На головну

 Методичні вказівки з розрахунку тканинних фільтрів - Екологія

5.1 Загальні положення

 У промисловості найбільше застосування отримали рукавні фільтри. Зазвичай з комбінованою регенерацією матеріалу.

 Зернисті фільтри знаходять обмежене застосування в основному в цементній промисловості. Їх недолік-високий гідравлічний опір і складності регенерації.

 Вартість очищення у фільтрах різної конструкції змінюється в різних межах. Очищення в рукавних фільтрах оцінюється в 19-43 руб / 1000 м3, зернисті фільтри 25-40 руб. Електрофільтрація обходиться в 70-150 руб, а очищення мокрими пиловловлювачами в 50-150 руб / 1000 м3.

 Таким чином, рукавні і зернисті фільтри найбільш ефективні з уловлювання тонкого пилу і за техніко-економічними показниками.

 Нижче наводяться характеристики ряду рукавних і зернистих фільтрів.

 Таблиця 5.1 - Фільтри типу УРФМ з регенерацією зворотного продувкою і струшуванням

 Характеристика

 Марка

 УРФМ II М

 УРФМ III

 Площа поверхні, що фільтрує. м2

 2300

 1610

 Кількість секцій

 20

 14

 Число рукавів

 840

 488

 Габаритні розміри LxBxH

 23x4.8х13,1

 16.1х4,8х13,1

 Маса, т

 109

 78,3

Примітка: діаметр рукавів 220 мм, висота 4.063 м, тканина-нитрон (130оС)

 Таблиця 5.2 - Нормальний ряд фільтрів ФРО (фільтри рукавні з обра-тной продувкою

 Марка

 Площа поверхні, що фільтрує, м2

 Число рукавів

 Число секцій

 Висота рукавів, мм

 Діаметр рукава, мм

 ФРО-1250-1

 1266

 252

6

8

 200

 ФРО-1650-1

 1688

 336

8

8

 200

 ФРО-2500-1

 2530

 504

 12

8

 200

 ФРО-4100-2

 4104

 432

8

 10

 300

 ФРО-5100-2

 5130

 540

 10

 10

 300

 ФРО-6000-2

 6156

 648

 12

 10

 300

 ФРО-7000-2

 7182

 756

 14

 10

 300

 ФРО-8000-2

 8208

 864

 16

 10

 300

 ФРО-20000-3

 20520

 2160

 10

 10

 300

 ФРО-24000-3

 24624

 2592

 12

 10

 300

Примітка: тканина-лавсан (130оС) або склотканина (220оС)

 Таблиця 5.3- Технічні характеристики насипних фільтрів зі зворотним продуванням і вібрацією

 Марка

 Площа поверхні, що фільтрує

 Число

 dгранул,

 мм

 q,

 м3 / (м2 · хв)

 DР,

 Па

 Tmax

 газів

 Со,

 г / м3

 секцій

 фільтру-чих шарів

 ЗФ-4м

 2-4

 2-4

3

 3-10

 20

 600-1500

 140

 20

 ЗФ-6м

 7,8-31,2

 2-8

3

 3-10

 20

 600-1500

 140

 20

 ЗФ-8м

 8-120

 2-30

3

 3-10

 20

 600-1500

 140

 20

 Фільтри розглянутих типів мають досить гарну ефективність. Ступінь очищення сягає 99,5%, у тому числі для дрібнодисперсних (<3 мкм) пилів. Для зернистих фільтрів концентрації на вході можуть досягати 100 г / м3. Їх продуктивність до 20-25 м3 / м2 · хв.

