категорії становлять понад 50% загальних міських викидів. Підприємства 1 категорії створюють навколо себе значні зони забруднення декількома забруднюючими речовинами.

До 2 категорії небезпеки належать підприємства, у яких сумарний викид забруднюючих речовин в атмосферу становить 30-36% загальних міських викидів.

3 категорія є однією з найчисельніших, однак на частку цих підприємств припадає всього лише 10-15% загальних міських викидів.

4 категорія небезпеки об'єднує самі дрібні підприємства з невеликими викидами шкідливих речовин. В цілому по місту на ці підприємства припадає від 1 до 5% загальних міських викидів.

Визначити КОП для промислового підприємства, якщо відомо що:

а) з однієї труби діаметром Д = 0,5 м викидається пил з концентрацією С = 10 мг / м3

Підприємство працює у дві зміни. Швидкість виходу газоповітряної суміші з труби w0 = 1,2 м / с.

б) з другої труби Д = 0,4 м викидається хлор з концентрацією С = 0,01 мг / м3

Швидкість виходу суміші з труби w0 = 0,9 м / с.

1 Визначимо обсяг відходить газоповітряної суміші з першої і другої труби за формулою (3.1):

, М3 / с

, М3 / с

2 Визначаємо масу викиду в секунду за формулою (3.2):

 =, Г / с

 =, Г / с

3 Визначимо масу викиду в рік за формулою (3.3):

Мпиль = т / рік

Мпиль = т / рік

4 Визначимо коефіцієнт небезпеки за формулою (3.4):

 5 Висновок: КОП = <103, отже, категорія небезпеки підприємства четверта. Отже, для цього підприємства інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу і перегляд норм ГДВ проводиться 1 раз в 5 років, розробка томи ПДВ здійснюється за скороченою схемою, періодичність планового контролю - 1 раз на 5 років, статистична звітність за формою 2-ТП (повітря ) щорічно не виконується.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com