 5.2 Порядок розрахунку

 Необхідна поверхню фільтра визначається виходячи з газової навантаження:

qф = qнС1С2С3С4С5 (5.1)

де qн - константа газової навантаження для різних видів пилу; С1-коефіцієнти-ент, що враховує спосіб регенерації; С2-коефіцієнт, що враховує нача-льну запиленість газів z, г / м3, який визначається за таблицею 5.1; С3-ко-коефіцієнт, що враховує среднемедіанний діаметр пилу dm; С4-коефіцієнти-ент, що враховує температуру газу Тг; С5- коефіцієнт, що враховує тре-ги до рівня очищення. Всі величини, крім С2 визначаються за таблицею 5.2.

Таблиця 5.1 - залежність коефіцієнта С2 від запиленості газу

 Запиленість газу, zо, г / м3

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 Коефіцієнт С2

 1,00

 0.95

 0,92

 0,90

 0.87

 0.86

 0,855

 0,85

 0,84

 0,83

Таблиця 5.2-Значення констант для визначення необхідної поверхні фільтра

 Параметр

 Умови

 Значення

 qн

 Макуха. Зерно. Комбікорм. Мука. Шкіра. Тирсу. Тютюн. Картон

 3.5

 Азбест та інші волокнисті матеріали, в тому числі целюлозні; пль, що утворюється при вибиванні відливок з форми, кальцинована сприяння з, тальк, при поліровці; гіпс, гашене вапно, сіль, пісок і пил від піскоструминних апаратів, кальцинована сода, тальк.

 2.6

 Глинозем, плавиковий шпат, каолін, вапняк, кварц, руда, мінеральна пил, вугілля, цемент, порошкові пігменти, гума, цукор.

 2,0

 Кокс, летюча зола, порошки металів, оксиди металів, пластмаси, барвники, силікати, крохмаль, сухі хімікати з нафтової сировини.

 1,7

 Технічний вуглець, активоване вугілля, миючі речовини, порошкове молоко, возгони кольорових і чорних металів.

 1,2

 С1

 Імпульсна регенерація тканини

 1,0

 Імпульсна регенерація нетканих матеріалів

 1.1

 Зворотній продування зі струшуванням

 0.7-0,85

 Зворотній продування без струшування

 0,55-0,7

 С3

 dm> 100 мкм

 1.2-1,4

 50  1,1

 10  1,0

 3  0,9

 dm <3мкм

 0,7-0,9

 С4

 = 20оС

1

 г = 40 оС

 0,9

 = 60 оС

 0,84

 80 оС

 0,78

 = 100 оС

 0,75

 = 120 оС

 0,73

 = 140 оС

 0,72

 = 160 оС

 0,70

 С5

 Концентрація пилу в очищеному газі 30 мг / м3 і вище

1

 Концентрація пилу в очищеному газі 30 мг / м3 і нижче

 0,95

Швидкість фільтрації через тканину, яка є еквівалентом газової навантаження визначається за формулою:

 (5.1)

 Повний гідравлічний опір фільтра визначається за формулою:

 (5.2)

де -?р повне гідравлічний опір корпусу апарату і фільтру; ?рк- втрата тиску при проходженні очищуваного газу через корпус апарату, Па; ?рф- гідравлічний опір фільтрувальної перегородки, Па.

 Втрата тиску при проходженні очищуваного газу через корпус аппа-рата визначається за формулою:

 (5.3)

 де ?-коефіцієнт аеродинамічного опору корпусу апарату (без фільтрувального шару).

 Гідравлічний опір фільтрувальної перегородки складаючи-ється з постійної составляющей?р1- опору фільтрувальної пере-городки з урахуванням пилу, що залишилася після регенерації, і змінної составля-нього і ?р2 - опору. накапливающегося на перегородці за рахунок осівши-шей на ній пилу,

 (5.4)

 (5.5)

де А - коефіцієнт, м-1; ?- коефіцієнт динамічної в'язкості газу, Па · с.

 Виходячи з оптимальних умов роботи фільтра величина ?р2 може прийматися рівною 600-800 Па для пилу з середньо медіанного діаметромdm <20 мкм і 250-350 Па пріdm> 20мкм.

 Необхідна тривалість періоду фільтрації між регенерації-ціями визначається за формулою:

 (5.6)

гдеВ- коефіцієнт, м / кг; z - початкова запиленість газів, кг / м3.

 Фактична в'язкість газу обчислюється за формулою:

 (5.7)

Де С-константа Сюзерленда (для повітря С = 124); t-температура газу, оС.

 Визначають значення коефіцієнтів за формулами:

 (5.8)

 (5.9)

где?пі?тк- пористість шару пилу і тканини відповідно, частки одиниць; h0- питомий опір тканини, віднесене до товщини 1м при швидкості 1 м / с, Па; ?ч -щільність частинок пилу, кг / м3; -среднемедіанний діаметр частинок пилу, м; для визначення величин ?ткі hо можна скористатися табл.5.2 або довідковою літературою.

 Таблиця 5.2-деякі властивості фільтрувальних матеріалів

 Основне волокно

 Термостійкість, оС

 Пористість ?тк, частки одиниць

 Питомий гідравлічний опір hо, Па

 Шерсть

 80-100

 0,86

 0,84 · 105

 Нітрон

 130

 0,83

 0,83 · 105

 Скловолокно

 250-300

 0,55

 27 · 104

 Пористість шару пилу наближено визначається виразом:

(5.10)

 Для вибору апарату визначається площа поверхні фільтрації за формулою:

 (5.11)

де Vг-заданий витрата газу, що йде на фільтрування, м3 / год; Vр -Попередньо розрахована величина витрати повітря на регенерацію, м3 / год, що визначається при допущенні, що швидкість зворотної продувки дорівнює швидкості фільтрування. визначається за формулою:

(5.12)

Де tp - час відключення секції на зворотну продувку (приймається в межах вели-лах 15-20 с); np - кількість регенераций протягом 1 години.

 Вибір фільтру проводиться по каталогу відповідно до прийнятих умовами фільтрації (тип тканини, спосіб регенерації) із запасом 10-15% за площею фільтрації. Потім уточнюються параметри фільтру.

 Площа поверхні фільтрації, що відключається на регенерацію в тече-ня 1 год:

(5.13)

де Nc-число секцій обраного апарату; Fc-площа фільтрування однієї секції, м2.

 Уточнюється витрата повітря, що подається на зворотну продувку протягом години

(5.14)

де ?бор-швидкість зворотної продувки,

(5.15)

гдеkp-коефіцієнт регенеріруемой тканин, kp = 1,6-2.0 м / хв.

Остаточна площа фільтрації повинна бути рівна або близька до площі фільтрації обраного апарату,

(5.17)

 Знаходиться уточнена газова навантаження:

 (5.18)

яка повинна бути близька до розрахункової.

Тривалість періоду фільтрування між двома регенерації завжди повинна бути більше сумарної тривалості регенерації інших секцій:

tф> (Nc-1) tp (5.19)

5.3 Приклад розрахунку

 Розрахувати і вибрати фільтрувальний агрегат УРФМ для наступних ус-ловий:

- Обсяг газу, що очищається = 34000м3 / год при нормальних умовах, температура газу = 150оС, газова фаза за складом схожа з повітрям, підсмоктування повітря з температурою для охолодження газу до допустимої по застосуванню нитрона tг = 130оC

- Пил-летюча зола зі среднемедіанним діаметром dm = 1 мкм,

- Щільність матеріалу пилу ?ч = 2900кг / м3,

- Початкова запиленість при нормальних умовах zо = 15.2 г / м3,

 -марка тканини фільтру - нітрон;

-регенерація зворотна продування зі струшуванням;

 Рішення

1) Повний обсяг газу, що очищається з урахуванням підсосу повітря. Необхідного для створення допустимої температури для тканини нитрон:

2) Повний обсяг газу, що очищається з урахуванням підсосу повітря при нормальних умовах:

3) Витрата газу йде на фільтрацію при робочих умовах:

4) Початкова запиленість газу перед фільтром при робочих умовах:

= 8.24 г / м3

5) Допустима газова навантаження за формулою 5.1:

qф = 1,7 · 0.8 · 0.71 · 0.95 = 0.771м3 / (м2 · хв)

6) Гідравлічний опір корпусу апарату при прийнятому коефіцієнти-енте гідравлічного опору корпусу ? = 2 і швидкості на вході ?вх = 8 м / с за формулою (3.9):

?рк = 2 · 82 · 0.833 / 2 = 53.3 Па

7) Коефіцієнт динамічної в'язкості газу за робочих умов (коефі-цієнт динамічної в'язкості при нормальних умовах = 17,5 · 10-6 Па · с і константа Сюзерленда С = 124) за формулою (5.7):

8) Пористість шару пилу за формулою 5.9

?п = 1-79 (1 · 10-6) 0.47 = 0.880

9) Питомий гідравлічний опір нитрона по табл. 5.2 ho = 0,83 · 105

10) Пористість нитрона по табл. 5.2 ?тк = 0,830

11) Швидкість фільтрації за формулою 5.1:

?ф = 0,771 / 60 = 0,0129 м / с

12) Коефіцієнт А за формулою (5.8):

Коефіцієнт В за формулою (5.9):

13) Постійне гідравлічний опір фільтрувальної перегородки з урахуванням пилу, що залишилася на ній після регенерації за формулою (5.5):

 ?р1 = 4.87 · 108 · 24,5 · 10-6 · 1.29 · 10-2 = 154 Па

14) Гідравлічний опір накапливающегося на фільтрі шару перед регенерацією з умов його стійкості ?р2 = 700 Па (для дрібного пилу з dm <20мкм).

5) Загальна гідравлічний опір апарату за формулами 5.2:

 ? Р = 53.3 + 154 + 700 = 907 Па

15) Тривалість періоду фільтрації між двома регенерації за формулою (5.6):

16) Сумарний час регенерації:

(Nc-1) tp = (14-1) 30 = 390 c,

що менше тривалості часу фільтрування tф = 420 с.

17) Фактична питома газова навантаження за формулою (5.18)

:

 Так як отримані дані виконані при дотриманні всіх умов, фільтр марки УРФМ-III обраний правильно.

5.4 Завдання на розрахунок

 Розрахувати і вибрати фільтрувальний агрегат для наступних умов:

-Обсяг очищуваного газу Vго !, норм. м3 / год;

--температура газу tг! , ОС;

-газова фаза за складом схожа з повітрям,

- Пил летюча зола зі среднемедіанним діаметром dm = 1 мкм;

- Щільність матеріалу пилу ?ч = 2900кг / м3;

- Початкова запиленість при нормальних умовах zо, г / м3.

 Розрахунок провести відповідно до варіанта. Номер варіанта визначається останньою цифрою номера залікової книжки студента. Відсутні дані для розрахунку наведені в таблиці 5.3.

 Таблиця 5.3 Варіанти завдань

 Варіант

 Параметри для розрахунку

 Тип фільтра

 Тип фільтрувальної тканини

 Обсяг газу, що очищається, Vго !, норм. м3 / год

 Початкова запиленість при норма-льних усло-віях, zо, г / м3

 Температу-ра газу, оС

1

 УРФМ

 шерсть

 36000

 17

 170

2

 УРФМ

 нитрон

 32000

 16,5

 160

3

 УРФМ

 шерсть

 30000

 16

 150

4

 УРФМ

 нитрон

 28000

 15.5

 140

5

 УРФМ

 шерсть

 26000

 15

 135

6

 ФРО

 шерсть

 36000

 17

 170

7

 ФРО

 нитрон

 32000

 16,5

 160

8

 ФРО

 шерсть

 30000

 16

 150

9

 ФРО

 нитрон

 28000

 15.5

 140

 10

 ФРО

 шерсть

 26000

 15

 135

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com